text mail tisk
Pošli kamarádovi odkaz na stránku

Projekt Umím a pečuji

je spolufinancován Evropskou unií

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001339.

 

 

Jeho cílem je podpora neformálních (rodinných) pečujících, tedy těch, kteří v domácím prostředí pečují o člena své rodiny či jinou blízkou osobu. 

Podporu poskytujeme ve dvou základních oblastech:

      Vzdělávání (informace a dovednosti)

       Psychologická pomoc a podpora

 Pokud jste pečující a máte zájem o jakoukoli formu podpory, neváhejte nás kontaktovat.

 e-mail: umimapecuji@ligavozic.cz
tel: 725 464 268

 

Pokud není uvedeno jinak, kurzy se konají v prostorách
Ligy vozíčkářů, Bzenecká 23  

 

 

Vzdělávání

Formou vzdělávacích kurzů, které jsou zaměřeny na širokou škálu témat, se snažíme, aby pečující získali potřebné informace a dovednosti, které by jim mohli péči usnadnit.

Strategie přesunů a využití prvků kinestetiky při péči

Tento kurz jen zaměřený na to, jak si prakticky nacvičit polohování a přesouvání např. v rámci lůžka a vozíku tak, aby byl přesun efektivní, bezpečný a co nejméně náročný pro obě strany. Je veden odborníkem, dlouholetým osobním asistentem s více než šestiletou praxí Bc. Ondřejem Zámečníkem.

Aktuální termíny:

17.3.2018

 

 

 

 


Měj se ráda, šetři záda (Ergonomie a autorehabilitace)

Kurz autorehabilitace je vedený fyzioterapeutkou Mgr. Jitkou Medovou, a je zaměřený na prevenci potíží se zády, které často při péči vznikají, a první pomoc při již vzniklé bolesti. Řeší zde správný sed, stoj, přístup k lůžku a podobně. Účastníci získají informace jak jednoduchými cviky zabránit obtížím se zády, i jak si ulevit při počínajících obtížích.

Aktuální termíny:


17.2.2018

 

 

 

 


Zvládání psychické zátěže při péči, psychohygiena

Praktický kurz vám ukáže možnosti zvládání každodenního stresu. Dozvíte se, jak rozpoznat stresovou situaci a jak na ni reagovat, uvědomíte si vlastní hranice a možnosti. Pomocí nácviku seberelaxačních technik vás naučíme jak uvolnit napětí.

Aktuální termíny:

20.1.2018
Sluneční dům, Trávníky 31, Brno – Černá Pole

 

 

 


Sám sobě fundraiserem

Ukážeme vám možnosti získání finančních prostředků od nadací, nadačních fondů, nebo soukromých subjektů. Naučíme vás, jak napsat žádost o finanční příspěvek, jak si poradit s přílohami žádosti. Máme pro vás rady a tipy, na co si dát pozor. Pokud řešíte, jak financovat koupi pomůcky, na kterou nepřispívá stát, nevíte kde a jak požádat, je tento kurz tím pravým pro vás.

Aktuální termíny: 

24.2.2018

 


 

 


První pomoc

Kurz je zaměřen na zvládnutí akutní krizové zdravotní situace. Dozvíte se informace o záchranném řetězci, co dělat při selhávání základních životních funkcí. A také co dělat do příjezdu záchranné služby.

Aktuální termíny:

 13.1.2018


 

 Právní minimum

Na kurzu se dozvíte informace o právních normách, které se týkají sociální oblasti. Dále získáte povědomí o základních a důležitých otázkách ze zákoníku práce, které se vám mohou hodit při řešení brigády nebo pracovního poměru. Dále pak informace z občanského zákoníku – dědické právo, závazky, kupní smlouvy, a podobně).

únor/březen 2018 (pátek, Brno-Kociánka, bude upřesněno)


 

 
Sociální zabezpečení osob se zdravotním postižením

Obdržíte informace o zákoně, který upravuje status osob se zdravotním postižením a veškeré sociální služby. Dozvíte se, na jaké příspěvky a dávky od státu máte nárok jako pečující osoba během i po skončení péče, či vaše blízká osoba se zdravotním postižením. Získáte informace o příspěvku na péči, invalidních důchodech, příspěvku na mobilitu, na zvláštní pomůcku, informace o průkazech mimořádných výhod. Řešeno bude také téma započítávání doby péče do náhradní doby pojištění na starobní důchod.

 

březen/duben

 


 

 


Finanční gramotnost, domácí rozpočet

Kurz je zaměřený na zvládání finančních nároků péče o blízkou osobu. Dozvíte se základní principy jak udržet váš domácí rozpočet vyrovnaný, jak případně ušetřit, a především se nedostat do dluhů a dluhové pasti.

24.1. 2018
(Zlín)

 

 

 

 

 


Specifika péče o osobu s postižením, komunikace

Kurz je zaměřen na získání informací o typologii zdravotních postižení. Sdílení informací o tom, co zdravý člověk nevidí a pro člověka s postižením je to každodenní překážka. Řešeny budou obvyklé pomůcky a práce s nimi, pohyb na uxylici i v dopravě. Nácvik komunikačně náročných situací.

26.1.2018

(Brno-Kociánka)


 

 

 


Etika a lidská práva

Účastníci kurzu získají informace o profesionálním etickém kodexu pracovníků v přímé péči, o právech a povinnostech pečujícího a pečovaného. Bude možné sdílet společně eticky náročné situace, do kterých se pečující může dostat, jak pracovat s předsudky, možnými střety zájmů.


15.11.2017
(Kyjov)


28.11.
(Zlín)

 


 

 
Psychologická podpora

Individuální konzultace, setkávání s psychologem

Můžete zde v bezpečném prostředí probrat s odborníkem vaše starosti a problémy, které máte. Je to možnost vypovídat se, sdílet, pracovat na řešení a zlepšení vašeho psychického stavu.

Skupinová supervize, svépomocná skupina

Jedná se o skupinovou formu podpory, skupinové sdílení zážitků, obtížných okamžiků, ve kterých si člověk neví úplně rady a chce slyšet názor a zkušenosti ostatních, kteří jsou v podobné situaci a mohou mu tak lépe porozumět. Všechny typy psychologické podpory bude poskytovat zkušená terapeutka, lektorka a supervizorka Mgr. Tereza Nagy.

 

Pokud jste pečující a máte zájem o jakoukoli formu podpory, neváhejte nás kontaktovat.

 e-mail: umimapecuji@ligavozic.cz

tel: 725 464 268

 

 

 

 


 

 

 

© ligavozic.cz, 2012 Nahoru