text mail tisk
Pošli kamarádovi odkaz na stránku

 

 Rozvoj kompetencí a prohlubování kvality služby osobní asistence

je spolufinancován Evropskou unií

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007563

 

Záměrem projektu je podpora rozvoje a zvýšení kvality poskytování sociální služby osobní asistence, a to díky nastavení vhodného procesního a personálního řízení služby a zvýšení kompetencí a celkové profesionality jejích zaměstnanců. 


Cíle projektu bude dosaženo prostřednictvím několika dílčích aktivit:


Provedení procesní a personální analýzy současného stavu fungování sociální služby (5/2018 -10/2018)

Vypracování strategie implementace rozvojových oblastí do běžného chodu sociální služby (11/2018 – 12/2018)

Vypracování nových metodik a dalších dokumentů sociální služby zohledňující výsledky procesní analýzy a práci s rozvojovými oblastmi (1/2019-3/2019)

Zvýšení úrovně znalostí pracovníků osobní asistence o vybrané oblasti a provedení analýzy tohoto rozvoje kompetencí (4/2019 – 4/2020)


Trvání projektu: 1. 5. 2018 – 30. 4. 2020


Garantka projektu: Ing. Alexandra Dubová

E-mail: alexandra.dubova@ligavozic.cz

Tel: 725 464 268 

 

 

© ligavozic.cz, 2012 Nahoru