text mail tisk
Pošli kamarádovi odkaz na stránku

důchody

644 příspěvků

23.04.2017 21:43

lada

(Jihomoravský kraj)

Dobrý den,chtěla jsem se zeptat musím nahlásit zaměstnavateli pokud mám invalidní duchod 1.stupně?nechci žádné slevy na duchod ,nechci to říkat ,právě jsem nastoupila a mám strach ,aby to nebyl duvod proč mě propustí.


26.04.2017 13:34

Odpověď:

Dobrý den, Lado,

z legislativního hlediska nemáte povinnost hlásit zaměstnavateli, že pobíráte invalidní důchod. Nicméně, nahlášení invalidního důchodu zaměstnavateli (resp. mzdové účetní) pro Vás i zaměstnavatele může být i výhodné. Osoby, které pobírají invalidní důchod, mají nárok na slevy na dani a rovněž i zaměstnavatel může mít za takového zaměstnance daňové úlevy. Z tohoto důvodu bych Vám doporučila tuto skutečnost zaměstnavateli nahlásit. To, že invalidní důchod pobíráte, pak můžete doložit potvrzením, které by Vám měli na vyžádání vystavit na OSSZ dle místa Vašeho bydliště.

Fakt, že máte invalidní důchod rozhodně pro Vašeho zaměstnavatele nesmí být důvodem Vašeho propuštění.  Jiná situace by nastala v případě, kdy Vás zaměstnavatel pošle na vstupní prohlídku do zaměstnání k závodnímu lékaři, který by naznal, že nemůžete v důsledku svého zdravotního stavu práci vykonávat. U invalidních důchodů pro invaliditu I. a II. stupně se výdělečná činnost dokonce předpokládá, doba pobírání ID I. a II. stupně se totiž na rozdíl od ID III. Stupně ID nepočítá jako náhradní doba důchodového pojištění (tedy jako odpracované roky).

Kateřina Jirsová

23.04.2017 10:37

Vítězslav

(Jihomoravský kraj)

Dobrý den, pobírám invalidní důchod 3. stupně a zajímalo by mě jak je to s možností zaměstníní. Zda při 3. stupni ID mohu pracovat do určitého počtu pracovních hodin, nebo zda jsem limitován výdělkem bez toho aby mi důchod odebrali či snížili na 2. stupeň.


26.04.2017 13:33

Odpověď:

Dobrý den, Vítězslave,

při pobírání invalidního důchodu pracovat můžete. U invalidních důchodů pro invaliditu I. a II. stupně se výdělečná činnost dokonce předpokládá, doba pobírání ID I. a II. stupně se totiž narozdíl od ID III. stupně ID nepočítá jako náhradní doba důchodového pojištění (tedy jako odpracované roky) pro nárok na starobní důchod. Omezením může být pouze Váš zdravotní stav – záleží jakou práci a v jakém rozsahu zvládnete.

Nicméně při Vašem stupni invalidity je potřebné rozlišit, jestli jste nebo nejste schopen pracovat za zcela mimořádných podmínek (tuto informaci zjistíte z posudku o invaliditě). U osoby, která je ve III. stupni invalidity a není schopna práce za zcela mimořádných podmínek, by neměla být  překročena míra poklesu pracovní schopnosti (míru poklesu naleznete v posudku o invaliditě). V případě, že Vaše míra poklesu pracovní schopnosti je nejméně 70%, Váš pracovní úvazek by neměl být vyšší jak 0,3.  V případě, že by byl úvazek vyšší než 0,3 může dojít ke snížení stupně invalidního důchodu z III. na II.

Kateřina Jirsová

19.04.2017 20:00

Jana

(Moravskoslezský kraj)

Dobrý den, snažila jsem se najít informaci,jak ovlivní přiznání invalidního důchodu III.stupně na dobu cca 1 roku (z důvodu operace páteře) podklady pro výpočet starobního důchodu a odchod do tohoto důchodu. -započte se doba inv.důchodu III.st. plně do odpracované doby? -po celou dobu jsem pracovala na sníž.úvazek, ale příjmy byly- budou započteny plně do základu pro výpočet st.důchodu? -neznamená nakonec přiznání tohoto důchodu prodloužení doby pro odchod do důchodu a vyřazení dosažených příjmů? -podepisovala jsem teď ELDP a vypadal naprosto stejně jako v době před přiznáním důchodu,nemělo by být někdě pobírání tohoto důchodu na ELDP zaznamenáno? Mockrát děkuji za pomoc


24.04.2017 13:01

Odpověď:

Dobrý den, Jano,

z Vašeho dotazu jsem vyrozuměla, že jste zároveň s pobíráním invalidního důchodu pro invaliditu III. stupně pracovala na částečný úvazek a odváděla zdravotní a sociální pojištění.
Osobní platby pojistného mají vždy přednost před platbami od státu a započtením náhradní doby důchodového pojištění, náhradní doba důchodového pojištění z hlediska pobírání ID pro invaliditu III. stupně by se Vám tedy započetla pouze v případě, že byste nepracovala (započítává se v rozsahu 80%). Příjmy v době pobírání ID pro invaliditu III. stupně, ze kterých jste odváděla sociální pojištění, však budou ve výpočtu Vašeho starobního důchodu zohledněny. Do ELDP se zaznamenává pouze výdělek ze zaměstnání a doba zaměstnání, popř. vyloučené doby (dny trvání dočasné pracovní neschopnosti), pobírání ID se v rámci ELDP nijak nezohledňuje a neuvádí.

Kateřina Bulantová

27.03.2017 12:04

Jarka

(Jihočeský kraj)

Dobrý den, ještě k mému dotazu ze dne 21.3. Ten srovnávací výpočet se provádí jak? Nějaký koeficient přepočítávací nebo jen výpočet z nynějších výdělků? To si mohu nechat udělat už i nyní? děkuji. J.


29.03.2017 14:27

Odpověď:

Dobrý den, Jarko,

srovnávací výpočet důchodu spočívá v tom, že po podání žádosti o starobní důchod Vám bude tento SD vypočten běžně používaným způsobem (z výdělků za rozhodné období – v současné době se započítávají všechny výdělky od 1.1.1986 do 31.12. roku, který předchází roku podání žádosti o SD; částka ID se do výdělků nezapočítává) a vypočtená částka by byla porovnána s výší invalidního důchodu, který byste v době podání žádosti o SD pobírala. Pokud by byl vyšší vypočtený SD (a splnila byste potřebnou dobu důchodového pojištění – odpracované roky), byl by Vám tento SD přiznán a vyplácen. Pokud by byl vypočtený SD nižší, byla by Vaše žádost o SD zamítnuta a byl by Vám nadále vyplácen ID (žádost lze v případě jejího zamítnutí podat znovu, např. v případě, že byste po podání žádosti o SD ještě pracovala a tedy navyšovala si částku SD a získávala další dobu důchodového pojištění. Při dosažení věku 65 let byste byla automaticky převedena do SD, který by byl vyplácen ve stejné výši jako ID, který byste v té době pobírala; nezjišťovalo by se splnění doby důchodového pojištění. Žádost o SD, na základě které by byl proveden výše uvedený srovnávací výpočet lze podat i po dosažení věku 65 let (tedy po automatickém převedení z ID do SD).

Nyní si můžete nechat orientačně spočítat výši starobního důchodu (provádí ČSSZ, ovšem pouze v rámci osobních konzultací v Praze - více informací na webu ČSSZ), nicméně nebudete nyní znát částku ID, který byste pobírala v době podání žádosti o SD, nebudete tedy mít možnost částky porovnat.

Pokud byste měla ke srovnávacímu výpočtu další dotazy, můžete se na nás obrátit také prostřednictvím bezplatné poradenské linky 800 100 250 (v provozu v pracovní dny v pondělí a středu od 9 do 13 hodin, v úterý od 12 do 18 hodin a ve čtvrtek od 12 do 16 hodin).

Kateřina Bulantová

23.03.2017 08:47

Marie

(Moravskoslezský kraj)

Dobrý den, moje švagrová je v invalidním důchodě třetího stupně od 1.2.1982 a má hodně nízký důchod ve výší 8.473 Kč. Je narozená 26.4.1958. Dá se požádát o přepočet jejího invalidního důchodu? Předem moc děkuji za odpověď. Marie


28.03.2017 11:47

Odpověď:

Dobrý den, Marie,

velice mě mrzí, že pro Vás zřejmě nebudu mít pozitivní odpověď, nicméně výše invalidního důchodu se bohužel přepočítává pouze v případě změny stupně invalidity; přepočet probíhá pomocí stanovených koeficientů, výdělky dosahované v době pobírání invalidního důchodu se při přepočtu nezohledňují. Výdělky dosahované v době pobírání ID se zohlední až při výpočtu starobního důchodu.

Kateřina Bulantová

23.03.2017 08:04

Pavla

(Ústecký kraj)

Dobrý den píši dotaz za mojí sestru. Je v invalidním důchodě a už hodně dlouho a má ho docela nízký. Můj dotaz je jestli se dá nějak požádat o přepočet invalidního důchodu?? Předem děkuji za jakoukoliv odpověď.


28.03.2017 11:46

Odpověď:

Dobrý den, Pavlo,

velice mě mrzí, že pro Vás zřejmě nebudu mít pozitivní odpověď, nicméně výše invalidního důchodu se bohužel přepočítává pouze v případě změny stupně invalidity; přepočet probíhá pomocí stanovených koeficientů, výdělky dosahované v době pobírání invalidního důchodu se při přepočtu nezohledňují. Výdělky dosahované v době pobírání ID se zohlední až při výpočtu starobního důchodu. 

Kateřina Bulantová

23.03.2017 05:32

Jana

(Moravskoslezský kraj)

Dobrý den, mohu požádat o invalidní důchod v jiném okrese? Jestli ano, jaké podmínky musím splnit? Předem děkuji za odpověď Jana


28.03.2017 11:40

Odpověď:

Dobrý den, Jano,

řízení o invalidním důchodu upravuje zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení. V § 7 tohoto zákona je pak uvedeno, že místní příslušnost okresní správy sociálního zabezpečení, nestanoví-li se v tomto zákoně jinak, se řídí
b) místem trvalého pobytu občana nebo místem hlášeného pobytu 9a) v České republice, jde-li o cizince, v případech uvedených v § 6 odst. 4 písm. a) bod 18, písm. c), ch), i), k), o), r) a v) a v § 82 odst. 1.

V § 6, odst. 4, bodu i) je dále uvedeno, že okresní správy sociálního zabezpečení sepisují žádosti o dávky důchodového pojištění v případech stanovených tímto zákonem.

Z výše uvedených ustanovení tedy bohužel vyplývá, že žádost o invalidní důchod můžete podat pouze na okresní správě, pod kterou spadáte dle místa Vašeho trvalého bydliště.

Kateřina Bulantová

21.03.2017 11:15

Jarka

(Jihočeský kraj)

Dobrý den, pobírám invalidní důchod II. st. asi 10 let. Do starobního důchodu mám také ještě asi 9 let. Jsem zaměstnaná na 6 hod a mzda není vysoká. Jsem ráda, že práci mám a mohu ji vykonávat - i s obtížemi. Až ale půjdu do starobního důchodu, budu mít nízký důchod, protože nyní moje mzda je nízká /minimální mzda/. Důchod se mi nebude započítávat do výpočtu? Děkuji. J.


29.03.2017 14:22

Odpověď:

Dobrý den, Jarko,

částka invalidního důchodu, kterou pobíráte, se Vám ke starobnímu důchodu připočítávat nebude.

Pro přechod z invalidního do starobního důchodu existují dvě možnosti:

a) Podání žádosti o řádný starobní důchod při dosažení důchodového věku, popř. o starobní důchod před dosažením důchodového věku. V druhém případě se částka starobního důchodu počítá běžným způsobem a je potřeba splnit také potřebnou dobu důchodového pojištění. Vyjde-li nově vypočtená výše starobního důchodu nižší než výše vašeho dosavadního invalidního důchodu, ČSSZ starobní důchod nepřizná a ponechá Vám nadále vyšší důchod invalidní. Tento ,,srovnávací výpočet“ lze provést na základě žádosti o starobní důchod před i po dosažení 65. roku věku.

b) Automatické převedení do starobního důchodu, kdy nárok na invalidní důchod zaniká dosažením 65 let (nebo důchodového věku v případě, že je Váš důchodový věk vyšší než 65 let); dnem dosažení výše uvedeného věku Vám automaticky vznikne nárok na důchod starobní. Takový starobní důchod automaticky náleží ve výši, v jaké náležel dosavadní invalidní důchod, nezohlední se tedy výdělky dosažené po dobu pobírání invalidního důchodu; nezjišťují se splnění doby důchodového pojištění.

Martina Suková

10.03.2017 10:55

Petra

(Jihomoravský kraj)

Dobrý den, mám dotaz ohledně invalidního důchodu. Můj bratr (46 let) má roztroušenou sklerózu (už asi 20 let). Za poslední rok se jeho stav (motorika) velmi zhoršil. Pracuje jako OSVČ z domu (překladatel). Vzhledem k jeho stavu by mě zajímalo jak postupovat, aby si mohl vyřídit invalidní důchod. Děkuji za odpověď. P.


10.03.2017 14:20

Odpověď:

Dobrý den, Petro, 

žádost o invalidní důchod se podává na OSSZ (v Brně MSSZ, v Praze PSSZ) dle místa trvalého bydliště žadatele. Žádost lze sepsat pouze osobně, není možné podat žádost poštou či online. Žádost by měl přijít podat přímo žadatel (tedy Váš bratr), pokud to však jeho zdravotní stav nedovoluje, může žádost podat rodinný příslušník, který doloží lékařskou zprávu, kde bude uvedeno, že zdravotní stav žadateli podání žádosti neumožňuje; plná moc se v tomto případě nevyžaduje, stačí zmíněná lékařská zpráva. Seznam dokumentů a dokladů, které se přikládají k žádosti o invalidní důchod, naleznete na webu ČSSZ. Bližší informace o invalidních důchodech včetně průběhu řízení o důchodu naleznete také na našem Informačním portálu.

Kromě invalidního důchodu může Váš bratr požádat i o příspěvky pro zdravotně postižené (na úhradu potřebných pomůcek, potřebné péče v oblasti sebeobsluhy) či průkaz osoby se zdravotním postižením, na který jsou vázány různé výhody. O příspěvky a průkaz OZP se žádá na krajské pobočce úřadu práce. 

Kateřina Bulantová

07.03.2017 21:04

Ingrid Bezděková

(Jihomoravský kraj)

Pokračování...., pan posudkový doktor (gynekolog!) Mi po prohlídce zjistil že můj zdravotní stav je stále stejný a přidal mi 10 % na invaliditu. Takže mám celkem 50%. Nálezy od paní doktorky nebral na zřetel. Takže mám stále II. stupeň inv. Dnes mi dokonce přišlelo oznámení, že mi bude odebrán i průkaz ZTP. Dojíždím k lékařům do centra bolesti, na neurologii atd. Průkaz mi bude moc chybět. Prosím o radu, jak se mám proti tomuto jednání bránit?. Myslím, že pan doktor se mi mstí za to, že jsem mu řekla, že by člověka s neurologickou chorobou měl posuzovat neurolog a né gynekog. Děkuji za radu. Ingrid


10.03.2017 13:57

Odpověď:

Dobrý den, paní Bezděková, 

pokud nesouhlasíte s výsledkem posouzení Vašeho zdravotního stavu z hlediska stupně invalidity, máte možnost podat námitku proti rozhodnutí ČSSZ, které bude na základě tohoto posouzení vydáno. Vzor námitky naleznete na našem Informačním portálu (v závěru textu kapitoly Invalidní důchody), naleznete zde také vyhlášku č. 359/2009 Sb., o posuzování invalidity. Námitku lze podat do 30 dnů od data doručení rozhodnutí ČSSZ.

Proti odebrání průkazu ZTP lze podat odvolání. Lhůta na podání odvolání je 15 dnů od data doručení rozhodnutí úřadu práce, odvolání se zasílá zpět na pobočku ÚP, která vydala rozhodnutí. Vzor odvolání naleznete také na našem Informačním portálu, seznam zdravotních indikací pro nárok na průkaz ZTP naleznete ZDE.

V námitkovém i odvolacím řízení posuzují zdravotní stav jiní lékaři než v původním řízení. 

S formulací námitky i odvolání Vám případně můžeme pomoci, můžete nás kontaktovat buď e-mailem na poradna@ligavozic.cz nebo telefonicky na bezplatné lince 800 100 250 (v provozu v pracovní dny v pondělí a středu od 9 do 13 hodin, v úterý od 12 do 18 hodin a ve čtvrtek od 12 do 16 hodin).

Kateřina Bulantová

01.03.2017 23:06

Radek Šebesta

(Jihomoravský kraj)

Dobry den mam dotaz mam nárok na invalidní důchod při diagnoze S3200 ?dekuji Šebesta


02.03.2017 16:57

Odpověď:

Dobrý den, pane Šebesto, 

z mojí pozice sociální pracovnice nejsem schopna posoudit, zda nárok na invalidní důchod máte či nikoliv. Pro nárok na invalidní důchod je rozhodující vliv zdravotního stavu na schopnost pracovat; zdravotní stav posuzuje posudkový lékař OSSZ dle místa trvalého bydliště žadatele o ID. Zdravotní stav se posuzuje dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 359/2009 Sb., o posuzování invalidity (vyhlášku včetně přílohy naleznete na našem Informačním portálu), můžete zkusit požádat vašeho ošetřujícího odborného lékaře, zda by mohl alespoň orientačně říci, jestli některou z položek uvedených v příloze splňujete. 

Pro nárok na invalidní důchod alespoň v I. stupni je třeba splnit procentní pokles pracovní schopnosti alespoň o 35%, pro nárok na výplatu invalidního důchodu je pak třeba splnit i potřebnou dobu důchodového pojištění (odpracované roky). 

Informace o invalidních důchodech včetně bližších podmínek nároku naleznete na našem Informačním portálu

Kateřina Bulantová

27.02.2017 18:47

Pavel

(Kraj Vysočina)

Dodry den,prosim o radu,sem rok po operaci nadoru na mozku a letos trpim epilepsii a zadal sem si o invalidni duchod a byl mi zamitnut,chtel bych podat namitku,ale nevim si s tim rady,sem vyucen jako truhlar,posledni zamestnani sem mel ridic profesional,ale zebrali mi ze zdravotnich duvodu ridicak a tim prijdu i o praci,truhlare delat taky nemuzu kvuli strojum,da se kvuli tomu odvolat,nebo podat namitku?kdyby dali alespon 1stupen ID.tezko zezenu praci,dekuji za pochopeni.


01.03.2017 14:55

Odpověď:

Dobrý den, Pavle, 

velice mě mrzí, že Vám nebyl invalidní důchod přiznán, i přesto, že máte jistě závažné zdravotní obtíže. V případě nepřiznání ID máte samozřejmě právo podat námitku, podává se do 30 dnů od data doručení rozhodnutí ČSSZ (z Prahy) o nepřiznání ID. Vzor námitky naleznete na našem Informačním portálu; se sepsáním námitky Vám můžeme pomoci, pokud budete potřebovat. Ohledně pomoci se sepsáním námitky nás můžete kontaktovat buď na e-mail poradna@ligavozic.cz nebo na naší bezplatné poradenské lince 800 100 250 (v provozu v pracovní dny v pondělí a středu od 9 do 13 hodin, v úterý od 12 do 18 hodin a ve čtvrtek od 12 do 16 hodin).

Kateřina Bulantová

24.02.2017 12:55

Katerina

(Jihomoravský kraj)

Dobrý den,chtěla bych se zeptat na syna mám příspěvek na péči 1.stupen bude mu 18 let studuje.Chtěli bychom zažádat o invalidní duchod,máme čekat až mu bude 18 a kolik by mu vyšel, když ještě nepracoval?předpoklad je že pokud ho dostane tak jen první stupen.děkuji


01.03.2017 12:59

Odpověď:

Dobrý den, Kateřino, 

o invalidní důchod lze zažádat 4 měsíce před dosažením 18. roku věku, žádost se podává na OSSZ dle místa trvalého bydliště. Informace o dokumentech, které se k žádosti přikládají, naleznete na webu ČSSZ.

Co se týče výpočtu ID Vašeho syna, bude se mu ID počítat z všeobecného vyměřovacího základu (speciální výpočet pro osoby do 28 let věku, které mají dobu do podání žádosti o ID krytou nějakou formou důchodového pojištění - např. studiem - nebo doba nekrytá žádnou formou DP činí méně než rok; tento výpočet se používá i u osob, které o ID žádají v 18 letech nebo dříve a nemají tedy žádné výdělky). Částka ID v I. stupni činí v letošním roce cca 5 031 Kč (při výpočtu ze zmíněného všeobecného vyměřovacího základu). 

Kateřina Bulantová

16.02.2017 09:56

anonym

(Královéhradecký kraj)

Dobrý den, již mnohokrát jste mi poradili, a tak bych se chtěla optat. Můj manžel má paranoidní schizofrenii. Již 8 let pobírá invalidní důchod 3. stupně. Při poslední kontrole mu bylo vydáno rozhodnutí, že má i nadále invaliditu 3. stupně a další kontrola za 5 let. Nyní si ČSSZ Praha vyžádala kontrolu již po 3. letech. Manžel momentálně pracuje v chráněné dílně na plný pracovní úvazek. Chtěla jsem se zeptat, zda ČSSZ Praha kontroluje, zda invalida pracuje, nebo se tyto kontroly provádí na něčí oznámení? Děkuji


21.02.2017 12:58

Odpověď:

Dobrý den,

ČSSZ může rozhodnout o provedení kontrolního vyšetření v jinou dobu, než na jakou byla kontrola stanovena v posudku o invaliditě. Zákonem není dáno, že by si takovou kontrolu nemohla vyžádat.
Pokud Váš manžel odvádí pojistné, tak ČSSZ ví, že se jedná o osobu s invalidním důchodem a není třeba kontrolovat, zda se jedná o invalidní osobu.

Dle § 8 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, může být kontrolní lékařská prohlídka provedena okresní správou sociálního zabezpečení z následujících důvodů:

a) v termínu určeném při předchozím posouzení okresní správou sociálního zabezpečení na základě žádosti správního orgánu, který vede řízení, pro jehož účely je posudek žádán,
b) zjistí-li posudkově významné skutečnosti, které odůvodňují provedení kontrolní lékařské prohlídky,
c) z podnětu orgánu sociálního zabezpečení nebo správního orgánu, na základě jehož žádosti provedla okresní správa sociálního zabezpečení zjišťovací lékařskou prohlídku; v těchto případech je okresní správa sociálního zabezpečení povinna informovat příslušný orgán o výsledku posouzení,
d) z podnětu orgánu pomoci v hmotné nouzi, jde-li o prokázání trvání invalidity třetího stupně pro účely řízení o dávce pomoci v hmotné nouzi a již uplynula platnost posudku; v těchto případech je okresní správa sociálního zabezpečení povinna informovat orgán pomoci v hmotné nouzi o výsledku posouzení,
e) z podnětu Úřadu práce České republiky, jde-li o ověření skutečnosti, zda fyzická osoba je osobou se zdravotním postižením; v těchto případech je okresní správa sociálního zabezpečení povinna informovat Úřad práce České republiky o výsledku posouzení, nebo
f) z podnětu fyzické osoby, která byla uznána invalidní, avšak její žádost o přiznání invalidního důchodu byla zamítnuta a již uplynula platnost posudku, jde-li o prokázání, že je osobou se zdravotním postižením podle zákona o zaměstnanosti,
g) z podnětu ministerstva; v tomto případě je okresní správa sociálního zabezpečení povinna informovat ministerstvo o výsledku posouzení.

Z toho důvodu se domnívám, že kontrolní vyšetření nejsou zahajovány na základě cizího oznámení nebo podnětu.

Kateřina Uhlířová

13.02.2017 13:05

Alena

(Jihomoravský kraj)

Dobrý den, pečuji o dceru ktará se narodila 30.11.2001 se zdravotním postižením a od 1.1.2004 je dítětem dlouhodobě těžce zdravotně postiženým vyžadujícím mimořádnou péči (citace z rozhodnutí) posléze III. stupeň. Nyní proběhlo nové šetření a dceři byl III. stupeň ponechán až do 30.11.0219 tj. do 18 let věku. Po celou dobu měla přiznaný III. stupeň a já Vás prosím o radu, jak a z čeho mě bude vypočten starobní důchod. Před narozením dcery jsem pracovala, nyní pracuji na zkrácený úvazek 6 let. Já jsem se narodila 30.1.1962 a prosím o sdělení, kdy můžu nastoupit do předčastného starobního důchodu- nejdřívější termín. Děkuji za odpověď


15.02.2017 13:14

Odpověď:

Dobrý den, Aleno,

z textu vašeho dotazu předpokládám, že jste hlavní osobou, která o dceru pečuje, a z data narození dcery vyplývá, že poskytujete péči déle než 15 let. V takovém případě lze důchod (starobní či invalidní) pečující osoby vypočítat dvěma způsoby:

a) Období celé péče se považuje za dobu vyloučenou a operuje se pouze s příjmy z výdělečné činnosti, kterých pečující osoba dosahovala před a po výkonu péče. Tyto příjmy se zprůměrují pouze na období, ve kterých jich bylo opravdu dosahováno, období péče se vyloučí, a to včetně případných přivýdělků, které zde pečující osoba získala.
b) Do období výkonu péče po roce 2006 se dosadí jako "fiktivní příjem" celá částka příspěvku na péči, která je poskytovaná opečovávané osobě na základě zákona o sociálních službách (i kdyby z ní pečující osoba dostávala třeba jen část), a do let před rokem 2007, kdy se příspěvek na péči ještě nevyplácel, částka 96 000 Kč vynásobená příslušným koeficientem, a tento "fiktivní příjem" se přičte k případným přivýdělkům.

Pečující osobě se po provedení těchto dvou výpočtů přizná výměra důchodu v té výši, která pro ni vyjde výhodněji.

Z Vašeho dotazu není jasný počet Vašich dětí, nemohu Vám tedy nyní přesně říci, v kolika letech dosáhnete důchodového věku, ani kdy byste mohla nejdříve odejít do předčasného starobního důchodu. Tyto informace si však můžete sama zjistit na webu ČSSZ (tabulka důchodového věku dle roku narození a počtu vychovaných dětí, informace o podmínkách odchodu do předčasného SD). Upozorňuji ovšem, že předčasný odchod do SD není výhodný kvůli krácení částky důchodu.

Pokud by Vám něco nebylo jasné, můžete se na nás samozřejmě obrátit znovu, např. prostřednictvím naší bezplatné poradenské linky 800 100 250 (v provozu v pracovní dny vždy v pondělí a středu od 9 do 13 hodin, v úterý od 12 do 18 hodin a ve čtvrtek od 12 do 16 hodin).

Kateřina Bulantová

06.02.2017 16:27

Tereza Maňáková

(Hlavní město Praha)

Dobrý den, sice nejsem vozíčkář, ale našla jsem doporučení na Vaši poradnu. Mám invalidní důchod II. stupně, který mi byl přiznán 16.1.2014. Jsem narozená v dubnu 1987, tudíž mi bylo v době přiznání důchodu 26 let. Na následujících stránkách https://www.naseduchody.cz/ochranny-vypocet-invalidniho-duchodu-u-nekterych-zadatelu.html jsem se dozvěděla, že do 28 let existuje nárok na "ochranný výpočet" a že by můj důchod měl činit 5759 Kč. Volala jsem na Českou správu sociálního zabezpečení, ale paní na lince o žádném takovém ochranném výpočtu nevěděla. Přesto jsem v zákonu 155 z roku 95, § 42, část 3 nárok na nějaký zvýhodněný výpočet do 28 let věku našla, bohužel ale nerozumím tomu, kolik by pak důchod činil (můj současný důchod je 3351Kč, v době přiznání 3110Kč). Chtěla bych se proto zeptat, jestli mám opravdu nárok na vyšší důchod, než mám, a co bych měla dělat, pokud ano. Děkuji mnohokrát!


08.02.2017 12:45

Odpověď:

Dobrý den, paní Maňáková,

zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, v § 42 skutečně výhodnější výpočet invalidního důchodu pro osoby do 28 let věku umožňuje, nicméně použití tohoto výhodného výpočtu je podmíněno tím, že doba před podáním žádosti o invalidní důchod, která není kryta žádnou formou důchodového pojištění, je kratší než 1 rok; přitom se pro tyto účely za dobu pojištění považuje i  doba studia na střední nebo vysoké škole v České republice po ukončení povinné školní docházky do dosažení věku 18 let a po dosažení věku 18 let po dobu prvních 6 let tohoto studia, doba, po kterou byl pojištěnec veden v evidenci krajské pobočky Úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání, a náhradní doba pojištění, i když doba pojištění netrvala ani jeden rok.

Z informací uvedených ve Vašem dotazu ovšem nejsem schopna určit, zda tuto podmínku splňujete, či nikoliv. Pokud byste mi poslala kopii vašeho Informativního osobního listu důchodového pojištění, mohla bych z něj potřebné informace zjistit; kopii IOLDP můžete zaslat na e-mail poradna@ligavozic.cz.
Pokud byste podmínky pro výhodnější výpočet splnila, bylo by třeba kontaktovat ČSSZ a upozornit je na nesprávnost výpočtu Vašeho invalidního důchodu; rozdíl mezi částkami by Vám pak byl zřejmě vyplacen i zpětně.

Kateřina Bulantová

20.01.2017 17:02

Magdaléna

(Moravskoslezský kraj)

Dobrý den! Mám již 20 let invalidní důchod I.stupně/částečný/. Za celou tuto dobu jsem nepracovala a na ÚP jsem byla jen 3 roky. Nyní se mi zdravotní stav zhoršil a zřejmě obdržím důchod III. stupně. Chci se zeptat, zdali mám na něho nárok, když nemám splněnou podmínku odpracovaných 10 let v období 20 a ani 5 let v období 10 let. Jak se postupuje v takových případech, když je jen změněn stupeň invalidity? Zjišťuje se znovu podmínka odpracovanosti nebo se jen přepočte stávající důchod? Děkuji za odpověď.


23.01.2017 13:28

Odpověď:

Dobrý den, Magdaléno,

při změně stupně invalidity se neposuzuje splnění doby důchodového pojištění, ale posuzuje se zdravotní stav. Výše invalidního důchodu se nepočítá z dosažených výdělků, dochází pouze k přepočtu výše invalidního důchodu dle stanovených koeficientů.
To znamená, že od původní výše invalidního důchodu se odečte částka základní výměry, zbývající částka se vynásobí příslušným koeficientem a k výsledné částce se opět přičte výše základní výměry. Příklad: 5550 (původní výše ID) – 2550 (výše základní výměry) = 3000, 3000 x 2 (přepočtový koeficient při přechodu z I. na III. stupeň ID) = 6000, 6000 + 2550 = 8550 (nová výše ID III. stupně).

Kateřina Uhlířová

18.01.2017 22:50

Roza

(Kraj Vysočina)

Vážení, předem děkuji za Vaši pomoc, kterou nám poskytujete ve Vašich odpovědích. Mám od OSSZ vydán posudek, že jsem osoba zdravotně znevýhodněna do 11.2017/ na rok/. Mohu si v této době/například v březnu 2017/ zažádat o invalidní důchod?Pokud mi nebude přiznán, abych stihla požádat o statut osoby zdravotně znevýhodněné, tak aby mi to vyšlo v navázání na období 11.2017. Nevím, pokud by hrozilo, že ještě nemám rozhodnutí o invalidním důchodu, zda mohu požádat o osobu zdravotně znevýhodněnou. Měla bych problém v zaměstnání, kdybych třeba 2 měsíce nebyla invalidní ani OZZ. Děkuji R.


23.01.2017 14:25

Odpověď:

Dobrý den, Rozo,

v době, kdy jste uznána osobou zdravotně znevýhodněnou, můžete zkusit podat žádost o invalidní důchod. Novou žádost o uznání statutu OZZ však nelze podat v době, kdy probíhá řízení o invalidním důchodu (nebo v době, kdy byste již byla uznána invalidní), s novou žádostí o uznání statutu OZZ byste tedy musela čekat na ukončení řízení o ID. Doporučuji zkusit o ID požádat co nejdříve, abyste měla případně dostatek času požádat o znovu o uznání statutu OZZ.

Kateřina Bulantová

18.01.2017 18:07

Alžběta

(Moravskoslezský kraj)

Dobrý den, prosím odpověď na moji otázku. Zažádala jsem si o důchod a chtěla jsem, aby mi doba péče o osobu blízkou (mám potvrzení ÚP, že jsem takovou osobou od roku 2007) byla vyloučena z výpočtu důchodu, protože jsem v té době měla malé výdělky, ale pracovala jsem na plný úvazek. Pracovnice úřadu mi sdělila, že je to možné jenom tehdy, kdybych pracovala na zkrácený úvazek. Je toto sdělení správné? Výše pracovního úvazku se neuvádí do evidenčního listu, tudíž nejde dohledat správnost údajů. Děkuji za odpověď!


23.01.2017 12:34

Odpověď:

Dobrý den, Alžběto,

zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, v § 16, odst. 8 stanovuje, že doby uvedené v odstavci 4 větě druhé písm. a) až k) se považují za vyloučené doby, i když se kryjí s dobou účasti na pojištění osob uvedených v § 5 odst. 1 písm. e), s dobou pojištění, v níž měl pojištěnec příjmy, které se zahrnují do vyměřovacího základu, nebo s dobou, za kterou náležely náhrady uvedené v odstavci 3 větě čtvrté, pokud o to pojištěnec nebo jiný oprávněný požádá.“

Doba péče o závislou osobu je uvedena v odstavci 4 větě druhé písm. e), výše uvedené podmínky se tedy na vyloučení této doby také vztahují.

§ 83, odst. 3 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, pak uvádí, že „v žádosti o dávku důchodového pojištění může občan požádat, aby se doby uvedené v § 16 odst. 4 větě druhé písm. a) až k) zákona o důchodovém pojištění považovaly podle § 16 odst. 8 zákona o důchodovém pojištění za vyloučené doby. V žádosti podle věty první se uvádí, kterých dob a kterých kalendářních roků se má postup podle § 16 odst. 8 zákona o důchodovém pojištění týkat.“

Nenašla jsem však žádné ustanovení, které by říkalo, že dobu lze vyloučit pouze v případě, že osoba pracovala na zkrácený úvazek.

Pokud pracovnice OSSZ odmítá žádost o vyloučení doby s Vámi sepsat či ji od Vás převzít, doporučuji obrátit se na jinou pracovnici či na její nadřízenou.  

Kateřina Bulantová

15.01.2017 20:36

Iveta Sokolová

(Královéhradecký kraj)

Dobrý den Asi od roku 2001 až do roku 2008 jsem pečovala o syna o /osobu blízkou/, z nichž asi půl roku jsem měla jen tu péči a po pul roce jsem dostala inv.duchod častečný. V roce 2008 jsem začala pracovat na částečny uvazek. Péče mi skončila v roce2013. Zde jsem se dočetla,že to musím nejpozději do dvou let někam hlásit aby se mi to započítalo do důchodu. Což jsem vůbec nevěděla. Myslela jsem si že se to započítává automaticky.Co ted? Mohli by jste mi prosím poradit. Děkuji moc. S přáním pěkného dne Iveta S.


17.01.2017 15:48

Odpověď:

Dobrý den, paní Sokolová, 

z hlediska započtení doby péče o osobu blízkou je skutečně dána lhůta 2 roky po skončení péče, v této lhůtě je třeba poskytování péče nahlásít na OSSZ. Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, v této věci uvádí následující informace:

§ 85, odst. 2

Doby péče uvedené v § 6 odst. 4 písm. a) bodech 11 (doba péče o dítě do 4 let věku) a 12 (doba péče o závislou osobu) se prokazují rozhodnutím okresní správy sociálního zabezpečení o době a rozsahu této péče. Návrh na zahájení řízení podle předchozí věty se podává na předepsaném tiskopisu; tento návrh lze podat nejdříve po skončení uvedené péče nebo v době jejího trvání v souvislosti s podáním žádosti o přiznání důchodu, nejpozději však do dvou let od skončení péče uvedené v § 6 odst. 4 písm. a) bodech 11 a 12.

Nejsem Vám ovšem bohužel schopna říci, zda a případně za jakých podmínek je možné promeškání této lhůty prominout. Doporučuji tedy co nejdříve kontaktovat OSSZ dle místa Vašeho trvalého bydliště, potvrzení o poskytování péče Vám vystaví pobočka úřadu práce, která vyplácí příspěvek synovi, o kterého jste pečovala.

Kateřina Bulantová

07.01.2017 08:39

Jitka

(Královéhradecký kraj)

Dobrý den,mám čid st1,budu si žádat o zvýšení invalidity.Jsem na neschopence od května loňského roku.S lékařem jsem o tom mluvila,říkal,že budu potřebovat nějaké zprávy od odborných lékařů.Mám i jiné zdravotní potíže nejen špatnou páteř.Žádat o zvýšení důchodu budu v březnu,do té doby si mám napsat zprávy od specialistů.Chci se optat jak to bude ,pokud nebudu mít invaliditu vyřešenou do doby mého marodění,to je asi do 20 .5.2017.max 380 dní.Vím,že to chvíli trvá,čid 1 mám 9let.Zda doktor bude čekat na vyřízení až pak neschopenku ukončí,obávám se ,že se to protáhne.Dále mám dotaz,vím,že mě po přiznání 2st.zůstane výplata stejná,nevím jak to je pokud bych dosáhla na 3st.zda by mě byl přiznán automaticky,nehledě na to,že jsem to v žádosti neuvedla.Děkuji za odpověď a přeji úspěšný nový rok.


10.01.2017 12:14

Odpověď:

Dobrý den, Jitko,

děkujeme za přání a přejeme Vám do nového roku vše nejlepší. Co se týče Vašich dotazů, o přiznání (resp. změnu stupně) invalidního důchodu lze obecně žádat již 4 měsíce před požadovaným datem přiznání – pokud byste tedy chtěla, aby Vám byl vyšší stupeň ID přiznán od konce května, můžete žádost podat již koncem ledna.
Podpůrčí dobu (dobu vyplácení) nemocenského lze prodloužit i po uplynutí 380 kalendářních dnů – maximální doba prodloužení je o dalších 350 kalendářních dnů, toto prodloužení však musí schválit posudkový lékař OSSZ. Z mojí pozice ovšem nejsem schopna určit, jak dlouho by ve Vašem případě trvalo vyřízení žádosti o změnu stupně invalidity, ani zda bude případně možné poskytování nemocenského ještě prodloužit. Doporučuji možnost dalšího prodloužení poskytování nemocenského zkonzultovat nejlépe s lékařem, který Vám vystavil pracovní neschopnost.
Co se týče navýšení částky Vašeho invalidního důchodu, pokud Váš invalidní důchod I. stupně byl přiznán před 9 lety, tedy ještě jako částečný invalidní důchod, a nedošlo od jeho přiznání k žádné změně stupně důchodu (pouze k „přejmenování“ Vašeho ČID na ID I. stupně), pak se v případě zvýšení stupně invalidity z I. na II. zřejmě částka ID skutečně nezmění. Pokud by Vám byl ovšem přiznán III. stupeň ID, pak by k navýšení částky ID došlo. Pokud by při posouzení Vašeho zdravotního stavu z hlediska poklesu pracovní schopnosti bylo zjištěno, že pokles odpovídá III. stupni invalidity, nikoli II. stupni, byl by Vám přiznán ID III. stupně, i přesto, že jste v žádosti uvedla navýšení na II. stupeň.

Kateřina Bulantová

02.01.2017 17:36

Petr

(Plzeňský kraj)

Nejdříve bych Vám chtěl popřát do Nového roku vše nejlepší a hlavně pevné zdraví. Nyní můj dotaz : Co mám udělat a jak vlastně požádat o invalidní důchod ( kde , co a jak ? ), popřípadě nějaký odkaz na to jak od A až do Z k vyřízení invalidního důchodu. Děkuji za informaci a přeji příjemný den. Petr


03.01.2017 16:22

Odpověď:

Dobrý den, Petře,

žádost o invalidní důchod se sepisuje přímo na okresní správě sociálního zabezpečení (v Praze na Pražské správě, v Brně na Městské správě sociálního zabezpečení). Žádost se podává na OSSZ/PSSZ/MSSZ podle místa trvalého bydliště. Při podávání žádosti o invalidní důchod předložíte dokumenty, jejichž seznam naleznete ZDE.
Na základě podané žádosti a předložení všech požadovaných dokumentů Vám bude doručena žádost o zpracování podkladů pro posouzení zdravotního stavu a formulář tzv. profesního dotazníku. Žádost o zpracování podkladů pro posouzení zdravotního stavu je třeba odevzdat praktickému lékaři, který podklady zpracuje a zašle na příslušnou OSSZ. V případě, že máte lékařské zprávy od nějakého odborného lékaře a nejste si jistý, zda je má i Váš praktický lékař, můžete je potom vzít s sebou na posouzení k posudkovému lékaři. Profesní dotazník vyplníte Vy a zašlete zpět na OSSZ. Poté bude posouzen Vás zdravotní stav posudkovým lékařem lékařské posudkové služby, která Vás může vyzvat, abyste se osobně dostavil k posouzení zdravotního stavu. Na základě dostupných podkladů bude vydán posudek o invaliditě, který bude postoupen na ČSSZ do Prahy ke zjištění doby důchodového pojištění a výpočtu dávky. O přiznání nebo nepřiznání důchodu obdržíte písemné rozhodnutí ČSSZ.
Lhůta na vyřízení žádosti o invalidní důchod činí 135 dnů, u složitějších případů může být lhůta prodloužena na 195 dnů.
Další informace můžete nalézt na Informačním portálu nebo na portálu ČSSZ.

Kateřina Uhlířová

02.01.2017 13:49

anna kocianova

(Zlínský kraj)

prosim odpověd na muj dotaz. byl mi uznan starobni duchod 7343kč i když jsem pečovala o dva syny se svalovou dystrofii vyžadujici trvalou peči. starala jsem se o ně 15 let doma až do jejich umrti.prvni zemřel roku 1991 a druhy 1993. do duchodu mi započitali jen roky peče.brala jsem na oba dva1000kč měsičně na bezmocnost. zbyle roky jsem pracovala. odvolani mi bylo dvakrat zamitnuto . v dnešni době bych dostavala na ně 26000 tim byli mi synove ošizeni na životni urovni což se mi zda velmi nespravedlive že mam tak nizky duchod vypada to jako bych byla vedena jako nezaměstnana.asi pani marksova nikdy takovou rodinu nenavštivila tak nevi jak je takova peče naročna nevim jaky je rozdil mezi postiženym ditětem v roce 1993 nebo rokem 2017.děkuji kocianova


03.01.2017 15:54

Odpověď:

Dobrý den, paní Kociánová,

naprosto chápu, že trvalá péče o dva zdravotně postižené syny jistě byla velice fyzicky i psychicky náročná a mrzí mě, že máte pocit, že tato péče nebyla dostatečně zohledněna v rámci stanovení výše Vašeho starobního důchodu. Nicméně ze stručných informací, které uvádíte v textu svého dotazu, bohužel nejsem schopna určit, zda Vám byla péče o syny ve výpočtu SD zohledněna.

V současné době existují dvě možnosti, jak zohlednit péči o závislou osobu (tedy o osobu, která pobírala příspěvek na péči) ve výpočtu důchodu pečující osoby, pokud péče trvala alespoň 15 let:

a) Období celé péče se považuje za dobu vyloučenou a operuje se pouze s příjmy z výdělečné činnosti, kterých pečovatel dosahoval před a po výkonu péče. Tyto příjmy se zprůměrují pouze na období, ve kterých jich bylo opravdu dosahováno, období péče se vyloučí, a to včetně případných přivýdělků, které zde pečovatel získal.
b) Do období výkonu péče po roce 2006 se dosadí jako "fiktivní příjem" celá částka příspěvku na péči, která je poskytovaná závislé osobě na základě zákona o sociálních službách (i kdyby z ní pečující osoba dostávala třeba jen část), a do let před rokem 2007, kdy se příspěvek na péči ještě nevyplácel, částka 96 000 Kč vynásobená příslušným koeficientem, a tento "fiktivní příjem" se přičte k případným přivýdělkům.

Pečující osobě se po provedení těchto dvou výpočtů přizná výměra důchodu v té výši, která pro ni vyjde výhodněji.

Výše uvedený výpočet důchodu pečující osoby lze ovšem použít pouze v případě, že důchod byl přiznán podle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění (tzn. nelze použít v případě, že důchod byl přiznán před 1.1.1996, tedy před datem nabytí účinnosti výše uvedeného zákona). Dále také platí, že o uznání doby péče o závislou osobu jako doby důchodového pojištění (tzn. jako odpracovaných let) je třeba požádat nejpozději do dvou let od ukončení poskytování péče.

Pokud byste potřebovala některé informace upřesnit, doporučuji se na nás znovu obrátit, nejlépe prostřednictvím bezplatné poradenské linky 800 100 250 (v provozu v pracovní dny vždy v pondělí a středu od 9 do 13 hodin, v úterý od 12 do 18 hodin a ve čtvrtek od 12 do 16 hodin).

Kateřina Bulantová

29.12.2016 15:10

Herynková

(Olomoucký kraj)

Dobrý den. Prosím, není mi vůbec jasné, jak se započítávají body za pro výpočet invalidity. Např. jsem těžká astmatička, FEV1 < 60% náležitých hodnot, často však < 50% náležitých hodnot, někdy i méně. Posudková lékařka tvrdí, že se však FEV1 nepočítá ze 100%. Pokud ne, tak z čeho? V rámci dýchacích cest se posuzují i další údaje. Například mám úplnou ztrátu čichu a chuti. Za tu je 5 bodů. Ty však už paní doktorka nepočítá, stejně jako psych. problémy vyplývající z každodenního nočního dušení atd, atd. A prý se body do 10 nezapočítavají vůbec (tvrdí posudková lékařka). Pak tedy nechápu na co ve vyhlášce jsou....Chápu, že pokud se jedná o úplně jinou nemoc (třeba gastritidu, byť způsobenou vysokým množstvím léků, zejména kortikoidů) se do počtu bodů konkrétního onemocnění nezapočítává. Respektive započítává v rámci všech těchto dalších onemocnění v maximální hodnotě 10 bodů). Nicméně například sekundární polylobulie kterou trpím přece přímo souvisí s astmatem a je důsledkem toho, že mé astma, přes trvalou léčbu kortikoidy a častou infůzní léčbou není pod kontrolou. Posudková lékařka vůbec nebere v úvahu... Rovněž mám problém s hospitalizacemi. Mám manžela s časnou demencí (65 let, FLD). Nemohů zůstat v nemocnici, neměl by se o něho kdo starat. Pobyt v léčebném centru odmítá a navíc při mých akutních problémech nelze pobyt operativně zajistit. Místo pobytu v nemocnici tedy pravidelně, denně jezdím na infuze, několikrát do roka. Posudková lékařka však tvrdí, že musím podstoupit léčbu v nemocnici, jinak nemohu dostat vyšší stupeň invalidity. Vůbec není přístupna jakýmkoli argumentům. Mám vynikající lékařku, opravdu dobře se o mne stará, dostávám nejnovější a nejkvalitnější léky a přesto klasifikuje mé astma jako astma obtížně léčitelné a to i přes veškerou dostupnou léčbu. Zná mne léta, léčím se u ní od 18 let a je mi přes 50 let. Podstupuji několikrát ročně spirometrie (cca 8 -10 x), celý můj zdravotní stav je léta pečlivě dokumentován, včetně negativního vývoje. Závěr OLA. Posudková lékařka mi však přiznala 40 bodů (tedy astma pod čístečnou kontrolou). Opravdu nechápu. Ale s tím mi asi neporadíte. Prosím o zodpovězení alespoň dotazů ze začátku e-mailu. Ztráta čichu a 5 %, a z čeho se počítá FEV1, když ne ze 100%, Děkuji Š. H.


03.01.2017 11:44

Odpověď:

Dobrý den, paní Herynková,

obávám se, že na Vaše dotazy nejsem schopna odpovědět, v naší poradně nepracují žádní lékaři (posudkoví ani jiní), z mojí pozice sociální pracovnice nedokáži způsob posuzování poklesu pracovní schopnosti u Vámi popsaných onemocnění a zdravotních problémů vysvětlit. Doporučuji zkusit se s Vašimi dotazy obrátit na vedoucího lékaře lékařské posudkové služby OSSZ, pod kterou spadáte dle místa Vašeho trvalého bydliště.
Pokud nesouhlasíte s výsledkem posouzení Vašeho zdravotního stavu z hlediska stupně invalidity, můžete po doručení rozhodnutí ČSSZ podat námitku (do 30 dnů od data doručení rozhodnutí ČSSZ), v případě nesouhlasu s výsledkem námitkového řízení lze pak podat správní žalobu (do 2 měsíců od data doručení rozhodnutí z námitkového řízení). V rámci námitkového řízení i soudního přezkumu by Váš zdravotní stav posuzovali jiní lékaři, mohlo by tedy dojít ke změně původního rozhodnutí. Vzory pro podání námitky i správní žaloby naleznete na našem Informačním portálu.

Kateřina Bulantová

04.12.2016 17:50

Tereza

(Kraj Vysočina)

Dobrý den,ráda bych se zeptala jak se věci mají ohledně mého problému.Před 3 měsíci jsem se odepsala z Up v Praze z důvodů stěhování...V novém bydlišti jsem se nezapsala na Up protože mi bylo v Praze řečeno že když mám invaliditu 1 stupně tak zdr.pojištění hradí stát...mám inval.uznanou před 3 roky ale nepřiznali mi peníze.Nyní na VZP v místě bydliště tvrdí že to tak není a že musím uhradit 3 měsíce co jsem nebyla hlášená na uřadu práce a co nejdříve se tam opět přihlásit,že to platí jen pro 3 stupen.Nevím tedy kdo má pravdu nebo jestli se nezměnily zákony...nebo to platí jen navíc pro ty kterým byl udělen důchod?Mluvila jsem s paní na UP v Praze tel.a ta řekla že se jí to zdá divné že se optá ještě ředitelky....Mohli by jste mi prosím objasnit jak se věci mají?Je mi 56 a nejsem výdělečně činná.Děkuji


06.12.2016 14:40

Odpověď:

Dobrý den, Terezo,

v případě, že jste uznána invalidní v I. nebo II. stupni, ale nemáte nárok na výplatu invalidního důchodu, není za Vás státem hrazeno ani zdravotní pojištění, je tedy třeba si platby zdravotního pojištění zajistit jiným způsobem např. evidencí na ÚP. Proto se v co nejkratší době nahlaste na Úřadu práce a poté se obraťte na zdravotní pojišťovnu ohledně vzniklého nedoplatku.

Praktikantka Tereza Janáčková pod odborným dohledem Kateřiny Uhlířové

29.11.2016 09:06

Jitka

(Královéhradecký kraj)

Dobrý den,chci se optat,zda mě bude starobní důchod vypočítán ze stejné částky jako nyní nemocenská.Někde jsem četla ,že pokud se při čid pracuje,je pak starobní důchod vyšší.Nyní marodím od května a můj lékař mě řekl,ať si hledám práci,že na vyšší invaliditu to není.Chodím na rehabilitace,problémy s plochými nohy,krční páteř taky špatná,šumění v uších.Ostatní lékaři uvadí ve zprávě především těžkou skoliozu,(ve27letech se v Brně uvažovalo o operaci,mám přes 4Ost vychýlení),nyní neurolog uvedl depresivní syndrom,gibus,blokády.Zprávu mě do ruky nedal,že ji mému doktorovi pošle .Jeho reakce ,jak jsem výše napsala,ke zprávě se nevyjádřil.Dala jsem mu i zprávu od ortopeda.Budu si žádat o zvýšení stupně invalidity.Poraďte mi prosím,v které době je to vhodné,mám na mysli,zda ke konci roku marodění nebo dříve.Rok marodění bude ke 30.4.2017.Děkuji moc za radu a odpověď.


01.12.2016 15:23

Odpověď:

Dobrý den, Jitko,

starobní důchod se vypočítává ze všech výdělků od 1. 1. 1986 do konce roku, který předchází roku podání žádosti o SD (tzn., v případě, že podáte žádost letos, započtou se výdělky do konce roku 2015); nemocenské dávky se vypočítávají ve většině případů z výdělků za posledních 12 měsíců před vznikem pracovní neschopnosti. Pokud pracujete při pobírání invalidního důchodu a odvádíte z výdělku sociální (resp. důchodové pojištění), je velmi pravděpodobné, že Váš starobní důchod bude vyšší než invalidní důchod, který nyní pobíráte.
Z mojí pozice Vám nejsem schopna říci, zda a případně jaký vliv by mohlo mít, když požádáte o změnu stupně invalidity až po roce pracovní neschopnosti nebo dříve, nemohu tedy ani zhodnotit, co by pro vás bylo výhodnější.

Kateřina Bulantová

26.11.2016 14:34

Jana

(Olomoucký kraj)

Dobrý den,mám nárok na ID 1.stupně,ale nevím,zda splnuji pojištění,když jsem oddělala asi 5.let a později od 27. do 33 .let byla na MD s dětmi Poté už jen PÚ a necelý rok práce,-JE MI 51.smutné,vím,přeji krásný zbytek dne a děkuji za čas,Jana


28.11.2016 13:37

Odpověď:

Dobrý den, Jano,

z takto stručných informací bohužel nejsem schopna určit, zda potřebnou dobu důchodového pojištění pro nárok na výplatu invalidního důchodu splňujete či nikoliv.
Potřebná doba důchodového pojištění u osob starších 38 let činí buď 5 let pojištění z posledních 10 let před datem uznání invalidity, nebo 10 let pojištění z posledních 20 let před datem uznání invalidity; jako náhradní doba pojištění se započítává mimo jiné i doba osobní péče o dítě do 4 let věku.
Doporučuji zkusit si na OSSZ nebo ČSSZ písemně vyžádat tzv. Informativní osobní list důchodového pojištění, kde je uvedeno, které doby pojištění u Vás ČSSZ eviduje – z tohoto listu lze tedy zjistit, zda dobu pojištění pro nárok na ID splňujete či nikoliv. Vzor žádosti o IOLDP naleznete na našem Informačním portálu.

Kateřina Bulantová

22.11.2016 18:10

Soňa

(Olomoucký kraj)

Dobrý den, byl mi přiznaný invalidní důchod 1.stupně-Hl.diagnoza Bechtěrevova choroba,mám sedavé zaměstnání na 7,5 hod denně,musím snížit pracovní úvazek?Popřípadě,abych nepřišla o zaměstnání, mohu zrušit žádost o invalidní důchod? Děkuji za odpověd


24.11.2016 14:31

Odpověď:

Dobrý den, Soňo,

i při pobírání invalidního důchodu pracovat můžete. U invalidních důchodců pro invaliditu I. a II. stupně se výdělečná činnost dokonce předpokládá, doba pobírání ID I. a II. stupně se totiž na rozdíl od ID III. stupně nepočítá jako náhradní doba důchodového pojištění (tedy jako odpracované roky). Pokud Vaše současné zaměstnání zvládnete vzhledem ke svému zdravotnímu stavu v dosavadním rozsahu, není důvod k ukončení pracovního poměru ani ke snížení pracovního úvazku. Co se týče zrušení žádosti o invalidní důchod, již přiznaný invalidní důchod lze zrušit pouze v případě, že by posudkový lékař uznal, že již nejste invalidní.

Kateřina Bulantová

11.11.2016 21:21

Zdeněk Hrad

(Jihomoravský kraj)

Dobrý den, mám dotaz ohledně data změny invalidity. Narodil jsem se s rozštěpem páteře a jedním z problémů z toho plynoucích je inkontinece moči 3. stupně (těžká). Tuto diagnosu (inktinenci) zmiňuji z toho důvodu, že ta byla uvedena v jako hlavní důvod přiznání invalidity. Přesto, že tento problém mám ve stejné míře stále, změna invalidity ze 2. stupně na stupeň 3. byla stanovena až od 7.11.2016. V roce 2011 mi ze stejného důvodu (při stejném stupni inkontinence) byl přiznán jen důchod 2. stupně. Je možné nějak napadnout datum změny změny invalidity, případně zpětně napadnout špatné posouzení již z roku 2011? Případně je nějaká šance na úspěch? V posudku letošním i z roku 2011 je uvedeno, že mám inkontinenci 3. stupně. Není zvláštní, že se stejným problémem mám jednou nárok na 2. a pak na 3. stupeň? Čím se řídí datum změny/vzniku invalidity? Přijde mi zvláštní stanovit datum na den jednání u Posudkového lékaře. Nemělo by datum aspoŇ trochu zohledňovat jak dlouho daný problém trvá? Předem moc děkuji za zodpovězení dotazu a omlouvám se, že jsem se tak rozepsal :-). Zdeněk


15.11.2016 14:21

Odpověď:

Dobrý den, pane Hrade,

napadnout špatné posouzení z roku 2011 již bohužel nelze. Námitku lze podat do 30 dnů od doručení rozhodnutí, ale ta již uplynula.
V § 56 odst. 1 písm. b) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, se hovoří o tom, že:

Zjistí-li se, že důchod byl přiznán nebo je vyplácen v nižší částce, než v jaké náleží, nebo byl neprávem odepřen, anebo byl přiznán od pozdějšího data, než od jakého náleží, důchod se zvýší nebo přizná, a to ode dne, od něhož důchod nebo jeho zvýšení náleží. Důchod nebo jeho zvýšení se přitom doplatí nejvýše pět let nazpět ode dne zjištění nebo uplatnění nároku na důchod nebo jeho zvýšení. Důchod nebo jeho zvýšení se však doplatí ode dne, od něhož důchod nebo jeho zvýšení náleží, v případě, že důchod nebyl přiznán nebo byl vyplácen v nižší částce, než v jaké náleží, nebo byl neprávem odepřen, anebo byl přiznán od pozdějšího data, než od jakého náleží, v důsledku nesprávného postupu orgánu sociálního zabezpečení.

Nevíme však, jak lze ve Vašem případě postupovat, abyste mohl uplatnit nárok na důchod zpětně, zda zkusit podat námitku nebo novou žádost. Zkuste se proto ještě obrátit na OSSZ nebo přímo na ČSSZ.

Datum změny nebo vzniku invalidity určuje posudkový lékař. Jsou různé varianty, může být stanoveno datum od data konání posudkové komise, od data poslední lékařské zprávy, od data podání žádosti o invalidní důchod, případně od data úrazu, pokud je jasné, kdy invalidita vznikla. Důležité je doložit, že Vaše zdravotní problémy trvají už od roku 2011 (např. lékařskými zprávami, vyšetřeními, léčbou apod.).

Kateřina Uhlířová

06.11.2016 19:44

Věra Krieglsteinová

(Plzeňský kraj)

Dobrý večer, prosím o sdělení mého dotazu. Jsem sedm let v invalidním důchodu. Tři a půl roku jsem již měla nárok na starobní důchod. Bylo mi doporučeno, abych si nechala přepočítat důchod a převést do starobního. Že prý jsou ve většině případech doplatky. Prosím o podání zprávy za což předem děkuji.


07.11.2016 15:52

Odpověď:

Dobrý den, paní Krieglsteinová,

pokud si podáte žádost o starobní důchod a pobíráte nyní důchod invalidní, bude Vám starobní důchod standardně vypočten z výdělků za rozhodné období (započtou se všechny výdělky od 1. 1. 1986, ze kterých jste odváděla sociální, resp. důchodové pojištění). Výše takto vypočteného starobního důchodu pak bude porovnána s výší Vašeho ID a nadále Vám bude vyplácen ten z důchodů, který pro Vás bude výhodnější. Z mojí pozice ovšem nejsem schopna zhodnotit, který z důchodů ve Vašem případě bude vyšší. Starobní důchod bývá vyšší zejména v případě, kdy při pobírání invalidního důchodu osoba nadále pracuje a odvádí z výdělku sociální pojištění.

Kateřina Bulantová

05.11.2016 07:32

pavel rybka

(Jihomoravský kraj)

Dobry den Po priznani duchodu jsem pozadal o zmenu terminu priznani tohoho duchodu na pozdejsi termin z duvodu navyseni doby pojisteni.Prosim o sdeleni do jakeho zakoneho terminu je ČSSZ povinna vydat nove rozhodnuti. Dekuji


07.11.2016 15:52

Odpověď:

Dobrý den, pane Rybko,

dle § 85a zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, je orgán sociálního zabezpečení povinen vydat rozhodnutí o přiznání dávky důchodového pojištění nejpozději do 90 dnů ode dne zahájení řízení. K tomu se ještě připočítá lhůta 45 dnů na vystavení posudku. Ve Vašem případě se zřejmě nebude znovu posuzovat zdravotní stav, proto dle našeho názoru bude rozhodnutí vydáno ve lhůtě 90 dnů. Pro vydání rozhodnutí ve věci změny termínu přiznání důchodu ale není žádná zákonem stanovená lhůta, proto se pouze domníváme, že to takto bude.

Kateřina Uhlířová

25.10.2016 21:01

Jiří Guziur

(Moravskoslezský kraj)

Dobrý den. Měl bych na vás dotaz. Měl jsem pracovní úraz, byla mi přiznána invalidita 1.stupně a pojišťovnou přiznána renta. Dva roky jsem byl v evidenci úřadu práce a pobíral částečný důchod a doplatek do průměrné mzdy před ztrátou zaměstnání z důvodu pracovního úrazu. Nyní mi úřad práce našel práci a já se ptám, jestli existují nějaké pravidla, omezení, abych neztratil nárok na rentu (např. délka směny, zkrácený hodinový poměr, výše příjmu, pracovní zařazení atd). Vím, že musím dokládat měsíční příjmy o které mi bude krácena renta. Děkuji za odpověď. Guziur Jiří


31.10.2016 13:59

Odpověď:

Dobrý den, pane Guziure,

ze zákona žádné omezení výdělku či pracovního úvazku z důvodu pobírání renty ani invalidního důchodu I. stupně neexistuje. Co se týče pracovního zařazení či délky pracovní doby (rozsahu úvazku), záleží na Vašem aktuálním zdravotním stavu, jakou práci a v jakém rozsahu zvládnete. Pokud si nejste jist, zda a v jakém rozsahu zvládnete zaměstnání na konkrétní pozici, doporučuji zkusit situaci zkonzultovat s Vaším odborným lékařem.
Jen upřesňuji, že výše renty je krácena o výši měsíčního příjmu a také o výši invalidního důchodu.

Kateřina Bulantová

04.10.2016 23:48

Hájková

(Ústecký kraj)

Dobrý den, moc děkuji za vaši odpověď. Já samozřejmě nemám nic proti kontrole, kterou obecní úřad provádí, existuje i nějaká frekvence místního šetření v rodině, např. 2x do roka, kdy se musí provádět???? Na úřadě mi tvrdí, že je to pouze na jejich vůli, jak často budou provádět šetření v rodině, (k nám chodí 1x za dva roky na šetření a druhý rok překládáme vyúčtování), myslím, že by to zákon měl upravovat..... Chtěla jsem se zeptat, jestli by mohla sestra pobírat důchod sama za sebe, a tím bych se zbavila zvláštního příjemce, když se neumí čitelně podepsat na důchodovou složenku, jak se požaduje, ale když by se založil u banky účet na její jméno, vydala by se platební karta a ona by si vybírala peníze pro svou potřebu, jak by potřebovala???? Je potřeba ke zbavení zvláštního příjemce důchodu nějaké řízení, nějaká žádost, popř. kam se žádá??? Je-li to vůbec dle zákona možné, zbavit se zvláštního příjemce a dát sestře možnost, aby se mohla o své peníze starat sama..... Obecní úřad nám nabízí zbavit sestru svéprávnosti, ale myslím si, že by to nebylo potřeba. Ještě bylo by možné mít jeden bankovní účet pro dva důchody, tím myslím např. starobní důchod mamky a sestry na jednom bankovním účtu? A kdo by musel být majitelem účtu????? Moc děkuji. Hájková


05.10.2016 13:07

Odpověď:

Dobrý den, paní Hájková,

frekvence kontrol z obecního úřadu není konkrétně stanovena, stanovuje se u každého případu individuálně.
Pokud má sestra stanoveného zvláštního příjemce důchodu, lze toto ustanovení zrušit jen z důvodů stanovených v odstavci 5 § 118 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení.

Obecní úřad rozhodnutí o ustanovení zvláštního příjemce zruší, pokud
a) odpadly důvody, pro které byl zvláštní příjemce ustanoven,
b) zjistí, že zvláštní příjemce neplní povinnosti uvedené v odstavci 4 větě první a druhé, nebo
c) zjistí, že zvláštní příjemce nesplnil povinnost uvedenou v odstavci 4 větě třetí.

(4) Zákonný zástupce, opatrovník a zvláštní příjemce jsou povinni dávku použít pouze ve prospěch oprávněného a osob, které je oprávněný povinen vyživovat. Zvláštní příjemce ustanovený oprávněnému, který nemůže výplatu přijímat, používá dávku podle pokynů oprávněného. Zvláštní příjemce je povinen na žádost oprávněného nebo obecního úřadu, který jej ustanovil, podat písemné vyúčtování dávky, která mu byla vyplácena, a to do 1 měsíce.

Ohledně zrušení ustanovení zvláštního příjemce tedy doporučuji komunikovat přímo s obecním úřadem, který zvláštního příjemce stanovil.

Zřídit výplatu na účet jiné osoby než důchodce, pokud se nejedná o výplatu na účet zvláštního příjemce, opatrovníka, zákonného zástupce či manžela/manželky důchodce bohužel nelze (ověřeno telefonicky na ČSSZ).

Dovolím si ještě upozornit, že úplné zbavení svéprávnosti není možné, nový občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.) umožňuje pouze omezení svéprávnosti.

Kateřina Bulantová

01.10.2016 01:10

Hájková

(Ústecký kraj)

Dobrý den, přebírám za sestru, která je držitelem ZTP/P a je jí 40 let, její invalidní důchod, jako zvláštní příjemce, předtím byl zvláštním příjemcem náš otec, který zemřel. Chtěla jsem se zeptat, jestli bychom jí mohli založit bankovní účet, na který by jí její důchod chodil? Sestra neumí číst a psát, tedy se čitelně podepsat a bylo nám řečeno, že se musí umět čitelně podepsat při přebírání důchodu. Znám ale lidi, kteří také neumí číst a psát, ale udělají při převzetí naučený podpis, který není čitelný a důchod si mohou přebírat sami..... Také už asi 6 let nám chodí na kontrolu místní sociální úřad, zda se o ní řádně staráme a zda důchod je používán výhradně pro její účely. V případě, že by jsi založila účet na svoje jméno stále by nám chodil sociální úřad na kontroly??? Kde bychom měli nahlásit číslo bankovního účtu, kam by jí chodil její důchod??? Jen bych chtěla podotknout, že sestra nikdy nebyla v žádném zařízení, od malička, co je postižená, se o ní jako rodina staráme.


04.10.2016 11:37

Odpověď:

Dobrý den, paní Hájková,

pokud jste zvláštním příjemcem důchodu Vaší sestry, tak výplata důchodu může být zařízena jen na Váš účet jako zvláštnímu příjemci. Není proto třeba zřizovat nový bankovní účet. Zde na ČSSZ je odkaz na formulář na žádost o zařízení výplaty důchodu na účet. Tento formulář potom zašlete na uvedenou adresu v tiskopisu (ČSSZ, Křížová 25, 225 08).
Zvláštního příjemce důchodu ustanovuje obecní úřad, který dle § 10 zákona č. 582/1991, o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, dohlíží, jak jím ustanovený zvláštní příjemce plní povinnosti. K povinnostem Vás jako zvláštního příjemce patří dle § 118 odst. 4 zmíněného zákona, použít dávku pouze ve prospěch oprávněné tedy Vaší sestry (jak jste již uvedla) a na žádost obecního úřadu podat písemné vyúčtování vyplacené dávky a to do 1 měsíce.
Z toho plyne, že pokud jste zvláštním příjemcem důchodu Vaší sestry, tak obecní úřad musí dle uvedeného zákona provádět kontrolu.

Kateřina Uhlířová

27.09.2016 20:35

Pavla

(Ústecký kraj)

Kateřina Bulantová, děkuji Vám za odpověď a moc ráda bych využila Vaší pomocí. S pozdravem Pavla


03.10.2016 14:06

Odpověď:

Dobrý den, Pavlo, 

pokud budete chtít ohledně námitky či správní žaloby nadále komunikovat hlavně se mnou, můžete mě kontaktovat buď telefonicky na čísle  725 928 833 nebo mailem na katerina.bulantova@ligavozic.cz. Poradnu obecně lze kontaktovat na bezplatné lince 800 100 250 (v provozu v pracovní dny vždy v pondělí a středu od 9 do 13 hodin, v úterý od 12 do 18 hodin a ve čtvrtek od 12 do 16 hodin) nebo mailem na poradna@ligavozic.cz.

