text mail tisk
Pošli kamarádovi odkaz na stránku

Projekt Umím a pečuji

spolufinancováno eu reg. číslo
CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001339 
spolufinancováno Evropskou unií 

 

 

Jeho cílem je podpora neformálních (rodinných) pečujících, tedy těch, kteří v domácím prostředí pečují o člena své rodiny či jinou blízkou osobu. 

Podporu poskytujeme ve dvou základních oblastech:

      Vzdělávání (informace a dovednosti)

       Psychologická pomoc a podpora

 

Vzdělávání

Formou vzdělávacích kurzů, které jsou zaměřeny na širokou škálu témat, se snažíme, aby pečující získali potřebné informace a dovednosti, které by jim mohli péči usnadnit.

Strategie přesunů a využití prvků kinestetiky při péči

Tento kurz jen zaměřený na to, jak si prakticky nacvičit polohování a přesouvání např. v rámci lůžka a vozíku tak, aby byl přesun efektivní, bezpečný a co nejméně náročný pro obě strany. Je veden odborníkem, dlouholetým osobním asistentem s více než šestiletou praxí Bc. Ondřejem Zámečníkem.

Aktuální termíny:

Sobota 4.3.

Pondělí 20.3.

9.00 -16.00

 

 

 

 


Měj se ráda, šetři záda (Ergonomie a autorehabilitace)

Kurz autorehabilitace je vedený fyzioterapeutkou Mgr. Jitkou Medovou, a je zaměřený na prevenci potíží se zády, které často při péči vznikají, a první pomoc při již vzniklé bolesti. Řeší zde správný sed, stoj, přístup k lůžku a podobně. Účastníci získají informace jak jednoduchými cviky zabránit obtížím se zády, i jak si ulevit při počínajících obtížích.

Aktuální termíny:

Úterý 14.3. 

Sobota 25.3.

9.00 - 16.00

 

 

 

 

 Zvládání psychické zátěže při péči, psychohygiena

Praktický kurz vám ukáže možnosti zvládání každodenního stresu. Dozvíte se, jak rozpoznat stresovou situaci a jak na ni reagovat, uvědomíte si vlastní hranice a možnosti. Pomocí nácviku seberelaxačních technik vás naučíme jak uvolnit napětí.

Aktuální termíny:

15.00 – 18.00 hod

 

 

 

 

 

Sám sobě fundraiserem

Ukážeme vám možnosti získání finančních prostředků od nadací, nadačních fondů, nebo soukromých subjektů. Naučíme vás, jak napsat žádost o finanční příspěvek, jak si poradit s přílohami žádosti. Máme pro vás rady a tipy, na co si dát pozor. Pokud řešíte, jak financovat koupi pomůcky, na kterou nepřispívá stát, nevíte kde a jak požádat, je tento kurz tím pravým pro vás.

Aktuální termíny: 

Úterý 28.2.

Sobota 25.3.

9.00- 16.00

 


 

 První pomoc

Kurz je zaměřen na zvládnutí akutní krizové zdravotní situace. Dozvíte se informace o záchranném řetězci, co dělat při selhávání základních životních funkcí. A také co dělat do příjezdu záchranné služby.

Aktuální termíny:

Sobota 25.3.

9.00 - 16.00

 

  

Právní minimum

Na kurzu se dozvíte informace o právních normách, které se týkají sociální oblasti. Dále získáte povědomí o základních a důležitých otázkách ze zákoníku práce, které se vám mohou hodit při řešení brigády nebo pracovního poměru. Dále pak informace z občanského zákoníku – dědické právo, závazky, kupní smlouvy, a podobně).

Aktuální termíny:

sobota 18.3

9.00 -16.00

 

Sociální zabezpečení osob se zdravotním postižením

Obdržíte informace o zákoně, který upravuje status osob se zdravotním postižením a veškeré sociální služby. Dozvíte se, na jaké příspěvky a dávky od státu máte nárok jako pečující osoba během i po skončení péče, či vaše blízká osoba se zdravotním postižením. Získáte informace o příspěvku na péči, invalidních důchodech, příspěvku na mobilitu, na zvláštní pomůcku, informace o průkazech mimořádných výhod. Řešeno bude také téma započítávání doby péče do náhradní doby pojištění na starobní důchod.

 

9.00 – 16.00 hod

Sobota 18.2.

Středa 29.3. 

 

Finanční gramotnost, domácí rozpočet

Kurz je zaměřený na zvládání finančních nároků péče o blízkou osobu. Dozvíte se základní principy jak udržet váš domácí rozpočet vyrovnaný, jak případně ušetřit, a především se nedostat do dluhů a dluhové pasti.

9.00 - 16.00

 Sobota 25. 2.
 Sobota 25. 3.
 Sobota 8. 4.
 Sobota 29. 4.

 

Specifika péče o osobu s postižením, komunikace

Kurz je zaměřen na získání informací o typologii zdravotních postižení. Sdílení informací o tom, co zdravý člověk nevidí a pro člověka s postižením je to každodenní překážka. Řešeny budou obvyklé pomůcky a práce s nimi, pohyb na ulici i v dopravě. Nácvik komunikačně náročných situací.

pondělí 13.února 

úterý 21.února

sobota 11.března

čtvrtek 23.března 

Etika a lidská práva

Účastníci kurzu získají informace o profesionálním etickém kodexu pracovníků v přímé péči, o právech a povinnostech pečujícího a pečovaného. Bude možné sdílet společně eticky náročné situace, do kterých se pečující může dostat, jak pracovat s předsudky, možnými střety zájmů.

 

čtvrtek 23.2.

 

Psychologická podpora

Individuální konzultace, setkávání s psychologem

Můžete zde v bezpečném prostředí probrat s odborníkem vaše starosti a problémy, které máte. Je to možnost vypovídat se, sdílet, pracovat na řešení a zlepšení vašeho psychického stavu.

Skupinová supervize, svépomocná skupina

Jedná se o skupinovou formu podpory, skupinové sdílení zážitků, obtížných okamžiků, ve kterých si člověk neví úplně rady a chce slyšet názor a zkušenosti ostatních, kteří jsou v podobné situaci a mohou mu tak lépe porozumět. Všechny typy psychologické podpory bude poskytovat zkušená terapeutka, lektorka a supervizorka Mgr. Tereza Nagy.

 

Pokud jste pečující a máte zájem o jakoukoli formu podpory, neváhejte mne kontaktovat.

Mgr. Andrea Slavíčková, DiS.   

tel:+420 725 464 268

email:andrea.slavickova@ligavozic.cz

 

 

 

 

© ligavozic.cz, 2012 Nahoru