text mail tisk
Pošli kamarádovi odkaz na stránku

Projekt Umím a pečuji

je spolufinancován Evropskou unií

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001339.

 

 

Jeho cílem je podpora neformálních (rodinných) pečujících, tedy těch, kteří v domácím prostředí pečují o člena své rodiny či jinou blízkou osobu. 

Podporu poskytujeme ve dvou základních oblastech:

      Vzdělávání (informace a dovednosti)

       Psychologická pomoc a podpora

 Pokud jste pečující a máte zájem o jakoukoli formu podpory, neváhejte nás kontaktovat.

 e-mail: umimapecuji@ligavozic.cz
tel: 725 464 268

 

Pokud není uvedeno jinak, kurzy se konají v prostorách
Ligy vozíčkářů, Bzenecká 23  

 

 

Vzdělávání

Formou vzdělávacích kurzů, které jsou zaměřeny na širokou škálu témat, se snažíme, aby pečující získali potřebné informace a dovednosti, které by jim mohli péči usnadnit.

Strategie přesunů a využití prvků kinestetiky při péči

Tento kurz jen zaměřený na to, jak si prakticky nacvičit polohování a přesouvání např. v rámci lůžka a vozíku tak, aby byl přesun efektivní, bezpečný a co nejméně náročný pro obě strany. Je veden odborníkem, dlouholetým osobním asistentem s více než šestiletou praxí Bc. Ondřejem Zámečníkem.

Aktuální termíny:

bude upřesněno

 

 

 

 


Měj se ráda, šetři záda (Ergonomie a autorehabilitace)

Kurz autorehabilitace je vedený fyzioterapeutkou Mgr. Jitkou Medovou, a je zaměřený na prevenci potíží se zády, které často při péči vznikají, a první pomoc při již vzniklé bolesti. Řeší zde správný sed, stoj, přístup k lůžku a podobně. Účastníci získají informace jak jednoduchými cviky zabránit obtížím se zády, i jak si ulevit při počínajících obtížích.

Aktuální termíny:


bude upřesněno

 

 

 

 


Zvládání psychické zátěže při péči, psychohygiena

Praktický kurz vám ukáže možnosti zvládání každodenního stresu. Dozvíte se, jak rozpoznat stresovou situaci a jak na ni reagovat, uvědomíte si vlastní hranice a možnosti. Pomocí nácviku seberelaxačních technik vás naučíme jak uvolnit napětí.

Aktuální termíny:

bude upřesněno

 

 

 


Sám sobě fundraiserem

Ukážeme vám možnosti získání finančních prostředků od nadací, nadačních fondů, nebo soukromých subjektů. Naučíme vás, jak napsat žádost o finanční příspěvek, jak si poradit s přílohami žádosti. Máme pro vás rady a tipy, na co si dát pozor. Pokud řešíte, jak financovat koupi pomůcky, na kterou nepřispívá stát, nevíte kde a jak požádat, je tento kurz tím pravým pro vás.

Aktuální termíny: 

 20.4. 2018

 


 

 


První pomoc

Kurz je zaměřen na zvládnutí akutní krizové zdravotní situace. Dozvíte se informace o záchranném řetězci, co dělat při selhávání základních životních funkcí. A také co dělat do příjezdu záchranné služby.

Aktuální termíny:

 bude upřesněno


 

 Právní minimum

Na kurzu se dozvíte informace o právních normách, které se týkají sociální oblasti. Dále získáte povědomí o základních a důležitých otázkách ze zákoníku práce, které se vám mohou hodit při řešení brigády nebo pracovního poměru. Dále pak informace z občanského zákoníku – dědické právo, závazky, kupní smlouvy, a podobně).

27.4. 2018 Zlín
11.5. 2018 


 

 
Sociální zabezpečení osob se zdravotním postižením

Obdržíte informace o zákoně, který upravuje status osob se zdravotním postižením a veškeré sociální služby. Dozvíte se, na jaké příspěvky a dávky od státu máte nárok jako pečující osoba během i po skončení péče, či vaše blízká osoba se zdravotním postižením. Získáte informace o příspěvku na péči, invalidních důchodech, příspěvku na mobilitu, na zvláštní pomůcku, informace o průkazech mimořádných výhod. Řešeno bude také téma započítávání doby péče do náhradní doby pojištění na starobní důchod.

25. 4. 2018 

 


 

 


Finanční gramotnost, domácí rozpočet

Kurz je zaměřený na zvládání finančních nároků péče o blízkou osobu. Dozvíte se základní principy jak udržet váš domácí rozpočet vyrovnaný, jak případně ušetřit, a především se nedostat do dluhů a dluhové pasti.

bude upřesněno  

 

 

 

 

 


Specifika péče o osobu s postižením, komunikace

Kurz je zaměřen na získání informací o typologii zdravotních postižení. Sdílení informací o tom, co zdravý člověk nevidí a pro člověka s postižením je to každodenní překážka. Řešeny budou obvyklé pomůcky a práce s nimi, pohyb na ulici i v dopravě. Nácvik komunikačně náročných situací.

29.5.2018


 

 

 


Etika a lidská práva

Účastníci kurzu získají informace o profesionálním etickém kodexu pracovníků v přímé péči, o právech a povinnostech pečujícího a pečovaného. Bude možné sdílet společně eticky náročné situace, do kterých se pečující může dostat, jak pracovat s předsudky, možnými střety zájmů.


bude upřesněno

 


 

 
Psychologická podpora

Individuální konzultace, setkávání s psychologem

Můžete zde v bezpečném prostředí probrat s odborníkem vaše starosti a problémy, které máte. Je to možnost vypovídat se, sdílet, pracovat na řešení a zlepšení vašeho psychického stavu.

Skupinová supervize, svépomocná skupina

Jedná se o skupinovou formu podpory, skupinové sdílení zážitků, obtížných okamžiků, ve kterých si člověk neví úplně rady a chce slyšet názor a zkušenosti ostatních, kteří jsou v podobné situaci a mohou mu tak lépe porozumět. Všechny typy psychologické podpory bude poskytovat zkušená terapeutka, lektorka a supervizorka Mgr. Tereza Nagy.

 

Pokud jste pečující a máte zájem o jakoukoli formu podpory, neváhejte nás kontaktovat.

 e-mail: umimapecuji@ligavozic.cz

tel: 725 464 268

 

 

 

 


 

 

 

© ligavozic.cz, 2012 Nahoru