text mail tisk
Pošli kamarádovi odkaz na stránku

příspěvky

529 příspěvků

20.05.2016 10:10

Mirka

(Moravskoslezský kraj)

PROSÍM O INFORMACI,JESTLI SE ZAPOČÍTÁVÁ PŘÍSPĚVEK III.STUPNĚ DO DŮCHODU PEČUJÍCÍ OSOBĚ O SENIORA( MATKA), POKUD PEČUJÍCÍ OSOBA PRACUJE? DĚKUJI


23.05.2016 11:32

Odpověď:

Dobrý den, Mirko,
doba péče o osobu, která pobírá příspěvek na péči ve II. – IV. stupni, se do náhradní doby důchodového pojištění (tzn. jako doba odpracovaná) počítá pouze v případě, že se jedná o osobu blízkou nebo se závislou žije ve společné domácnosti a zároveň se jedná o pečující osobu v největším rozsahu. Pokud pracujete, tak přednost má doba odpracovaná v zaměstnání, kde zároveň odvádíte sociální pojištění. Jen v případě, že byste nepracovala, tak by se Vám doba péče počítala jako odpracovaná (tzn. náhradní doba důchodového pojištění). Příspěvek na péči jako částka se započítává do příjmu pro výpočet důchodu jen v některých případech. Bližší informace naleznete na našem Informačním portálu v kapitole Důchod pečujících osob

Kateřina Uhlířová

18.05.2016 09:34

Radek

(Jihomoravský kraj)

Dobrý den. Jsem invalida 3. stupně, mám napsáno v posudku o invaliditě, že nejsem schopen pracovat za zcela mimořádných podmínek.Máme doma mamku, která pobírá příspěvek na péči ve 4 stupni závislosti.Můžu být uveden jako pečující osoba společně s manželkou, která může pracovat a je uvedena jako hlavní pečující.Když tam budu uveden jako pečující osoba, má to vliv na pobírání mého invalidního důchodu.Můžou mi důchod odebrat. Děkuji za odpověď


18.05.2016 14:19

Odpověď:

Dobrý den, Radku, 

pokud vzhledem ke svému zdravotnímu stavu péči o maminku zvládnete, můžete být pečující osoba i přesto, že máte sám invalidní důchod III. stupně. Pokud byste však sám pobíral příspěvek na péči (bez ohledu na stupeň příspěvku), musel byste mít potvrzení od lékaře, že poskytování péče zvládáte, a samozřejmě byste mohl pomáhat pouze se zvládáním základních životních potřeb, které byste neměl sám hodnoceny jako nezvládnuté.

Kateřina Bulantová

27.04.2016 16:53

Monika

(Jihomoravský kraj)

Dobrý den, prosím o radu, jak postupovat ve věci, kdy nám byl odebrát příspěvek na péči pro syna 13 roků, atopický ekzém a alergie ( potravinové, pyly, roztoči... atd. anafylaktické reakce na potraviny) od narození. Do dnešní doby byl zařazen v I. stupni závislosti, kdy splňoval kritéria v zákl. živ. potřebách jako je stravování, tělesná hygiena a péče o zdraví. Po posouzení zdrav. stavu splňuje kriteria stravování a péče o zdraví.... prosím o radu, jak postupovat.... z našeho hlediska potřebuje dozor a pomoc i při tělesné hygieně (dovážíme vodu na koupání, pomáháme s ošetřováním postižené pokožky, ) Děkuji za vaši brzkou odpověď. Je někde blíže specifikované pro posouzení bodu "tělesná hygiena" co vše zahrnuje.... Monika


28.04.2016 15:25

Odpověď:

Dobrý den, Moniko,

bohužel zdravotní stav a s tím spojený nárok na příspěvek na péči Vašeho syna nemůžeme posoudit.

Co se týče Vašeho dotazu na postup, co dělat v případě, že Vám byl příspěvek na péči odebrán. Jakmile Vám dojde rozhodnutí, můžete si do 15ti dnů podat odvolání k ministerstvu práce a sociálních věcí. Toto odvolání se podává prostřednictvím krajské pobočky úřadu práce (kontaktního místa), která rozhodnutí vydala. Tato pobočka může své rozhodnutí sama přezkoumat a změnit. Pokud však na rozhodnutí setrvá, předá Vaše odvolání k vyřízení nadřízenému orgánu (MPSV). Zdravotní stav pak posuzuje lékařská posudková komise MPSV. V případě neúspěchu odvolání, můžete podat správní žalobu k příslušnému krajskému soudu (dle místa Vašeho bydliště). Lhůta na podání žaloby činí dva měsíce od data doručení rozhodnutí z odvolacího řízení.

Pokud jste lhůtu na podání odvolání promeškali, je možnost si podat novou žádost o příspěvek na péči na krajské pobočce úřadu práce.

Dovolím si Vás ještě upozornit, že dovážení vody na koupání nespadá do oblasti zvládání základní životní potřeby Tělesná hygiena. V této oblasti jde o to, zda Váš syn je schopen se nějakým způsobem umýt. Ošetřování postižené pokožky by zase spadalo do bodu Péče o zdraví. Přesto jsem Vám do emailu zaslala metodiku, podle které se hodnotí schopnost zvládat základní životní potřeby a kde je tedy i blíže rozepsán bod Tělesná hygiena, jenž jste v dotazu zmínila.

Martina Suková

27.04.2016 13:13

Klára Doležalová

(Moravskoslezský kraj)

Dobrý den, prosím, má maminka kvůli svému postižení potřebuje zvláštní pomůcku. Dotace nám však kvůli charakteru jejího postižení nebyla přiznána. Podali jsme proto k paní ministryni žádost o odstranění tvrdosti. V současnosti čekáme na vyřízení žádosti. Dle informací na webových stránkách ministerstva může vyřízení takové žádosti trvat až 6 měsíců. Můj dotaz – s pořízením zdravotní pomůcky již nemůžeme dále čekat. Smíme si tedy zařízení pořídit již teď z vlastních zdrojů a v případě kladného vyřízení dotace si nechat sedačku zpětně proplatit? Nebo v případě, pokud bychom si zařízení pořídili již teď, bychom pozbyli na dotaci nárok? V jednom z dříve zodpovězených dotazu jsem vyčetla, že požádat zpětně lze až rok od realizace opatření. V zákoně se mi ovšem uvedené ustanovení nepodařilo dohledat, a proto se bojím, že od roku 2013, kdy zde byla otázka vznesena, došlo ke změně zákona. Předem Vám děkuji za odpověď a velmi děkuji za Váš čas. S pozdravem Klára Doležalová


28.04.2016 15:19

Odpověď:

Dobrý den, paní Doležalová,

příspěvek lze poskytnout na zvláštní pomůcku, která byla zakoupena v průběhu 12 měsíců před podáním žádosti o poskytnutí příspěvku. Takže určitě si pomůcku pořídit můžete. Můžete si podat žádost o příspěvek a poté si pomůcku koupit nebo si ji koupit a poté podat žádost.

Kateřina Uhlířová

27.04.2016 13:04

Katka

(Liberecký kraj)

Dobrý den, matka pobírá příspěvek na péči na svou 17 letou dceru, která studuje internátní školu a domů jezdí někdy jen na jeden víkend. Má úřad práce právo chtít po matce každý měsíc potvrzení od školského zařízení, že jela dcera alespoň 1x za měsíc domů? Děkuji za odpověď.


28.04.2016 15:17

Odpověď:

Dobrý den, Katko,

z hlediska příspěvku na péči Úřad práce dle § 29, odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., kontroluje, zda
a) příspěvek byl využit k zajištění pomoci,
b) pomoc je poskytována osobou blízkou nebo asistentem sociální péče uvedeným v § 83, nebo poskytovatelem sociálních služeb, který je zapsán v registru poskytovatelů sociálních služeb podle § 85 odst. 1, nebo dětským domovem anebo speciálním lůžkovým zdravotnickým zařízením hospicového typu7a),
c) pomoc je poskytována osobně tím, kdo byl uveden v žádosti o příspěvek, popřípadě ohlášen podle § 21 odst. 1 písm. d) nebo § 21 odst. 2 písm. c),
d) způsob poskytované pomoci a její rozsah odpovídá stanovenému stupni závislosti a zda je zaměřena na základní životní potřeby, které podle výsledku posouzení stupně závislosti okresní správou sociálního zabezpečení není osoba schopna zvládat.

Dále pak dle odst. 6 výše uvedeného §29 poskytuje-li oprávněné osobě pomoc osoba blízká nebo asistent sociální péče, krajská pobočka Úřadu práce vydá těmto osobám na jejich žádost bezplatně písemné potvrzení prokazující dobu této péče pro účely hmotné nouze, zdravotního pojištění, důchodového pojištění a zaměstnanosti; v tomto potvrzení vždy uvede stupeň závislosti osoby, které je péče poskytována. Pro účely důchodového pojištění se v potvrzení uvede též údaj o výši příspěvku, která oprávněné osobě v době poskytování pomoci náležela.

Dle mého názoru může pobočka ÚP potvrzení školy požadovat z několika důvodů:
Pokud by dcera celý kalendářní měsíc byla na internátě, neposkytovala by jí zřejmě péči matka, ale někdo jiný (jiná osoba nebo nějaká sociální služba), příspěvek na péči by tedy dcera měla v tomto měsíci vyplatit osobě nebo službě, která o ni pečovala. Pokud by častěji docházelo k tomu, že dcera není celý kalendářní měsíc doma a příspěvek na péči by si přesto nechávala matka, mohlo by dojít k zastavení výplaty příspěvku, protože by příspěvek nebyl využit k zajištění pomoci (viz výše).