Kateřina Bulantová

27.09.2016 16:43

Ivana

(Moravskoslezský kraj)

Dobrý den dnes jsem se dozvěděla, že když jsem v ČID že se mi tato doba nezapočítává do důchodu.Je mi 47 let a z toho 13 let jsem v ČID a nemohu pracovat a dřive jsem strávila několik let na ÚP a již tak nejsem evidovaná. Ptám se prosím jak to bude se starobním důchodem až dosáhnu věku65let dostanu vůbec starobní důchod když nemohu ze zdravotních důvodů pracovat??? A nebo mi potom alespoň zůstane výše mého stávajícího důchodu ???Děkuji Vám za odpověd.Ivana


03.10.2016 12:18

Odpověď:

Dobrý den, Ivano,

ano, pobírání ID I. nebo II. stupně (dříve částečný invalidní důchod) se nezapočítává do náhradní doby důchodového pojištění, pouze je státem hrazeno zdravotní pojištění. Při pobírání I. nebo II. stupně invalidního důchodu se totiž předpokládá, že budete ještě vykonávat výdělečnou činnost.
Doba registrace na ÚP jako uchazeč o zaměstnání se do náhradní doby důchodového pojištění částečně započítává: započítává se doba pobírání podpory v nezaměstnanosti nebo podpory při rekvalifikaci a maximálně 1 rok bez nároku na podporu do věku 55 let. Po dosažení věku 55 let se poté započítávají další 2 roky evidence na ÚP bez nároku na podporu (celkem tedy 3 roky evidence na ÚP). Takže, pokud jste byla vedená na ÚP jako uchazeč a pobírala podporu, tak se Vám ta doba pobírání započítává, a také doba max. 1 roku, pokud jste byla evidována bez nároku na podporu.
U osob, které pobírají ID (bez ohledu na stupeň ID), se při podání žádosti o SD před dosažením věku 65 let provádí tzv. srovnávací výpočet SD: SD by Vám byl vypočten běžným způsobem a jeho výše by byla porovnána s výší invalidního důchodu, který byste pobírala v době žádosti o SD. Pokud by byl vyšší důchod starobní, byl by Vám tento důchod přiznán a vyplácen. Pokud by byl ovšem vyšší důchod invalidní, pak by byla žádost o starobní důchod zamítnuta a byl by Vám nadále vyplácen důchod invalidní - maximálně do 65 let, kdy by došlo k automatickému převedení do starobního důchodu. Pokud by došlo před dosažením 65 let věku ke snížení stupně a tedy i částky ID, lze zkusit žádost o SD podat znovu, opět by byl proveden srovnávací výpočet a byl by pak vyplácen ten z důchodů, který by byl finančně výhodnější.
Druhou možností je již zmíněné automatické převedení z ID do SD při dosažení věku 65 let, při tomto automatickém převedení se však již SD nevypočítává běžným způsobem, v podstatě dojde pouze k „přejmenování“ důchodu, částka by zůstala stejná jako ID, který byste pobírala v době převedení; nezjišťovala by se v tomto případě ani doba důchodového pojištění, tzn. odpracované roky.
V případě, že by Vám chyběly odpracované roky, je možností dobrovolné důchodové pojištění. To znamená, že byste si mohla určitou dobu dobrovolně doplatit. O dobrovolném důchodovém pojištění naleznete více informací na ČSSZ.
Všechny výše uvedené možnosti platí v současnosti a zda budou pravidla stejná v budoucnu nebo se změní, to nevíme, ale může se to stát.
Zkuste proto zvážit, zda byste nezkusila hledat zaměstnání, protože je to ještě opravdu dlouhá doba do starobního důchodu. S hledáním práce Vám může pomoci Úřad práce a také služba sociální rehabilitace, která by Vám pomohla najít vhodné zaměstnání vzhledem k Vašemu zdravotnímu stavu.

Kateřina Uhlířová

26.09.2016 20:08

Pavla

(Ústecký kraj)

Dobrý den prosím jak mám postupovat dále byl mi snížen inval. důchod druhého stupně invalidity na první, poté jsem podala námitku a nyní mi přišlo rozhodnutí z Prahy, že námitce bylo vyhověno,tim že trvá druhý stupeň invalidity. Jenomže v podání námitky jsem žádala buď o vrácení nebo navýšení na třetí stupeň invalidity. Jelikož nejsem schopná nadále zvládat moje dosavadní zaměstnání a cítím se na třetí stupeň co bych měla nyní podniknout? V rozhodnutí námitky píši, že se můžu podat námitku do třiceti dnů od doručení, ale zdá se mi to divné jelikož mi bylo vlastně vyhověno. Já mám postupovat, když potřebuji zvýšení stupně mám podat novou žádost nebo se odvolat? Předem děkuji za jakoukoliv odpověď s pozdravem Pavla


27.09.2016 16:26

Odpověď:

Dobrý den, Pavlo,

pokud nesouhlasíte s rozhodnutím z námitkového řízení (bez ohledu na to, že Vám v podstatě bylo vyhověno), lze podat proti tomuto rozhodnutí opravné prostředky – standardně je opravným prostředkem v námitkovém řízení správní žaloba ke krajskému soudu dle místa Vašeho trvalého bydliště, nicméně pokud v rozhodnutí o námitkách máte zmíněnu možnost opětovného podání námitky, doporučuji se řídit informacemi uvedenými ve Vašem rozhodnutí a tedy podat námitku.
Vzory pro podání námitky i správní žaloby naleznete na našem Informačním portálu, pokud budete mít zájem, můžeme Vám se sepsáním pomoci.

Kateřina Bulantová

26.09.2016 13:40

Šárka

(Jihočeský kraj)

Dobrý den, měla bych na Vás dvě otázky. Byla jsem invalidita I. stupně, od 18.8.2016 jsem invalidita II. stupně, důchod mi náleží stejný 5792 Kč. Jak to že mi nevznikl nárok na vyšší důchod? Před vznikem 1.1.2010 jsem měla částečný invalidní důchod, který se od 1.1.2010 považoval za invalidní důchod pro invaliditu prvního stupně. Je to ten důvod, proč mi nezvedli dávku důchodu? A hlavně mi poklesla pracovní schopnost a zdravotní stav o 50%. Příjemný den a děkuji za odpověď


27.09.2016 16:15

Odpověď:

Dobrý den, Šárko,

při změně stupně invalidity se výše invalidního důchodu již znovu nepočítá z dosažených výdělků, ale dochází pouze k přepočtu výše invalidního důchodu dle stanovených koeficientů. V případě, že jste měla před 1. 1. 2010 částečný invalidní důchod, který se přeměnil na invalidní důchod I. stupně, tak při změně stupně invalidity z I. na II. stupeň náleží osobě invalidní důchod v původní výši. Proto Vám nebyl důchod navýšen. Pokles pracovní schopnosti o 50% odpovídá dolní hranici invalidity II. stupně.

Kateřina Uhlířová

16.09.2016 10:00

renata mikulová

(Ústecký kraj)

dobrý den ,nemohu se zorientovat na vašich stránkách,hledám vzor pro odválání nepřiznáni invalid.duchodu.píšete že je na vašem informačním portálu ,ale nemužu ho nikde najít.je možné mi vzor poslat na mail?? děkuji s pozdravem mikulová


19.09.2016 13:11

Odpověď:

Dobrý den, paní Mikulová,

vzor pro podání námitky proti nepřiznání invalidního důchodu naleznete ZDE na Informačním portálu (vzor námitky). Odvolání proti rozhodnutí o nepřiznání invalidního důchodu nelze. Kdyby Vám vzor nešel stáhnout, zaslali bychom Vám ho na uvedenou e-mailovou adresu. 

Kateřina Uhlířová

15.09.2016 10:48

Jitka

(Moravskoslezský kraj)

Dobrý den, můžu se zaregistrovat na úřadě práce a dostávat podporu v nezaměstnanosti při snížení stupně invalidity ze třetího na druhý stupeň? Pokud ano, jak dlouho a kdy si budu muset začít platit sociální a zdravotní pojištění. Jak vysoká je částka pojištění? Děkuji za odpověď.


15.09.2016 12:36

Odpověď:

Dobrý den, Jitko,

v případě snížení stupně invalidity z III. na II. stupeň se samozřejmě můžete zaregistrovat na úřadě práce, na výplatu podpory v nezaměstnanosti byste měla nárok v případě, že máte v posledních 2 letech splněno alespoň 12 měsíců zaměstnání - lze splnit buď zaměstnáním, nebo některou z tzv. náhradních dob zaměstnání (jako náhradní doba zaměstnání se počítá i doba pobírání ID III. stupně).

Doba pobírání podpory v nezaměstnanosti se liší podle věku:
- do 50 let věku 5 měsíců
- od 50 do 55 let věku 8 měsíců
- nad 55 let věku 11 měsíců

Upozorňuji však, že pokud byste podala námitku (popř. správní žalobu) proti snížení stupně ID a byl by Vám navrácen ID III. stupně zpětně, mohlo by bohužel dojít k situaci, že byste vyplacenou podporu musela vrátit, a to v případě, že byste v posudku o invaliditě III. stupně měla uvedeno, že „nejste schopna výdělečné činnosti za zcela mimořádných podmínek“ – osoby s tímto typem invalidity III. stupně totiž nemohou být na ÚP evidovány jako uchazeči o zaměstnání a tedy nemají nárok na podporu v nezaměstnanosti.

Co se týče výše pojistného - zdravotní pojištění si sama hradit nemusíte ani v případě, že Vám byl snížen stupeň invalidity, ZP stát hradí invalidním důchodcům ve všech stupních invalidity (u ID I. a II. stupně pouze s tím omezením, že pojistné je hrazeno pouze osobám, které mají nárok na výplatu ID) i všem uchazečům o zaměstnání evidovaným na ÚP.

Sociální pojištění stát nehradí, doba pobírání ID se započítává jako náhradní doba důchodového pojištění (jako „odpracované roky“) pouze v případě pobírání ID III. stupně. Částečně se však započítává i doba evidence na ÚP - započítávají se všechny doby, po které osoba pobírá podporu v nezaměstnanosti nebo při rekvalifikaci a poté maximálně 3 roky v součtu bez nároku na podporu. Doba evidence na ÚP bez nároku na podporu před 55 roku věku se může započíst v max. rozsahu 1 roku, po 55 roku věku se může započíst max. v rozsahu 3 let (pokud nějakou dobu evidence na ÚP bez nároku na podporu nemá osoba vyčerpánu již před dosažením 55 let).

Pokud byste si chtěla sama hradit důchodové pojištění, existuje možnost tzv. dobrovolného důchodového pojištění, které v roce 2016 činí 1 891 Kč. Bližší informace o dobrovolném důchodovém pojištění můžete nalézt na webu ČSSZ, popř. získat na OSSZ v místě vašeho bydliště.

Pokud byste potřebovala nějaké informace vysvětlit blíže, nebo byste měla další dotazy, doporučuji nás kontaktovat na naší bezplatné poradenské lince 800 100 250 (v provozu v pracovní dny vždy v pondělí a středu od 9 do 13 hodin, v úterý od 12 do 18 a ve čtvrtek od 12 do 16 hodin).

Kateřina Bulantová

03.09.2016 20:33

tamara

(Jihomoravský kraj)

Dobrý den chci se zeptat mám invalidní duchod 1.stupen,předpokládá se že u jedničky se pracovat bude ,ale pokud budu pracovat třeba v sociálních službách jako pracovnice a práce je namahavá mužou mě 1,stupen odebrat?


06.09.2016 14:16

Odpověď:

Dobrý den, Tamaro,

máte pravdu, že u pobírání invalidního důchodu I. stupně se předpokládá, že budete pracovat, protože se doba pobírání invalidního důchodu I. stupně nezapočítává do náhradní doby důchodového pojištění.
Vzhledem k poklesu pracovní schopnosti byste si měla najít zaměstnání, které zvládnete s ohledem na Váš zdravotní stav.
Invalidní důchod by Vám mohl být odebrán v případě, že dojde ke stabilizaci Vašeho zdravotního stavu, adaptaci na zdravotní stav, v případě, že budete schopna rekvalifikace na jiný druh výdělečné činnosti a budete schopna využít zachované pracovní schopnosti. To znamená ke stavu, kdy můžete vykonávat výdělečnou činnost bez zhoršení zdravotního stavu vlivem takové činnosti.
V případě, že by se stalo, že by Vám byl důchod odebrán, můžete si podat námitku a poté popř. správní žalobu.

Kateřina Uhlířová

03.09.2016 12:29

Lenka

(Moravskoslezský kraj)

Dobrý den ,chtěla bych se zeptat zda se mi počítají roky do duchodu, když jsem od roku 2009 měla 2 roky plný invalidní duchod a od roku 2011 mám čid a jsem vedena na U.P. Od prosince lonského roku jsem pracovala 8 měsícu a tet jsem opět bez práce. Bude mít nějaký význam jít do práce na 4 hodiny denně? Na U.P. nemají pro Mě práci kterou bych mohla vykonávat jedná se o práci převážně v sedě. Děkuji za odpověd LENKA


06.09.2016 13:02

Odpověď:

Dobrý den, Lenko, 

jako náhradní doba důchodového pojištění (tzn., jako odpracované roky) se započítává pouze doba pobírání invalidního důchodu III. stupně, doba pobírání ID I. ani II. stupně se nezapočítává. Doba evidence na ÚP se započítává pouze částečně - započítávají se všechny doby, po které osoba pobírá podporu v nezaměstnanosti nebo při rekvalifikaci a poté maximálně 3 roky v součtu bez nároku na podporu. Doba evidence na ÚP bez nároku na podporu před 55 roku věku se může započíst v max. rozsahu 1 roku, po 55 roku věku se může započíst max. v rozsahu 3 let (pokud nějakou dobu evidence na ÚP bez nároku na podporu nemá osoba vyčerpánu již před dosažením 55 let).

Pokud z výdělku v zaměstnání budete odvádět důchodové pojištění (součást sociálního pojištění), pak se Vám bude doba tohoto zaměstnání započítávat do odpracovaných let a výdělky z tohoto zaměstnání se poté zohlední ve výpočtu Vašeho starobního důchodu; toto platí i v případě, že budete pracovat na částečný úvazek.

Kateřina Bulantová

31.08.2016 23:56

Pavla

(Ústecký kraj)

Dobrý večer předem děkuji za odpověď a mám ještě další dotaz. Měla jsem druhý stupeň invalidity,poté mi byl snížen na první stupeň a po podání námitky mi přišel posudek o navrácení druhého stupně. Jelikož mám veliké problémy se zrakem i v zaměstnání,tak se cítím na třetí stupeň invalidity,ale nehodila jsem se do žádné kolonky o hodnocení pracovní neschopnosti. Uznali mi 50%,ale podle doktora bude progrese mého zraku a hrozí oslepnutí, již nyní nevidím na p. oko a na levém oku téměř nic nevidím. Bohužel se ale nevidím do příslušné kolonky. Mám strch, že oslepnutí docela a cítím se na třetí stupeň invalidity. V zaměstnání se mi zrak pořád zhoršuje. Poraďte mi jestli má cenu podávat právní žalobu.


05.09.2016 12:06

Odpověď:

Dobrý den, Pavlo, 

naprosto chápu Vaše obavy z možného dalšího zhoršení Vašeho zraku a případného oslepnutí. Z mojí pozice ovšem nejsem schopna posoudit, zda již v současné situaci máte či nemáte nárok na invalidní důchod III. stupně, podání správní žaloby záleží zcela na Vašem rozhodnutí. Žaloba se podává ke krajskému soudu dle místa Vašeho trvalého bydliště, lze podat do dvou měsíců od data doručení rozhodnutí z námitkového řízení. Vzor správní žaloby naleznete na našem Informačním portálu (v závěru kapitoly Invalidní důchody, naleznete zde i kompletní vyhlášku, dle které se hodnotí zdravotní stav pro nárok na ID). 

S formulací žaloby Vám můžeme pomoci, případně se můžete obrátit na pracovníky některé z občanských poraden.

Kateřina Bulantová

28.08.2016 20:28

Pavla

(Ústecký kraj)

Dobrý večer chtěla jsem se optat jestli mám šanci o navrácení vdovského důchodu. Vím, že jde žádat do dvou let ,ale nevím jestli to je od ukončení vyplácení vdovského důchodu nebo od smrti. Předem děkuji za jakoukoliv odpověď s pozdravem Pavla


30.08.2016 16:21

Odpověď:

Dobrý den, Pavlo, 

pro nárok na vdovský důchod déle než 1 rok po úmrtí manžela je třeba splnit některou z těchto podmínek:

 • péče o nezaopatřené dítě,
 • péče o dítě, které je závislé na pomoci jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost),
 • péče o svého rodiče nebo rodiče zemřelého manžela (manželky), který s ní (s ním) žije v domácnosti a je závislý na pomoci jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost)
 • invalidita třetího stupně,
 • dosažení alespoň věku o 4 roky nižšího, než činí důchodový věk stanovený podle § 32 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, pro muže stejného data narození nebo důchodového věku, je-li důchodový věk nižší.

Při splnění některé z výše uvedených podmínek nárok na výplatu vdovského důchodu trvá i po uplynutí 1 roku od úmrtí manžela, nebo lze nárok na výplatu vdovského důchodu obnovit. Obnovení nároku na výplatu vdovského důchodu je možné v případě, že některá z výše uvedených podmínek je splněna nejpozději do 2 let od zániku nároku na výplatu vdovského důchodu (tzn., nejpozději do 3 let od úmrtí manžela).

Kateřina Bulantová

21.08.2016 14:49

Darina Ticha

(Moravskoslezský kraj)

Dobry den , pobíram duchod 1.stupne,mam skoliozu ,pracuji u bezp. agentury ,mam velke bolesti zad.Mám 3 roky do starob.duchodu. Je výhodnější jít do předčasneho duchodu nebo vedena 3 roky na UP


24.08.2016 15:12

Odpověď:

Dobrý den, paní Tichá,

před evidencí na Úřadu práce bych Vám doporučila požádat zaměstnavatele o změnu pracovního poměru z důvodu zhoršení zdravotního stavu (tzv. převedení na jinou práci), kterou si můžete podat dle § 41 zákoníku práce. Žádost je třeba doložit posudkem poskytovatele pracovnělékařských služeb, který stanovuje, že jste vzhledem ke svému zdravotnímu stavu dlouhodobě pozbyla způsobilost dále konat dosavadní práci. Zaměstnavatel má 15 dnů na to, aby Vám nabídl jiné místo. V případě, že tak neučiní, můžete okamžitě ukončit pracovní poměr a získat náhradu mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku za dobu odpovídající délce výpovědní doby.
V případě evidence na Úřadu práce se počítá doba do náhradní doby důchodového pojištění (do odpracovaných let), po kterou náleží podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci a doba 3 let, po kterou nenáleží podpora v nezaměstnanosti. Doba 3 let se počítá jako součet doby evidence, to znamená, že pokud jste byla již dříve vedená na Úřadu práce před dosažením věku 55 let, tak se započítává 1 rok. Po dosažení 55 let věku by se Vám tedy započítala doba 2 let.
Předčasný důchod je trvale krácený, proto není příliš výhodný. Pro přiznání předčasného důchodu je třeba mít splněnou dobu důchodového pojištění.
Domnívám se proto, že výhodnější je pro Vás registrovat se na Úřadu práce a pokud jste ještě nebyla evidována, bude Vám započítána částečně doba evidence do náhradní doby důchodového pojištění, jak jsem již uvedla.
Poradna pro život s postižením se starobními důchody zabývá pouze okrajově, proto bych Vám ještě doporučila se s dotazem týkajícím se předčasného důchodu obrátit na ČSSZ.

Kateřina Uhlířová

19.08.2016 22:59

Pavel Zahrádka

(Ústecký kraj)

bude mi v dalších měsících automaticky navýšen invalidní důchod, jestliže mi právě byl změněn stupeň invalidity, a to z I.stupně na II.stupeň? Anebo si mi mám podat žádost? S pozdravem Pavel Zahrádka.


24.08.2016 14:47

Odpověď:

Dobrý den, pane Zahrádko,

žádost si podávat nemusíte, pokud již máte posudek od posudkového lékaře o změně invalidity. Tento posudek bude předán okresní správou sociálního zabezpečení na ČSSZ, kde bude důchod přepočítán. Poté Vám bude zasláno rozhodnutí. Při změně stupně invalidity se výše invalidního důchodu již znovu nepočítá z dosažených výdělků, dochází pouze k přepočtu výše invalidního důchodu dle stanovených koeficientů. Pokud ale dojde u invalidního důchodu, který byl přiznán před 1. 1. 2010 jako částečný invalidní důchod, ke změně stupně invalidity z I. na II. stupeň, náleží invalidní důchod v dosavadní výši. To znamená, že se zřejmě částka nenavýší, i když se změnil stupeň invalidity.

Kateřina Uhlířová

17.08.2016 08:38

Vlastimil Vaněček

(Pardubický kraj)

Dobrý den. CHtěljsem se zeptat pobírám ID 2 stupně musím být evidovan na ÚP? Děkuji za odpověd.


17.08.2016 12:16

Odpověď:

Dobrý den, pane Vaněčku, 

evidence na úřadě práce není povinná, a to ani v případě, že máte invalidní důchod II. stupně. Nicméně, vzhledem k tomu, že doba pobírání invalidního důchodu I. ani II. stupně se na rozdíl od doby evidence na ÚP nepočítá jako náhradní doba důchodového pojištění, může pro Vás být evidence na ÚP výhodná. Jako náhradní doba důchodového pojištění (tzn. jako odpracované roky) se započítávají se všechny doby, po které osoba pobírá podporu v nezaměstnanosti nebo při rekvalifikaci a poté maximálně 3 roky v součtu bez nároku na podporu. Doba evidence na ÚP bez nároku na podporu před 55 roku věku se může započíst v max. rozsahu 1 roku, po 55 roku věku se může započíst max. v rozsahu 3 let (pokud nějakou dobu evidence na ÚP bez nároku na podporu nemá osoba vyčerpánu již před dosažením 55 let). 

Osobám v evidenci ÚP je také státem hrazeno zdravotní pojištění, Vám je však již hrazeno z důvodu pobírání ID II. stupně. 

Kateřina Bulantová

14.08.2016 12:27

Pavel Šafář

(Jihočeský kraj)

Dobrý den,chci se zeptat jestli mi nechají invalidní důchod 1.stupně při zlepšení psychického stavu. Děkuju za odpověď


15.08.2016 13:09

Odpověď:

Dobrý den, pane Šafáři,

bohužel ze své pozice sociální pracovnice nedokáži posoudit, zda Vám nechají invalidní důchod nebo ne. Zdravotní stav posuzuje posudkový lékař. Záleží ale na více faktorech, které jsou posuzovány. Posudkový lékař zjišťuje Váš zdravotní stav, zda máte více zdravotních potíží, zda se jedná o stabilizovaný zdravotní stav a zda jste na něj adaptován. Dále zjišťuje reálnou možnost rekvalifikace vzhledem ke zdravotnímu stavu, dosaženému vzdělání, dosavadním výdělečným činnostem apod. Změna zdravotního stavu není podmínkou pro vyšetření. Záleží, zda máte stanovený termín opětovného posouzení a stačí se dostavit až v ten daný termín (pokud ho máte).

Kateřina Uhlířová

08.08.2016 14:42

Fialová

(Moravskoslezský kraj)

Dobrý den přeji, měla bych na Vaši poradnu pár dotazů a byla bych ráda za odpovědi.Děkuji. Během výpovědní dvouměsíční lhůty která mi skončila 31.7.2016, jsem si hledala různě možnosti nové práce. Jsem osoba OZZ a mám zdravotní omezení která mi brání pracovat v nočních směnách. Během dvou měsíců jsem chodila i na vstupní prohlídky do firem kde bych chtěla pracovat. Nikde jsem neprošla. Od 3.8.jsem na PN v ochranné lhůtě, můj první dotaz zní: započítává se nemocenská i když již nejsem zaměstnaná do důchodového věku či nikoliv? Jsem i registrovaná na ÚP, ale během nemocenské je pozastaveno. Dále mě zajímá, kdy mám možnost zkusit požádat o částečný invalidní důchod, musím býti na nemocenské dlouhodobě nebo ne? Poslední dotaz, pokud by mi náhodou byl přiznán ČID ať už I.nebo II.stupeň, je pak možné pracovat na HPP a je nějaké omezení při výdělku ve výši příjmu při ČID ? děkuji moc za vaše odpovědi.Fialová


09.08.2016 16:00

Odpověď:

Dobrý den, paní Fialová,

doba dočasné pracovní neschopnosti po skončení pracovního poměru se do doby důchodového pojištění (tzn. do odpracovaných let) nezapočítává, započítává se pouze jako tzv. vyloučená doba; vyloučení doby znamená, že tato doba se při výpočtu důchodu odečítá z celkového počtu dní důchodového pojištění, aby nedocházelo k rozpočítání výdělků na delší období (a tedy ke snižování částky důchodu).

Podmínkou pro podání žádosti o invalidní důchod není žádná konkrétní doba trvání dočasné pracovní neschopnosti, předpokladem je pouze skutečnost, že nepříznivý zdravotní stav trvá nebo bude trvat déle než 1 rok; žádost se podává na OSSZ dle místa Vašeho trvalého bydliště. Pro přiznání invalidního důchodu je pak rozhodující pokles pracovní schopnosti (alespoň o 35% pro přiznání ID I. stupně) a splnění potřebné doby důchodového pojištění (odpracované roky). Bližší informace o invalidních důchodech naleznete na našem Informačním portálu.

Výdělečná činnost není u ID I. ani II. stupně zákonem nijak omezena, co se týče výše výdělku ani rozsahu pracovní doby; můžete pracovat na HPP, dohodu o pracovní činnosti i dohodu o provedení práce, či podnikat jako osoba samostatně výdělečně činná. Vzhledem k tomu, že se doba pobírání ID I. a II. stupně nezapočítává jako náhradní doba důchodového pojištěním, se u ID I. a II. stupně výdělečná činnost naopak spíše předpokládá.

Kateřina Bulantová

21.07.2016 21:55

Hana

(Jihomoravský kraj)

Pěkný večer.Mám otázku.Jsem v ID už 16let.Nejprve částečný a pak 2st.Kontroly jsem měla od počátku po 3 letech.V roce 2011 jsem měla přezkum a tehdy mi do rozhodnutí napsali, vzhledem k chronifykaci stavu od dalších kontrol upuštěno, ale letos jsem zažádala o zvýšení ID z důvodu zhoršení nemoci a dostala jsem 3st a bylo tam psáno, že stav je v chronickém stádiu a že nepředpokládají vzhledem k vývoji stavu zlepšení,proto od kontro upouštějí.Já tomu nerozumněla a tak jsem tam zavolala (nebyla jsem u komise) a bylo mi řečeno,že od kontrol je upuštěno.Všude čtu, že to není možné a tak tedy už nevím jak to je.Moc děkuji za odpověd.Hana


26.07.2016 11:11

Odpověď:

Dobrý den, Hano,
zda bude či nebude zapotřebí kontroly zdravotního stavu, případně v jakém časovém odstupu, stanoví v každém konkrétním případě posudkový lékař s ohledem na to, zda a kdy se dá předpokládat významné zlepšení nebo stabilizace zdravotního stavu, adaptace na zdravotní postižení, změny v oblasti kvalifikačního potenciálu, využití zachované pracovní schopnosti apod. Pokud by byla stanovena kontrolní prohlídka, určil by termín posudkový lékař již při předchozím posouzení zdravotního stavu.
Pokud není v posudku napsána doba platnosti, tak to znamená, že invalidní důchod může být přiznán „natrvalo“ a nebudete tedy zřejmě předvolána ke kontrolnímu vyšetření. Je ale možné, že například dojde ke změně ve vyhlášce, kterou se posuzuje invalidita, pak můžete být na kontrolní vyšetření pozvána.

Kateřina Uhlířová

14.07.2016 18:08

Viva

(Plzeňský kraj)

Dobrý den. Je mi 47let, jsem 10 let v částečném invalidní důchodu I stupně a zároveň mám odpracováno cca 30 let. Nyní má otázka : Bude mi vyměřen starobní důchod v 65 letech i když nebudu mít odpracováno 35 let? Děkuji za odpověď.


18.07.2016 12:55

Odpověď:

Dobrý den,

pro přechod z invalidního do starobního důchodu existují dvě možnosti:

1) Podat si žádost o řádný starobní důchod při dosažení důchodového věku, popřípadě před dosažením důchodového věku. Částka důchodu se vypočítává z výdělku za rozhodné období. Je ale nutné splnit potřebnou dobu důchodového pojištění. Vyjde-li vypočtená výše starobního důchodu nižší než výše Vašeho dosavadního invalidního důchodu, ČSSZ starobní důchod nepřizná a ponechá Vám nadále vyšší důchod invalidní. Pokud by Vám byl pak stupeň invalidity snížen (nebo zcela odebrán invalidní důchod), můžete o starobní důchod znovu zažádat a výše důchodů budou znovu porovnány.

2) Automatické převedení do starobního důchodu – To znamená, že dosažením 65 let zaniká nárok na invalidní důchod a automaticky vznikne nárok na důchod starobní. Takový starobní důchod automaticky náleží ve výši, v jaké náležel dosavadní invalidní důchod. Nezohlední se tedy výdělky dosažené po dobu pobírání invalidního důchodu a nezjišťuje se splnění doby důchodového pojištění.

Potřebnou dobu důchodového pojištění pro nárok na starobní důchod lze splnit: započtením doby zaměstnání, které zakládá účast na důchodovém pojištění,  apočtením některé z náhradních dob důchodového pojištění (více zde) a  úhradami dobrovolného důchodového pojištění (více zde).
Výše uvedené podmínky platí teď v současné době, ale není jisté, zda budou platit i v době Vašeho odchodu do důchodu. 

Kateřina Uhlířová

12.07.2016 11:36

Milan Duris

(Královéhradecký kraj)

Prosím chci se zeptat jsem v plném inv.duchodu a mohu si přivydělat na 4 až 5hodin denně třeba chráněné dílny Jsem invalida 3stupně na 70procent, Nemohu pracovat za mimořádných podmínek.Mám jeden rok do starobního duchodu.Děkuji za odpověd Duriš


12.07.2016 13:22

Odpověď:

Dobrý den, pane Duriši,

pokud správně rozumím, tak se ptáte, zda si můžete přivydělat 4 až 5 hodin denně. Žádný zákon nezakazuje, abyste pracoval. Nicméně z vyjádření vedení Lékařské posudkové služby MSSZ Brno vyplývá, že máte uznanou invaliditu III. stupně a nejste schopen práce za zcela mimořádných podmínek, můžete využít svého zbývajícího potenciálu, který se pohybuje maximálně do 30% pracovní schopnosti, tedy byste neměl pracovat na vyšší úvazek než 0,3.
Pokud byste se zapojil do pravidelných pracovních aktivit v rozsahu poloviny běžné pracovní doby a tyto aktivity trvaly po celou dobu do kontrolní lékařské prohlídky (tj. minimálně jeden rok), mohlo by při kontrolní lékařské prohlídce dojít ke snížení stupně invalidity ze třetího na druhý. 

V praxi jsme se ale setkali se snížením stupně invalidity z důvodu vykonávání výdělečné činnosti jen v ojedinělých případech.

Kateřina Uhlířová

30.06.2016 22:45

navratilova pavlína

(Ústecký kraj)

Dobrý den chtěla bych se zeptat je mi 48 let mám již třetí kardiostimulátor dvakrát odstraněn Flutter síní který se mi vrací a doktoři už ho nechtějí operovat navíc Fiblirace síní vysoký krevní tlak po práškách Tonanda 8/5/2.5 už na pohodu.Mám první stupeň invalidity myslíte že bych mohla zažádat aspoň o druhý otékají mi nohy a je to čím dál horší na nich 8 hodin stát.Před 4 lety mi byli odebrány vaječníky a děloha pro nádor hraničního nález dodnes návaly hormonální léčbu nepřipouští


01.07.2016 16:19

Odpověď:

Dobrý den, paní Navrátilová,
pokud se Vám zhoršil zdravotní stav, můžete si zkusit zažádat o invaliditu II. stupně, ale bohužel z pozice sociální pracovnice Vám nemohu sdělit, zda na zvýšení stupně budete mít nárok.

Kateřina Uhlířová
 

29.06.2016 14:26

Šárka

(Moravskoslezský kraj)

Dobrý den,prosila bych poradit nevím co mám dělat.Jsem po tep levého kolene 11/2015 koleno má ohyb 85st tuhne při stání,sezení i dlouhé chuzí,špatná chuze ze schodu do schodu po rovině pajdám uvnitř štipe po delší námaza bolí.S pravým kolenem budu zařazena 7/2016 na tep.Také velká bolest.Recidivující vertebrogenní algický syndrom,zejména cervikalgie na podkladě pokročilých degenerativních změn,dyslipidémie ,varixy Dkk,dekomprese n.med.vlevo.Po dlouhodobé nemocenské jsem nastoupila do práce,práci třidičky mi po preventivní prohlídce nebyla povolena.Zaměstnavatel mi nabídl práci na uklid na 6hod mám co dělat,abych to zvládla.Zažádala jsem si o čid,který mi byl zamítnut i po námitce.No a muj dotaz zní jestli mám podat správní žalobu nebo mám zkusit zažádat znovu o čid.Děkuji za radu


30.06.2016 13:28

Odpověď:

Dobrý den, Šárko,

v rámci soudního přezkumu Vašeho nároku na invalidní důchod by Váš zdravotní stav posuzovala posudková komise Ministerstva práce a sociálních věcí (tedy zcela jiná komise než v původním i námitkovém řízení), posouzení by mělo probíhat na základě dokumentace, kterou měli k dispozici posudkoví lékaři v řízení o žádosti a v námitkovém řízení, LPK MPSV nemá povinnost přihlédnout k lékařským zprávám, které nebyly v původním ani námitkovém řízení k dispozici. Tato varianta je tedy výhodnější v případě, že se Váš zdravotní stav od podání žádosti o invalidní důchod nezměnil.
Pokud však od podání žádosti o ID došlo ke zhoršení Vašeho zdravotního stavu, je výhodnější variantou spíše podání nové žádosti s doložením nových lékařských zpráv; po podání nové žádosti o ID již musí posudkový lékař vzít v potaz i nové zprávy.
Samozřejmě je možná i varianta, že podáte nejprve správní žalobu a teprve v případě jejího neúspěchu podáte poté novou žádost o ID.

Kateřina Bulantová

02.06.2016 10:35

Marta

(Středočeský kraj)

Dobrý den, je mi 61 let, jsem v ID 1.stupně na základě nemoci z povolání, pobírám tzv.rentu, kterou mi doplácí pojišťovna, kterou bych měla pobírat do 65 let. Mám matku, které byl přiznán přídavek na péči 2.stupně a já jsem její jediná opatrovatelka. Ptám se proto, zda se mi péče o matku bude počítat do výpočtu důchodu a zda nemá vliv na rentu příspěvek matky. děkuji za odpověď, Marta


02.06.2016 12:46

Odpověď:

Dobrý den, Marto,
Péče o osobu blízkou lze v rámci důchodu pečující osoby zohlednit, záleží však na tom, jak dlouho péče trvala.
Pokud péče trvala méně než15 let, je možnost zažádat si při podání žádosti o starobní či invalidní důchod o vyloučení doby péče - to je výhodné zejména v případě, že pečující osoba dosahovala v době péče nízkých nebo nulových výdělků - vyloučením doby péče dojde k tomu, že tyto nízké výdělky nebudou při výpočtu důchodu zohledněny a celkový výdělek se nebude rozpočítávat i na vyloučenou dobu. I v případě, že si necháte dobu péče (resp. výdělky z této doby) vyloučit, bude Vám doba péče započtena jako náhradní doba důchodového pojištění (tedy odpracované roky).
U osob pečujících déle než 15 let se provede tzv. srovnávací výpočet, prakticky tedy dva typy výpočtu výše dávky:
a) Období celé péče se považuje za dobu vyloučenou a operuje se pouze s příjmy z výdělečné činnosti, kterých pečovatel dosahoval před a po výkonu péče. Tyto příjmy se zprůměrují pouze na období, ve kterých jich bylo opravdu dosahováno, období péče se vyloučí, a to včetně případných přivýdělků, které zde pečovatel získal.
b) Do období výkonu péče po roce 2006 se dosadí jako "fiktivní příjem" celá částka příspěvku na péči, která je poskytovaná opečovávané osobě na základě zákona o sociálních službách (i kdyby z ní pečující osoba dostávala třeba jen část), a do let před rokem 2007, kdy se příspěvek na péči ještě nevyplácel, částka 96 000 Kč vynásobená příslušným koeficientem, a tento "fiktivní příjem" se přičte k případným přivýdělkům. Pečující osobě se po provedení těchto dvou výpočtů přizná výměra důchodu v té výši, která vyjde výhodněji.

Vaše renta a příspěvek na péči Vaší matky se nijak neovlivňují. Dovolím si však upozornit, že rentu lze pobírat buď do 65 let, nebo do data přiznání starobního důchodu, pokud by byl přiznán před 65. rokem věku. Stejně tak invalidní důchod lze pobírat pouze do 65 let, pro přechod z invalidního do starobního důchodu existují dvě varianty:
U osob, které pobírají ID (bez ohledu na stupeň ID), se při podání žádosti o SD před dosažením věku 65 let provádí tzv. srovnávací výpočet SD: SD by Vám byl vypočten běžným způsobem (viz výše uvedené informace) a jeho výše by byla porovnána s výší invalidního důchodu, který byste pobírala v době žádosti o SD. Pokud by byl vyšší důchod starobní, byl by Vám tento důchod přiznán a vyplácen. Pokud by byl ovšem vyšší důchod invalidní, pak by byla žádost o starobní důchod zamítnuta a byl by Vám nadále vyplácen důchod invalidní - maximálně do 65 let, kdy by došlo k automatickému převedení do starobního důchodu. Pokud by došlo před dosažením 65 let věku ke snížení stupně a tedy i částky ID, lze zkusit žádost o SD podat znovu, opět by byl proveden srovnávací výpočet a byl by pak vyplácen ten z důchodů, který by byl finančně výhodnější.
Druhou možností je již zmíněné automatické převedení z ID do SD při dosažení věku 65 let, při tomto automatickém převedení se však již SD nevypočítává běžným způsobem, v podstatě dojde pouze k „přejmenování“ důchodu, částka by zůstala stejná jako ID, který byste pobírala v době převedení; nezjišťovala by se v tomto případě ani doba důchodového pojištění, tzn. odpracované roky.
Z mojí pozice však bohužel nejsem schopna zhodnotit, jaká varianta přechodu do SD by pro Vás byla výhodnější.

Kateřina Bulantová

25.05.2016 22:35

karla

(Jihomoravský kraj)

Dobrý den ,kolik bude muj starobní duchod pokud posledních dvacet let jen pečuji o dítě a do práce jsem nechodila.Péče 2.stupně.děkuji


26.05.2016 09:58

Odpověď:

Dobrý den, Karlo, 

výpočty důchodů v Poradně s postižením neprovádíme, mohu Vám však poskytnout obecné informace o výpočtu důchodu. Důchod se vypočítává z výdělků za rozhodné období (v  současné době se započítávají výdělky od 1.1.1986 do konce roku, který předchází roku podání žádosti o důchod - pokud byste tedy žádala o důchod letos, započetly by se výdělky do konce roku 2015). 

U osob, které déle než 15 let pečují o závislou osobu (tzn. o osobu, která pobírá příspěvek na péči) ve II. - IV- stupni závislosti, popř. o dítě do 10 let v I. stupni závislosti, se péče zohledňuje při výpočtu důchodu; existují dvě možné varianty:

a) Období celé péče se považuje za dobu vyloučenou a operuje se pouze s příjmy z výdělečné činnosti, kterých pečovatel dosahoval před a po výkonu péče. Tyto příjmy se zprůměrují pouze na období, ve kterých jich bylo opravdu dosahováno, období péče se vyloučí, a to včetně případných přivýdělků, které zde pečovatel získal.
b) Do období výkonu péče po roce 2006 se dosadí jako "fiktivní příjem" celá částka příspěvku na péči, která je poskytovaná opečovávané osobě na základě zákona o sociálních službách (i kdyby z ní pečující osoba dostávala třeba jen část), a do let před rokem 2007, kdy se příspěvek na péči ještě nevyplácel, částka 96 000,-Kč vynásobená příslušným koeficientem, a tento "fiktivní příjem" se přičte k případným přivýdělkům.

Pečující osobě se po provedení těchto dvou výpočtů přizná výměra důchodu v té výši, která vyjde výhodněji.

Při podání žádosti o důchod je třeba požádat o zohlednění doby péče; o době péče a výši příspěvku, který závislá osoba, o kterou pečujete, pobírá, je třeba si vyžádat potvrzení z úřadu práce, který vyplácí příspěvek na péči. Potvrzení poté předložíte při podávání žádosti o důchod. 

Pokud byste nějaké informace potřebovala ještě upřesnit, doporučuji obrátit se na nás prostřednictvím bezplatné poradenské linky 800 100 250, v provozu v pracovní dny v pondělí a středu od 9 do 13 hodin a v úterý a čtvrtek od 12 do 16 hodin.

Kateřina Bulantová

06.05.2016 22:53

Simona B.

(Pardubický kraj)

Dobrý den,má vdova nárok na vdovský důchod, jestliže pečuje o dítě, které je závislé na péči jiné osoby ve stupni IV ? Dceři je 19.let a bude mít ID


09.05.2016 10:25

Odpověď:

Dobrý den, Simono, 

vdova má obecně nárok na vdovský důchod po manželovi, jestliže zemřelý manžel:

 • pobíral starobní důchod nebo
 • pobíral invalidní důchod nebo
 • ke dni smrti splnil podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod nebo
 • ke dni smrti splnil podmínky nároku na starobní důchod nebo
 • zemřel následkem pracovního úrazu.

V případě splnění výše uvedených podmínek náleží vdovský důchod po dobu 1 roku od úmrtí manžela. 

Pro nárok na vdovský důchod déle než 1 rok po úmrtí manžela je třeba splnit některou z těchto podmínek:

 • péče o nezaopatřené dítě,
 • péče o dítě, které je závislé na pomoci jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost),
 • péče o svého rodiče nebo rodiče zemřelého manžela (manželky), který s ní (s ním) žije v domácnosti a je závislý na pomoci jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost)
 • invalidita třetího stupně,
 • dosažení alespoň věku o 4 roky nižšího, než činí důchodový věk stanovený podle § 32 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, pro muže stejného data narození nebo důchodového věku, je-li důchodový věk nižší.

Při splnění některé z výše uvedených podmínek nárok na výplatu vdovského důchodu trvá i po uplynutí 1 roku od úmrtí manžela, nebo lze nárok na výplatu vdovského důchodu obnovit. Obnovení nároku na výplatu vdovského důchodu je možné v případě, že některá z výše uvedených podmínek je splněna nejpozději do 2 let od zániku nároku na výplatu vdovského důchodu (tzn., nejpozději do 3 let od úmrtí manžela). 

Pokud je dcera nadále nezaopatřené dítě, může mít nárok na sirotčí důchod (podmínky nároku jsou stejné jako u vdovského důchodu). Pokud by ovšem dceři byl přiznán invalidní důchod III. stupně, nárok na sirotčí důchod by zanikl. 

Bližší informace o pozůstalostních důchodech (vdovský a sirotčí) naleznete na webu ČSSZ.

Kateřina Bulantová

04.05.2016 14:20

Karel

(Moravskoslezský kraj)

Dobrý den, vím,že mne asi neodpovíte,ale zkusim to. Kde je prosím spravedlnost v našem státě? V 45 letech jsem přišel o sluch jedno jeuplné hluché a druhé na 50% s naslouchadlem .Jenže to mne dělá problém všude kde je vic než dva lide a je šum.Takže skoro všude. O práci jsem přišel,nebot jsem dělal ve fabrice.ID mne přiznali na rok,mezitim jsem se nervově zhroutil,stravil v nemocnici a práškama se jen cpu.Jsem v silne depresi.Neumim s tim žit že neslyšim,nyni se mne ztraci již sebekontrola,hlasitě mluvim,lidem a společnosti se vyhýbám. Jsem sam a jen truchlim.Nikdo mne nepomuže .Našli mne praci v chráněne dilně,tam se mne libilo,byl tam klid a hlavně jsem byl mezi lidma. Jenže přišlo přezkoumání mého zdravotniho stavu a jsem podle lékařky cca 80leté zdrav.Jen jsem ji řekl,že jsem si na to již zvykl a to jsem neměl říkat,ale jsem si zvykl nic jiného mne nezbyva,nemohu jen sedět a litovat se. Jenže mne odebrali duchod a nyní jsem na pracaku,skoro bez peněz,zustane mne davky 2200kč a jen sedim doma,nespim,skoro nejim a čumim do stropu. Nebyl jsem schopen ani zajit za psychiatrem pro leky.Stejně proč také když jsem zdrav.Měl jsem podat námitku nebo odvoláni,ale to jsem promeškal a nemám sil znova bojovat.Na první pohled jsem urostlý chlap,tak proč nepracuje???


05.05.2016 13:16

Odpověď:

Dobrý den, Karle,

Vaše situace není jednoduchá a je mi líto, že Vám invalidní důchod odebrali. Z mé pozice Vám mohu pouze doporučit, abyste si podal znovu žádost o invalidní důchod na Okresní správu sociálního zabezpečení, pod kterou spadáte dle místa Vašeho trvalého bydliště. V případě neúspěchu můžete do 30 dnů od doručení rozhodnutí podat námitku.

Pokud jste ve finanční tísni, zkuste si podat žádost o dávky v rámci státní sociální podpory a dávky hmotné nouze. Bližší informace Vám o těchto dávkách poskytnou na pobočce Úřadu práce, kde se o dávky žádá.

Kateřina Uhlířová

03.05.2016 12:31

Emilie

(Ústecký kraj)

Dobrý den, prosím chtěla jsem se zeptat,manžel pracoval nepřetržitě 37let.Nyní mu přiznali III.st invaliditi.Bral asi 28 000 hrubého a asi mi vyšlo přes 11000 důchod.Je to správně nebo mi to prosím můžete vypočítat?A ještě jsem se chtěla zeptat já mám pnp II st.a pečuje o mě manžel ale teprve třetím rokem započte se mu to do důchodu? Děkuji.


03.05.2016 13:05

Odpověď:

Dobrý den, Emilie, 

v Poradně pro život s postižením výpočty důchodů neprovádíme, mohu Vám pouze poskytnout velmi stručné obecné informace o výpočtu. Důchod se vypočítává z výdělků za rozhodné období (v současné době se zohledňují výdělky od 1.1.1986), zohledňuje se počet odpracovaných let, trvání pracovních neschopností atd. Ohledně výpočtu důchodu se doporučuji zkusit informovat na OSSZ dle místa trvalého bydliště. 

Doba péče o blízkou osobu, která pobírá příspěvek na péči II. stupně, se zohledňuje jako náhradní doba důchodového pojištění  - tzn., kdyby manžel v době péče o Vás nepracoval, započte se mu doba péče jako odpracovaná. O započtení doby péče se žádá na OSSZ společně s žádostí o důchod, předkládá se potvrzení Úřadu práce o poskytování péče. Částka příspěvku na péči se zohledňuje jako příjem pečující osoby z hlediska výpočtu důchodu pouze v případě, že péče v době žádosti o důchod trvala alespoň 15 let. 

Kateřina Bulantová

26.04.2016 08:40

Marie Mačková

(Zlínský kraj)

Dobrý den. Chtěla bych Vás poprosit o radu, co je lepší pro mne udělat, pro můj starobní důchod, do kterého bych měla jít za 2 roky.V květnu mi končí podpora v nezaměstnanosti.Mám dvě možnosti, buď stále být registrována na úřadě práce.Od července mám slíbenou práci, nebo je lepší si hned vyřídit opatrování mamky,které byl přiznán 3. stupeň závislosti.Chtěla bych ještě vědět, jakým způsobem se tato péče vyřizuje na úřadech, co musím pro to udělat. Děkuji za odpověď Marie


27.04.2016 09:27

Odpověď:

Dobrý den, paní Mačková,

z mojí pozice sociální pracovnice nejsem schopna zhodnotit, co by pro Vás z hlediska výpočtu Vašeho starobního důchodu bylo výhodnější. SD se vypočítává z výdělků od 1.1.1986, zohledňuje se splnění doby důchodového pojištění (tzn., odpracované roky), výpočet SD je velice komplikovaný a v Poradně pro život s postižením důchody nevypočítáváme, nejsme tedy ani schopni posoudit vliv různých skutečností na výpočet důchodu.

Jako maminčina pečující osoba můžete být vedena již v době pobírání podpory v nezaměstnanosti, stačí pouze na odboru dávek pro osoby se zdravotním postižením na ÚP, který mamince vyplácí příspěvek na péči, nahlásit, že mamince poskytujete péči. Budete pak uvedena v maminčině dokumentaci k příspěvku. Po dobu poskytování péče při evidenci na ÚP jako uchazeč o zaměstnání nebo při zaměstnání, ze kterého byste odváděla zdravotní a sociální pojištění, není poskytování péče třeba nikam dále hlásit. Pokud byste však ukončila evidenci na ÚP a neměla byste zaměstnání, bylo by třeba nahlásit poskytování péče na Vaši zdravotní pojišťovnu, aby Vám stát hradil zdravotní pojištění. K nahlášení poskytování péče na ZP stačí si vyzvednout na ÚP potvrzení, že poskytujete péči a odevzdat je na Vaší ZP.

Z hlediska sociálního (resp. důchodového) pojištění se poskytování péče hlásí až při ukončení péče (nebo nejpozději do 2 let od ukončení péče) nebo při podání žádosti o SD (nebo invalidní důchod). Nahlaste tedy poskytování péče mamince při podání žádosti o SD na OSSZ dle místa Vašeho trvalého bydliště.
Pokud budete mít největší podíl na péči o maminku, bude se Vám doba péče započítávat jako náhradní doba důchodového pojištění (tzn. jako odpracované roky) v době, kdy byste neměla žádné zaměstnání.

Kateřina Bulantová

24.04.2016 13:48

Jarmila

(Středočeský kraj)

Dobrý den.Měla bych dva dotazy.Synovi byl přiznán ID1.stu. z mládí .Žádost podána 26.10.2015,posouzení posuzujícím lékařem10.12.2015..z důvodu dlouhodobě nepříznivého stavu pokles schopnosti 45%.Den vzniku invalidity 2.9.2012.1)dosud nám nebyl zaslán výpočet ID 1.stupně,ačkoliv je už spočítán 2)od kdy bude ID vyplácen,zda od dni žádosti nebo dne vzniku invalidity ,když je z mládí.děkuji za odpověd Jarmila


25.04.2016 10:05

Odpověď:

Dobrý den, Jarmilo, 

na vaše dotazy bohužel neumím dát jasné odpovědi. Pro doručení důchodového výměru (stanovení výše důchodu) není stanovena žádná závazná lhůta, doporučuji obrátit se ohledně zaslání výměru na ČSSZ. Co se týče data, od kterého se vyplácí invalidní důchod, v praxi se setkáváme s několika variantami (ode dne vzniku invalidity, ode dne podání žádosti o ID a ode dne posouzení zdravotního stavu posudkovým lékařem), z mojí pozice bohužel nejsem schopna určit, jaká varianta bude zvolena v případě Vašeho syna. 

Dovolím si upřesnit, že ID "z mládí" lze získat pouze ve III. stupni, pokud tedy Vašemu synovi byl přiznán I. stupeň ID, jedná se o klasický ID, u kterého se bude zjišťovat i splnění doby důchodového pojištění (tzn. odpracované roky). 

Kateřina Bulantová

24.04.2016 09:30

Hana

(Jihomoravský kraj)

Dobrý den.Mám na Vás prosbu.Šla jsem do ID v roce 1999 a dostala jsem tehdy částečný důchod.Později se duchod měnil na z moci uřední byl mi priznám 2st a pak po přezkoumání na první st.V roce 2012 jsem dostala 2st s tím, že peníze mi zůstaly stejné,protože byl důchod přiznán před rokem 2010.Minulý tydem jsem dostala 3ST.Můj 2st činil 7038kc a nyní nevím jak se to bude přepočítavat.Moc děkuji za odpověd.


25.04.2016 09:39

Odpověď:

Dobrý den, Hano,

postup přepočtu změny stupně invalidního důchodu je následovný: od původní výše invalidního důchodu se odečte částka základní výměry, zbývající částka se vynásobí příslušným koeficientem a k výsledné částce se opět přičte výše základní výměry.
7.038 – 2.440 = 4.598 x 1,333 = 6.219,134 + 2.440 = 8.569,-Kč
Koeficient 1,333 je dán vzhledem k tomu, že Váš důchod je částečný invalidní důchod, u kterého došlo ke změně stupně v letech 2010 až 2011 dle Vámi uvedených informací.
Další informace o přepočítávání naleznete ve sborníku Nápadník a také na webových stránkách ČSSZ.

Kateřina Uhlířová

15.04.2016 14:06

Ivan

(Ústecký kraj)

Dobrý den, mám ID 3.st. po těžkém pracovním úraze a je mi vyplácena tzv.úrazová renta. Chci se zeptat, zda výdělky vyplácené rentou, se počítají do starobního důchodu, děkuji za odpověď Ivan Brčko


02.08.2016 12:14

Odpověď:

Dobrý den, Ivane, 

náhrada za ztrátu na výdělku (tzv. renta) se do výpočtu důchodu zahrnuje. 

Kateřina Bulantová

14.04.2016 13:04

Tomáš

(Královéhradecký kraj)

Dobrý den, mohu si dát přepočítat invalidní důchod ? Pokud ano, jak mám postupovat, děkuji za odpověď, Tomáš.


14.04.2016 15:02

Odpověď:

Dobrý den, Tomáši,

nejsem si zcela jistá, jaký přepočet máte konkrétně na mysli; napadají mě tyto varianty:

1. přepočet výše invalidního důchodu se započtením výdělků, které jste měl v době pobírání důchodu - tento přepočet ovšem provést nelze, výdělky v době pobírání ID se zohlední až při výpočtu Vašeho starobního důchodu

2. přepočet výše ID po jeho přiznání, z důvodu nesouhlasu s přiznanou částkou důchodu (např. nebyly Vám ve výpočtu ID zohledněny některé vaše výdělky) - ohledně tohoto přepočtu se můžete zkusit obrátit na OSSZ, zdejší pracovnice by Vám měly být schopny vysvětlit, jak se výše ID počítá a zda Vám tedy byla částka ID vypočtena správně. Z ČSSZ byste měl mít písemné rozhodnutí, ke kterému by měl být přiložen informativní osobní list důchodového pojištění, kde si můžete zkontrolovat, zda Vám byly ve výpočtu ID zohledněny všechny Vaše výdělky.

3. přepočet výše invalidního důchodu při změně stupně invalidity – pokud máte pocit, že se Váš zdravotní stav zhoršil, můžete podat žádost o změnu stupně invalidního důchodu na OSSZ. V tomto případě se výše invalidního důchodu nepočítá z dosažených výdělků, ale dochází k přepočtu výše invalidního důchodu dle stanovených koeficientů.

Martina Suková

05.04.2016 08:25

Porubová

(Středočeský kraj)

Dobrý den,prosím o Váš názor. Mám dceru s atypickým autismem-vysocefunkčním,diagnostikována byla v 5 letech.Nyní navštěvuje 2.ročník běžné SŠ,je integrována,má asistenta pedagoga a v prosinci jí bude 18 let.Její psychiatr nám doporučil omezit ji ve svéprávnosti,protože je sociálně nezralá,velmi důvěřivá a mnoho věcí jí musíme vysvětlovat.A prý by měla zažádat o ID.Máme podat návrh na omezení svépr. už nyní-prý to vracejí zpět při neplnoletosti- nebo počkat po osmnáctinách? A kdy můžeme požádat o ID?Má být vyřešena nejdříve svéprávnost a až pak zažádat o důchod?Dcera nezná hodnotu peněz......A jednalo by se o invaliditu z mládí nebo o běžný ID?Prý když studuje, pak nemůže mít na invaliditu z mládí nárok,protože plní pojištění. Všude čtu či slyším něco jiného,mám v tom zmatek...Proto prosím o Váš názor. Velmi děkuji za odpovedi a přeji příjemný den. Porubová L.


05.04.2016 11:46

Odpověď:

Dobrý den, paní Porubová,

o invalidní důchod „z mládí“ lze zažádat již 4 měsíce před dosažením 18 let věku, rozhodně není pravdou, že by nebylo možné o ID „z mládí“ žádat v případě, že žadatel o ID studuje. V poradně jsme se již setkali s přiznáním ID „z mládí“ i v době studia na SŠ nebo VŠ. Žádost může podat rodinný příslušník, stačí pouze doložit lékařské potvrzení, že dcera není ze zdravotních důvodů schopna podat žádost sama. S podáním žádosti o ID není třeba čekat na rozsudek o omezení svéprávnosti.
Co se týče podání návrhu na omezení svéprávnosti, nejsem Vám bohužel z mojí pozice schopna říci, zda lze tento návrh podat ještě před dosažením 18 let nebo až po dosažení tohoto věku. Doporučuji zkusit se např. telefonicky informovat přímo na příslušném soudě (omezení svéprávnosti řeší soudy okresní). S formulací návrhu na omezení svéprávnosti Vám mohou pomoci pracovníci některé z občanských poraden.

Kateřina Bulantová

28.03.2016 20:35

Tamara

(Jihomoravský kraj)

Dobrý den, chtěla bych se zeptat,jestli je pravda ,že přiznávání duchodu zpřísnili nebo je to jen fáma.Byl mě přiznán duchod 1.stupně na několik nevyléčitelných diagnoz sice na trvalo ,ale předpokládala jsem 2.stupen.Zvazuji jestli má cenu se odvolávat,nebo být ráda že mám aspon 1.stupen.Poprvé jsem měla 2.stupen v r.2010


29.03.2016 14:21

Odpověď:

Dobrý den, Tamaro,

ke zpřísnění podmínek pro přiznávání invalidního důchodu došlo již na počátku roku 2010, od 1. 1. 2010 platí vyhláška č.359/2009 Sb., o posuzování invalidity, dle které se posuzuje zdravotní stav z hlediska nároku na invalidní důchod. Od r. 2010 platí výše uvedená vyhláška dosud ve stejném znění, v nedávné době tedy nedošlo v oblasti posuzování zdravotního stavu pro nárok na invalidní důchod ke změnám.
Pokud nesouhlasíte s přiznaným stupněm invalidního důchodu, doporučuji zvážit možnost podání námitky (nikoli odvolání, odvolat se ve věci ID nelze). V rámci námitkového řízení by Váš zdravotní stav posuzoval jiný posudkový lékař než v původním řízení, je zde tedy šance, že by na Váš případ mohl mít pro Vás příznivější odborný názor. Vzor námitky naleznete na našem Informačním portálu, námitku lze podat do 30 dnů od data doručení rozhodnutí ČSSZ (z Prahy).
Dovolím si však upozornit, že při posuzování zdravotního stavu z hlediska nároku na ID se diagnózy „nesčítají“. Posudkový lékař pouze určí diagnózu, která má nejzásadnější vliv na Vaši pracovní schopnost, a procentní ohodnocení této diagnózy může navýšit maximálně o 10 procentních bodů v případě, že máte více závažných zdravotních omezení.

Kateřina Bulantová

23.03.2016 10:17

Lena

(Moravskoslezský kraj)

Dobrý den, v roce 2011 mi byl přiznán ČID 1.stupně po operaci páteře. V říjnu 2015 mi byl důchod odebrán. Nyní jsem 2 týdny po operaci- stabilizaci páteře šrouby. Mohu si o důchod požádat znovu,každý mne od toho spíše odrazuje,protože prý jsou teď podmínky pro přiznání důchodu přísnější. Chtěla bych zplnomocnit manžela,aby podal žádost za mne,protože zatím toho nejsem schopna. Mám vůbec nějakou šanci důchod zjískat? Děkuji Vám za odpověď a za Váš čas. Lena


24.03.2016 15:05

Odpověď:

Dobrý den, Leno, 

Vaše šance na opětovné přiznání invalidního důchodu bohužel nejsem schopna zhodnotit, nárok na invalidní důchod závisí na Vašem zdravotním stavu a jeho vlivu na Vaši schopnost pracovat, z mojí pozice sociální pracovnice nejsem schopna Váš případ posoudit. Nicméně žádost o invalidní důchod doporučuji zkusit podat, podmínky pro přiznání ID jsou sice přísnější, ale ke zpřísnění došlo již od roku 2010, Vám tedy byl i předchozí ID přiznán v době, kdy již platily přísnější podmínky. 

Pokud by za Vás žádost o ID podával manžel, není třeba, aby měl vystavenu plnou moc, stačí předložit potvrzení Vašeho ošetřujícího lékaře o tom, že ze zdravotních důvodů nejste schopna podat žádost Vy sama.

Kateřina Bulantová 

22.03.2016 18:06

Ludmila

(Moravskoslezský kraj)

VŠECHNY VÁS ZDRAVÍM A PŘEJÍ KRÁSNÉ VELIKONOČNÍ SVÁTKY.PSALI JSTE,ŽE SOUDNÍ PROCES ,KVŮLI INVAL,DŮCHODU NENÍ LEGISLATIVOU DÁNO DO KDY MÁ BÝT ROZHODNUT,V TOM PŘÍPADĚ JDE ZNOVU ZAŽÁDAT O INVALIDNÍ DŮCHOD?NEBO SE MUSÍ ČEKAT DO DOBY AŽ SOUD ROZHODNE?MOC DĚKUJÍ ZA ODPOVĚĎ A KRÁSNÉ JARNÍ DNY.LUDMILA


23.03.2016 13:55

Odpověď:

Dobrý den, Ludmilo, 

dle §48 správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb.) zahájení řízení u některého správního orgánu brání tomu, aby o téže věci z téhož důvodu bylo zahájeno řízení u jiného správního orgánu - tzn., pokud ještě nebylo vydáno rozhodnutí správního soudu ve věci Vašeho invalidního důchodu, nelze podat novou žádost o ID. je tedy nyní třeba vyčkat na vydání rozhodnutí soudu a poté případně podat novou žádost. 

Podání nové žádosti ještě před vydáním rozhodnutí soudu je teoreticky možné pouze v případě, že by došlo ke změně vašeho zdravotního stavu (a tedy ke změně skutečností, které jsou pro přiznání ID rozhodující). V takovém případě lze novou žádost zkusit podat i před vydáním rozhodnutí soudu, nicméně záleží na rozhodnutí OSSZ, zda Vaši žádost přijme.  

Kateřina Bulantová

05.03.2016 14:31

Ludmila

(Moravskoslezský kraj)

DOBRÝ DEN,PROSÍM O RADU.MÁM PODÁNO U SOUDU,ŽALOBU O NEPŘIZNÁNÍ PRVNÍHO STUPNĚ IVALID.DŮCHODU.JAK DLOUHO TRVÁ NEBO BY MĚL TRVAT JEHO VYŘÍZENÍ.PO MĚSÍCÍ PODÁNÍ JSEM BYLA UPOZORNĚNÁ NA NÁMITKU PODJATOSTI SOUDCE,SOUDNÍ OSOBY A ZNALCE.JINAK NIC.PODÁVALA JSEM TO V PROSINCI.DĚKUJÍ A PŘEJÍ HODNĚ DOBRÝCH RAD PRO NÁS,KTERÝM BY MĚLI POMÁHAT NA ÚŘADECH.


08.03.2016 14:46

Odpověď:

Dobrý den, Ludmilo, 

lhůta na vyřízení správní žaloby není legislativou nijak stanovena. Pokud chcete zjistit, v jaké fázi je řízení ve věci Vašeho invalidního důchodu, doporučuji zkusit se na příslušný soud obrátit telefonicky. 

Kateřina Bulantová

03.03.2016 22:03

Hana

(Jihomoravský kraj)

Pěkný večer.Pečuji 15let o syna,který má 3 stupen PNP.Dosud jsem byla v invalidním důchodu 2st.Nyní mám zažádáno o plný ID.Dozvěděla jsem se ,že se již na posudek o mojí invaliditě nepíše pracovní omezení,ale jen procenta poklesu pracovní schopnosti,ale ptám se proto,že pokud mi přiznají plný ID a napíší tam, že nejsem schopna pracovat ani za mimořádných podmínek, tak zda budu moci pečovat dále o syna.Moc děkuji za odpověd.Hana


07.03.2016 15:26

Odpověď:

Dobrý den, Hano, 

poskytování péče osobě s příspěvkem na péči osobou, která pobírá invalidní důchod (bez ohledu na stupeň příspěvku nebo invalidního důchodu) není zákonem nijak upravena, není tedy ani vyloučena. Pokud i v případě, že Vám bude přiznán ID III. stupně Váš zdravotní stav dovolí péči poskytovat, pak není důvod, proč byste měla poskytování péče ukončit. pokud byste již péči nezvládala sama, doporučuji zajistit péči i další osoby (příbuzní, přátelé, sousedi), popř. sociální služby (např. osobní asistence). Kontakty na sociální služby ve vašem okolí můžete vyhledat přes Registr poskytovatelů sociálních služeb.

Kateřina Bulantová

29.02.2016 20:19

Lada

(Jihomoravský kraj)

Dobrý den,chtěla bych se zeptat při inv.duchodu 1.stupně bych chtěla jit na živnost .Při kontrole v prosinci mě bylo sděleno,další posouzení není třeba ke zlepšení nedojde.Zajímalo by mě,jestli na základě podnikání se to muže změnit a mužu být zase pozvaná ke komisi?děkuji


03.03.2016 11:49

Odpověď:

Dobrý den, Lado, 

u invalidního důchodu I. a II. stupně se výdělečná činnost spíše předpokládá, dle mého názoru je tedy spíše nepravděpodobné, že by došlo k přeposouzení Vašeho zdravotního stavu z hlediska nároku na ID pouze na základě toho, že byste začala pracovat. U ID, u kterých není stanoveno další datum kontroly zdravotního stavu, může však dojít k přeposouzení zdravotního stavu v případě, že by se změnila legislativa, dle které se nárok na ID posuzuje (tzn., pokud by se změnily podmínky pro přiznání ID).

Kateřina Bulantová

28.02.2016 15:56

M.Auterský

(Plzeňský kraj)

Dobrý den, žádám o radu. ČSSZ mi podle mého názoru špatně určila stupeň invalidního důchodu s tím , že se proti jejich rozhodnutí mohu odvolat. Pokoušel jsem se sepsat odvolání a i hledat na internetu jak správně má být sepsáno, ale jak jsem zjistil, není to vůbec věc jednoduchá. Prosím o radu zda třeba nelze sepsání odvolání zadat nějaké firmě, nebo někomu, kdo se tímto zabývá, kdo by v této záležitosti pomohl. Děkuji moc za radu. M.Auterský


01.03.2016 15:28

Odpověď:

Dobrý den, pane Auterský,
úvodem si dovolím upozornit, že ve věci invalidního důchodu se nelze odvolat, lze však podat námitku. Námitka se podává do 30 dnů od data doručení rozhodnutí o invalidním důchodu (z ČSSZ Praha). K sepsáním námitky můžete využít vzor, který naleznete na našem Informačním portálu, popř. Vám se sepsáním mohou pomoci pracovníci některé z občanských poraden či sociálního odboru obce s rozšířenou působností.

Kateřina Bulantová

27.02.2016 10:23

Marie

(Ústecký kraj)

Dobrý den. již jednou jsem se na něco podobného zde ptala a potřebovala bych doplňující odpoveď. Starám se o sestru která má invalidní důchod ZTP/P III. středně těžká závislost. Pobírá příspěvek na péči. Bydlí sice v mém bytě se mnou už 16 let ale neni zde trvale hlášená. Na úřadech sice vědí že ji mám u sebe ale já bych potřebovala vědět když dám výpověď abych se o ní mohla plně starat zda mi budou počítány roky do důchodu když tu neni trvale hlášena. Jako pečující osoba jsem psaná na úřadě. Do starobního důchodu mám 8 let (jsem ročník 1962) a do práce jsem chodila stále. A prosím ještě jednu otázku. Když dám tu výpověď zda mohu pobírat tu dobu na co bych měla nárok podporu v nezaměstnanosti nebo tím že se budu hlásit jako pečující osoba v domácnosti podporu nedostanu. Doufám že jsem to napsala správně nemám s tím zkušenosti. Jde mi hlavně o to trvalé bydliště zda je to podmínka. Vždy jsem byla s váma spokojená a tak předem děkuji za odpověď.


01.03.2016 15:28

Odpověď:

Dobrý den, Marie,

splnění podmínky bydlení ve společné domácnosti se z hlediska započtení doby péče jako náhradní doby důchodového pojištění (tzn. jako odpracovaných let) vyžaduje pouze v případě, že pečující a závislá osoba nejsou osoby blízké. Ve vašem případě péče o sestru tedy splnění výše uvedené podmínky vyžadováno není.
Podporu v nezaměstnanosti můžete pobírat i v době, kdy jste hlášena jako osoba pečující, nicméně dovolím si upozornit na to, že v případě, že byste z důvodu péče o sestru odmítla nabízené vhodné zaměstnání, mohl by Vás úřad práce z evidence uchazečů o zaměstnání vyřadit z důvodu neplnění součinnosti s ÚP. Pro nárok na podporu v nezaměstnanosti je třeba v posledních 2 letech před podáním žádosti o podporu splnit alespoň 12 měsíců zaměstnání (nebo náhradní doby zaměstnání, za kterou je mimo jiné považována i doba péče).

Kateřina Bulantová

26.02.2016 17:39

Olga Svozilová

(Olomoucký kraj)

Dobrý den prosím chtěla bych se zeptat syn měl průkaz ZTP/P platný do konce roku 2015 ,zažádal si o nový v prosinci roku 2015 a dotet ho ještě nemá kde se má obrátit nebo jak máme dál postupovat.Prosím chtěla bych se ještě zeptat můj syn je po těžké autonehodě upoutaný na in. vozíku protože není schopen s nohama hýbat chtěla jsem se zeptat na co má nárok a jestli je možnost pro syna zehnat nějaké bezbariové bydlení je z okresu Prostějov děkuji za vyřízení a laskavost Svozilová Olga


01.03.2016 15:29

Odpověď:

Dobrý den paní Svozilová,

lhůta na vydání rozhodnutí o průkazu OZP činí 60 dní, řízení na krajské pobočce úřadu práce se přerušuje na dobu pro zpracování posudku lékařské posudkové služby OSSZ, které trvá 45 dní, ale ze závažných důvodů lze tuto lhůtu prodloužit o 30 dní. Celková lhůta na vydání rozhodnutí tedy činí 105 dní (popř. 135 dní).

Je tedy možné, že úřad je stále ve lhůtě s vydáním rozhodnutí. Pokud si chcete ověřit, v jaké fázi úřad práce Vaši žádost o průkaz má, pak se můžete obrátit přímo na pracovníky příslušného úřadu práce.

Dále se nás ptáte, na co má syn nárok. Váš syn by si mohl zažádat také o příspěvek na péči, dále příspěvek na mobilitu či příspěvek na zvláštní pomůcku.

V případě, že je Váš syn plnoletý, nebo v průběhu následujících čtyř měsíců nabude osmnácti let, mohl by si zažádat o invalidní důchod. Bližší informace o tom, kde lze žádost nalézt  a také další užitečné informace o ID můžete nalézt zde.

