text mail tisk
Pošli kamarádovi odkaz na stránku

Projekt Umím a pečuji

je spolufinancován Evropskou unií

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001339.

 

 Projekt Umím a pečuji byl 31. 8. 2018 po dvou letech úspěšné realizace ukončen.


V rámci realizace tohoto projektu jsme uspořádali celkem 90 praktických kurzů (převážně v Brně, Kyjově a Zlíně), které byly zaměřeny na 10 různých témat. Po celou dobu projektu probíhaly také individuální psychologické konzultace, v rámci nichž pečující mohli probrat s psychologem své každodenní problémy a strasti týkající se jejich nelehké situace.

Do projektu Umím a pečuji bylo zapojeno přes 220 pečujících osob, které absolvovaly buď vzdělávací kurz, nebo konzultaci s psychologem.

Jedním z výstupů projektu je publikace pro pečující, kde jsou shrnuty zásadní informace ze všech realizovaných kurzů.
Publikace ke stažení zde:

 

Seznam realizovaných kurzů:

 

Strategie přesunů a využití prvků kinestetiky při péči
 Tento kurz jen zaměřený na to, jak si prakticky nacvičit polohování a přesouvání např. v rámci lůžka a vozíku tak, aby byl přesun efektivní, bezpečný a co nejméně náročný pro obě strany. Je veden odborníkem, dlouholetým osobním asistentem s více než šestiletou praxí Bc. Ondřejem Zámečníkem.

 

Měj se ráda, šetři záda (Ergonomie a autorehabilitace)
Kurz autorehabilitace je vedený fyzioterapeutkou Mgr. Jitkou Medovou, a je zaměřený na prevenci potíží se zády, které často při péči vznikají, a první pomoc při již vzniklé bolesti. Řeší zde správný sed, stoj, přístup k lůžku a podobně. Účastníci získají informace jak jednoduchými cviky zabránit obtížím se zády, i jak si ulevit při počínajících obtížích.

 

Zvládání psychické zátěže při péči, psychohygiena
Praktický kurz vám ukáže možnosti zvládání každodenního stresu. Dozvíte se, jak rozpoznat stresovou situaci a jak na ni reagovat, uvědomíte si vlastní hranice a možnosti. Pomocí nácviku seberelaxačních technik vás naučíme jak uvolnit napětí.

 

Sám sobě fundraiserem
Ukážeme vám možnosti získání finančních prostředků od nadací, nadačních fondů, nebo soukromých subjektů. Naučíme vás, jak napsat žádost o finanční příspěvek, jak si poradit s přílohami žádosti. Máme pro vás rady a tipy, na co si dát pozor. Pokud řešíte, jak financovat koupi pomůcky, na kterou nepřispívá stát, nevíte kde a jak požádat, je tento kurz tím pravým pro vás. 

První pomoc
Kurz je zaměřen na zvládnutí akutní krizové zdravotní situace. Dozvíte se informace o záchranném řetězci, co dělat při selhávání základních životních funkcí. A také co dělat do příjezdu záchranné služby.

 

Právní minimum
Na kurzu se dozvíte informace o právních normách, které se týkají sociální oblasti. Dále získáte povědomí o základních a důležitých otázkách ze zákoníku práce, které se vám mohou hodit při řešení brigády nebo pracovního poměru. Dále pak informace z občanského zákoníku – dědické právo, závazky, kupní smlouvy, a podobně).


Sociální zabezpečení osob se zdravotním postižením
Obdržíte informace o zákoně, který upravuje status osob se zdravotním postižením a veškeré sociální služby. Dozvíte se, na jaké příspěvky a dávky od státu máte nárok jako pečující osoba během i po skončení péče, či vaše blízká osoba se zdravotním postižením. Získáte informace o příspěvku na péči, invalidních důchodech, příspěvku na mobilitu, na zvláštní pomůcku, informace o průkazech mimořádných výhod. Řešeno bude také téma započítávání doby péče do náhradní doby pojištění na starobní důchod.


Finanční gramotnost, domácí rozpočet
 Kurz je zaměřený na zvládání finančních nároků péče o blízkou osobu. Dozvíte se základní principy jak udržet váš domácí rozpočet vyrovnaný, jak případně ušetřit, a především se nedostat do dluhů a dluhové pasti.

 

Specifika péče o osobu s postižením, komunikace
Kurz je zaměřen na získání informací o typologii zdravotních postižení. Sdílení informací o tom, co zdravý člověk nevidí a pro člověka s postižením je to každodenní překážka. Řešeny budou obvyklé pomůcky a práce s nimi, pohyb na ulici i v dopravě. Nácvik komunikačně náročných situacích.

 

Etika a lidská práva
Účastníci kurzu získají informace o profesionálním etickém kodexu pracovníků v přímé péči, o právech a povinnostech pečujícího a pečovaného. Bude možné sdílet společně eticky náročné situace, do kterých se pečující může dostat, jak pracovat s předsudky, možnými střety zájmů.

 

 

 

 

 

 


 

 

 

© ligavozic.cz, 2012 Nahoru