Pokud má dcera II. – IV. stupeň příspěvku na péči, lze počítat dobu péče jako náhradní dobu důchodového pojištění (tzn. jako odpracované roky). Zápočet doby péče je však možný pouze v případě, že pečuje osoba blízká (nebo asistent sociální péče, který bydlí ve společné domácnosti s příjemcem příspěvku) a zároveň tato osoba má největší podíl na péči.
O době péče pak pobočka ÚP vydává potvrzení (viz druhý odstavec mojí odpovědi), které je podkladem pro to, aby ČSSZ započetla dobu péče jako odpracovanou. Z informací od klientů vyplývá, že ČSSZ požaduje konkrétně uvést, jak poskytování péče probíhalo (s čím konkrétně pečující osoba pomáhala a jak často). Pokud by dcera byla na internátě celý kalendářní měsíc, neměla by matka tedy největší podíl na péči o dceru a doba péče by tedy zřejmě nebyla započtena.

Na základě výše uvedených skutečností se domnívám, že ÚP tedy má právo potvrzení ze školského zařízení požadovat.

Kateřina Bulantová
 

26.04.2016 12:55

Milan Cepník

(Ústecký kraj)

Dobry den .mam dotaz ohledne finanncní pomoci.otec je vozíčkař a je mu 67let nemá levou nohu a stará se o nej jeho manželka před asi rokem dostavali asi 4000kč potom přišla nějaká kontrola a vzali mu ty peníze nechapu tedy proc když se o něj nekdo starat musí jezdit ven chodit mu pro leky a hejno jinejch věcí s tím spojenych.to asi chce stat zas usetrit na invalidech ktery makali celej život až do stáří.dekuji za odpoved.


27.04.2016 10:05

Odpověď:

Dobrý den, pane Cepníku,

Úřad práce má dle §29 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, právo provádět kontrolní šetření za účelem využívání příspěvku na péči (zda je využíván k zajištění pomoci, osobou blízkou, zda pomoc odpovídá stupni závislosti). Z Vašeho dotazu není zcela jasné, kdy Vašemu otci příspěvek na péči odebrali. Pokud byl odebraný před rokem, není již možné se odvolat. Lze pouze doporučit, aby si Váš otec podal novou žádost o příspěvek na péči.

Kateřina Uhlířová

17.04.2016 11:19

Veronika

(Hlavní město Praha)

Dobrý den, děkuji za Vaši činnost, která pomáhá potřebným. :-) A připojuji prosbu o radu. Bydlím v domě s 59 bytovými jednotkami. Byty jsou z velké většiny v osobním vlastnictví, několik zůstalo v družstevním. V domě, který není bezbariérový (schodiště při vstupu do budovy z obou stran), žijí min. 2 osoby s pohybovým postižením - s předpokládaným nárokem na příspěvek na bezbariérovou úpravu - a vzhledem k věkovému složení obyvatel domu lze předpokládat, že osob se ztíženou mobilitou bude přibývat. Je možné požádat o dotaci na bezbariérové úpravy přístupu do domu jako společenství vlastníků nebo musí žádat jedinec, konkrétní postižený? Nebo všichni pohybově postižení z budovy společně? Jak se řeší situace, kdyby někdo z 59 vlastníků bytové jednotky s bezbariérovými úpravami domu nesouhlasil? Může je znemožnit? Děkuji Vám za radu.


18.04.2016 15:09

Odpověď:

Dobrý den, Veroniko,

děkujeme za pochvalu. Máte asi na mysli příspěvek na zvláštní pomůcku; napadá mě několik variant: příspěvek na schodišťovou plošinu, schodolez, schodišťovou sedačku apod. Na tento příspěvek má nárok osoba s těžkou vadou nosného a pohybového ústrojí dle zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. O tento příspěvek by si ale každý musel požádat sám a v případě přiznání by tuto pomůcku mohl využívat pouze ten, komu byla přiznána.

O možnosti dotace na bezbariérovou úpravu vstupu do domu Vám doporučuji informovat se na úřadu městské části nebo na krajském úřadu, zda poskytují takové dotace. Co se týká souhlasu či nesouhlasu vlastníků bytů, tak dle § 1206 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, stačí většinový souhlas přítomných vlastníků (viz níže).

§ 1206 
(1) Shromáždění tvoří všichni vlastníci jednotek. Každý z nich má počet hlasů odpovídající velikosti jeho podílu na společných částech; je-li však vlastníkem jednotky společenství vlastníků, k jeho hlasu se nepřihlíží.

(2) Shromáždění je způsobilé usnášet se za přítomnosti vlastníků jednotek, kteří mají většinu všech hlasů. K přijetí rozhodnutí se vyžaduje souhlas většiny hlasů přítomných vlastníků jednotek, ledaže stanovy nebo zákon vyžadují vyšší počet hlasů.

Kateřina Uhlířová
 

12.04.2016 19:36

Pavel Hanus

(Pardubický kraj)

dobry den,potrebuji radu pecuji o svoji zenu,ktera ma 3.stupen postizeni,k30.6.2016 nam konci prispevek na peci a bonusy na deti.chci se zeptat,jak a kdy mam pozadat znovu o prispevek?mel bylo receno ,ze nas obeslou,ale moc tomu neverim,dekuji


14.04.2016 10:26

Odpověď:

Dobrý den,

řízení o příspěvku na péči v době, kdy se blíží konec doby platnosti lékařského posudku, opravdu zahajuje úřad z moci úřední sám. Pokud se chcete dozvědět, zda v případě Vaší ženy řízení již začalo, doporučuji se obrátit na pobočku Úřadu práce, kam spadá Vaše žena dle trvalého bydliště. Nemusíte mít obavy, že by příspěvek na péči zastavili, pokud by nebylo včas vydáno nové rozhodnutí. Bude vyplácen ve stejné výši do doby, než bude znovu rozhodnuto.
Zcela nerozumím zmínce bonusů na děti. Kdybyste se potřeboval více na tuto oblast zeptat, můžete využít naši bezplatnou zelenou linku 800 100 250 (v provozu v pracovní dny vždy v pondělí a středu od 9 do 13 hodin, v úterý a čtvrtek od 12 do 16 hodin).

Kateřina Uhlířová

10.04.2016 16:33

Mirek

(Pardubický kraj)

Dobrý den.Prosím co musím splňovat pro příspěvek na zakoupení auta.Děkuji


11.04.2016 10:22

Odpověď:

Dobrý den, Mirku,

dle zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním pojištěním je nutné splňovat zdravotní indikace uvedené v příloze tohoto zákona, osoba se opakovaně v kalendářním měsíci dopravuje a je schopna řídit motorové vozidlo nebo je schopna být převážena motorovým vozidlem.
Více informací naleznete na Informačním portálu. Pokud byste se potřeboval konkrétně dotázat, neváhejte znovu napsat.

Kateřina Uhlířová

09.04.2016 20:22

A.Szabó

(Liberecký kraj)

Dobrý den, pečuji už skoro rok a půl o nemohoucího otce, 4. st. závislosti, (nechodící, sedí s oporou). A zároven, to již delší dobu, matka 1.st - osoba nesvéprávná - psychické onemocnění, jsem její soudem stanovený opatrovník. S rodiči nežiji, denně dojíždím 9km. O víkendech a svátcích jezdím autem, to už ale pomalu avšak jistě dosluhuje. Chci se zeptat, zda i osoba pečující může požádat o příspěvek na auto. Nebo jestli se to dělá tak, že požádá otec, ten ale není přepravy schopen, popř. matka, ta je ale zas mobilní, ale na injekce k psychiatrovi jí vždy zajistím odvoz terénní pečovatelskou služba, protože sama od sebe tam nepůjde.


11.04.2016 09:45

Odpověď:

Dobrý den, 

bohužel pro Vás zřejmě nebudu mít příliš pozitivní informace, nicméně pro nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku poskytovaný na zakoupení motorového vozidla je třeba splnit některou ze zdravotních indikací (bližší informace o příspěvku včetně zdravotních indikací naleznete na našem Informačním portálu). Příspěvek nemůže získat osoba, která tyto indikace nesplňuje, a to ani v případě, že pečuje o osobu se zdravotním postižením. 

Žadatelem o příspěvek a jeho příjemcem by tedy musel být buď Váš otec nebo matka, jejich zdravotní stav z hlediska splnění zdravotních indikací pro přiznání příspěvku by posuzoval posudkový lékař. 

Kateřina Bulantová

09.04.2016 08:38

Zdenek

(Olomoucký kraj)

Dobrý den, obracím se na Vás s tímto dotazem. Synovi byl přiznán příspěvek na koupi motorového vozidla na dobu 10 let. Podle finančního zákona v minulosti bylo možné požadovat vrácení DPH najedno motorové vozidlo na dobu 5 let.Zajímali by mně,jak je to nyní.DPH se vrací na jedno vozidlo na dobu 10 let,nebo je to postaru na dobu 5 let?Nikde jsem se nedočetl,jestli byl zákon změněn nebo se postupuje podle starého.tj.zákon č.235/2004 Sb.§85. děkuji za odpověď Zdenek


11.04.2016 09:29

Odpověď:

Dobrý den, Zdenku, 

ve věci vrácení DPH osobě se zdravotním postižením dle §85 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, nedošlo ke změně tohoto zákona. V odst. 7 § 85 tohoto zákona se uvádí, že nárok na vrácení zaplacené daně může osoba se zdravotním postižením uplatnit nejpozději do 3 let od konce kalendářního měsíce, ve kterém obdržela rozhodnutí příslušného úřadu o přiznání příspěvku na zakoupení motorového vozidla, nebo od konce kalendářního měsíce, ve kterém se zdanitelné plnění uskutečnilo, a to od toho dne, který nastane později. 

V praxi je tedy možné žádat vrácení DPH pouze 1x za 10 let, protože je vrácení DPH vázáno na poskytnutí příspěvku na zvláštní pomůcku, který lze na nákup motorového vozidla získat 1x za 10 let, nikoli 1x za 5 let. 