Co se bezbariérového bydlení v okresu Prostějov týká, bude vhodné se obrátit přímo na bytový odbor MÚ Prostějov a informovat se přímo na úřadě, zda je možnost bezbariérového bydlení. Pokud by se jednalo o bydlení např. s pečovatelskou službou, obraceli byste se na odbor sociální.

Ivana Hájková

25.02.2016 13:16

Marie

(Zlínský kraj)

Dobrý den, ráda bych se Vás zeptala ohledně příspěvku na péči.Pečuji o mamku manžela ve 3.stupni závislosti a jsem vedena na úřadě práce, kde pobírám podporu v nezaměstnanosti.Dočetla jsem se, že můžu si můžu vylepšit penzi,pokud to nahlásím na OSSZ, že jsem pečující osoba od března 2015, je to pravda?V květnu mi končí podpora.Ráda bych se Vás ještě zeptala, zda je možné, jak mi skončí podpora, si sehnat práci a péči zajistit mezi další členy rodiny a já můžu pracovat a příspěvek na péči se mne bude připočítávat k důchodu. Děkuji za odpověď Marie


29.02.2016 13:17

Odpověď:

Dobrý den, Marie,

osobám pečujícím o příjemce příspěvku na péči se doba péče (a v některých případech i částka příspěvku na péči) zohledňuje v rámci invalidního či starobního důchodu - bližší informace o důchodu pečujících osob naleznete na našem Informačním portálu (podkapitola Důchod pečujících osob). Pro zohlednění péče v rámci SD nebo ID pečující osoby stačí, aby poskytování péče bylo nahlášeno na OSSZ do dvou let od ukončení poskytování péče (popř. při podání žádosti o ID či SD v případě, že v době podání žádosti péče stále probíhá). 

Pokud byste nastoupila do zaměstnání a péči by tedy poskytovalo více osob, popř. i nějaká sociální služba, zohledňovala by se Vám péče v rámci Vašeho důchodu pouze v případě, že byste i nadále poskytovala převážnou část péče.

Kateřina Bulantová 

19.02.2016 20:55

šárka

(Moravskoslezský kraj)

Dobrý den, pobírala jsem 3. inval. st. ted mám 1. st., chci si podat námitku. Je možné, že by mi mohli vzít i ten 1. stupeň . Děkuji


23.02.2016 15:55

Odpověď:

Dobrý den Šárko,

v případě podání námitky je skutečně možné, že by Vám mohl být I. stupeň invalidního důchodu odebrán, avšak v praxi k této situaci dochází spíše výjimečně. V námitce je nutné odůvodnit, z jakého důvodu nesouhlasíte s rozhodnutím úřadu. Vzor námitky můžete najít zde pod textem Invalidní důchody. Ohledně pomoci se sepsáním námitky se můžete obrátit na některou z občanských poraden

V případě, že máte obavy podat námitku, můžete zkusit podat novou žádost o invalidní důchod. Novou žádost doporučujeme podat spíše v případě, kdy dojde ke změně zdravotního stavu. Pokud máte možnost zajistit si u svých lékařů nové lékařské zprávy, které byste k žádosti dokládala, můžete zkusit zvolit možnost podání nové žádosti.

Ivana Hájková

18.02.2016 10:29

Lada

(Jihomoravský kraj)

Dobrý den děkuji za odpoved a za odkaz.Ještě jeden dotaz pokud bych žádala urad práce o příspěvek na společensky učelné místo,dostanu nějakou dotaci když id je hlavní a živnost by byla vlastně vedlejší?děkuji


18.02.2016 12:23

Odpověď:

Dobrý den, Lado, 

z hlediska nároku na příspěvky pro OSVČ se zdravotním postižením nerozhoduje, zda je samostatná výdělečná činnost hlavní nebo vedlejší (u poživatelů ID je SVČ většinou vedlejší).

Kateřina Bulantová

16.02.2016 21:41

lada

(Jihomoravský kraj)

Dobrý den,mám Id 1. stupeň chtěla bych se zeptat jestli se mohu stát živnostníkem,a zároveň nepřijdu o duchod?předpokládám ,že živnost by byla vedlejší činnost?děkuji


17.02.2016 14:31

Odpověď:

Dobrý den, Lado,

i při pobírání invalidního důchodu lze podnikat, tedy vykonávat samostatně výdělečnou činnost, tuto skutečnost podporuje i zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, který mimo jiné upravuje i poskytování příspěvků OSVČ se zdravotním postižením. Navíc, u invalidního důchodu I. nebo II. stupně se výdělečná činnost (ať už zaměstnání nebo SVČ) spíše předpokládá, protože doba pobírání ID I. nebo II. stupně se nezapočítává jako náhradní doba důchodového pojištění.
V případě, že máte nárok na výplatu invalidního důchodu a nehradila byste dobrovolné nemocenské pojištění, byla by Vaše samostatně výdělečná činnost skutečně považována za vedlejší.

Kateřina Bulantová
 

12.02.2016 13:00

Věra

(Středočeský kraj)

Opravdu moc děkuji za informace,určitě si za paní na OSSZ zajdu,jen ještě už opravdu poslední dotaz:Souhlas k podání žádosti o důchod si můžeme sepsat doma a musí být podepsaný dcerou?Děkuji Věra


15.02.2016 11:40

Odpověď:

Dobrý den, Věro,

dle mého názoru stačí sepsat souhlas s podáním žádosti o důchod doma. Podpis dcery je dle mého názoru třeba v případě, že je schopna pochopit podstatu toho, co podepisuje; v opačném případě by mělo stačit lékařské vyjádření, že není schopna žádost podat sama ani podepsat souhlas s podáním žádosti. Nicméně doporučuji si toto pro jistotu ještě ověřit na OSSZ.

Kateřina Bulantová 

12.02.2016 11:55

Mirka Maleckova

(Moravskoslezský kraj)

Dobrý den.Mám dotaz.Mám ID důchod od 1.2 2015 .V prosinci me přišel dopis od LPSOSSZ o podrobeni se vyšetření kontrolní lékařské prohlidce. Chtěla bych vědět jestli mám nárok na ID důchod nadále který by mel přijít 17.3 2016.Nebo budu čekat na další schválení .Děkuji Maleckova


12.02.2016 12:17

Odpověď:

Dobrý den,

z Vašeho dotazu jsem vyrozuměla, že Vám dosud bylo doručeno pouze oznámení o tom, že je třeba, abyste se podrobila přezkoumání Vašeho zdravotního stavu z hlediska nároku na invalidní důchod. Pokud je tomu tak a přezkoumání Vašeho zdravotního stavu dosud neproběhlo (a nebylo Vám doručeno rozhodnutí o odebrání nebo snížení stupně invalidního důchodu), pak by Vám měl ID stále náležet v dosavadní výši. 

Ke snížení stupně ID nebo jeho odebrání může dojít pouze na základě posouzení Vašeho zdravotního stavu. Pokud by ke snížení stupně nebo odebrání ID došlo, máte samozřejmě právo podat opravné prostředky (námitka, popř. správní žaloba v případě neúspěchu námitky); informace o těchto opravných prostředcích včetně vzorů pro jejich podání naleznete na našem Informačním portálu.

Kateřina Bulantová

12.02.2016 10:59

Věra

(Středočeský kraj)

Dobrý den,omlouvám se,ještě jednou a pečlivě jsem si vaše info.z11.2.přečetla a snad vše i pochopila,ale ještě poslední otázku mám a to,pokud tedy mužů za dceru o invalidní důchod z mladi žádat před tím,než jí bude 18let,znamená to tedy,že to jde i bez opatrovnictví?Dcera si sama nic nezvládne vyřídit,tak zda stačí,že jsem její zákonný zastupce,popř.nějaká zpráva od lékaře a mohu pak za ní i podepisovat vše potřebné?Moc děkuji Věra.


12.02.2016 12:03

Odpověď:

Dobrý den, Věro, 

na základě tohoto Vašeho doplňujícího dotazu jsem si uvědomila, že jsem Vám v odpovědi na Váš první dotaz zapomněla dopsat informace ohledně podání žádosti o ID rodinným příslušníkem. Přímo na webu ČSSZ je totiž uvedeno, že "pokud nemůže budoucí důchodce žádost podat sám z důvodu nepříznivého zdravotního stavu, může ji za něj sepsat jeho rodinný příslušník. A to bez toho, aby byla předložena plná moc. Musí však předložit souhlas oprávněného s podáním žádosti o dávku a potvrzení lékaře, že mu zdravotní stav pro svou závažnost neumožňuje žádost o dávku sepsat." 

K žádosti o ID dcery tedy rozhodnutí soudu o opatrovnictví nepotřebujete, bez ohledu na to, zda žádost podáte za ni před nebo po dosažení 18 let. Jak jsem již uváděla v odpovědi na Váš předchozí doplňující dotaz, doporučuji obrátit se na nadřízenou pracovnice OSSZ, se kterou jste dosud jednala. 

Kateřina Bulantová

11.02.2016 16:54

Věra

(Středočeský kraj)

Děkuji moc za odpověď,ale abych v tom měla úplné jasno,tak i když budu mít na dceru opatrovnictví např.v dubnu,pak zažádám o invalidní důchod z mládí a i když ho přiznji dceři např.až v říjnu,tak se nemusím bát dát dceru od září do Praktické stř.školy?Jde mi o to,že paní z OSSZ mi stále opakovala,že nejdříve musím donést rozsudek opatrovnictví(to mi nemůžou udělat,dokud dceři nebude 18let,to mi řekla paní u soudu),Proto si nemůžu požádat za dceru o inv.důchod z mládí předem,ale zároveň pořád opakovala,že v dobe zadosti a dokud nebude tento důchod přiznaný,nesmí právě dcera navštěvovat žádnou stř.školu,nesmí to mít v názvu,na razítku..., proto vás ještě jednou moc prosím o radu,jak mám správně postupovat,abych neudělala chybu,ještě jednou moc děkuji.Věra


12.02.2016 12:04

Odpověď:

Dobrý den, Věro, 

v naší poradenské praxi jsme se dosud nesetkali s názorem, že docházka do střední školy vylučuje přiznání invalidního důchodu "z mládí". Naopak, několikrát jsme řešili možnost přiznání ID "z mládí" v době studia právě na SŠ a žádný z klientů, se kterými jsme toto řešili, neměl s přiznáním ID "z mládí" problém. Ani legislativa, která invalidní důchody řeší, nestanovuje, že by ID "z mládí" nebylo možné získat v případě, že osoba studuje střední školu. V případě, že pracovnice OSSZ trvá na tomto svém názoru, doporučuji zkusit kontaktovat její nadřízenou a žádost o ID "z mládí" podat u ní. 

Kateřina Bulantová

11.02.2016 11:42

Věra

(Středočeský kraj)

Dobrý den,prosím o radu.Dceři bude v březnu 18let,má kombinované postižení,v červnu ukončí ZŠ Speciální a od září by měla nastoupit do Praktické dvouleté SŠ školy,nyní si vyřizuji na ní opatrovnictví a po té chceme zažádat o invalidní důchod z mládí.Problém ale je v tom,že mi na OSSZ bylo řečeno, že do doby,dokud nebude mít důchod vyřízeny nesmí navštěvovat žádnou Stř.školu,kterou se počítá bohužel i Praktická škola jednoletá, dvouletá, atd.,aby jí nevznikl ani 1den pojištění,jinak že s tím budeme mít velké problémy a nebude jí být moci přiznán inv.důchod z mládí.Každý mi říká něco jiného a já jsem z toho už dost zoufalá,protože mám strach,že než se vyřídí opatrovnictví a poté důchod,tak že se to do září nestihne,prý to vše trvá dost dlouho.Dcera potřebuje být v kolektivu a upevňovat to,co se ve škole naučila,ale zároveň se bojím,abych neudělala nějakou zásadní chybu,předem moc děkuji za odpověď,s pozdravem Věra.


11.02.2016 14:42

Odpověď:

Dobrý den, Věro, 

i v případě, že Vaše dcera nastoupí na praktickou školu, může o invalidní důchod tzv. "z mládí" požádat. O tento invalidní důchod lze žádat již 4 měsíce před dosažením 18. roku věku a lze jej získat pouze ve III. stupni; pro účely jeho přiznání se nezjišťuje doba pojištění (odpracované roky) a jeho výše se počítá zjednodušeně řečeno z průměrné mzdy v ČR za rok 2014.

U klasického invalidního důchodu se doba pojištění zjišťuje, lze přiznat i v I. nebo II. stupni a jeho výše se vypočítává z výdělků, nicméně, v případě, že o klasický ID žádá osoba mladší 28 let, používá se ve většině případů pro stanovení výše ID speciální výpočet, kdy minimální částka ID ve III. stupni je stejná jako výše ID "z mládí" přiznávaného ve stejném roce. 

Tzn., pokud dcera (nebo Vy, jakožto její opatrovník) požádá o invalidní důchod v letošním roce (nebo kdykoli do dosažení 28 let věku) a bude jí přiznán ID III. stupně, bude jí náležet stejná částka ID bez ohledu na to, zda by se jednalo o ID "z mládí" nebo klasický ID. Nicméně, při podání žádosti o ID doporučuji uvést, že se jedná o invaliditu z mládí, aby bylo jasné, že se splnění doby důchodového pojištění nemusí zjišťovat. 

Upozorním však ještě na skutečnost, že speciální výpočet ID do 28 let věku lze použít pouze v případě, že před podáním žádosti o tento ID má osoba celou dobu krytou nějakou formou důchodového pojištění (např. i prvních 6 let docházky do SŠ či VŠ) nebo doba nekrytá důchodovým pojištěním není delší než 1 rok. 

Kateřina Bulantová

08.02.2016 08:46

Petra

(Středočeský kraj)

Dobrý den, můžete mi, prosím, poradit. Potřebuji zaměstnavateli dodat potvrzení o tom, že jsem v ID kvůli slevám na odváděných daních - podepsala jsem "růžové prohlášení" tak kvůli němu- nevím, kdo ho vydává. Děkuji a přeji hezký den. Finková


08.02.2016 12:06

Odpověď:

Dobrý den, paní Finková, 

potvrzení o invalidním důchodu si můžete osobně či telefonicky vyžádat na OSSZ dle místa Vašeho trvalého bydliště. Potvrzení lze vystavit jak s uvedením částky důchodu, kterou nyní pobíráte, tak i bez uvedení částky - záleží to pouze na Vašem rozhodnutí.

Kateřina Bulantová

04.02.2016 20:51

Monika

(Jihočeský kraj)

Dobrýden,chtěla bych se zeptat. Když teď zvýšili důchod v únoru, budeme platit víc v domově důchodců? Jsou tam oba moji rodiče. Mám příkaz z účtu, tak nevím, jestli s tím vystačím. Musíme to hlásit jako příjem, nebo je to automatické? Děkuji. Monika


05.02.2016 12:58

Odpověď:

Dobrý den, Moniko, 

částka 1200 Kč, která bude vyplacena spolu s únorovou splátkou důchodu, není navýšení důchodu, ale pouze jednorázový příspěvek; nebude tedy vyplacena v dalších měsících. Co se týče navýšení plateb za pobyt Vašich rodičů v domově pro seniory, tuto informaci Vám může sdělit pouze vedení konkrétního domova. Nicméně, dle mého názoru je velmi nepravděpodobné, že by se částky za pobyt navyšovaly za všechny měsíce, pokud zvýšení příjmu bude pouze v jednom měsíci.

Kateřina Bulantová 

02.02.2016 18:14

Míša

(Jihomoravský kraj)

Dobrý den,děkuji za předešlé info ze dne 02.02.2016 a upřesňuji ještě jeden dotaz.Mám odpracováno 40 let,jsem ID II.st. a na ÚP,podporu již nepobírám,chtěla jsem vědět zda se mi při doložené nemoci bude náhradní doba důch.pojištění - zde mám nárok na plné 3 roky- nějak posouvat o dny které promarodím. Chtěla jsem vědět jak je to s nemocí v době kdy jsem vedena na ÚP i když již nepobírám podporu. Uvedu Vám příklad:náhrad.doba pojištění 1.1.2015-31.12.2017 /3 roky/, v době 1.9.2015-31.10.2015 budu 2 měsíce nemocná, jaký to bude mít vliv na náhradní dobu pojištění a sociální a zdravotní pojištění?Děkuji moc za odpověď, myslím,že to bude zajímat více lidí.


03.02.2016 12:02

Odpověď:

Dobrý den, Míšo, 

děkuji za upřesnění Vašeho dotazu. V případě, že onemocníte (nebo se Vám stane úraz) až v době, kdy jste vedena na úřadě práce, nebude mít tato skutečnost žádný vliv na započtení náhradní doby důchodového pojištění ani zdravotní či sociální pojištění. Započtení náhradní doby se o dobu "pracovní neschopnosti" neprodlužuje, zdravotní pojištění za Vás stát hradí z důvodu pobírání invalidního důchodu, sociální pojištění stát nehradí za žádných okolností. 

Jiná situace by nastala v případě, že by pracovní neschopnost začala ještě v době trvání pracovního poměru nebo v ochranné lhůtě (do 7 dnů od skončení pracovního poměru). V tomto případě by se i doba trvání pracovní neschopnosti po skončení pracovního poměru započítávala jako náhradní doba důchodového pojištění, po skončení PN byste se mohla zaevidovat na ÚP a započítávala by se Vám náhradní doba důchodového pojištění z důvodu evidence na ÚP. 

Kateřina Bulantová

01.02.2016 17:17

hana

(Jihomoravský kraj)

Dobrý den,potřebovala bych vědět zda si budu muset platit dobrovolné socialní pojištění.Jsem od roku 2000 v invalidním důchodu IIst a stejnou dobu pečuji i o postiženého syna ve IIIst postižení a jsem vedena jako 1 pečující osoba.Ptám se,protože Já sama již do práce jít pro nemoc nemohu a pokud se o syna začne starat někdo jiný a Já se budu hlásit na uřadu práce,tak socialní placeno nebude.Je mi 52 let a příští rok budu mít odpracováno s náhradní dobou 35let a tím pádem budu jako pečující osoba pečovat více než 15let, ale co pak dále? Je nutne si platit dobrovolné soc. pojištění,když těch 35let budu mít odpracovaných i když s náhradní dobou péče. Moc děkuji za odpověd.Hana


02.02.2016 15:50

Odpověď:

Dobrý den, Hano,

jako náhradní doba důchodového pojištění (tzn., jako odpracované roky) se částečně započítává i doba evidence na úřadě práce - započítávají se všechny doby, po které osoba pobírá podporu v nezaměstnanosti nebo při rekvalifikaci a poté maximálně 3 roky v součtu bez nároku na podporu. Doba evidence na ÚP před 55 roku věku se může započíst v max. rozsahu 1 roku, doba evidence na ÚP po 55 roku věku se může započíst max. v rozsahu 3 let (pokud nějakou dobu evidence na ÚP bez nároku na podporu nemá osoba vyčerpánu již před dosažením 55 let).
V době registrace na ÚP byste mohla mít i nárok na podporu v nezaměstnanosti – pro nárok na podporu je třeba splnit alespoň 12 měsíců zaměstnání v posledních 2 letech před datem žádosti o podporu; jako náhradní doba zaměstnání se posuzuje mimo jiné i doba péče o závislou osobu, která pobírá příspěvek na péči II. – IV. stupně.
Co se týče dobrovolného důchodového pojištění, není nutné toto pojistně hradit, pokud již máte splněnu potřebnou dobu důchodového pojištění (odpracované roky). Pokud si jej však hradit budete, budete tím navyšovat i částku, ze které by Vám byl vypočítáván Váš starobní důchod. Doporučuji se ohledně dobrovolného DP pro Váš případ konkrétně informovat na OSSZ dle místa Vašeho trvalého bydliště. Nicméně, dovolím si však upozornit na to, že podmínky pro přiznání starobního důchodu (počet odpracovaných let) se mohou ještě do doby, kdy budete odcházet do SD Vy, změnit, z tohoto důvodu bych spíše doporučila pro jistotu zkusit splnit více let důchodového pojištění než je nyní stanovený limit (35 let).
Ještě také pro jistotu upřesňuji, že pokud byste při poskytování péče zároveň pracovala, započetla by se Vám doba DP pouze jednou, nikoli zvlášť za zaměstnání a zvlášť za péči.

Informace ohledně zohlednění péče ve výpočtu pečující osoby naleznete na našem Informačním portálu (podkapitola Důchod pečující osoby).

Kateřina Bulantová

29.01.2016 07:31

karlik

(Středočeský kraj)

Dobrý den,jsem invalidni 3 stupně mam 6500kč. Je to bida a mam taktak na vyžiti a to diky tomu,že bydlim u sestry a bydleni mam skoro zadarmo.Nějak nerozumim tomu,proč se duchody nepřiznavaji všem stejně-myslim tim navyšeni duchodu? Proč ti co mají 15000kč pak mají přidano 200kč a ja třeba 70kč? Je to nespravedlive a chtěl bych se optat jak to bude třeba příštím rokem? Ano,tedka dali 40kč všem,ale to asi tim,že je to malá častka. Děkuji


29.01.2016 12:57

Odpověď:

Dobrý den, 

pravidla valorizace (zvýšení částky) důchodů jsou pro všechny důchody stejná, valorizuje se určitou částkou základní výměra a určitými procenty výměra procentní. Částka letošní valorizace byla pro všechny stejná z toho důvodu, že byla valorizována pouze výměra základní, která je u všech důchodů stejná. Procentní výměra, která letos valorizována nebyla, se liší např. podle odpracovaných let a výše výdělků, ze kterých byl důchod vypočítán, proto se liší i částka, o kterou je procentní výměra valorizována.

Co se týče valorizace důchodů v roce 2017, tyto informace nejsou zatím známy, konkrétní informace o výši valorizace na další rok jsou většinou známy ke konci stávajícího roku. Zkuste tedy naši poradnu kontaktovat s dotazem na výši valorizace např. v listopadu letošního roku, v té době už bychom snad mohli mít nějaké bližší informace.

Kateřina Bulantová

28.01.2016 15:25

Radka

(Královéhradecký kraj)

Hezký den,ráda bych se zeptala zda zvýšení důchodů v Lednu o 1200,-Kč se týkalo PID.PID mi chodí na účet,teď v Lednu mi ,ale přišel navýšen pouze o 40,-Kč.Jak to tedy je?Děkuji moc za Vaši odpověď.Radka


28.01.2016 16:01

Odpověď:

Dobrý den, Radko, 

1200 Kč bude k částce důchodu, která je Vám vyplácena, připočteno v únoru. Dovolím si však upozornit, že se jedná o jednorázový příspěvek, nikoli o zvýšení důchodu, bude tedy vyplaceno pouze v jednom měsíci, nikoli pravidelně ve všech splátkách důchodu.

Tento jednorázový příspěvek bude vyplacen všem poživatelům důchodů (starobní, invalidní, vdovské/vdovecké i sirotčí), kteří mají nárok na výplatu jakéhokoliv druhu důchodu nebo jeho části z českého důchodového pojištění alespoň po část měsíce února 2016, pokud byl tento důchod přiznán ode dne spadajícího do období před rokem 2016.

Kateřina Bulantová

26.01.2016 23:15

Sklenářová

(Olomoucký kraj)

Dobrý den,prosím Vás měla bych dotaz ohledně minimální mzdy.Jsem invalida I.stupně a pracuji jako vrátná na zkrácený úvazek 30 hodin týdně.Zajímalo by mě jestli se mě také týká zvýšení minimální mzdy od 1.1.2016 na částku 9300 Kč nebo hodinová mzda odpovídající dle hodin i když nemám smlouvu na plný úvazek.Děkuji Vám za odpověď.Sklenářová.


28.01.2016 13:08

Odpověď:

Dobrý den, paní Sklenářová,

minimální mzda zaměstnance, který pobírá invalidní důchod, ve výši 9300 Kč se týká pouze zaměstnání na plný úvazek (40 hodin týdně). V případě, že pracujete 30 hodin týdně, jedná se tedy o 3/4 úvazku. Minimální mzda při 3/4 úvazku by měla činit 6975 Kč. 

Kateřina Bulantová

26.01.2016 21:50

M

(Královéhradecký kraj)

Dobrý den, mám dotaz pobírám 2 stupeň invalidity mám totiž RS zajímalo by mě kolik si mohu přivydělat aby mi invalidku nesebrali. A musím vůbec pracovat ? Nikdy jsem nepracovala pouze jsem dlouho studovala a pak onemocněla. Práci co jsem vyučená dělat nesmím . Je velice těžké si jí ted najjít. Děkuji za odpověd M.H


28.01.2016 12:09

Odpověď:

Dobrý den, 

výdělečná činnost při invalidním důchodu II. stupně není nijak omezena, co se týče výše výdělku ani pracovního úvazku (počtu hodin). U ID I. a II. stupně se naopak výdělečná činnost předpokládá, protože doba pobírání ID I. ani II. stupně se nezapočítává jako náhradní doba důchodového pojištění (tzn. jako odpracované roky) pro nárok na starobní důchod.  

Kateřina Bulantová

12.01.2016 12:36

LÍDA

(Jihomoravský kraj)

Dobrý den,v prosinci jsem byla přeposuzována a posudek mě došel poštou,kde je uvedeno není stanovena další kontrola,vzhledem k tomu ,že stav se neupraví.Chtěla bych se zeptat,to už mě nebudou vubec nikdy přeposuzovat?A pokud se stav ještě zhorší ,tak mám právo požádat já o přeposouzení o vyšší stupen?děkuji


13.01.2016 12:09

Odpověď:

Dobrý den, Lído, 

pokud ve Vašem posudku o invaliditě není stanoveno další datum přezkoumání vašeho zdravotního stavu, je skutečně možné, že již nebudete k posouzení znovu pozvána; nicméně pokud by se změnila legislativa, dle které se řídí posuzování invalidity, mohlo by dojít k přeposouzení i ve Vašem případě. 

I přesto, že nemáte již stanoveno další datum přezkoumání, můžete v případě změny Vašeho zdravotního stavu požádat o přezkoumání sama.

Kateřina Bulantová

06.01.2016 12:49

Stanislav

(Středočeský kraj)

Dobrý den, rad bych se zeptal jáka bude moje výše invalidního důchodu který mi byl sníčen z třetího na první stupeň, zatím jsem pobíral 11136kč. Děkuji za odpověď. Stanislav Slavík.


06.01.2016 14:38

Odpověď:

Dobrý den, pane Slavíku, 

k přepočtu výše invalidního důchodu bohužel nedostačují informace, které ve Vašem dotazu uvádíte. Doporučuji kontaktovat nás nejlépe prostřednictvím naší bezplatné linky 800 100 250 (v provozu v pracovní dny v pondělí a středu od 9 do 13 hodin a v úterý a čtvrtek od 12 do 16 hodin) a Váš dotaz upřesnit.

Kateřina Bulantová 

17.12.2015 16:21

jana

(Královéhradecký kraj)

Dobrý den,ráda bych se zeptala jak mám postupovat.PID+příslěvek na péči +400,-Kč mi chodí na účet.Ráda bych,aby mi chodily na jiný,kam se mám obrátit mám napsat do Prahy?Nebo stačí na obvod?Musí být podpis v žádosti nějak ověřen?Děkuji za odpověď Jana-Žacléř


21.12.2015 18:45

Odpověď:

Dobrý den, Jano,

změnu účtu, na který Vám má být vyplácen příspěvek na péči a příspěvek na mobilitu, lze pobočce úřadu práce nahlásit pomocí formuláře Ostatní  - Hlášení změn - změna výplaty dávky (dole v seznamu formulářů na webu MPSV). Pro změnu čísla účtu pro výplatu důchodu použijte formulář Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet v České republice, formulář je dostupný na webu ČSSZ. Dle mého názoru nemusí být podpis na formulářích ověřen, nicméně doporučuji si toto ještě ověřit např. telefonicky přímo na ÚP a OSSZ.

Kateřina Bulantová

11.12.2015 15:00

anonym

(Královéhradecký kraj)

Dobrý den! Naše 17.letá postižená dcera studuje 2. rokem střední školu. Já, matka, pobírám celou dobu péči. Dřív byl uznán III.stupeň, nyní přes 2 roky II.stupeň, ale došlo ke zhoršení zdrav. stavu a předpokládá se zase III. stupeň. Dcera je závislá např. na odvozu ze školy. Jak dlouho budu péči pobírat, jaké změny nás čekají kolem jejích 18.narozenin a kdy bude mít ona invalidní důchod? A co z toho plyne pro mě? Děkuji Z.


16.12.2015 15:33

Odpověď:

Dobrý den,

při dosažení věku 18 let by mělo dojít k přezkoumání nároku na příspěvek na péči, protože od tohoto věku jsou jiné podmínky pro přiznání jednotlivých stupňů příspěvku (jiný počet základních životních potřeb u jednotlivých stupňů); bližší informace o příspěvku včetně podmínek před a po dosažení věku 18 let naleznete na našem Informačním portálu. Pobočka ÚP by řízení o přezkoumání nároku na příspěvek měla zahájit sama, tzv. z moci úřední.
Platnost rozhodnutí (tzn. jak dlouho bude dcera příspěvek pobírat) je stanovována individuálně, záleží na předpokládaném vývoji zdravotního stavu, může být stanovena i platnost trvalá.
O invalidní důchod lze zažádat 4 měsíce před dosažením věku 18 let, žádá se na OSSZ dle místa trvalého bydliště.
Co se týče toho, co z výše uvedených informací plyne pro vás, nejsem si jista, na co konkrétně se ptáte. Pokud však váš dotaz upřesníte, ráda vám jej zodpovím. Upřesnit svůj dotaz můžete buď vložením nového dotazu do naší internetové poradny, nebo kontaktováním naší bezplatné poradenské linky 800 100 250 (v provozu v pracovní dny v pondělí a středu od 9 do 13 hodin a v úterý a čtvrtek od 12 do 16 hodin).

Kateřina Bulantová
 

07.12.2015 10:03

Lída

(Jihomoravský kraj)

Dobrý den,od roku 1998 jsem se starala o syna,od roku 2000 jsem se začala starat i o sestru,u obou jsem byla 1.pečující osoba.V únoru 2016 si půjdu žádat o důchod,budou se mi započítávat roky od roku 1998?o sestru se starám dále. Tento rok,jsem se stala vdovou,je nutné při žádosti o starobní důchod si měnit OP abych tam měla zapsáno vdova?nejsem si jista zda při výměně OP se již toto nepíše. Děkuji.


09.12.2015 12:04

Odpověď:

Dobrý den, Lído, 

obávám se, že na Váš dotaz nejsem schopna poskytnout jasnou odpověď. V roce 1998 byla zcela jiná pravidla pro započítávání doby péče jako náhradní doby důchodového pojištění (tzn. jako odpracovaných let) - např. do roku 2001 byla za náhradní dobu důchodového pojištění brána pouze doba péče o blízkou převážně nebo úplně bezmocnou osobu nebo blízkou částečně bezmocnou osobu starší 80 let. Doporučuji tedy zkusit se s Vaším dotazem obrátit na OSSZ dle místa Vašeho trvalého bydliště, kde budete také žádat o starobní důchod. 

Co se týče uvedení stavu "vdova" ve Vašem občanském průkazu, uvedení rodinného stavu je v současnosti nepovinné, dle mého názoru tedy není důvod, proč občanský průkaz měnit v souvislosti s podáním žádosti o starobní důchod. Nicméně můžete se zkusit na toto také dotázat na OSSZ.

Kateřina Bulantová

06.12.2015 13:56

Daniel

(Zlínský kraj)

dobrý den platí stát sociální pojištění invalidní důchod z mládí ? děkuji


08.12.2015 13:47

Odpověď:

Dobrý den, Danieli, 

sociální pojištění stát nehradí u žádného ze stupňů ani "typů" invalidního důchodu, doba pobírání invalidního důchodu III. stupně (bez ohledu na to, zda se jedná o tzv. ID "z mládí" nebo klasický ID) se pouze započítává jako náhradní doba důchodového pojištění, tedy jako odpracované roky. Započítávání náhradní doby důchodového pojištění se vztahuje pouze na dobu, kdy invalidní důchodce III. stupně nepracuje.

Kateřina Bulantová  

02.12.2015 14:43

Štěpánka Nová

(Hlavní město Praha)

Dobrý den, pobírám invalidity III.st., k 30.11.2015 semnou byl rozvázán pracovní poměr. U posudkové komise mi ale už bylo řečeno, že mi invalidní důchod sníží na II.st. Dosud nevím od kdy. Předpokládám, že až mi přijde rozhodnutí, mohu se registrovat na ÚP a pobírat podporu v nezaměstnanosti... Je to tak? A do kdy bych se měla na ÚP nahlásit? Předem velice děkuji za odpověď. Štěpánka


03.12.2015 14:02

Odpověď:

Dobrý den, paní Nová, 

z Vašeho dotazu jsem vyrozuměla, že u Vás nedávno proběhlo přeposouzení nároku na invalidní důchod a byl Vám snížen stupeň ID z III. na II., nemáte však dosud k dispozici rozhodnutí z ČSSZ. Proti snížení stupně ID můžete samozřejmě podat příslušné opravné prostředky (námitka, správní žaloba). Bližší informace o opravných prostředcích včetně vzorů pro jejich podání naleznete na našem Informačním portálu (v závěru kapitoly Invalidní důchody).

Na ÚP se dle mého názoru můžete registrovat již nyní, s předložením posudku o invaliditě. Co se týče nároku na podporu v nezaměstnanosti, pro nárok na tuto dávku je třeba splnit alespoň 12 měsíců zaměstnání v posledních 2 letech před datem žádosti o dávku. Potřebnou dobu zaměstnání lze splnit i započtením náhradní doby zaměstnání (mimo jiné i doba pobírání ID III. stupně).  Nicméně, dovolím si upozornit na to, že pokud by Vám v rámci opravných prostředků byl opět navrácen ID III. stupně a v posudku byste měla uvedeno, že nejste schopna výdělečné činnosti za zcela mimořádných podmínek, musela byste vyplacenou podporu zřejmě vracet.

Co se týče Vašeho druhého dotazu, vzhledem k tomu, že registrace na ÚP není povinná, není ani stanovena lhůta, do které se musíte na ÚP registrovat. 

Kateřina Bulantová

29.11.2015 20:07

eliška

(Zlínský kraj)

Dobrý vecer chtěla bych se zeptat mam plny invalidní duchod tupně a pracovní neschopnost 70%. od listopadu pracuji v chráněné dílně jako dispečer pro zákazníky sem 1 kategorii co je nejlehčí práce vzhledem k memu zdravotnímu stavu smlouvu mam na 40 hodin týdně každý den mě vozí do práce maminka která je na peci tu mam 2 stupeň zda nepřijdu o důchod a peci. je mi 26 let dekuji za odpověď. Eliška


02.12.2015 13:31

Odpověď:

Dobrý den, Eliško,

výdělečná činnost při pobírání žádného stupně invalidního důchodu ani příspěvku na péči zákonem není omezená. Záleží na Vašem zdravotním stavu, jakou práci a v jakém rozsahu zvládnete.  Může ale dojít k snížení stupně invalidního důchodu. Při Vašem stupni invalidity je totiž potřebné rozlišit, jestli jste nebo nejste schopná pracovat za zcela mimořádných podmínek; tato informace je napsaná ve Vašem posudku o invaliditě.

Podle vyjádření úseku metodiky LPS ČSSZ, může totiž u osoby, která je invalidní ve III. stupni a není schopna práce za zcela mimořádných podmínek (tuto informaci zjistíte z posudku o invaliditě), dojít ke snížení stupně invalidního důchodu z III. na II., pokud tato osoba pracuje na vyšší pracovní úvazek.

praktikantka Dominika Miková

odborný dohled Kateřina Bulantová

29.11.2015 11:27

Pavel

(Hlavní město Praha)

Dobrý den chci se zeptat,jestli je možné při tom, když pobírám invalidní důchod (plný) a příspěvek na péči v částce 8000 Kč si k tomu přivydělat ? Děkuji Pavel


02.12.2015 12:00

Odpověď:

Dobrý den, Pavle, 

výdělečná činnost při pobírání žádného ze stupňů invalidního důchodu ani příspěvku na péči zákonem nijak omezena není, co se týká výše výdělku, rozsahu pracovního úvazku, ani typu pracovního poměru (pracovní smlouva, dohoda o pracovní činnosti, dohoda o provedení práce či podnikání na živnostenský list). Omezením může být pouze Váš zdravotní stav - tedy je potřeba vykonávat takovou práci, kterou s ohledem na zdravotní stav zvládáte.

Nicméně u invalidního důchodu III. stupně je ještě třeba rozlišit, zda je osoba schopna či neschopna výdělečné činnosti za zcela mimořádných podmínek. Podle vyjádření úseku metodiky LPS ČSSZ, může totiž u osoby, která je invalidní ve III. stupni a není schopna práce za zcela mimořádných podmínek (tuto informaci zjistíte z posudku o invaliditě), dojít ke snížení stupně invalidního důchodu z III. na II., pokud tato osoba pracuje na vyšší pracovní úvazek.

V praxi jsme se však dosud setkali s odebráním nebo snížením stupně invalidního důchodu z důvodu, že osoba vykonávala výdělečnou činnost, pouze v několika ojedinělých případech. Pokud byste nastoupil do práce a skutečně by došlo ke snížení stupně invalidního důchodu, měl byste samozřejmě právo podat proti tomuto rozhodnutí námitku, popř. správní žalobu (v případě neúspěchu námitky). Pokud má osoba v posudku o invaliditě uvedeno, že není schopna výdělečné činnosti za zcela mimořádných podmínek, ale subjektivně se domnívá, že výdělečné činnosti schopna je, lze zvážit podání opravných prostředků i z tohoto důvodu (změna posudku z "není schopen" na "je schopen").

Kateřina Bulantová

18.11.2015 22:59

Lenka

(Jihomoravský kraj)

Dobrý den,jsem v plném inv.důchodě tzn.stupeň č.3. Náhodně jsem zjistila,že mám nárok na levnější tramvajenku. Nikde ale již nezjistím jestli jsou další možnosti úlev.Nemyslím ovšem průkazy ZTP.Na MSSZ mi nic neřekli a nikde jsem se nic nedověděla. Nemůžete mi poradit?Děkuji


25.11.2015 14:37

Odpověď:

Dobrý den, Lenko,

na invalidní důchod jsou ze zákona vázány spíše výhody v oblasti zaměstnanosti (sleva na dani z příjmů, příspěvky od ÚP pro zaměstnavatele nebo pro OSVČ se zdravotním postižením). Další případné benefity včetně slevy na dopravu MHD nejsou invalidním důchodcům zákonem garantovány, záleží tedy na poskytovatelích, zda a za jakých podmínek benefit poskytnou. Benefity nad rámec legislativy ovšem v naší poradně nijak komplexně zmapovány nemáme, a to ani co se týče benefitů vázaných na průkazy osob se zdravotním postižením (TP, ZTP, ZTP/P) – i v této oblasti máme až na několik málo výjimek
(např. slevy na elektřinu a plyn), zmapovány pouze benefity dané legislativou.

Kateřina Bulantová

18.11.2015 10:55

Ivona Slavikova

(Jihomoravský kraj)

Dobry den,mam syna s nekompenzovanou epilepsii,tezkou mentalni retardaci a autistickymi rysy.29.9.2015 mu bylo 17.let.Tento skolni rok konci povinnou skolni dochazku.Bude zanedlouho plnolety.Potrebovala bych vedet kdy ,kde a jakym zpusobem pozadat o invalidni duchod.Jak postupovat kdyz ho chci zbavit svepravnosti.Bohuzel neni schopen za sebe jednat,neumi cist,psat,neorientuje se v case ani prostoru.Je sice chodici,ale pokud neni zamceno odchazi z domu.Od zacatku puberty se u nej vyskytuje agresivni chovani se sebeposkozovanim.Ikdyz uziva psychiatricke leky na zklidneni moc to nepomaha.Ma trvale i leky na epilepsii.Dekuji moc za radu.Hezky den .Slavikova.P.S.Pisu z mobilu ,proto je text bez carek ahacku Syn ma 4.stupen a ZTP/P.


25.11.2015 14:37

Odpověď:

Dobrý den, paní Slavíková,

žádost o přiznání invalidního důchodu můžete na OSSZ dle místa trvalého bydliště syna podat již 4 měsíce před dosažením 18. roku věku (tzn. v případě Vašeho syna po 29.5.2016); žádost s Vámi jakožto zástupcem syna sepíší pracovnice OSSZ. Bližší informace o invalidních důchodech (včetně dokumentů, které se k žádosti o ID předkládají) naleznete na našem Informačním portálu.

Co se týče vašeho druhého dotazu, dle nového občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) již nelze nikoho svéprávnosti zcela zbavit, pouze ve svéprávnosti omezit. O omezení svéprávnosti, včetně rozsahu omezení, rozhoduje místně příslušný okresní soud. S formulací návrhu na omezení svéprávnosti Vám mohou pomoci pracovníci některé z občanských poraden.

Kateřina Bulantová

12.11.2015 18:08

Jiří

(Zlínský kraj)

Dobrý večer, chci se Vás zeptat, kdy mohu požádat o invalidní důchod. V lednu 2015 jsem byl operován s trojitým bypassem, mám nestabilní angínu pectoris. Podpůrčí doba mi končí 29.1.2016.Protože jsem připojištěný v případě nemoci, tak bych chtěl využít celé podpůrčí doby. Jakým způsobem mám postupovat ? Děkuji Vám za odpovědˇ, Jiří.


19.11.2015 15:10

Odpověď:

Dobrý den, Jiří,
žádost o přiznání invalidního důchodu se obecně doporučuje podat 4 měsíce před požadovaným datem přiznání. Vzhledem k tomu, že u Vás je požadovaným datem 29.1.2016, můžete již nyní žádost o invalidní důchod podat. Žádost se podává na OSSZ dle místa Vašeho trvalého bydliště, sepíše ji s Vámi pracovnice této OSSZ; seznam dokladů, které se k žádosti o ID přikládají, naleznete v textu k invalidním důchodům na našem Informačním portálu (viz výše uvedený odkaz).

Kateřina Bulantová

11.11.2015 19:25

Vendula

(Jihomoravský kraj)

Dobry den, prosim o radu, syn ds.tezka mentalni retardace, oriznan IV.stupen pnp.Syn ukonci v cervnu povinnou skolni dochazku, 18 roku mu bude az v lednu,kdo za nej bude platit zdravotni pojisteni od zari di ledna, respektive, ookud ukonci povinnou skolni dochazku v cervnu, kdy mu jeste bude 17 roku, kdy muzu zadat o invalidni duchod z mladi? Dekuji za odpoved Vendula Peskova


16.11.2015 18:55

Odpověď:

Dobrý den,

o invalidní důchod z mládí je možné žádat 4 měsíce před dovršením 18 let, tzn., že pokud bude Vašemu synovi 18 let v lednu, pak by mohl požádat o tento invalidní důchod v září.

V takovém případě by za Vašeho syna platil zdravotní pojištění stát.

Podle § 7, písm. g) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění je pojištění hrazeno státem i v období, kdy člověk pobírá příspěvek na péči IV., Vašemu synovi tedy zdravotní pojištění bude státem hrazeno i v období od ukončení školní docházky do přiznání invalidního důchodu.

Ivana Hájková

06.11.2015 13:46

Mirka B.

(Plzeňský kraj)

Dobrý den, mám ID 3. stupeň podle písm. c). Chtěla bych se zeptat, co z toho pro mě vyplývá - schopna práce za zcela mimoř. podmínek. Děkuji.


09.11.2015 15:42

Odpověď:

Dobrý den Mirko,

z Vaší zprávy soudím, že Vás zajímají informace ohledně možnosti práce při invaliditě III. stupně. Při pobírání invalidního důchodu můžete chodit do práce a ke svému důchodu si ještě přivydělat; ze zákona není nijak omezena výše výdělku ani délka pracovní doby. Jediné omezení, které může nastat je zdravotní stav. Na základě toho Vám doporučuji konzultovat s Vaším ošetřujícím lékařem, kolik hodin práce denně by Vám doporučil, aby práce neměla negativní vliv na Váš zdravotní stav.
Bližší informace o invalidních důchodech můžete nalézt zde.

Ivana Hájková

13.10.2015 09:42

Pavla

(Ústecký kraj)

Dobrý de. Obracím se na vás s dotazem ohledně mého důchodu.Je mi 30 let a do svého zdravotního problému jsem nepracovala jinak než brigádně a byla jsem na mateřské dovolené. V roce 2011 mi našli nádor na hrudní páteři v míše. Musela jsem na operaci a mám trvalé následky. poškozenou míchu, necitelnou levou nohu, bolesti zad, sindrom zadních provazců, močovou inkontinenci a problémy s krční páteří atd. Na první rok jsem dostala částečný důchod ve výši 3050,- Kč měsíčně. Po té na 3 roky plný důchod ve výši 3800,- Kč( částka se každý rok malinko mění). Ale nyní mi dali doživotní, plný důchod a částka mi zůstala 3900,-. Jsem samoživitelka dvou dětí a zdá se mi ta částka malá. Proto se chci zeptat zda je možné mít, tak nízký invalidní důchod. Děkuji mnohokrát za váš čas!


19.10.2015 21:30

Odpověď:

Dobrý den Pavlo,

skutečně je možné, aby Váš invalidní důchod byl ve výši 3.900,- Kč. Částka invalidního důchodu se odvíjí z bývalých výdělků. Pokud jste tedy pracovala pouze jako brigádnice a poté byla na „mateřské dovolené“, tyto doby se nezapočítávají do potřebné doby pojištění.

Mohla byste zkusit zažádat o dávky státní sociální podpory či dávky pomoci v hmotné nouzi.

Ivana Hájková

12.10.2015 12:24

Lenka

(Moravskoslezský kraj)

Dobrý den,před čtyřmi lety jsem byla na operaci páteře,kde mi dávali mezi bederní obratle silikonový spacer. Schválili mi invalidní důchod 1.stupně. Nýní mám výhřez bederní plotýnky 4mm do páteřního kanálku s těsným kontaktem kořene a bolest vystřeluje do pravé nohy. Je to důvod k operaci páteře? Začaly mi i bolesti pravé kyčle a kolene. Právě jsem v lázních,ale po příjezdu jsem pozvaná k posudkové komisi. Stav v lázních se nelepší,spíš naopak. Pravá kyčel bolí více. Když mi měřili délku nohou,tak mi řekla sestřička ,že pravá noha je o 1cm kratší. Doporučila mi po příjezdu z lázní navštívit ortopeda. Mám se obávat že mi invalidní důchod odeberou. Děkuji Vám za Váš čas a za odpověď.


16.10.2015 20:37

Odpověď:

Dobrý den Lenko,

bohužel Vám neumím odpovědět na dotaz, zda je Váš stávající zdravotní stav důvodem k operaci páteře, protože k této věci nejsem kompetentní. V naší poradně pracují pouze odborní sociální pracovníci, nikoli zdravotníci. S tímto dotazem Vám doporučuji obrátit se na Vašeho ošetřujícího lékaře.

Co se invalidního důchodu týká, ani zde nebudu s odpovědí příliš konkrétní. Stupeň invalidního důchodu a nárok na invalidní důchod se vždy odvíjí od zdravotního stavu dotyčné osoby a s ním spojené míry poklesu pracovní schopnosti. Tuto míru poklesu pracovní schopnosti určuje posudkový lékař OSSZ na základě nálezu ošetřujícího lékaře, výsledků odborných vyšetření, popřípadě výsledků vlastního vyšetření.

Více informací o invalidních důchodech můžete nalézt zde

Ivana Hájková

27.09.2015 21:30

vladka

(Středočeský kraj)

Dobrý večer zeptám se ohledně sve dcery 22 let,je tupozraka na levé oko nevidi vubec na pravé 60 procent měla by nárok ne id děkuji


05.10.2015 20:42

Odpověď:

Dobrý den Vlaďko,

obávám se, že Vám nedokážu tento dotaz zodpovědět, jelikož nemám lékařské vzdělání, jsem sociální pracovník. Doporučuji Vám, abyste se s tímto dotazem obrátila na lékaře, který Vám může poskytnout bližší informace. Ráda bych upozornila na to, že u nároku na invalidní důchod nejsou rozhodující zdravotní indikace, ale pokles míry pracovní schopnosti.

Žádost o invalidní důchod však můžete zkusit podat v každém případě, aniž byste věděli, zda dceři skutečně nárok na invalidní důchod vznikne.

Obecné informace o invalidních důchodech můžete nalézt na našem Informačním portálu.

Ivana Hájková

23.09.2015 12:48

Marie

(Ústecký kraj)

Dobrý den,Prosím o radu od r.2014 pobírám ID 1 stupně který mi byl přiznán do r.2017,mám odpracováno 34let a 8 měsíců jsem vedena na UP musím tam být vedena?Státní podporu jsem pobírala v r.2011.Děkuji za odpověd.Marie


30.09.2015 11:42

Odpověď:

Dobrý den Marie,

pokud pobíráte invalidní důchod, jakéhokoli stupně, je za Vás státem hrazeno zdravotní pojištění. Z tohoto důvodu na úřadu práce být vedena nemusíte. Sociální pojištění hrazeno není, doba pobírání ID I. stupně není započítávána jako náhradní doba důchodového pojištění (např. pro nárok na starobní důchod).

Doba registrace na úřadu práce je brána jako náhradní doba pojištění pouze po dobu pobírání podpory v nezaměstnanosti. Dále je počítán jako náhradní doba důchodového pojištění maximálně jeden rok (pro osoby mladší než 55 let) nebo max. tři roky (pro osoby ve věku 55 let nebo starší 55 let), kdy jste v evidenci ÚP, ale již bez nároku na podporu.

V případě, že byste se zůstala na ÚP jako uchazeč o zaměstnání, Úřad práce by se Vám snažil nalézt práci, tzn., že byste musela plnit součinnost s ÚP (docházet na Úřad práce, reagovat na nabídky zaměstnání, atd.).
Je tedy na Vašem uvážení, zda se rozhodnete se na ÚP zůstat, či nikoli.

Ivana Hájková

22.09.2015 20:47

Rudolf Šulc

(Olomoucký kraj)

Dobrý den,potřebuji poradit jestli mám nárok na nějaké výhody ohledně zaměstnávní.Trpím Asthma Bronciale středně těžké perzistující a k tomu se léčím již 15 let na psychiatrii.Když se jdu ucházet o zaměsnání tak mě odmítnou s tím že astma je problém.Byla by nějaká šance získat aspoň OZP protože pak bych měl možnost nastoupit do práce aspoň jako vrátný.Můžu vás poprosit o radu jak a kam bych se mohl obrátit.Děkuji Šulc


29.09.2015 21:42

Odpověď:

Dobrý den pane Šulci,

na základě Vaší zprávy se domnívám, že hovoříte o „OZZ“, tedy o osobě zdravotně znevýhodněné. Tento status lze získat na základě žádosti podané k okresní správě sociálního zabezpečení. Více informací k OZZ můžete nalézt zde

Můžete také zvážit možnost zažádat o invalidní důchod

Zda Vám na OZZ či invalidní důchod vznikne nárok, bohužel posoudit nedokážeme, ale můžete se s žádostí obrátit přímo na okresní správu sociálního zabezpečení dle místa Vašeho bydliště.

Ivana Hájková

21.09.2015 11:02

kutová

(Hlavní město Praha)

Dobrý den,obracím se na Vás s prosbou o radu.Mému otci byl přiznán průkaz ZP,ale jelikož se špatně pohybuje,chtěl parkovací kartu 07,ale tu může dostat pouze jako osobaZTP.Dnes mi na úřadě řekla paní,že máme napsat odvolání a já nevím jak.Nevím co má obsahovat a jaké údaje.Předem moc děkuji za pomoc Kutová


23.09.2015 16:29

Odpověď:

Dobrý den paní Kutová,

příslušný vzor odvolání můžete nalézt na našem Informačním portálu. Z uvedených vzorů je potřeba použít "vzor odvolání (žádost o průkaz podaná po 1. 1. 2014)".

Ivana Hájková

08.09.2015 10:41

Bronislava

(Moravskoslezský kraj)

Dobrý den,potřebovala bych poradit jak napsat soudní odvolání ke snížení stupně invalidity Děkují Bronka


10.09.2015 09:11

Odpověď:

Dobrý den Bronislavo,

předpokládám, že se vám jedná o správní žalobu. Vzor pro podání správní žaloby můžete nalézt zde, s formulací vám mohou pomoci pracovníci některé z občanských poraden

Ivana Hájková

05.09.2015 22:07

jana

(Středočeský kraj)

Dobrý den,nevim,zdali mne odpovite,ale velice mne zajímá proč se duchody nepřiznávaji všem stejně-myslim tim valorizaci. Jesem v PID cca 5800kč,takže mne bude přiští rok tak možná přidáno 50 kč.Proč to neni plošně,všichni stejně.Proč duchodci co maj 50000kč budou mit zase o par desitek korum vic než my,co jsme uplně na dně chudoby? Děkuji a nezlobte se,že Vás timhle zatěžuji,ale zdá se mne to nespravedlive


07.09.2015 15:04

Odpověď:

Dobrý den, Jano, 

chápu, že se Vám současný systém valorizace důchodů nezdá spravedlivý, nicméně obecná pravidla valorizace jsou už nyní stejná pro všechny (valorizuje se o růst spotřebitelských cen (inflaci) a třetinu růstu reálných mezd, popř. může dojít i k mimořádné valorizaci). Částky navýšení se ovšem liší z toho důvodu, že se liší i výše důchodu, ze které se valorizace počítá. 

Pokud byste chtěla navrhnout v tomto směru nějakou změnu legislativy, můžete se zkusit obrátit s podnětem na Národní radu osob se zdravotním postižením.

Kateřina Bulantová

29.08.2015 15:28

Jana

(Moravskoslezský kraj)

Dobrý den, dne 15.7.2015 mi byl invalidní důchod III. stupně snížen na ID II. stupně. Do dnešního dne jsem neobdržela žádné vyrozumění z Prahy a v červenci i v srpnu mi na účet přišla částka ve výši invalidního důchodu III. stupně. Mám to hlásit na OSSZ? Nerada bych se dostala do nějakých problémů. Děkuji Vám za vysvětlení a přeji hodně sil ve Vaši prospěšné práci. Jana


31.08.2015 12:08

Odpověď:

Dobrý den, Jano, 

nemusíte se bát, že byste se v tomto případě dostala do problémů, částka invalidního důchodu by Vám měla být snížena až od první splátky po doručení rozhodnutí o snížení stupně ID (z Prahy). Doporučuji tedy nyní vyčkat na doručení rozhodnutí; proti rozhodnutí o snížení stupně ID lze pak podat námitku (podává se do 30 dnů od data doručení rozhodnutí, vzor námitky naleznete na našem Informačním portálu).

Kateřina Bulantová 

23.08.2015 12:55

Martin

(Královéhradecký kraj)

Dobrý den.Rád bych se zeptal.Vyděl jsem na ČT24,ale nevěnoval jsem tomu takovou pozornost.Proběhlo tam něco,že by se měli zvyšovat ID podle stupnú invalidity.Byla tam tabulka že první stupeň o 700,-kč,druhý stupeň 1500,-kč a třetí stupeň o 3800,-kč.Zdá se mi to totiž docela absurdní že by pan ministr uvolnil tolik peněz ze státní pokladny.I když by to ID potřebovaly jako prasátka drbání,protože sotva přežíváme.Předem děkuji za odpověď.


25.08.2015 12:00

Odpověď:

Dobrý den, Martine, 

zkoušela jsem hledat na webu ČT24 i jinde na internetu, nicméně jediná informace ohledně zvyšování částky důchodů od 1.1.2016, kterou se mi podařilo dohledat, je běžná valorizace. Dle informací, které jsem dohledala, zatím není zcela jasné, o kolik budou důchody valorizovány (zda pouze o zákonem dané minimum či dojde k mimořádné valorizaci - bližší informace např. v článku ZDE), nicméně ani v případě mimořádné valorizace se velmi pravděpodobně nebude jednat o částky, které zmiňujete ve svém dotazu. 

Kateřina Bulantová

21.08.2015 09:16

Jarka

(Zlínský kraj)

oprava : pobírám invalidní důchod 2. st. od roku 2005 Omlouvám se za chybu Jarka


24.08.2015 09:48

Odpověď:

Dobrý den, Jarko, 

tato informace moji odpověď na Váš původní dotaz nijak nemění. 

Kateřina Bulantová

21.08.2015 09:02

Jarka

(Zlínský kraj)

Dobrý den, prosím o radu, jak mám postupovat. Dostala jsem výpověď z pracovního poměru dle § 52 písm. c. k 30.9.2015. Jsem osobou se zdr. postižením, pobírám invalidní důchod 2.st. od roku 2015.Mám dědičnou neuropatii, která se zhoršuje. Pracovala jsem zde 20 let, manžel mne vozil každý den do práce, v práci mně pomáhala kolegyně s tím, co jsem nezvládala. Mám 54 let, práci si už neseženu, kde bych měla takové dobré podmínky k výkonu práce. Požádám o inv. důchod 3. stupně, ale v případě, že by mně ho nepřiznali, budu muset být až do roku 2023 na ÚP a budu poškozena na důchodu. Je výhodnější přejít z inv. důchodu 2. st. na starobní nebo z inv. důchodu 3. stupně na starobní. Děkuji za radu Jarka


24.08.2015 09:55

Odpověď:

Dobrý den, Jarko,

naprosto chápu, že ve vaší situaci zřejmě nebude lehké najít práci, kterou byste zvádla s ohledem na Váš zdravotní stav. Nicméně s hledáním vhodného zaměstnání Vám kromě úřadu práce mohou pomoci i služby sociální rehabilitace a agentury podporovaného zaměstnávání - tyto služby jsou zaměřeny přímo na osoby se zdravotním postižením. 

Co se týče starobního důchodu, výše SD se vypočítává z výdělků za rozhodné období, tzn. za období od 1.1.1986 do 31.12.2015 (v případě odchodu do starobního důchodu v roce 2016), započítávají se i výdělky v době pobírání invalidního důchodu, částka ID se do výpočtu SD nezapočítává; zohledňuje se pouze v tom smyslu, že SD u osoby, která dříve pobírala ID nemůže být vypočten z nižšího vyměřovacího základu než byl vypočten ID. Pro přiznání SD je třeba splnit potřebnou dobu důchodového pojištění (tzn. odpracovaných let), bližší informace o SD včetně potřebné doby důchodového pojištění naleznete na webu ČSSZ.

U osob, které pobírají ID (bez ohledu na stupeň ID), se při podání žádosti o SD před dosažením věku 65 let provádí tzv. srovnávací výpočet SD: SD by Vám byl vypočten běžným způsobem (viz výše uvedené informace) a jeho výše by byla porovnána s výší invalidního důchodu, který byste pobírala v době žádosti o SD. Pokud by byl vyšší důchod starobní, byl by Vám tento důchod přiznán a vyplácen. Pokud by byl ovšem vyšší důchod invalidní, pak by byla žádost o starobní důchod zamítnuta a byl by Vám nadále vyplácen důchod invalidní - maximálně do 65 let, kdy by došlo k automatickému převedení do starobního důchodu, který by byl vyplácen ve stejné výši jako ID (nezjišťovala by se v tomto případě ani doba důchodového pojištění, tzn. odpracované roky). Pokud by došlo před dosažením 65 let věku ke snížení stupně a tedy i částky ID, lze zkusit žádost o SD podat znovu, opět by byl proveden srovnávací výpočet a byl by pak vyplácen ten z důchodů, který by byl finančně výhodnější.

Z mojí pozice ovšem nejsem schopna s určitostí říci, která varianta odchodu do SD by pro Vás byla výhodnější.

Kateřina Bulantová

20.08.2015 21:58

kamila

(Karlovarský kraj)

dobrý den, chtěla bych se prosim zeptat ohledně PN.Celý rok jsem byla na nemocenské,invalidita mne nebyla přiznána i když mám stálé bolesti.Nahlasila jsem se na UP,4 měsice jsem brala podporu a musela jsem vzit misto které mne nabidli i když můj zdravotní stav to nezvládá.Odpracovala jsem 4 dny a skončila v nemocnici na kapačkách.Chtěla bych teda informaci,zdali budu mit narok na PN a jestli ano tak jak se to bude počitat z jakeho přijmu a jak dlouho mohu byt opět v PN.Slyšela jsem ,že pry již na PN nemám narok,když jsem rok marodila,ale co mam teda dělat? Děkuji


24.08.2015 09:16

Odpověď:

Dobrý den, Kamilo, 

velice mě mrzí, že pro Vás nebudu mít pozitivní informace, nicméně pokud jste vyčerpala celou maximální podpůrčí dobu poskytování nemocenských dávek (380 kalendářních dnů), vznikl by Vám na jejich výplatu znovu nárok až po odpracování minimálně 190 kalendářních dnů. Lékař Vás nyní může uznat znovu práce neschopnou, ale bez nároku na výplatu dávek. 

Doporučuji zkusit znovu požádat o přiznání invalidního důchodu a doložit aktuální lékařské zprávy o Vašem zdravotním stavu. 

Pokud byste se vzhledem k této Vaší velmi nepříjemné situaci dostala do finanční tísně, můžete zkusit požádat o dávky státní sociální podpory nebo pomoci v hmotné nouzi

Kateřina Bulantová

19.08.2015 19:34

Jarka

(Moravskoslezský kraj)

Dobrý den,dne 18.3.2015 mi byl přiznán ČD v I. V tuto dobu jsem byla zaměstnaná,ale v pracovní neschopnosti. Nemocenskou jsem musela ukončit do 30.4.2015. Z Prahy mi přišlo rozhodnutí o přiznání ale až od 1.5.2015. Po dotazu na OSSZ proč až od 1.5. a ne od března ,mi bylo řečeno že nemohu pobírat současně nemocenskou a ČD.Je to tak správně. Děkuji moc za odpověď.


20.08.2015 15:06

Odpověď:

Dobrý den, Jarko,

bohužel pro Vás zřejmě nebudu mít příliš pozitivní informace, na OSSZ Vám totiž podali správnou odpověď. Pokud jste v době přiznání invalidního důchodu v pracovní neschopnosti, je třeba tuto PN ukončit do 30 dnů od data uznání invalidity a ID může být vyplácen až od ukončení výplaty nemocenských dávek (tzn. od ukončení PN), současnou výplatu obou dávek (nemocenské dávky a invalidní důchod) v době, kdy je ID přiznáván, vylučuje § 65, odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, kde je uvedeno že invalidní důchod se nevyplácí po dobu výplaty nemocenského a po dobu poskytování náhrady mzdy v době dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény, pokud den vzniku invalidity spadá do období dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény, které jsou důvodem výplaty nemocenského nebo pobírání náhrady mzdy.

Kateřina Bulantová

17.08.2015 08:56

Jarmila

(Hlavní město Praha)

Dobry den dekuji za odpovedi a za to ze jste Muj dotaz: kamarad chce odejit do předčasného starobniho duchodu. Narozeny v R 1955 a dle Info osobniho listu duch poj bude mit odpracovano k 31.12.2015 uz 45 roku. Je jiz unaveny z tezke delnicke prace a kolektiv take neni dobry. Prosim jak se dohodnout se zamestnavatelem na ukonceni pracovniho pomeru k 31.12. 2015? V evidenci Uradu prace nikdy nebyl aby mel narok na nekracenou podporu a jak dlouho muze byt na UP i bez financni podpory nez by sel normalne do starobniho duchodu? Proc nemuze odejit do starobniho duchodu upracovany clovek ktery cely zivot pracoval leta ma ale nema duchodovy vek? Dekuji Jarmila


18.08.2015 14:16

Odpověď:

Dobrý den, Jarmilo, 

Váš kamarád může jako zaměstnanec ukončit pracovní poměr buď výpovědí ze strany zaměstnance, nebo dohodou se zaměstnavatelem, obojí je třeba provést písemně. Aby měl nárok na podporu v nezaměstnanosti v nekrácené výši, je třeba, aby bylo z textu výpovědi nebo dohody jasné, že byl pracovní poměr ukončen z vážného důvodu. 

Vážnými důvody jsou dle § 5 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, tyto důvody:

1. nezbytná osobní péči o dítě ve věku do 4 let,
2. nezbytná osobní péči o fyzickou osobu, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost)3a), pokud s uchazečem o zaměstnání trvale žije a společně uhrazují náklady na své potřeby; tyto podmínky se nevyžadují, jde-li o osobu, která se pro účely důchodového pojištění považuje za osobu blízkou,
3. docházka dítěte do předškolního zařízení a povinné školní docházce dítěte,
4. místo výkonu nebo povaha zaměstnání druhého manžela nebo registrovaného partnera,
5. okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem podle § 56 zákoníku práce,
6. zdravotní důvody, které podle lékařského posudku brání vykonávat zaměstnání nebo plnit povinnost součinnosti s Úřadem práce - krajskou pobočkou Úřadu práce a pobočkou Úřadu práce pro hlavní město Prahu (dále jen „krajská pobočka Úřadu práce“) při zprostředkování zaměstnání, nebo
7. jiné vážné osobní důvody, například etické, mravní či náboženské, nebo důvody hodné zvláštního zřetele.

Vzhledem k věku by měl kamarád mít nárok na výplatu podpory v nezaměstnanosti po dobu 11 měsíců. Na ÚP může být registrován i po ukončení výplaty podpory, doba evidence na ÚP se částečně započítává i jako doba důchodového pojištění (tzn. jako odpracované roky). Pokud kamarád dosud nikdy nebyl na ÚP evidován, započte se mu jako doba důchodového pojištění doba, po kterou bude pobírat podporu v nezaměstnanosti a poté max. tři roky evidence na ÚP po ukončení výplaty podpory. 

O předčasný starobní důchod může kamarád požádat nejdříve v 60 letech, nicméně tento důchod je trvale krácený (rozsah krácení se zvyšuje dle toho, jak brzy o tento důchod žádá) a není tedy příliš výhodný. 

Kateřina Bulantová

16.08.2015 09:10

Pavel

(Pardubický kraj)

Dobry,den ,ma zena ma invalidni duchod 3.stupne,ktery ma pouhych 3170.ktere dostla skoro po dvou letech.je to vysmech.Zene je 38 let mame 2 deti.Musum o zenu pecovat.protoze ma takove postizeni,ze si neuvari neprinese jidlo neoblekne ,nevykoupe a dalsi,vycovala celkem pet deti,co to jeza zakony .Zijeme na pokraji bidy,Ale jini si uzivaji daru statu.nakoho se obratit a bojovat.treba clanky do novin nebo televize.Chtel,bych bojovat za lepsi zivot vozickaru a invalidnich duchodcu,kteri to potrebuji a za zmenu zakonu,


18.08.2015 11:57

Odpověď:

Dobrý den, Pavle, 

chápu, že je pro Vaši rodinu velký problém, že částka invalidního důchodu Vaší manželky je takto nízká. Částka ID se ve většině případů vypočítává z výdělků a zohledňuje se odpracovaná doba, speciální (výhodnější) výpočet lze použít pouze do 28 let věku a při splnění zákonných podmínek. je možné, že manželce nebyly při výpočtu zohledněny některé výdělky nebo doby důchodového pojištění, doporučuji tedy vyžádat si na ČSSZ Informativní list důchodového pojištění, ze kterého zjistíte, které doby pojištění (zaměstnání, evidence na ÚP rodičovská dovolená atd.) a výdělky má ČSSZ v evidenci. Pokud byste zjistili nějaké nesrovnalosti, lze požádat o přepočet výše důchodu.

Zmiňujete také, že o manželku pečujete, ale není mi z vašeho dotazu jasné, zda manželka pobírá příspěvek na péči. Pokud ne, určitě doporučuji zkusit o tento příspěvek požádat. Vy byste se tak mohl stát její pečující osobou a příspěvek byste tedy měl jako Váš "plat". Dále můžete zkusit na úřadě práce požádat o dávky státní sociální podpory či pomoci v hmotné nouzi, které by Vám měly pomoci zlepšit finanční situaci ve Vaší domácnosti.

Pokud máte nějaké konkrétní připomínky k legislativě, která se týká osob se zdravotním postižením, můžete se obrátit na Národní radu osob se zdravotním postižením, která je poradním orgánem Vlády ČR a na připomínkování legislativy se podílí.

Kateřina Bulantová

11.08.2015 12:44

Marcel Skočdopole

(Liberecký kraj)

Dobrý den Mám takový ošemetný dotaz. V říjnu 2009 byl mé manželce přiznán plný invalidní důchod na psychická onemocnění . V tu dobu bylo manželce 24 let. A můj dotaz zní ... ČSSZ postupovala při výpočtu výše důchodu z jí odpracované doby. Ta ale byla nízká (ataky jejího onemocnění bohužel nedovolovaly pracovat souvislou dobu)a z tohoto se odvíjí i výše důchodu. Bylo to tak půl na půl ( práce ... hospitalizace ). Nějakou dobu byla evidována i na ÚP a pár měsíců nebyla vedena ani na ÚP. Vzhledem k její nemoci je hodně těžké manželku přesvědčit, aby šla na úřad zařizovat osobní náležitosti .Díky atakům nemoci má manželka pouze základní vzdělání. Střední vzdělání je nedokončené. Pokud to jde tak vše zařizuji já. I podat žádost o důchod na ČSSZ trvalo dlouhou dobu. Onemocnění manželky započalo už před jejími 18tými narozeninami (hospitalizace + návštěvy dětské psychiatričky). Poté už bylo hospitalizací více. Je možné požádat o přepočet výše důchodu vzhledem k jejímu onemocnění ? Děkuji za odpověď


13.08.2015 14:38

Odpověď:

Dobrý den, pane Skočdopole, 

přepočet (a navýšení) částky již přiznaného důchodu lze provést pouze v případě, že by se dodatečně zjistilo, že nebyly zohledněny některé doby pojištění či některé výdělky. Vzhledem k diagnóze ovšem přepočet ID není možné provést. V době, kdy Vaše manželka žádala o invalidní důchod, byly možné dvě varianty výpočtu ID vzhledem k věku - buď klasická varianta výpočtu ID z výdělků a nebo speciální výpočet z průměrné mzdy v ČR (výhodnější). Nicméně, speciální výpočet bylo možno použít pouze v případě, že doba před podáním žádosti o ID byla kryta nějakou formou důchodového pojištění; maximální doba nekrytá důchodovým pojištěním mohla být pouze 1 rok. Vaše manželka měla tedy zřejmě dobu nekrytou žádnou formou důchodového pojištění delší. 

