text mail tisk
Pošli kamarádovi odkaz na stránku


Posláním služby Sociální rehabilitace Ligy vozíčkářů je podporovat rozvoj, aktivitu a samostatnost lidí se zdravotním postižením v Jihomoravském kraji a Kraji Vysočina.

Cílem naší práce je podpořit klienty, aby:
• získali dovednosti, které jsou potřebné v běžném životě např. počítačové dovednosti
• získali dovednosti pro získání a udržení vhodného zaměstnání či bydlení,
• zvýšili svou kvalifikaci,
• trávili aktivně svůj čas ve společnosti,
• uměli vyhledávat informace a pracovat s nimi.

Zásady naší práce jsou:
• Individuální a partnerský přístup – společně dosahujeme stanoveného cíle. Podporu a její míru přizpůsobujeme potřebám, přáním a schopnostem klienta. V této spolupráci jsme rovnocennými partnery.
• Ochrana soukromí a důstojnosti – respektujeme jedinečnost každého člověka, zachováváme jeho soukromí a úctu a respektujeme jeho osobnost.
• Aktivní spolupráce – klient se aktivně podílí na stanovení cílů vzájemné spolupráce a na dohodnutých krocích, které vedou k řešení jeho situace. Dochází na smluvené schůzky a skupinové aktivity, nebo se z nich zavčas omlouvá.

Komu poskytujeme službu
Službu umíme poskytnout lidem, kteří splňují všechny následující podmínky:
• věk od 16 do 64 let,
• tělesné postižení, mentální postižení nebo chronické onemocnění,
• jejich postižení je omezuje v různých oblastech běžného života
• chtějí se dále rozvíjet, být aktivní a samostatní
Službu nemůžeme poskytnout lidem:
• kteří do této skupiny nespadají (jejich tělesné, mentální nebo chronické onemocnění je neomezuje v oblastech běžného života),
• urážejí důstojnost a omezují práva ostatních,
• jejichž zdravotní stav není stabilizovaný (nedovoluje soustavnou spolupráci a dosahování cíle spolupráce),
• s nařízenou ochrannou léčbou,
• kteří se chovají agresivně.

Kapacita služby:
Průměrná denní kapacita ambulantní formy služby: 23 klientů
Průměrná denní kapacita terénní formy služby: 16 klientů


Provozní doba ambulantní i terénní služby:
pondělí: 8:00 - 16:00
úterý: 8:00 - 16:00
středa: 8:00 - 16:00
čtvrtek: 8:00 - 16:00
pátek: 8:00 - 16:00

Zde si můžete stáhnout informační materiál o sociální rehabilitaci

© ligavozic.cz, 2012 Nahoru