Kateřina Bulantová

02.04.2016 17:59

Marie

(Jihomoravský kraj)

Dobrý den mam ještě dotaz pečuji už pět let o osobu blízkou tet je v LDN to znamená když tam bude vice jak měsíc tak už neplatí zdravotní pojištění ,a to mi příjde složenka ,nebo když nepujdu klékaři jak neplatím pojištění si mě tak se nic neděje,když se nahlásím na up tak bych brala podporu ,když by se i osoba blízká vrátila dom tak by se mi podpora rušila ,nebo bych mohla pečovat o osobu blízkou i v podpoře slyšela jsem o tom děkuji


05.04.2016 10:52

Odpověď:

Dobrý den, Marie,

pokud lze předpokládat, že by osoba, o kterou pečujete, byla v LDN déle než jeden kalendářní měsíc, doporučuji, abyste se zaregistrovala na úřadě práce - stát Vám tak bude hradit zdravotní pojištění i v případě, že by došlo k zastavení výplaty příspěvku na péči (tzn., v případě, že by pobyt v LDN byl delší než 1 kalendářní měsíc). 

Pokud byste se na ÚP nenahlásila a došlo by k zastavení výplaty příspěvku, nehradil by Vám zdravotní pojištění stát a musela byste jej hradit Vy sama. Domnívám se ovšem, že je velmi nepravděpodobné, že by Vás zdravotní pojišťovna ihned oslovila a zaslala Vám složenku na úhradu pojistného. 

V případě, že byste se zaregistrovala na ÚP, mohla byste požádat i o podporu v nezaměstnanosti (nárok na podporu byste měla v případě, že máte odpracováno alespoň 12 měsíců v posledních 2 letech, za zaměstnání se v tomto případě počítá i poskytování péče osobě s II. - IV. stupněm příspěvku na péči, popř. dítěti do 10 let s I. stupněm PnP). Je možná i varianta evidence na ÚP a pobírání podpory v nezaměstnanosti i v době poskytování péče, nicméně upozorňuji na skutečnost, že ÚP Vás může vyřadit z evidence, pokud nebudete poskytovat součinnost - tedy např. pokud odmítnete nabízené vhodné zaměstnání z důvodu péče. 

Kateřina Bulantová

28.03.2016 15:55

Marie

(Jihomoravský kraj)

Dobrý den ,chtěla bych se zeptat ,pečuji o osobu blízkou ma stupen 2 ,tet je v nemocnici ,od 5 března pokud tam bude do 5 dubna tak se neplatí pojištění pro mě ,co mam dělat kdyby tam byla i celý duben ,to se mam nahlasit na up nebo kolik stojí pojištění kolik bych zaplatila za měsíc děkuji..


29.03.2016 14:08

Odpověď:

Dobrý den, Marie,

pokud je závislá osoba (osoba, která pobírá příspěvek na péči) dlouhodobě mimo domov ve zdravotnickém zařízení (nemocnice, lázně,…), započítává se doba péče jako náhradní doba důchodového pojištění (tedy jako odpracované roky) pouze v případě, že doba pobytu závislé osoby mimo domov nepřekročí 90 dní nepřetržitě nebo 120 dní v průběhu celého roku. Přesáhne-li délka umístění závislé osoby ve zdravotnickém zařízení některou z výše uvedených dob, považuje se osoba za osobu pečující v období prvních 90, resp. 120 kalendářních dnů pouze v případě, že v tomto období závislou osobu v zařízení pravidelně navštěvovala a dle vyjádření tohoto zařízení se osobně podílela na péči o závislou osobu. (uvedené informace vyplývají z vyjádření ČSSZ).
Zdravotní pojištění je hrazeno za všechny osoby, které jsou v žádosti o příspěvek na péči uvedeny jako osoby pečující. Není však hrazeno v době, kdy byla závislé osobě výplata příspěvku na péči zastavena, tzn. v případě, že by osoba, o kterou pečujete, byla ve zdravotnickém zařízení celý kalendářní měsíc. Pokud je osoba ve zdravotnickém zařízení od 5. dubna, neplatil by Vám stát zdravotní pojištění v případě, že by osoba, o kterou pečujete, byla ve zdravotnickém zařízení alespoň do 1. června - nebylo by Vám tedy uhrazeno zdravotní pojištění za měsíc květen, protože by závislá osoba nebyla ani část dne v tomto měsíci doma.
Pokud by osoba, o kterou pečujete, byla ve zdravotnickém zařízení delší dobu, než jsou výše uvedené lhůty, pak bych doporučila, abyste se alespoň na přechodnou dobu zaregistrovala na úřadě práce.

Kateřina Bulantová

21.03.2016 20:20

Jan

(Karlovarský kraj)

Dobrý den. Chtěl bych se zeptat, zda je někde k dispozici formulář, který vyplňuje praktický lékař pro posouzení nároku na příspěvek na péči na základě žádosti od posudkové služby ČSSZ v rámci řízení ohledně příspěvku na péči? Pokud máte tento tiskopis v poradně k dispozici, mohl bych vás požádat o jeho zaslání na email? Děkuji mnohokrát. Hezký den. S pozdravem, Jan.


23.03.2016 13:21

Odpověď:

Dobrý den, 

tento formulář k dispozici nemáme, ani nevíme o tom, že by byl k dispozici na internetu. Můžete si jej zkusit vyžádat u lékařské posudkové služby OSSZ. 

Kateřina Bulantová

20.03.2016 16:15

Nina

(Jihočeský kraj)

DOBRÝ DEN.CHTĚLA JSEM SE ZEPZAZ MÁM DCERU 29LET A MÁ PŘIZNANOU PÉČI NA TRVALOU V ČÁSTCE 8000KČ TEDY 3.STUPNĚ.A ZAJÍMALO BY MĚ JESTLI BY SE DOBUDOUCNA MOHLA VDÁT A JESTLI BY SI ZMĚNILA TRVALE BYDLIŠTĚ JESTLI BY BYLA ZNOVU PROZKOUMANA A JESTLI BY MOHLO U NÍ DOJÍT KE SNÍŽENÍ STUPNĚ ZÁVISLOSTI A NEBO BY VLASTNĚ STAČILA NAHLÁSIT ZMĚNY JAK V PŘÍJMENÍ AJ BYDLIŠTĚ.A NEBO KDYBY SI U NÁS NECHALA TRVALE BYDLIŠTĚ A NAHLÁSILO SE JEN ZMĚNA PŘÍJMENÍ JAK POSTUPOVAT NA UP.DĚKUJI MOC ZA ODPOVĚD NINA.


23.03.2016 13:19

Odpověď:

Dobrý den, Nino, 

z hlediska nároku na příspěvek na péči nezáleží na tom, zda je příjemce příspěvku na péči (Vaše dcera) svobodný či v manželství. V případě změny trvalého bydliště nedochází automaticky k přeposouzení nároku na příspěvek na péči, k přeposouzení dochází v době ukončení platnosti posudku na příspěvek. Pokud má vaše dcera přiznán příspěvek trvale, pak je možné, že již přeposouzena nebude. Stačilo by tedy pouze nahlásit změny v příjmení a trvalém bydlišti, popř. v pečujících osobách, pokud by např. nově poskytoval péči i manžel dcery. 

Kateřina Bulantová

17.03.2016 13:01

Jaroslav

(Jihočeský kraj)

Dobrý den, můžete mi prosím zaslat metodiku, podle které se posuzuje příspěvek na péči? Děkuji, J.


22.03.2016 16:37

Odpověď:

Dobrý den,

metodiku, podle které se posuzuje příspěvek na péči, Vám zasílám na e-mail.

Ivana Hájková

11.03.2016 21:46

Marie

(Středočeský kraj)

Dobrý den, příspěvek na péči pro zdravotně postižené se má navýšit o 10%. U IV. stupně o 1.200.--Kč. Lidé si mohou přikoupit služby navíc. Tak to bylo míněno a řečeno. Jak je tedy možné, že mi v stacionáři již předem sdělili, že od srpna se mé služby o 10% zvýší. K čemu mi je tedy navýšení,když si žádnou službu navíc nebudu moci zakoupit. Služby od srpna ve stacionáři zůstavají stejné,neměnné, jako doposud. Děkuji Marie


16.03.2016 23:25

Odpověď:

Dobrý den Marie,

ve svém dotazu správně uvádíte, že navyšování příspěvku na péči o 10 % bylo zamýšleno tak, aby si za něj bylo možné zakoupit více služeb. Navýšení cen ve stacionáři, jehož služby využíváte, zvážila pravděpodobně jeho vedení a může se tak jednat pouze o případ tohoto konkrétního zařízení. Můžete zkusit vyhledat a začít využívat služeb jiného zařízení. Registrované sociální služby můžete nalézt na stránkách Registru poskytovatelů sociálních služeb. V případě, že byste si nevěděla rady ve vyhledávání na zmíněných webových stránkách, můžete se obrátit s dotazem na naši bezplatnou linku 800 100 250 vždy v pondělí a středu od 9 do 13 hodin a každé úterý a čtvrtek od 12 do 16 hodin.

Ivana Hájková

11.03.2016 14:02

Marie

(Moravskoslezský kraj)

Dobrý den. Mám také dotaz k posouzení nároku na příspěvek na péči. Kritéria jsou v deseti oblastech podle nichž se hodnotí nárok na stupeň příspěvku uvedena dost obecně, především v oblasti Komunikace a Orientace. Mohla bych vás také požádat o zaslání metodiky, podle které posudkový lékař hodnotí nárok na příspěvek na péči? Na informačním portálu se píše, že ji máte v poradně k dispozici. Předem moc děkuji. S pozdravem Marie.