Jediným způsobem řešení, který mě v této situaci napadá, je zkusit požádat ministryni práce a sociálních věcí o "odstranění tvrdosti zákona", tzn. o prominutí podmínky, že doba nekrytá žádnou formou důchodového pojištění nesmí přesáhnout 1 rok. Nejsem si ovšem jista, zda lze žádost o odstranění tvrdosti podat i v případě, kdy od podání žádosti o invalidní důchod uplynulo již téměř 6 let. Se sepsáním žádosti o odstranění tvrdosti zákona by Vám mohli pomoci pracovníci některé z občanských poraden.

Kateřina Bulantová 

09.08.2015 10:00

Václav

(Středočeský kraj)

Dobrý den, chtěl bych si nechat přepočítat PID, jde to ? Jak bych to měl udělat ? Děkuji za odpověď , Václav


11.08.2015 12:14

Odpověď:

Dobrý den, Václave, 

nejsem si zcela jista, jaký přepočet máte konkrétně na mysli; napadají mě tyto varianty:

1. přepočet výše invalidního důchodu se započtením výdělků, které jste měl v době pobírání důchodu - tento přepočet ovšem provést nelze, výdělky v době pobírání ID se zohlední až při výpočtu Vašeho starobního důchodu

2. přepočet výše ID po jeho přiznání, z důvodu nesouhlasu s přiznanou částkou důchodu (např. nebyly Vám ve výpočtu ID zohledněny některé vaše výdělky) - ohledně tohoto přepočtu se můžete zkusit obrátit na OSSZ, zdejší pracovnice by Vám měly být schopny vysvětlit, jak se výše ID počítá a zda Vám tedy byla částka ID vypočtena správně

Kateřina Bulantová

03.08.2015 12:24

Jana

(Moravskoslezský kraj)

Dobrý den, žádala jsem o invalidní důchod, při prvním posudku mi bylo uznáno 40% na první stupeň,bohužel Praha to zamítla, tak jsem se odvolala, druhý posudkový lékař - lékařka mi však uznala jen 20% invalidity, odůvodnila to tím, že jsem obézní, nesnažím se zhubnout a tím nemám na to nárok. Může se takto lékař zachovat? A jak v této situaci dále postupovat? Počkat na rozhodnutí z Prahy a odvolat ke správní žalobě? Ano, mám nadváhu, ale ne takovou, když ji první lékař neřešil. Obezitologická ordinace mi moc nepomůže, jelikož z důvodu drolícího se krčního obratlu a špatného kolene se nemohu hýbat a tedy zdravě hubnout. Navíc, žijeme z jednoho platu a nemůžu si dovolit platit každý týden za sezení 1000 a k tomu nakupovat jejich výrobky. Snažím se dodržovat životosprávu a určitě do sebe nebudu cpát léky na hubnutí typu adipex apod. Děkuji


05.08.2015 15:18

Odpověď:

Dobrý den Jano,

Z Vašeho dotazu mi bohužel není jasné, proč Vám v Praze žádost o invalidní důchod zamítli, nicméně domnívám se, že k tomu došlo zřejmě z důvodu nesplnění povinné doby pojištění (počet odpracovaných let).

Ve svém dotazu také uvádíte, že jste využila „odvolání“ proti rozhodnutí úřadu. Ráda bych upřesnila, že v případě invalidních důchodů lze využít podání námitky, nikoli odvolání. Proto budu předpokládat, že jste uplatnila právě ji.

Jak sama správně uvádíte, nyní je vhodné počkat, až na základě podané námitky obdržíte rozhodnutí odvolacího orgánu. Poté máte možnost ve lhůtě dva měsíce po obdržení tohoto rozhodnutí podat správní žalobu. Vzor správní žaloby naleznete zde. Žaloba se zasílá ke Krajskému soudu dle místa Vašeho trvalého bydliště.

Námitka ani správní žaloba však neřeší chybějící dobu pojištění. Tuto chybějící dobu pojištění je vhodné řešit s pracovníky okresní správy sociálního zabezpečení, kteří Vám sdělí, jak v situaci dále postupovat.

Co se týká rozdílu v posouzení Vašeho zdravotního stavu, každý posudkový lékař může mít na jeden případ jiný pohled a jiný odborný názor, proto ho skutečně mohou posoudit různě.

Ivana Hájková

01.08.2015 17:36

Zdena

(Královéhradecký kraj)

Dobrý den, chtěla bych se zeptat jak to bude s moji pracovní smlouvou dne 29.7.2015 mě schválili invalidní dúchod 3.stupně a 15.8 mi skončí pracovní neschopnost.Musím já dát výpověd nebo dostanu od zaměstnavatele nebo múžu pracovat dále .Děkuji za odpověd


03.08.2015 16:52

Odpověď:

Dobrý den Zdeno,

po ukončení pracovní neschopnosti se můžete vrátit zpět na své pracovní místo a dále pokračovat v pracovním poměru, pokud to Váš zdravotní stav umožňuje. Přiznaný invalidní důchod není zákonným důvodem pro výpověď ze zaměstnání. Pokud již nebudete moci vykonávat práci, kterou jste vykonávala do této chvíle, pak máte možnost podat žádost o převedení na jiné pracovní místo z důvodu zhoršení Vašeho zdravotního stavu. Tuto žádost je nutné doložit posudkem poskytovatele pracovně lékařských služeb potvrzujícím, že jste dlouhodobě pozbyla způsobilost konat dosavadní práci.

Zaměstnavatel je na základě této žádosti povinen Vás do 15 dní převést na jinou práci, která je pro Vás z hlediska zdravotního stavu vhodná. Pokud tak neučiní, máte právo (dle § 56 písm. a) zákoníku práce) na okamžité zrušení pracovního poměru s nárokem na náhradu mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku za dobu, která odpovídá délce výpovědní doby.

Poskytovatelem pracovně lékařských služeb může být lékař v oboru všeobecného praktického nebo pracovního lékařství.

Vzor žádosti o převedení na jinou práci a žádosti o okamžité ukončení pracovního poměru naleznete zde.

Ivana Hájková

30.07.2015 21:57

Jarka

(Moravskoslezský kraj)

Dobrý den, minulý měsíc jsem žádala o částečný invalidní důchod, posudkový lékař na OSSZ ve městě mi uznal 50-60% invalidity, avšak dle Rozhodnutí z Prahy jsem na něj neměla nárok, kvůli chybějící době pojištění (což jsem nevěděla, jelikož mě o tom slečna na důchodovém neinformovala). Odvolali jsme se s tím, že chci nové posouzení, protože opravdu nejsem schopna se zpět zapojit do pracovního procesu, čekají mne další operace a zákroky, taktéž jsem uvedla, že chybějící dobu jsem ochotna si vyplatit. Odvolání zabralo a tento týden jsem byla znovu na OSSZ u jiného posudkového lékaře, který mi však uznal pouze 20% invalidity a tudíž nemám šanci ani na 1. stupeň ČID, jelikož mi již dnes přišlo i Rozhodnutí z Prahy, avšak již o době pojištění se nikde nepíše (znám lidi, kteří nikdy nepracovali, mají ČID a nemuseli si nic na pojištění doplácet). Mohu celou věc ještě nějak jinak dořešit? Známá mi poradila, že se mám odvolat a to dát ke Krajskému soudu v Ostravě (ale netuším v jaké formě má být odvolání a kam jej adresovat), případně jak dále postupovat. Opravdu je můj zdrav. stav špatný a určitě se nezlepší a nechápu, jak jeden lékař uzná 60% a druhý pouze 20%, když měli k dispozici stejnou dokumentaci. Předem děkuji za odpověď


03.08.2015 16:50

Odpověď:

Dobrý den Jarko,

ve svém dotazu uvádíte, že jste podala „odvolání“ proti rozhodnutí o invalidním důchodu. Jelikož proti rozhodnutí o invalidním důchodu lze podat pouze námitka, předpokládáme, že jste uplatnila právě ji.

Pokud pro Vás námitka (dle Vašich slov odvolání) nebyla vyřízena kladně, můžete zkusit podat správní žalobu a to ve lhůtě dva měsíce od doručení rozhodnutí o námitce. Vzor správní žaloby naleznete na našem Informačním portálu, žaloba se zasílá ke Krajskému soudu dle místa Vašeho trvalého bydliště.  V rámci soudního přezkumu se však Váš nárok na invalidní důchod bude řešit pouze z hlediska poklesu pracovní schopnosti, nevyřeší se tedy chybějící doba pojištění. Tuto chybějící dobu pojištění je vhodné konzultovat přímo s pracovníky okresní správy sociálního zabezpečení, kteří Vám podají přesné informace o tom, co je dále možné s Vaší situací dělat.

Zmiňujete, že Vám není jasné, jak je možné, že jeden lékař posoudil zdravotní stav na 60 % a druhý pouze na 20 % přesto, že k dispozici měli stejnou dokumentaci. Každý posudkový lékař může mít na jeden případ jiný pohled a jiný odborný názor.

Ivana Hájková

24.07.2015 15:48

Jana

(Jihomoravský kraj)

Dobrý den .chtěla bych se zeptat beru ID prvního stupně přišlo mi žádost o podrobení se vyšetření u obv. lékaře a žadost vyplnění profesního dotazníku to znamená že už nepujdu před komisi když to tam p lékařka pošle a to vadí že nemam v poslední době žádné lékařské nálezy od specialistu .předem děkuji Jana


28.07.2015 14:38

Odpověď:

Dobrý den, Jano, 

zda si Vás posudkový lékař pozve k přezkoumání vašeho zdravotního stavu osobně či zda bude stačit vyjádření vaší praktické lékařky a doložení profesního dotazníku, záleží na rozhodnutí lékaře, který bude Váš případ posuzovat. Pokud bude Vaše zdravotní dokumentace od praktické lékařky dostačující k posouzení, lékař si Vás pozvat nemusí. Nicméně vzhledem k tomu, že nemáte aktuální nálezy od specialistů, je dle mého názoru spíše pravděpodobnější, že k osobnímu jednání u posudkového lékaře budete přizvána, aby mohl posudkový lékař lépe zhodnotit Váš aktuální zdravotní stav. 

Kateřina Bulantová

24.07.2015 15:28

hana

(Jihomoravský kraj)

dobrý den, matka má po operaci steheního krčku a na druhé noze bercoví vřed. posud. kokot. ji zhodnotil že je ZDRÁVA Aa o sebe se dokaže postarat chodí o berlích a pak ma přidělené franc. hole socia. prcovnice ji viděla. nevím zda je možno jí preposlat k jiné posudkové komisi . A jak mám postupovat dál děkuji


28.07.2015 14:26

Odpověď:

Dobrý den, Hano, 

naprosto Vaše rozhořčení ohledně posouzení zdravotního stavu vaší maminky chápu. Z Vašeho dotazu bohužel není zcela jasné, o co konkrétně maminka žádala (některý z příspěvků pro zdravotně postižené, průkaz osoby se zdravotním postižením, či invalidní důchod) ani o jaký stupeň řízení se jednalo (podání žádosti, odvolání, správní žaloba); nicméně v každém stupni řízení posuzuje případy jiný posudkový lékař či posudková komise. Pokud tedy zkusíte podat opravné prostředky (odvolání, žaloba), zdravotní stav maminky bude určitě posuzovat jiný posudkový lékař než v původním řízení, je zde tedy šance, že jeho rozhodnutí bude pro maminku příznivější.

Kateřina Bulantová 

24.07.2015 09:47

Kocúrová

(Královéhradecký kraj)

Dobrý den,prosím o radu .Synovi je 17let je těžce postižený autista, letos ukončil povin.škol.docházku.zajímalo by mě zda výměra inv. důch.by byla vyšší pokud se přihlásí na UP na kratší dobu,protože není schopen práce.Nebo kdyby v 18r. požádal o inv. důch. z mládí. Děkuji Kocúrová.


28.07.2015 14:14

Odpověď:

Dobrý den, paní Kocúrová, 

částka invalidního důchodu "z mládí" i minimální částka invalidního důchodu osob do 28 let věku, které mají dobu do podání žádosti o ID krytou nějakou formou důchodového pojištění nebo doba nekrytá důchodovým pojištěním je kratší než 1 rok, je stejná - vypočítává se speciálním výpočtem z průměrné mzdy v ČR a její výše se mírně mění na začátku každého kalendářního roku, stejně jako průměrná mzda. 

Pokud by se syn na nějakou dobu, např. do konce letošního roku, evidoval na ÚP a požádal o ID až v příštím roce, byl by vypočtená částka ID mírně vyšší než v případě podání žádosti v letošním roce. 

Kateřina Bulantová

23.07.2015 12:51

Rudolf

(Olomoucký kraj)

Dobrý den. Příští rok dovrším v listopadu 63 let a odejdu buď k 1.12.2016, anebo k 1.1.2017 do důchodu. V zaměstnání se mluví o změnách, které by mohly přinést propouštění. Chci se zeptat, zda vyplácená podpora (v mém případě až 11 měsíců) se započítává do příjmů k výpočtu výše důchodu, či nikoliv, popř. zda bych si měl dobu doplatit. U odstupného to je jasné, to se počítá. Jde mi o to, že pokud bych chtěl odejít do důchodu až od 1.1.2017, abych si nepohoršil ve výpočtu důchodu. Také se chci zeptat, zda odpracovaná doba v celých letech se počítá jako celé roky k měsíci (třeba od září do září), anebo až ke konci roku, tedy včetně prosince, ke kterému se i zasílá potvrzení o příjmu. Na zaslaném infor. osobním listě důch. poj. mám do 31.12.2014 potvrzeno 46 roků a 133 dnů, náhradní doba pojištění činí 1097 dnů. Nevím, jak se z toho vyznat a jak zvolit případný odchod do důchodu. Děkuji předem velice za zodpovězené dotazy. S pozdravem Rudolf Snášel.


23.07.2015 13:58

Odpověď:

Dobrý den, pane Snášele, 

při výpočtu důchodu se zohledňují pouze ty příjmy, ze kterých se odvádí sociální (resp. důchodové) pojištění - toto pojištění se neodvádí ani z odstupného ani z podpory v nezaměstnanosti, tyto příjmy tedy ve výpočtu Vašeho starobního důchodu nebudou zohledněny. Doba, po kterou budete pobírat podporu v nezaměstnanosti, se Vám však započte do odpracované doby (započítává se jako náhradní doba důchodového pojištění). Pokud si budete po skončení zaměstnání hradit dobrovolné důchodové pojištění, bude se Vám do výpočtu důchodu započítávat odpovídající částka - pokud budete hradit pojistné v minimální výši, započte se Vám do výpočtu důchodu částka ve výši 1/4 průměrné mzdy v ČR (bližší informace na výše uvedeném odkazu).

Co se týče započtení odpracovaných let, tento dotaz bohužel neumím zodpovědět, doporučuji informovat se na OSSZ; pracovníci OSSZ by Vám měli být schopni zodpovědět i dotazy ohledně informativního osobního listu důchodového pojištění.

Ohledně zvolení co nejvýhodnějšího data odchodu do starobního důchodu jste se již v naší Poradně pro život s postižením dotazoval dříve, skutečně nejsme schopni Vám tyto dotazy zodpovědět a výhodnost odchodu do SD v různých termínech zhodnotit.

Kateřina Bulantová 

22.07.2015 15:18

Míla

(Olomoucký kraj)

dobrý den prosím mám dotaz jsem osoba OZZ zatím nemám práci počítá se mi to do důchodu? děkuji Míla


23.07.2015 13:21

Odpověď:

Dobrý den, Mílo, 

doba, po kterou jste uznána osobou zdravotně znevýhodněnou, se do důchodu (resp. do odpracovaných let pro nárok na důchod) nezapočítává. Jako náhradní doba důchodového pojištění se však částečně započítává doba evidence na úřadu práce - započítávají se všechny doby, po které pobíráte podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci a dále pak maximálně 3 roky (v součtu) evidence na ÚP bez nároku na výplatu podpory. Doba evidence na ÚP bez nároku na podporu před dosažením 55 let věku se započítává maximálně v rozsahu 1 roku.

Kateřina Bulantová

21.07.2015 13:55

Helena

(Středočeský kraj)

Dobrý den,prosim Vás nezlobte se na mne,že Vás obtěžuji dotazem. Jedná se o mou sestru a nějak tomu nerozumime,vim,že bychom se mohli zajit optat na patřičné úřady.Má sestra ovdověla ve svych 56 letech a manželovi bylo 58 let.Měla by teda 1 rok pobirat vdovský důchod,ale co pak? Piše se tady něco o těch 4 letech a o dvou,takže tomu nerozumime. Sestra pobira invaliditu 1 stupně a je nezaměstnaná. Děkuji


21.07.2015 15:21

Odpověď:

Dobrý den, Heleno, 

aby měla Vaše sestra nárok na výplatu vdovského důchodu i po uplynutí 1 roku od úmrtí manžela, musí splnit některou z následujících podmínek:

 • péče o nezaopatřené dítě,
 • péče o dítě, které je závislé na pomoci jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost),
 • péče o svého rodiče nebo rodiče zemřelého manžela (manželky), který s ní (s ním) žije v domácnosti a je závislý na pomoci jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost)
 • invalidita třetího stupně,
 • dosažení alespoň věku o 4 roky nižšího, než činí důchodový věk stanovený podle § 32 zdp pro muže stejného data narození nebo důchodového věku, je-li důchodový věk nižší (tj. dosažení věku 60, důchodový věk mužů narozených v roce 1959 činí 64 let)

Alespoň jednu z uvedených podmínek je třeba splnit nejpozději do dvou let od ukončení jednoleté výplaty vdovského důchodu (tzn. do 3 let od úmrtí manžela). 

Kateřina Bulantová

20.07.2015 15:23

Daniela

(Plzeňský kraj)

Dobrý den,má známá je od roku 1993 vdova a od začátku do současnosti pobírá po manželovi vdovský důchod ve výši přes 6.tisíc Kč.Přitom není tak stará je ročník 1960.Jak je možné,že dostává tolik let stále vdovský důchod?Děkuji za odpověď Daniela


20.07.2015 15:37

Odpověď:

Dobrý den, Danielo, 

vdovský důchod lze pobírat i déle než je standardní doba (tedy déle než 1 rok od úmrtí manžela), možnosti jsou popsány na webu ČSSZ

Kateřina Bulantová

16.07.2015 07:59

Jana

(Moravskoslezský kraj)

Dobrý den, opět se obracím na Vaši poradnu s prosbou. Tři roky jsem byla invalidní důchodkyní III. stupně. Včera při kontrolní prohlídce mi byl posudkovou lékařkou důchod snížen na stupeň II. I když se mi zdravotní stav opět zhoršil, léčba žádná není možná, chodím do ambulance bolesti, kde mi dávají opiáty. Jsem velmi obtížně chodící o dvou francouzských holích jen na velmi krátké vzdálenosti do 50 metrů. Mám DMO a jsem po dvou operacích páteře. Jelikož nejsem schopná dojít na autobus, doporučila mi lékařka u posudkové komise, že si mám najít domácí práci. Můžete mi prosím sdělit, jestli se nachází v okrese Karviná firma, která invalidním občanům domácí práci nabízí? Děkuji Vám za pomoc a přeji Vaši poradně mnoho úspěchů. Jana


16.07.2015 15:36

Odpověď:

Dobrý den, Jano, 

opravdu mě mrzí, že Vám byl stupeň invalidního důchodu snížen i přesto, že se Vám zhoršil zdravotní stav. Proti snížení stupně invalidního důchodu můžete zkusit podat opravné prostředky (námitka, popř. správní žaloba - v případě neúspěchu námitky); informace o možných opravných prostředcích včetně vzorů pro jejich podání naleznete na našem Informačním portálu - v závěru sekce Invalidní důchody.

Co se týče hledání vhodného zaměstnání, kromě úřadu práce Vám mohou pomoci i pracovníci služeb sociální rehabilitace. Nenašla jsem takovou službu přímo v Karviné, nicméně v okolí tuto službu poskytuje Slezská diakonie (sociální rehabilitace Rút - Bruntál, Český Těšín, Frýdek-Místek, Krnov, Třinec).

Kateřina Bulantová

14.07.2015 18:09

Danuše

(Plzeňský kraj)

Dobrý den, mám dotaz, podnikám a mám s.r.o. Svým vzděláním jsem jako vedoucí všude uvedena já, mám uzavřené všechny smlouvy na mé jméno. Nyní již druhým rokem vážně marodím, byl mi přiznán plný invalidní důchod - 3.st. Musím ukončit pracovní poměr, když mám v přiznání ID uvedeno: není schopen výdělečné činnosti za zcela mimořádných podmínek. V práci nyní nastoupí nová síla, která bude vykonávat práci, ale mohu zůstat ve firmě na pár hodin a víceméně zaštitovat svým jménem a vzděláním firmu? Nebo musím ukončit pracovní poměr a tím předělat všechny smlouvy s.r.o.? Názory se na toto různí, proto prosím o odpověď Vás. děkuji D.


16.07.2015 15:19

Odpověď:

Dobrý den Danuše,

pracovat a pobírat zároveň invalidní důchod III. stupně se nijak nevylučuje. To znamená, že pokud vaši současnou práci zvládnete vzhledem ke svému zdravotnímu stavu, nemusíte ukončit pracovní poměr, ani přepisovat smlouvy.

Podle vyjádření úseku metodiky LPS ČSSZ, může však u osoby, která je invalidní ve III. stupni a není schopna práce za zcela mimořádných podmínek, dojít ke snížení stupně invalidního důchodu z III. na II., pokud tato osoba pracuje na vyšší pracovní úvazek než má pokles pracovní schopnosti (při poklesu pracovní schopnosti o 70% by tedy Váš pracovní úvazek neměl přesáhnout 0,3). V praxi jsme se ovšem se snížením stupně ID z tohoto důvodu setkali pouze v několika výjimečných případech.

Ivana Hájková

07.07.2015 17:54

Iveta Matoušková

(Plzeňský kraj)

prosím o zaslání vzoru námitky k nepřiznanému invalidnímu důchodu děkuji moc Matoušková


08.07.2015 16:06

Odpověď:

Dobrý den, paní Matoušková, 

zřejmě jste nezadala správnou e-mailovou adresu, protože e-mail se vzorem námitky se nám vrátil s informací, že zadaná adresa neexistuje. Doporučuji nás tedy zkusit kontaktovat na našem e-mailu poradna@ligavozic.cz; z tohoto e-mailu Vám pak vzor zašleme. 

Kateřina Bulantová

03.07.2015 14:17

Marta

(Jihočeský kraj)

Mohu požádat o výplatu ID až po ukončení podpůrčí doby, která končí 21. září 20154. ID mi byl přiznán ke dni 30.6. Jedná se mi o to, jak vyřešit překlenovací dobu se zaměstanvatelem, když nebudu již v PN. Bojím se, aby se mnou zaměstnavatel nechtěl ukončit prac. poměr.


08.07.2015 15:03

Odpověď:

Dobrý den, Marto,

pokud byste chtěla požádat o změnu data, od kterého by Vám měla náležet výplata invalidního důchodu, je to možné pouze tak, že po vydání rozhodnutí o přiznání ID (vydává ČSSZ Praha) vyčkáte 30 dnů a poté podáte na OSSZ dle místa Vašeho trvalého bydliště žádost o změnu data přiznání invalidity. Nicméně nejsem Vám z mojí pozice schopna říci, zda bude možné výplatu posunout dle Vašich požadavků. 

Vaše přítomnost v zaměstnání od ukončení pracovní neschopnosti do nástupu do zaměstnání, až Vám návrat do zaměstnání dovolí Váš zdravotní stav, a řešení této situace záleží na domluvě s Vaším zaměstnavatelem. Můžete se zaměstnavatelem zvážit buď možnost řešit situaci neplaceným volnem, nebo dovolenou, popř. jejich kombinací.

Zaměstnavatel Vám může dát výpověď z pracovního poměru pouze z důvodů uvedených v § 52 Zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Sb.), přiznání ID samo o sobě není zákonným výpovědním důvodem.

Kateřina Bulantová

02.07.2015 15:27

Milan

(Olomoucký kraj)

Dobrý den, jsem ID 2 st. a pracuji, do nedávna v nepřetržitém 3 směn. provozu na zkrácený úvazek 25 h. týdně od června 15 máme nové prac.smlouvy na 37,5 h. týdně . To je ze zdravotnich důvodů pro mě neůnosné a také mám strach z odebrání ID. 37,5 h. týdně je pracovní doba zdravého člověka. Můžete mě prosím sdělit kolik hodin můžu odpracovat týdně popřípadě za celý měsíc .Děkuji


07.07.2015 13:38

Odpověď:

Dobrý den Milane,

pokud je pro Vás ze zdravotních důvodů neúnosné pracovat 37,5 hod. týdně, pak máte možnost ke svému zaměstnavateli podat žádost o převedení na jinou práci. Vzor žádosti můžete nalézt na našem Informačním portálu. K žádosti je nutné doložit lékařský posudek. Tento posudek musí zpracovat závodní lékař zaměstnavatele. V případě, že zaměstnavatel závodního lékaře nemá, pak praktický lékař.

Po obdržení žádosti má zaměstnavatel povinnost Vás převést na jiné pracovní místo a to do 15 dní od doručení žádosti. Pokud tak neučiní, máte právo na okamžité zrušení pracovního poměru s nárokem na náhradu mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku za dobu, která odpovídá délce výpovědní doby. Vzor okamžitého zrušení pracovního poměru naleznete opět na odkazu uvedeném výše.

Dále se ptáte, kolik hodin můžete týdně/měsíčně odpracovat. Kolik hodin zvládne každá osoba odpracovat je velice individuální a zákon ji nijak neupravuje ani u osob pobírajících invalidní důchod. Proto ani já Vám nemohu konkrétněji odpovědět. Můžete se zkusit obrátit se na Vašeho ošetřujícího lékaře a dotaz konzultovat s ním, kolik hodin týdně/měsíčně by Vám doporučil odpracovat, aby to nemělo negativní vliv na Váš zdravotní stav.

Co se týká odebrání invalidního důchodu, nemusíte mít strach. Délka pracovní doby nemá žádný vliv na invalidní důchod.

Ivana Hájková

01.07.2015 16:48

Jaroslav

(Středočeský kraj)

Při přechodu z PID 3 stunně do starobního důchodu,byl mi přiznán podle zak.č.155/1995 §28 a 34,krácení doby vyločené na 80% . Dle mého zjištění se na mne vztahuje zak.č.155/1995 § 5 odst.1 písmeno t ,platí od 1.1 2005,v součinosti §12 téhož zákona.ČSSZ tvrdí že to nemá oporu v zákoně.IČO od r.88.PID od r.94.Děkuji.


02.07.2015 12:54

Odpověď:

Dobrý den, Jaroslave,

ve Vašem příspěvku jsem neidentifikovala žádný dotaz (nicméně předpokládám, že se zajímáte o to, zda Vám byl správně vypočten starobní důchod) a informace, které jste ve svém příspěvku uvedl jsou velmi stručné. Doporučuji zkusit Váš dotaz upřesnit nejlépe prostřednictvím naší bezplatné poradenské linky 800 100 250 (v provozu v pracovní dny v pondělí a středu od 9 do 13 hodin a v úterý a ve čtvrtek od 12 do 16 hodin) nebo vložením nového dotazu s podrobnějšími informacemi do naší internetové poradny.

Kateřina Bulantová

26.06.2015 11:25

Sislová Renata

(Hlavní město Praha)

Dobrý den, mám invaliditu 3. stupně, nechodící. Zdědila jsem garsonku po otci a mám nabídku k jejímu pronájmu. Příjem bych měla danit. Měla by tato situace nějaký vliv na můj důchod včetně příspěvku na bezmoc II. stupně? Děkuji předem za odpověď


30.06.2015 14:59

Odpověď:

Dobrý den paní Sislová,

i přesto, že pobíráte invalidní důchod, můžete mít další příjem. Jako osoba pobírající invalidní důchod máte také možnost slevy na dani z příjmu a to ve výši 5 040,- Kč za rok.

Ani Vámi zmíněný příspěvek na bezmoc (dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, příspěvek na péči) nebude příjmem z pronájmu garsonky nijak ovlivněný.

Ivana Hájková

24.06.2015 13:26

Jarka

(Zlínský kraj)

Dobrý den, od roku 2005 pobírám inv. důchod pro inv. 2. stupně 7000,-. Bude pro mne výhodnější pracovat při výdělku 20000,- nebo požádat o inv. důchod 3. stupně. V kterém případě bude starobní důchod vyšší, při současné práci nebo při požádání o inv. důchod 3. st. Nárok na starobní důchod vznikne v r. 2023 Děkuji


26.06.2015 11:58

Odpověď:

Dobrý den, Jarko,

z mojí pozice sociální pracovnice Vám opravdu nejsem schopna říci, jaká varianta by pro Vás mohla z hlediska výše starobního důchodu být výhodnější. Starobní důchod se totiž počítá ze všech výdělků za rozhodné období (nyní se započítávají výdělky od 1.1.1986) a zohledňuje se také doba důchodového pojištění, tedy odpracované roky. Výše invalidního důchodu se při výpočtu starobního důchodu nezapočítává jako výdělek; zohledňuje se pouze v tom smyslu, že starobní důchod nemůže být nižší než důchod invalidní.

Pokud by byl vyšší důchod starobní, byl by tento důchod přiznán a vyplácen. Pokud by byl ovšem vyšší důchod invalidní, pak by byla žádost o starobní důchod zamítnuta a byl by nadále vyplácen důchod invalidní - maximálně do 65 let, kdy by došlo k automatickému převedení do starobního důchodu, který by byl vyplácen ve stejné výši jako ID (nezjišťovala by se v tomto případě ani doba důchodového pojištění, tzn. odpracované roky). Pokud by došlo před dosažením 65 let věku ke snížení stupně a tedy i částky ID, lze zkusit žádost o SD podat znovu, opět by byl proveden srovnávací výpočet a byl by pak vyplácen ten z důchodů, který by byl finančně výhodnější. 

Nejsem Vám však schopna zaručit, zda stejná pravidla budou platit i v době, kdy půjdete do starobního důchodu.

Kateřina Bulantová

24.06.2015 11:48

Jarka

(Zlínský kraj)

Dobrý den, mohla bych při pobírání invalidního důchodu 2. stupně pečovat o blízkou osobu? Děkuji


26.06.2015 11:51

Odpověď:

Dobrý den, Jarko, 

pokud vzhledem ke svému zdravotnímu stavu péči o blízkou osobu zvládnete, můžete ji poskytovat i přesto, že jste v invalidním důchodu. Problém by mohl nastat pouze v případě, že byste sama pobírala příspěvek na péči - pak byste mohla péči poskytovat pouze v případě, že byste měla potvrzení od lékaře o tom, že jste schopna pečovat.

Kateřina Bulantová

23.06.2015 09:42

Renata

(Středočeský kraj)

Dobrý den,v listopadu 2015 mi bude 24 let,již 6let se léčím s panickými úzkostmi,kvůli těmto zdravotním problémům jsem ani nedokončila stř.školu,chvíli jsem byla v evidenci na ÚP a pak jsem začala pracovat. Nyní bych chtěla žádat o invalidní důchod a zajímalo by mně, jestli v případě jeho uznání bych měla nárok na vyplácení důchodu, když dle informativního osobního listu důchod.pojištění mám : celkový počet evidovaných dob 4 roky 27 dnů, náhradní doba pojištění 2 roky 184 dnů, celkový počet neevidovaných dob činí 3 roky 137 dnů Děkuji za odpověď R.


25.06.2015 14:35

Odpověď:

Dobrý den, Renato, 

z informací, které ve svém dotazu uvádíte, nejsem schopna určit, zda potřebnou dobu důchodového pojištění (odpracované roky) pro nárok na invalidní důchod splňujete či nikoliv. 

Obecně je potřebná doba důchodového pojištění odlišná podle věku žadatele o invalidní důchod, osoby ve věku od 22 do 24 let musejí splnit alespoň 2 roky důchodového pojištění, osoby ve věku od 24 do 26 let pak alespoň 3 roky důchodového pojištění. Splnění let důchodového pojištění se zjišťuje z posledních 5 let před datem podání žádosti o ID. Pokud byste tedy podávala žádost např. 1.7.2015, musela byste v období od 1.7.2010 do 30.6.2015 splnit alespoň 2 roky důchodového pojištění; pokud byste žádost podala např. až 1.1.2016, musela byste v období od 1.1.2011 do 31.12.2015 splnit alespoň 3 roky důchodového pojištění. 

Vzhledem k tomu, že uvádíte přesný počet let důchodového pojištění, předpokládám, že máte zřejmě k dispozici svůj Informativní osobní list důchodového pojištění. Pokud ano, doporučuji zkusit s ním zajít na OSSZ dle místa Vašeho trvalého bydliště, pracovnice OSSZ by měly být dle údajů uvedených v IOLSDP být schopny určit, zda potřebnou dobu důchodového pojištění pro nárok na ID splňujete či nikoliv.

Kateřina Bulantová

22.06.2015 15:37

Jiří

(Liberecký kraj)

Dobrý den, jsem v zoufalé psychické situaci. Od roku 2013 jsem v PID na základě mé periodické depresivní poruše s psychotickými příznaky - slyšení hlasů. Byl jsem 2x u posudkového lékaře, který mi vždy potvrdil, že jsem ve 3. stupni invalidity, pokles pracovní schopnosti o 70%. U poslední KLP mi bylo sděleno, že už si mne posudkový lékař zvát nebude, protože se nepředpokládá zlepšení. Nikde neříkám, že beru důchod. Sousedka se o tom nějak dozvěděla a zřejmě mě udala na OSSZ, že důchod beru neoprávněně. A nyní bych se rád zeptal, zda mi ČSSZ může odebrat důchod na základě udání. Celá tato záležitost je pro mne velice bolestná a podlomila ještě více moji psychickou labilitu. Děkuji za odpověd a zdravím, Jirka


24.06.2015 14:47

Odpověď:

Dobrý den, Jiří,

Naprosto chápu, že je Vaše současná situace velmi psychicky náročná. Nicméně invalidní důchod může být snížen na nižší stupeň nebo zcela odebrán pouze na základě posouzení zdravotního stavu posudkovým lékařem OSSZ - v případě zlepšení Vašeho zdravotního stavu, popř. jeho stabilizace nebo adaptace na zdravotní stav. Na základě „udání“ může (ale nemusí) dle mého názoru být provedeno nové posouzení Vašeho zdravotního stavu. Domnívám se však, že by „udání“ muselo být nějak důvěryhodně podloženo, aby mohlo posouzení zdravotního stavu vyvolat. 

Kateřina Bulantová

17.06.2015 10:30

Květa

(Hlavní město Praha)

Dobrý den, pracuji už rok a půl od doby, kdy mi vznikl nárok na starobní důchod (a velmi ráda, mám klidnou práci v sedě jako invalidní). Vím, že o něj mohu žádat zpětně 5 let. Pokud by člověk umřel, tyto peníze se dědí nebo zůstanou státu. Děkuji za odpověď. Květa


18.06.2015 13:55

Odpověď:

Dobrý den, Květo, 

předpokládám, že se Vám jedná o případné zdědění peněz, které Vám na důchodu ještě nebyly vyplaceny (částek důchodu od dosažení důchodového věku). 

Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, k tomuto uvádí následující informace:

§ 63

(1) Zemřel-li oprávněný po uplatnění nároku na dávku důchodového pojištění, vstupují do dalšího řízení o dávce a nabývají nároku na částky splatné do dne smrti oprávněného postupně manželka (manžel), děti a rodiče, jestliže žili s oprávněným v době jeho smrti v domácnosti. Podmínka žití v domácnosti nemusí být splněna u dětí, které mají nárok na sirotčí důchod po zemřelém.

(2) Byla-li dávka přiznána před smrtí oprávněného, vyplatí se splatné částky, které nebyly vyplaceny do dne smrti oprávněného, členům jeho rodiny podle pořadí a za podmínek stanovených v odstavci 1.

(3) Nároky přecházející na osoby uvedené v odstavcích 1 a 2 nejsou předmětem dědictví; předmětem dědictví se stávají, není-li těchto osob.

Částky důchodu, které Vám nebyly vyplaceny, by tedy byly vyplaceny někomu z výše uvedených příbuzných, popř. dalším příbuzným v rámci dědického řízení (pokud byste neměla žádného z příbuzných uvedených výše).

Kateřina Bulantová

16.06.2015 08:12

Zuzana Bartoňová

(Plzeňský kraj)

Dobrý den, prosím o radu. Od ledna do května měla naše dcera (19 let, diagnóza atypický autismus s LMR) asistenta sociální péče (dle zákona o sociálních službách - se smlouvou), byl hlavním poskytovatelem péče. Obě jsme tuto skutečnost nahlásily na příslušných úřadech, obě jsme v lednu dostaly stejnou informaci (od různých pracovnic - Plzeň, Klatovy), že po ukončení asistence jí bude započtena doba do důchodu. Minulý týden asistentka dostala informaci, že by musela s dcerou sdílet domácnost (v době asistence s Anežkou domácnost sdílela) a že jí doba asistence započtena nebude. Tedy bude - ale pouze po doplacení pojištění. Prosím o radu, jak celou věc vyřešit. Existuje i jiný způsob řešení? Děkuji Zuzana Bartoňová


17.06.2015 14:22

Odpověď:

Dobrý den, paní Bartoňová, 

dle §5, odst. 2 bodu e) zákona č. 155/1995 Sb., se doba péče započítává jako náhradní doba důchodového pojištění v případě, že se jedná o péči o osobu mladší 10 let, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni I (lehká závislost), nebo o osobu, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost), pokud spolu žijí v domácnosti; podmínka domácnosti se nevyžaduje, jde-li o blízkou osobuTutéž dobu péče o závislou osobu nelze započítat současně více osobám; pečovalo-li o závislou osobu současně více osob, započte se tato péče jako náhradní doba pojištění té osobě, která pečovala v největším rozsahu. Podmínkou pro to, aby se doba péče o závislou osobu hodnotila jako náhradní doba pojištění, je, že o době osobní péče o osobu mladší 10 let, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni I (lehká závislost), nebo o osobu, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo ve stupni III (těžká závislost) anebo ve stupni IV (úplná závislost)5c), rozhodl příslušný orgán sociálního zabezpečení.

Z Vašeho dotazu mi není jasné, jaký stupeň příspěvku na péči Vaše dcera pobírá. Pokud s ní asistentka v době poskytování péče sdílela domácnost a tuto skutečnost lze nějak prokázat (např. podnájemní smlouvou, podílem na úhradách nájmu či energií atd.) a pokud má dcera alespoň II. stupeň příspěvku na péči, pak nevidím důvod, proč by po ukončení péče nemohla být doba péče uznána jako náhradní doba důchodového pojištění. Žádost o započtení doby péče se podává na OSSZ dle místa trvalého bydliště, k žádosti se dokládá potvrzení úřadu práce o době péče (vydá ÚP, který vyplácí příspěvek na péči Vaší dceři). 

Kateřina Bulantová

15.06.2015 11:42

Hana Kocúrová

(Královéhradecký kraj)

Dobrý den, obracím se na Vás s dotazem. Můj syn v tomto roce ukončí povinnou školní docházku, přitom díky svému těžkému zdravotnímu postižení mu byla přiznána invalidita třetího stupně a je držitelem průkazky ZTP/P. Zajímá mne co po datu ukončení školní docházky mám dělat, aby mu bylo hrazeno sociální pojištění. Syn nemá nárok na invalidní důchod z důvodu, že mu bude 18 let až v roce 2016. Zajímá mne zda i dále bude synovi hrazeno sociální pojištění státem, zda tuto změnu po ukončení školní docházky oznamovat a kam a zda je nutné, aby se syn registroval na Úřadu práce, proto aby mu bylo hrazeno sociální příp. zdravotní pojištění. Děkuji za pomoc a informaci. Hana Kocúrová Trutnov


17.06.2015 13:54

Odpověď:

Dobrý den, paní Kocúrová,

sociální pojištění stát nehradí, některé doby se však považují za tzv. náhradní doby důchodového pojištění (započítávají se jako odpracované roky); výčet náhradních dob důchodového pojištění naleznete na webu ČSSZ. Pokud nebude syn po ukončení povinné školní docházky pokračovat v dalším vzdělávání, doporučuji evidenci na úřadě práce (doba evidence na ÚP se bude započítávat jako náhradní doba DP, synovi bude stát hradit i zdravotní pojištění). O invalidní důchod lze pak požádat 4 měsíce před dosažením 18 let.

Ukončení školní docházky doporučuji nahlásit na zdravotní pojišťovnu, u které je syn registrován.  

Upozorňuji však, že sociální pojištění (ani pojištění důchodové) není povinné, a pokud bude žádat o tzv. invalidní důchod z mládí, nebude se ani doba důchodového pojištění zjišťovat – pro nárok na ID „z mládí“ tedy není nutné dobu důchodového pojištění splnit.

Kateřina Bulantová

14.06.2015 08:51

Tomáš

(Královéhradecký kraj)

Dobrý den, chtěl bych se zeptat jestli jako držiteli průkazu ZTP/P se mi do odpracovaných let započítávají i roky strávené studiem. Je mi 22 let a studuji VŠ. Děkuji T


16.06.2015 16:01

Odpověď:

Dobrý den Tomáši,

ano, skutečně se Vám roky strávené přípravou na budoucí povolání studiem na vysoké škole započítávají do náhradní doby důchodového pojištění, pro nárok na invalidní důchod. Do této doby se započítává prvních šest let tohoto studia po dosažení věku 18 let.

V případě starobního důchodu se náhradní doba důchodového pojištění započítává pouze prvních šest let po dosažení věku 18 let před rokem 2010. Ve Vašem případě se tedy doba studia pro nárok na starobní důchod nezapočte.

Ivana Hájková

10.06.2015 14:50

Marta

(Moravskoslezský kraj)

Dobrý den můj otec dostával 4. v měsíci na účet starobní důchod. 9.5.2015 umřel. Jak je možné, že ještě 4.6. opět na účet důchod přišel. Něco je asi špatně ne ? Pokud se budou muset peníze vrátit, tak vůbec nevím, zda se na účet dostaneme, zda nebudeme muset počkat až na dědické řízení.


11.06.2015 12:39

Odpověď:

Dobrý den Marto, 

důchody jsou vypláceny na období následující po jejich výplatě (tzn. 4.6. by měl být důchod vyplacen na období od 5.6. do 4.7.), Vašemu otci tedy v červnu již důchod být vyplacen neměl. Z mojí pozice sociální pracovnice ovšem nedokážu určit důvod, proč byl důchod vyplacen i jeden měsíc po jeho úmrtí. Doporučuji co nejdříve kontaktovat buď OSSZ dle místa otcova trvalého bydliště nebo ČSSZ v Praze a zde se informovat, jak máte postupovat a zda bude třeba částku vyplacenou v červnu vrátit. 

Kateřina Bulantová

05.06.2015 23:01

Jiří Píbil

(Královéhradecký kraj)

Dobrý den, můj kamarád chce požádat o invalidní důchod III.stupně,co musí udělat ? V současné době pobírá inval. důchod II.stupně a je mu 55 let.Kolem 30. roku přišel o oko, na druhém má operovaný šedý zákal. V neschopnosti je 1,5 roku. Druhý dotaz : Manželka udělala na telefon dluhy, částečně i v manželství. Nyní jsou od ledna rozvedeni a exekutoři žádají o splacení dluhů po manželovi, který vlastní sice nemovitost,ale má příjem pouze z invalidního důchodu II. stupně asi přes 6 000,- ? Jak se může bránit? Na splácení bytu nemá. Děkuji za odpovědi a přeji příjemný den.


09.06.2015 12:53

Odpověď:

Dobrý den, pane Píbile, 

pokud chce Váš kamarád zažádat o zvýšení stupně invalidního důchodu, stačí, aby se osobně dostavil na OSSZ dle místa svého trvalého bydliště; žádost o přezkoumání nároku na ID s ním sepíše pracovnice této OSSZ. Lékařská posudková komise si pak vyžádá podklady o zdravotním stavu, může si Vašeho kamaráda i pozvat osobně. 

Ohledně řešení situace s dluhy a exekucí Vám bohužel nejsem schopna poradit, naše Poradna pro život s postižením dluhové poradenství neposkytuje. Doporučuji obrátit se na některou z občanských poraden, které dluhové poradenství poskytují (kontakty na tyto poradny naleznete zde) nebo na Poradnu při finanční tísni.

Kateřina Bulantová

05.06.2015 10:55

Zdeňka Palátová

(Kraj Vysočina)

Jsme sdružení zaměstnávající OZP. Máme převážně ID 1 a 2. Nyní jsme v rámci sociální rehabilitace pracovali s chlapcem, který má toto posouzení: "U pojištěnce došlo ke změně pracovní schopnosti nejméně o 70% a není schopen výdělečné činnosti za mimořádných podmínek". Můžeme ho vůbec zaměstnat? Máte s tím zkušenost?


09.06.2015 12:35

Odpověď:

Dobrý den, paní Palátová,

výdělečná činnost při pobírání žádného ze stupňů invalidního důchodu zákonem nijak omezena není, co se týká výše výdělku, rozsahu pracovního úvazku, ani typu pracovního poměru (pracovní smlouva, dohoda o pracovní činnosti, dohoda o provedení práce či podnikání na živnostenský list). Omezením může být pouze zdravotní stav invalidního důchodce - tedy je potřeba vykonávat takovou práci, kterou s ohledem na zdravotní stav zvládá. I klient, na kterého se v dotazu ptáte, dle zákona pracovat může.

Nicméně u invalidního důchodu III. stupně je ještě třeba rozlišit, zda je osoba schopna či neschopna výdělečné činnosti za zcela mimořádných podmínek. Podle vyjádření úseku metodiky LPS ČSSZ, může totiž u osoby, která je invalidní ve III. stupni a není schopna práce za zcela mimořádných podmínek, dojít ke snížení stupně invalidního důchodu z III. na II., pokud tato osoba pracuje na vyšší pracovní úvazek než má pokles pracovní schopnosti (při poklesu pracovní schopnosti o 70% by tedy pracovní úvazek neměl přesáhnout 0,3). V praxi jsme se ovšem se snížením stupně ID z tohoto důvodu setkali pouze v několika výjimečných případech.

Kateřina Bulantová

01.06.2015 16:45

Hana

(Středočeský kraj)

Dobrý den.Chci se zeptat mám PID když se stane ,že ho posudková sebere a sníží na ČID.Tak by mě zajímalo zda hned se sníží i peněžní částka.Někde jsem slyšela ,že se dá ještě rok pobírat částka jako při PID.Zajímalo by mě co je k tomu potřeba a zda je to pravda.Děkuji za odpověd Hana


03.06.2015 10:14

Odpověď:

Dobrý den, Hano, 

dle přechodných ustanovení zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, U bývalých plných invalidních důchodů může dojít ke snížení na částku odpovídající I. nebo II. stupni invalidity, avšak až od 13. splátky tohoto důchodu splatného po dni konání první kontrolní lékařské prohlídky po 1.1.2010 (tzn. za rok od převedení z III. stupně invalidity do nižšího).

Pokud jste tedy před 1.1.2010 pobírala plný ID a po 1.1.2010 jste dosud nebyla posouzena posudkovou komisí OSSZ, byl by Vám ID  ve výši III. stupně (bývalý plný ID) vyplácen ještě 12 měsíců, až 13. splátka po datu posouzení zdravotního stavu by byla nižší. Pokud u Vás po 1.1.2010 posouzení zdravotního stavu již proběhlo a snížení stupně ID by tedy bylo provedeno v rámci druhé nebo další prohlídky po tomto datu, snížila by se Vám částka ID ihned (tzn. od nejbližší následující splátky důchodu). 

Pokud by v rámci lékařské prohlídky po 1.1.2010 (bez ohledu na to, zda je to prohlídka první či nějaká další) došlo k úplnému odebrání ID, zastavila by se výplata ID ihned.

Pokud by došlo ke snížení stupně či odebrání ID, máte samozřejmě právo podat opravné prostředky (námitka, popř. správní žaloba). Bližší informace o těchto opravných prostředcích včetně vzorů pro jejich podání naleznete na našem Informačním portálu (v závěru kapitoly Invalidní důchody).

Kateřina Bulantová

26.05.2015 12:44

Barbara

(Moravskoslezský kraj)

Dobrý den, jsem poživatelkou invalidního důchodu 1. stupně. Invalidní důchod mi byl přiznán 1.8.2007. Teď jsem dokládala na ČSZZ dobu studia, a to v období od 1.10.2001 do 31.8.2005. Dnes mi přišlo rozhodnutí, že mojí žádost o zvýšení důchodu zamítají s odůvodněním, že dodatečně provedený zápočet je zcela bez vlivu na rozhodnutí ze dne 1.8.2007 a že důchod je ve stejné výši - 2.853 Kč. Je možné, že do výše důchodu mi nezapočítávají dobu studia na VŠ? Prosím o odpověď Děkuji a přeji hezký den


27.05.2015 10:06

Odpověď:

Dobrý den, Barbaro, 

dle § 16, odst. 4 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, se doba studia po dosažení 18. roku věku považuje za vyloučenou dobu, pokud jste v té době neměla započitatelné příjmy (tzn. příjmy z hlavního pracovního poměru nebo dohody o pracovní činnosti ve výši alespoň 2500 Kč hrubého měsíčně). 

Vyloučení doby studia v praxi znamená, že pokud jste v době studia nedosáhla započitatelného příjmu, nebude tato doba započítávána do délky rozhodného období, takže nedojde k „rozmělnění“ příjmů do delšího období, a tedy ke snížení výpočtového základu důchodu (vaše dosažené výdělky budou rozpočítány na kratší období). 

Vzhledem k tomu, že Vám bylo sděleno, že doba Vašeho studia nemá na výši Vašeho invalidního důchodu vliv, předpokládám, že jste zřejmě započitatelné příjmy neměla a doba studia Vám tedy byla vyloučena.

Kateřina Bulantová

25.05.2015 18:22

Karla

(Pardubický kraj)

Dobrý den,prosim zda-li by ste mne poradili jak postupovat:Jeden rok jsem byla v PN měla jsem za to,že mne bude přiznán ID,ale nebyl.Prý si mám ještě nechat udělat lumbálku,tam pry se zjisti vic.Bojim se toho,ale nic jineho mne nezbývá,mám bolesti bederní páteře,pracovala jsem v oboru kuchař,což nyni nezvládám.Do starobního důchodu mne schází 7 let.Zaevidovala jsem se na UP.Chtěla bych se optat,zdali si myslite,že to vyšetřeni muže ovlivnit invaliditu a kdy si mohu o ni znova požadat,když jsem byla 19.5 u komise. Děkuji


26.05.2015 13:05

Odpověď:

Dobrý den, Karlo,

v naší poradně nepracují žádní lékaři (posudkoví ani jiní), jakožto sociální pracovníci Vám nejsme schopni říci, zda by to, jestli podstoupíte či nepodstoupíte lumbální punkci, mohlo mít vliv na stanovení poklesu Vaší pracovní schopnosti.

Co se týče podání nové žádosti o ID, legislativa nestanovuje žádnou lhůtu, po které lze žádost opětovně podat, nicméně obecně se doporučuje podat novou žádost v případě zhoršení zdravotního stavu od předchozího posouzení zdravotního stavu. Ve Vašem případě ovšem doporučuji zvážit také možnost podání opravných prostředků (námitka, popř. správní žaloba - v případě neúspěchu námitky); v rámci podání opravných prostředků by Váš případ posuzovali jiní posudkoví lékaři, byla by zde tedy šance na změnu rozhodnutí o Vašem ID. Bližší informace o opravných prostředcích ve věci ID a vzory pro podání těchto opravných prostředků naleznete na našem Informačním portálu (v závěru kapitoly Invalidní důchody).

Kateřina Bulantová  

25.05.2015 09:12

Vlasta

(Středočeský kraj)

Dobrý den. Letos jdu do starobního důchodu, odpracováno mám 33 let a 8 let péči o manžela 3 stupen . Jsem v ČID2 stupně 5500 kč. . Zajímalo by mě kolik asi budu mít starobní důchod. Děkuji.


26.05.2015 11:49

Odpověď:

Dobrý den, Vlasto,

výše starobního důchodu se vypočítává z výdělků za rozhodné období, započítávají se i výdělky v době pobírání invalidního důchodu, částka ID se však do výpočtu SD nezapočítává; zohledňuje se pouze v tom smyslu, že SD u osoby, která dříve pobírala ID nemůže být vypočten z nižšího vyměřovacího základu než byl vypočten ID (tzn., že SD Vám nemůže být přiznán v nižší částce, než je částka ID). Pro přiznání SD je třeba splnit potřebnou dobu důchodového pojištění (tzn. odpracovaných let), bližší informace o SD včetně potřebné doby důchodového pojištění naleznete na webu ČSSZ. Doplňuji, že doba péče o manžela se Vám bude zřejmě počítat jako tzv. náhradní doba důchodového pojištění. Je však potřeba mít od Úřadu práce potvrzení, že jste byla jeho hlavní pečující osobou.

U osob, které pobírají ID (bez ohledu na stupeň ID), se při podání žádosti o SD před dosažením věku 65 let provádí tzv. srovnávací výpočet SD: SD by byl vypočten běžným způsobem (viz výše uvedené informace) a jeho výše by byla porovnána s výší invalidního důchodu, který by osoba pobírala v době žádosti o SD. Pokud by byl vyšší důchod starobní, byl by jí tento důchod přiznán a vyplácen. Pokud by byl ovšem vyšší důchod invalidní, pak by byla žádost o starobní důchod zamítnuta a byl by nadále vyplácen důchod invalidní - maximálně do 65 let, kdy by došlo k automatickému převedení do starobního důchodu, který by byl vyplácen ve stejné výši jako ID (nezjišťovala by se v tomto případě ani doba důchodového pojištění, tzn. odpracované roky). Pokud by došlo před dosažením 65 let věku ke snížení stupně a tedy i částky ID, lze zkusit žádost o SD podat znovu, opět by byl proveden srovnávací výpočet a byl by pak vyplácen ten z důchodů, který by byl finančně výhodnější.

Konkrétní částku Vašeho starobního důchodu Vám však bohužel ze své pozice nemohu spočítat.

Veronika Pawlusová

22.05.2015 22:58

Jarmila

(Zlínský kraj)

Dobrý den, dnes ráno jsem psala tento dotaz, na který jste mi obratem odpověděla, a já se ještě chtěla prosím Vás zeptát, jak je to ohledně vyplácení dávek ČID, kdyby byl dceři přiznán u osob do 24 let - dceři bude 24 let v prosinci. Děkuji za odpověď Jarmila 


25.05.2015 14:52

Odpověď:

Dobrý den, Jarmilo, 

pokud by dcera o invalidní důchod žádala ještě před dosažením věku 24 let, bylo by pro splnění podmínky nároku na výplatu ID třeba splnit alespoň 2 roky důchového pojištění z posledních 5 let. Další informace o invalidních důchodem naleznete na našem Informačním portálu.

Kateřina Bulantová

22.05.2015 08:55

Jarmila

(Zlínský kraj)

Dobrý den, prosím Vás chtěla bych se zeptat na toto-mám 24 letou dceru, která trpí panickými úzkostmi a z tohoto důvodu i ve čtvrtém ročníku SŠ studium ukončila. Od té doby byla v evidenci na ÚP a pře dvěma roky začala pracovat nejprve na DPP a od loňského roku pracuje na HPP. Jelikož úzksti přetrvávají, nyní byla i v lázních, má doporučeno si zažádat o ČID. Nás by zajímalo, v případě, že by jí byl ČID přiznán, zda má nárok na vyplácení důchodových dávek nebo nikoli. Děkuji za odpověď J.


22.05.2015 10:53

Odpověď:

Dobrý den, Jarmilo, 

pro nárok na výplatu invalidního důchodu je třeba splnit potřebnou dobu důchodového pojištění, u osob žádajících o invalidní důchod ve věku od 24 do 26 let činí potřebná doba 3 roky z posledních 5 let před podáním žádosti o invalidní důchod. 

Potřebnou dobu důchodového pojištění lze splnit

nebo kombinací výše uvedených způsobů. 

Z informací, které ve Vašem dotazu uvádíte, bohužel nejsem schopna určit, zda Vaše dcera potřebnou dobu důchodového pojištění pro nárok na výplatu invalidního důchodu splňuje. Doporučuji zkusit si na ČSSZ písemně vyžádat tzv. Informativní osobní list důchodového pojištění, kde budou uvedeny všechny doby důchodového pojištění, které má ČSSZ u Vaší dcery evidovány - z tohoto listu lze tedy zjistit, zda potřebnou dobu důchodového pojištění splňuje. Vzor žádosti o IOLDP naleznete na našem Informačním portálu.

Kateřina Bulantová

19.05.2015 15:00

Verien

(Ústecký kraj)

Dobrý den, již 5x jsem byla u posudkové komise,nikdy jsem neměla stanoveno,na jak dlouhou dobu mám přiznán důchod a vždy jsem byla pozvána ke kontrole.Má minulá a tato kontrola proběhla u stejného posudkáře,jinak vždy u různých lékařů.Nyní mám poprvé napsáno,že mám kontrolu za 2 roky,tudíž je mi jasné,že pozvánku dostanu na 100%,ale ráda bych se zeptala,zda je dané,že už budu stále docházet k tomuto posudkáři.Je v tom nějaký systém?Např.místo bydliště,příjmení dle abecedy,rok narození....atd? Děkuji za odpověď, Verien P.S.Z této kontroly jsem byla psych.rozhozená,doktor mě,,dusil"35minut,měl i rádoby vtipné připomínky(trapné),proběhlo tu i pomlouvání jiných lékařů.Tento člověk je arogantní a mám pocit,že se vyžíval v tom,že rozhoduje o mé budoucnosti,tak si to vychutnal.Byl absolutně nepřipravený,o nálezech neměl ani páru,začal pročítat staré zprávy z předešlých let a chtěl dělat závěry....Musela jsem ho upozornit,že nové nálezy jsou z prosince...Nakonec řekl,že se můj stav nikdy nezlepší,že je neměnný a proč mi tedy nesundat stupeň,když je to bez posunu.Nakonec tedy z bídou prohlásil,ač velmi nerad,že pokud mě tedy v budoucnu čeká další operace,dá mi ještě 3.st.na 2 roky....co bude dál,nad tím raději ani nepřemýšlím.Je smutné,že takovýto člověk může rozhodovat o jiném člověku.....bohužel.


20.05.2015 13:28

Odpověď:

Dobrý den, 

konkrétní podmínky "přidělování" pacientů jednotlivým posudkovým lékařům v naší Poradně pro život s postižením bohužel nevíme, stanovuje je zřejmě vnitřní metodika lékařské posudkové služby ČSSZ. Doporučuji zkusit se informovat u vedoucího lékaře LPS OSSZ, pod kterou spadáte dle místa vašeho trvalého bydliště. 

Opravdu mě mrzí, že máte s posudkovým lékařem, který Váš zdravotní stav hodnotil naposledy, takto nepříjemné zkušenosti. Pokud budete jednat s vedoucím lékařem LPS, doporučuji na nevhodné jednání jeho podřízeného upozornit.

Kateřina Bulantová

17.05.2015 14:40

Marta

(Moravskoslezský kraj)

Dobrý den, můj otec pobíral příspěvek na péči II.stupeň, pečovala jsem o něj 9 let, nyní umřel, já jsem pro OSSZ dostala písemné potvrzení o péči. Jsou tam uvedené jednotlivé roky a ke každému částka, která byla vyplacena. Vím, že pro mě jako pečující osobu to teď nemá na nic vliv, ale jde mi o princip, protože vůbec neseděly vyplacené částky. Otec pobíral jen 4000 měsíčne ve II. stupni,to znamená 48.000 ročně. Jak je možné, že u dvou kalendařních let byla uvedena částka celkem 96.000 ? To vychází na 8000 měsíčně.Paní na úřadě mi nebyla schopna toto vysvětlit, jí to tak vyjelo z počítače a ona mi k tomu víc neřekne.V dnešní době je tolik podvodů, že mi jde jen o to, zda se tady taky o podvod nejedná, jestli se nějaká "dobrá duše" nepřiživovala. Mám nad tím mávnout rukou nebo se na někoho obrátit a na koho ?


21.05.2015 10:33

Odpověď:

Dobrý den, Marto,

vůbec se nemusíte obávat, že by se v tomto případě jednalo o podvod; jedná se o standardní postup při výpočtu důchodu pečující osoby. 96 000 Kč jakožto roční vyměřovací základ se započítává za roky péče před tím, než byl zaveden příspěvek na péči (tzn. před 1.1.2007) bez ohledu na reálnou výši příspěvku v této době. 

Více informací o příspěvku na péči a výpočtu důchodu pečujících osob naleznete na našem Informačním portálu.

Kateřina Bulantová

14.05.2015 19:35

Věra

(Moravskoslezský kraj)

Dobrý večer,byla jsem u posudkové komise a nesouhlasím s jejím posouzením mého zdr.stavu a uvažuji podat námitku proto se chci zeptat 1)bude můj zdravotní stav znovu přezkoumán u specialisty nebo se to vyřeší v mé nepřítomnosti 2)při neúspěchu této námitky zůstane mi aspoň stále inv.důchod který momentálně mám tz.2st.invalidity Děkuji za odpověď Věra


18.05.2015 13:08

Odpověď:

Dobrý den, Věro,

nejsem si jistá, zda jsem správně pochopila Vaše dotazy. V případě podání námitky bude Váš zdravotní stav znovu přeposouzen v námitkovém řízení. Posouzení zdravotního stavu v námitkovém řízení provádí posudkoví lékaři organizačně oddělení od posudkových lékařů okresních správ sociálního zabezpečení provádějících posouzení zdravotního stavu v prvním stupni řízení o přiznání invalidního důchodu. Váš zdravotní stav tedy vždy posuzuje jiný posudkový lékař. Pokud má posudkový lékař k dispozici potřebnou zdravotnickou dokumentaci, ze které lze spolehlivě zjistit Váš zdravotní stav, není povinen Vás předvolávat, a může tak provést posouzení ve Vaší nepřítomnosti.

Pokud jsem správně pochopila Váš druhý dotaz, ptáte se, zda v případě podání námitky nemůže být změněno k horšímu původní rozhodnutí (tedy zda je zaručeno, že Vám zůstane invalidní důchod 2. stupně, který Vám byl přiznán). Bohužel, toto zaručeno nemáte, v případě, když je zjištěno, že napadené rozhodnutí je v rozporu s právními předpisy nebo jiným veřejným zájmem, může být změněno i toto rozhodnutí (např. pokud by se tedy zjistilo, že dle předpisu odpovídá Váš zdravotní stav invaliditě 1. stupně, namísto 2. stupně, může Vám být invalidní důchod i snížen).

Doporučuji Vám projít si vyhlášku č. 359/2009 Sb., o posuzování invalidity, která v příloze č. 1 uvádí procentní míry poklesu pracovní schopnosti - můžete zde tedy orientačně zjistit, kolik procentních bodů odpovídá Vaší zdravotní indikaci.

Doplňuji, že námitku je možné podat do 30 dnů od doručení rozhodnutí ČSSZ, proti kterému chcete námitku podat. Vzor námitky naleznete na našem Informačním portálu.

Veronika Pawlusová

12.05.2015 21:53

Helena

(Karlovarský kraj)

Dobrý den,jsem 5 let v ID 1 stupně,dvakrát jsem byla u komise a vždy mne bylo napsano.kdy je dalši kontrola,nyni to již napsano neni jen dotatek že zlepšeni zdravotniho stavu nelze prokázat.Co to pro mne znamená? děkuji za vysvětleni


13.05.2015 15:34

Odpověď:

Dobrý den, Heleno,

četnost kontrol u posudkového lékaře je individuální a lékař sám si určuje (např. dle možnosti změny zdravotního stavu), kdy by chtěl Váš zdravotní stav zkontrolovat a případně si Vás pozvat na kontrolu. Pokud však nemáte v posledním posudku o invaliditě stanoveno žádné další datum kontroly Vašeho zdravotního stavu z hlediska nároku na invalidní důchod, je možné, že již nebudete k další kontrole vašeho zdravotního stavu zvána.

Kromě pravidelných kontrol (např. pokud byste v posudku měla uvedenu kontrolu za 3 roky) však může dojít ke kontrole tzv. z moci úřední - např. v případě, že se změní legislativa, která invalidní důchody upravuje. Z mojí pozice Vám tedy bohužel nejsem schopna stoprocentně potvrdit, že již k přeposouzení zvána nebudete.

Veronika Pawlusová

27.04.2015 06:51

Antonie

(Hlavní město Praha)

Dobrý den, potřebovala bych poradit. Zažádala jsem si o invalidní důchod. Na OSSZ mě dali plný invalidní důchod a po měsíci mě přišlo že mi to zamítli, jelikož mě chybí 1 rok který nemám odpracovaný. Už 6 let mě nikdo nechce zaměstnat na HPP z důvodů mé nemoci. Můžete mě poradit co mám dělat? Děkuji Tonča


28.04.2015 11:59

Odpověď:

Dobrý den, Antonie,

pro přiznání invalidního důchodu včetně jeho výplaty je třeba splnit nejen procentní pokles pracovní schopnosti alespoň o 35%, ale také potřebnou dobu důchodového pojištění (tzn. odpracované roky).

Potřebná doba pojištění pro nárok na invalidní důchod činí:
do 20 let věku méně než jeden rok
od 20 do 22 let jeden rok
od 22 do 24 let dva roky
od 24 do 26 let tři roky
od 26 do 28 let čtyři roky
nad 28 let 5 roků z posledních 10ti let před vznikem invalidity

U osoby starší 38 let se potřebná doba pojištění zjišťuje buď z posledních 10 let (je třeba splnit 5 let pojištění) nebo z posledních 20 let (je třeba splnit 10 let pojištění).

Potřebnou dobu důchodového pojištění lze splnit buď zaměstnáním, ze kterého odvádíte sociální pojištění, započtením některé z náhradních dob důchodového pojištění nebo úhradami tzv. dobrovolného důchodového pojištění, popř. kombinací těchto způsobů. Předpokládám, že Vám s rozhodnutím o invalidním důchodu byl doručen i tzv. Informativní osobní list důchodového pojištění, kde jsou přesně uvedeny veškeré doby Vašeho důchodového pojištění, které má ČSSZ v evidenci – pokud by v IOLDP nebyla evidována některá doba, kterou máte splněnu a můžete ji doložit (např. máte pracovní smlouvu, výplatní pásky z té doby apod.), doporučuji se na ČSSZ co nejdříve obrátit.
Pokud by v IOLDP byly evidovány všechny Vaše splněné doby důchodového pojištění, lze situaci řešit dobrovolným důchodovým pojištěním – doporučuji zajít na OSSZ a zde konzultovat ohledně plateb tohoto pojistného; z mojí pozice bohužel nejsem schopna přesně říci, zda a za jakých podmínek jsou ve Vašem případě úhrady tohoto pojistného možné.

Kateřina Bulantová

25.04.2015 00:26

lenka

(Moravskoslezský kraj)

dobry vecer. Chtela bych se zeptat jsem 5 krat operovana na pater a mela jsem plny invalidni ducho. v roce 2o12 mi jej pani doktorka na duchodove komisi vzala a pridelila mi castecny s oduvodnenim ze nemam narok na plny invalidni duchod ponevac nejsem ochrnuta,az pry prijdu na komisi ochrnuta na jednu cast tela pak budu mit narok na plny in. duchod. Vec je v tom ze jiz 5 let sem na silnych opiatech kdy u mne shledali odpirani dalsi operace z duvodu prave ochrnuti mam nesnesitelne bolesti kdy ani opiaty nezabiraji, v papirech od lekarky ktera se o mne stara jiz 5 let mam napsano ze s hygienou, nakupem a vykonavanim beznych veci mi jiz musi pomahat deti, pani doktorka mi jiz nemuze ani obstriknout pater nemuze mi ani opihat esicka proste jsem velice zavislA NA VELMI SILNYCH OPIATECH A DOKONCE JSEM NYNI MUSELA VYHLEDAT I PSYCHOLOGA PONEVAC ZACHVATOVE BOLESTI KTERE MAM CELE DNY MNE PRIVADEJI NA MYSLENKY JIZ V NASI SPOLECNOSTI NEBYT, NENI MI JESTE 5O A MUSIM BYT REGISTROVANA NA URADU PRACE KDE NEJSOU SCHOPNI MI PRACI VZHLEDEM MYM POTIZIM NAJIT. denne musim lezet az nekolik hodin ponevac sedet nebo stat mne privadi do bolestneho silenstvi. Odvolala sem se take na krajskou komisi do Ostravy kde mi veskere lekarske dokumenty vratili s tim ze nejsou kompetentni tuto zadost resit.vsichni lekari ke kterym dochazim nemohou pochopit jak je mozne mi v tomto velice spatnem stavu nechat jen castecny duchod kdyz mam vsude psano ze chodim i o obou opernych fr. holich a zdravotni stav se natolik zhorsuje ze bez cizi pomoci nemohu byt. Prosim poradili byste mi kde se mam se svou zadosti obratit kdyz pani doktorka na komisi kterou mam na kazdem pohovoru usoudila ze muzu normalne pracovat ze dovedu normalne komunikovat tak nevidi duvod proc by mi mela nechavat i ten castecny duchod. Dekuji velice predem za kladnou odpoved. s pozdravem Lenka Gvozdzova


27.04.2015 12:35

Odpověď:

Dobrý den, paní Gvozdzová,

je mi líto, že se nacházíte v tak nepříjemné situaci a chápu, že by Vám přiznání invalidního důchodu 3. stupně usnadnilo život.

Z textu Vašeho dotazu jsem vyrozuměla, že jste podávala odvolání, zřejmě jste měla na mysli námitku (pro účely invalidního důchodu se podává námitka, nikoli odvolání), jejíž podání bylo ale neúspěšné. V takovém případě je možné ještě podat správní žalobu. Správní žaloba se podává ke Krajskému soudu dle místa trvalého bydliště (v případě, že máte trvalé bydliště v Praze, podáváte žalobu k Městskému soudu) ve lhůtě do 2 měsíců od doručení rozhodnutí z námitkového řízení. Soudní výlohy nehradíte ani v případě neúspěchu žaloby.

