text mail tisk
Pošli kamarádovi odkaz na stránku

Naše poradna se od 1.9.2016 rozšířila o bezplatné anonymní poradenství v oblasti právní a dluhové problematiky. Tato služba je určená osobám se zdravotním postižením, ale také osobám z okolí zdravotně postižených osob, kterých se situace člověka s postižením aktuálně týká.

V rámci těchto služeb však neposkytujeme právní zastoupení u soudu.

PRÁVNÍ PORADENSTVÍ

Tato služba se věnuje oblastem sociálního zabezpečení, občanského práva, rodinného práva a pracovního práva. Můžete se na nás tedy obrátit s dotazy, které se týkají:

 •  Závazkových právních vztahů
 • Odpovědností za škodu
 • Práva nemovitostí – nájemní vztahy
 • Práva bytového
 • Dědické právo
 • Majetkové právo mezi manželi
 • Řízení ve věcech péče o nezletilé
 • Úprava vyživovací povinnosti
 • Opatrovnické a poručnické věci
 • Pracovní smlouvy, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
 • Dohody o hmotné odpovědnosti
 • Poradenství při vzniku, změně a zániku pracovního poměru
 • Nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru
 • Náhrady škody z pracovněprávních vztahů
 • Diskriminace v pracovně právních vztazích

Kdy a jak se na právní poradnu můžete obracet?

 • Prostřednictvím bezplatné zelené linky  na čísle 800 100 250 každé po a st od 9-13 hod., út a čt 12-16 hod., kdy Váš dotaz bude našemu právnímu poradci předán a na Váš dotaz odpoví do pěti pracovních dní
 • Prostřednictvím mobilního telefonu na čísle 601 382 934 každou st a pá od 9-11 hod.
 • Prostřednictvím e-mailu na adrese  pravni.poradna@ligavozic.cz kdykoli, odpověď na Váš dotaz obdržíte do pěti pracovních dní.
 • Osobně po předchozí domluvě na adrese Bzenecká 23, 628 00 Brno či kdekoli jinde v územní působnosti města Brna

DLUHOVÉ PORADENSTVÍ

Tato služba je určená osobám se zdravotním postižením, které se v důsledku svého zdravotního stavu dostaly do dluhové tísně. Poskytneme Vám poradenství v oblastech:

 • Finanční gramotnosti
 • Poradenství v oblasti oddlužení
 • Analýza situace klienta a doporučený postup při řešení dluhů

KDY A JAK SE NA DLUHOVOU PORADNU MŮŽETE OBRACET?

 • Prostřednictvím bezplatné zelené linky  na čísle 800 100 250 každé po a st od 9 do 13 hod., út a čt 12-16 hod., kdy Váš dotaz bude našemu dluhovému poradci předán a na Váš dotaz odpoví do pěti pracovních dní
 • Prostřednictvím mobilního telefonu na čísle 601 382 934 každou středu a pátek od 13 do 15 hod.
 • Prostřednictvím e-mailu na adrese  dluhova.poradna@ligavozic.cz kdykoli, odpověď na Váš dotaz obdržíte do pěti pracovních dní.
 • Osobně po předchozí domluvě na adrese Bzenecká 23, 628 00 Brno či kdekoli jinde v územní působnosti města Brna

 

© ligavozic.cz, 2012 Nahoru