16.03.2016 15:18

Odpověď:

Dobrý den Marie,

metodiku máme skutečně k dispozici tak, jak uvádíme na našem Informačním portálu. Zasílám Vám ji na e-mail.

Ivana Hájková

10.03.2016 22:02

Jakubcikova Iva

(Plzeňský kraj)

Dobry den, mam zdvorilou prosbu zda mi poradite, staram se o maminku, ktere byl pred dvema lety diagnostikovan Alzheimer, postupne se to zhorsilo tak, ze uz ji mame doma, mame prispevek na peci, ale uz nezvladala ani do vany i sprchovy kout je problem, sice neni po zadnem uraze ani operaci, ale nohy hur ohyba, ujde max souranim 100 metru, ale neprizvedne nohu je jak zatuhla, proto jsme zadaly o prispevek na bezbarierovou koupelnu, prispevek nam byl zamitnut, aniz by u nas nekdo byl nebo mami videl. Myslite, ze ma cenu se odvolavat a pripadne poradite mi, jak a co formulovat do odvolani? Nezlobte se, ze otravuji, ale nemam s tim zkusenost. Hezky den. Jakubcikova


15.03.2016 20:21

Odpověď:

Dobrý den paní Jakubčíková,

ve Vašem dotazu uvádíte, že u Vás doma nebyl nikdo na sociálním šetření. Zákonem skutečně není stanoveno, aby pracovníci úřadu prováděli sociální šetření u každého žadatele.

Podrobné informace o „příspěvku na bezbariérovou koupelnu“ – příspěvek na zvláštní pomůcku poskytovaný na stavební práce spojené s uzpůsobením koupelny a WC můžete nalézt zde. Na uvedeném odkazu můžete nalézt také vzor odvolání, které je nutné podat do 15 dní od obdržení rozhodnutí.

Pokud Vás budou zajímat konkrétnější rady k Vaší situaci, prosím obraťte se na naši bezplatnou linku 800 100 250, na kterou můžete volat každé pondělí a středu od 9 do 13 hodin a úterý a čtvrtek od 12 do 16 hodin.

Ivana Hájková

10.03.2016 08:34

Simona Mácová

(Pardubický kraj)

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, zda by můj syn měl právo na příspěvek,když o mě celý rok pečoval, byl na ÚP v evidenci a já na neschopence. Teď budou posuzovat můj zdravotní stav kvůli invaliditě. Děkuji předem za odpověď. Ing. Simona Mácová


15.03.2016 16:31

Odpověď:

Dobrý den paní Mácová,

ve svém dotazu neuvádíte, který příspěvek konkrétně myslíte, proto uvádím dva případy.

V případě, že hovoříte o příspěvku na péči, je nutné, abyste si o něj zažádala Vy sama, pokud jste tak již neučinila. Tento příspěvek slouží k úhradě služeb poskytovaných registrovanými poskytovateli sociálních služeb, nebo z příspěvku můžete platit osobu, která se o Vás stará. Takovou osobou může být osoba z okruhu Vašich příbuzných, sousedů či známých (ve Vašem případě Vašeho syna). Žádost o příspěvek na péči byste podávala na krajské pobočce úřadu práce podle místa trvalého pobytu. Více podrobnějších informací o příspěvku na péči můžete nalézt zde

Pokud jste Váš dotaz mínila tak, zda má Váš syn nárok na podporu v nezaměstnanosti, zde pro Vás nemám pozitivní zprávu. Pro vznik nároku na podporu v nezaměstnanosti je nutné odpracovat alespoň 12 měsíců. Pokud byl Váš syn vedený na úřadu, pak tuto podmínku bohužel nesplňuje.  

Ivana Hájková

07.03.2016 14:29

Jan

(Karlovarský kraj)

Dobrý den. Mám dotaz k posouzení nároku na příspěvek na péči Kritéria jsou v deseti oblastech podle nichž se hodnotí nárok na stupeň příspěvku uvedena dost obecně, především v oblasti Komunikace a Orientace. Mohl bych vás požádat o zaslání metodiky, podle které posudkový lékař hodnotí nárok na příspěvek na péči? Na informačním portálu se píše, že ji máte v poradně k dispozici. Děkuji. S pozdravem, Jan.


08.03.2016 14:49

Odpověď:

Dobrý den, 

metodiku jsem zaslala na Vámi uvedený e-mail. 

Kateřina Bulantová

03.03.2016 22:03

Hana

(Jihomoravský kraj)

Pěkný večer.Pečuji 15let o syna,který má 3 stupen PNP.Dosud jsem byla v invalidním důchodu 2st.Nyní mám zažádáno o plný ID.Dozvěděla jsem se ,že se již na posudek o mojí invaliditě nepíše pracovní omezení,ale jen procenta poklesu pracovní schopnosti,ale ptám se proto,že pokud mi přiznají plný ID a napíší tam, že nejsem schopna pracovat ani za mimořádných podmínek, tak zda budu moci pečovat dále o syna.Moc děkuji za odpověd.Hana


07.03.2016 15:26

Odpověď:

Dobrý den, Hano, 

poskytování péče osobě s příspěvkem na péči osobou, která pobírá invalidní důchod (bez ohledu na stupeň příspěvku nebo invalidního důchodu) není zákonem nijak upravena, není tedy ani vyloučena. Pokud i v případě, že Vám bude přiznán ID III. stupně Váš zdravotní stav dovolí péči poskytovat, pak není důvod, proč byste měla poskytování péče ukončit. pokud byste již péči nezvládala sama, doporučuji zajistit péči i další osoby (příbuzní, přátelé, sousedi), popř. sociální služby (např. osobní asistence). Kontakty na sociální služby ve vašem okolí můžete vyhledat přes Registr poskytovatelů sociálních služeb.

Kateřina Bulantová

01.03.2016 08:15

Marie

(Středočeský kraj)

Mám matku, která bydlí v domě se sociální péčí. Matka dnes potřebuje větší péči, než ji dává tento dům, kam dochází sestra jen na objednání. Chtěla bych se proto o ní starat sama. Nepobírá žádný příspěvek, chtěla bych ale zažádat o příspěvek na péči. Sama jsem v ID 1.stupně pro nemoc z povolání, jsem na ÚP. Jsem už v důchodovém věku a pobírám rentu za nemoc z povolání. Proto se ptá, co by se změnilo, kdyby matka příspěvek na péči dostala, zda by se mi péče o ní započítávala do důchodové doby. za odpověď děkuji, Marie


03.03.2016 11:54

Odpověď:

Dobrý den, Marie, 

péče o maminku by se Vám započítávala jako náhradní doba důchodového pojištění (tzn. jako odpracované roky) v případě, že by mamince byl přiznán II. - IV. stupeň příspěvku na péči a zároveň Vy byste byla vedena jako její první pečující osoba a poskytovala byste největší podíl péče o maminku.

Žádost o příspěvek na péči se podává na pobočce úřadu práce dle místa trvalého bydliště maminky, bližší informace o tomto příspěvku naleznete na našem Informačním portálu.

Kateřina Bulantová 

27.02.2016 10:23

Marie

(Ústecký kraj)

Dobrý den. již jednou jsem se na něco podobného zde ptala a potřebovala bych doplňující odpoveď. Starám se o sestru která má invalidní důchod ZTP/P III. středně těžká závislost. Pobírá příspěvek na péči. Bydlí sice v mém bytě se mnou už 16 let ale neni zde trvale hlášená. Na úřadech sice vědí že ji mám u sebe ale já bych potřebovala vědět když dám výpověď abych se o ní mohla plně starat zda mi budou počítány roky do důchodu když tu neni trvale hlášena. Jako pečující osoba jsem psaná na úřadě. Do starobního důchodu mám 8 let (jsem ročník 1962) a do práce jsem chodila stále. A prosím ještě jednu otázku. Když dám tu výpověď zda mohu pobírat tu dobu na co bych měla nárok podporu v nezaměstnanosti nebo tím že se budu hlásit jako pečující osoba v domácnosti podporu nedostanu. Doufám že jsem to napsala správně nemám s tím zkušenosti. Jde mi hlavně o to trvalé bydliště zda je to podmínka. Vždy jsem byla s váma spokojená a tak předem děkuji za odpověď.


01.03.2016 15:28

Odpověď:

Dobrý den, Marie,

splnění podmínky bydlení ve společné domácnosti se z hlediska započtení doby péče jako náhradní doby důchodového pojištění (tzn. jako odpracovaných let) vyžaduje pouze v případě, že pečující a závislá osoba nejsou osoby blízké. Ve vašem případě péče o sestru tedy splnění výše uvedené podmínky vyžadováno není.
Podporu v nezaměstnanosti můžete pobírat i v době, kdy jste hlášena jako osoba pečující, nicméně dovolím si upozornit na to, že v případě, že byste z důvodu péče o sestru odmítla nabízené vhodné zaměstnání, mohl by Vás úřad práce z evidence uchazečů o zaměstnání vyřadit z důvodu neplnění součinnosti s ÚP. Pro nárok na podporu v nezaměstnanosti je třeba v posledních 2 letech před podáním žádosti o podporu splnit alespoň 12 měsíců zaměstnání (nebo náhradní doby zaměstnání, za kterou je mimo jiné považována i doba péče).

Kateřina Bulantová

26.02.2016 17:39

Olga Svozilová

(Olomoucký kraj)

Dobrý den prosím chtěla bych se zeptat syn měl průkaz ZTP/P platný do konce roku 2015 ,zažádal si o nový v prosinci roku 2015 a dotet ho ještě nemá kde se má obrátit nebo jak máme dál postupovat.Prosím chtěla bych se ještě zeptat můj syn je po těžké autonehodě upoutaný na in. vozíku protože není schopen s nohama hýbat chtěla jsem se zeptat na co má nárok a jestli je možnost pro syna zehnat nějaké bezbariové bydlení je z okresu Prostějov děkuji za vyřízení a laskavost Svozilová Olga


01.03.2016 15:29

Odpověď:

Dobrý den paní Svozilová,

lhůta na vydání rozhodnutí o průkazu OZP činí 60 dní, řízení na krajské pobočce úřadu práce se přerušuje na dobu pro zpracování posudku lékařské posudkové služby OSSZ, které trvá 45 dní, ale ze závažných důvodů lze tuto lhůtu prodloužit o 30 dní. Celková lhůta na vydání rozhodnutí tedy činí 105 dní (popř. 135 dní).