Pokud se rozhodnete pro podání správní žaloby, můžete pro její formulaci použít vzor z našeho Informačního portálu (v záběru kapitoly Invalidní důchody); naleznete zde i vyhlášku č. 359/2009 Sb., o posuzování invalidity, která v příloze č. 1 uvádí procentní míry poklesu pracovní schopnosti u jednotlivých zdravotních omezení - v této vyhlášce tedy můžete zjistit, podle jaké položky byl Váš zdravotní stav ohodnocen a případně můžete např. s vaším ošetřujícím odborným lékařem zkonzultovat, zda by bylo možno ve vašem případě zvolit položku, která má více procent poklesu pracovní schopnosti (popř. zda lze přidat až 10% v případě, že máte více zdravotních omezení nebo nemůžete využívat dosažené vzdělání a schopnosti - viz § 3 výše uvedené vyhlášky).

Výhodou je, že v rámci soudního přezkumu nároku na invalidní důchod posuzuje zdravotní stav jiná posudková komise (jedná se o posudkovou komisi Ministerstva práce a sociálních věcí), je zde tedy šance, že by na Váš případ mohla tato komise mít příznivější názor.

Veronika Pawlusová

24.04.2015 07:34

Pája

(Jihočeský kraj)

Prosím, jak se mi bude vypočítávat starobní důchod, mám nyní částečný invalidní důchod II. st. a pracuji na 6 hod. Tomu odpovídá i můj výdělek. Nebo budu moct pak požádat o nějaký přepočet? Děkuji, P.


27.04.2015 12:34

Odpověď:

Dobrý den, Pájo,

výše starobního důchodu se vypočítává z výdělků za rozhodné období, započítávají se i výdělky v době pobírání invalidního důchodu, částka ID se však do výpočtu SD nezapočítává; zohledňuje se pouze v tom smyslu, že SD u osoby, která dříve pobírala ID nemůže být vypočten z nižšího vyměřovacího základu než byl vypočten ID (tzn. že SD Vám nemůže být přiznán v nižší částce, než je částka ID). Pro přiznání SD je třeba splnit potřebnou dobu důchodového pojištění (tzn. odpracovaných let), bližší informace o SD včetně potřebné doby důchodového pojištění naleznete na webu ČSSZ.

U osob, které pobírají ID (bez ohledu na stupeň ID), se při podání žádosti o SD před dosažením věku 65 let provádí tzv. srovnávací výpočet SD: SD by byl vypočten běžným způsobem (viz výše uvedené informace) a jeho výše by byla porovnána s výší invalidního důchodu, který by osoba pobírala v době žádosti o SD. Pokud by byl vyšší důchod starobní, byl by jí tento důchod přiznán a vyplácen. Pokud by byl ovšem vyšší důchod invalidní, pak by byla žádost o starobní důchod zamítnuta a byl by nadále vyplácen důchod invalidní - maximálně do 65 let, kdy by došlo k automatickému převedení do starobního důchodu, který by byl vyplácen ve stejné výši jako ID (nezjišťovala by se v tomto případě ani doba důchodového pojištění, tzn. odpracované roky). Pokud by došlo před dosažením 65 let věku ke snížení stupně a tedy i částky ID, lze zkusit žádost o SD podat znovu, opět by byl proveden srovnávací výpočet a byl by pak vyplácen ten z důchodů, který by byl finančně výhodnější.

Veronika Pawlusová

23.04.2015 13:07

Václav Kolín

(Karlovarský kraj)

Dobrý den,od 19.5.2014 je mne přiznán ID prvního stupně v částce 4879 Kč.V lednu 2015 navýšení o 101 Kč na 4981 Kč Procentní 2539 Kč základní 2340 Kč Po námitce a až správní žalobě jsem již konečně uznán zpětně invalidní třetího stupně .Nevím jak spočítat co bude k datu květen 2015 doplácet a jaký bude můj nový důchod Jsem na vozíku a pobírám i jiné dávky Děkuji za rychlou odpověď .Václav


27.04.2015 12:33

Odpověď:

Dobrý den, Václave,

s podobným dotazem jste se na nás obrátil již 11. 4. 2015 a zodpovídala jsem Vám jej dne 13. 4. 2015.

Obecně se změna stupně invalidity počítá pomocí speciálního koeficientu následovně: od původní částky ID se odečte částka základní výměry (pro rok 2015 částka 2 400 Kč), zbývající částka (procentní výměra) se vynásobí příslušným koeficientem a k výsledné částce se opět připočte výše základní výměry. Při přepočtu ID z 1. na 3. stupeň by se měl dle informací ČSSZ použít koeficient 3.

Ve Vašem případě by tedy měl výpočet vypadat následovně: 4 981 (dosavadní částka ID) – 2 400 (výše základní výměry) = 2 581 (výše procentní výměry); 2 581 x 3 (koeficient) = 7 743; 7 743 + 2 400 = 10 143,- (nová výše ID III. stupně).

Nová výše Vašeho invalidního důchodu by tedy měla být 10 143 Kč, zpětně by Vám měl být doplacen rozdíl mezi touto částkou a částkou Vašeho nynějšího invalidního důchodu za každý měsíc, ve kterém jste měl na výplatu invalidního důchodu 3. stupně nárok.

Veronika Pawlusová

19.04.2015 11:48

Jana cenkova

(Moravskoslezský kraj)

zdravím, chtěla jsem se jen zeptat, zda nebude mít nějaký vliv na výšimého již pobíraného starobního důchodu péče o manžela,který je trvale ležák, a to již 8 let, tzn. že se o něj starám od svých 55 let, od 60 let pobírám starobní důchod. Na úřadu práce samozřejmě hlášená jako žadatel nejsem. Přivýdělek ani nic jiného při této péči nepřipadá v úvahu. Mám na mysli nějaký přepočet v 65 letech. Děkuji.


21.04.2015 11:09

Odpověď:

Dobrý den, paní Cenková, 

o přepočet výše starobního důchodu po jeho přiznání lze požádat pouze v případě, že byste po přiznání SD vykonávala výdělečnou činnost; péče o závislou osobu (osobu, která pobírá příspěvek na péči) se bohužel za výdělečnou činnost nepovažuje. 

Předpokládám, že péče o manžela před podáním žádosti o starobní důchod Vám byla zohledněna. Vzhledem k tomu, že péče před podáním žádosti o starobní důchod neprobíhala více než 15 let, bylo možné při výpočtu Vašeho SD pouze vyloučit dobu péče - to je výhodné zejména v případě, že pečující osoba dosahovala v době péče nízkých nebo nulových výdělků; vyloučením doby péče dochází k tomu, že tyto nízké výdělky nejsou při výpočtu důchodu zohledněny a celkový výdělek se nerozpočítává i na vyloučenou dobu. 

Z Vašeho dotazu bohužel není zcela jasné, co myslíte tím, že nejste na úřadu práce hlášená jako žadatel.

Kateřina Bulantová

17.04.2015 02:34

Radomil Paták

(Jihomoravský kraj)

Dobrý den, okresní správou sociálního zabezpečení (dále jen OSSZ) byl vydán posudek, podle kterého nejsem již nadále invalidní. Následně jsem obdržel rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení (dále jen ČSSZ), kterým se mé sobě odnímá invalidní důchod. Proti tomuto rozhodnutí ČSSZ jsem v souladu s poučením uvedeným v rozhodnutí ČSSZ podal k příslušné OSSZ námitky a od OSSZ jsem obdržel nový posudek o invaliditě, který potvrzuje původní posudek OSSZ. Bude na základě nového posudku OSSZ, který byl vydán na základě mnou podaných námitek, vydáno i nové rozhodnutí ČSSZ? Nový posudek, který byl vydán na základě mnou podaných námitek, neobsahuje žádné poučení o možnosti odvolání. Děkuji za Vaši odpověď.


20.04.2015 12:19

Odpověď:

Dobrý den pane Patáku,

ptáte se, zda na základě nového posudku OSSZ, který byl vydán na základě Vámi podaných námitek, bude vydáno i nové rozhodnutí ČSSZ.

To, že nový posudek od OSSZ neuvádí žádné poučení o možnostech odvolání, je v pořádku, protože proti posudku se nelze odvolat. Informace o možnostech opravných prostředků obsahuje vždy až rozhodnutí od ČSSZ, které Vám teprve bude doručeno.

Vzhledem k tomu, že už jste využil možnosti podání námitek proti původnímu rozhodnutí ČSSZ, budete v následujícím rozhodnutí poučen o možnosti podat správní žalobu a to v dané lhůtě od doručení rozhodnutí.

V případě, že zvážíte možnost podat správní žalobu, na našem Informačním portálu můžete nalézt vzor správní žaloby.

Ivana Hájková

16.04.2015 15:18

Karel Skřivánek

(Hlavní město Praha)

Dobrý den, je mi 25 let a nedávno mi byl uznán invalidní duchod 3 stupně. Duchod byl přiznán ve výši 3110Kč. Důchod byl přiznán ještě v době kdy jsem byl studentem VŠ, kterou jsem z důvodu nemoci nemohl dokončit a nyní již studentem nejsem. Chtěl jsem se zeptat, jestli je výše mého důchodu v pořádku. Nikdy jsem nepracoval a od nástupu na základní školu až do přiznání invalidního důchodu 3 stupně jsem byl nepřetržitě studentem. Mám pocit, že něco není v pořádku. Budu rád za každou radu. Karel


17.04.2015 13:12

Odpověď:

Dobrý den, pane Skřivánku,

částka invalidního důchodu, kterou uvádíte, je minimální výše důchodu, který bylo možné přiznat v roce 2014. U osob do 28 let věku lze ve většině případů využít speciální výpočet minimální výše invalidního důchodu (vyšší než Vámi uváděná částka), nicméně pro využití tohoto speciálního výpočtu je třeba splnit podmínku, že „období od 18 let věku do vzniku nároku na invalidní důchod je kryto dobou pojištění nebo doba, která není kryta dobou pojištění, je kratší jednoho roku“.
Za dobu důchodového pojištění pro nárok na invalidní důchod se považuje i doba studia na střední nebo vysoké škole po dosažení 18. roku věku, maximálně po dobu 6 let (tzn. maximálně do dne, kdy jste dosáhl věku 24 let a to i v případě, že studium probíhalo i po dosažení tohoto věku). Pokud jste tedy o invalidní důchod žádal až po dosažení věku 25 let, pak výše uvedenou podmínku pro speciální výpočet výše invalidního důchodu bohužel skutečně nesplňujete a výše vašeho invalidního důchodu byla tedy bohužel stanovena správně. Pokud ovšem výše uvedenou podmínku splňujete, pak byla výše Vašeho invalidního důchodu vypočtena chybně a v tomto případě se doporučuji co nejdříve obrátit buď na OSSZ dle místa Vašeho trvalého bydliště, nebo na ČSSZ v Praze.

Kateřina Bulantová

16.04.2015 14:00

Věra

(Ústecký kraj)

Dobrý den, velmi děkuji za vaší poradnu a rychlé odpovědi.Prosím o vysvětlení....III.stupeň invalidity na horní hranici....co je horní hranice?I.aII.stupeň je od-do %,ale III.stupeň je pouze 70%,že?Alespoň podle tabulek,co jsem pročítala. Děkuji za vysvětlení, Věra


17.04.2015 13:13

Odpověď:

Dobrý den, Věro,

přiznám se, že si nejsem jistá, na co přesně se ptáte. Pokud má osoba získat III. stupeň invalidního důchodu, musí být její pracovní schopnost snížena alespoň o 70 %. V příloze vyhlášky č. 359/2009 Sb., o posuzování invalidity, která stanovuje procentní míru poklesu pracovní schopnosti u jednotlivých zdravotních indikací, je nejvyšší uváděná hodnota poklesu pracovní schopnosti 80 %, posudkový lékař tedy v praxi může maximální pokles pracovní schopnosti stanovit na 90% (tzn. včetně navýšení o 10 % v souladu s § 3 výše citované vyhlášky).

Pokud jsem Váš dotaz nepochopila správně, můžete jej upřesnit buď vložením nového dotazu do formuláře naší internetové poradny, nebo např. zavolat na naši bezplatnou poradenskou linku 800 100 250 (v provozu v pracovní dny v pondělí a středu od 9 do 13 hodin a v úterý a čtvrtek od 12 do 16 hodin).

Kateřina Bulantová

16.04.2015 06:40

Zdeňka Frantíková

(Jihočeský kraj)

Dobrý den, v roku 2013 se mi stal pracovní úraz lokte. Závodní lékař mi nadále nedovolil pracovat s těžkými předměty a na jinou práci mně dát nemohli, proto se mnou byl rozvázán pracovní poměr ze zdravotních důvodů. Bylo mi vyplaceno odstupné a přiznána renta. Po roce jsem byla na operaci, stav se nezlepšil a posudkový lékař mně poslal na pracák, abych si našla lehkou práci na čtyři hodiny. I přes moje námitky, že nemohu unést ani kýbl s vodou. Prý mám hledat lehkou práci. Do zprávy mi ale napsal, že jsem zdráva. Tam jsem se zaregistrovala a požádala na doporučení o důchod. Nyní mi vyplácení renty zastavili a musím před komisi(OSSZ),opět stejný lékař,který mně ukončil neschopenku. Bude mi odebrána renta( kooperativa),když by mi důchod nepřiznali? Mockrát děkuji za odpověď Zdeňka Frantíková


16.04.2015 10:09

Odpověď:

Dobrý den, paní Frantíková, 

z Vašeho dotazu mi není bohužel jasné, z jakého důvodu Vám byla zastavena výplata renty za pracovní úraz, nicméně rentu lze pobírat i v případě, že by Vám nebyl přiznán invalidní důchod. V případě nepřiznání invalidního důchodu můžete využít opravné prostředky - námitka, popř. správní žaloba (v případě neúspěchu námitky). Bližší informace a vzory těchto opravných prostředků naleznete na našem Informačním portálu (v závěru textu kapitoly Invalidní důchody).

Pokud by Vám byl ID přiznán ze stejného důvodu jako renta, byla by jeho výše odečítána od výše renty.  

Po skončení pracovního poměru lze rentu pobírat pouze v případě, že je příjemce renty registrován na úřadě práce - toto je zřejmě důvod, proč Vám byla registrace na ÚP doporučena. 

Kateřina Bulantová

14.04.2015 23:56

jana

(Hlavní město Praha)

Chtěla jsem se zeptat, můj syn trpěl od malička progresivní svalovou dystrofií a já se o něj celou dobu starala. Ted mám jít do důchodu a zajímalo by mě, z čeho mě vypočítají důchod.Z příspěvku o osobu blízkou nebo se tato doba vylučuje? Upozornuji, že jsem se starala o syna déle než 15 let, to je do jeho 29 let. Nevím jak jinak se zeptat. Děkuji předem za odpověd Jana 57 let


15.04.2015 11:55

Odpověď:

Dobrý den, Jano, 

pro účely stanovení výše invalidního důchodu osoby, která byla déle než 15 let pečující osobou, se provádí tzv. srovnávací výpočet, tedy v podstatě dva způsoby výpočtu výše důchodu, přiznána je poté ta výše, která vyjde výhodněji.

a) Období celé péče se považuje za dobu vyloučenou a operuje se pouze s příjmy z výdělečné činnosti, kterých pečovatel dosahoval před a po výkonu péče. Tyto příjmy se zprůměrují pouze na období, ve kterých jich bylo opravdu dosahováno, období péče se vyloučí, a to včetně případných přivýdělků, které zde pečovatel získal.
b) Do období výkonu péče po roce 2006 se dosadí jako "fiktivní příjem" celá částka příspěvku na péči, která je poskytovaná opečovávané osobě na základě zákona o sociálních službách (i kdyby z ní pečující osoba dostávala třeba jen část), a do let před rokem 2007, kdy se příspěvek na péči ještě nevyplácel, částka 96 000 Kč vynásobená příslušným koeficientem, a tento "fiktivní příjem" se přičte k případným přivýdělkům.

Kateřina Bulantová

11.04.2015 20:49

Václav Kolín

(Karlovarský kraj)

Dobrý den ,od 19,5,2014 jsem invalidní prvního stupně i přes všechna onemocnění .Důchod jsem měl 4879 Kč v lednu procentní o 41 Kč a základní o 60 Kč celkem 4980 Kč Přes námitku jsem se dostal až k správní žalobě a po roce je mne se zpětnou platností přiznán Invalidní důchod třetího stupně Můžete mne pomoci z výpočtem a co asi dostanu zpětně ? Je jasné že jsem musel nasekat i dluhy za nemocnici cestování a léky . Jinak přes rok šikany ze strany OSSZ Karlovy vary vedly z vyřazení pro podjatost LPS .Děkuji moc Václav


13.04.2015 12:28

Odpověď:

Dobrý den, Václave,

obecně se změna stupně invalidity počítá pomocí speciálního koeficientu následovně: od původní částky ID se odečte částka základní výměry (pro rok 2015 částka 2 400 Kč), zbývající částka (procentní výměra) se vynásobí příslušným koeficientem a k výsledné částce se opět připočte výše základní výměry. Při přepočtu ID z 1. na 3. stupeň by se měl dle informací ČSSZ použít koeficient 3. Ve Vašem případě by tedy měl výpočet vypadat následovně: 4 980 (dosavadní částka ID) – 2 400 (výše základní výměry) = 2 580 (výše procentní výměry); 2 580 x 3 (koeficient) = 7 740; 7 740 + 2 400 = 10 140,- (nová výše ID III. stupně).

Nová výše Vašeho invalidního důchodu by tedy měla být 10 140 Kč, zpětně by Vám měl být doplacen rozdíl mezi touto částkou a částkou Vašeho nynějšího invalidního důchodu za každý měsíc.

Veronika Pawlusová

09.04.2015 22:25

Rudolf

(Olomoucký kraj)

Dobrý den, paní Bulantová, děkuji Vám za odpovědi na můj dotaz ze dne "08.04.2015 23:06 Rudolf" Je mi vše jasné, až na jednu záležitost. Píšete v odpovědi, že SD by byl vypočten běžným způsobem a jeho výše by byla porovnána s výší invalidního důchodu, který by osoba pobírala v době žádosti o SD. Já nyní pobírám 6991 Kč a je to ID 1. stupně. To by se za výši, pro srovnávací výpočet, brala výše ID tohoto 1.stupně, anebo vypočítaný ID, který by se pobíral ve 3.stupni invalidity. To by byl dost zásadní rozdíl mezi těmito ID. Pokud by se bral v úvahu nynější ID 1. stupně, považoval bych to za neseriózní, protože jednak pracuji a slušně vydělávám, ale hlavně jsem byl několik roků omezen výší výdělku a nemohl si vydělat více. Jak je toto řešeno. Ještě jednou děkuji a s přáním pěkného víkendu, Rudolf.


13.04.2015 11:06

Odpověď:

Dobrý den, Rudolfe, 

srovnávací výpočet se provádí s konkrétní výší invalidního důchodu, kterou osoba pobírá v době žádosti o starobní důchod. Pokud tedy budete v době žádosti o SD pobírat ID I. stupně, bude přepočet proveden s částkou ID I. stupně. 

Kateřina Bulantová

08.04.2015 23:06

Rudolf

(Olomoucký kraj)

Dobrý den, v roce 2000 mi byl přiznán ČID ve výši 4.185 Kč. Po změně legislativy je označen jako ID 1.stupně a v současnosti jeho výše je 6.991 Kč. Do starobního důchodu mám odejít v listopadu 2016. V současnosti (6 roků nazpět a dále) mám výdělek asi 27 - 32 000 Kč hrubé mzdy. Jak mi bude vypočítáván (orientačně) starobní důchod, abych nebyl poškozen tím, že jsem bral dříve ČID a nemohl si více vydělat a nebral nynější nízkou výši ID jako starobní důchod. Je to nějak ve výpočtu důchodu toto dřívější omezení zohledněno? Ptal jsem se na "důchodovém" oddělení v Prostějově a zde mi mladá úřednice sdělila, že se na to nehledí a žádný srovnávací přepočet se nedělá, prý se provádí jen u ID 3.stupně. Dále se chci zeptat, co je pro mne výhodnější, zda odejít do starobního důchodu na konci listopadu 2016, abych měl od ledna 2017 valorizaci, anebo dokončit rok, abych měl ještě výdělky za r.2016, ale přišel bych o valorizaci od ledna 2017? Děkuji za odpovědi na několik dotazů.


09.04.2015 16:27

Odpověď:

Dobrý den, Rudolfe, 

v Poradně pro život s postižením výpočty důchodů (ani orientační) neprovádíme, provádíme pouze přepočty výše invalidního důchodu při změně stupně invalidity; Váš dotaz ohledně výše Vašeho starobního důchodu mohu tedy zodpovědět pouze obecně. Výše starobního důchodu se vypočítává z výdělků za rozhodné období, tzn. za období od 1.1.1986 do 31.12.2015 (v případě odchodu do starobního důchodu v roce 2016), započítávají se i výdělky v době pobírání invalidního důchodu, částka ID se do výpočtu SD nezapočítává; zohledňuje se pouze v tom smyslu, že SD u osoby, která dříve pobírala ID nemůže být vypočten z nižšího vyměřovacího základu než byl vypočten ID (tzn. že SD Vám nemůže být přiznán v nižší částce, než je částka ID). Pro přiznání SD je třeba splnit potřebnou dobu důchodového pojištění (tzn. odpracovaných let), bližší informace o SD včetně potřebné doby důchodového pojištění naleznete na webu ČSSZ.

U osob, které pobírají ID (bez ohledu na stupeň ID), se při podání žádosti o SD před dosažením věku 65 let provádí tzv. srovnávací výpočet SD: SD by byl vypočten běžným způsobem (viz výše uvedené informace) a jeho výše by byla porovnána s výší invalidního důchodu, který by osoba pobírala v době žádosti o SD. Pokud by byl vyšší důchod starobní, byl by jí tento důchod přiznán a vyplácen. Pokud by byl ovšem vyšší důchod invalidní, pak by byla žádost o starobní důchod zamítnuta a byl by nadále vyplácen důchod invalidní - maximálně do 65 let, kdy by došlo k automatickému převedení do starobního důchodu, který by byl vyplácen ve stejné výši jako ID (nezjišťovala by se v tomto případě ani doba důchodového pojištění, tzn. odpracované roky). Pokud by došlo před dosažením 65 let věku ke snížení stupně a tedy i částky ID, lze zkusit žádost o SD podat znovu, opět by byl proveden srovnávací výpočet a byl by pak vyplácen ten z důchodů, který by byl finančně výhodnější.

Z mojí pozice bohužel nejsem bohužel schopna určit, která varianta odchodu do starobního důchodu by pro Vás mohla být výhodnější. 

Ohledně orientačního výpočtu výše starobního důchodu se můžete zkusit obrátit na ČSSZ, která tyto výpočty provádí v rámci speciálních osobních konzultací - bližší informace o těchto konzultacích naleznete ZDE.

Kateřina Bulantová

08.04.2015 18:19

Dagmar

(Jihomoravský kraj)

Dobrý den, dcera(střední stupeň mentální retardace horní mez) dovrší letos 18.let, budeme žádat o invalidní důchod.Předpokládám, že se bude muset dostavit osobně k posudkovému lékaři, ten bude hodnotit zdrav.stav dle předložených lékařských posůdků , prosím o informaci jakým způsobem posuzování probíhá?


09.04.2015 15:32

Odpověď:

Dobrý den, Dagmar, 

na základě podané žádosti o invalidní důchod bude dceři z OSSZ dle místa trvalého bydliště zaslán tzv. profesní dotazník, kde se vyplňují údaje o předchozích zaměstnáních, dosaženém vzdělání, rekvalifikacích atd. a praktický lékař dcery bude požádán o zpracování podkladů pro posouzení zdravotního stavu (je tedy dobré, aby měl tento lékař k dispozici aktuální lékařské zprávy od odborných lékařů, u kterých se dcera léčí; praktický lékař si může dceru také pozvat osobně). Podklady od praktického lékaře a profesní dotazník se pak zasílají zpět na OSSZ. 

Posudkový lékař posléze na základě podkladů od praktického lékaře a profesního dotazníku posuzuje zdravotní stav; záleží na rozhodnutí posudkového lékaře, zda si dceru pozve osobně, nebo zda její zdravotní stav posoudí pouze na základě lékařských podkladů a profesního dotazníku. Posudkový lékař může také doporučit i další vyšetření u odborných lékařů, popř. provést vlastní vyšetření. Posuzování zdravotního stavu pro účely posouzení invalidity zjišťuje vliv zdravotního stavu na schopnost pracovat, využívat dosažené vzdělání a schopnosti atd., posouzení probíhá na základě vyhlášky č. 359/2009 Sb., o posuzování invalidity, která v příloze uvádí pokles pracovní schopnosti u jednotlivých zdravotních indikací.

Do 7 dnů od provedení posouzení pak OSSZ zasílá posudek o invaliditě (zasílán do vlastních rukou nebo předán osobně přímo v den konání posouzení). 

Kateřina Bulantová

31.03.2015 14:23

karel

(Středočeský kraj)

Dobrý den,prosim o informaci,zdali je ve vaši kompetenci. Jsem nyni 11 měsicu v PN-problemy s pateři.Práci kterou vykonávam,nemohu již ze zdr.důvodu dělat.Požadal jsem si o ID.V rukou mam papiry MR,kde je mimo jine napsano že za měsic jdu na punkci a pak se uvidi zdali bude nutna operace. Chtěl bych se zeptat,zdali semuže stat,že mne posudkový neuzna invalidni? Co když se to stane,ja již nebudu mit ON ,do prace jit nemohu a třeba bych musel pak na operaci? Slyšel jsem,že automaticky po roku PN přiznavaji ID když je předpoklad,že bude nutná operace,Děkuji


01.04.2015 11:19

Odpověď:

Dobrý den, Karle,

ze své pozice sociálního pracovníka Vám bohužel nemohu říct, zda může nastat situace, že Vám invalidní důchod nebude přiznán. Zdravotní stav může posuzovat pouze posudkový lékař na základě lékařské dokumentace od odborných lékařů. Při posuzování musí vycházet z vyhlášky č. 359/2009 Sb., o posuzování invalidity, která v příloze stanovuje procentní míry poklesu pracovní schopnosti u jednotlivých zdravotních indikací. Doporučuji zkusit do přílohy vyhlášky nahlédnout a případně s Vaším odborným ošetřujícím lékařem zkonzultovat, zda by Váš zdravotní stav mohl poklesu pracovní schopnosti alespoň o 35 % odpovídat či nikoliv. Více informací ohledně invalidních důchodech si můžete přečíst na našem Informačním portálu, nebo na webu ČSSZ. Rozhodně není automatické, že by člověku po roce, kdy je v pracovní neschopnosti, byl přiznán invalidní důchod. V zákonu č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění je pouze uvedeno, že invalidní důchod je přiznáván, pokud je zdravotní stav člověka považován za dlouhodobě nepříznivý. Za dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav se pro účely tohoto zákona považuje zdravotní stav, který omezuje tělesné, smyslové nebo duševní schopnosti pojištěnce významné pro jeho pracovní schopnost, pokud tento zdravotní stav trvá déle než 1 rok nebo podle poznatků lékařské vědy lze předpokládat, že bude trvat déle než 1 rok.

Pokud byste nebyl s rozhodnutím ČSSZ spokojen, máte právo podat námitku. Námitka se podává buď na OSSZ (oddělení námitkového řízení) nebo na ČSSZ (oddělení námitkového rozhodování), vždy ve lhůtě do 30 dnů od doručení rozhodnutí ČSSZ, proti kterému chcete námitku podat. Vzor námitky naleznete na našem Informačním portálu.

Podpůrčí doba u nemocenských dávek může trvat až 380 kalendářních dnů ode dne vzniku dočasné pracovní neschopnosti, v případě potřeby je možné zkusit požádat o prodloužení výplaty nemocenských dávek. Prodloužená výplata nemocenských dávek je možná v případě, pokud lze očekávat, že pojištěnec v krátké době, nejdéle však v době 350 kalendářních dnů od uplynutí podpůrčí doby nabude pracovní schopnost.

Nepíšete bohužel, zda jste stále zaměstnán, nebo ne. Pokud stále jste v pracovním poměru a případně byste ze zdravotních důvodů již nezvládal práci na Vaší pozici, máte možnost podat žádost o tzv. převedení na jinou práci dle § 41 Zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Sb.). Tuto žádost je třeba doložit posudkem poskytovatele pracovnělékařských služeb ("závodní" lékař) potvrzujícím, že jste dlouhodobě pozbyl způsobilost konat dosavadní práci (tato formulace by měla být v posudku uvedena). Pokud Váš zaměstnavatel závodního lékaře nemá, posouzení provádí Váš praktický lékař. Na základě žádosti o převedení na jinou práci je zaměstnavatel povinen Vás do 15 dnů převést na práci, která je pro Vás z hlediska zdravotního stavu vhodná. Pokud tak neučiní (a to i v případě, že jinou pro Vás vhodnou práci nemá), máte dle § 56 písm. a) Zákoníku práce právo na okamžité zrušení pracovního poměru s nárokem na náhradu mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku za dobu, která odpovídá délce výpovědní doby (tedy většinou dva měsíce). Vzory žádostí naleznete na našem Informačním portálu.

Veronika Pawlusová

30.03.2015 17:43

Lída

(Středočeský kraj)

Dobrý den, letos mi byl přiznán invalidní důchod I. stupně - problémy s bederní páteří. V posudku o invaliditě bylo mimo jiné uvedeno - "vzhledem k věku posuzované považuji KLP za neúčelnou." Nyní mám podstoupit operaci bederní páteře, znamená to, že nebudu mít nárok na KLP po operaci? Bude mi letos 59 let. Děkuji předem za odpověď.


31.03.2015 12:11

Odpověď:

Dobrý den, Lído, 

nemusíte mít vůbec obavy, že byste na lázeňskou léčbu po operaci již neměla nárok, o nároku na lázeňskou léčbu posudkový lékař OSSZ nerozhoduje (rozhoduje revizní lékař zdravotní pojišťovny). Zkratka "KLP" v posudku o invaliditě neznamená "komplexní lázeňská léčba", ale "kontrolní lékařská prohlídka", tedy přeposouzení zdravotního stavu z hlediska nároku na invalidní důchod. Formulace uvedená ve Vašem posudku o invaliditě tedy znamená, že nemáte stanoveno datum další kontroly Vašeho zdravotního stavu z hlediska nároku na ID a možná již nebudete zvána k přeposouzení.

Kateřina Bulantová 

30.03.2015 14:36

Pavel

(Královéhradecký kraj)

jak podat žádost o ID 3.stupně ? Děkuji za odpověď a Vaší záslužnou práci


31.03.2015 10:52

Odpověď:

Dobrý den, Pavle,

bohužel ve svém dotazu neuvádíte, zda již invalidní důchod pobíráte, nebo ne. Pokud nejste poživatelem ID, žádost se podává obecně stejně – tedy nehraje roli, zda žádáte o ID 1., 2. nebo 3. stupně. O invalidní důchod se žádá na OSSZ dle místa Vašeho bydliště, žádost s Vámi sepíše pracovník OSSZ.

Pokud již ID pobíráte a chcete pouze požádat o zvýšení stupně, postup bude stejný – tedy půjdete na OSSZ dle místa Vašeho bydliště a s pracovníkem sepíšete žádost o zvýšení ID z důvodu zhoršení zdravotního stavu.

Podrobnější informace ohledně invalidních důchodů si můžete přečíst na našem Informačním portálu, nebo na webu ČSSZ.

Veronika Pawlusová

29.03.2015 06:02

Anna

(Moravskoslezský kraj)

Dobrý den,chtěla jsem se Vás zeptat v březnu tohoto roku jsem žádala o invalidní důchod z důvodu dlouhodobého nepříznivého zdravotního stavu (výhřez ploténky,tinnitus aur bill v obou uších a ten je teď nejhorší a trvá z přestávkami od roku 2001,ale i další jiné onemocnění Hypertense,HLP sy,osteoporosa,algický vertebrognní sy,syndrom karpalního tunelu na obou rukách. Během let jsem prodělala 3 operace (varixů PDK,operace dělohy,žlučníku a hysterectomii pro myom).Je mi 56 let a i když jsem v menopauze více jak 18 let,ty obrovské problémy přišly až s věkem po padesátce a od té doby se zhoršil i můj zdravotní stav.Invalidní důchod mi přiznán nebyl takovým způsobem , že vše bylo vyřízeno do 5 minut s podpisem a slůvkem na shledanou. Byl to pro mne velký šok ,takové jednání. Prosím Vás mám podat stížnost? Dělám jako spojovatelka na 12 hodinovou pracovní dobu. Nemohu u sedět v práci a teď k tomu ty uši, je to na zbláznění(jen ještě podotknu , že od 7.4. z tohoto důvodu budu chodit na na injekce a kapačku). To člověk musí dostat rakovinu aby mu ten důchod uznali? Prosím Vás o radu jak dále mám pokračovat. Moc Vám za odpověď děkuji.


31.03.2015 10:46

Odpověď:

Dobrý den, Anno,

chápu, že je pro Vás nepřiznání invalidního důchodu nepříjemné. Pokud nesouhlasíte s rozhodnutím ČSSZ, máte právo podat námitku. Námitka se podává buď na OSSZ (oddělení námitkového řízení) nebo na ČSSZ (oddělení námitkového rozhodování), vždy ve lhůtě do 30 dnů od doručení rozhodnutí ČSSZ, proti kterému chcete námitku podat. Vzor námitky naleznete na našem Informačním portálu.

Invalidní důchod je přiznáván na základě snížení pracovní schopnosti (pro nárok na invalidní důchod 1. stupně je potřeba snížení pracovní schopnosti alespoň o 35 %). Procentuální snížení pracovní schopnosti se posuzuje na základě vyhlášky č. 359/2009 Sb., o posuzování invalidity, která v příloze stanovuje procentní míry poklesu pracovní schopnosti u jednotlivých zdravotních indikací. Doporučuji zkusit do přílohy vyhlášky nahlédnout a případně s Vaším odborným ošetřujícím lékařem zkonzultovat, zda by Váš zdravotní stav mohl poklesu pracovní schopnosti alespoň o 35 % odpovídat či nikoliv.
Vyhláška o posuzování invalidity také v §3 a §4 určuje, v kterých případech je možno přičíst či naopak odečíst až 10 procentních bodů od procentního ohodnocení Vaší diagnózy, např. v případě, kdy jste nebo naopak nejste schopna dál využívat své dosažené vzdělání a zkušenosti, pokračovat v dosavadní výdělečné činnosti, apod.

Veronika Pawlusová

27.03.2015 18:52

Gabriela

(Zlínský kraj)

Dobrý den mám DMO-těžká spastická parapareza,lehkou mentální retardaci a schizofrení poruchu-depresivní typ mám nárok na ID 3.stupně?


30.03.2015 13:24

Odpověď:

Dobrý den, Gabrielo,

z mojí pozice sociální pracovnice bohužel nejsem schopna posoudit, zda nárok na invalidní důchod máte či nikoliv (bez ohledu na stupeň ID).

Pro nárok na invalidní důchod je obecně třeba splnit dvě podmínky - pokles pracovní schopnosti minimálně o 35 % (u ID II. stupně minimálně 50 %; u ID III. stupně pak minimálně 70 %) a potřebnou dobu důchodového pojištění (tzn. odpracované roky); potřebná doba důchodového pojištění není třeba splnit pouze v případě invalidního důchodu z mládí nebo ID následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání.

Zdravotní stav z hlediska poklesu pracovní schopnosti posuzuje posudkový lékař OSSZ na základě vyhlášky č. 359/2009 Sb., o posuzování invalidity. Vzhledem k tomu, že máte více zdravotních omezení, bude posudkový lékař také určovat, které z nich má nejvýznamnější vliv na Vaši schopnost pracovat, ostatní zdravotní omezení Vám mohou hranici poklesu pracovní schopnosti danou pro Vaše nejzávažnější zdravotní omezení navýšit v součtu pouze o 10 %. 

Potřebnou dobu důchodového pojištění lze splnit buď zaměstnáním, započtením náhradních dob důchodového pojištění nebo platbami tzv. dobrovolného důchodového pojištění.

Na základě podané žádosti o invalidní důchod (podáváte Vy na OSSZ dle místa Vašeho trvalého bydliště) Váš zdravotní stav posoudí posudkový lékař, který dle míry poklesu pracovní schopnosti určí stupeň invalidity. OSSZ pak dokumentaci k Vašemu invalidnímu důchodu postoupí ČSSZ v Praze, která stanovuje výši důchodu (výše důchodu se obecně stanovuje podle odpracovaných let a stupně invalidity - bližší informace naleznete na webu ČSSZ).

Jak uvádím výše, nejsem bohužel schopna posoudit, zda na invalidní důchod máte nárok, nicméně rozhodně doporučuji zkusit na OSSZ žádost podat. 

Kateřina Bulantová

26.03.2015 21:18

Mila

(Jihomoravský kraj)

Dobrý den. pobírám ID 3.stupně,nejprve jsem měla 1.st.,poté hned 3st a ten trvá. Vše před r.2010.Zajímalo by mne,když by mi snížili ID,já podala odvolání ,jestli by mi náležely ty samé peníze ,které mi vypočítali nejprve,nebo by je znovu a to po novém přepočítali?


30.03.2015 13:04

Odpověď:

Dobrý den, Milo,

upozorňuji, že před rokem 2010 nebylo možné získat ID 1., 2. nebo 3. stupně, ale pouze částečný nebo plný ID, který se k 1.1.2010 přetransformoval. Pokud by ve Vašem případě došlo ke snížení stupně (a tedy i částky) ID a v rámci námitkového řízení nebo soudního přezkumu by Vám byl opět navrácen původní stupeň ID, měl by Vám být navrácen v původní výši.

Kateřina Bulantová

25.03.2015 10:37

Renča

(Plzeňský kraj)

Dobrý den paní Marková, prosím Vás moc o zodpovězení mého dotazu ohledně muže, jaký bude mít důchod, když má I. stupeň a nyní pobírá 6845 Kč a má být přeřazen do III. stupně. Měl Čid po roce 2010 byl zařazen do I. stupně ID, po dobu pobírání ID se jeho částka nikdy neměnila. Děkuji mnohokrát za odpověď a za Váš čas, přeji pěkný den. Renča


25.03.2015 17:29

Odpověď:

Dobrý den, Renčo,

reaguji za kolegyni Markovou. Změna stupně invalidity se počítá pomocí speciálního koeficientu následovně: od původní částky ID se odečte částka základní výměry (pro rok 2015 částka 2 400 Kč), zbývající částka (procentní výměra) se vynásobí příslušným koeficientem a k výsledné částce se opět připočte výše základní výměry.

Pokud měl Váš muž nejprve částečný invalidní důchod a v roce 2010 mu byl převeden do ID 1. stupně a od té doby se nezměnil, bude se nyní při výpočtu ID 3. stupně postupovat dle informací z webu ČSSZ:
Změny stupně invalidity invalidních důchodů pro invaliditu prvního stupně po roce 2011
Pokud vznikl nárok na částečný invalidní důchod před 1. 1. 2010 a při kontrolní lékařské prohlídce konané po roce 2011 je zjištěna invalidita třetího stupně, použije se při stanovení nové výše procentní výměry invalidního důchodu nejvýše koeficientu 2.

To tedy znamená, že při výpočtu ID 3. stupně Vašeho muže se použije koeficient 2:
6 845 (dosavadní částka ID) – 2400 (výše základní výměry) = 4 445 (výše procentní výměry); 4 445 x 2 (koeficient) = 8 890; 8 890 + 2 400 = 11 290,- (nová výše ID 3. stupně).

Veronika Pawlusová

20.03.2015 12:03

Ilča

(Plzeňský kraj)

Dobrý den, byla jsem posouzena jako invalidní - 2.stupeň. Zatím nevím, zda mi ID byl přiznán. Přišel mi jenom dopis, že řízení není ukončeno a že dostanu zálohu. Zarazila mě však věta, že v případě nesplnění podmínek na dávku a výplatu budu muset zálohu vrátit. Nechápu to. Muže se nakonec stát, že pošlou zálohu a ID zamítnou? To snad ne.... Díky za radu


20.03.2015 13:09

Odpověď:

Dobrý den, Ilčo, 

pro nárok na invalidní důchod včetně nároku na jeho výplatu je třeba splnit dvě podmínky - pokles pracovní schopnosti alespoň o 35% a potřebnou dobu důchodového pojištění (tzn. odpracované roky). Vy máte v tuto chvíli rozhodně splněnu první podmínku - vzhledem k tomu, že jste byla posouzena jako invalidní ve II. stupni, je Váš pokles pracovní schopnosti někde v rozmezí 50 - 69%. 

Po posouzení zdravotního stavu z hlediska nároku na ID je Vaše dokumentace postoupena z OSSZ dle místa Vašeho trvalého bydliště na ČSSZ, která bude zkoumat to, jestli máte splněnu dobu důchodového pojištění. Potřebná doba pojištění se liší podle věku žadatele o invalidní důchod:

do 20 let věku méně než jeden rok
od 20 do 22 let jeden rok
od 22 do 24 let dva roky
od 24 do 26 let tři roky
od 26 do 28 let čtyři roky
nad 28 let 5 roků z posledních 10ti let před vznikem invalidity

U osoby starší 38 let se potřebná doba pojištění zjišťuje buď z posledních 10 let (je třeba splnit 5 let pojištění) nebo z posledních 20 let (je třeba splnit 10 let pojištění).

Potřebnou dobu důchodového pojištění lze splnit buď zaměstnáním, ze kterého je odváděno sociální pojištění, započtením náhradních dob důchodového pojištění nebo úhradami dobrovolného důchodového pojištění; případně kombinací těchto způsobů. 

Pokud byste potřebnou dobu důchodového pojištění nesplnila, neměla byste nárok na výplatu důchodu a musela byste tedy vrátit i vyplacenou zálohu. 

Kateřina Bulantová

17.03.2015 19:22

Eva

(Plzeňský kraj)

Dobrý večer, jsem invalidní v I. stupni, do důchodu mi zbývají tři roky. Poslední posouzení v roce 2011 invalidní důchod trvá. Každý rok volám na OSSZ. zda mne nepředvolají a vždy mi bylo řečeno, že mám ID trvale a nebudou mě volat. Ale jak tady čtu není to pravda. Je mi 59 let, můžu tomu věřit nebo jak to tedy je. Děkuji za vysvětlení.


19.03.2015 14:31

Odpověď:

Dobrý den, Evo,

četnost kontrol u posudkového lékaře je individuální a lékař sám si určuje (např. dle možnosti změny zdravotního stavu), kdy by chtěl Váš zdravotní stav zkontrolovat a případně si Vás pozvat na kontrolu. Pokud však nemáte v posledním posudku o invaliditě (z roku 2011) stanoveno žádné další datum kontroly Vašeho zdravotního stavu z hlediska nároku na invalidní důchod, je skutečně možné, že již nebudete k další kontrole vašeho zdravotního stavu zvána.

Kromě pravidelných kontrol (např. pokud byste v posudku měla uvedenu kontrolu za 3 roky) však může dojít ke kontrole tzv. z moci úřední - např. v případě, že se změní legislativa, která invalidní důchody upravuje. Z mojí pozice Vám tedy bohužel nejsem schopna stoprocentně potvrdit, že již k přeposouzení zvána nebudete.

Kateřina Bulantová

17.03.2015 13:09

hanka

(Moravskoslezský kraj)

Dobrý den,obracim se na Vas o informaci. Sedmý rokem pobirám čid 1 stupně na artrozu. Již jsem byla 4 x u komise a vždy s hruzou aby mne duchod nebyl odebran-i když mám nyni o hodně větši problemy než před přiznánim duchodu.Vždy jsem měla napsano ,kdy pujdu ke komisi-nyni ne,jen mam napsano což jsem nikdypředtim neměla že zlepšeni zdravotniho stavu nelze prokazat a dalši kontrola napsana neni.Prosim Vas zdali nevite jestli to třeba neznamená,že už ke komisi nepujdu??


18.03.2015 13:08

Odpověď:

Dobrý den, Hanko,

četnost kontrol u posudkového lékaře je individuální a lékař sám si určuje (např. dle možnosti změny zdravotního stavu), kdy by chtěl Váš zdravotní stav zkontrolovat a případně si Vás pozvat na kontrolu. Samozřejmě je ale také možné, že už si Vás na kontrolu posudkový lékař (resp. orgán OSSZ) nepozve, nicméně toto nejsem bohužel schopna ze své pozice posoudit. Může se rovněž stát, že se změní legislativa upravující posuzování invalidity a v tomto případě je taktéž reálná šance, že by byl Váš zdravotní stav znovu přeposouzen.

Veronika Pawlusová

16.03.2015 17:32

Milka

(Kraj Vysočina)

Dobrý den. Opět se na vás obracím s dotazem - dnes odešla do důchodu moje kolegyně a já jsem se docela zhrozila výškou jejího důchodu. A proto bych se ráda zeptala na několik věcí i když můj důchod je ještě docela daleko - 10 let. Mám ID 1 stupně, nyní 5000,- a pracuji v malé prádelně, kde mám hrubou mzdu 11000,- měsíčně, takže tak 8000,- až 8500,- čistého. Při mém zdravotním stavu jinou práci těžko najdu, takže to při dlouhodobém výhledu ani s penězi nebude lepší. Zohledňuje se při výpočtu starobního důchodu i ten invalidní ? Děkuji.


18.03.2015 12:58

Odpověď:

Dobrý den, Milko,

při výpočtu starobního důchodu se bohužel invalidní důchod jako „příjem“ (např. k výplatě) nezohledňuje. Doba pobírání ID I. nebo II. stupně se nezapočítává ani jako náhradní doba důchodového pojištění - tzn., jako odpracované roky pro nárok na starobní důchod. Pokud osoba dosáhne důchodového věku a v době žádosti o starobní důchod pobírá invalidní důchod, postup je následující:
Po podání žádosti o starobní důchod bude proveden tzv. srovnávací výpočet - starobní důchod bude vypočten běžným způsobem a bude porovnán s výší ID, který bude osoba v době podání žádosti o SD pobírat. Pokud bude vypočtený SD vyšší než ID, bude SD přiznán a vyplácen. Pokud bude vyšší ID, bude žádost o SD zamítnuta a nadále bude vyplácen ID. ID lze pobírat do 65 let, v tomto věku pak bude ID automaticky převeden na SD a vyplácen ve stejné výši. Upozorňuji, že je nutné, aby osoba podala žádost o starobní důchod nejpozději do dovršení 65 let (tedy před 65. narozeninami), jinak jí nebude srovnávací výpočet (který může být samozřejmě výhodnější) udělán.

Veronika Pawlusová

13.03.2015 17:25

Helena

(Plzeňský kraj)

Dobrý den, manželovi je 62 let, pobírá rentu od pojišťovny na nemoc z povolání, je veden na Úřadu práce a zároveň má 2 roky přiznaný invalidní důchod 1. stupně na tutéž nemoc z povolání (vzhledem k věku není již stanovena KLP). Pojišťovna mu sdělila, že rentu může pobírat do 65 let, pokud bude stále na Úřadu práce. Příští rok po dosažení 63 let by měl manžel odejít do starobního důchodu. Protože však pobírání renty a invalidního důchodu je pro něj finančně výhodnější a rentu může pobírat do 65 let, chtěl by si zažádat o starobní důchod až v 65 letech. Jak je to však s invalidním důchodem, bude mu ten do tohoto věku také ponechán? Dočetla jsem se, že pokud pobíráte invalidní důchod a v 63 letech si nepožádáte o starobní důchod, invalidní v 65 letech automaticky přechází ve starobní, a to ve stejné výši jako byl invalidní důchod. Manžel má invalidní důchod 1.stupně ve výši 6100 Kč. To by po dosažení 65 let pobíral starobní důchod jen v této výši?? Jak je třeba postupovat, může se i v 65 letech požádat o řádný starobní důchod a jeho přepočet, aby dostával jeho normální výši (má odpracováno 44 let, proč by tedy měl mít tak nízký starobní důchod)? Nebo je jeho nárok na invalidní důchod jen do 63 let? Děkuji za odpověď.


16.03.2015 12:30

Odpověď:

Dobrý den, Heleno,

pokud osoba pobírá invalidní důchod, je doporučeno, aby podala žádost o starobní důchod nejpozději před svými 65. narozeninami, není tedy pravdou, že by tak musela učinit do 63 let, jak píšete v textu Vašeho dotazu Vy. Pokud by žádost o starobní důchod Váš manžel do dovršení 65 let nepodal, opravdu by jeho invalidní důchod automaticky přešel do starobního důchodu ve stejné výši, tedy bez tzv. srovnávacího výpočtu. Pokud si však manžel před dovršením 65 let podá žádost o starobní důchod, bude u něj proveden srovnávací výpočet - starobní důchod mu bude vypočten běžným způsobem (tzn. z výdělků za rozhodné období) a jeho výše bude porovnána s výší jeho invalidního důchodu. Pokud bude vyšší důchod starobní, bude mu přiznán a vyplácen. Pokud bude ovšem vyšší důchod invalidní (což by zřejmě nebyl případ Vašeho manžela), pak bude jeho žádost o starobní důchod zamítnuta a bude mu nadále vyplácen důchod invalidní (maximálně do 65 let, kdy by došlo k automatickému převedení do starobního důchodu, který by mu byl právě vyplácen ve stejné výši jako invalidní důchod, který by v tomto věku pobíral).
Důležité tedy opravdu je, aby manžel požádal o starobní důchod v době do dovršení 65 let.

Veronika Pawlusová

13.03.2015 16:15

Milan

(Plzeňský kraj)

Žádal jsem opětovně o posouzení zdravotního stavu a pracovní schopnosti. V posudku mám dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav, invaliditu třetího stupně a není schopen výdělečné činnosti za zcela mimořádných podmínek. Z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, pracovní schopnost poklesla o 70%. Znamená to, žte nemůžu pracovat vůbec? Děkuji. Milan


16.03.2015 11:08

Odpověď:

Dobrý den, Milane,

výdělečná činnost při pobírání žádného ze stupňů invalidního důchodu zákonem nijak omezena není, co se týká výše výdělku, rozsahu pracovního úvazku, ani typu pracovního poměru (pracovní smlouva, dohoda o pracovní činnosti, dohoda o provedení práce či podnikání na živnostenský list). Omezením může být pouze Váš zdravotní stav - tedy je potřeba vykonávat takovou práci, kterou s ohledem na zdravotní stav zvládáte.

Nicméně u invalidního důchodu III. stupně je ještě třeba rozlišit, zda je osoba schopna či neschopna výdělečné činnosti za zcela mimořádných podmínek. Podle vyjádření úseku metodiky LPS ČSSZ, které jsme nedávno obdrželi, může totiž u osoby, která je invalidní ve III. stupni a není schopna práce za zcela mimořádných podmínek (což je Váš případ), dojít ke snížení stupně invalidního důchodu z III. na II., pokud tato osoba pracuje na vyšší pracovní úvazek. Vyjádření vychází z metodiky, která je platná již od 1.1.2010, nejedná se tedy o novinku letošního roku.

V praxi jsme se však dosud setkali s odebráním nebo snížením stupně invalidního důchodu z důvodu, že osoba vykonávala výdělečnou činnost, pouze v několika ojedinělých případech. Pokud byste nastoupil do práce a skutečně by došlo ke snížení stupně invalidního důchodu, měl byste samozřejmě právo podat proti tomuto rozhodnutí námitku, popř. správní žalobu (v případě neúspěchu námitky). Pokud má osoba v posudku o invaliditě uvedeno, že není schopna výdělečné činnosti za zcela mimořádných podmínek, ale subjektivně se domnívá, že výdělečné činnosti schopna je, lze zvážit podání opravných prostředků i z tohoto důvodu (změna posudku z "není schopen" na "je schopen").

Veronika Pawlusová

12.03.2015 13:39

Jirka

(Hlavní město Praha)

Dobrý den, byla mi diagnostikována revmatoidní artritida a po vyčerpání 380 dní nemocenské mi ošetř. lékař navrhl požádat o invalidní důchod. Ten mi nebyl přiznán. Co mám dělat dále? Pro nárok na vyplácení podpory v nezaměstnanosti je podmínka odpracování určitého počtu dní, a to asi nemám, když jsem byl nemocen. Jsem OSVČ a po celou dobu pobírání nemocenské jsem si platil minimální zálohy na zdravotní i sociální pojištění. Započítává se to do odpracované doby? Do nároku na starobní důchod mi chybí 17 měsíců. Děkuji


13.03.2015 12:55

Odpověď:

Dobrý den, Jirko, 

pro nárok na výplatu podpory v nezaměstnanosti je třeba splnit alespoň 12 měsíců důchodového pojištění v posledních 2 letech; doba pojištění se dá splnit buď zaměstnáním, jinou výdělečnou činností (tedy i samostatně výdělečnou činností) nebo některou z tzv. náhradních dob zaměstnání. 

Pokud byste se chtěl zaregistrovat na úřadě práce jako uchazeč o zaměstnání a chtěl byste požádat o podporu v nezaměstnanosti, musel byste nejdříve ukončit Vaši samostatně výdělečnou činnost (po dobu výkonu SVČ Vás ÚP nezaregistruje). Vzhledem k tomu, že jste i v době pobírání nemocenských dávek odváděl alespoň minimální pojistné, měl byste mít na podporu v nezaměstnanosti nárok. 

Co se týče nepřiznání invalidního důchodu, máte samozřejmě možnost podat proti tomuto rozhodnutí opravné prostředky - námitka, popř. správní žaloba (v případě neúspěchu námitky). Informace o těchto opravných prostředcích včetně vzorů pro jejich podání naleznete na našem Informačním portálu (v závěru textu kapitoly Invalidní důchody).

Kateřina Bulantová

09.03.2015 13:00

jarka

(Středočeský kraj)

Dobrý den,obracim se na Vas o dotaz:jsem 11let v ID 1 stupně a po dobu ID jsem nikde nepracovala.Nyni mam naplanovane dvě vyměny kolen,chtěla bych si zažadat o plný invalidni duchod,myslite,že mám na něho narok Děkuji


09.03.2015 15:03

Odpověď:

Dobrý den, Jarko, 

obávám se, že z mojí pozice sociální pracovnice Vám bohužel na Váš dotaz ohledně nároku na vyšší stupeň invalidního důchodu nejsem schopna odpovědět. Podmínkou nároku na invalidní důchod III. stupně (bývalý plný ID) je pokles pracovní schopnosti alespoň o 70%; pro stanovení procentní míry poklesu pracovní schopnosti se hodnotí vliv Vašeho zdravotního stavu na schopnost pracovat, využívat dosažené vzdělání, znalosti a zkušenosti, popř. na možnost rekvalifikace. 

Zdravotní stav z hlediska poklesu pracovní schopnosti hodnotí posudkoví lékaři OSSZ podle vyhlášky č. 359/2009 Sb., o posuzování invalidity, která v příloze stanovuje procentní míry poklesu pracovní schopnosti u jednotlivých zdravotních indikací. Doporučuji zkusit do přílohy vyhlášky nahlédnout a případně s Vaším odborným ošetřujícím lékařem zkonzultovat, zda by Váš zdravotní stav mohl poklesu pracovní schopnosti alespoň o 70% odpovídat či nikoliv. Nicméně, souhlas ošetřujícího lékaře k žádosti o přezkum vašeho zdravotního stavu z hlediska nároku na invalidní důchod nepotřebujete. Pokud se domníváte, že byste mohla získat vyšší stupeň ID, stačí se dostavit na OSSZ dle místa Vašeho trvalého bydliště a zde o přezkum Vašeho zdravotního stavu požádat.

Pokud by Vám požadovaný stupeň ID nebyl přiznán, máte samozřejmě možnost využít opravných prostředků (námitka, popř. správní žaloba - v případě neúspěchu námitky). Vzory pro podání opravných prostředků a bližší informace pro jejich podání naleznete na našem Informačním portálu (v závěru kapitoly Invalidní důchody).

Kateřina Bulantová 

08.03.2015 17:10

Marie

(Ústecký kraj)

Dobrý den. Potřebovala bych od vás radu. Již několik let pečuji o mou sestru která je postižená od narození. Má III.stupeň myslím psáno středně těžká závislost ZTP/P. Prozatím jsem mohla chodit do práce jelikož mé dospělé děti pomáhali s péčí. Děti se mi odstěhovali a je to problém. A já bych potřebovala vědět pokud budu muset zůstat doma jak bych to měla s roky do SD a výpočtem důchodu. Jestli by se mi roky péče počítali. Nebo jak to vůbec je. Jestli bych také co budu doma dostávala od úřadu práce nějaké soc.dávky. Nic o tom nevim. V papírech jsem vedena jako pečující osoba i mé děti. Sestra má jiné bydliště ale roky už bydlí u mne. Jsem ročník 1962 a má sestra 1957. Snad jsem vám to popsala dobře. Párkrát jsem vám psala o radu a vždy jsem byla spokojena. Předem děkuji za odpověď.


09.03.2015 10:28

Odpověď:

Dobrý den, Marie, 

jsem ráda, že jste s naší poradnou spokojena a doufám, že tomu tak bude i nadále. Co se týče Vašeho dotazu, pokud byste z důvodu péče o Vaši sestru, která pobírá příspěvek na péči III. stupně, musela opustit zaměstnání, hradil by za Vás stát zdravotní pojištění a doba péče by Vám byla započítávána jako náhradní doba důchodového pojištění, tedy jako odpracované roky (z Vašeho dotazu předpokládám, že jste v současnosti zřejmě jedinou pečující osobou Vaší sestry a tedy jste zároveň osobou pečující v největším rozsahu). Doporučuji však na Vaší zdravotní pojišťovně a na OSSZ dle místa Vašeho trvalého bydliště poskytování péče nahlásit (předložit potvrzení o tom, že jste pečující osobou; potvrzení Vám vydá pobočka ÚP, která sestře vyplácí příspěvek). 

Co se týče výpočtu důchodu pečující osoby, záleží na tom, jak dlouho byla poskytována péče:

U osob pečujících déle než 15 let se provádí tzv. srovnávací výpočet, prakticky tedy dva typy výpočtu výše dávky:

a) Období celé péče se považuje za dobu vyloučenou a operuje se pouze s příjmy z výdělečné činnosti, kterých pečovatel dosahoval před a po výkonu péče. Tyto příjmy se zprůměrují pouze na období, ve kterých jich bylo opravdu dosahováno, období péče se vyloučí, a to včetně případných přivýdělků, které zde pečovatel získal.

b) Do období výkonu péče po roce 2006 se dosadí jako "fiktivní příjem" celá částka příspěvku na péči, která je poskytovaná opečovávané osobě na základě zákona o sociálních službách (i kdyby z ní pečující osoba dostávala třeba jen část), a do let před rokem 2007, kdy se příspěvek na péči ještě nevyplácel, částka 96 000 Kč ročně (tzn. 8 000 měsíčně) vynásobená příslušným koeficientem, a tento "fiktivní příjem" se přičte k případným přivýdělkům. Pečující osobě se po provedení těchto dvou výpočtů přizná výměra důchodu v té výši, která vyjde výhodněji.

Pokud péče netrvala alespoň výše zmíněných 15 let, je možnost zažádat si při podání žádosti o starobní či invalidní důchod alespoň o vyloučení doby péče - to je výhodné zejména v případě, že pečující osoba dosahovala v době péče nízkých nebo nulových výdělků - vyloučením doby péče dojde k tomu, že tyto nízké výdělky nebudou při výpočtu důchodu zohledněny a celkový výdělek se nebude rozpočítávat i na vyloučenou dobu. I v případě, že se doba péče (resp. výdělky z této doby) vyloučí, bude započtena jako náhradní doba důchodového pojištění (tedy odpracované roky).

Kateřina Bulantová

08.03.2015 16:48

Hela

(Jihomoravský kraj)

Dobrý den,pokud si zažádám o potvrzení že jsem v plném invalidním důchod,dle mého bydliště,okr.Břeclav vystaví mi jej OSSZ? Děkuji


09.03.2015 10:18

Odpověď:

Dobrý den, Helo,

dle informací ČSSZ Vám potvrzení o invalidním důchodu může osobně vydat kterákoliv OSSZ (bližší informace naleznete zde). Nicméně ze zkušeností našich klientů vyplývá, že existuje i možnost, kterou informace z ČSSZ neuvádí - a to kontaktování OSSZ telefonicky, nahlášení rodného čísla důchodce a zaslání potvrzení zdarma na jeho adresu.

Kateřina Bulantová

08.03.2015 11:23

Teresa

(Středočeský kraj)

Dobrý den. Mám částečný invalidní důchod 5742 kč . A letos jdu do starobního důchodu a chtěla bych vědět kolik asi budu mít důchod starobní. Děkuji.


09.03.2015 10:09

Odpověď:

Dobrý den, Tereso, 

obávám se, že na Váš dotaz neumím konkrétně odpovědět. Částka starobního důchodu se totiž nepočítá pouze přepočtem z důchodu invalidního, nelze ji tedy tak snadno stanovit. Výpočet starobního důchodu je velmi složitý proces a v naší poradně jej neprovádíme.  

Obecně se částka SD počítá z výdělků žadatele o tento SD, započítávají se výdělky od 1.1.1986, ze kterých bylo odvedeno důchodové pojištění (tzn. výdělky vyšší než 2 500 Kč měsíčně, popř. výdělky na základě dohody o provedení práce po 1.1.2012, které jsou vyšší než 10 000 Kč měsíčně). Zohledňuje se také splnění doby důchodového pojištění (tzn. odpracované roky). Bližší obecné informace o starobních důchodech naleznete na webu ČSSZ

Orientační výpočet výše SD provádí ČSSZ v rámci speciálních konzultací (bližší informace o těchto konzultacích naleznete zde). 

Kateřina Bulantová

06.03.2015 15:02

Ivana

(Karlovarský kraj)

Dobrý den chtěla bych se zeptat jak se počítá PEČUJÍCÍM OSOBÁM důchod naše zdravotně postižené děti navštěvují denní stacionář i terapeutické dílny má na výpočet našeho důchodu nějaký vliv


09.03.2015 09:36

Odpověď:

Dobrý den, Ivano, 

způsob výpočtu důchodu pečující osoby závisí na tom, jak dlouho tato osoba poskytovala péči:

U osob pečujících déle než 15 let se provádí tzv. srovnávací výpočet, prakticky tedy dva typy výpočtu výše dávky:

a) Období celé péče se považuje za dobu vyloučenou a operuje se pouze s příjmy z výdělečné činnosti, kterých pečovatel dosahoval před a po výkonu péče. Tyto příjmy se zprůměrují pouze na období, ve kterých jich bylo opravdu dosahováno, období péče se vyloučí, a to včetně případných přivýdělků, které zde pečovatel získal.

b) Do období výkonu péče po roce 2006 se dosadí jako "fiktivní příjem" celá částka příspěvku na péči, která je poskytovaná opečovávané osobě na základě zákona o sociálních službách (i kdyby z ní pečující osoba dostávala třeba jen část), a do let před rokem 2007, kdy se příspěvek na péči ještě nevyplácel, částka 96 000 Kč ročně (tzn. 8 000 měsíčně) vynásobená příslušným koeficientem, a tento "fiktivní příjem" se přičte k případným přivýdělkům. Pečující osobě se po provedení těchto dvou výpočtů přizná výměra důchodu v té výši, která vyjde výhodněji.

Pokud péče netrvala alespoň výše zmíněných 15 let, je možnost zažádat si při podání žádosti o starobní či invalidní důchod alespoň o vyloučení doby péče - to je výhodné zejména v případě, že pečující osoba dosahovala v době péče nízkých nebo nulových výdělků - vyloučením doby péče dojde k tomu, že tyto nízké výdělky nebudou při výpočtu důchodu zohledněny a celkový výdělek se nebude rozpočítávat i na vyloučenou dobu. I v případě, že se doba péče (resp. výdělky z této doby) vyloučí, bude započtena jako náhradní doba důchodového pojištění (tedy odpracované roky).

Podmínky pro započtení doby péče jako odpracovaných let (a tedy i podmínkou pro výpočet důchodu pečující osoby výše uvedenými způsoby) jsou následující:

 • osoba pečovala o osobu mladší 10 let, která pobírá příspěvek na péči I. stupně, nebo o osobu bez omezení věku, která pobírá příspěvek na péči II. - IV. stupně
 • jedná se o péči o osobu blízkou (manželé, příbuzní v řadě přímé, děti, sourozenci, zeť, snacha a manžel rodiče, a to kteréhokoli z manželů) nebo se závislou osobou žila osoba pečující ve společné domácnosti
 • osoba poskytovala péči v největším rozsahu. 

Výše uvedené podmínky musí být splněny zároveň. V případě, že dítě, o které pečuje matka, navštěvuje nějaké zařízení (např. denní stacionář), záleží na tom, zda je matka i přesto osobou pečující v největším rozsahu - tzn., zda poskytuje péči po největší část dne. 

Kateřina Bulantová

05.03.2015 11:51

Stepan Martinek

(Středočeský kraj)

Dobry den, Byl mi snizen invaldni duchod ze tretiho(70%)na druhy(60%),o kolik mi klesne penezni prijem?prosim o nejaky priklad) Dekuji za odpoved,S.Martinek


05.03.2015 15:31

Odpověď:

Dobrý den,

přepočet částky invalidního důchodu při změně stupně invalidity má v současné době několik variant. Varianta přepočtu, která by měla být použita v konkrétním případě, se odvíjí od toho, v kterém roce byl invalidní důchod přiznán poprvé; u invalidních důchodů přiznaných poprvé před 1.1.2010 jako částečné ID se dále zohledňuje, zda k nějaké změně stupně ID došlo v období od 1.1.2010 do 31.12.2011.

VARIANTA 1.

ID přiznán po 1.1.2010, tato varianta se použije i na ostatní případy, které neodpovídají variantě 2.

Příklad:

8400 - 2400 (výše základní výměry ID) = 6000 (výše procentní výměry ID III. stupně)

6000 x 0,5 (přepočtový koeficient při přechodu z ID III. na II. stupně) = 3000 (výše procentní výměry ID II. st.)

2400 + 3000 = 5400 (nová výše ID II. stupně)

VARIANTA 2.

ID přiznán před 1.1.2010 jako částečný ID, v období 1.1.2010 - 31.12.2011 došlo ke změně stupně ID)

Příklad:

8400 - 2400 (výše základní výměry ID) = 6000 (výše procentní výměry ID III. stupně)

6000 x 0,3333 (přepočtový koeficient při přechodu z ID III. na II. stupně) = 2000 (výše procentní výměry ID II. st.)

2400 + 2000 = 4400 (nová výše ID II. stupně)

Kateřina Bulantová

04.03.2015 09:34

Dita

(Liberecký kraj)

Dobrý den,mám ID III.stupně s tím,že mě přišlo z ossz rozhodnutí že mám nadále trojku a lékař vzhledem k charakteru mého onemocnění upouští od dalších kontrol.Znamená to,že již nebudu zvána k posudkovému lékaři?A ještě mě zajímá co znamená,že nejsem schopna výdělečné činnosti za zcela mimořádných podmínek.....Pochopila jsem to,že už vůbec nemohu jít nikam do zaměstnání?Protože kdybych někam nastoupila tak mě logicky sníží ID a zruší se to ,,upouštění od dalších kontrol,,Moc děkuji za odpověď,Dita


04.03.2015 12:57

Odpověď:

Dobrý den, Dito,

četnost kontrol u posudkového lékaře je individuální a lékař sám si určuje (např. dle možnosti změny zdravotního stavu), kdy by chtěl Váš zdravotní stav zkontrolovat a případně si Vás pozvat na kontrolu. Samozřejmě je ale také možné, že už si Vás na kontrolu posudkový lékař (resp. orgán OSSZ) nepozve, nicméně toto nejsem bohužel schopna ze své pozice posoudit. Může se rovněž stát, že se změní legislativa upravující posuzování invalidity a v tomto případě je taktéž reálná šance, že by byl Váš zdravotní stav znovu přeposouzen.

Upozorňuji, že výdělečná činnost při pobírání žádného ze stupňů invalidního důchodu zákonem nijak omezena není, co se týče výše výdělku, rozsahu pracovního úvazku, ani typu pracovního poměru (pracovní smlouva, dohoda o pracovní činnosti, dohoda o provedení práce či podnikání na živnostenský list). Omezením může být pouze Váš zdravotní stav - tedy je potřeba vykonávat takovou práci, kterou s ohledem na zdravotní stav zvládáte.

Nicméně u invalidního důchodu III. stupně je ještě třeba rozlišit, zda je osoba schopna či neschopna výdělečné činnosti za zcela mimořádných podmínek. Podle vyjádření úseku metodiky LPS ČSSZ, které jsme nedávno obdrželi, může totiž u osoby, která je invalidní ve III. stupni a není schopna práce za zcela mimořádných podmínek (což je Váš případ), dojít ke snížení stupně invalidního důchodu z III. na II., pokud tato osoba pracuje na vyšší pracovní úvazek. Vyjádření vychází z metodiky, která je platná již od 1.1.2010, nejedná se tedy o novinku letošního roku.

V praxi jsme se však dosud setkali s odebráním nebo snížením stupně invalidního důchodu z důvodu, že osoba vykonávala výdělečnou činnost, pouze v několika ojedinělých případech. Pokud byste nastoupila do práce a skutečně by došlo ke snížení stupně invalidního důchodu, měla byste samozřejmě právo podat proti tomuto rozhodnutí námitku, popř. správní žalobu (v případě neúspěchu námitky). Pokud má osoba v posudku o invaliditě uvedeno, že není schopna výdělečné činnosti za zcela mimořádných podmínek, ale subjektivně se domnívá, že výdělečné činnosti schopna je, lze zvážit podání opravných prostředků i z tohoto důvodu (změna posudku z "není schopen" na "je schopen").

Veronika Pawlusová

26.02.2015 10:46

Jiřina

(Plzeňský kraj)

Dobrý den,jsem nezaměstnaná a chci se zeptat kolik bych si měla platit dobrovolné pojištění abych měla slušný důchod.Je mi 54let a mám dvě děti.Chybí mi odpracovat 15let.Děkuji za odpověd a přeji hezký den


26.02.2015 12:36

Odpověď:

Dobrý den, Jiřino, 

obávám se, že na Váš dotaz nejsem schopna dát konkrétní odpověď. Obecně je dána pouze minimální výše dobrovolného důchodového pojištění; v roce 2015 činí 1863 Kč měsíčně, což odpovídá výdělku 6654 Kč (pojistné činí 28% z výdělku). Částka "výdělku" se pak zohledňuje jako skutečný výdělek pro účely výpočtu důchodu.