Je tedy možné, že úřad je stále ve lhůtě s vydáním rozhodnutí. Pokud si chcete ověřit, v jaké fázi úřad práce Vaši žádost o průkaz má, pak se můžete obrátit přímo na pracovníky příslušného úřadu práce.

Dále se nás ptáte, na co má syn nárok. Váš syn by si mohl zažádat také o příspěvek na péči, dále příspěvek na mobilitu či příspěvek na zvláštní pomůcku.

V případě, že je Váš syn plnoletý, nebo v průběhu následujících čtyř měsíců nabude osmnácti let, mohl by si zažádat o invalidní důchod. Bližší informace o tom, kde lze žádost nalézt  a také další užitečné informace o ID můžete nalézt zde.

Co se bezbariérového bydlení v okresu Prostějov týká, bude vhodné se obrátit přímo na bytový odbor MÚ Prostějov a informovat se přímo na úřadě, zda je možnost bezbariérového bydlení. Pokud by se jednalo o bydlení např. s pečovatelskou službou, obraceli byste se na odbor sociální.

Ivana Hájková

25.02.2016 13:16

Marie

(Zlínský kraj)

Dobrý den, ráda bych se Vás zeptala ohledně příspěvku na péči.Pečuji o mamku manžela ve 3.stupni závislosti a jsem vedena na úřadě práce, kde pobírám podporu v nezaměstnanosti.Dočetla jsem se, že můžu si můžu vylepšit penzi,pokud to nahlásím na OSSZ, že jsem pečující osoba od března 2015, je to pravda?V květnu mi končí podpora.Ráda bych se Vás ještě zeptala, zda je možné, jak mi skončí podpora, si sehnat práci a péči zajistit mezi další členy rodiny a já můžu pracovat a příspěvek na péči se mne bude připočítávat k důchodu. Děkuji za odpověď Marie


29.02.2016 13:17

Odpověď:

Dobrý den, Marie,

osobám pečujícím o příjemce příspěvku na péči se doba péče (a v některých případech i částka příspěvku na péči) zohledňuje v rámci invalidního či starobního důchodu - bližší informace o důchodu pečujících osob naleznete na našem Informačním portálu (podkapitola Důchod pečujících osob). Pro zohlednění péče v rámci SD nebo ID pečující osoby stačí, aby poskytování péče bylo nahlášeno na OSSZ do dvou let od ukončení poskytování péče (popř. při podání žádosti o ID či SD v případě, že v době podání žádosti péče stále probíhá). 

Pokud byste nastoupila do zaměstnání a péči by tedy poskytovalo více osob, popř. i nějaká sociální služba, zohledňovala by se Vám péče v rámci Vašeho důchodu pouze v případě, že byste i nadále poskytovala převážnou část péče.

Kateřina Bulantová 

16.02.2016 22:26

Jaroslav Čížek

(Středočeský kraj)

Mám dotaz k soudnímu schválení zápisu motorového vozidla na nesvéprávného. Mám nesvéprávného bratra, těžce postiženého fyzicky i mentálně a matka jako opatrovník žádá o příspěvek. Bratr musí být zapsán jako majitel vozidla. Podle toho, co jsem četl v loňském roce (2015), je tento soudní souhlas nutný, jinak auto na nesvéprávného bratra registr nepřepíše. Pracovnice úřadu práce, která naši žádost řeší, nám tvrdí, že auto na bratra zapíší i bez svolení soudu, že to nemáme vůbec řešit. Jelikož pracovnice ÚP pracuje na svém místě již dlouho a často řeší tuto otázku, je to možné. Nicméně, nikde jsem se nedočetl jako to skutečně je. Podotýkám, že bratr je dospělý, ale omezen na svéprávnosti, nezpůsobilý k jakýmkoliv právním či závazným úkonům. Ještě dotaz na to, zda je možné auto koupit o soukromé osoby. Kdesi jsem četl, že je nutné vůz pořídit pouze od autosalonu či bazaru. Pracovnice ÚP nám ale řekla, že vůz můžeme koupit od koho chceme, že to je naše věc. Stejně jako to bylo podle starého zákona do roku 2011. Opět jsem se relevantní informace nikde nedozvěděl. Děkuji za fundovanou odpověď.


18.02.2016 13:13

Odpověď:

Dobrý den, pane Čížku, 

v Poradně pro život s postižením jsme od počátku r. 2015 již několikrát řešili problém při registraci motorového vozidla na nezletilé dítě se zdravotním postižením nebo na dospělou osobu, která je omezena ve svéprávnosti, pokud je dítě (nebo osoba omezená ve svéprávnosti) příjemcem příspěvku na zvláštní pomůcku poskytovaného na zakoupení motorového vozidla.

Pracovníci registru motorových vozidel na základě velmi tvrdé a v podstatě absurdní aplikace ustanovení § 461 a § 898 nového občanského zákoníku (zákona č. 89/2012 Sb.) požadují v případě registrace vozidla na nezletilé dítě nebo osobu omezenou ve svéprávnosti souhlas opatrovnického soudu. Nicméně, v legislativním procesu je nyní novela zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, a nového občanského zákoníku, která by tuto skutečnost měla napravit, a souhlas opatrovnického soudu by tedy nebyl již nadále vyžadován. Tato novela zákona byla minulý týden schválena Poslaneckou sněmovnou ČR, nyní tedy bude postoupena Senátu ČR a po schválení Senátem bude předána k podpisu prezidentovi ČR. 

Zjišťovala jsem nynější praxi registrů motorových vozidel, v Brně mi bylo sděleno, že souhlas opatrovnického soudu s registrací vozidla prozatím stále vyžadují, v Praze souhlas vyžadují pouze v případě, že v rozsudku o opatrovnictví má osoba omezená ve svéprávnosti uvedeno, že na ni opatrovník vozidlo nesmí zaregistrovat. Pokud tuto informaci v rozsudku uvedenu nemá, stačí k registraci vozidla rozsudek o opatrovnictví. Doporučuji si tedy předem ověřit situaci přímo na registru vozidel, kde by Vaše matka registrovala vozidlo na Vašeho bratra. 

Co se týče možnosti nákupu vozidla financovaného z příspěvku na zvláštní pomůcku od soukromé osoby, tuto skutečnost zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, nijak neupravuje - a tedy ani nevylučuje, nákup vozidla od soukromé osoby tedy je možný. Nicméně je možné, že v tomto případě nepůjde žádat na finančním úřadě o vrácení DPH. 

Kateřina Bulantová

16.02.2016 08:00

Romana Žáková

(Ústecký kraj)

Dobrý den, lze pobírat soběžně rodičovský příspěvek a příspěvek na péči? Děkuji za odpověď R.Žáková


17.02.2016 14:30

Odpověď:

Dobrý den, paní Žáková,

souběh příspěvku na péči a rodičovského příspěvku je dle platné legislativy možný, resp. není legislativou vyloučen.

Kateřina Bulantová
 

30.01.2016 10:54

Zdenek

(Olomoucký kraj)

Dobrý den, můj syn si již potřetí bude žádat o příspěvek na auto. Při této třetí žádosti nám bylo sociální pracovnicí sděleno,že přijde k nám domů na tzv. sociální šetření,při minulých žádostech toto nebylo.Zajímali by mně tedy zda je někajá změna v zákoně a když ano tak podle jakého zákona se musíme podrobit sociálnímu šetření,když v minulosti to tak nebylo. děkuji za odpověď Zdenek


02.02.2016 15:44

Odpověď:

Dobrý den Zdenku,

v této věci nedošlo v zákoně k žádné změně. Pracovníci úřadu práce mají skutečně právo provést u žadatele sociální šetření. Zákonem však není stanoveno, u kterého žadatele bude šetření provedeno. Tato šetření jsou prováděna namátkou a záleží pouze na zvážení pracovníků ÚP, u kterého žadatele šetření provedou.

Příspěvek na zvláštní pomůcku je upravovaný zákonem č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, avšak posuzování majetkových a sociálních poměrů pro účely přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku je upravováno zákonem č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi.