Čím vyšší pojistné budete hradit, tím vyšší částka "výdělku" Vám tedy bude započtena. Nicméně, z mojí pozice bohužel nejsem schopna posoudit, jak vysokou částku pojistného byste měla hradit, abyste měla "slušný důchod". Důchod se totiž počítá z výdělků od 1.1.1986, záleží tedy také na tom, jaké výdělky jste měla od tohoto data a kolik let důchodového pojištění (tzn. odpracovaných let) budete mít při dosažením důchodového věku splněno. 

Kateřina Bulantová

24.02.2015 11:58

Rudolf

(Středočeský kraj)

Dobrý den, jsem v ID 3.st. a mám nemoc z povolání, na kterou dostávám rentu. Jelikož prognóza je velmi špatná, chci se zeptat, zda v případě mého úmrtí bude manželka po mně něco pobírat . Je mi 62 let, manželce 60let. Děkuji za odpověď , Rudolf.


24.02.2015 15:54

Odpověď:

Dobrý den, Rudolfe, 

Vaše manželka by si po Vašem úmrtí mohla podat na OSSZ dle místa trvalého bydliště žádost o tzv. vdovský důchod. Vdova má nárok na vdovský důchod po zemřelém manželovi, jestliže manžel 

 • pobíral starobní důchod nebo
 • pobíral invalidní důchod nebo
 • ke dni smrti splnil podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod nebo
 • ke dni smrti splnil podmínky nároku na starobní důchod nebo
 • zemřel následkem pracovního úrazu.

Vdovský důchod lze ve většině případů pobírat 1 rok od úmrtí manžela, pro nárok na výplatu vdovského důchodu i po uplynutí více než 1 roku od úmrtí manžela je třeba splnit jednu z následujících podmínek nejpozději do dvou let od skončení jednoleté výplaty vdovského důchodu (tedy nejpozději do 3 let od úmrtí manžela):

 • péče o nezaopatřené dítě,
 • péče o dítě, které je závislé na pomoci jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost),
 • péče o svého rodiče nebo rodiče zemřelého manžela, který s ní žije v domácnosti a je závislý na pomoci jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost)
 • invalidita třetího stupně,
 • dosažení alespoň věku o 4 roky nižšího, než činí důchodový věk stanovený podle § 32 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, pro muže stejného data narození nebo důchodového věku, je-li důchodový věk nižší (tzn. dosažení věku alespoň 59 let a 4 měsíce, což je důchodový věk muže narozeného v roce 1955).

Vaše manželka tedy splňuje poslední podmínku pro výplatu vdovského důchodu i po uplynutí 1 roku od úmrtí manžela. Vdovský důchod lze pobírat i v době pobírání důchodu starobního, v souběhu se starobním důchodem je však výše vdovského důchodu krácena.

Kateřina Bulantová

23.02.2015 13:03

gabriela kovacova

(Ústecký kraj)

Dobry den chtela bych se zeptat moji dceri byl priznan i. duchod z mladi . Den vzniku je 23.11.2011 ale zpetne ji to vyplati od23.10.2013prosim o radu jestli je mozne se odvolat a zadat vyplaceni zpetne .moc dekuji za info


24.02.2015 12:38

Odpověď:

Dobrý den, 

v naší praxi se setkáváme s různými variantami vzniku nároku na výplatu invalidního důchodu - od data žádosti o invalidní důchod, data vzniku invalidity či od data posouzení zdravotního stavu posudkovým lékařem OSSZ. Pokud nesouhlasíte s datem vzniku nároku na výplatu důchodu Vaší dcery, lze zkusit podat v této věci námitku, z mojí pozice však bohužel nejsem schopna posoudit, zda je v případě Vaší dcery změna data nároku na výplatu možná či nikoliv. 

Námitku lze podat do 30 dnů od data doručení rozhodnutí o invalidním důchodu, se sepsáním námitky Vám mohou pomoci pracovníci některé z občanských poraden či pracovnice sociálního odboru obce s rozšířenou působností. 

Kateřina Bulantová

20.02.2015 06:01

František

(Středočeský kraj)

Dobrý den, prosím o radu jak mám napsat námitku na zamítnutí zvýšení inv.důchodu jestli na to existuje formulář.Inv.důchod jsem dostal po operaci kr. páteře v r.2008 a to plný 3. st. V roce 2010 mi ho snížili na část. 1.st. V součastnosti jsem po dalších 2.op.kr.páteře a 1.bederní a další op.kr.se plánuje trpím stálímy bolestmi hlavy a stále častěji jezdím na infuse. Děkuji za odpověď František


20.02.2015 10:37

Odpověď:

Dobrý den, Františku,

pokud nesouhlasíte s rozhodnutím ohledně invalidního důchodu, je možné podat námitku. Námitka se podává buď na OSSZ (oddělení námitkového řízení) nebo na ČSSZ (oddělení námitkového rozhodování), vždy ve lhůtě do 30 dnů od doručení rozhodnutí ČSSZ, proti kterému chcete námitku podat. Vzor námitky naleznete na našem Informačním portálu.

Pokud byste potřeboval se sepsáním námitky pomoci, můžete se na nás obrátit prostřednictvím naší bezplatné telefonní linky 800 100 250 (v provozu v pracovní dny: v pondělí a středu od 9 do 13 hodin a v úterý a čtvrtek od 12 do 16 hodin), případně na e-mail poradna@ligavozic.cz. Se sepsáním námitky by Vám mohli pomoci i pracovníci některé z občanských poraden.

Můžete si rovněž zkusit pročíst vyhlášku č. 359/2009 Sb., o posuzování invalidity, která v příloze č. 1 uvádí procentní míry poklesu pracovní schopnosti - můžete zde tedy orientačně zjistit, kolik procentních bodů odpovídá Vaší zdravotní indikaci.

Veronika Pawlusová

16.02.2015 07:18

dagmar

(Zlínský kraj)

Prosim kolik bude vyše duchodu 3.stupně když při 2. stupni duchodu beru častku ve vyši 7300 Kč. děkuji


17.02.2015 12:34

Odpověď:

Dobrý den, Dagmar,

pokud by se Vám zvýšil invalidní důchod na třetí stupeň, je možné samozřejmě i vypočítat konkrétní částku zvýšení. Toto je možné počítat podle speciálních koeficientů, bližší informace najdete na webu ČSSZ v sekci Výše invalidního důchodu při změně stupně invalidity a níže.

Z textu Vašeho dotazu však není jasné, kdy jste invalidní důchod získala. Pokud např. máte invalidní důchod, který jste získala před rokem 2010, je potřeba vědět, kdy a zda kdy se Vám měnil stupeň, kolikrát jste byla na kontrolní lékařské prohlídce, apod., je nutné znát „historii“ Vašeho ID. Přepočet ID je totiž v těchto případech složitější. Pokud však budeme tyto informace znát, je možné Váš ID přepočítat.

Veronika Pawlusová

12.02.2015 15:13

ŘÍMOVSKÁ VLASTA

(Ústecký kraj)

Dobrý den mám takový dotaz.Byla jsem zbavena rodičovských práv výživné platím.Bývaly manžel zemřel a děti byly svěřeny do péče prarodičů.Ted mám čid 2 stupně a zjistila jsem že mi strhávají sirotčí duchod na syna z ID je to možné nebo se někde stala chyba?Myslela jsem že sirotčí důchod vyplácí stát .Můžete mi prosím říct jak to teda je? Děkuji za odpověd ŘÍMOVSKÁ


16.02.2015 12:42

Odpověď:

Dobrý den, paní Římovská,

sirotčí důchod je vyplácen Českou správou sociálního zabezpečení, neměl by tedy být strháván z invalidního důchodu Vám. Bohužel neznám podrobně Vaši situaci, neumím tedy říct, z jakého důvodu je Vám částka z invalidního důchodu strhávána. Doporučuji Vám zkusit se obrátit na OSSZ dle místa Vašeho bydliště, kontakty najdete ZDE.

Veronika Pawlusová

11.02.2015 18:39

František

(Středočeský kraj)

Dobrý večer prosím započítává se se inv.důchod 2.stupně do starobnío důchodu


12.02.2015 11:41

Odpověď:

Dobrý den, Františku, 

částka invalidního důchodu (bez ohledu na jeho stupeň) se při výpočtu starobního důchodu nezapočítává. Doba pobírání ID I. nebo II. stupně se nezapočítává ani jako náhradní doba důchodového pojištění - tzn., jako odpracované roky pro nárok na starobní důchod.

Kateřina Bulantová

10.02.2015 09:32

Eva

(Jihočeský kraj)

Dobrý den, pobírám nadále ID I.STUPNĚ, přestože mě 23.2.2010 byla PK MPSV zvýšena míra poklesu schopnosti soustavné výdělečné činnosti na 50%, prosím o radu na koho se obrátit v případě zvýšení stupně ID. Děkuji.


10.02.2015 12:08

Odpověď:

Dobrý den, Evo, 

z Vašeho dotazu jsem vyrozuměla, že jste pobírala částečný invalidní důchod, který byl k 1.1.2010 automaticky převeden na ID I. stupně; od 23.2.2010 Vám pak byl stupeň ID navýšen na II. Pokud jsem Váš dotaz pochopila správně, pak bohužel k navýšení částky ID nedošlo oprávněně. Bývalé částečné ID byly totiž převedeny na ID I. a II. stupně bez jakékoliv změny částky ID, i ID I. stupně byly tedy v podstatě vypláceny již ve výši stupně II.; k navýšení částky Vašeho ID by tedy došlo pouze v případě, že by Vám byl nově přiznán ID III. stupně. 

Kateřina Bulantová

09.02.2015 10:16

lída

(Jihomoravský kraj)

Dobrý den,mám dotaz syn má PnP 1.stupen a bude mu končit,zároven mu bude 18 let.Chtěla jsem se zeptat ,jestli se dává částečný duchod z mládí jen při vyšším stupni nebo to má cenu zkusit požádat .Nemá ment.postižení má nákladnou dietu na stravování-bezlepkovou dietu.děkuji


09.02.2015 14:36

Odpověď:

Dobrý den, Lído,

pokud synovi končí platnost rozhodnutí o příspěvku na péči a zároveň by měl již dosáhnout věku 18 let, doporučuji se na pobočce úřadu práce, která mu vyplácí příspěvek na péči, informovat, zda již bylo zahájeno řízení o přezkumu nároku na příspěvek. Nově by se mělo u syna hodnotit i zvládání základní životní potřeby „péče o domácnost“, po dosažení 18 let věku se mění také podmínky a výše příspěvku v jednotlivých stupních (bližší informace o příspěvku naleznete na našem Informačním portálu).

Invalidní důchod „z mládí“ lze přiznat pouze ve III. stupni (bývalý plný invalidní důchod), se stupněm příspěvku na péči stupeň invalidního důchodu nesouvisí. Z mojí pozice bohužel nejsem schopna posoudit, zda by Váš syn mohl ID "z mládí" získat či nikoliv. Nicméně doporučuji zkusit při žádosti uvést, že o ID "z mládí" žádáte

Kateřina Bulantová 

09.02.2015 10:10

ida

(Jihomoravský kraj)

Dobrý den,děkuji za odpoved.Možná jsem se špatně vyjadřila v mojím předchozím dotazu.Duchod mě končí letos v prosinci.Zajímá mě ,až mě dojdou papíry na kontrolu a přezkoumání v listopadu na částečný duchod,co mám podniknout když budu chtít žádat o plný duchod nikoli částečný.Bude se posuzovat předpokládám, dál jestli mám nárok na částečný .děkuji


09.02.2015 12:41

Odpověď:

Dobrý den, Ido,

moje předchozí odpověď na Vaši otázku je stále platná, o invalidní důchod se totiž žádá obecně, bez ohledu na stupeň. Je pak na posudkovém lékaři, jak Váš zdravotní stav posoudí a následně Vám přizná invaliditu 1., 2., nebo 3. stupně. Neexistují zvlášť žádosti např. o 1. stupeň, nebo zvlášť žádosti o 3. stupeň ID. Doplňuji, že pojmy částečný a plný invalidní důchod se již nepoužívají (byly nahrazeny invalidním důchodem 1., 2. nebo 3. st, jak píšu výše).

Veronika Pawlusová
 

05.02.2015 12:24

Jan

(Jihomoravský kraj)

Dobrý den,rád bych se zeptal, 1.dnes mi uznaly 2stupeň invalidy.arád bych se zeptal co to pro mě znamená a zda mohu pracovat 8hodin denně.Je mi 28 let a mám 1ročního syna a manželku na mateřské dovolené.kvůli zdravotním potižím mohu dělat jen 4hodiny denně,dá se to nějak řešit přes sociální uřad?nebo někde?2.slyšel jsem že je možné požádat zpětně částku která mi bude vyplácena..Je to možné?Děkuji za odpověď


05.02.2015 14:44

Odpověď:

Dobrý den, 

výdělečná činnost při pobírání invalidního důchodu není zákonem nijak omezena, co se týče výše výdělku či délky pracovní doby; u invalidního důchodu I. a II. stupně se výdělečná činnost naopak předpokládá, protože doba pobírání ID I. a II. stupně se nezapočítává jako náhradní doba důchodového pojištění (tzn. jako odpracované roky např. pro nárok na starobní důchod). Délka pracovního úvazku je při pobírání ID omezena pouze zdravotním stavem, záleží tedy na tom, zda Váš zdravotní stav umožňuje vyšší než 4hodinový úvazek denně či nikoliv. 

Z Vašeho dotazu mi bohužel není zcela jasné, co konkrétně byste chtěl se "sociálním úřadem" řešit, ani kterou instituci máte na mysli. Nicméně předpokládám, že Vám zřejmě jde o to, zda byste mohl pracovat na vyšší úvazek, abyste mohl lépe zabezpečit rodinu. Jak uvádím výše, záleží rozsah pracovního úvazku na tom, co Vám umožňuje Váš zdravotní stav. Pokud byste se však ocitl ve finanční tísni, můžete zkusit na úřadě práce požádat o některou z dávek státní sociální podpory či pomoci v hmotné nouzi

Co se týče zpětného vyplacení částky invalidního důchodu, v praxi se setkáváme s různými variantami, Většinou je invalidní důchod vyplacen buď od data podání žádosti, nebo od data vzniku invalidity (podle toho, které datum nastalo dříve). Pokud by Vám byla přiznána výplata ID od pozdějšího data, lze podat na ČSSZ návrh na změnu data přiznání výplaty ID. 

Kateřina Bulantová

03.02.2015 18:35

jana

(Středočeský kraj)

Dobrý den,prosim o radu spiš o informaci než se vydam někde na socialku.Je mne 28let do 26 let jsem studovala,pak jsem měla do dneška jen par brigad. Mam zdravotni problemy a tak jsem si požadala o ID,byl mne přiznan 1 stupen,nyni se ale ptam,kolik nebo vlastně z jake častky mne bude vypočitan? Děkuji


04.02.2015 15:42

Odpověď:

Dobrý den, Jano, 

částka invalidního důchodu se obecně vypočítává z výdělků za rozhodné období (tzn. od počátku roku, kdy jste dosáhla věku 19 let, do konce roku, který předcházel roku podání žádosti o ID). Výdělek z brigády by se ve výpočtu Vašeho invalidního důchodu zohlednil v případě, že jste z výdělku odváděla důchodové pojištění. 

I v případě, že jste prozatím neměla započitatelné výdělky, byste měla v případě, že splníte podmínky nároku na výplatu invalidního důchodu, mít přiznánu alespoň minimální výši ID (v roce 2015 je minimální výše ID 3170 Kč). 

Pro nárok na výplatu invalidního důchodu je třeba splnit potřebnou dobu důchodového pojištění - od 26 do 28 let čtyři roky, nad 28 let 5 roků z posledních 10ti let před vznikem invalidity. Potřebnou dobu důchodového pojištění lze pro nárok na invalidní důchod splnit i dobou studia na střední nebo vysoké škole po dosažení 18. roku věku. 

Kateřina Bulantová

03.02.2015 12:42

Iva

(Ústecký kraj)

Dobrý den, v roce 2001 mi byl přiznán PID (Morbus Hodgkin, VI.st., meta v perikardu). Při sepisování žádosti o PID byl ze strany ČSSZ požadován pouze doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání s tím, že pokud jsem do doby ukončení studia na VŠ nepracovala v pracovním poměru, tak to pro doložení rozhodných dob pojištění (= řádné denní studium po celou dobu od mých 18.narozenin až do ukončení studia na VŠ státní zkouškou) stačí. V žádosti o PID je v kolonce ´Učení/Studium´ strojopisem uvedena pouze VŠ. Podepisovala jsem žádost vyplněnou strojopisem. Bez mého vědomí tam potom někdo do kolonky ´Učení/Studium´ rukou dopsal studium na SPŠ. V záznamu o jednání posouzení zdravotního stavu, který je přílohou žádosti o PID, se uvádí: … „PA: absolventka SPŠ sklářské, 1 rok studium vazby květin, 9/95-7/00 studium VŠ …“ V době, kdy jsem obdržela rozhodnutí o přiznání PID, jsem díky velmi špatnému zdravotnímu stavu rozhodnutí o výši přiznaného plného invalidního důchodu považovala v „dobré víře“ za zodpovědně zpracované a vzala jsem je na vědomí bez jakýchkoliv pochybností, ke kterým nebyl zavdán žádný důvod, protože pracovnice ČSSZ/OSSZ, která žádost sepisovala, a ani potom nikdo jiný, kdo žádost následně zpracovával, žádné jiné doklady kromě již zmiňovaného dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání nepožadoval a existenci nedoložených dob mi neoznámil a doložit je nechtěl. PID mi byl zrušen na mou vlastní žádost na podzim roku 2006 na jednání o posouzení zdravotního stavu (bylo mi hloupé pobírat peníze se státního systému, když už jsem se cítila natolik dobře, že jsem věřila, že si peníze zvládnu vydělat sama). V srpnu 2014 jsem si podala žádost o vystavení „Informativního listu důchodového pojištění“, protože dlouhodobě pobývám v zahraničí a zajímala jsem se o možnost placení Dobrovolného důchodového pojištění. Zaslaný přehled dob pojištění jsem samozřejmě v tomto případě a za daných okolností (tj. příznivý zdravotní stav a zájem na celkovém počtu započítaných dob) velmi pečlivě prostudovala a při tom jsem s údivem zjistila, že v přehledu není započítaná doba řádného denního pomaturitního studia (1 rok). Dobu pojištění jsem doložila vyplněním formuláře „Doložení nových skutečností“ //ačkoli se o novou skutečnost vlastně nejednalo, protože údaj o tomto studiu je uveden již v Záznamu o jednání posouzení zdravotního stavu, který je přílohou žádosti o PID// a požádala jsem o přepočítání výše PID. Přišlo mi rozhodnutí, ve kterém sice doba pomaturitního studia uvedená byla, ale stále chyběly započítané tři týdny mezi ukončením studia na SŠ a nástupem na VŠ (ačkoliv zákon jasně říká, že i tato doba se považuje za studium). Od úvahy o dobrovolném placení důchodového pojištění jsem tedy nakonec s pocitem hlubokého zklamání a rozhořčení z velice nedbalého a platné zákony nerespektujícího přístupu ČSSZ ve věcech vedení dokumentace o skutečnostech zakládajících nárok na důchod dospěla až k podání námitky proti takovému rozhodnutí. V rámci této námitky jsem kromě započtení chybějící doby 3 týdnů a přepočítání výše důchodu také požadovala doplacení rozdílu mezi částkou PID, která mi byla vyplácena, a částkou, na kterou jsem měla dle rozhodných skutečností nárok, jelikož nárok na doplacení není podle § 56, odstavec 1, písmeno b) zákona č. 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění promlčen, protože důchod byl vyplácen v nižší částce, než náleží, v důsledku nesprávného postupu orgánu sociálního zabezpečení. (ČSSZ si podklady pro vydání rozhodnutí o přiznání a výši PID nevyžádala v takovém rozsahu, aby výsledné rozhodnutí zohlednilo všechny rozhodné skutečnosti, naopak mě uvedla v omyl tvrzením, že doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání je zcela dostačující. Žádost o PID vyplněnou strojopisem, která mi byla předložena k podpisu, někdo bez mého vědomí později upravil dopsáním údajů rukou a to ještě údajů neúplných //a to i přesto, že v příloze žádosti o PID se v Záznamu o jednání posouzení zdrav.stavu uvádí studium na SPŠS a 1 rok studium vazby květin před nástupem na VŠ//, které mě při výpočtu výše důchodu poškodily a v jejichž důsledku mi byl PID vyplácen v nižší částce, než mi náležela.) Rozhodnutí o námitce, které mi bylo doručeno na konci ledna tohoto roku, ale moje tvrzení, že důchod byl vyplácen v nižší částce, než náleží, v důsledku nesprávného postupu orgánu sociálního zabezpečení, zpochybňuje s tím, že ve spisové dokumentaci o tom nenachází žádný doklad a že jsem (cituji): …„měla na ´zvláštní situaci, že jsem zcela netypicky studovala dvě střední školy´, což ČSSZ nemohla jakkoliv předpokládat, výslovně poukázat“… (Nicméně výše důchodu byla přepočítána a částka mě vyplácená je o více než 1/3 nižší než měla na základě rozhodných skutečností být!) V souvislosti s výše popsaným bych se ráda zeptala na následující: 1. Jsou mé námitky a požadavky na doplacení rozdílu v důsledku nesprávného postupu orgánu sociálního zabezpečení oprávněné? 2. Měla jsem ve výše popsaném případě nárok na tzv. „důchod z mládí“? (onemocněla jsem v době, kdy jsem byla stále ještě studentkou VŠ v řádném denním doktorském programu = byla jsem posuzována jako studentka VŠ) 3. Doplatí se rozdíl za celou dobu, kdy jsem PID pobírala (2001-2006)? 4. Mohu v návrhu rozsudku požadovat přímo doplacení rozdílu nebo se mohu domáhat jen zrušení rozhodnutí o námitce? 5. Je soudní proces (= podání správní žaloby proti rozhodnutí o námitce) v tomto případě osvobozen od správních poplatků (i když už v současné době nepobírám žádný invalidní důchod)? Děkuji za odpověď.


04.02.2015 10:53

Odpověď:

Dobrý den, Ivo,

moc mě mrzí, že jste se setkala s tímto přístupem ČSSZ. Pokusím se zodpovědět Vaše dotazy, ale předem upozorňuji, že jsme odborné sociální poradenství (sociální služba), nepracují zde tedy bohužel právníci a ani lékaři, ale sociální pracovníci. Proto složitější právní problematiku odkazujeme spíše na právní poradenství, případně Vám mohu doporučit obrátit se s Vaším podnětem na Veřejného ochránce práv.

1. a 3. Ptáte se, zda jsou Vaše námitky a požadavky na doplacení rozdílu důchodu z důvodu nesprávného úředního postupu oprávněné. Doplatí se rozdíl za celou dobu, kdy jsem PID pobírala (2001-2006)?

Pokud se situace skutečně stala tak jak výše popisujete, podle mého názoru je Váš požadavek rozhodně oprávněný a určitě bych doporučovala vytrvat a podat i správní žalobu. V zákoně o důchodovém pojištění č. 155/1995 Sb., § 56, se uvádí:
    (1) Zjistí-li se, že
...
 b) důchod byl přiznán nebo je vyplácen v nižší částce, než v jaké náleží, nebo byl neprávem odepřen, anebo byl přiznán od pozdějšího data, než od jakého náleží, důchod se zvýší nebo přizná, a to ode dne, od něhož důchod nebo jeho zvýšení náleží. Důchod nebo jeho zvýšení se přitom doplatí nejvýše pět let nazpět ode dne zjištění nebo uplatnění nároku na důchod nebo jeho zvýšení; pro běh této lhůty platí § 55 odst. 2 věta druhá a třetí obdobně. Důchod nebo jeho zvýšení se však doplatí ode dne, od něhož důchod nebo jeho zvýšení náleží, v případě, že důchod nebyl přiznán nebo byl vyplácen v nižší částce, než v jaké náleží, nebo byl neprávem odepřen, anebo byl přiznán od pozdějšího data, než od jakého náleží,
v důsledku nesprávného postupu orgánu sociálního zabezpečení,

Jinými slovy byste měla mít nárok na vyplacení částky zpětně za celé období, kdy byl důchod pobírán v "chybné" výši, bez ohledu na to, že je to již déle než 5 let.

2. Ptáte se, zda jste měla ve výše popsaném případě nárok na tzv. „důchod z mládí“? (onemocněla jste v době, kdy jste byla stále ještě studentkou VŠ v řádném denním doktorském programu)

Zde je třeba ještě jednou uvést, že v poradně nepracují lékaři, proto nedokáži přesně uvést zda měl anebo neměl být nárok na invalidní důchod tzv. "z mládí". Podmínka v této věci totiž je, že invalidita vznikla PŘED 18-tým rokem věku, což ze své pozice a z dostupných informací opravdu nedokáži určit. K invalidnímu důchodu z mládí je v zákoně č. 155/1995 Sb., v § 42, uvedeno:
    (1) Na invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně má nárok též osoba, která dosáhla aspoň 18 let věku, má trvalý pobyt na území České republiky a je invalidní pro invaliditu třetího stupně, jestliže tato invalidita vznikla před dosažením 18 let věku a tato osoba nebyla účastna pojištění po potřebnou dobu (§ 40). Za invaliditu třetího stupně se pro účely věty první považuje též takové omezení tělesných, smyslových nebo duševních schopností, které má za následek neschopnost soustavné přípravy k pracovnímu uplatnění. Při posuzování invalidity pro účely nároku na invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně podle věty první se neprovádí srovnání se stavem, který byl u osoby uvedené ve větě první před vznikem dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu (§ 39 odst. 3 věta druhá).

4. Lze v návrhu rozsudku požadovat přímo doplacení rozdílu nebo se mohu domáhat jen zrušení rozhodnutí o námitce?

Tento dotaz bych pro jistotu ještě konzultovala přímo s právníkem, z praxe naší poradny spíše vyplývá, že soud v námi řešených případech ruší rozhodnutí žalované strany a přikazuje nové posouzení věci. Nicméně opravdu doporučuji žalobní petit (tedy návrh co chcete aby soud udělal) konzultovat spíše s odborníkem, kontakty na právníky z různých oblastí práva lze nalézt v této databázi ČAK.

5. Je soudní proces (= podání správní žaloby proti rozhodnutí o námitce) v tomto případě osvobozen od správních poplatků (i když už v současné době nepobírám žádný invalidní důchod)?

Od soudního poplatku jsou osvobozena řízení ve věcech důchodového pojištění, nemocenského pojištění, státní sociální podpory, pojistného na veřejné zdravotní pojištění, pomoci v hmotné nouzi, příspěvku na péči a dávek pro osoby se zdravotním postižením, a to bez ohledu na to, zda žalobce pobírá invalidní důchod či nikoli.

Přeji Vám opravdu hodně štěstí, nevzdávejte to

Lucie Marková

02.02.2015 11:00

michala

(Jihomoravský kraj)

Dobry den chci se zeptat.Mam dceru ktera je od malicka postizena.Pobiram na dceru prispevek na peci 2 stupne.Bude mit pak narok na duchod z mladi.A jestli jsou u tohoto duchdu take stupne jako prvni stupen .druhy stupen a treti a jak se vypocitava takovy duchod dekuji za radu


03.02.2015 12:45

Odpověď:

Dobrý den, Michalo, 

zda bude mít Vaše dcera nárok na invalidní důchod z mládí, Vám bohužel nejsem schopna říci. Obecně je nárok na ID z mládí v případě, že se jedná o invaliditu III. stupně (ID z mládí lze přiznat pouze ve III. stupni), která vznikla před dosažením 18. roku věku. Až bude dcera žádat o invalidní důchod (lze 4 měsíce před dosažením věku 18 let), doporučuji do žádosti uvést, že žádá o ID z mládí. ID z mládí lze ve výjimečných případech přiznat již od 16 let věku, pokud je splněna alespoň minimální doba důchodového pojištění (např. studiem na střední škole).

Částka ID „z mládí“ se zjednodušeně vypočítává z průměrné mzdy v ČR za rok, který o dva roky předchází roku žádosti o invalidní důchod - při výpočtu ID přiznaného letos se tedy bude vycházet z průměrné mzdy za rok 2013. Průměrná mzda je v tomto případě zároveň vyměřovacím základem pro výpočet důchodu (obecně se tento vyměřovací základ stanovuje z výdělků za rozhodné období, což ovšem nelze u invalidního důchodu "z mládí"), tento vyměřovací základ se pak vynásobí příslušným přepočítacím koeficientem a zredukuje pomocí redukčních hranic - tímto způsobem je stanoven osobní vyměřovací základ invalidního důchodu "z mládí". Procentní výměra ID "z mládí" pak činí 45% osobního vyměřovacího základu, základní výměra v letošním roce činí 2400 Kč měsíčně. Částka invalidního důchodu se pak stanovuje jako součet výše základní a procentní výměry. Nicméně, výpočet výše důchodu je velmi složitý proces, v naší Poradně pro život s postižením tedy tyto výpočty neprovádíme. Doporučuji se ohledně konkrétní výše důchodu zkusit informovat na OSSZ dle místa Vašeho trvalého bydliště, popř. na ČSSZ.

Kateřina Bulantová

31.01.2015 16:25

Tom

(Jihočeský kraj)

Dobrý den, počítá se příjem z tzv. renty do důchodu ? děkuji za odpověď


02.02.2015 15:39

Odpověď:

Dobrý den, Tomáši, 

předpokládám, že rentou máte zřejmě na mysli "náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti", která je vyplácena osobám, které utrpěly pracovní úraz nebo mají nemoc z povolání. Náhrada za ztrátu na výdělku se při výpočtu důchodu nezohledňuje, protože se z ní neodvádí sociální, resp. důchodové pojištění. Z hlediska výpočtu důchodu se zohledňují pouze výdělky, ze kterých se důchodové pojištění odvádí. 

Kateřina Bulantová

30.01.2015 10:47

františka

(Královéhradecký kraj)

Dobrý den, jsem po meningokové encefalitidě, chodím o berlích, dali mi důchod prvního stupně, mám napsáno, že mi pracovní schopnost klesla o 45%. Podávala jsem odvolání, dříve jsem pracovala jako dělník v pekárně, je možné, že mi po projednání seberou důchod zcela? Podotýkám, že mi psycholog do papírů ještě připsal, že mé schopnosti po nemoci klesly až na lehkou mentální retardaci. A je obvyklé, že k posudkové komisi se jezdí do krajského města?


02.02.2015 10:36

Odpověď:

Dobrý den, Františko,

nebývá běžné, aby při námitkovém řízení (ve věci důchodu se nepodává odvolání) došlo ke snížení stupně/odebrání důchodu, nicméně vyloučit to také zcela nelze. S ojedinělými případy snížení stupně důchodů v rámci námitky jsme se v Poradně již setkali. Správní řád č. 500/2004 Sb. obecně v § 90, odst. 3, říká:

Odvolací správní orgán nemůže změnit napadené rozhodnutí v neprospěch odvolatele, ledaže odvolání podal také jiný účastník, jehož zájmy nejsou shodné, anebo je napadené rozhodnutí v rozporu s právními předpisy nebo jiným veřejným zájmem.

Toto ustanovení lze aplikovat i na situaci v námitkovém řízení, protože zákon č. 155/1995 Sb. na správní řád odkazuje.

K Vašemu druhému dotazu: Pokud podáváte opravný prostředek námitku, neřeší věc stejná posudková komise jako v případě řízení v prvním stupni (to je ze zákona nemožné). Proto se skutečně stává, že věc dostane k řešení posudková komise ČSSZ ve větším městě. Nicméně pokud Vám termín a čas posudkové komise z důvodu dojezdu do krajského města nevyhovuje, doporučuji kontaktovat příslušného lékaře (či jinou osobu) uvedeného ve výzvě k účasti na posuzování a domluvit se na jiném vhodnějším termínu.

Lucie Marková

29.01.2015 11:07

Evelyn

(Moravskoslezský kraj)

Dobrý den, maminka má přiznaný invalidní důchod III. stupně s tím že má uvedeno, že "není schpona práce za zcela mimořádných podmínek". Když jsem zjišťovala bližší informace narazila jsem na dva výklady: 1. "nepotřebuje" zcela mimořádné podmínky (úpravu pracoviště, pomůcky apod.) takže může s ohledem na svůj zdravotní stav pracovat "normálně" nebo 2. není schopna pracovat ani za zcela mimořádných podmínek, tedy nemůže pracovat. Děkuji za vysvětlení, která varianta je ta správná


30.01.2015 10:23

Odpověď:

Dobrý den,

výdělečná činnost při pobírání žádného ze stupňů invalidního důchodu zákonem nijak omezena není, co se týká výše výdělku, rozsahu pracovního úvazku, ani typu pracovního poměru (pracovní smlouva, dohoda o pracovní činnosti, dohoda o provedení práce či podnikání na živnostenský list).

Nicméně u invalidního důchodu III. stupně se opravdu rozlišuje, zda je osoba schopna či neschopna výdělečné činnosti za zcela mimořádných podmínek. Podle vyjádření úseku metodiky LPS ČSSZ, které jsme nedávno obdrželi, může totiž u osoby, která je invalidní ve III. stupni a není schopna práce za zcela mimořádných podmínek, dojít ke snížení stupně invalidního důchodu z III. na II., pokud tato osoba pracuje na vyšší pracovní úvazek. Vyjádření vychází z metodiky, která je platná již od 1.1.2010, nejedná se tedy o novinku letošního roku. Nicméně v praxi jsme se dosud setkali s odebráním nebo snížením stupně invalidního důchodu z důvodu, že osoba vykonávala výdělečnou činnost, pouze v několika ojedinělých případech.

Pokud má osoba v posudku uvedeno, že je schopna výdělečné činnosti za zcela mimořádných podmínek, znamená to, že potřebuje přizpůsobené pracovní prostředí; to ale, dle mého názoru, může potřebovat i osoba, která pracuje a v posudku má uvedeno, že není schopna výdělečné činnosti za zcela mimořádných podmínek. Rozdíl je pak především v tom, že osoba, která pracuje a v posudku má uvedeno, že není schopna výdělečné činnosti za zcela mimořádných podmínek, se nemůže registrovat na Úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání (a tudíž např. pobírat podporu v nezaměstnanosti). V podstatě pak ani jedna z Vámi uvedených variant výkladu není úplně správná.

Veronika Pawlusová

27.01.2015 12:37

Marie

(Ústecký kraj)

Dobrý den.Mám dotaz budu pobírat ID 1 stupně a jsem vedena v evidenci na prac.úřadě a ráda bych se zeptala kdo platí mé zdrav.a sociální pojištění a jestli se můžu nechat vyřadit z evidence.Děkuji moc za odpověd. M.L.


28.01.2015 12:54

Odpověď:

Dobrý den, Marie,

pokud pobíráte invalidní důchod (v jakémkoli stupni), je za Vás státem hrazeno zdravotní pojištění. Z tohoto důvodu tedy na Úřadu práce vedena být nemusíte. Sociální pojištění jako takové hrazeno není, doba pobírání ID I. a II. stupně není započítávána jako náhradní doba důchodového pojištění (např. pro nárok na starobní důchod).
Doba registrace na ÚP jako uchazeč o zaměstnání je brána jako náhradní doba pojištění pouze po dobu pobírání podpory v nezaměstnanosti. Dále je počítán jako náhradní doba důchodového pojištění maximálně jeden rok (pro osoby mladší než 55 let) nebo max. tři roky (pro osoby ve věku 55 let nebo starší 55 let), kdy jste v evidenci ÚP, ale již bez nároku na podporu.
V případě, že byste se zůstala na ÚP jako uchazeč o zaměstnání, Úřad práce by se Vám snažil nalézt práci, tzn., že byste musela plnit součinnost s ÚP (docházet na Úřad práce, reagovat na nabídky zaměstnání, atd.).
Je tedy na Vašem uvážení, zda se rozhodnete se na ÚP zůstat, či nikoli.

Veronika Pawlusová

26.01.2015 17:46

Hana

(Jihomoravský kraj)

Dobrý den.Jsem 15let v invalidním důchodu nyní 2 st a Již 13 roků pečuji o syna ve IV st postižení DMO.Chtěla bych vědět zda mohu mít stále částečn důchod i pečovat o syna.Vím,že dříve jsem mohla mít jen částečný důchod a nyní prý už může mít pečující osoba plný invalidní důchod a samozřejmně musí péči zvládat.Moc děkuji za odpověd.Hana


27.01.2015 12:31

Odpověď:

Dobrý den, Hano,

jak sama píšete, je důležité, aby osoba péči o závislou osobu zvládala (jak psychicky, tak fyzicky). To, že osoba pobírá invalidní důchod (jakéhokoli stupně), ale není překážkou. V zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, je však uvedeno, že za zdravotně způsobilou osobu k poskytování pomoci se nepovažuje osoba, která má sama nárok na příspěvek, ledaže lékařským posudkem vydaným poskytovatelem zdravotních služeb doloží, že je schopna tuto pomoc poskytovat. Pokud byste tedy Vy sama jako pečující osoba pobírala příspěvek na péči, mohla byste péči poskytovat pouze v případě, že by lékař uznal, že toto zvládáte.

Veronika Pawlusová

22.01.2015 16:57

kamila

(Středočeský kraj)

Dobrý den,prosim o informaci. Jsem v PN 11měsicu a včera mne sdělili termin operace pateře za 2 měsice.Mam si jit zažadat o ID a nebo mne ho mohou taky zamitnout?Děkuji


23.01.2015 12:51

Odpověď:

Dobrý den, Kamilo,

ze své pozice sociálního pracovníka Vám bohužel nemůžu dát na Vaši otázku konkrétní odpověď, zdravotní stav může posoudit pouze lékař. Obecně se u nároku na invalidní důchod posuzuje mimo jiné i skutečnost, zda jde o tzv. dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav. Za dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav se pro účely zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, považuje zdravotní stav, který omezuje tělesné, smyslové nebo duševní schopnosti pojištěnce významné pro jeho pracovní schopnost, pokud tento zdravotní stav trvá déle než 1 rok nebo podle poznatků lékařské vědy lze předpokládat, že bude trvat déle než 1 rok. Dle výše uvedeného je tedy potřeba posoudit, zda se nebude Váš zdravotní stav měnit z důvodu operace (např. zhoršovat a posléze zlepšovat).

Obecně se zdravotní stav pro účely invalidního důchodu posuzuje dle vyhlášky č. 359/2009 Sb., o posuzování invalidity. Doporučuji Vám zkusit si tedy výše uvedenou vyhlášku pročíst, v příloze č. 1 uvádí procentní míry poklesu pracovní schopnosti - můžete zde tedy orientačně zjistit, kolik procentních bodů odpovídá Vaší zdravotní indikaci. Obecně Vám ale nic nebrání zkusit si o invalidní důchod na OSSZ dle místa Vašeho bydliště zažádat. Váš zdravotní stav posoudí posudkový lékař (dle uvedené vyhlášky) a ten určí, zda a případně o kolik je Vaše pracovní schopnost snížena.

Veronika Pawlusová

22.01.2015 11:16

Dagmara

(Jihočeský kraj)

Dobrý den,mám dotaz ohledně mého známého. Od r. 2007 má přiznaný invalidní důchod III. stupně. Minulý týden byl u posudkové komise, kde mu lékař oznámil, že pokud bude pracovat, bude mu III. stupeň odebrán. Z vašich informací je patrné, že výdělečná činnost při žádném ze stupňů invalidity není nijak zákonem omezena. Přesto prosím o sdělení, zda od r. 2015 nenastala v tomto nějaká změna. Děkuji


23.01.2015 15:10

Odpověď:

Dobrý den, Dagmaro,

výdělečná činnost při pobírání žádného ze stupňů invalidního důchodu skutečně zákonem nijak omezena není, co se týče výše výdělku, rozsahu pracovního úvazku, ani typu pracovního poměru (pracovní smlouva, dohoda o pracovní činnosti, dohoda o provedení práce či podnikání na živnostenský list).

Nicméně u invalidního důchodu III. stupně je ještě třeba rozlišit, zda je osoba schopna či neschopna výdělečné činnosti za zcela mimořádných podmínek. Podle vyjádření úseku metodiky LPS ČSSZ, které jsme včera obdrželi, může totiž u osoby, která je invalidní ve III. stupni a není schopna práce za zcela mimořádných podmínek, dojít ke snížení stupně invalidního důchodu z III. na II., pokud tato osoba pracuje na vyšší pracovní úvazek. Vyjádření vychází z metodiky, která je platná již od 1.1.2010, nejedná se tedy o novinku letošního roku.

Nicméně v praxi jsme se dosud setkali s odebráním nebo snížením stupně invalidního důchodu z důvodu, že osoba vykonávala výdělečnou činnost, pouze v několika ojedinělých případech. Pokud by u Vašeho známého skutečně došlo ke snížení stupně invalidního důchodu (nebo k jeho odebrání), má samozřejmě právo podat proti tomuto rozhodnutí námitku, popř. správní žalobu (v případě neúspěchu námitky). Pokud má osoba v posudku o invaliditě uvedeno, že není schopna výdělečné činnosti za zcela mimořádných podmínek, ale subjektivně se domnívá, že výdělečné činnosti schopna je, lze zvážit podání opravných prostředků i z tohoto důvodu (změna posudku z "není schopen" na "je schopen").

Kateřina Bulantová

21.01.2015 07:51

Michal

(Karlovarský kraj)

Dobrý den, měl bych dotaz ohledně změny důchodu na třetí stupeň. Jsem 28 letý pracujicí na částečné úvazky, aktuálně pobírající jen důchod druhého stupně. Invalidní téměř od mládí cca od roku 1990 s diagnózou resekce ganglineuromu v oblasti pánve, paraparéza dolních končetin(jedna končetina úplná paraparéza). Měl bych možnost příznání důchodu třetího stupně z mládí dle určitého paragrafu? Děkuji moc za odpověď Michal G.


23.01.2015 12:40

Odpověď:

Dobrý den, Michale, 

o zvýšení stupně invalidního důchodu si jistě zažádat můžete, nejsem Vám ovšem bohužel schopna říci, jaké jsou ve Vašem případě šance na zvýšení na III. stupeň ID. Co se týče možnosti žádat o invalidní důchod "z mládí", vzhledem k tomu, že již invalidní důchod pobíráte, jednalo by se v podstatě pouze o změnu data vzniku invalidity (invalidita by musela vzniknout před dosažením 18 let věku) a změnu z ID II. na ID III. stupně; invalidní důchod z mládí je totiž přiznáván pouze ve III. stupni. Z mojí pozice však nejsem schopna určit, zda je posun data vzniku invalidity ve Vašem případě možný, musel byste zřejmě doložit lékařské zprávy, které by popisovaly Váš zdravotní stav před deseti lety. 

Pokud by se podařilo prokázat, že Vám měl být přiznán ID "z mládí", mohl by Vám být zpětně doplacen rozdíl mezi částkami ID. Doplacení zpětně se ve většině případů provádí maximálně 5 let zpětně; pokud by byla zjištěna chyba ČSSZ, bylo by zřejmě možné doplatit rozdíl již od dosažení 18. roku věku (tzn. od data, kdy vzniká nárok na výplatu ID "z mládí"). 

Nicméně dle mého názoru je varianta, že by Vám invalidní důchod "z mládí" byl přiznán za takto dlouhé období zpětně, je velmi nepravděpodobná.  

Kateřina Bulantová

20.01.2015 20:02

Pavla

(Ústecký kraj)

Dobrý večer,předem děkuji za odpověď paní Kateřině Bulantové a zároveň si dovolují ještě jednu otázku. Můj švagr je invalidní III.stupně a teď nevím jestli letos nebo příští rok bude v důchodovém věku. Dělá se automaticky převod do starobního důchodu nebo si musí o starobní důchod požádat sám? Předem děkuji za jakoukoliv odpověď Pavla.


21.01.2015 12:13

Odpověď:

Dobrý den, Pavlo,

rozhodně doporučuji, aby si švagr o starobní důchod sám zažádal, a to do té doby, než dovrší 65 let. Po podání žádosti o starobní důchod bude u něj proveden tzv. srovnávací výpočet - starobní důchod bude vypočten běžným způsobem a bude porovnán s výší ID, který bude švagr v době podání žádosti o SD pobírat. Pokud bude vypočtený SD vyšší než ID, bude SD přiznán a vyplácen. Pokud bude vyšší ID, bude žádost o SD zamítnuta a nadále bude vyplácen ID. ID lze pobírat do 65 let, v tomto věku pak bude ID automaticky převeden na SD a vyplácen ve stejné výši.
Pokud by švagr o starobní důchod do 65 let nepožádal, byl by mu po dovršení 65 let automaticky ID převeden do SD, ovšem bez srovnávacího výpočtu, což nemusí být výhodné.

Veronika Pawlusová

18.01.2015 20:55

Pavla

(Ústecký kraj)

Dobrý večer, prosím o radu.v červnu 2014 jsem ovdověla.Manžel měl nedožitých 57 let a mě v listopadu 2014 bylo 49 roků. Pobírám invalidní důchod II.stupně. Informativně se ptám,jestliže v budoucnu půjdu do starovniho důchodu je možné žádat obnovení vdovského důchodu jestliže se znovu neprovdám a bude to za několik let? Předem děkuji za jakoukoliv odpověď s pozdravem Pavla.


20.01.2015 13:32

Odpověď:

Dobrý den, Pavlo, 

dle §50 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, vdovský důchod náleží po dobu jednoho roku od smrti manžela. Po uplynutí jednoho roku má vdova nárok na vdovský důchod, jestliže

a) pečuje o nezaopatřené dítě,
b) pečuje o dítě, které je závislé na pomoci jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost)5c),
c) pečuje o svého rodiče nebo rodiče zemřelého manžela, který s ní žije v domácnosti a je závislý na pomoci jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost),
d) je invalidní ve třetím stupni, nebo
e) dosáhla alespoň věku o 4 roky nižšího, než činí důchodový věk stanovený podle § 32 pro muže stejného data narození nebo důchodového věku, je-li důchodový věk nižší.

Nárok na vdovský důchod vznikne znovu, jestliže se splní některá z výše uvedených podmínek do dvou roků po zániku dřívějšího nároku na vdovský důchod. Nárok na vdovský důchod zaniká uzavřením nového manželství.

Co se týče obnovení nároku na vdovský důchod v souvislosti s důchodovým věkem, dle Vašeho věku v roce 2014 jsem spočítala, že jste se narodila v roce 1965; důchodový věkem mužů stejného ročníku narození je 65 let. Pro obnovu nároku na vdovský důchod byste tedy musela dosáhnout věku 61 let nejpozději do dvou let od zániku dřívějšího nároku (tzn., nejpozději v roce 2017) - tuto podmínku však bohužel nesplňujete, neboť dosáhnete věku 61 let až v roce 2026. Pro obnovení nároku na vdovský důchod byste tedy musela splnit jinou z výše uvedených podmínek.

Kateřina Bulantová

18.01.2015 20:14

Lenka

(Moravskoslezský kraj)

Dobrý den, před dvěmi lety mi byl přiznán ČID 1.stupně. Před měsícem jsem měla jít opět před posudkového lékaře,ale jen mi napsali,že invalidita trvá. Důchod mi byl přiznán po operaci páteře. Mám silikonový spacer mezi 4 a 5 bederním obratlem. Po posledním CT vyšetření mám výhřez na pravé straně bederní páteře 3mm a poškození nervů do pravé nohy. Když mi napsali,že invalidita trvá,tak to znamená,že už si mně nebudou zvát,anebo že si mně pozvou zase za dva roky. Děkuji za Váš čas a za odpověď.


20.01.2015 12:16

Odpověď:

Dobrý den, Lenko, 

pokud jste nebyla pozvána k posudkové komisi a byl Vám pouze doručen posudek o invaliditě, kde je uvedeno, že Vaše invalidita trvá, znamená to, že Vám nadále zůstává stejný stupeň invalidity. Neznamená to však automaticky to, že byste byla již uznána invalidní trvale. Délka platnosti posudku (tzn., doba, na kterou jste uznána invalidní) by měla být v posudku o invaliditě také uvedena (buď konkrétní datum, nebo informace o tom, že další kontrolní lékařská prohlídka bude např. za tři roky). Pokud délka platnosti posudku není uvedena, doporučuji kontaktovat lékařskou posudkovou službu OSSZ dle místa vašeho trvalého bydliště - je totiž v tomto případě možné, že invalidita Vám již byla přiznána "trvale".

Nicméně dovolím si upozornit, že ani přiznání invalidity "trvale" neznamená, že již nemůže nikdy proběhnout kontrola Vašeho zdravotního stavu z hlediska nároku na invalidní důchod. 

Kateřina Bulantová

16.01.2015 14:28

Alena

(Jihomoravský kraj)

Dobrý den, pečuji o 13náctiletou dceru s DMO, má přiznaný . 3stupeň PnP. Pracuji na částečný úvazek. Ze mzdy odvádím zdravotní pojištění, ale teď jsem byla informována že pokud pečuji o dítě se 3 stupněm Pnp tak nemusím toto pojištění platit. Pokud to tak je, jak mám postupovat abych již nemusela toto pojistné platit a mohla bych požádat zdravotní pojišťovnu o přeplatek pojistného? Děkuji a přeji krásný den


19.01.2015 14:22

Odpověď:

Dobrý den, Aleno,

informace o tom, že jako osoba pečující nemusíte platit zdravotní pojištění z Vašeho výdělku ze zaměstnání, je bohužel zavádějící. I jako osoba pečující bohužel musíte odvádět daň z příjmu i sociální a zdravotní pojištění v závislosti na výši Vašeho příjmu z tohoto zaměstnání. Osobní platby pojistného totiž mají vždy přednost před platbami od státu.

Veronika Pawlusová

Doplňuji odpověď kolegyně Pawlusové: jakožto pečující osoba máte z hlediska zdravotního pojištění výhodu v tom, že pro Vás neplatí tzv. minimální vyměřovací základ - tzn., zdravotní pojištění se Vám vypočítává z Vašeho reálného výdělku i v případě, že by se jednalo o velmi nízký výdělek.

Kateřina Bulantová

16.01.2015 13:12

Dita

(Ústecký kraj)

Dobrý den, mám ID 3.stupeň roztroušená skleróza a zajímalo by mě jak je možné toto, letos mě čeká návštěva na OSSZ po dvou letech (v předchozích letech mě zvali po 3.letech) včera jsem měla ve schránce žádost o předložení dokladů k posouzení zdr.stavu,ale chyběl tam dotazník a hlavně chtějí po mě abych jim poslala nálezy od minulého vyšetření.Jindy to chtěli po obvodním doktorovi a teď tohle vynechali.Znamení to snad,že budou rozhodovat aniž mě pozvou na OSSZ?Při poslední návštěvě tam bylo rpzhodnuto,že mě ID sníží neboť se údajně zlepšil můj zdr.stav.Nevím kde tohle vyčetli,protože neznám nikoho s touto diagnozou u koho by se stav zlepši.Tak nevím co si vymyslí letos,ale zajímá mě proč neposlali dotazník a vynechali obvod.lékaře.Děkuji za odpověd,Dita


19.01.2015 13:58

Odpověď:

Dobrý den, Dito,

mrzí mě Vaše negativní zkušenost a aktuální pobouření, bohužel z naší pozice sociálních pracovníků Poradny příliš nevíme, co Vám máme na Váš text odpovědět. Popisujete svou zkušenost, která je vždy jiná a ptáte se nás, jak je to možné. Bohužel v oblasti posuzování nároku na důchod ze zdravotního hlediska máme jako "odborné sociální poradenství" omezené zkušenosti, můžeme Vám tedy poslat odkaz na znění zákona o provádění sociálního zabezpečení č. 582/1991 Sb., kde se v § 6-8 řeší kompetence posudkové služby OSSZ, nicméně proč ve Vašem případě postupují právě takto Vám nedokážeme říci. Váš dotaz tedy doporučuji spíše položit vedoucí/mu Lékařské posudkové služby v místě Vašeho bydliště, kontakty naleznete na webu ČSSZ, stačí kliknout na místo Vašeho bydliště a následně dohledat příslušný kontakt na konkrétní osobu.

Lucie Marková

15.01.2015 19:44

Anna

(Liberecký kraj)

Dobrý den, mám mám ID 2. stupně a sirotčí důchod a studuji 3 rokem vysokou školu. Chtěla bych se zeptat jestli se na navazující magisterské studium můžu přihlásit i na kombinovanou formu studia nebo musím navštěvovat jenom prezenční formu jinak mi bude sirotčí důchod odebrán. Děkuji A.


19.01.2015 13:36

Odpověď:

Dobrý den, Anno,

sirotčí důchod náleží pouze nezaopatřenému dítěti.
Za nezaopatřené dítě se pro účely zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, považuje dítě do skončení povinné školní docházky, a poté, nejdéle však do 26. roku věku, jestliže
a) se soustavně připravuje na budoucí povolání,
b) se nemůže soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz, nebo
c) z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je neschopno vykonávat výdělečnou činnost.

Za soustavnou přípravu dítěte na budoucí povolání se pro účely výše uvedeného zákona považuje mimo jiné
a) studium na středních a vysokých školách v České republice, s výjimkou dálkového, distančního, večerního a kombinovaného studia, je-li dítě v době takového studia výdělečně činno alespoň v rozsahu uvedeném v § 27 nebo pobírá-li podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci, a studia po dobu výkonu vojenské základní (náhradní) služby, civilní služby nebo za trvání služebního poměru příslušníků ozbrojených sil; za studium na středních a vysokých školách v České republice se považuje též studium na středních a vysokých školách v cizině, pokud podle rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je postaveno na roveň studia na středních a vysokých školách v České republice.

To tedy znamená, že není-li při kombinovaném studiu na vysoké škole poskytována podpora v nezaměstnanosti nebo vykonávána výdělečná činnost v rozsahu zakládajícím účast na důchodovém pojištění, lze dle mého názoru kombinované studium na vysoké škole považovat za soustavnou přípravu dítěte na budoucí povolání, a sirotčí důchod by Vám neměl být odebrán. Doporučuji Vám však pro jistotu i konzultovat Váš případ s pracovníky ČSSZ.

Veronika Pawlusová

13.01.2015 17:31

Hana

(Královéhradecký kraj)

Dobrý den, v únoru jsem žádala o Id z důvodu nemoci onemocnění páteře,které již trvá několik let. Žádost byla zamítnuta ,podala jsem námitku-zamítnuto. Neurologická poslední zpráva zní levostrana hemiparéza Lhk a Ldk. Nebylo bráno v potaz. Podala jsem žádodost o soudní přezkum a dnes jsem byla před posudkovou komisí Mpsv. Závěr souhlasíme se závěry Pk. Na vaši nemoc není kolonka,zdravotní stav se nám zdá dobrý. a můj dotaz prosím zní: rozhodne soud vždy podle posudku Mpsv a nebo je možnost že rozhodne jinak. Vždyť všechny jejich posudky plynou ze stejné lodě. Děkuji Vám za odpověď


20.01.2015 16:09

Odpověď:

Dobrý den, Hano, 

obávám se, že pro Vás bohužel nebudu mít příliš pozitivní informace. Nicméně vzhledem k tomu, že posudek lékařské posudkové komise Ministerstva práce a sociálních věcí, která zdravotní stav posuzuje v rámci soudního přezkumu, je podkladem pro rozhodnutí soudu, obávám se, že rozhodnutí soudu budete taktéž zamítavé - z praxe máme dosud jediný případ, kdy i přes zamítavý posudek byl vydán pozitivní rozsudek Krajského soudu. 

Posouzení zdravotního stavu v rámci původního řízení o ID, námitkového řízení i soudního přezkumu nároku by mělo vycházet ze stejných podkladů (stejných lékařských zpráv), nicméně provádí je vždy jiný posudkový lékař, popř. posudkové komise - v původním řízení provádí posouzení posudkový lékař OSSZ dle místa trvalého bydliště, v námitkovém řízení jiný posudkový lékař stejné OSSZ, v rámci soudního přezkumu pak posudková komise MPSV. 

Pokud jste některé lékařské zprávy, které dokazují zhoršení vašeho zdravotního stavu, dokládala např. až v námitkovém řízení nebo až v rámci soudního přezkumu, nemá posudkový lékař (komise) povinnost k nim přihlédnout. Pokud tedy od podání žádosti o ID došlo ke zhoršení vašeho zdravotního stavu, doporučuji zvážit možnost podání nové žádosti o ID. 

Kateřina Bulantová

13.01.2015 10:39

Vlaďka

(Jihomoravský kraj)

Dobrý den má prosbu,je mi 51 let.Od 8.1.2014 jsem na ÚP.10.4.2014 jsem byla na operaci kolene.Celou dobu po operaci jsem sledována na ortopedii a čeká mě další operace stejného kolene.Do srpna jsem pobírala podporu v nezaměstanosti.Nyní nepobírám nic.Mám nárok na invalidní důchod když jsem na ÚP.Děkuji Vlaďka


14.01.2015 11:26

Odpověď:

Dobrý den, Vlaďko,

o invalidní důchod si můžete požádat i ve chvíli, kdy jste registrovaná na Úřadu práce. Na Úřadu práce můžete zůstat registrovaná i v případě, kdy by Vám byl invalidní důchod přiznán. Jedinou výjimkou by byla situace, kdy by Vám byl přiznán invalidní důchod 3. stupně a vy byste neměla v posudku o invaliditě uvedeno, že jste schopna výdělečné činnosti za zcela mimořádných podmínek. V jiných případech můžete být na Úp registrována i jako invalidní důchodce.

Podmínkou samozřejmě je, že budete plnit součinnost s Úřadem práce, tzn., že budete chodit na smluvené schůzky a reagovat na případné nabídky práce.

Doplňuji, že pokud byste ID získala a již nechtěla hledat práci, není nutné zůstávat v evidenci ÚP. Za invalidní důchodce 1., 2. i 3. stupně stát hradí zdravotní pojištění, u invalidních důchodců 3. stupně je navíc doba pobírání ID brána jako náhradní doba důchodového pojištění (tedy odpracované roky).

Co se týká sociálního pojištění při evidenci na ÚP, doba registrace na ÚP se počítá jako náhradní doba důchodového pojištění pouze pokud osoba pobírá podporu v nezaměstnanosti a dále maximálně 1 rok (pro osoby mladší 55 let) nebo maximálně 3 roky (pro osoby ve věku 55 let a výše), kdy je osoba registrována na ÚP jako uchazeč o zaměstnání.

Veronika Pawlusová

13.01.2015 09:04

anonym

(Královéhradecký kraj)

Dobrý den, lze současně při pobírání invalidního důchodu zároveň podnikat a jak velký může být příjem. Předem děkuji za odpověď.


14.01.2015 11:14

Odpověď:

Dobrý den,

výdělečná činnost (ať už zaměstnání či podnikání) při pobírání invalidního důchodu bez ohledu na jeho stupeň není zákonem zakázána ani nijak omezena (např. výší výdělku nebo délkou pracovní doby). Pokud tedy budete provozovat činnost, kterou při svém zdravotním omezení zvládnete a která nebude Váš zdravotní stav zhoršovat, můžete pracovat i přesto, že pobíráte ID, důchod by Vám z tohoto důvodu neměl být nijak krácený.

Naopak můžete zkusit využít některý z příspěvků na podporu podnikání osob se zdravotním postižením, případně může být Vaše činnost brána jako vedlejší, s čímže se pojí rovněž další výhody. Konkrétní informace najdete ve výše uvedených odkazech.

Veronika Pawlusová

09.01.2015 19:57

Martina

(Karlovarský kraj)

Dobrý den , trpím Parkinsonovou chorobou, v 01/2014 jsem požádala o důchod, nebyl mi přiznán ani na námitku,až po podání žaloby mi komise MPSV 26.11.2014 přiznala 1.stupeň 40% vznik invalidity od 6.2.2014.Od 16/09/2014 jsem v PN na tu samou diagnózu, nyní se diagnóza změní zřejmě na jinou, mám psychické problémy+plicní chlamydie. Od kdy mi bude vyplacen ID?Budou mi odečteny ty měsíce, ve kterých jsem marodila na stejnou diagnózu jako je diagnóza na ID? Děkuji M.


12.01.2015 13:32

Odpověď:

Dobrý den, Martino, 

bohužel se obávám, že na Váš dotaz neumím dát konkrétní odpověď. V naší praxi se totiž setkáváme s různými variantami počátku výplaty invalidního důchodu - od data podání žádosti o ID, od data posouzení zdravotního stavu posudkovým lékařem, od data vzniku invalidity, od ukončení. Je také možné, že by Vám ID mohl být vyplacen od data skončení výplaty nemocenských dávek na stejnou diagnózu. Bohužel Vám nejsem schopna  s určitostí říci, jaká varianta bude zvolena ve Vašem případě. 

Kateřina Bulantová

05.01.2015 08:59

jana

(Středočeský kraj)

DOBRÝ DEN POBÍRAM ID 2ST. JE MI 50LET A JSEM 2ROKY NA UP JAK DLOUHO MI PLATÍ UP SOCIALNÍ POJIŠTĚNÍ? DĚKUJI JANA


07.01.2015 11:27

Odpověď:

Dobrý den, Jano,

co se týká sociálního pojištění při evidenci na ÚP, doba registrace na ÚP se počítá jako náhradní doba důchodového pojištění pouze pokud osoba pobírá podporu v nezaměstnanosti a dále maximálně 1 rok (pro osoby mladší 55 let) nebo maximálně 3 roky (pro osoby ve věku 55 let a výše), kdy je osoba registrována na ÚP jako uchazeč o zaměstnání. Vás se tedy týká pouze jeden rok (mimo pobírání podpory v nezaměstnanosti).

Předpokládám, že se ptáte proto, abyste měla při odchodu do starobního důchodu odpracovaný potřebný počet let. Pokud nevíte, kolik let máte odpracováno, doporučuji Vám na ČSSZ zažádat o Informativní osobní list důchodového pojištění.

Veronika Pawlusová

04.01.2015 20:02

jana

(Hlavní město Praha)

Dobrý den, od roku 1992 jsem v plném invalidním důchodu dále pro 3. stupeň, při kterém se snažím pracovat a to na deset hodin týdně. Nyní při kontrole ČSSZ mi byl stupeň snížen na II. stupeň. I kdyby to můj zdravotní stav připustil rozšířit si pracovní dobu ve firmě v které pracuji není již pro rozšíření úvazku místo.Mám šest let do starobního důchodu. Jak mám dále postupovat ? Mám dát výpověď a přihlásit se na úřad práce ? Děkuji za radu


06.01.2015 11:24

Odpověď:

Dobrý den, Jano,

mrzí mne, že Vám byl invalidní důchod 3. stupně odebrán. Předpokládám, že Vám nyní jde o to, že doba pobírání ID 2. stupně se již nepočítá jako náhradní doba důchodového pojištění a že máte strach, abyste splnila potřebný počet odpracovaných let pro nárok na starobní důchod. Zdravotní pojištění je za Vás hrazeno státem i nadále.

Nepíšete, na jaký typ smlouvy máte zaměstnání sjednáno (DPP, DPČ, „klasická“ pracovní smlouva) a jestli tedy bude za Vás hrazeno důchodové pojištění. Z dohody o provedení práce se odvádí sociální a zdravotní pojištění, jestliže je měsíční příjem 10 000 Kč a výš. U dohody o pracovní činnosti i u klasické pracovní smlouvy se zdravotní a sociální pojištění odvádí od výdělku 2 500 Kč měsíčně a výše.

Pokud byste ukončila zaměstnání a registrovala se na Úřad práce jako uchazeč o zaměstnání, mohla byste zkusit požádat o podporu v nezaměstnanosti. Podmínky pro získání podpory naleznete na našem Informačním portálu. Co se týká sociálního pojištění při evidenci na ÚP, doba registrace na ÚP se počítá jako náhradní doba důchodového pojištění pouze pokud osoba pobírá podporu v nezaměstnanosti a dále maximálně 1 rok (pro osoby mladší 55 let) nebo maximálně 3 roky (pro osoby ve věku 55 let a výše), kdy je osoba registrována na ÚP jako uchazeč o zaměstnání.

Doporučuji Vám tedy rozhodnout se na základě výše uvedených informací. Pokud nevíte, kolik let máte odpracováno pro nárok na starobní důchod, doporučuji Vám na ČSSZ zažádat o Informativní osobní list důchodového pojištění.

Možností by ještě bylo zkusit podat námitku proti rozhodnutí ČSSZ o snížení invalidního důchodu. Námitka se podává buď na OSSZ (oddělení námitkového řízení) nebo na ČSSZ (oddělení námitkového rozhodování), vždy ve lhůtě do 30 dnů od doručení rozhodnutí ČSSZ, proti kterému chcete námitku podat. Vzor námitky naleznete na našem Informačním portálu.

Veronika Pawlusová

03.01.2015 17:24

Vlastimil

(Pardubický kraj)

Dobrý den, pobírám důchod 2. stupně, již druhým rokem jsem evidován na ÚP, čili mi již není vyplácena podpora v nezaměstnanosti. Musím být stále evidován na úřadu práce? Děkuji za odpověď.


06.01.2015 10:04

Odpověď:

Dobrý den, Vlastimile,

pokud pobíráte invalidní důchod (v jakémkoli stupni), je za Vás státem hrazeno zdravotní pojištění. Z tohoto důvodu tedy na Úřadu práce veden být nemusíte. Sociální pojištění jako takové hrazeno není, doba pobírání ID I. a II. stupně není započítávána jako náhradní doba důchodového pojištění (např. pro nárok na starobní důchod).
Doba registrace na ÚP jako uchazeč o zaměstnání je brána jako náhradní doba pojištění, avšak pouze po dobu pobírání podpory v nezaměstnanosti. Dále je počítán jako náhradní doba důchodového pojištění maximálně jeden rok (pro osoby mladší než 55 let) nebo max. tři roky (pro osoby ve věku 55 let nebo starší 55 let), kdy jste v evidenci ÚP, ale již bez nároku na podporu.
V případě, že byste zůstal zaregistrovaný na ÚP jako uchazeč o zaměstnání, Úřad práce by se Vám snažil nalézt práci, tzn., že byste musel plnit součinnost s ÚP (docházet na Úřad práce, reagovat na nabídky zaměstnání, atd.).
Je tedy na Vašem uvážení, zda se rozhodnete se na ÚP zůstat, či nikoli.

Veronika Pawlusová

30.12.2014 10:06

Pavel

(Středočeský kraj)

Dobrý den, mám tento dotaz - přes měsíc jsem v evidenci na úřadu práce, v ochranné lhůtě jsem omarodil ( prvních 14 dní budu pobírat peníze z ÚP a nadále po dobu trvání pracovní neschopnosti od OSSZ), jelikož mé zdravotní potíže trvají dlouhou dobu ( několik let), chtěl bych si po novém roce zažádat o invalidní důchod. Zajímalo by mně v případě uznání ID zda bych pobíral jak peníze za důchod tak i za pracovní neschopnost, nebo jen za jedno z toho? Děkuji za odpověď


05.01.2015 11:27

Odpověď:

Dobrý den, Pavle,

pokud byste byl uznán invalidním, měl by ošetřující lékař do 30-ti dnů ukončit Vaši "pracovní neschopnost" s nárokem na výplatu nemocenského (§ 59, odst. 2, zákona č. 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění). Výplata invalidního důchodu Vám pak bude náležet  až ode dne následujícího po dni ukončení čerpání nemocenských dávek, protože invalidní důchod není vyplácen po dobu, kdy osoba čerpá nemocenské dávky z téhož důvodu - tzn. když datum vzniku invalidity spadá do doby pobírání nemocenských dávek (§ 65, zákona o důchodovém pojištění č. 155/1995 Sb.).

Lucie Marková

27.12.2014 14:59

Terézia Lämbgen

(Kraj Vysočina)

Zdravím Vás, dámy a pánové. Měla bych na Vás dotaz. Již 6 a 1/2 roku uřívám varfarín 10 mg. denně po plícní embolii a roce 2008. Jsem od 25.01.2013 práceneschopná po úrazu / na komplexní franktuře TH 09 a TH 11. Moje zdravotní potíže trvají i po rehabilitačním pobytu v nemocnici a téměř ročním ambulantním léčením. Na 06.11.2014 jsem měla vyřízené lázně v Třeboni na 21 dní, t.j. do 27.11.2014, které jsem musela odložit z důvodu niutné gynekologicko - onkologické operace. Dopracovala jsem se k tomu tak, že mi na preventivním gynekologické vyšetření zjistili nutnost operace - diagnostikovali na gynekologii v nemocnici , dne 23.09.2014 - susp.spinocel.ca - atypie žláz bb, spíše neoplasie s doporučením biopsie. Dne 15.10. nabraná kontrolní cytologie cyto 1758 - statim. Od 19.10.2014 jsem byla v nemocnici a 20.10.2014 jsem podstopila operaci - - provedena bipolární HSK - separovaná biopsie dutiny dělohy a endocervixu, konizace cerv.ut. - LEEP. V nemocnici jsem byla do 22.10.2014 - včetně. Na 05.11.2014 jsem byla pozvána do nemocnice na indikační vyšetření, kde mi určili termín nutné , totální laparoskopiclé radikální hysterektomie + AE bilat. na 18.11.2014/ nástup do nemocnice 17.11.2014 - pobyt v nemocnici do 22.11.2014. Chodím pravidelně na kontroly a zatím to vypadá dobře. Musím se 2 měsíce šetřit a dodržovat pokyny gynekologa. Do komlexní lázní pojedu 04.03.2014- musím čekat, až se budu moci koupat a podstopit procedúry po operaci, kde mi mimo jiného systematickou lymfadenectomii pánevní psoatického sulcu, obturatorní pop visualisaci a prep. n.obt., hůubpká pánevní/ Luc. Championerre/ sakroilickální. Extrakce lymf. tkáně- nádor 8070/ 32- dlaždnično - buněčný karcinom. Dle toho všeho je jasné, že jsme práceneschopná. Nárok na starobní důchod bych měla 06.04.2015. Čerpání podůrčí doby- výplata nemocenského končí 08.02.2015. Pořádala jsem o výplatu nemocenského i po uplynutí podpůrčí doby u OSSZ Pelhřimov. Do 06.04.2015 termín mého nároku na starobní důchod , ale , nebudu práceshopna. Můj dotaz na Vás je, zda mi bude OSSZ vyplácet nemocenské i po uplynutí podpůrčí doby a pobírání starobního důchodu. Děkuji Vám pžedem za Vaši zprávu, Terézia LAMBGEN.


05.01.2015 11:39

Odpověď:

Dobrý den, paní Lambgen,

upozorňuji, že v naší poradně nepracují žádní zdravotničtí pracovníci, tudíž nejsme schopni vyhodnocovat Vaši lékařskou diagnózu.

Co se týká Vašeho dotazu, správně jste podala žádost o výplatu nemocenských dávek po uplynutí podpůrčí doby. Nemůžu Vám však ze své pozice říct, zda by Vaše žádost byla úspěšná či nikoli, to záleží na posouzení lékařské posudkové služby. Po uplynutí podpůrčí doby se nemocenské dávky mohou vyplácet na základě vyjádření lékaře LPS, pokud lze očekávat, že pojištěnec v krátké době, nejdéle však v době 350 kalendářních dnů od uplynutí podpůrčí doby stanovené podle ustanovení § 26 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, nabude pracovní schopnost, a to i k jiné než dosavadní pojištěné činnosti. OSSZ/ PSSZ/ MSSZ může o výplatě nemocenského po uplynutí podpůrčí doby rozhodnout i opakovaně, přičemž jednotlivé prodloužení výplaty nemocenského nesmí být delší než 3 měsíce.

Co se týká nemocenských dávek a případného starobního důchodu, dle § 28 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění se poživateli starobního důchodu vyplácí nemocenská nejdéle po dobu 70 kalendářních dnů, nejdéle však do dne, jímž skončila doba zaměstnání, jde-li o zaměstnance.

Veronika Pawlusová

17.12.2014 16:58

vlaďka

(Kraj Vysočina)

Dobrý den.Prosím o radu.Měla jsem i.d.2.st.Nyní mi byl přidělen 3.st.Pracovala jsem na 0,5úvazku.Posud.lékařka mi řekla,že bych neměla pracovat dál na 0,5úvazku,že by to těžko zdůvodnila,což chápu.Mám se domluvit se zaměstnavatelem aspoň na 0,4úvazek.Jenže,když přiznám 3.st.id,bojím se,že mě propustí,ráda bych ještě zkusila dál pracovat.Jak se bránit,jak postupovat.Vím,že nemusím přiznávat změnu i.d,ale mzdová účtárna si každý rok vyžaduje doklad,že pobírám i.d.Poraďte.Předem moc děkuji a přeji hezké Vánoce.


18.12.2014 15:45

Odpověď:

Dobrý den, Vlaďko, 

posudková lékařka Vám může snížení pracovního úvazku pouze doporučit, nicméně žádný legislativní předpis neurčuje rozsah úvazku při jednotlivých stupních ID. Pokud byste práci na poloviční úvazek nadále zvládla vzhledem ke svému zdravotnímu stavu, nemusíte pracovní úvazek zkracovat. 

Zvýšení stupně invalidního důchodu není ani zákonným důvodem pro ukončení pracovního poměru, pro Vašeho zaměstnavatele naopak může být tato situace výhodná, protože v případě zaměstnání osoby s invalidním důchodem III. stupně má zaměstnavatel nárok na vyšší slevu na dani z příjmu pro zaměstnavatele

Nárok na vyšší slevu na dani z příjmu máte i vy, jakožto zaměstnanec - i pro Vás je tedy výhodnější změnu stupně invalidního důchodu zaměstnavateli nahlásit. 

Přeji Vám příjemné prožití vánočních svátků a všechno nejlepší v novém roce.

Kateřina Bulantová

17.12.2014 14:11

Myjavec

(Moravskoslezský kraj)

Přeju hezky den. Moje tchyně dostala mozkovu přihodu.Je na pravu stranu postižena a zasahlo ji to aj řečove centrum a navic vubec nepouživa rozum. Zatim si akurat sedne v posteli. Navic než se ji to přihodilo tak se starala o postiženou dceru ktera ma ZTP/P 2 stupne ktera je ted v me peči a musel jsem si skratit pracovni dobu na polovinu. Samozrejme tchyni si chceme vzit domu a starat se oni Mužete mi poradit na co mam narok a kde se mam obratit.Ja se už pomali v tom začinam stracet. Děkuji za odpověd.


18.12.2014 14:50

Odpověď:

Dobrý den, 

naprosto chápu, že jste nyní ve velmi nepříjemné a složité situaci a že je pro Vás velmi problematické zjistit, kam se obrátit a o co můžete žádat. 

Z Vašeho dotazu předpokládám, že Vaše tchyně je nyní stále ještě v nemocnici; po jejím propuštění pak budete zřejmě pečovat Vy a to jak o tchyni, tak o její dceru. Nyní tedy doporučuji podat na krajské pobočce Úřadu práce (resp. na kontaktním místě, pod které tchyně spadá dle svého trvalého bydliště) žádost o příspěvek na péči; vy byste byl v dokumentaci k příspěvku uveden jako pečující osoba. Předpokládám, že dcera Vaší tchyně má stejné trvalé bydliště a příspěvek na péči již pobírá (a jako pečující osoba je uvedena Vaše tchyně) - doporučuji zvážit také požádat na pobočce ÚP, abyste byl uveden jako pečující osoba také do dokumentace k příspěvku na péči dcery Vaší tchyně. Z příspěvku na péči by si pak obě platily Vaši péči. 

Jen upozorňuji, že pokud o tento příspěvek požádáte ještě před propuštěním tchyně do domácího ošetření, bude řízení o příspěvku zastaveno právě do doby, než bude tchyně propuštěna do domácího ošetření. 

Na krajské pobočce ÚP lze pak dále požádat o průkaz osoby se zdravotním postižením (TP, ZTP, ZTP/P), na který je vázána řada výhod. Informace o podmínkách pro jednotlivé stupně průkazu a o výhodách pro osoby se zdravotním postižením naleznete na našem Informačním portálu. Na průkaz ZTP nebo ZTP/P je pak vázán i příspěvek na mobilitu, který lze také žádat na krajské pobočce ÚP. Žádost o průkaz i příspěvek na mobilitu lze podat zároveň, řízení o příspěvku však bude zastaveno na dobu trvání řízení o průkazu.

Na financování potřebných pomůcek lze získat na pobočce ÚP tzv. příspěvek na zvláštní pomůcku. Bližší informace o tom příspěvku včetně seznamu pomůcek, které lze z něj lze financovat, naleznete na našem Informačním portálu. Financování zdravotnických pomůcek (např. invalidní vozík) pak probíhá přes zdravotní pojišťovnu na základě předpisu pomůcky ošetřujícím lékařem (a případného schválení revizním lékařem zdravotní pojišťovny). Seznam pomůcek pro osoby s tělesným postižením, které lze získat přes zdravotní pojišťovnu naleznete na našem Informačním portálu (v seznamu pomůcek naleznete i informace o tom, který lékař může pomůcku předepsat, zda je třeba schválení pomůcky revizním lékařem ZP a limit ZP pro konkrétní typ pomůcky).

Pokud by příspěvek na zvláštní pomůcku nebo úhrada od zdravotní pojišťovny nepokryly celou cenu pomůcky, lze se s žádostí o dofinancování obrátit také na některou z nadací, které přispívají na pomůcky pro osoby se zdravotním postižením. 

Vzhledem k tomu, že z Vašeho dotazu není jasné, kolik let je Vaší tchyni, doplňuji ještě možnost požádat o invalidní důchod (lze pobírat do dosažení věku 65 let). O ID se žádá na OSSZ dle místa trvalého bydliště žadatele.

Chápu, že informace, které jsem výše vypsala, jsou dosti obsáhlé, pokud byste tedy potřeboval ještě něco upřesnit či poradit v nějaké konkrétní věci, samozřejmě se na nás můžete znovu obrátit.

Přeji hodně sil do řešení Vaší složité situace.

Kateřina Bulantová 

16.12.2014 14:44

Anna

(Zlínský kraj)

Dobrý den,pečuji o maminku 2.stupeň bezmocnost.Už jsem ve starobním důchodu.Až mě skončí péče mám to přijít nahlásit na důchodové.Zajímalo by mě proč to musím hlásit, když pobírám důchod.Ovlivní to můj dosavadní důchod /jako pracující důchodce/a nebo je to jen administrativa.Co by se stalo kdyby se to nenahlásilo děkuji za odpověď.


17.12.2014 09:30

Odpověď:

Dobrý den, Anno, 

starobní důchod lze přepočítat a případně navýšit jeho částku pouze v případě, že po jeho přiznání vykonává starobní důchodce výdělečnou činnost, péče o osobu blízkou se v tomto případě za výdělečnou činnost nepovažuje a na změnu výše již přiznaného starobního důchodu již tedy bohužel nemá vliv. Z tohoto důvodu se tedy domníváme, že ukončení péče ve Vašem případě není nutné na OSSZ hlásit. 

Kateřina Bulantová

11.12.2014 22:20

Iveta Bieberová

(Jihomoravský kraj)

Dobrý den, od roku 2005 jsem v plném invalidním důchodu a doslala jsem průkazku ZTP na 10 let příspěvkem 400 kč . Tedy do listopadu 2015. Rozumím, dobře zprávě v televizi, že už se nebude chodit ke komisi a průkazky budou automaticky prodlouženy? Prosím ještě o dotaz, jak dlouho budu ještě chodit ke komisi kůli důchodu, který už mám 10 let a stav je neměnný. Každé 3 roky musím do Prahy kůli kontrole, kde jsem byla léčena a pak mi vždy přijde rozhodnutí bez mé přítomnosti o dalším trvání. Jelikož to mám do Prahy 250 km, není to jednoduché. Děkuji za odpověď. Iveta


15.12.2014 12:52

Odpověď:

Dobrý den, paní Bieberová, 

dne 10. 12. 2014 schválil Senát ČR novelu zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, novelu ještě musí podepsat prezident ČR. Tato novela upravuje mimo jiné i výměnu průkazů osoby se zdravotním postižením (a průkazů mimořádných výhod) vydaných podle legislativy platné před 1. 1. 2014 a platných po 1. 1. 2015. Tyto průkazy budou vyměněny automaticky, bez přezkoumání zdravotního stavu. Nárok na tyto nové průkazy by pak měl trvat po stejnou dobu, jako nárok na průkazy původní, např. pokud původní průkaz (resp. posudek pro nárok na tento průkaz) byl vydán s trvalou platností, bude i nový průkaz platit trvale (vyměňovat se tedy bude pouze průkaz jako takový - "kartička"). Pouze v případě, že nebude možné prokázat, na jak dlouho byl přiznán nárok na původní průkaz (např. pokud nebude možno dohledat původní posudek), bude nový průkaz platit pouze po dobu, která byla vyznačena na původním průkazu a po skončení platnosti tohoto nového průkazu bude třeba o další průkaz nově požádat. O výměnu průkazu je na krajské pobočce úřadu práce třeba požádat nejpozději 31.12.2015.

Pokud v listopadu 2015 končí platnost posudku pro průkaz, bude třeba požádat cca 3-4 měsíce před ukončením platnosti průkazu o průkaz nový, pro účely tohoto řízení se již zdravotní stav žadatele o průkaz posuzuje a je třeba splnit některou ze zdravotních indikací (seznam zdravotních indikací pro jednotlivé stupně průkazu naleznete na našem Informačním portálu). Pokud si nejste jista, zda v listopadu 2015 končí pouze platnost průkazu (kartičky) nebo i platnost posudku, doporučuji se včas (opět nejlépe 3-4 měsíce předem) informovat na pobočce ÚP. 

Co se týče přezkoumávání nároku na invalidní důchod u posudkové komise, legislativou není nijak stanovena frekvence těchto kontrol zdravotního stavu. Frekvenci kontrol určuje posudkový lékař na základě posouzení zdravotního stavu a jeho předpokládaného vývoje. 

Kateřina Bulantová

10.12.2014 18:19

Dana

(Kraj Vysočina)

Dobrý den.Chtěla jsem se zeptat.Pobírám ID.2 stupně částka6150 kč.Pokud by mi přiznali ID.3.stupně o kolik by se mi zvýšil.Děkuji.Dana


11.12.2014 14:30

Odpověď:

Dobrý den, Dano, 

přepočet výše ID při změně stupně invalidity se provádí následujícím způsobem: Od původní částky ID se odečte částka 2340 (výše základní výměry), výsledek (výše procentní výměry) se vynásobí přepočtovým koeficientem - takto se určí výše procentní výměry nového ID. K výsledku se poté opět přičte výše základní výměry - takto se získá nová částka ID.

z Vašeho dotazu bohužel nejsou jasné všechny informace, které jsou důležité pro provedení přepočtu, resp. stanovení přepočtového koeficientu. Pro přepočet výše ID se totiž používají různé koeficienty v závislosti na tom, zda byl ID přiznán před 1.1.2010, zda od tohoto data došlo k nějakým změnám stupně invalidity (a k jakým, kdy ke změnám došlo), nebo zda byl ID přiznán až po 1.1.2010. 

Ve vašem případě by byl použit

 • koeficient 1,3333 - v případě, že Vám byl ID přiznán před 1.1.2010 a v období od 1.1.2010 do 31.12.2011 došlo k nějaké změně stupně ID
 • koeficient 2 - v případě, že Vám byl ID přiznán před 1.1.2010 a v období od 1.1.2010 do 31.12.2011 nedošlo k žádné změně stupně ID nebo Vám byl ID poprvé přiznán nově až po 1.1.2010

Varianty výpočtu jsou tedy tyto:

6150 (částka ID II. stupně) - 2340 (částka základní výměry ID) = 3810 (částka procentní výměry ID II. stupně), 3810 x 1,3333 (koeficient při přechodu z II. do III. stupně invalidity) = 5080 (částka procentní výměry ID III. stupně), 5080 + 2340 = 7420 (výše invalidního důchodu III. stupně)

6150 (částka ID II. stupně) - 2340 (částka základní výměry ID) = 3810 (částka procentní výměry ID II. stupně), 3810 x 2 (koeficient při přechodu z II. do III. stupně invalidity) = 7620 (částka procentní výměry ID III. stupně), 7620 + 2340 = 9960 (výše invalidního důchodu III. stupně)

Kateřina Bulantová

10.12.2014 09:17

Evik

(Středočeský kraj)

Dodrý den,má prosím nárok na ID když jsem již 10měsicu v PN s nemoci pateři a za 3 měsice mne čeká operace? A nebo mne mohou zrušit PN a musim se jit zaevidovat na UP-praci,kterou vykonavám nezvladam. Děkuji


11.12.2014 16:13

Odpověď:

Dobrý den, Eviku, 

z mojí pozice bohužel nejsem schopna určit, zda nárok na invalidní důchod máte či nikoliv. Žádost o ID ovšem rozhodně doporučuji zkusit podat - na základě podané žádosti Váš zdravotní stav posoudí posudkový lékař OSSZ, který stanoví pokles Vaší pracovní schopnosti (pro nárok na ID je třeba pokles pracovní schopnosti alespoň o 35%). Z hlediska nároku na výplatu ID  se pak posuzuje splnění potřebné doby důchodového pojištění (tzn. odpracované roky). 

V pracovní neschopnosti s nárokem na nemocenské dávky můžete být až 380 kalendářních dnů, pokud ovšem v průběhu PN požádáte o ID a budete uznána invalidní (tzn. posudkový lékař stanoví pokles Vaší pracovní schopnosti alespoň na 35%), bude Váš ošetřující lékař muset vaši PN ukončit nejpozději do 30 dnů od data uznání invalidity.

Pokud již nezvládáte ze zdravotních důvodů práci na vaší současné pozici, doporučuji zkusit následující postup -  písemně požádejte svého zaměstnavatele o tzv. převedení na jinou práci dle § 41 Zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Sb.). Tuto žádost je třeba doložit posudkem poskytovatele pracovnělékařských služeb ("závodní" lékař) potvrzujícím, že jste dlouhodobě pozbyla způsobilost konat dosavadní práci (tato formulace by měla být v posudku uvedena). Pokud Váš zaměstnavatel závodního lékaře nemá, posouzení provádí Váš praktický lékař. Na základě žádosti o převedení na jinou práci je zaměstnavatel povinen Vás do 15 dnů převést na práci, která je pro Vás z hlediska zdravotního stavu vhodná. Pokud tak neučiní (a to i v případě, že jinou pro Vás vhodnou práci nemá), máte dle § 56 písm. a) Zákoníku práce právo na okamžité zrušení pracovního poměru s nárokem na náhradu mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku za dobu, která odpovídá délce výpovědní doby. Vzory žádostí naleznete na našem Informačním portálu. Žádost o převedení na jinou práci i o okamžité ukončení pracovního poměru lze podat i v době, kdy jste ještě v PN. 

Po ukončení pracovního poměru se můžete zaregistrovat na ÚP; pokud byste ještě po skončení pracovního poměru byla v pracovní neschopnosti, mohla byste se na ÚP registrovat až po jejím ukončení.

Kateřina Bulantová

10.12.2014 08:57

sandra

(Jihomoravský kraj)

Dobrý den,jsem v PN již 9 měsicu s pateři.Mam srusty ,které tlači na michu a je mne doporučena operace.Do starobniho duchodu mne zbývá 2roky.Do práce se již nevrátim-vzhledem k memu zdravotnimu stavu.Mohu si požadat o invalidni duchod a nebo mne ho zamitnou pro že bych již mohla jit do předčasneho duchodu? Děkuji


11.12.2014 13:39

Odpověď:

Dobrý den, Sandro,

žádost o invalidní důchod lze podat i v době, kdy už byste mohla mít nárok na předčasný starobní důchod, invalidní důchod lze pobírat do dosažení věku 65 let. Pokud splníte potřebné podmínky pro přiznání ID (tedy pokles pracovní schopnosti alespoň o 35% a potřebnou dobu důchodového pojištění - odpracované roky), bude Vám ID přiznán i přesto, že již byste mohla žádat o předčasný SD. Bližší informace o invalidním důchodu naleznete na našem Informačním portálu, žádost o ID s Vámi sepíše pracovnice OSSZ dle místa Vašeho trvalého bydliště.

Kateřina Bulantová

08.12.2014 09:28

Karel

(Středočeský kraj)

Dobrý den, mám pracovní smlouvu na dobu neurčitou, v dubnu příštího roku mám nárok na SD. Musím povinně do důchodu, nebo mohu pracovat dále ?? Může mne firma do důchodu poslat, nebo důchod nařídit ? Děkuji za odpověď i za Vaši záslužnou práci !


09.12.2014 13:04

Odpověď:

Dobrý den, Karle, 

děkujeme za ocenění naší práce, velmi si Vašich slov vážíme. Co se týče Vašeho dotazu, dosažením důchodového věku Vám nevzniká povinnost žádat o starobní důchod, jedná se pouze o datum, od kdy nejdříve můžete mít na řádný starobní důchod nárok; žádost o SD můžete však podat i později. Pracovat můžete jak po dosažení důchodového věku, tak i případně po přiznání starobního důchodu. Firma, u které jste zaměstnán, Vám rozhodně nemůže odchod do starobního důchodu nařídit, ani Vás do SD "poslat". 

Kateřina Bulantová

04.12.2014 18:40

anonym

(Liberecký kraj)

Dobrý den.Prosím o radu.Dnes jsem byla u posudkové lékařky kde mi byla zamítnuta žádost o částečný invalidní duchod.Nevím,jakou mám možnost odvolání.Jestli počkat, až obdržím rozhodnutí od ČSSZ a nebo mužu podat odvolání na OSSZ.Mám zatím jen posudek a nevím jak postupovat dál a nechci nic řešit soudně.Musí být odvolání na předepsaném formuláři?Děkuji za odpověd.


05.12.2014 14:39

Odpověď:

Dobrý den,

proti posudku posudkové lékařky OSSZ nelze podávat žádné opravné prostředky (odvolání, námitka atd.), protože tento posudek není samostatným rozhodnutím, pouze podkladem pro rozhodnutí. Nyní je tedy třeba vyčkat, až Vám bude doručeno rozhodnutí o odebrání invalidního důchodu (zasílá ČSSZ Praha). Proti tomuto rozhodnutí lze pak podat námitku - podává se do 30 dnů od data doručení rozhodnutí z ČSSZ. Pokud byste nebyla spokojena ani s rozhodnutím z námitkového řízení, máte dále možnost podat správní žalobu ke Krajskému soudu - tato se podává do 2 měsíců od data doručení rozhodnutí z námitkového řízení. Vzor pro podání námitky naleznete na našem Informačním portálu (v závěru textu sekce Invalidní důchody), naleznete zde i vyhlášku č. 359/2009 Sb., o posuzování invalidity, která v příloze č. 1 uvádí procentní míry poklesu pracovní schopnosti u jednotlivých zdravotních omezení - zde můžete tedy zjistit, dle jaké položky vyhlášky Vás posudková lékařka ohodnotila (položku naleznete v textu posudku, který posudková komise zasílá do 7 dnů od data provedení posouzení zdravotního stavu) a při formulaci námitky můžete pak z této vyhlášky vycházet.

S formulací námitky Vám mohou pomoci pracovníci některé z občanských poraden či pracovnice sociálního odboru obce s rozšířenou působností.

Ve výše zmíněném textu sekce Invalidní důchody na našem Informačním portálu naleznete také informace o správní žalobě ve věci invalidního důchodu, je zcela na Vašem zvážení, zda žalobu podat či nikoliv. 

Kateřina Bulantová

02.12.2014 16:30

martin

(Hlavní město Praha)

Dobry den,co presne znamena dovetek u ID3 pacient je schopen prace za zcela mimoradnych podminek?A je na to naky protekcni seznam diagnoz,pac sem se informoval a naprosta vetsina lidi dnes co berou ID3stupne to tam nema.


03.12.2014 12:06

Odpověď:

Dobrý den, Martine,

formulace v posudku o invaliditě "je schopen výdělečné činnosti za zcela mimořádných podmínek" znamená, že tato osoba k tomu, aby mohla vykonávat zaměstnání, potřebuje zcela mimořádné podmínky. Zcela mimořádné podmínky pak definuje §6 vyhlášky č. 359/2009 Sb., o posuzování invalidity, který uvádí, že zcela mimořádnými podmínkami, za nichž je pojištěnec schopen výdělečné činnosti v případě poklesu pracovní schopnosti nejméně o 70 %, se rozumí zásadní úprava pracovních podmínek, pořízení a využívání zvláštního vybavení pracoviště, zvláštní úpravy stávajících strojů, nástrojů, používání zvláštních pracovních pomůcek nebo každodenní podpora nebo pomoc na pracovišti formou předčitatelských služeb, tlumočnických služeb nebo pracovní asistence.

Zcela mimořádnými podmínkami tedy může v praxi být např. možnost práce na PC pouze se speciálně upravenou klávesnicí a myší, využívání speciálního softwaru pro nevidomé nebo těžce slabozraké atd.  

Seznam diagnóz, při kterých je osoba schopna výdělečné činnosti za zcela mimořádných podmínek, není výše uvedenou vyhláškou (ani jiným právním předpisem) stanoven. 

Kateřina Bulantová

02.12.2014 15:38

Jana Cerná

(Zlínský kraj)

Jakými způsobem si mohu po žádat o vyšší stupeň ID? Dekuji


03.12.2014 11:43

Odpověď:

Dobrý den, paní Černá,

pokud došlo ke zhoršení Vašeho zdravotního stavu, je jistě zcela namístě zkusit požádat o přezkoumání Vašeho nároku na invalidní důchod z hlediska možné změny stupně invalidity. Stačí pouze, abyste se dostavila osobně na OSSZ dle místa Vašeho trvalého bydliště a zde o přezkoumání požádala, pracovnice OSSZ s Vámi potřebné formality vyřídí. Řízení o změně stupně invalidity pak probíhá stejně bez ohledu na to, zda jste žádost o přezkum stupně invalidity podala sama, nebo probíhá přezkum z moci úřední (tzn., dochází k přezkumu z důvodu blížícího se ukončení předchozího posudku o invaliditě) - bude Vám doručen profesní dotazník a bude probíhat posouzení Vašeho zdravotního stavu posudkovým lékařem OSSZ. Doporučuji si před podáním žádosti zajistit co nejaktuálnější zprávy od Vašich odborných lékařů, aby měl posudkový lékař k dispozici potřebné podklady pro posouzení Vašeho zdravotního stavu.

Kateřina Bulantová 

01.12.2014 19:13

Ján F.

(Ústecký kraj)

Dobrý den, je mi 52 let a z důvodu pracovního úrazu mi Kooperativa a.s. doplácí několik let náhradu ztráty na výdělku tzv. rentu. Jelikož jsem již 7 měsíců v pracovní neschopnosti z důvodu původního pracovního úrazu, bylo mi lékařem doporučeno, abych si požádal o invalidní důchod. Pracovní úraz byla dopravní nehoda a došlo, mimo jiné, k úrazům dolních končetin. Prodělal jsem několik operací nohou a má současná pracovní neschopnost je také z důvodu úrazu nohy. Proto jsem žádal na základě nálezu ortopeda. Dle posudku o invaliditě mi byla přiznána invalidita II.stupně a rozhodující příčinou bylo stanoveno onemocnění srdce v kapitole IX., odd.A, pol. 8c ohodnocené 45% a zvýšené o 10% z důvodu postižení pohybového ústroji na 55%. V posudku je uvedeno, že se jedná o polymorbidního klienta s řadou interních a pohybových onemocnění. Před třemi lety jsem prodělal infakt přední stěny s implantací stentů, dále se od úrazu léčím s nemocí ledvin a vysokým tlakem. Dnešního dne jsem obdržel Rozhodnutí o přidělení invalidního důchodu II.stupně dle § 38 písm.a). Do vyměřovacích základů nebyla renta započítána. Invalidní důchod mi tedy nebyl přiznán z důvodu pracovního úrazu. V současné době se také obávám, že mi bude úplně zastavena i renta. Bylo při posouzení invalidity postupováno správně ? Moc děkuji za odpověď. Ján F.


02.12.2014 11:24

Odpověď:

Dobrý den, Jáne,

co se týká započítávání náhrady za ztrátu výdělku po skončení pracovní neschopnosti, tedy tzv. renty do vyměřovacího základu pro výpočet invalidního důchodu, dle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, §16, odst. 3), do vyměřovacího základu pojištěnce za dobu po 31. prosinci 1995 se pro účely stanovení ročního vyměřovacího základu zahrnuje též náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti náležející za pracovní úraz (nemoc z povolání) a náhrada za ztrátu na služebním příjmu (platu) po skončení neschopnosti k službě.

Dle mého názoru by se tedy renta do výpočtu ID zahrnovat měla, nicméně problematika náhrad za ztrátu výdělku je velmi složitá, a jelikož v naší poradně nepracují pracovníci s právnickým vzděláním, doporučila bych Vám zkusit se obrátit právě na právníka.

Dále píšete, že máte strach, aby Vám renta nebyla úplně zastavena. Dle mého názoru by výplata renty neměla být úplně zastavena, ale spíše by se měla snížit o částku invalidního důchodu, která je Vám vyplácena. I v tomto případě by však bylo vhodnější, kdybyste se obrátil na právníka. Doporučuji Vám zkusit Váš případ zkonzultovat např. v advokátní kanceláři, která se specializuje na náhrady škod na zdraví, případně můžete zkusit využít bezplatné právní poradenství, které nabízí Česká advokátní komora.

Veronika Pawlusová

01.12.2014 12:44

karla

(Moravskoslezský kraj)

Dobrý den,octla jsem se v tížíve situaci a jsem zoufalá.Po rozchodu s přitelem jsem se octla bez bydleni.Nyni jsem v pronajatem bytě kde mám nahlašeno trvalé bydliště. Platim najem 6600kč a nyni jsem v PN kde pobiram častku 6200kč-nic jinyho nemám,takže po zaplaceni jsem v minusu. Ještě mam nějake malé uspory,tak čerpam z toho.Na davky pry mam narok až po třech měsicich a stejně nevim jake budou,zdali mn eto bude stačit na živobyti.Dalši problem je v tom,že jsem nemocna s pateři,před par lety jsem byla na operaci s pateři a po třech letech mne byl odebran ID,pracovala jsem,ale nyni mne to zdravotni stav nedovoli a lehči prace pro mne nějak neni.Ma doktorka mne řika, že ID nedostanu,že vi jak to dneska chodi apodle MR mam jen dva vyhřezy,nějake degerenativni změny,takže malá šance.Zda se mne to hodně nespravedlive,znam lidi co jsou na tom lip než já a duchod jim dali. Myslite,že si mohu zkusit zažadat o invaliditu?Jaká je šance? Rok PN mne bude končit za měsic a pak bych byla uplně bez financi. Děkuji


02.12.2014 11:21

Odpověď:

Dobrý den, Karlo,

mrzí mne, že jste se ocitla v tak nepříjemné situaci a že by Vám přiznání invalidního důchodu mohlo pomoci Vaši situaci vyřešit. Bohužel však nejsem schopna posoudit, zda byste měla na invalidní důchod nárok či nikoli.
Zdravotní stav se pro účely nároku na invalidní důchod posuzuje dle vyhlášky č. 359/2009 Sb., o posuzování invalidity, která v příloze uvádí pokles pracovní schopnosti u jednotlivých diagnóz a stupňů jejich závažnosti - vyhlášku včetně přílohy naleznete ZDE. Můžete tedy do vyhlášky nahlédnout a případně s Vaším ošetřujícím lékařem zkonzultovat, jaký procentní pokles pracovní schopnosti by mohl odpovídat Vaší diagnóze. Nicméně o invalidní důchod můžete zkusit na OSSZ dle místa Vašeho trvalého bydliště požádat i bez souhlasu Vašeho ošetřujícího lékaře.

Co se týká Vaší finanční situace, píšete, že byste na dávky státní sociální podpory a pomoci v hmotné nouzi mohla mít nárok až za tři měsíce (zřejmě kvůli posuzování příjmů za předchozí kalendářní čtvrtletí). Pokud byste žádala o některou z dávek pomoci v hmotné nouzi (příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc), v zákoně č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, § 10, je uvedeno následující:

Rozhodným obdobím, za které se zjišťuje příjem v případě podání žádosti o dávku, je
a) u opakujících se dávek období 3 kalendářních měsíců předcházejících aktuálnímu kalendářnímu měsíci; pokud však došlo u osoby nebo alespoň u jedné ze společně posuzovaných osob k podstatnému poklesu příjmu, a podstatný pokles příjmu v aktuálním kalendářním měsíci nadále trvá, rozhodné období počíná kalendářním měsícem, ve kterém k podstatnému poklesu příjmu došlo, nejdříve však kalendářním měsícem, který o 2 kalendářní měsíce předchází aktuálnímu kalendářnímu měsíci a končí aktuálním kalendářním měsícem; za podstatný pokles příjmu se považuje zejména ztráta příjmu z výdělečné činnosti, ukončení výplaty podpory v nezaměstnanosti nebo podpory při rekvalifikaci a ukončení výplaty rodičovského příspěvku.

Dle mého názoru byste tedy mohla zkusit na Úřadu práce doložit, že se Vám změnila osobní situace, jste nyní posuzována jako jednotlivec (tedy nikoli společně posuzována s přítelem). Další věc je, že poté možné doložit jako podstatný pokles příjmu konec výplaty nemocenských dávek. Doporučuji Vám tedy zkusit tuto možnost na Úřadu práce zkonzultovat.

Veronika Pawlusová

27.11.2014 15:19

marta

(Karlovarský kraj)

Dobrý den,obracim se na Vas s dotazem,jsem ročnik 1960 a nyni jsem 2 rky v ID prvniho stupně-předpokladam,že mne ho již nechaji. Nepracuji ty dva roky co mam invaliditu-nejsem schopna prace a hlavně dojižděni. Vyžada jsem si list duchodoveho pojištěni,podle kalkulačky jsem si vypočetla vyši duchodu-roku mam odpracovano 36 a duchod jsem napočitala 8005kč,jenže to je pro vypočet že bych šla do duchodu v roce 2015 ale ja pujdu až v roce 2022 zustane mne stejná častka a nebo se to každym rokem měni mam na mysli procenta děkuji


28.11.2014 11:01

Odpověď:

Dobrý den,

částka invalidního důchodu se většinou každoročně zvyšuje tzv. valorizací. Starobní důchody se skládají ze dvou částí – základní a procentní výměra. Valorizuje se jak výše základní výměry, tak i výše procentuální výměry. Bohužel Vám však nejsem schopna říct, jak by se tedy částka invalidního důchodu změnila v roce 2022. Informace o tom, jak bude vypadat valorizace důchodů v roce 2015, se můžete dočíst v článku časopisu Vozíčkář.

Veronika Pawlusová

27.11.2014 15:04

Nina

(Jihomoravský kraj)

Dobrý den,děkuji za předchozí odpoved.Dá se vypočíst když bych dostala třetí stupen jaká by to byla částka?Nyní mám první Stupen 6500Kč.děkuji


28.11.2014 11:00

Odpověď:

Dobrý den, Nino,

pokud by se Vám zvýšil invalidní důchod na třetí stupeň, je možné samozřejmě i vypočítat konkrétní částku zvýšení. Toto je možné počítat podle speciálních koeficientů, bližší informace najdete na webu ČSSZ v sekci Výše invalidního důchodu při změně stupně invalidity a níže.

Pokud však máte invalidní důchod, který jste získala před rokem 2010, je potřeba vědět, kdy se Vám měnil stupeň, kolikrát jste byla na kontrolní lékařské prohlídce, apod., je nutné znát „historii“ Vašeho ID. Přepočet ID je totiž v těchto případech složitější. Pokud však budeme tyto informace znát, je možné Váš ID přepočítat.

Veronika Pawlusová

26.11.2014 10:31

anonym

(Pardubický kraj)

Dobrý den, podle posudku OSSZ mi pracovní schopnost poklesla pouze o 20%. Zvažuji podání námitky. Nebyly brány na zřetel i další diagnózy,.. Je nějaká hranice o kolik % může lékař v námitkovém řízení navýšit pokles prac. schopnosti? Děkuji mnohokrát za Vaši odpověď Libuše


26.11.2014 16:26

Odpověď:

Dobrý den, Libuše,

v rámci námitkového řízení není stanovena žádná hranice, o kolik se může procentní hranice poklesu pracovní schopnosti lišit od hranice, kterou stanovil posudkový lékař v původním řízení.

Nicméně, dovolím si upozornit, že i v případě, že posudkový lékař zohlední kromě Vaší nejzávažnější zdravotní diagnózy i další zdravotní obtíže, nelze procentní ohodnocení jednotlivých diagnóz sčítat. Posudkový lékař pouze stanoví nejzávažnější diagnózu a s přihlédnutím k dalším zdravotním obtížím může navýšit procentní ohodnocení Vaší nejzávažnější diagnózy pouze maximálně o 10%.

Procentní míry poklesu pracovní schopnosti u jednotlivých diagnóz jsou dány v příloze vyhlášky č. 359/2009 Sb., o posuzování invalidity, doporučuji do této vyhlášky nahlédnout a případně s Vaším odborným ošetřujícím lékařem zkonzultovat, která položka vyhlášky by mohla odpovídat Vašemu zdravotnímu stavu a touto položkou posléze argumentovat v námitce.

Vzor námitky naleznete na našem Informačním portálu (v závěru kapitoly Invalidní důchody), námitku lze podat do 30 dnů od data doručení rozhodnutí ČSSZ z původního řízení.

Kateřina Bulantová

25.11.2014 20:15

Petr Struhař

(Zlínský kraj)

Dobrý den, jsem pacient už cca 10let s roztroušenou sklerozou, zatím se "držím" a nemám žádné viditelné omezení, pracuji na plný úvazek, v poslední době mě čím dál víc zmáhá únava a s tím spojená neschopnost plně plnit pracovní povinnosti, je mi jasné, že na invalidní důchod nemám nárok, postižení není "zatím" takové.. Jaký postup byste mi doporučili? Mám se ucházet alespoň o kartu OZZ? Nebude mi to u zaměstnavatele spíš na škodu? Děkuji za odpověď, s pozdravem Struhař


26.11.2014 16:24

Odpověď:

Dobrý den, pane Struhaři,

pokud prozatím nechcete žádat o invalidní důchod, i přesto, že Váš zdravotní stav omezuje ve Vašem zaměstnání, je jistě namístě zvážit žádost o přiznání statutu osoby se zdravotním znevýhodněním (OZZ). Tento status je jakýmsi „předstupněm“ invalidního důchodu, je určen pro osoby, které mají zachovánu schopnost vykonávat soustavné zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost, ale jejich schopnost být nebo zůstat pracovně začleněný, vykonávat dosavadní povolání nebo využívat dosavadní kvalifikaci či získat novou, je podstatně omezena. Příčinou tohoto omezení je dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav, který má podle poznatků lékařské vědy trvat déle než rok a podstatně omezuje tělesné, smyslové nebo duševní schopnosti a tím i schopnost pracovního uplatnění. Více informací o tomto statutu naleznete na webu ČSSZ.

S tímto statutem se nepojí nárok na žádné dávky ani průkaz, nicméně zaměstnavatelé osob s tímto statutem mohou čerpat příspěvky od úřadu práce na zaměstnávání osob se zdravotním postižením a také mají nárok na slevu na dani z příjmů pro zaměstnavatele. O statut OZZ lze požádat na OSSZ dle místa vašeho trvalého bydliště.

Dalším možným řešením, které mě napadá, je pak domluva se zaměstnavatelem na snížení Vašeho pracovního úvazku.

Kateřina Bulantová

25.11.2014 18:51

Karel

(Kraj Vysočina)

Dobrý den,chtěl bych se zeptat,zda III.stupeň invalidity je plný invalidní důchod.Po přečtení některých otázek a odpovědí jsem na rozpacích,protože posudkový lékař mi řekl,že při plném inv.důchodu nemohu pracovat na půl úvazku,jinak by mi byl odebrán a vrácen na částeční důchod.Děkuji a hezký den.


26.11.2014 16:19

Odpověď:

Dobrý den, Karle,

invalidní důchod pro invaliditu III. stupně je skutečně totéž, co plný invalidní důchod. Pojem „plný invalidní důchod“ se používal pro označení nejvyššího stupně ID do 31. 12. 2009, od 1. 1. 2010 se již používá pojem „invalidní důchod pro invaliditu III. stupně“.

Výdělečná činnost při žádném ze stupňů invalidního důchodu není nijak zákonem omezena, záleží skutečně pouze na tom, jakou práci a v jakém rozsahu zvládnete vzhledem ke svému zdravotnímu stavu. V naší poradenské praxi se často setkáváme s tím, že posudkoví lékaři stanovují jakési limity (např. jako ve Vašem případě, že nesmíte pracovat na poloviční úvazek), nicméně žádné takové limity nejsou nikde stanoveny; posudkový lékař může pouze „doporučit“ v jakém rozsahu můžete pracovat. Vhodnost konkrétního zaměstnání (včetně jeho rozsahu) posuzují závodní lékaři zaměstnavatele, kteří Váš zdravotní stav posuzují v souvislosti s konkrétní pracovní pozicí.

Invalidní důchod může být v souladu s platnou legislativou snížen na nižší stupeň (nebo zcela odebrán) pouze v případě zlepšení nebo stabilizace zdravotního stavu, popř. adaptace na zdravotní stav. Ani adaptace však nesouvisí s nástupem do zaměstnání, ale s adaptací na zdravotní postižení v běžném životě. Schopnost vykonávat výdělečnou činnost je přitom podružná, tj. může, ale nemusí, být druhotným důsledkem této adaptace.

Kateřina Bulantová

25.11.2014 08:18

Nina

(Jihomoravský kraj)

Dobrý den,chtěla jsem se zeptat v roce 2015 jdu ke komisi.Nyní mám invalidní duchod 1.stupně s částkou 6500Kč.U minulé komise jsem měla 2,stupen ,který mě snížili na první ,ale částka mě zustala.Chci se zeptat jak pujdu ke komisi v roce 2015 a zustane mě 1.stupen zustane mě i částka?děkuji


26.11.2014 16:16

Odpověď:

Dobrý den, Nino,

dle webu ČSSZ, dojde-li u invalidního důchodu pro invaliditu druhého stupně transformovaného z částečného invalidního důchodu přiznaného před 1. 1. 2010 na invalidní důchod pro invaliditu prvního stupně při kontrolní lékařské prohlídce konané po roce 2009 (nezáleží, zda jde o první či další KLP) ke změně stupně invalidity, která by měla za následek snížení výše invalidního důchodu, tzn. že namísto druhého stupně invalidity bude zjištěn pouze první stupeň invalidity, náleží invalidní důchod pro invaliditu prvního stupně ve výši invalidního důchod pro invaliditu druhého stupně. V takovémto případě tedy přes uvedenou změnu invalidity ke snížení výše invalidního důchodu nedojde, invalidní důchod bude náležet v dosavadní výši.

Následně jakákoliv další změna tohoto invalidního důchodu pro invaliditu druhého stupně na invalidní důchod pro invaliditu prvního stupně a naopak bude spočívat pouze ve změně typu invalidního důchodu, aniž by došlo ke změně jeho výše. Tento zvláštní režim bude zrušen až případným zvýšením na invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně.

Z výše uvedeného textu tedy vyplývá, že částka invalidního důchodu by se Vám neměla měnit, i kdyby Vám ID 1. st. zůstal a i kdyby se Vám zvedl na 2. stupeň. Částka ID by se Vám změnila pouze tehdy, pokud byste získala 3. st. ID

Veronika Pawlusová

24.11.2014 19:24

Vlaďka

(Kraj Vysočina)

Dobrý den.Prosím o radu.Mám inv.důchod 2.stupně.Pracuji na 0,5úvazku=20h týdně.Pokud by mi byl nyní přidělen inv.důchod 3.stupně a dohodla se na snížení úvazku na 0,4,byl by mi důchod odebrán,když by po přezkoumání zjistili,že pracuji?Může se vůbec při 3.stupni invalidity pracovat?Děkuji za odpověď.


25.11.2014 14:32

Odpověď:

Dobrý den, Vlaďko, 

i při invalidním důchodu III. stupně lze pracovat, pokud byste to zvládla vzhledem ke svému zdravotnímu stavu; při zvýšení stupně invalidity není nutné snižovat pracovní úvazek, pokud byste stále byla schopná práci vykonávat v dosavadním rozsahu.

Práce při invalidním důchodu (bez ohledu na jeho stupeň) neznamená automaticky snížení stupně nebo odebrání ID, k tomuto může dojít pouze v případě zlepšení nebo stabilizace Vašeho zdravotního stavu, popř. adaptace na zdravotní stav.

Kateřina Bulantová

24.11.2014 19:13

hana

(Jihomoravský kraj)

Pobírám příspěvek na péči 2.stup. á 4.000,- měsíčně. Jako pečující osoba je celou dobu manžel. Ten si teď bude žádat o starobní důchod. Jak se to bude vypočítávat? Myslím tím, z jakého - měsíčního- hrubého výdělku_ Známá, co pečuje o maminku(také v 2.stup.)a říká, že z 24.000-, JE TO PRAVDA ?DĚKUJI ZA ODPOVĚĎ.


25.11.2014 14:28

Odpověď:

Dobrý den, Hano,

způsob výpočtu důchodu pečující osoby závisí na tom, jak dlouho tato osoba poskytovala péči:

U osob pečujících déle než 15 let se provádí tzv. srovnávací výpočet, prakticky tedy dva typy výpočtu výše dávky:
a) Období celé péče se považuje za dobu vyloučenou a operuje se pouze s příjmy z výdělečné činnosti, kterých pečovatel dosahoval před a po výkonu péče. Tyto příjmy se zprůměrují pouze na období, ve kterých jich bylo opravdu dosahováno, období péče se vyloučí, a to včetně případných přivýdělků, které zde pečovatel získal.
b) Do období výkonu péče po roce 2006 se dosadí jako "fiktivní příjem" celá částka příspěvku na péči, která je poskytovaná opečovávané osobě na základě zákona o sociálních službách (i kdyby z ní pečující osoba dostávala třeba jen část), a do let před rokem 2007, kdy se příspěvek na péči ještě nevyplácel, částka 96 000 Kč ročně (tzn. 8 000 měsíčně) vynásobená příslušným koeficientem, a tento "fiktivní příjem" se přičte k případným přivýdělkům.

Pečující osobě se po provedení těchto dvou výpočtů přizná výměra důchodu v té výši, která vyjde výhodněji.

Pokud péče netrvala alespoň výše zmíněných 15 let, je možnost zažádat si při podání žádosti o starobní či invalidní důchod alespoň o vyloučení doby péče - to je výhodné zejména v případě, že pečující osoba dosahovala v době péče nízkých nebo nulových výdělků - vyloučením doby péče dojde k tomu, že tyto nízké výdělky nebudou při výpočtu důchodu zohledněny a celkový výdělek se nebude rozpočítávat i na vyloučenou dobu.

I v případě, že se doba péče (resp. výdělky z této doby) vyloučí, bude započtena jako náhradní doba důchodového pojištění (tedy odpracované roky).

Kateřina Bulantová

24.11.2014 15:52

Eva

(Olomoucký kraj)

Dobrý den,chtěla bych se zeptat,jaké jsou možnosti, nebo jak se postupuje, když maminka má ID III.st.příznaný na 3roky,který ji končí v září v r.2015,ale odchod do starobního důchodu je už v únoru 2015. Ptám se, jestli by si měla, a kdy, nebo nemusí zažádat o starobní důchod, a jak by se finančně změnil přiznaný ID III.st. na důchod starobní . Po dobu ID nepracuje. Děkuji Eva.


25.11.2014 13:19

Odpověď:

Dobrý den, Evo, 

žádost o starobní důchod lze podat i v době, kdy stále trvá nárok na důchod invalidní (žádost o SD lze podat již 4 měsíce před dosažením důchodového věku). Starobní důchod by byl vypočten běžným způsobem (tzn. z výdělků za rozhodné období - berou se výdělky od 1.1.1986 - se započtením případných výdělků v době pobírání ID, částka samotného ID se jako výdělek nezapočítává) a jeho výše by byla porovnána s výší invalidního důchodu, který by maminka pobírala v době žádosti o SD. Pokud by byl vyšší důchod starobní, byl by jí tento důchod přiznán a vyplácen. Pokud by byl ovšem vyšší důchod invalidní, pak by byla žádost o starobní důchod zamítnuta a byl by nadále vyplácen důchod invalidní - maximálně do 65 let, kdy by došlo k automatickému převedení do starobního důchodu, který by byl vyplácen ve stejné výši jako ID (nezjišťovala by se v tomto případě ani doba důchodového pojištění, tzn. odpracované roky). Pokud by došlo před dosažením 65 let věku ke snížení stupně a tedy i částky ID, lze zkusit žádost o SD podat znovu, opět by byl proveden srovnávací výpočet a byl by pak vyplácen ten z důchodů, který by byl finančně výhodnější. Ještě upřesním, že pro přiznání starobního důchodu před dosažením věku 65 let je samozřejmě třeba splnit dobu důchodového pojištění (tzn. odpracované roky, v případě Vaší maminky bude třeba splnit 31 let důchodového pojištění); potřebnou dobu důchodového pojištění lze splnit zaměstnáním, započtením náhradních dob důchodového pojištění (např. i doba pobírání invalidního důchodu III. stupně, dříve plného ID) a úhradami dobrovolného důchodového pojištění (nebo kombinací těchto způsobů).

Z mojí pozice bohužel nejsem schopna určit, zda a případně o kolik by mohla být částka SD vyšší než částka ID. Žádost o SD není maminka povinna podat, může i po dosažení důchodového věku nadále pobírat ID. Pokud o SD nepožádá před dosažením 65 let, bude v 65 letech převedena do SD automaticky, bez podání žádosti. Nicméně, vzhledem k tomu, že při podání žádosti o SD před dosažením 65 let se provádí výše zmíněný srovnávací výpočet, doporučuji spíše žádost o SD zkusit podat.

Kateřina Bulantová  

24.11.2014 14:31

darina

(Hlavní město Praha)

Dobrý den,děkuji za odpověď.co se týká výše důchodu,celou dobu se mi na zvyšoval v rámci valorizace,při změně z Čid na 1 stup mi přišlo jen oznámení.Krásný den přeji a dekuji


25.11.2014 12:34

Odpověď:

Dobrý den, Darino, 

pokud Vám stupeň invalidního důchodu zůstal stejný po celou dobu od přechodu z částečného ID do ID I. stupně (a zvyšovala se Vám pouze částka důchodu v rámci valorizací), pak platí informace, které jsem uváděla v odpovědi na Váš původní dotaz. 

Kateřina Bulantová

23.11.2014 19:47

darina

(Hlavní město Praha)

Dobrý den,od r.91 jsem in val.1stup,následkem prac.urazu-amputace 2-5 prstu phk-dominantní,ztráta úchopu bez opozice palce.mám značně ztížení životních a obecních podmínek..během let se při držely další zdráv.problémy-vyhřezlá plotynka,vertob.celé páteře,chondr,skolióza,astma bronch,hypertenze,arytmie sledována také v RU proautoim.soubor-sjogrenuv syndrom,nyní čerstvě nález na ledvině angiomyol.chci se zeptat můžu zažádat o proskoumaní stupně invalid a jak postupovat.na komise jsem dle paragr.mé in val.zvaná nebyla.děkuji za odpověď


24.11.2014 13:14

Odpověď:

Dobrý den, Darino,

pokud došlo ke zhoršení Vašeho zdravotního stavu, je jistě zcela namístě zkusit požádat o přezkoumání Vašeho nároku na invalidní důchod z hlediska možné změny stupně invalidity. Stačí pouze, abyste se dostavila osobně na OSSZ dle místa Vašeho trvalého bydliště a zde o přezkoumání požádala, pracovnice OSSZ s Vámi potřebné formality vyřídí.

Dovolím si však upozornit na dvě důležité skutečnosti:

1. z hlediska určení procentního poklesu pracovní schopnosti se jednotlivé diagnózy, resp. jejich procentní ohodnocení "nesčítají". Posudkový lékař stanoví diagnózu, která má nejzávažnější vliv na Vaši pracovní schopnost, a ostatní diagnózy Vám mohou přidat pouze maximálně 10% navíc.

2. jak uvádíte, pobíráte invalidní důchod I. stupně od roku 1991 –jestli chápu Vaši situaci správně, byla jste dříve částečně invalidní a od 1.1.2010 jste byla převedena do ID I. stupně; od r. 2010 se stupeň Vašeho ID nezměnil. Pokud je toto Váš případ, tak by bohužel při změně stupně invalidity z I. na II. nedošlo k navýšení částky Vašeho ID (protože Váš ID I. stupně je již vyplácen ve výši II. stupně), k navýšení částky ID by tedy došlo pouze při změně stupně invalidity z I. na III.

Kateřina Bulantová

21.11.2014 15:07

VLASTA RIMOVSKA

(Ústecký kraj)

Dobry den mam dotaz vcera mi uznaly id 2 stupne az dosud jsem brala cely rok id 1 stune 3114 kc muzete mi prosijm rict jestli a o kolik budu brat vic dekuji rimovska


24.11.2014 13:07

Odpověď:

Dobrý den,

z Vašeho dotazu předpokládám, že Vám byl invalidní důchod nově přiznán v roce 2013, a to v I. stupni, nyní došlo v rámci přezkoumání Vašeho zdravotního stavu ke změně na II. stupeň.
V tomto případě k navýšení částky ID dojde, přepočet výše ID by měl vypadat následovně:

3114 (částka ID I. stupně) – 2340 (výše základní výměry) = 774 (výše procentní výměry ID I. stupně), 774 x 1,5 (koeficient změny stupně ID z I. na II.) = 1161 (výše procentní výměry ID II. stupně), 1161 + 2340 = 3501 (nová částka ID II. stupně)

Kateřina Bulantová

21.11.2014 09:42

lada

(Jihomoravský kraj)

Dobrý den ,chtěla bych se zeptat na syna mám PnP do 18 let.Po té lze zažádat o invalidní duchod ?Je to možné ikdyž ještě bude studovat?a z čeho se bude počítat částka?děkuji


24.11.2014 13:06

Odpověď:

Dobrý den, Lado,
v případě Vašeho syna se zřejmě bude jednat o tzv. invalidní důchod „z mládí“, o tento ID lze obecně zažádat 4 měsíce před dosažením věku 18 let, není třeba pro tento ID splnit dobu důchodového pojištění (odpracované roky). O ID lze zažádat i v případě, že Váš syn bude v době podání žádosti stále studovat; i pobírat ID je možné již v době studia.

Částka ID „z mládí“ se zjednodušeně vypočítává z průměrné mzdy v ČR za rok, který o dva roky předchází roku žádosti o invalidní důchod - při výpočtu ID přiznaného letos se tedy bude vycházet z průměrné mzdy za rok 2012. Průměrná mzda je v tomto případě zároveň vyměřovacím základem pro výpočet důchodu (obecně se tento vyměřovací základ stanovuje z výdělků za rozhodné období, což ovšem nelze u invalidního důchodu "z mládí"), tento vyměřovací základ se pak vynásobí příslušným přepočítacím koeficientem a zredukuje pomocí redukčních hranic - tímto způsobem je stanoven osobní vyměřovací základ invalidního důchodu "z mládí". Procentní výměra ID "z mládí" pak činí 45% osobního vyměřovacího základu, základní výměra v letošním roce činí 2340 Kč měsíčně. Částka invalidního důchodu se pak stanovuje jako součet výše základní a procentní výměry. Nicméně, výpočet výše důchodu je velmi složitý proces, v naší Poradně pro život s postižením tedy tyto výpočty neprovádíme. Doporučuji se ohledně konkrétní výše důchodu zkusit informovat na OSSZ dle místa Vašeho trvalého bydliště, popř. na ČSSZ. 

Kateřina Bulantová

20.11.2014 08:54

marie

(Jihočeský kraj)

Jeste dodam,zatim mam priznan id 3 st


20.11.2014 14:53

Odpověď:

Dobrý den, Marie, 

tuto informaci jsem v odpovědi na Váš níže položený dotaz již zohlednila. 

Kateřina Bulantová

20.11.2014 08:52

marie

(Jihočeský kraj)

Dobry den,chci se zeptat: na jare jsem vyplnovala dotataznik ohledne prezkoumani zdrav.stavu. Od te doby se nikdo neozval.v dotazniku byl i dotaz ohledne prace,tehdy jsem si privydelala tak 5 hod tydne. Nyni nastupuji do zamestnani( citim se lepe), mam zmenu nahlasit. A je bezne ze od kvetna kdy jsem byla vyzvana dolozit potrebne doklady nebylo me dosud zaslano zadne rozhodnuti? Dekuji marie


20.11.2014 14:52

Odpověď:

Dobrý den, Marie,

po provedení posouzení Vašeho zdravotního stavu z hlediska nároku na invalidní důchod jste měla obdržet posudek o invaliditě ("výsledek" posouzení) - tento dokument se buď předává osobně po jednání, nebo je zasílán doporučeně do vlastních rukou do 7 kalendářních dnů od provedení posouzení. Pokud jste profesní dotazník k posouzení nároku na ID vyplňovala již na jaře letošního roku a dosud jste neobdržela posudek, doporučuji kontaktovat telefonicky OSSZ a posudek si zde vyžádat. Rozhodnutí ČSSZ se v případě přeposouzení nároku na ID zasílá pouze v případě, že je v rámci přeposouzení zjištěn jiný stupeň invalidity (pokud stupeň ID trvá, rozhodnutí ČSSZ zasílá pouze na vyžádání). 

Změnu pracovního úvazku nemusíte OSSZ ani ČSSZ hlásit, stačí když ji pak uvedete v profesním dotazníku, který budete vyplňovat před další kontrolou Vašeho zdravotního stavu z hlediska nároku na ID.  

Kateřina Bulantová

19.11.2014 13:57

Sára

(Ústecký kraj)

Dobrý den, mám dotaz sestře je padesát roků, od loňska má přiznaný důchod II. stupně -5.800,- Kč, letos v říjnu ji byl změněn důchod na III.stupeň, kolik bude asi bude brát nově důchodu, na ÚP ji sdělili, že nemůže být dále v evidenci, protože má III. stupeň invalidity. Děkuji za odpověď Sára


20.11.2014 14:12

Odpověď:

Dobrý den, Sáro, 

z Vašeho dotazu jsem vyrozuměla, že byl vaší sestře invalidní důchod v loňském roce nově přiznán a to ve II. stupni. V takovém případě přepočet částky ID při změně stupně invalidity z II. na III. stupeň vypadal následovně:

5800 (částka ID II. stupně) - 2340 (výše základní výměry ID) = 3460 (výše procentní výměry ID II. stupně); 3460 x 2 (koeficient při změně stupně invalidity z II. na III. stupeň) = 6920 (výše procentní výměry ID III. stupně); 6920 + 2340 = 9260 (nová částka ID III. stupně)

Co se týče evidence na úřadě práce, u invalidních důchodců III. stupně záleží na tom, jakou formulaci mají uvedenu v posudku o invaliditě. Pokud má sestra v posudku uvedeno, že "není schopna výdělečné činnosti za zcela mimořádných podmínek", pak na ÚP může být registrována pouze jako "zájemce o zaměstnání" (bez nároku na podporu v nezaměstnanosti). Pokud má sestra v posudku uvedeno, že "je schopna výdělečné činnosti za zcela mimořádných podmínek", pak na ÚP může být registrována jako "uchazeč o zaměstnání" (s nárokem na podporu v nezaměstnanosti, pokud splní podmínky pro její pobírání). Jak zájemce, tak uchazeč o zaměstnání mohou nastoupit na rekvalifikaci (a pobírat podporu při rekvalifikaci) a dostávají z ÚP nabídky zaměstnání.

Pokud by však Vaše sestra chtěla být na ÚP registrována pouze z důvodu započtení náhradní doby důchodového pojištění (odpracovaných let) a placení zdravotního pojištění, pak již není registrace na ÚP z těchto důvodů nutná - zdravotní pojištění stát hradí i za invalidní důchodce (bez ohledu na stupeň ID) a doba pobírání ID III. stupně se započítává jako odpracované roky. 

Kateřina Bulantová

16.11.2014 15:03

anonym

(Liberecký kraj)

Dobrý den, mám částečný invalidní důchod na bederní a krční páteř. V minulosti jsem dělal řidiče skladníka. Tahal jsem těžké věci a bal mi přiznán čid l. stupně. Nyní pracuji ve chráněné dílně, ale děti studují a nám nestačí příjem. Mám možnost jít dělat řidiče MKD kde se jezdí ve dvou a střídá se po dvou hodinách. Mohu jít tuto práci vykonávat i s invalidním důchodem, nebo mi ho odeberou? Pavel


18.11.2014 13:18

Odpověď:

Dobrý den, Pavle,

jsem si vědoma toho, že občas se v médiích či na internetu objeví zpráva, že někomu odebrali důchod z důvodu zaměstnání, ale opravdu se jedná spíše o ojedinělé případy, kdy v prezentovaném případě nejsou známy všechny okolnosti. Mohu Vás tedy uklidnit, zákonem není nijak omezen přivýdělek u pobírání invalidního důchodu. Není omezena ani výše úvazku či počet pracovních poměrů. Jediným limitem je konkrétní zdravotní stav - tedy to, zda jste či nejste práci schopen zdravotně zvládat, a to by se mělo určit při vstupní lékařské prohlídce. Navíc, pokud máte invalidní důchod I. či II. stupně, naše legislativa vlastně předpokládá, že si osoba bude částečně vydělávat, protože pobírání ID I. či II.stupně není náhradní dobou důchodového pojištění.

Lucie Marková

15.11.2014 16:08

dana strašáková

(Jihomoravský kraj)

dobrý den,mám asi 3 roky invalidní důchod 3.stupně,na schyzoafektivní poruchu,beru jen 3100kč,bydlím s matkou,takže nám všechny příspěvky-nabydlení,hmotnou nouzy,atd..zamítly.Důchod je malý,přispívám matce na bydlení,skoro nic mi pro sebe nezůstane,je mi 31let,Mohu si zažádat o zvýšení důchodu?nebo,kdybych se odstěhovala do podnájmu?doplatí mi stát na bydlení?mockrát děkuji za odpověď


18.11.2014 13:25

Odpověď:

Dobrý den, paní Strašáková, 

o zvýšení invalidního důchodu ve Vašem případě bohužel zažádat nelze, již nyní máte nejvyšší stupeň ID. Nelze ani zažádat o navýšení jeho částky, pokud byste při pobírání ID pracovala; přivýdělek při ID se zohledňuje až při výpočtu starobního důchodu, na částku ID již vliv nemá. 

Pokud byste se přestěhovala a měla byste samostatnou domácnost, je možné, že byste nárok na příspěvek na bydlení (dávka státní sociální podpory, vyplácená úřadem práce) mohla mít. Upozorňuji ovšem, že příspěvek na bydlení lze získat pouze v případě, že budete mít byt pronajatý (budete mít smlouvu o pronájmu přímo s majitelem bytu). Příspěvek nelze získat, pokud budete v podnájmu (tzn. pokud budete mít smlouvu uzavřenu s někým jiným než je majitel bytu).  

Kateřina Bulantová

15.11.2014 00:30

Jana

(Ústecký kraj)

Dobrý den jsem dva roky v plném ID 3 stupen 70%postižení.U posudkového lékaře jsem byla jen jednou po druhé jsem doložila obvodní lékařce nálezy které poslala k posudkovému lékaři.Nebyla jsem pozvaná jen mi odepsaly z posudkové že je vše stejné nic se nemění.Ted v zaří jsem nebyla pozvaná na žadnou kontrolu a důchod mi chodí stále stejně.Ptam se jak často musím chodit k posudkovému lékaři.Myslela jsem že pravidelně po roce. děkuji Jana


18.11.2014 12:07

Odpověď:

Dobrý den, Jano,

četnost kontrol zdravotního stavu z hlediska trvání nároku na invalidní důchod je velmi individuální, záleží na tom, jak se váš zdravotní stav vyvíjí. Datum platnosti posudku o invaliditě (tzn. lhůtu, po které by měl být Váš zdravotní stav z hlediska nároku na ID přezkoumán) naleznete přímo v posudku o invaliditě, který jste měla obdržet do 7 dnů od data konání posledního posouzení Vašeho zdravotního stavu. Pokud posudek nemáte, nebo v něm není datum jeho platnosti uvedeno, doporučuji kontaktovat OSSZ dle místa Vašeho trvalého bydliště a zde zjistit, jaká platnost posudku byla ve Vašem případě stanovena. Neuvedení data platnosti posudku může znamenat i to, že Vám byl invalidní důchod přiznán tzv. natrvalo (v tomto případě dochází ke kontrolám zdravotního stavu jen výjimečně, jedná se o případy, u kterých je velmi malá šance na zlepšení zdravotního stavu). 

Kateřina Bulantová

13.11.2014 19:27

Vlasta

(Kraj Vysočina)

Dobrý den, od září 2001 mám částečný invalidní důchod 2. stupně (tehdy se stupně nerozlišovaly) ve výši 6.447,- Kč (2.340,- + 4.107,- Kč). V případě přiznání plného invalidního důchodu, kolik by, prosím, byla jeho výše? Děkuji předem za odpověď


18.11.2014 10:46

Odpověď:

Dobrý den, Vlasto, 

vzhledem k tomu, že uvádíte, že invalidní důchod II. stupně (dříve částečný ID) pobíráte již od roku 2001, předpokládám, že u Vás po přechodu na nový systém invalidních důchodů (tzn. po 1.1.2010) nedošlo k žádné změně stupně invalidity - tzn., byla jste z ČID pouze převedena do ID II. stupně a ten máte doposud. 

Pokud jsem Váš případ pochopila správně, pak se pro přepočet částky Vašeho ID při změně stupně invalidity z II. na III. použije koeficient 2. Výpočet nové částky ID by pak vypadal následovně:

6447 (dosavadní výše ID II. stupně) - 2340 (základní výměra) = 4107 (procentní výměra ID II. stupně), 4107 x 2 (koeficient) = 8214 (procentní výměra ID III. stupně), 8214 + 2340 = 10554 (nová výše ID III. stupně)

Pokud u Vás od 1.1.2010 došlo k nějaké změně stupně invalidity (např. po přechodu na nový systém ID jste byla převedena do ID I. stupně a poté došlo k navýšení stupně ID na II.), přepočet by probíhal stejně, ale byl by použit koeficient 1,3333. 

Kateřina Bulantová

13.11.2014 13:21

anonym

(Moravskoslezský kraj)

Dobrý den, mám invalidní důchod III. stupně a chci se zeptat, zda si při něm mohu přivydělat. Mám nabídku na práci vhodnou k mému zdravotnímu stavu a to nejprve na dohodu, poté na smlouvu, na zkrácený úvazek 4 hodiny denně. Mám obavu, aby mi invalidní důchod nesnížili nebo nevzali, když budu pracovat. Předem děkuji za odpověď.


18.11.2014 10:30

Odpověď:

Dobrý den, 

výdělečná činnost při žádném ze stupňů invalidního důchodu není zákonem nijak omezena (výší výdělku, délkou pracovní doby ani typem výdělečné činnosti - dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti, pracovní smlouva či podnikání); zahájení pracovní činnosti není tedy zákonným důvodem pro snížení stupně invalidního důchodu nebo pro jeho odebrání. 

Obecně může být snížen stupeň invalidního důchodu nebo zcela odebrán ID pouze v případě zlepšení zdravotního stavu, jeho stabilizace nebo adaptace na zdravotní stav; nalezení vhodného pracovního uplatnění není přitom automaticky bráno jako adaptace. 

Kateřina Bulantová

10.11.2014 18:44

Jolana Kaválková

(Královéhradecký kraj)

Dobrý večer, můžete mi sdělit prosím jak bude můj důchod 5810 Kč. Zvýšen od příštího roku. Děkuji za pomoc


11.11.2014 13:41

Odpověď:

Dobrý den, paní Kaválková,

výpočet zvýšení od roku 2015 by měl vypadat takto:

Váš současný důchod činí 5810,-Kč, z toho je základní výměra 2340,-Kč a zbytek je procentní výměra tedy 3470,-Kč. Základní výměra důchodu (ta část, která je u všech důchodů stejná) se zvýší o 60,-Kč, tedy na 2400,-Kč. Procentní výměra se pak zvýší o 1,6%, tedy na částku 3526,-Kč.

Důchod od první splátky v roce 2015 by tedy měl činit 2400 + 3526 = 5926,-Kč.

Lucie Marková

07.11.2014 21:45

MILUŠE

(Kraj Vysočina)

Dobrý den. Již několikrát jsem si psala o radu, dnes bych jí potřebovala pro kamarádku. Měla ID 1 stupně, ten jí byl nyní změněn na 2 stupeň. Myslela si, že jí bude nově přepočítán a že pokud jí byla navýšena procenta neschopnosti, navýší se jí i důchod - ale dostává stále stejně...... Děkuji.


11.11.2014 14:39

Odpověď:

Dobrý den, paní Miluše,

určování výše invalidního důchodu se řídí zákonem č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, který říká, že pokud vznikl nárok na částečný invalidní důchod před 1. 1. 2010 a při kontrolní lékařské prohlídce konané po roce 2011 je invalidita prvního stupně zvýšena na invaliditu druhého stupně, zůstává invalidní důchod v dosavadní výši.

Je to z toho důvodu, že když k 1. 1. 2010 došlo k transformaci částečného a plného invalidního důchodu do třístupňového systému, osoby částečně invalidní byly rozděleny dle procentuálního snížení pracovní schopnosti mezi první a druhý stupeň ID a osoby plně invalidní dostali ID třetího stupně. Jelikož by se občanům, kteří byli z částečného ID přeřazeni do prvního stupně ID, na základě nového procentuálního výpočtu snížila částka důchodu, byla jim přidělena stejná výše částky, jako občanům zařazeným do druhého stupně. Vaše kamarádka tedy již od roku 2010 pobírala ID odpovídající druhému stupni, proto nyní, po přehodnocení jejího stavu, nedošlo k žádné změně ve výši jeho částky.

Praktikantka Magda Venutová

(pod odborným dozorem Lucie Markové)

06.11.2014 15:07

Petra

(Jihočeský kraj)

Dobry den, Mam mensi starost ohledne cid. V roce 2012 mi byl pridelen cid 1.st na bipolarni poruchu typu 2.Nyni si me opet pozvali. Ale pred tim nez pujdu k posudkovemu musim navstivit psychologa, ktery na jejich zadost udela psychologicke vysetreni. Muj stav se za posledni rok docela zhorsil, mam velmi rychle ciklujici nalady(deprese-manie) . Proto jsem casto na neschoposti.Hospitalizovana jsem zatim nebyla . Muj dotaz zni co si mam myslet o navsteve psychologa?Posilaji se lide bezne k jinemu lekary na posouzeni. Mam strach aby mi nechteli duchod vzit. Nebo z jakeho pravdepodobneho duvodu me nechavaji pre setrit? Dekuji za odpoved Petra


10.11.2014 10:12

Odpověď:

Dobrý den, Petro,

chápu, že máte z návštěvy psychologa obavy, nicméně bohužel je nutné, abyste se na lékařskou prohlídku ohledně posouzení invalidity dostavila. Nedostavení se na vyšetření zdravotního stavu totiž může být důvodem pozastavení výplaty invalidního důchodu.

Nejsem lékař, takže nejsem schopna posoudit, z jakého důvodu Vás posudkový lékař zve na kontrolu k jinému lékaři, nicméně toto není neobvyklé, nemusíte se tedy bát, že by to bylo cílené jednání vedoucí k odebrání invalidního důchodu. Doporučuji Vám však mít zhoršení zdravotního stavu popsané i v lékařské dokumentaci od Vašeho ošetřujícího lékaře (psychologa či psychiatra), posudkoví lékaři vycházejí z kompletní aktuální lékařské dokumentace, kterou by jim měl na žádost zasílat Váš praktický lékař.

Doplňuji, že posudkový lékař se při posuzování zdravotního stavu musí řídit dle vyhlášky č. 359/2009 Sb., o posuzování invalidity, můžete si ji tedy pročíst a orientačně zjistit, kolik procentních bodů odpovídá Vaší zdravotní indikaci.