Oprávnění vstoupit do obydlí žadatele o příspěvek na zvláštní pomůcku upravuje §63 zákonu č. 111/2006 Sb., „Zaměstnanci orgánů pomoci v hmotné nouzi jsou na základě souhlasu žadatele o dávku, příjemce dávky a osob společně posuzovaných oprávněni v souvislosti s plněním úkolů podle tohoto zákona vstupovat do obydlí, v němž tyto osoby žijí, a to s cílem provádět sociální šetření, popřípadě šetření v místě pro vyhodnocení podmínek nároku na dávky. Oprávnění k této činnosti jsou povinni prokázat služebním průkazem společně se zvláštním oprávněním vydaným příslušným orgánem pomoci v hmotné nouzi jako doložkou služebního průkazu. Toto zvláštní oprávnění obsahuje označení účelu vydání, číslo služebního průkazu, jméno, popřípadě jména, a příjmení zaměstnance a identifikační údaje vydávajícího orgánu pomoci v hmotné nouzi. O sociálním šetření, popřípadě o šetření v místě pro vyhodnocení podmínek nároku na dávky podle věty první se vždy učiní záznam ve spise.“

Ivana Hájková

28.01.2016 19:51

jitka jandová

(Jihočeský kraj)

Dobrý den,pečuji o syna 20let a zakoupila jsem motorové vozidlo a potřebuji ho upravit na převou vozíčkáře a chtěla bych se zeptat jak to bude s placením vím že dostanu nějaký příspěvek ale nevím jak to bude fungovat zda to budu muset prvně zaplatit a úřad mi to proplatí nebo to vše půjde nějakou faktůrou? Úprava vozu bude stát více jak 200 000kč a to tedy sama nemohu zaplatit nerada bych něco objednala a potom neměla na zaplacení. Tak bych potřebovala poradit jak tedy postupovat. Díky Jitka Jandová


29.01.2016 12:59

Odpověď:

Dobrý den, paní Jandová, 

příspěvek na úpravu motorového vozidla lze žádat v rámci příspěvku na zvláštní pomůcku, který poskytují pobočky úřadu práce. Tento příspěvek lze žádat i na úpravy provedené 12 měsíců před datem podání žádosti o příspěvek. Nicméně pokud nemáte nyní na úpravy finance, spíše doporučuji provést úpravy až po obdržení příspěvku, aby nedošlo k situaci, kdy byste úpravy nechala provést, a příspěvek nebyl synovi přiznán nebo by ještě řízení o příspěvku nebylo ukončeno a museli byste na jeho přiznání ještě čekat.

Kateřina Bulantová 

23.01.2016 19:57

Lída

(Jihomoravský kraj)

Dobrý den,starám se o postiženou sestru,v červnu půjdu do řádného důchodu. Jsem vedena jako 1 pečující osoba,je možné,až budu v důchodu převést jako 1 pečující osobu snachu která podniká? O sestru se budu nadále starat já s pomocí snachy. Děkuji za odpověď.


26.01.2016 15:40

Odpověď:

Dobrý den, Lído, 

i v době, kdy budete již ve starobním důchodu, můžete být vedena jako 1. pečující osoba, pokud budete sestře i nadále poskytovat péči v největším rozsahu. Pokud však převážnou většinu péče bude poskytovat vaše snacha, měla by být jako 1. pečující osoba uvedena ona. Nicméně dovolím si upozornit, že doba péče o Vaši sestru se bude Vaší snaše počítat jako doba důchodového pojištění (tzn. odpracované roky) pouze v případě, že by Vaše sestra měla II.-IV. stupeň příspěvku na péči a zároveň by s ní Vaše snacha bydlela ve společné domácnosti. 

Kateřina Bulantová

19.01.2016 09:30

Radomír

(Moravskoslezský kraj)

Dobrý den, prosím o odpověď na otázku z oblasti dotace na zakoupení auta a vrácení DPH. Spadám ještě do skupiny "starých pořádků", mám nárok si koupit a tedy požádat o příspěvek na automobil po 5 letech užívání, od poslední dotace. Když tuto možnost využiji, bude mi opět vráceno DPH, když jsem toto vrácení při koupi využil v roce 2009, při koupi automobilu? Děkuji za odpověď


20.01.2016 13:01

Odpověď:

Dobrý den, Radomíre, 

o vrácení DPH v souvislosti s nákupem motorového vozidla z příspěvku na zvláštní pomůcku lze žádat 1x za 5 let. Pokud jste tedy naposledy žádal v roce 2009, můžete novou žádost letos podat. Nadále ovšem platí, že možnost vrácení DPH je vázána na přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku.

Kateřina Bulantová

17.01.2016 20:56

Petr

(Zlínský kraj)

Dobrý den,chtěl bych se zeptat, jestli mám nárok na příspěvek na koupi motorového vozidla?Mám svalovou atrofii II.stupně Kugelber-Welander - chodím o jedné vychazkove holí ,kratší vzdálenosti (delší nepůjdu pro bolest nohou a programování v kolenou) ,pobiram mobilitu.Mám starší auto , potřebuji se denně dostávat do práce a do obchodů.Do autobusu nevystoupí.Mám průkaz ztp/p. Předem mockrát děkuji.Petr Brzobohaty


18.01.2016 14:03

Odpověď:

Dobrý den, pane Brzobohatý, 

z mojí pozice sociální pracovnice Vám bohužel nejsem schopna říci, zda na příspěvek na zvláštní pomůcku poskytovaný na zakoupení motorového vozidla máte nárok či nikoliv. Pro nárok na příspěvek se posuzuje zdravotní stav žadatele, je třeba splnit některou z následujících zdravotních indikací:

1. Zdravotní postižení uvedená v bodě 1 písm. a), b), d) až i) a l):
a) anatomická ztráta obou dolních končetin v bércích a výše,
b) funkční ztráta obou dolních končetin na podkladě úplné obrny (plegie) nebo těžkého ochrnutí,
d) funkční ztráta jedné horní a jedné dolní končetiny na podkladě úplné obrny (plegie) nebo těžkého ochrnutí,
e) ankylóza obou kyčelních kloubů nebo obou kolenních kloubů nebo podstatné omezení hybnosti obou kyčelních nebo kolenních kloubů pro těžké kontraktury v okolí,
f) ztuhnutí všech úseků páteře s těžkým omezením pohyblivosti alespoň dvou nosných kloubů dolních končetin,
g) těžké funkční poruchy pohyblivosti na základě postižení tří a více funkčních celků pohybového ústrojí s případnou odkázaností na vozík pro invalidy; funkčním celkem se přitom rozumí trup, pánev, končetina,
h) disproporční poruchy růstu provázené deformitami končetin a hrudníku, pokud tělesná výška postiženého po ukončení růstu nepřesahuje 120 cm,
i) anatomická ztráta dolní končetiny ve stehně s krátkým pahýlem bez možnosti oprotézování nebo exatrikulace v kyčelním kloubu,
l) anatomická ztráta dolní končetiny ve stehně s možností oprotézování.
2. Těžká nebo hluboká mentální retardace a stavy na rozhraní těžké mentální retardace.

Zdravotní stav posuzuje posudkový lékař OSSZ.

Kateřina Bulantová

14.01.2016 14:35

Jana

(Jihomoravský kraj)

Dobrý den ,chtěla bych se zeptat ,přšel moji matce nová žadost o příspěvek na mobilitu tu ma doložit do konce ledna zajímalo by mě ,když ji to tam pošlu to zase příjde paní z UP a bude zase přeskoumavat stav na mobilitu zase u ní doma nebo se to delá papírově doloží ,děkuji Jana


18.01.2016 12:33

Odpověď:

Dobrý den, Jano, 

příspěvek na mobilitu závisí pouze na nároku na průkaz ZTP nebo ZTP/P, pokud tedy maminka má tento průkaz platný (v minulém roce si ho vyměnila), může o příspěvek požádat. Zdravotní stav maminky nebude z hlediska nároku na příspěvek na mobilitu posuzován; posouzení zvládání základních životních potřeb (mobilita, orientace atd.) v domácnosti se provádí pouze u příspěvku na péči.

Kateřina Bulantová 

13.01.2016 16:08

milan

(Moravskoslezský kraj)

Dobrý den, maminka je upoutána na lůžko.Je jí 90 let.Má průkaz ZTP.Na úřadu mi bylo řečeno,že nemá jako ležák nárok na příspěvek na mobilitu.Co je na tom pravdy? děkuji za odpověd


14.01.2016 12:53

Odpověď:

Dobrý den, Milane, 

pro nárok na příspěvek na mobilitu je třeba dle zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, splnit následující podmínky:

Nárok na příspěvek na mobilitu má osoba starší 1 roku, která má nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením označený symbolem „ZTP“ nebo „ZTP/P“ který byl přiznán podle předpisů účinných od 1. ledna 2014, opakovaně se v kalendářním měsíci za úhradu dopravuje nebo je dopravována a nejsou jí poskytovány pobytové sociální služby podle zákona o sociálních službách v domově pro osoby se zdravotním postižením, v domově pro seniory, v domově se zvláštním režimem nebo ve zdravotnickém zařízení ústavní péče.

Zákon nestanovuje, že by osoby upoutané na lůžko na příspěvek neměly nárok, pouze v případě dlouhodobé hospitalizace (celý kalendářní měsíc) je zastavena výplata příspěvku.

Kateřina Bulantová

12.01.2016 12:12

Miloslav Kubík

(Jihomoravský kraj)

Dobrý den,mám vyřízenou průkazku ZTP dne 15.7. 2015.Mám opětovně žádat o příspěvek na mobilitu (400 kč)??Průkazku mám určenou na 10 let?


12.01.2016 14:04

Odpověď:

Dobrý den, pane Kubíku,

záleží na tom, kdy jste podával žádost o příspěvek na mobilitu naposledy. Pokud jste žádost podával v roce 2012 nebo začátkem roku 2013, pak musíte žádost o příspěvek podat i v roce 2016 (do konce ledna, abyste nepřišla o částku za tento měsíc). Pokud jste poslední žádost o příspěvek na mobilitu podával koncem roku 2013 a o žádosti bylo rozhodnuto až v roce 2014 nebo jste žádal později (rok 2014 nebo 2015), pak žádost o příspěvek podávat nemusíte.

Pokud si nejste jist, kdy jste o příspěvek naposledy žádal, doporučuji se telefonicky informovat na pobočce Úřadu práce dle místa Vašeho trvalého bydliště.

Kateřina Bulantová

11.01.2016 12:16

Alena

(Jihočeský kraj)

Dobrý den, když mám vyměněnou průkazku ZTP - přiznanou na trvalo, musím nyní v lednu podat znovu i žádost na mobilitu? Děkuji, Alena


12.01.2016 14:03

Odpověď:

Dobrý den, Aleno, 

záleží na tom, kdy jste podávala žádost o příspěvek na mobilitu naposledy. Pokud jste žádost podávala v roce 2012 nebo začátkem roku 2013, pak musíte žádost o příspěvek podat i v roce 2016 (do konce ledna, abyste nepřišla o částku za tento měsíc). Pokud jste poslední žádost o příspěvek na mobilitu podávala koncem roku 2013 a o žádosti bylo rozhodnuto až v roce 2014 nebo jste žádala později (rok 2014 nebo 2015), pak žádost o příspěvek podávat nemusíte.

Pokud si nejste jista, kdy jste o příspěvek naposledy žádala, doporučuji se telefonicky informovat na pobočce Úřadu práce dle místa Vašeho trvalého bydliště.

Kateřina Bulantová

06.01.2016 11:09

Veronika

(Jihomoravský kraj)

Dobrý den ráda bych se informovala jestli je možné pečovat o více osob u jednoho člověka. Sama jsem maminka ,která celoděně pečuji o své handicapované dítě od narození,ted ještě se starám o babičku která nemůže na nohy.Můžu pečovat o dvě osoby ve stejné domácnosti?Je to vůbec možné.Děkuji za informace


06.01.2016 12:43

Odpověď:

Dobrý den, Veroniko, 

péče o více osob poskytovaná jednou osobou není legislativou nijak vyloučena ani omezena, záleží tedy pouze na tom, zda pečující osoba péči o více osob zvládne a zda je péče jednou osobou zajištěna dostatečně, nebo zda je třeba zajistit i další pečující osobu nebo sociální službu (v některých případech může být třeba dopomoc více než jedné osoby).

Kateřina Bulantová

17.12.2015 16:21

jana

(Královéhradecký kraj)

Dobrý den,ráda bych se zeptala jak mám postupovat.PID+příslěvek na péči +400,-Kč mi chodí na účet.Ráda bych,aby mi chodily na jiný,kam se mám obrátit mám napsat do Prahy?Nebo stačí na obvod?Musí být podpis v žádosti nějak ověřen?Děkuji za odpověď Jana-Žacléř


21.12.2015 18:45

Odpověď:

Dobrý den, Jano,

změnu účtu, na který Vám má být vyplácen příspěvek na péči a příspěvek na mobilitu, lze pobočce úřadu práce nahlásit pomocí formuláře Ostatní  - Hlášení změn - změna výplaty dávky (dole v seznamu formulářů na webu MPSV). Pro změnu čísla účtu pro výplatu důchodu použijte formulář Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet v České republice, formulář je dostupný na webu ČSSZ. Dle mého názoru nemusí být podpis na formulářích ověřen, nicméně doporučuji si toto ještě ověřit např. telefonicky přímo na ÚP a OSSZ.

Kateřina Bulantová

12.12.2015 14:42

Anna ILJAŠEVIČOVÁ

(Moravskoslezský kraj)

Dobnrý den, jsem trvale poškozená po oberaci kyčli a chodím o 2 Fr hllích, Potéto operaci jsem zůstala ocrnutá / poščkozené , vazy a vlášetnice, je mi67 letú /Kde při operaci mi bez mého souhlasu proslužovali nohu, údajně jsem ji měla krátkou, ale doposud mi to kikdy neřekli ani při operaci první kyčle, až ksyž jsem si stěžovaqla, po druhé operaci - pravé kyčle. První byla v pořádku. že nemohu pro bolesti spát, dokonce mi nechtěli dát ani prášek na spaní, až při vizite, mi to doktor napsal.Od té doby nechodíom , ztrácím pamět-zapomínám. Prosím napište na jaké fin prostředky mám nárok. Děkuji


16.12.2015 20:03

Odpověď:

Dobrý den, paní Iljaševičová, 

z mojí pozice Vám bohužel nebudu schopna říci, na jaké finanční prostředky byste mohla mít nárok. Mohu Vás pouze informovat o tom, jaké dávky stát v souvislosti se zdravotním stavem (resp. zdravotním postižením) poskytuje - lze zažádat o některý z příspěvků pro zdravotně postižené - příspěvek na péči, příspěvek na mobilitu či příspěvek na zvláštní pomůcku. 

Další dávkou, kterou stát v souvislosti se zdravotním stavem poskytuje, je invalidní důchod, nicméně tento již nelze žádat po dosažení věku 65 let, Vy jej tedy získat již nemůžete.

Pokud byste měla dotaz k některým z výše uvedených dávek či byste chtěla nějak doplnit, či upřesnit svůj dotaz, můžete se na nás samozřejmě znovu obrátit - buď vložením nového dotazu do naší internetové poradny, nebo kontaktováním naší bezplatné poradenské linky 800 100 250 (v provozu v pracovní dny v pondělí a středu od 9 do 13 hodin a v úterý a čtvrtek od 12 do 16 hodin).

Kateřina Bulantová

11.12.2015 15:00

anonym

(Královéhradecký kraj)

Dobrý den! Naše 17.letá postižená dcera studuje 2. rokem střední školu. Já, matka, pobírám celou dobu péči. Dřív byl uznán III.stupeň, nyní přes 2 roky II.stupeň, ale došlo ke zhoršení zdrav. stavu a předpokládá se zase III. stupeň. Dcera je závislá např. na odvozu ze školy. Jak dlouho budu péči pobírat, jaké změny nás čekají kolem jejích 18.narozenin a kdy bude mít ona invalidní důchod? A co z toho plyne pro mě? Děkuji Z.


16.12.2015 15:33

Odpověď:

Dobrý den,

při dosažení věku 18 let by mělo dojít k přezkoumání nároku na příspěvek na péči, protože od tohoto věku jsou jiné podmínky pro přiznání jednotlivých stupňů příspěvku (jiný počet základních životních potřeb u jednotlivých stupňů); bližší informace o příspěvku včetně podmínek před a po dosažení věku 18 let naleznete na našem Informačním portálu. Pobočka ÚP by řízení o přezkoumání nároku na příspěvek měla zahájit sama, tzv. z moci úřední.
Platnost rozhodnutí (tzn. jak dlouho bude dcera příspěvek pobírat) je stanovována individuálně, záleží na předpokládaném vývoji zdravotního stavu, může být stanovena i platnost trvalá.
O invalidní důchod lze zažádat 4 měsíce před dosažením věku 18 let, žádá se na OSSZ dle místa trvalého bydliště.
Co se týče toho, co z výše uvedených informací plyne pro vás, nejsem si jista, na co konkrétně se ptáte. Pokud však váš dotaz upřesníte, ráda vám jej zodpovím. Upřesnit svůj dotaz můžete buď vložením nového dotazu do naší internetové poradny, nebo kontaktováním naší bezplatné poradenské linky 800 100 250 (v provozu v pracovní dny v pondělí a středu od 9 do 13 hodin a v úterý a čtvrtek od 12 do 16 hodin).

Kateřina Bulantová
 

06.12.2015 17:50

Eva

(Středočeský kraj)

dobrý den,zajímalo by mne na jaký příspěvek má manžel nárok je po 2 mozkových mrtvicích,levá ruka nepohyblivá,skoro nemluví nejvíce 5 slov před dvěma roky přišel o nohu a nyní i o druhou.nyní je na doléčení...má průkaz ZTP/P nevím kdo mi napíše poukaz na speciální postel-sám se zatím neposadí,je na plenách..?díky


08.12.2015 13:58

Odpověď:

Dobrý den, Evo, 

z Vašeho dotazu bohužel není zcela jasné, jaký příspěvek máte na mysli. Pokud se jedná o nějaký příspěvek pro zdravotně postižené (příspěvek na péči, na mobilitu či příspěvek na zvláštní pomůcku), doporučuji prostudovat informace z našeho Informačního portálu a zkusit na pobočce úřadu práce o příspěvek požádat, v naší poradně Vám ovšem nejsme schopni říci, zda na konkrétní příspěvek manžel má či nemá nárok. 

Co se týče Vašeho druhého dotazu, o předepsání polohovacího lůžka můžete požádat manželova ošetřujícího lékaře (ortoped, neurolog nebo rehabilitační lékař), předpis pak ještě schvaluje revizní lékař zdravotní pojišťovny. Pokud by částka od zdravotní pojišťovny nepokryla celou cenu lůžka nebo by pojišťovna úhradu zamítla, můžete zkusit obrátit se na některou z nadací.

Kateřina Bulantová 

01.12.2015 12:19

Bohuslav Kačín

(Hlavní město Praha)

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, do kdy má být podána žádost o příspěvek na mobilitu v r. 2016 a jestli jsou již k dispozici blankety na tuto žádost. Děkuji S pozdravem Dr. B. Kačín


02.12.2015 14:43

Odpověď:

Dobrý den,

žádost o příspěvek na mobilitu lze podat až po 1.1.2016. Doporučuji podat žádost už v průběhu ledna, abyste nepřišel o částku příspěvku za leden. Formulář žádosti najdete na webu MPSV. V seznamu formulářů na tomto webu najdete i žádost o příspěvek na mobilitu.

praktikantka Dominika Miková

odborný dohled Kateřina Bulantová

29.11.2015 20:07

eliška

(Zlínský kraj)

Dobrý vecer chtěla bych se zeptat mam plny invalidní duchod tupně a pracovní neschopnost 70%. od listopadu pracuji v chráněné dílně jako dispečer pro zákazníky sem 1 kategorii co je nejlehčí práce vzhledem k memu zdravotnímu stavu smlouvu mam na 40 hodin týdně každý den mě vozí do práce maminka která je na peci tu mam 2 stupeň zda nepřijdu o důchod a peci. je mi 26 let dekuji za odpověď. Eliška


02.12.2015 13:31

Odpověď:

Dobrý den, Eliško,

výdělečná činnost při pobírání žádného stupně invalidního důchodu ani příspěvku na péči zákonem není omezená. Záleží na Vašem zdravotním stavu, jakou práci a v jakém rozsahu zvládnete.  Může ale dojít k snížení stupně invalidního důchodu. Při Vašem stupni invalidity je totiž potřebné rozlišit, jestli jste nebo nejste schopná pracovat za zcela mimořádných podmínek; tato informace je napsaná ve Vašem posudku o invaliditě.