Veronika Pawlusová

05.11.2014 13:33

Erika

(Plzeňský kraj)

Dobrý den moc vás zdravím,pokaždé jste mi dobře poradili.Chci se zeptat,pokud bych šla do předčasného důchodu,jaká lhůta pojištění se na mě bude vztahovat,když mám mít podle svého věku odpracováno 33 let.Děkuji.Erika


07.11.2014 10:29

Odpověď:

Dobrý den, Eriko,

obecně je možný odchod do předčasného starobního důchodu již 3 roky před dosažením důchodového věku. Podmínkou je však splnění potřebné doby důchodového pojištění, které je nutné pro nárok na řádný starobní důchod. Pokud tedy víte, že máte mít odpracováno 33 let, tato doba pro Vás platí i v případě, že budete chtít odejít do předčasného starobního důchodu.

Dovolím si ovšem upozornit, že předčasný důchod je velmi nevýhodný, protože je jeho výše trvale krácena (rozsah krácení závisí na tom, jak brzy do předčasného SD odejdete). Více informací o důchodech naleznete na webových stránkách ČSSZ.

Veronika Pawlusová

02.11.2014 19:08

Věra

(Jihočeský kraj)

Dobrý den, prosím o radu,od roku 2005 jsem pobíral ČID 1.st. ohledně neurolog.potíží, v roce 2001 operace hlub. žilního systému a v roce 2005 reoperace.Vzhledem k tomu , že podle staré vyhlášky nebyl nárok na ČID ohledně nohou, tak mi ho dali na záda (výhřez ploténky atd.)Po novelizaci p. Drápka mi v roce 2011 byl důchod přiznán na žilní inscuficienci C2-C3 (30%) plus 5% na záda . Po roce znovu přezkum a opět vráceno na záda (30% plus 5 % na nohy. Nyní v srpnu jsem byla opět u komise a lékařka LPS mi oznámila , že u ní je to pouze na 25 %.(20% na záda plus nohy 5%) , že jsem celé roky byla nadhodnocena, tak jsem jí odpověděla, že by v tom případě měli všichni lékaři vrátit diplom , a ona souhlasně ironicky přikývla .Podala jsem námitku, sníženo dokonce na 20%.Vyhláška stanoví na diagnozu CVI C2-C320-30% mírná recidiva - a lymfostáza.Námitková tuto chorobu totálně zbagatelizovala, že to pro ni nemá vůbec žádný význam.Je mi 46 let a velmi mi to ztěžuje život.Pracovala jsem původně jako kuchařka, ale vzhledem mým problémům jsem si dodělávala školu..pracovala jsem ve státní správě, kde jsem měla jisté místo , ale vzhledem nemožnosti sedět 8-10 h (tato práce byla před operací nohou), tak jsem dala ze zdravotního důvodu výpověď. Nyní pracuji v družstvu invalidů na 6 h. a jsem od 22.9 2014 v PN se zádáma .Když jsem jí řekla, co jsem ohledně zdravotního stavu všechno udělala(zvýšila vzdělání), tak mi odpověděla , že se mám rekvalifikovat,jako kdyby si dělala srandu.Nyní čekám na MR a nevím jestli podat správní žalobu, nebo novou žádost.Velmi Vám děkuji za radu


03.11.2014 11:51

Odpověď:

Dobrý den, Věro, 

naprosto chápu, že jste nyní ve velmi nepříjemné situaci, nicméně bohužel Vám zřejmě nebudu umět dát jasnou odpověď, zda by bylo ve Vašem případě vhodnější podat správní žalobu nebo spíše novou žádost. Správní žaloba je obecně výhodnější v tom, že v rámci soudního přezkumu nároku na invalidní důchod posuzuje zdravotní stav jiná posudková komise (jedná se o posudkovou komisi Ministerstva práce a sociálních věcí), je zde tedy šance, že by na Váš případ mohla tato komise mít příznivější názor. Nicméně, nevýhodou soudního přezkumu může být fakt, že posudková komise MPSV by měla vycházet zejména z podkladů, které měla k dispozici už původní posudková komise, LPK MPSV tedy nemá povinnost přihlédnout k lékařským zprávám dodaným až např. k námitkovému jednání. 

Naproti tomu po podání nové žádosti by měla posudková komise OSSZ vycházet z aktuálních lékařských zpráv (tedy i z těch, které jste např. dokládala až při námitkovém řízení, nebo zpráv z vyšetření, která absolvujete až nyní. Váš zdravotní stav by ovšem mohl opět posuzovat stejný posudkový lékař jako v původním řízení, proti kterému jste podávala námitku. 

Rozhodnutí, zda podat spíše správní žalobu nebo novou žádost o ID, je zcela na Vás. Lze také zvážit možnost podání nejprve správní žaloby a poté, pokud byste nebyla s výsledkem spokojena, podat novou žádost.  

Pokud se rozhodnete pro podání správní žaloby, můžete pro její formulaci použít vzor z našeho Informačního portálu (v záběru kapitoly Invalidní důchody); naleznete zde i vyhlášku č. 359/2009 Sb., o posuzování invalidity, která v příloze č. 1 uvádí procentní míry poklesu pracovní schopnosti u jednotlivých zdravotních omezení - v této vyhlášce tedy můžete zjistit, podle jaké položky byl Váš zdravotní stav ohodnocen a případně můžete např. s vaším ošetřujícím odborným lékařem zkonzultovat, zda by bylo možno ve vašem případě zvolit položku, která má více procent poklesu pracovní schopnosti (popř. zda lze přidat až 10% v případě, že máte více zdravotních omezení nebo nemůžete využívat dosažené vzdělání a schopnosti - viz § 3 výše uvedené vyhlášky).

Kateřina Bulantová

31.10.2014 12:53

Evelína

(Olomoucký kraj)

Dobrý den, mám dotaz ohledně invalidního důchodu. V roce 2012 mi byl přiznán invalidní důchod I. stupně (ohodnoceno 45%). Nyní jsem si v roce 2014 podala žádost o navýšení invalidního důchodu z důvodu zhoršení mého zdravotního stavu. K mému překvapení mi byla žádost zamítnuta. Posudkový lékař mě ohodnotil 35%. Nechápala jsem jak je to možné. Proti rozhodnutí jsem podala námitku a byla jsem pozvána k dalšímu posudkovému lékaři. Ten mi sdělil, že posudkový lékař v roce 2012 udělal chybu a přiřadil mi příliš mnoho procent, že ve skutečnosti mi měl dát pouze 25% - což bych invalidní důchod nedostala. Nyní se bojím, že po mě budou chtít peníze zpátky. Prosím mohou po mě chtít peníze za invalidní důchod zpátky, když to byla chyba posudkového lékaře?


31.10.2014 14:00

Odpověď:

Dobrý den, Evelíno, 

naprosto Vaše obavy chápu, ale bát se rozhodně nemusíte. ČSSZ po Vás vyplacený invalidní důchod nemůže požadovat zpět. V § 56, odst. 1, bod c) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění je totiž uvedena následující informace: Zjistí-li se, že důchod byl přiznán nebo je vyplácen ve vyšší částce, než v jaké náleží, nebo byl přiznán nebo se vyplácí neprávem, důchod se sníží nebo odejme nebo jeho výplata se zastaví, a to ode dne následujícího po dni, jímž uplynulo období, za které již byl vyplacen. 

I v případě, že by Vám byl invalidní důchod odebrán, zastavila by se jeho výplata až po vydání rozhodnutí, žádnou část ID byste nevracela. Částka ID se vyplácí na období dopředu - tzn., např. pokud máte výplatní termín 16. den v měsíci, vyplácí se na období od 17. dne tohoto měsíce do 16. dne následujícího měsíce. Pokud by k odebrání ID došlo před výplatním termínem (v první polovině měsíce), již byste další splátku v měsíci, kdy byl ID odebrán, neobdržela. Pokud by k odebrání ID došlo po výplatním termínu (v druhé polovině měsíce), neobdržela byste až splátku ID následující měsíc.

Ještě doplním, že pokud byste nebyla spokojena ani s výsledkem námitkového řízení, máte možnost proti rozhodnutí z tohoto řízení podat správní žalobu ke krajskému soudu dle místa Vašeho trvalého bydliště (pokud máte trvalé bydliště v Praze, podává se žaloba k Městskému soudu). Vzor správní žaloby naleznete na našem Informačním portálu (v závěru kapitoly Invalidní důchody); v rámci soudního přezkumu hodnotí zdravotní stav posudková komise Ministerstva práce a sociálních věcí.

Kateřina Bulantová

30.10.2014 18:11

Tomas

(Moravskoslezský kraj)

Dobry den.Mam dotaz.Jsem mesic a pul po vymene kycle a dalsi operace mne ceka v lednu.Jsem stale na nemocenske od cervence.Behem te doby mi ale vyprsela pracovni smlouva a novou jsem nedostal.To znamena,ze se uz ani nemam kam vratit.Mam sanci alespon na nejaky duchod?Na nemocenske nemuzu byt vecne a je jiste,ze nejake pracovni omezeni mit budu,pokud vubec nejakou praci najdu.Dekuji za odpoved.


31.10.2014 12:36

Odpověď:

Dobrý den, Tomáši,

pokud Vám nebude smlouva prodloužena, skutečně Váš pracovní poměr skončil. Pokud jste stále v pracovní neschopnosti, nemůžete se registrovat na Úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání a žádat o podporu v nezaměstnanosti. To můžete až ve chvíli, kdy Vám bude pracovní neschopnost ukončena. Obecně může podpůrčí doba u nemocenských dávek trvat nejdéle 380 kalendářních dnů ode dne vzniku dočasné pracovní neschopnosti.

Upozorňuji však, že pokud trvá dočasná pracovní neschopnost déle než 180 dní a ošetřující lékař vyšetřením zjistí, že zdravotní stav je stabilizovaný a je předpoklad, že pojištěnec již nebude moci vykonávat dosavadní pojištěnou činnost (tedy své zaměstnání), může pracovní neschopnost ukončit (§ 59 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění). V takovém případě se pak v praxi předpokládá, že osoba podá žádost o invalidní důchod, případně si najde práci, kterou bude moci vzhledem ke svému zdravotnímu stavu vykonávat.

V naší poradně nepracují lékaři, nemůžu Vám proto bohužel říct, zda byste na invalidní důchod měl či neměl nárok. Obecně se však u nároku na invalidní důchod posuzuje mimo jiné i skutečnost, zda jde o tzv. dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav. Za dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav se pro účely zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, považuje zdravotní stav, který omezuje tělesné, smyslové nebo duševní schopnosti pojištěnce významné pro jeho pracovní schopnost, pokud tento zdravotní stav trvá déle než 1 rok nebo podle poznatků lékařské vědy lze předpokládat, že bude trvat déle než 1 rok.

Zdravotní stav pro účely invalidního důchodu se posuzuje dle vyhlášky č. 359/2009 Sb., o posuzování invalidity. Více informací ohledně invalidních důchodů najdete na našem Informačním portálu.

Veronika Pawlusová

29.10.2014 08:42

Milena

(Moravskoslezský kraj)

Dobrý den,obracim se na Vas o radu.Jsem dlouhodobě nemocná s pateři a ID mne byl zamitnut.Slyšela jsem o OZZ jenže ma pani doktorka mne od toho odrazuje,pry se pak špatně hledá práce. Jenže je to pravě ona,která mne před dvěma lety nechtěla taky pustit do prace kterou jsem si našla-neodpovidal muj zdravotni stav.Pak jsem si praci našla,ještě těžši naročnějši než ta předchozi,jenže zastup měla tehdy jina doktorka.Nyni z tehle prace musim odejit,nezvladam to,takže bych si chtěla požadat o Prukaz a snad bych si našla nějakou lehči praci v chraněne dilně ale nevim zdali se tona to vztahuje děkuji


29.10.2014 12:14

Odpověď:

Dobrý den, Mileno,

pokud Vám bylo zamítnuto přiznání invalidního důchodu, ale přesto Vám Váš zdravotní stav způsobuje problémy z hlediska možného zaměstnání, můžete samozřejmě zkusit požádat o statut osoby se zdravotním znevýhodněním (OZZ). Žádost o přiznání statutu OZZ se podává na OSSZ dle místa Vašeho trvalého bydliště, formulář žádosti naleznete ZDE. V rámci řízení bude Váš zdravotní stav opět posuzovat posudkový lékař OSSZ. Bližší informace o tomto statutu naleznete v článku na webu časopisu Vozíčkář.

Předpokládám, že "průkazem", o kterém se zmiňujete, máte na mysli průkaz osoby se zdravotním postižením (TP, ZTP, ZTP/P) – tyto průkazy nejsou vázány na invalidní důchod, ani na statut OZZ, pro přiznání jednotlivých stupňů průkazu je třeba splnit některou ze zdravotních indikací (seznam zdravotních indikací pro jednotlivé stupně průkazu a další informace o průkazech naleznete na našem Informačním portálu).

Co se týče ukončení pracovního poměru ze zdravotních důvodů, doporučuji zkusit následující postup – písemně požádejte svého zaměstnavatele o tzv. převedení na jinou práci dle § 41 Zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Sb.). Tuto žádost je třeba doložit posudkem poskytovatele pracovnělékařských služeb ("závodní" lékař) potvrzujícím, že jste dlouhodobě pozbyla způsobilost konat dosavadní práci (tato formulace by měla být v posudku uvedena). Pokud Váš zaměstnavatel závodního lékaře nemá, měl by Vám alespoň určit lékaře, který posouzení Vašeho zdravotního stavu provede. Na základě žádosti o převedení na jinou práci je zaměstnavatel povinen Vás do 15 dnů převést na práci, která je pro Vás z hlediska zdravotního stavu vhodná. Pokud tak neučiní (a to i v případě, že jinou pro Vás vhodnou práci nemá), máte dle § 56 písm. a) Zákoníku práce právo na okamžité zrušení pracovního poměru s nárokem na náhradu mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku za dobu, která odpovídá délce výpovědní doby. Vzory žádostí naleznete na našem Informačním portálu.

Ještě také doplním, že v případě, že od doručení rozhodnutí o nepřiznání invalidního důchodu uplynulo méně než 30 kalendářních dnů, lze proti tomuto rozhodnutí podat námitku. V rámci námitkového řízení by pak Váš zdravotní stav hodnotil jiný posudkový lékař než v původním řízení o ID, je zde tedy šance, že by nový posudek byl pro Vás příznivější. Vzor námitky naleznete na našem Informačním portálu (v závěru kapitoly Invalidní důchody); naleznete zde i text vyhlášky č. 359/2009 Sb., o posuzování invalidity, která v příloze č. 1 uvádí procentní míru poklesu pracovní schopnosti u jednotlivých zdravotních indikací (v příloze vyhlášky lze tedy orientačně zjistit, kolik procent poklesu pracovní schopnosti odpovídá Vaší zdravotní indikaci a můžete údaje z této vyhlášky použít k argumentaci v textu námitky). Se sepsáním námitky Vám mohou pomoci pracovníci občanské poradny. Nicméně je samozřejmě zcela na Vašem zvážení, zda zvolíte podání námitky nebo spíše žádost o statut OZZ (nelze obojí najednou).

Kateřina Bulantová

29.10.2014 08:36

klara

(Karlovarský kraj)

Dobrý den,rada tady čtu vaši rubriku a tak se taky chci optat.Maminka trpi artrozou kolen a kyčli,pateře,vyhřezy plotenek.8 let pobirala ID 1 stupně,chodi pravidelně 2x ročně na rehabilitace,občas pro silne bolesti na kapačky,na vyměnu kloubu ještě necce jit ,ma teprv 51let adokud pry to zvlada,tak nepujde.3x u posouzeni zdravotniho stavu ji duchod nechali-při brani ID nepracovala-těžko se shání prace nemocnemu,loni si našla praci na vratnici,je ráda tehle praci a hlavně kvuli započteni do starobniho duchodu. Jenže nyni u přezkoumani zdravotnido stavu ji byl duchod odebran-pry adaptace na zdravotni stav a pracuje.Je chudak z toho uplně zoufala,o praci přijde,nebot tam jsou jen osoby invalidni.A praci si s touhle diagnozou těžko najde i kdyby chtěla tak stejně pracovat někde v obchoděa nebo uklid nezvladne.Proč odebiraji lidem duchody,kterym se zdravotni stav rokama jin nelepši ale horši?Proč se všude piše že se muže pracovat při ID,?Podali jsme namitku a třeba to poženem až k soudu,ale je to nespravedlive,ma teta ma taky ID 1 stupně skoro na stejnou diagnozu,pracuje po celou dobu pobirani ID a to je již taky dost dlouho,ale bydli v jinem městě.Já ji ho přeji,ale proč to neni všude stejne a to podotykam že teta nepracuje v chraněne dílně.Děkuji


29.10.2014 12:05

Odpověď:

Dobrý den, Kláro,

výdělečná činnost u pobírání invalidního důchodu skutečně není nijak omezena (výší výdělku, typem smlouvy ani délkou pracovní doby). Omezením by mohl být pouze zdravotní stav. Nicméně existuje možnost snížit procento "snížení pracovní schopnosti" až o 10%, a to z důvodu adaptace na zdravotní stav. Toto je možné dle vyhlášky č. 359/2009 Sb., o posuzování invalidity, §4.

Obecně tedy může být invalidní důchod snížen na nižší stupeň, popř. zcela odebrán pouze v případě zlepšení zdravotního stavu, jeho stabilizace nebo adaptace na zdravotní stav, nalezení vhodného pracovního uplatnění však rozhodně neznamená automatické snížení nebo odebrání ID. Tuto informaci naleznete rovněž na webu ČSSZ.

Upozorňuji, že se pro účely zaměstnanosti za osobu se zdravotním postižením se považuje i osoba, která již podle posudku ČSSZ není invalidní (tzn. byl jí invalidní důchod odebrán), a to ještě po dobu 12 měsíců ode dne tohoto posouzení, nemusíte se tedy bát, že by maminka musela ukončit pracovní poměr okamžitě.

Pokud tedy s rozhodnutím ČSSZ nesouhlasíte, je možné podat námitku. Námitka se podává buď na OSSZ (oddělení námitkového řízení) nebo na ČSSZ (oddělení námitkového rozhodování), vždy ve lhůtě do 30 dnů od doručení rozhodnutí ČSSZ, proti kterému chcete námitku podat. Vzor námitky naleznete na našem Informačním portálu.

Pokud Vám nebude vyhověno ani v rámci námitkového řízení, máte dále právo podat správní žalobu. Správní žalobu podáváte ke Krajskému soudu dle místa trvalého bydliště (v případě, že máte trvalé bydliště v Praze, podáváte žalobu k Městskému soudu) ve lhůtě do 2 měsíců od doručení rozhodnutí z námitkového řízení. Soudní výlohy nehradíte ani v případě neúspěchu žaloby.

V případě, že by nebyl mamince invalidní důchod přiznán ani po opravém řízení, může zkusit požádat alespoň o přiznání statusu osoby zdravotně znevýhodněné - podrobné informace naleznete ZDE.

Veronika Pawlusová

27.10.2014 22:48

Hana Lochovská

(Ústecký kraj)

Dobrý den. Chtěla jsem se zeptat zda-li byste mi poskytli vzor zaloby proti ČSSZ, když mi nepřiznali částečný invalidní důchod. Dekuji moc. S pozdravem Hana Lochovska


29.10.2014 09:37

Odpověď:

Dobrý den, paní Lochovská,

vzor správní žaloby si můžete stáhnout na našem Informačním portálu.
Doplňuji, že Pokud Vám nebyl invalidní důchod přiznán, je nutné nejprve podat námitku. Námitka se podává buď na OSSZ (oddělení námitkového řízení) nebo na ČSSZ (oddělení námitkového rozhodování), vždy ve lhůtě do 30 dnů od doručení rozhodnutí ČSSZ, proti kterému chcete námitku podat.
Pokud Vám nebude vyhověno ani v rámci námitkového řízení, teprve potom je možné podat správní žalobu. Správní žalobu podáváte ke Krajskému soudu dle místa trvalého bydliště (v případě, že máte trvalé bydliště v Praze, podáváte žalobu k Městskému soudu) ve lhůtě do 2 měsíců od doručení rozhodnutí z námitkového řízení. Soudní výlohy nehradíte ani v případě neúspěchu žaloby.

Se sepsáním správní žaloby Vám mohou pomoci pracovníci některé z občanských poraden.

Veronika Pawlusová

26.10.2014 14:04

irena

(Plzeňský kraj)

DOBRÝ DEN POBÍRAM ID 1.STUPNĚ A JSEM EVIDOVANA NA UP SICE UŽ PODPORU NEPOBÍRAM ALE NEVIM JESTLY MI Z UP PLTI SOCIALNÍ POJIŠTĚNI NEBO BYCH SI HO MĚLA PLATIT JE MI 55LET DĚKUJI IRENA


27.10.2014 10:57

Odpověď:

Dobrý den, Ireno,

doba registrace na ÚP jako uchazeč o zaměstnání je brána jako tzv. náhradní doba důchodového pojištění (tedy počítá se jako „odpracované roky“), avšak pouze po dobu pobírání podpory v nezaměstnanosti. Dále je počítán jako náhradní doba důchodového pojištění maximálně jeden rok (pro osoby mladší než 55 let) nebo max. tři roky (pro osoby ve věku 55 let nebo starší 55 let), kdy jste v evidenci ÚP, ale již bez nároku na podporu. Pokud je Vám tedy 55 let, je pro Vás výhodné na ÚP zůstat, doba registrace by se Vám mohla počítat jako náhradní doba pojištění ještě min. 2 roky (podle toho, zda jste si již jeden rok náhradní doby důchodového pojištění v minulosti „vyčerpala“, či nikoli).

Veronika Pawlusová

24.10.2014 23:37

Kačka

(Hlavní město Praha)

Dobrý den v posudku o invalidite mám uvedené, že se jedná o ID III. stupně a stav je trvaly. Znamena to, ze uz me nebudou volat ke kontrolní komysi? děkuju za zodpovedění dotazu. K.


27.10.2014 10:45

Odpověď:

Dobrý den, Kačko,

četnost kontrol u posudkového lékaře je individuální a lékař sám si určuje (např. dle možnosti změny zdravotního stavu), kdy by chtěl Váš zdravotní stav zkontrolovat a případně si Vás pozvat na kontrolu. Samozřejmě je ale také možné, že už si Vás na kontrolu posudkový lékař (resp. orgán OSSZ) nepozve, nicméně toto nejsem bohužel schopna ze své pozice posoudit. Může se rovněž stát, že se změní legislativa upravující posuzování invalidity a v tomto případě je taktéž reálná šance, že by byl Váš zdravotní stav znovu přeposouzen.

Veronika Pawlusová

24.10.2014 13:18

Erika

(Plzeňský kraj)

Dobrý den,mám dotaz ohledně sociálního pojištění.V případě inval. důchodu 2 stupně,pokud by mi chyběla doba pojištění pro přiznání starobního důchodu,dají se doplatit roky a je ze zákona určena nějaká částka soc. pojištění.Moc vám děkuji.Erika.


24.10.2014 15:34

Odpověď:

Dobrý den, Eriko,

doba důchodového pojištění pro nárok na důchod lze v některých případech doplatit, nicméně doporučuji na OSSZ zjistit, které konkrétní doby by bylo možné doplatit a v jakém rozsahu pro Váš konkrétní případ. Doplácení let důchodového pojištění je možné v rámci tzv. dobrovolného důchodového pojištění, pro toto pojištění je daná minimální měsíční částka, která v roce 2014 činí 1817 Kč.

Pokud si nejste jista, kolik let důchodového pojištění máte splněno, doporučuji si na ČSSZ vyžádat tzv. Informativní osobní list důchodového pojištění, ze kterého tyto údaje lze zjistit (údaje z IOLDP můžete také v případě potřeby zkonzultovat s OSSZ). Vzor žádosti o IOLDP naleznete na našem Informačním portálu.

Kateřina Bulantová

24.10.2014 11:06

DITa kuřicová

(Karlovarský kraj)

Dobrý den, mám podanou žádoast o zvýšení ID, jenže mám dodat výsledky vyšetření, na tomto vyšetření jsem už byla v červenci, jenže výsledky stále nemám, měli je poslat k odvodnímu lékaři, ten mi tvrdí, že mu nic nepřišlo, když jsem volala k odbornému lékaři, at mi to znovu napíšou, že se pro to zastavím bylo mi sděleno, že pacientům výsledky nedávají/ nevím proč/ a že to znovu pošlou odvodákovi, jenže mezitím mi přišel dopis ze sociálky že mi zastaví výplatu i toho mála co mám, mohou to udělat a zčeho budu platit nájem atd. Co s tím mohu udělat?


24.10.2014 15:02

Odpověď:

Dobrý den, paní Kuřicová, 

jestli jsem Váš dotaz pochopila správně, hrozí Vám zastavení výplaty invalidního důchodu zřejmě z důvodu, že jste nepředložila (resp. Váš ošetřující lékař nepředložil) nálezy ošetřujících odborných lékařů. Z tohoto důvodu bohužel skutečně může k zastavení výplaty důchodu dojít; doporučuji tedy co nejdříve kontaktovat OSSZ dle místa Vašeho trvalého bydliště. Ošetřující lékař má povinnost s OSSZ spolupracovat (zpracovat vaši zdravotní dokumentaci pro účely posouzení invalidity, sdělit posudkovému lékaři údaje ze zdravotnické dokumentace, umožnit posudkovému lékaři nahlížení do dokumentace, na nezbytně nutnou dobu zapůjčit dokumentaci), doporučuji tedy OSSZ informovat o tom, že odborný lékař zřejmě tyto povinnosti neplní, a domluvit se s nimi ohledně dalšího možného postupu. 

Kateřina Bulantová

23.10.2014 21:09

Petr

(Kraj Vysočina)

Dobrý den,chci Vás požádat o radu.Po pracovním úrazu mi byl přiznán invalidní důchod prvního stupně. Ze zdravotních důvodů jsem byl nucen rozvázat pracovní poměr, teď jsem veden na úřadě práce.V nedávné době mi byla přiznána renta následkem mého úrazu od Kooperativy.Mám dotaz, jestli i v případě odebrání invalidního důchodu mi bude tato renta vyplácena. Děkuji za odpověď Petr


24.10.2014 11:40

Odpověď:

Dobrý den, Petře,

v současné době je Vám zřejmě vyplácena náhrada za ztrátu výdělku po skončení pracovního poměru (renta). U osob vedených na Úřadu práce se za výdělek považuje výše minimální mzdy, to znamená, že se náhrada za ztrátu výdělku v tomto případě určuje jako rozdíl mezi průměrným výdělkem před vznikem nemoci z povolání a výší minimální mzdy (ta nyní činí 8 500 Kč) s připočtením případného invalidního důchodu. Jestliže by Vám byl invalidní důchod odebrán, pak existuje možnost, že by Vám o stejnou částku invalidního důchodu mohla být navýšena renta. Nicméně pokud by Vám byl invalidní důchod odebrán z důvodu zlepšení zdravotního stavu a alespoň částečného „znovunabytí“ pracovní schopnosti, nemusela by výše uvedená situace nastat. Toto vychází z §390 Zákoníku práce č. 262/2006 Sb., kde je uvedeno, že pokud se podstatně změní poměry poškozeného, které byly rozhodující pro určení výše náhrady škody, může se poškozený i zaměstnavatel domáhat změny v úpravě svých práv, popřípadě povinností. Odebrání invalidního důchodu může být, dle mého názoru, podstatnou změnou poměrů poškozeného.

Bohužel Vám nejsem ze své pozice sociálního pracovníka schopna říct, která z výše uvedených situací by ve Vašem případě nastala, doporučovala bych Vám tedy zkusit se v případě odebrání invalidního důchodu obrátit na právníka a situaci s ním zkonzultovat. Můžete zkusit kontaktovat advokátní kancelář, která se specializuje na oblast náhrad škod na zdraví.

Veronika Pawlusová

23.10.2014 19:59

zuzana

(Olomoucký kraj)

Dobrý den,potřebuji poradit kde a jak žádat o osobu zdravotně znevýhodněnou,případně co je k tomu potřeba doložit? děkuji za odpověď


24.10.2014 09:30

Odpověď:

Dobrý den, Zuzano,

žádost o přiznání statusu osoby zdravotně znevýhodněné je potřeba podat na OSSZ dle místa Vašeho bydliště, nejlépe na tiskopise, který je ke stažení ZDE. Poté bude Váš zdravotní stav posouzen posudkovým lékařem a na základě tohoto posudku Vám bude či nebude tento statut přiznán. Upozorňuji, že žádost je možné podat již nyní, ale statut osoby zdravotně znevýhodněné by Vám byl uznán nejdříve od 1. ledna 2015. Podrobné informace ohledně statusu osoby zdravotně znevýhodněné naleznete na webových stránkách ČSSZ.

Veronika Pawlusová

21.10.2014 13:59

Drahuška

(Plzeňský kraj)

Dobrý den,děkuji za odpověď ohledně důchodu.Píšěte mi o informativním listě důchodového pojištění.Mám na něm celková doba pojištění do 27.4.2021-46 roků 196 dnů.Po snížení NDP na 80 % je to 45 roků a 207 dnů.Můj odchod do star. důchodu je konec prosince 2017 a z toho budu mít 6 let 2.stupeň invalidity,který se pro výpočet nezahrnuje,jak jste mi psala.Tak bych asi měla splňovat 33 let pojištění.Moc vám děkuji za odpověď,pokud vám to nějak komplikuji,tak si zajdu na Čssz v mistě bydliště.Veselská


22.10.2014 15:04

Odpověď:

Dobrý den, paní Veselská,

pokud již informativní osobní list důchodového pojištění máte a potřebujete vysvětlit údaje, které jsou v něm uvedeny, doporučuji spíše zkusit osobní konzultaci na OSSZ dle místa Vašeho trvalého bydliště. Pokud zde zaslaný IOLDP předložíte, měly by Vám být pracovnice schopny údaje vysvětlit.
Z informací, které uvádíte, vyplývá, že zřejmě budete mít potřebnou dobu důchodového pojištění pro nárok na starobní důchod splněnu, nicméně doporučuji se raději konkrétně informovat na OSSZ.

Kateřina Bulantová

20.10.2014 16:59

Milada

(Olomoucký kraj)

mohu se ještě zeptat zda je možné chybějícví leta důch.pojištění třeba 6 let dokoupit jednorázově děkuji Milada


21.10.2014 14:33

Odpověď:

Dobrý den, Milado, 

ohledně možností doplacení let důchodového pojištění pro Vaši konkrétní situaci se doporučuji informovat na OSSZ dle Vašeho trvalého bydliště - v různých případech lze zpětně doplatit různý počet let, nelze bohužel říct takto obecně, jak to bude ve Vašem případě.

Pro konzultaci s OSSZ pokud možno doložte i Váš Informativní osobní list důchodového pojištění, aby Vám pracovnice OSSZ mohly co nejlépe poradit. Ještě pro jistotu upřesňuji, že IOLDP si lze vyžádat písemně na ČSSZ (vzor žádosti o IOLDP naleznete na našem Informačním portálu). 

Kateřina Bulantová

19.10.2014 09:54

Tomáš

(Středočeský kraj)

Dobrý den , jak si mohu nechat přepočítat invalidní důchod ? Děkuji za odpověď , Tomáš


21.10.2014 12:51

Odpověď:

Dobrý den, Tomáši, 

z Vašeho dotazu není jasné, o jaký přepočet invalidního důchodu se Vám jedná. Pokud jde o přepočet výše ID při změně stupně invalidity, můžeme tento přepočet provést i v naší poradně, pokud od Vás získáme dostatek informací (kdy Vám byl přiznán ID, kdy došlo ke změně jeho stupně, zda došlo od přiznání ID ještě k nějakým změnám v jeho stupni a případně kdy). Pokud se jedná o přepočet ID se započtením výdělků po dobu jeho pobírání, tento přepočet se neprovádí, výdělky v době pobírání ID Vám budou zohledněny až ve výpočtu starobního důchodu. Pokud se jedná o to, že nesouhlasíte s vypočtenou výší ID, který Vám byl nyní nově přiznán (např. pokud nebyly započteny všechny doby pojištění apod.), je možnost po uplynutí lhůty na podání námitek (tzn. po uplynutí 30 dnů od data doručení rozhodnutí o ID z ČSSZ z Prahy) podat žádost o přezkoumání výše důchodu. 

Kateřina Bulantová

18.10.2014 12:13

Drahuška

(Plzeňský kraj)

Dobrý den.chci se zeptat na výpočet starobního důchodu.Pobírala jsem plný invalidní důchod a 19.9.2011 mi byl změněn na 2.stupeń a bude ponechán do 28.12.2017,kdy mi vzniká nárok na starobní důchod.Ještě rok po snížení jsem pobírala částku plného.Budou se mi tyto roky počítat pro vypočítání průměru důchodu.Moc vám děkuji.Veselská


21.10.2014 12:41

Odpověď:

Dobrý den, paní Veselská,

doba pobírání invalidního důchodu I. nebo II. stupně ani doba pobírání invalidního důchodu III. stupně 12 měsíců po jeho snížení na nižší stupeň se jako náhradní doba důchodového pojištění (tzn. jako odpracované roky, které by měly vliv na starobní důchod) nepočítá.

Počítá se Vám tedy pouze doba pobírání invalidního důchodu III. stupně před snížením na II. stupeň ID. Další doby, které se počítají jako náhradní doby důchodového pojištění, jsou uvedeny na webu ČSSZ.

Pokud nesplníte potřebnou dobu důchodového pojištění pro nárok na starobní důchod (pro nárok v roce 2017 je třeba splnit 33 let), nebude Vám moci být SD přiznán a bude Vám tedy zřejmě ponechán ID (pokud budete nadále splňovat podmínky nároku na ID). ID je možné pobírat pouze do 65 let, v tomto věku by došlo k automatickému převedení z ID do SD, který by byl vyplácen ve stejné výši jako ID, který byste v 65 let pobírala, a pro nárok na tento SD by se již nezjišťovalo splnění doby důchodového pojištění.

Pokud si nejste jista, kolik let důchodového pojištění máte splněno, doporučuji si na ČSSZ písemně vyžádat tzv. Informativní osobní list důchodového pojištění – z tohoto dokumentu lze zjistit, jaké doby Vám byly započteny. Vzor žádosti o IOLDP naleznete na našem Informačním portálu.

Kateřina Bulantová

18.10.2014 10:22

marta

(Jihočeský kraj)

Dobrý den,nevim jak dal...a tak se obrcím na Vas o radu.Jsem ročnik 1961,takže do duchodu mam ještě daleko.Před 5 lety jsem byla na operaci bederni plotenky,měla jsem 2 roky id.1 stupně a pak mne ho vzali a neuspěla jsem ani u odvoláni-pry stav po operaci je dobry,ale bolesti jsou stale-ne již tak jak před operaci,ale moc mne to omezuje při praci. Jsem kuchařka a to je cely den na nohou a lehči prace neni. Nyni jsem 10 měsicu v PN opět se zadama,jenže chodim jen rehabky,obstřky a stale je to stejně. Muj doktor neurolog mne neposlal ani na MR-pry jsem byla před dvěma lety a to krom nějakych vyrustku a degeneraci plotenek nic nennašlo-myslim vyhřez plptenek a jen mne ještě řekl,že kdybych měla vyhřez a nebo utlak nervu tak bych se jinak pohybovala a že mam jen opotřebovane plotenky a vyrustky a to na operaci neni.To je pry rokama-jenže jak mam fungovat v praci? Ma prakticka lekařka mne nyni objednala k jinemu lekaři-specialistovi,jenže tam jsem objednana až za 6 tydnu a to již budu rok v PN.Bylo mne řečeno mou obvodni lekařkou až si požadam o invaliditu,ale nejsem až tak moc naivni,že by mne ji dali,když nemam v rokou MR jen stare nalezy a ty jak jsem četla na invaliditu nejsou.Děkuji za zodpovězeni


21.10.2014 11:59

Odpověď:

Dobrý den, Marto,

chápu, že by Vám přiznání invalidního důchodu pomohlo, nicméně ze své pozice sociální pracovnice bohužel nemohu Váš zdravotní stav posoudit, to může pouze posudkový lékař. O invalidní důchod si však můžete zkusit požádat, a to na OSSZ dle místa Vašeho bydliště.

Můžete si zkusit pročíst vyhlášku č. 359/2009 Sb., o posuzování invalidity, která v příloze č. 1 uvádí procentní míry poklesu pracovní schopnosti - můžete zde tedy orientačně zjistit, kolik procentních bodů odpovídá Vaší zdravotní indikaci. Tato vyhláška také v §3 a §4, v kterých případech je možno přičíst či naopak odečíst až 10 procentních bodů od procentního ohodnocení Vaší diagnózy, např. v případě, kdy jste nebo naopak nejste schopen dál využívat své dosažené vzdělání a zkušenosti a pokračovat v dosavadní výdělečné činnosti, apod.

Co se týká nemocenských dávek, podpůrčí doba trvá dle zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, nejdéle 380 kalendářních dnů ode dne vzniku dočasné pracovní neschopnosti. Po uplynutí této podpůrčí doby je možné prodloužit vyplácení nemocenských dávek, pokud lze očekávat, že pojištěnec v krátké době, nejdéle však v době 350 kalendářních dnů od uplynutí podpůrčí doby nabude pracovní schopnost, a to i k jiné než dosavadní pojištěné činnosti. Toto prodloužení lze i opakovat, nicméně při jednotlivém prodloužení výplaty nemocenského nesmí být doba tohoto prodloužení delší než 3 měsíce. Prodloužené nemocenské dávky lze vyplácet maximálně po dobu 350 kalendářních dnů od uplynutí podpůrčí doby.
Doporučuji Vám tedy toto případné prodloužení pracovní neschopnosti a nemocenských dávek s Vaší lékařkou.

Veronika Pawlusová

16.10.2014 21:34

Božena Němečková

(Středočeský kraj)

Dobrý den, obracím se na vás s prosbou o radu. Jsem 53letá žena, která před 4roky utrpěla při autonehodě velmi těžký úraz vinnou jiného řidiče. Přestože mám trvalé následky, bolesti, jsem na lécích, léčím se i na psychiatrii, byl mi snížen plný ID na částečný id. Po dobu plného id jsem pobírala tzv. rentu do výše mého hrubého výdělku, který jsem pobírala před úrazem. Nyní mi však snížením inv.důchodu vznikl problém. Tím, že jsem byla přeřazena do čid, pojišťovna operuje tím, že už nejsem plně invalidní a tím pádem mi započítává min.mzdu, jako kdybych chodila do práce. A to způsobilo, že sečtením čid + min.mzdy, která je fiktivní, protože do práce nechodím, ze zdr.důvodů nemohu, mi vlastně pojišťovna doplácí jen pár korun. Domnívám se, že pokud jsem částečně invalidní, nemohu chodit na plný ani částečný úvazek. Jsem prodavačka a tuto práci a zaměstnání nyní už nemohu vykonávat. Jak mohu na pojišťovně Kooperativa žádat, aby mi tuto min. mzdu nezapočítávali a znovu mi rentu začali vyplácet? Nyní pouze pobírám čid 6021,-kč, celý svůj život jsem pracovala až do tohoto úrazu, který mi způsobil nezodpovědný řidič, který byl pod vlivem alkoholu. A já kvůli němu mám jak zdravotní, tak nyní i finanční problémy. Totálně se mi změnil život. Mám nějaké dovolání? Nyní jsem vedena i na PÚ. Práce není ani pro zdravého člověka, natož pro mě, která má problémy i dojet k lěkaři. Jak mi mohou započítávat minim.mzdu, kterou si prý mohu vydělat, ale já tu práci nemám. Jakou formu mám zvolit při jednání s pojišťovnou Kooperativa? Je nějaká pravomoc, že takto nemohou jednat s postiženými invalidními občany? Mnohokrát Vám děkuji za odpověď. S pozdravem Němečková Božena


22.10.2014 15:29

Odpověď:

Dobrý den, paní Němečková,

velmi mne mrzí, že jste se ne vlastní vinou ocitla v tak složité situaci. Bohužel je však Vaše situace řešena dle platné legislativy – tedy ve chvíli, kdy pobíráte invalidní důchod 1. nebo 2. stupně, se Vám za výdělek počítá částka minimální mzdy + částka invalidního důchodu. Chápu, že je těžké vzhledem k Vašemu zdravotnímu stavu nalézt práci a že obecně je těžké hledat práci i pro zdravého člověka, nicméně legislativa bohužel nebere ohled na špatnou situaci na pracovním trhu. Jelikož nejsem právník, nenapadá mě, jak bych Vám mohla v této oblasti poradit. Můžete zkusit Vaši situaci zkonzultovat s právníkem, který se této oblasti věnuje. Kontakty na advokáty dle místa působení a oblasti, kterým se věnují, naleznete ZDE.

Píšete, že Vám byl invalidní důchod snížen, můžete tedy zkusit podat proti tomuto rozhodnutí námitku. Námitka se podává buď na OSSZ (oddělení námitkového řízení) nebo na ČSSZ (oddělení námitkového rozhodování), vždy ve lhůtě do 30 dnů od doručení rozhodnutí ČSSZ, proti kterému chcete námitku podat. Vzor námitky naleznete na našem Informačním portálu. Pokud byste potřebovala se sepsáním námitky pomoci, můžete se na náš obrátit prostřednictvím naší bezplatné telefonní linky 800 100 250 (v provozu v pracovní dny: v pondělí a středu od 9 do 13 hodin a v úterý a čtvrtek od 12 do 16 hodin).

Můžete si rovněž zkusit pročíst vyhlášku č. 359/2009 Sb., o posuzování invalidity, která v příloze č. 1 uvádí procentní míry poklesu pracovní schopnosti - můžete zde tedy orientačně zjistit, kolik procentních bodů odpovídá Vaší zdravotní indikaci. Tato vyhláška také v §3 a §4, v kterých případech je možno přičíst či naopak odečíst až 10 procentních bodů od procentního ohodnocení Vaší diagnózy, např. v případě, kdy jste nebo naopak nejste schopen dál využívat své dosažené vzdělání a zkušenosti a pokračovat v dosavadní výdělečné činnosti, apod.

V souvislosti s odškodněním Vámi popisovaného úrazu mne napadá, zda by nebylo možné požadovat odškodnění soudně po pachateli, který Vám toto zranění způsobil. Je možné, že jste již tuto variantu řešila, ale pokud ne, doporučuji Vám probrat tuto možnost s právníkem.

Pokud by se stala Vaše finanční situace neúnosnou, můžete zkusit požádat o některou z dávek státní sociální podpory nebo pomoci v hmotné nouzi.

Veronika Pawlusová

Doplnění odpovědi - můžete se zkusit obrátit na Advokátní kancelář zabývající se náhradami škod na zdraví, kontakt naleznete ZDE.

16.10.2014 19:15

Petr

(Královéhradecký kraj)

DOBRÝ DEN,CHTĚL BYCH SE VÁS ZEPTAT OHLEDNĚ SPONZORSKÉHO DARU.OSOBĚ,KTERÁ MÁ ZTP/P,BY CHTĚL SOUKROMÝ PODNIKATEL VĚNOVAT JAKO SPONZORSKÝ DAR FINANČNÍ HOTOVOST,CHTĚL BYCH VĚDĚT,JAK BY SE MĚLO POSTUPOVAT,CO VŠE JE POTŘEBA PRO VYŘÍZENÍ TOHOTO SPONZOROVÁNÍ,PAK JESTLI MUSÍ OSOBA ZTP/P INFORMOVAT FINANČNÍ ÚŘAD,JESTLI FIN.DAR NEBUDE MÍT VLIV NA VEŠKERÉ DÁVKY,KTERÉ POBÍRÁ ATD.DÍKY MOC ZA ODPOVĚD´.S PŘÁNÍM HEZKÉHO DNE PETR


21.10.2014 13:48

Odpověď:

Dobrý den, Petře,

odpověď na Váš dotaz nebude jednoduchá.

Primárně uvádím, že informace, které budou zajímavé pro sponzora najdete na našem Informačním portálu, zde je uvedeno, na co musí dar být použit, aby si jej mohl sponzor odečíst z daní.

Co se týká obdarované osoby, ta by měla být od darovací daně osvobozena v souladu s § 20, odst. 12, zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí:

Od daně darovací je osvobozeno nabytí peněžních prostředků poskytnutých fyzické osobě, která je prokazatelně použije na zvýšení nebo změnu kvalifikace, studium, léčení, úhradu sociálních služeb nebo na zakoupení pomůcky pro zdravotně postižené, jakož i přímé poskytnutí takové pomůcky.

Zásadní je tedy také účel daru, který ale ve svém dotazu neuvádíte. Výše uvedený zákon byl již sice zrušen zákonem č. 340/2013 Sb. a zákonem č.344/2013 Sb., nicméně  výše uvedený § je dle přechodných ustanovení stále účinný.

Nicméně přesto doporučuji případ dále konzultovat s daňovým poradcem či přímo s finančním úřadem (lze i anonymně), protože jako sociální pracovníci Vám již nedokážeme pomoci s tím, zda je nutné podat daňové přiznání a v něm uplatnit osvobození od daně anebo jestli není ani nutné daňové přiznání podávat (zde se to odvíjí, pokud jsem to správně pochopila, od výše daru). Bohužel v poradně nejsme specialisti na daně, proto raději doporučuji opravdu kontaktovat odborníky.

Co se týká vlivu na dávky, neuvádíte, jaké konkrétně obdarovaný pobírá, prosím o specifikaci. Vliv to rozhodně nemá na invalidní/starobní důchod ani na příspěvek na péči. V ostatních případech bych raději znala konkrétní situaci obdarovaného. Informace mi můžete upřesnit do e-mailu lucie.markova@ligavozic.cz.

Lucie Marková

16.10.2014 15:46

Josef

(Jihočeský kraj)

Dobrý den, děkuji vám mockrát za odpověď ohl. dotazu k podání správní žaloby na Krajský soud. Měl bych ještě jednu otázku: u posudkové komise mi bylo řečeno, že podání správní žaloby je zdarma. Dle vašeho okazu jsem si pročetl vzor správní žaloby, úplně na konci je věta: Odpůrce je povinen uhradit navrhovatelce náklady řízení...Můj dotaz je tedy ještě tento? Je podání správní žaloby zdarma či zpoplatněné? Děkuji vám za vaši odpověď. Josef


17.10.2014 13:08

Odpověď:

 
Dobrý den, Josefe,

v případě soudního přezkumu nároku na invalidní důchod je skutečně neplatíte žádné soudní výlohy, a to ani v případě, že byste u soudu neuspěl.

Pokud Vám tedy v souvislosti se soudním přezkumem nároku na invalidní dlchod nevzniknou žádné náklady, nemusíte větu o úhradě nákladů řízení v textu žaloby uvádět. 

Kateřina Bulantová

15.10.2014 17:03

Milada

(Olomoucký kraj)

prosím chci se jen optat,zda mohu dostat nejnižší důchod když nesplním 33 let pojištění,ale pouze 28.je mi 58 let děkuji Milada


17.10.2014 13:01

Odpověď:

Dobrý den, Milado,

pokud v roce, kdy dosáhnete důchodového věku, nebudete mít splněnu potřebnou dobu důchodového pojištění (tzn. odpracované roky), nebudete v tomto roce moci starobní důchod získat a to ani v minimální výši.
Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění však uvádí v § 29, odst. 1 možnost získání starobního důchodu i v případě splnění kratší doby důchodového pojištění:
Pojištěnec má nárok na starobní důchod též, jestliže nesplnil podmínky podle odstavce 1 (tzn. podmínky pro přiznání SD při dosažení důchodového věku) a získal dobu pojištění nejméně
a) 15 let a dosáhl před rokem 2010 věku aspoň 65 let,
b) 16 let a dosáhl v roce 2010 věku aspoň o 5 let vyššího, než je důchodový věk stanovený podle § 32 pro muže stejného data narození,
c) 17 let a dosáhl v roce 2011 věku aspoň o 5 let vyššího, než je důchodový věk stanovený podle § 32 pro muže stejného data narození,
d) 18 let a dosáhl v roce 2012 věku aspoň o 5 let vyššího, než je důchodový věk stanovený podle § 32 pro muže stejného data narození,
e) 19 let a dosáhl v roce 2013 věku aspoň o 5 let vyššího, než je důchodový věk stanovený podle § 32 pro muže stejného data narození,
f) 20 let a dosáhl po roce 2013 věku aspoň o 5 let vyššího, než je důchodový věk stanovený podle § 32 pro muže stejného data narození.

Podle informací, které uvádíte, je zřejmě Vaším rokem narození rok 1956, pro muže stejného roku narození platí důchodový věk 63 let a 6 měsíců. Vy byste tedy dle výše uvedeného ustanovení měla nárok na starobní důchod až při dosažení věku 68 let a 6 měsíců, starobní důchod by byl vypočten z Vašich výdělků za rozhodné období (výdělky po roce 1986).

Potřebnou dobu důchodového pojištění lze splnit zaměstnáním, započtením náhradních dob důchodového pojištění a úhradami dobrovolného důchodového pojištění (nebo kombinací těchto způsobů). Ještě upřesním, že za zaměstnání, které se zohledňuje jako doba důchodového pojištění (odpracované roky) a ze kterého se výdělek zohledňuje při výpočtu starobního důchodu, se považuje pouze to zaměstnání, ze kterého je odváděno důchodové pojištění; tzn. zaměstnání, ve kterém Váš měsíční výdělek přesahuje 2500 Kč hrubého (popř. 10 000 Kč hrubého v případě, že se jedná o výdělek na základě dohody o provedení práce).

Pokud si nejste jista, kolik let důchodového pojištění máte nyní splněno, doporučuji si na ČSSZ písemně vyžádat zaslání tzv. Informativního osobního listu důchodového pojištění (vzor žádosti o IOLDP naleznete na našem Informačním portálu).

Kateřina Bulantová

15.10.2014 09:20

Josef

(Jihočeský kraj)

Dobrý den, Prosím Vás o radu. Byl mi snížen ID ze 3. stupně na 2. stupeň. Jsem přesvědčen, že se tak stalo z důvodu vyplněného profesního dotazníku, kde jsem uvedl, že pracuji v centru pro postižené na zkrácenou prac. dobu a na místě, které bylo přizpůsobeno mým zdravotním problémům. Je mi 55 let, můj zdravotní stav se pomalu zhoršuje. Podáním námitky jsem neuspěl, se slovy "ale vy nám pracujete, dáme vám 2. stupeň" mi posudkový lékař 3. stupeň nevrátil. Zkusil bych správní žalobu. (Sám posudk. lékař řekl: nelíbí se vám to? Tak se odvlejte k soudu.) A tak bych to zkusil. Proto vás prosím o radu, jak se odvolání správně jmenuje? (Odvolání na KSSZ se jmenuje Podání námitky) a kam přesně odeslat? Krajský soud? Okresní soud? Děkuji vám za odpověď. Josef


16.10.2014 12:16

Odpověď:

Dobrý den, Josefe, 

pokud jste neuspěl ani v námitkovém řízení, je zcela namístě zkusit podat správní žalobu. Žaloba je pojmenována podle toho, proti jakému rozhodnutí ji podáváte - ve Vašem případě tedy do kolonky "Věc" můžete vepsat "Správní žaloba na zrušení rozhodnutí o snížení stupně invalidního důchodu". K sepsání správní žaloby můžete použít vzor, který naleznete na našem Informačním portálu, se sepsáním Vám také mohou pomoci pracovníci některé z občanských poraden

Žaloba se podává ke Krajskému soudu dle místa Vašeho trvalého bydliště (pokud máte trvalé bydliště v Praze, podáváte správní žalobu k Městskému soudu Praha); lhůta na podání žaloby je 2 měsíce od data doručení rozhodnutí z námitkového řízení. Doplním také, že žaloba se zasílá ve dvou vyhotoveních (včetně případných příloh - např. lékařské zprávy).

Kateřina Bulantová

14.10.2014 14:01

Radim

(Královéhradecký kraj)

Dobrý den, od 6.10. 2013 jsem byl na nemocenské z důvodů silných bolestí bederní páteře. Dne 18.9.2014 mi ji posudkový lékař ukončil z důvodu překročení doby pro vyplácení nemocenské. Sdělil mi, že pokud mi můj lékař vypíše termín operace mám si podat žádost o invalidní důchod a ten mi bude přiznán od data kdy mi byla nemocenská ukončena. Následující den jsem ukončil pracovní poměr, protože svoji práci již nejsem schopen vykonávat.Nyní již mám termín operace naplánovaný na listopad 2014. Mám postupovat tak jak mi posudkový lékař doporučil? Je to správně? Děkuji za odpověď. Radim.


16.10.2014 11:29

Odpověď:

Dobrý den, Radime,

žádost o invalidní důchod není nijak závislá na termínu operace, žádost tedy můžete na OSSZ podat již nyní. Co se týče data, od kterého je přiznáván invalidní důchod (a od kterého pak vzniká nárok na jeho výplatu), setkáváme se v praxi většinou s těmito možnostmi: přiznání od data podání žádosti o ID nebo od data uznání invalidity (např. datum konání posudkové komise – datum vzniku invalidity stanovuje posudkový lékař v rámci posouzení zdravotního stavu z hlediska nároku na invalidní důchod). Z mojí pozice bohužel nemohu s určitostí potvrdit, že Vám invalidní důchod bude přiznán od data ukončení výplaty nemocenských dávek; s touto variantou se setkáváme spíše v případech, kdy osoba ještě v průběhu výplaty nemocenských dávek podá žádost o invalidní důchod, je uznána invalidní a ošetřující lékař musí do 30 dnů od data uznání invalidity ukončit pracovní neschopnost. 

Kateřina Bulantová

10.10.2014 21:20

Helena

(Středočeský kraj)

Dobrý den,chci se zeptat když chci po novém roce zažádat o čid,který mi byl před několika lety debrán,nevím jestli v případě přiznání čid bych měl nárok i na jeho vyplácení, měla jsem dost často amrodní a i jsem byla několikrát v evidenci na ÚP nechala jsem si poslat informativní list důch.pojištění,ale nevyznám se v tom,proto jsem se chtěla zeptat,kdo mi to řekne.Jde mi o t abych neběhala po doktorech,důchod mi byl přiznán ale bez vyplácení.Děkuju za odpověd H.


13.10.2014 15:55

Odpověď:

Dobrý den, Heleno, 

pro nárok na výplatu invalidního důchodu je třeba splnit alespoň 5 let důchodového pojištění, tedy odpracovaných let, v posledních 10 letech  (popř. 10 let důchodového pojištění v posledních 20 letech, pokud je Vám více než 38 let). Pokud si nejste jista, zda potřebnou dobu pojištění splňujete, a nerozumíte informacím uvedeným v zaslaném Informativním osobním listě důchodového pojištění (IOLDP), doporučuji se nejlépe osobně informovat přímo na OSSZ dle místa Vašeho trvalého bydliště; pracovnice OSSZ by Vám měly být schopny údaje v IOLDP vysvětlit. 

Ještě doplním, že pro nárok na invalidní důchod samotný je samozřejmě třeba splnit příslušnou procentní míru poklesu pracovní schopnosti (alespoň 35%); zdravotní stav z hlediska poklesu pracovní schopnosti posuzují posudkoví lékaři OSSZ dle vyhlášky č. 359/2009 Sb., o posuzování invalidity

Kateřina Bulantová

08.10.2014 13:12

Filip

(Kraj Vysočina)

Dobrý den mám ivalidní důchod poloviční 2 stupně a jsem bez práce . Zatím ho mám počítán z průměru. Zajímalo by mě jestli že když začnu pracovat jestli mi ho potom v budoucnu nesníží z toho důvodu že mám něco odpracováno Děkuji za odpověd


10.10.2014 08:45

Odpověď:

Dobrý den, Filipe,

pokud Vám již byl invalidní důchod přiznán, neměl by Vám již být žádný, např. v budoucnu nově přiznaný důchod vypočítán z nižšího vyměřovacího základu než ten minulý (dle §19 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění). Skutečnost, že budete pracovat a tedy dosahovat výdělků, tedy nijak neovlivní další případný výpočet Vašeho invalidního důchodu, nesníží se, ale ani nezvýší (POZOR – pokud by Vám ale byl snížen či zvýšen stupeň invalidity, invalidní důchod by se Vám samozřejmě snížil či zvýšil). Výdělky, kterých byste v zaměstnání dosáhl, by se Vám započítávaly až na starobní důchod.

Veronika Pawlusová

06.10.2014 22:16

dana

(Moravskoslezský kraj)

Dobrý den, pobírám už 30 let inv. důchod III. stupně. Chtěla bych vědět, jestli se mi vyplácená částka změní, až budu mít nárok na starobní důchod. Děkuji, Dana


07.10.2014 14:26

Odpověď:

Dobrý den, Dano, 

případná změna výše Vašeho důchodu při přechodu z invalidního do starobního důchodu závisí na tom, kdy k přechodu dojde a také na tom, zda jste při pobírání invalidního důchodu pracovala a jaké byly Vaše výdělky. 

Obecně se u osob, které v době žádosti o starobní důchod pobírají důchod invalidní, provádí při žádosti o starobní důchod tzv. srovnávací výpočet: starobní důchod by byl vypočten běžným způsobem (tzn. z výdělků za rozhodné období se započtením výdělků v době pobírání ID, částka samotného ID se jako výdělek nezapočítává) a jeho výše by byla porovnána s výší invalidního důchodu, který byste pobírala v době žádosti o SD. Pokud by byl vyšší důchod starobní, byl by Vám tento důchod přiznán a vyplácen. Pokud by byl ovšem vyšší důchod invalidní, pak by byla žádost o starobní důchod zamítnuta a byl by nadále vyplácen důchod invalidní - maximálně do 65 let, kdy by došlo k automatickému převedení do starobního důchodu, který by byl vyplácen ve stejné výši jako ID (nezjišťovala by se v tomto případě ani doba důchodového pojištění, tzn. odpracované roky).

Pokud by došlo před dosažením 65 let věku ke snížení stupně a tedy i částky Vašeho ID, lze zkusit žádost o SD podat znovu, opět by byl proveden srovnávací výpočet a byl by Vám pak vyplácen ten z důchodů, který by byl finančně výhodnější. Ještě upřesním, že pro přiznání starobního důchodu před dosažením věku 65 let je samozřejmě třeba splnit dobu důchodového pojištění (tzn. odpracované roky); potřebnou dobu důchodového pojištění lze splnit zaměstnáním, započtením náhradních dob důchodového pojištění (např. i doba pobírání invalidního důchodu III. stupně, dříve plného ID) a úhradami dobrovolného důchodového pojištění (nebo kombinací těchto způsobů).

Za zaměstnání, které se zohledňuje jako doba důchodového pojištění (odpracované roky) a ze kterého se výdělek zohledňuje při výpočtu starobního důchodu (a mohlo by tedy částku Vašeho starobního důchodu navýšit oproti důchodu invalidnímu), se považuje pouze to zaměstnání, ze kterého je odváděno důchodové pojištění; tzn. zaměstnání, ve kterém Váš měsíčné výdělek přesahuje 2500 Kč hrubého (popř. 10 000 Kč hrubého v případě, že se jedná o výdělek na základě dohody o provedení práce).

Kateřina Bulantová

06.10.2014 19:09

Marie

(Ústecký kraj)

Dobrý den.Je mi 53let a dle vyšetření DEXA mi byla diagnostikovaná osteoporoza se zvýšeným rizikem a omezení práce v předklonu a zvedání nad 5kg, k tomu ještě problém s vychýlenou plotýnkou a následné bolesti.CHci požádat o ID mám odpracováno 33let,CHtěla bych vědět jestli na něj budu mít nárok.Děkuji za odpověd a pěkný zbytek dne.


07.10.2014 12:27

Odpověď:

Dobrý den, Marie, 

pro nárok na invalidní důchod je třeba kromě potřebné doby důchodového pojištění (tzn. odpracovaných let) splnit zejména procentní míru poklesu pracovní schopnosti alespoň o 35 %. Pokles pracovní schopnosti v souvislosti s Vaším zdravotním stavem může odborně zhodnotit pouze posudkový lékař. V naší poradně lékaři nepracují, nejsme Vám tedy bohužel schopni říci, zda podmínky pro přiznání invalidního důchodu splňujete či nikoliv. 

Zdravotní stav z hlediska poklesu pracovní schopnosti hodnotí posudkoví lékaři na základě vyhlášky č. 359/2009 Sb., o posuzování invalidity (k dispozici ZDE). Můžete do této vyhlášky nahlédnout a případně orientačně zkonzultovat s Vaším odborným ošetřujícím lékařem, do které kategorie vyhlášky byste mohla spadat. Nicméně, souhlas Vašeho odborného nebo praktického lékaře není k podání žádosti o invalidní důchod třeba; žádost o ID můžete tedy na OSSZ dle místa Vašeho trvalého bydliště podat i bez předchozí konzultace s lékařem. 

Bližší informace o invalidních důchodech naleznete na našem Informačním portálu.

Kateřina Bulantová

05.10.2014 18:13

Jitka

(Ústecký kraj)

Prosím mohu si zažád o invalidní důchod i když mám peči o osobu blízkou IV.stupen /panimáma 94let/. Děkuji. Jitka M


06.10.2014 12:53

Odpověď:

Dobrý den, Jitko,

o invalidní důchod si zažádat můžete, péče o blízkou osobu není u žádosti na překážku. Žádost se podává na OSSZ dle místa trvalého bydliště. Pouze upozorňuji, že osoba pečující by měla být zdravotně způsobilá péči vykonávat. Sama by tedy neměla být příjemcem příspěvku na péči, a pokud ano, je potřeba mít lékařem doloženo, že je tato osoba schopna péči vykonávat. Pobírání invalidního důchodu by však, jak jsem již psala výše, nemělo mít na tuto skutečnost vliv.

Veronika Pawlusová

03.10.2014 13:26

Helena

(Plzeňský kraj)

Dobrý den, jsem v částečném invalidním důchodu. Po 2 letech bylo provedeno bez mojí přítomnosti prodloužení. Ve vyjádření není psáno, kdy bude další kontrola, pouze: Den vzniku invalidity: 26.9.2012 trvá. Po dotazu na správě sociálního zabezpečení mi bylo řečeno, že v dokumentaci není další kontrola uvedena, pouze to, že důchod trvá. Mám to brát tak, že mi byl částečný důchod 1. stupně přiznán trvale? Děkuji.


06.10.2014 12:54

Odpověď:

Dobrý den, Heleno,

co se týká doby, na kterou je invalidní důchod přiznán a kdy by měla proběhnout další kontrola u lékařské posudkové komise, zákon tyto doby či četnost kontrol opravdu nepředepisuje. Četnost kontrol u posudkového lékaře je individuální a lékař sám si určuje (např. dle možnosti změny zdravotního stavu), kdy by chtěl Váš zdravotní stav zkontrolovat a případně si Vás pozvat na kontrolu. Samozřejmě je ale také možné, že už si Vás na kontrolu posudkový lékař (resp. orgán OSSZ) nepozve, nicméně toto nejsem bohužel schopna ze své pozice posoudit. Může se rovněž stát, že se změní legislativa, v takovém případě je také možné, že bude Váš zdravotní stav přeposouzen.

Veronika Pawlusová

03.10.2014 11:12

Štěpánka

(Olomoucký kraj)

Dobrý den, ráda si pročítám Vaši poradnu, protože se tu člověk doví hodně užitečných informací. Měla bych možné doplnění k dotazu paní Ležákové ze dne 26.9. Máme 16 letého syna s lehkým postižením a žádali jsme teď o přiznání ID (doufáme, že by mu mohli přiznat 1. stupeň). Na OSSZ nám bylo vysvětleno, že žádost můžeme podat, až když syn získá potřebnou dobu pojištění. A tou dobou může být i jeden den studia na střední škole, takže žádost můžeme podat nejdříve 1. září a doložit potvrzení o studiu. Paní Ležáková podala žádost dříve, a to byl asi ten hlavní problém. ID 3.stupně - z mládí jim nepřiznali a na nižší stupeň musí mít splněnou tu dobu pojištění. Podle mě by jí teď mohlo stačit podat novou žádot a doložit studium?


06.10.2014 12:54

Odpověď:

Dobrý den, Štěpánko,

u Vámi zmíněného případu byl skutečně problém ten, že byla žádost podána dříve, než byla splněna podmínka pojištění. Tím pádem je tedy opravdu nutné, aby žadatel splnil podmínku dvou let pojištění, jak je v odpovědi na zmíněný dotaz uvedeno a vysvětleno. Dle mého názoru by nepomohlo podání nové žádosti, protože potřebná doba pojištění pro nárok na invalidní důchod se zjišťuje z období před vznikem invalidity. Syn paní již byl uznán invalidním, a proto by nová žádost ten tento problém nevyřešila. Vysvětlení, které Vám podala OSSZ je tedy správné, skutečně je důležité podat první žádost až poté, co je splněna potřebná doba pojištění.

Veronika Pawlusová

29.09.2014 15:30

Petra Součková

(Moravskoslezský kraj)

Dobrý den, byl mi schválen invalidní důchod z druhého stupně na třetí, musím toto hlásit zaměstnavateli? Děkuji za odpověď


01.10.2014 10:27

Odpověď:

Dobrý den, paní Součková,

není povinnost hlásit zaměstnavateli skutečnost, že jste invalidním důchodcem, ani změnu stupně invalidního důchodu, nicméně pro zaměstnavatele i pro Vás to může být výhodné, protože poživatelé invalidního důchodu 3. stupně mají nárok na vyšší slevy na dani než poživatelé invalidního důchodu 2. stupně. Z tohoto důvodu Vám doporučuji tuto skutečnost zaměstnavateli nahlásit.

Veronika Pawlusová

29.09.2014 13:21

anonym

(Středočeský kraj)

Dobrý den , je mi 60 let a mám uznanou nemoc z povolání . Jelikož mně lékař napsal , že už nezvládám práci , kterou jsem přijal po uznání NzP ,/převedli mne na jinou práci / a dostal jsem ID 1.stupně , mám se dohodnout o ukončení pracovního poměru dohodou ze zdravotních důvodů. Ptám se proto - zda mám nárok na nějaké odstupné , zda se mohu přihlásit na ÚP /pobírám doplatek do průměrného platu tzv.rentu , která může být do 65 / . Slyšel jsem , že se z renty strhávají procenta minimální mzdy . Zajímá mne také , zda se průměrný výdělek musí dodrfžet. Děkuji za odpověď . Jan Teplý


01.10.2014 10:23

Odpověď:

Dobrý den, pane Teplý,

dle Zákoníku práce č. 262/2006 Sb., pokud by došlo k rozvázání pracovního poměru výpovědí nebo dohodou z důvodu, že již nejste schopen vykonávat dosavadní práci pro pracovní úraz nebo nemoc z povolání (což je nutné dokázat lékařským posudkem vydaným poskytovatelem pracovnělékařských služeb), mohlo by Vám příslušet odstupné ve výši nejméně dvanáctinásobku průměrného výdělku.

Pokud pobíráte náhradu za ztrátu na výdělku (rentu), měl byste se po skončení zaměstnání opravdu na Úřadu práce zaregistrovat. "Renta" se obecně vyplácí ve výši rozdílu mezi průměrným výdělkem před vznikem škody a výdělkem dosahovaným po pracovním úrazu nebo po zjištění nemoci z povolání s připočtením případného invalidního důchodu pobíraného z téhož důvodu. U osob vedených na Úřadu práce se za výdělek považuje výše minimální mzdy, to znamená, že se náhrada za ztrátu výdělku v tomto případě určuje jako rozdíl mezi průměrným výdělkem před vznikem nemoci z povolání a výší minimální mzdy (ta nyní činí 8 500 Kč). Průměrný výdělek by se opravdu mě dodržet.

Ještě pro upřesnění uvádím, že renta Vám může být skutečně vyplácena nejdéle do data přiznání starobního důchodu nebo do dosažení 65 let (podle toho, co nastane dříve), jak sám uvádíte.

Doplňuji, že pokud byste si žádal o podporu v nezaměstnanosti a zároveň dostal odstupné, vyplácení podpory Vám začne běžet až po uplynutí měsíců, které pokrývalo přiznané odstupné.

Veronika Pawlusová

27.09.2014 12:44

Jarda

(Zlínský kraj)

Dobrý den, v roce 2010 mně byl přiznán ID 3. stupně. V současné době pobírám ID 1. stupně. Nepracuji. Zajímalo by mě, zda pro výpočet starobního důchodu se bude vycházet ze stejných podkladů jako při výpočtu ID, či nikoli. Děkuji za odpověď.


29.09.2014 11:05

Odpověď:

Dobrý den, Jardo,

dle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, §19, starobní a invalidní důchod pojištěnce, který pobírá nebo pobíral některý z těchto důchodů nebo plný invalidní nebo částečný invalidní důchod, popřípadě důchod za výsluhu let, nesmí být vyměřen z nižšího výpočtového základu, než kolik činí výpočtový základ stanovený podle § 15 z osobního vyměřovacího základu, z něhož byl dřívější důchod vyměřen.
To tedy v praxi znamená, že by Váš případný starobní důchod neměl být nižší než nyní ID, i ve chvíli, kdy by Vám byl ID odebrán a později přiznán SD.

Pokud by Vám ID zůstal a Vy jste dosáhl důchodového věku, bude u Vás proveden tzv. srovnávací výpočet - starobní důchod Vám bude vypočten běžným způsobem (tzn. z výdělků za rozhodné období) a jeho výše bude porovnána s výší Vašeho invalidního důchodu. Pokud bude vyšší důchod starobní, bude Vám přiznán a vyplácen. Pokud bude ovšem vyšší důchod invalidní, pak bude Vaše žádost o starobní důchod zamítnuta a bude Vám nadále vyplácen důchod invalidní (maximálně do 65 let, kdy by došlo k automatickému převedení do starobního důchodu, který by Vám byl vyplácen ve stejné výši jako invalidní důchod, který byste v tomto věku pobíral). Pokud by došlo před dosažením 65 let věku ke snížení stupně Vašeho ID, mohl byste zkusit žádost o SD podat znovu, opět by byl proveden srovnávací výpočet a Vám by byl pak vyplácen ten z důchodů, který by pro Vás byl finančně výhodnější.