Podle vyjádření úseku metodiky LPS ČSSZ, může totiž u osoby, která je invalidní ve III. stupni a není schopna práce za zcela mimořádných podmínek (tuto informaci zjistíte z posudku o invaliditě), dojít ke snížení stupně invalidního důchodu z III. na II., pokud tato osoba pracuje na vyšší pracovní úvazek.

praktikantka Dominika Miková

odborný dohled Kateřina Bulantová

29.11.2015 18:35

jitka jandová

(Jihočeský kraj)

Dobrý den,dostala jsem příspěvek na osobní vozidlo pro mého syna a proti jeho výši jsem podala odvolání chtěla bych se zeptat zda je nějaká doba do které by úřad odvolání měl vyřešit. Díky za odpověď Jitka Jandová


02.12.2015 13:04

Odpověď:

Dobrý den, paní Jandová,

standardní lhůta na vyřízení odvolání je dle správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb.) a zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení (zákon č. 582/1991 Sb.) 105 kalendářních dnů - 30 dnů Úřad práce (možnost změny rozhodnutí po podání odvolání), 30 dnů MPSV a 45 dnů lékařská posudková komise ČSSZ. 

Lhůty MPSV a LPS ČSSZ mohou být prodlouženy každá o 30 dnů ve složitějších případech, maximální lhůta na vyřízení odvolání tedy činí 165 kalendářních dnů.

Kateřina Bulantová 

29.11.2015 11:27

Pavel

(Hlavní město Praha)

Dobrý den chci se zeptat,jestli je možné při tom, když pobírám invalidní důchod (plný) a příspěvek na péči v částce 8000 Kč si k tomu přivydělat ? Děkuji Pavel


02.12.2015 12:00

Odpověď:

Dobrý den, Pavle, 

výdělečná činnost při pobírání žádného ze stupňů invalidního důchodu ani příspěvku na péči zákonem nijak omezena není, co se týká výše výdělku, rozsahu pracovního úvazku, ani typu pracovního poměru (pracovní smlouva, dohoda o pracovní činnosti, dohoda o provedení práce či podnikání na živnostenský list). Omezením může být pouze Váš zdravotní stav - tedy je potřeba vykonávat takovou práci, kterou s ohledem na zdravotní stav zvládáte.

Nicméně u invalidního důchodu III. stupně je ještě třeba rozlišit, zda je osoba schopna či neschopna výdělečné činnosti za zcela mimořádných podmínek. Podle vyjádření úseku metodiky LPS ČSSZ, může totiž u osoby, která je invalidní ve III. stupni a není schopna práce za zcela mimořádných podmínek (tuto informaci zjistíte z posudku o invaliditě), dojít ke snížení stupně invalidního důchodu z III. na II., pokud tato osoba pracuje na vyšší pracovní úvazek.

V praxi jsme se však dosud setkali s odebráním nebo snížením stupně invalidního důchodu z důvodu, že osoba vykonávala výdělečnou činnost, pouze v několika ojedinělých případech. Pokud byste nastoupil do práce a skutečně by došlo ke snížení stupně invalidního důchodu, měl byste samozřejmě právo podat proti tomuto rozhodnutí námitku, popř. správní žalobu (v případě neúspěchu námitky). Pokud má osoba v posudku o invaliditě uvedeno, že není schopna výdělečné činnosti za zcela mimořádných podmínek, ale subjektivně se domnívá, že výdělečné činnosti schopna je, lze zvážit podání opravných prostředků i z tohoto důvodu (změna posudku z "není schopen" na "je schopen").

Kateřina Bulantová

16.11.2015 19:58

Dagmar Rybecká

(Jihomoravský kraj)

Dobrý den obracím se na Vás s dotazem. Pečuji o 30 letého postiženého syna ve III. stupni. Chci požádat o příspěvek na auto, abych jej mohla dopravovat na rehabilitace, k lékařům atd. Pokud by byl příspěvek schválen a auto jsme zakoupili jaké povinnosti máme a může syn v určitých případech dostat sanitku na převoz nebo ne. Děkuji za odpověď. Rybecká Dagmar


19.11.2015 15:28

Odpověď:

Dobrý den, paní Rybecká, 

povinnosti příjemce příspěvku (tedy Vašeho syna) v souvislosti s příspěvkem na zvláštní pomůcku poskytovaným na zakoupení motorového vozidla, resp. siutace, kdy je třeba příspěvek nabo jeho poměrnou část vrátit, jsou dány v § 12 zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, jedná se o tyto povinnosti:

Vyplacený příspěvek na zvláštní pomůcku nebo jeho poměrnou část je osoba, které byl tento příspěvek vyplacen, povinna vrátit, jestliže

 • nepoužila tento příspěvek do 3 měsíců ode dne jeho vyplacení nebo ve lhůtě stanovené krajskou pobočkou Úřadu práce na pořízení zvláštní pomůcky
 • nepoužila vyplacený příspěvek v plné výši do 3 měsíců ode dne jeho vyplacení nebo ve lhůtě stanovené krajskou pobočkou Úřadu práce
 • v období před uplynutím 120 kalendářních měsíců po sobě jdoucích ode dne vyplacení příspěvku poskytnutého na pořízení motorového vozidla přestala být vlastníkem zvláštní pomůcky
 • v období před uplynutím 120 kalendářních měsíců po sobě jdoucích ode dne vyplacení příspěvku poskytnutého na pořízení motorového vozidla přestala zvláštní pomůcku užívat (s výjimkou případu, kdy osoba se přestala opakovaně dopravovat nebo pozbyla schopnost být převážena motorovým vozidlem z důvodu změny zdravotního stavu)
 • se přestala opakovaně dopravovat nebo přestala být schopna převozu motorovým vozidlem
 • použila příspěvek v rozporu s rozhodnutím o jeho přiznání, nebo
 • se prokáže, že osoba, uvedla v žádosti o příspěvek na zvláštní pomůcku nepravdivé nebo zkreslené údaje.

Přeprava příjemce výše uvedeného příspěvku sanitkou, není výše uvedeným ani jiným zákonem nijak upravena (tzn. ani vyloučena); zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, který přepravu sanitkou upravuje, v § 36 pouze stanoví, že nárok na přepravu sanitkou má osoba, jejíž "zdravotní stav neumožňuje přepravu běžným způsobem bez použití zdravotnické dopravní služby". Zdravotní stav posuzuje lékař, který dopravu předepisuje.

Kateřina Bulantová

13.11.2015 08:32

JINDRA

(Zlínský kraj)

Dobry den,prosím muže dítě ,které dostává příspěvek na péči navštěvovat školku?A pokud ano je stanoven počet hodin? Děkuji za odpověd'.


19.11.2015 15:12

Odpověď:

Dobrý den, Jindro, 

u dětí, které pobírají příspěvek na péči, není docházka do mateřské školy zakázána ani nijak omezena. 

Kateřina Bulantová

09.11.2015 19:34

Stáňa Burešová

(Jihomoravský kraj)

prozatím jsme se v naší poradně nesetkaly s případem, kdy by byl příspěvek na mobilitu přiznán trvale, ve všech rozhodnutích o tomto příspěvku, které jsme doposud měly k dispozici, bylo uvedeno konkrétní datum (většinou 31.12.2015). Doporučuji tedy oslovit pobočku úřadu práce a zde zjistit, zda musíte i vy podávat novou žádost o příspěvek.Dobrý den. Mám mobilitu od 12/2013 přiznanou do TRVALE, týká se i mě povinnost podat po novém roce znovu žádost o mobilitu? Stáňa


13.11.2015 12:07

Odpověď:

Dobrý den, paní Burešová, 

prozatím jsme se v naší poradně setkaly s případem, kdy by byl příspěvek na mobilitu přiznán trvale, pouze jednou (jedna z našich klientek tuto informaci uvedla ve svém dotazu v internetové poradně). Nicméně, ve všech rozhodnutích o tomto příspěvku, které jsme doposud měly k dispozici, bylo uvedeno konkrétní datum (většinou 31.12.2015). Doporučuji tedy oslovit pobočku úřadu práce a zde zjistit, zda musíte i vy podávat novou žádost o příspěvek.

Kateřina Bulantová

07.11.2015 16:06

Zdeněk Liška

(Jihomoravský kraj)

Můj šéf ve firmě mě poprosil abych zjistil, jaké kroky je potřeba udělat, aby mi mohl nechat nainstalovat plošinu u schodů ke vstupním dveřím do firmy. Celou akci chce realizovat během příštího roku. Bude mi nápomocen, ale kvůli svým pracovním povinnostem se tomuto tématu nemůže věnovat, tak mne poprosil, at vyvinu vlastní iniciativu. Jak získat kompenzační pomůcku pro vlastní potřebu s tím už mám vlastní zkušenost. Netuším však jak to funguje v případě používání kompenzační pomůcky v prostorách pracoviště. Děkuji za jakoukoliv poskytnutou informaci a přeji hezký den Zdeněk Liška 776 698 772


13.11.2015 11:51

Odpověď:

Dobrý den, pane Liško, 

Váš dotaz dosud řešíme s metodikem úřadu práce, jakmile budeme mít konečnou odpověď, ozveme se Vám. 

Kateřina Bulantová

24.10.2015 18:09

dana

(Plzeňský kraj)

dobrý den mám dotaz můj manžel je po operaci srdce má srdeční pumpu napájena baterii přes břišní kabel a proto se nemůže koupat jen sprchovat ze zvláštní sprchovou taškou.Doporučili nám sprchový kout.chtěla bych se zeptat jestli má nárok na příspěvek na sprchový kout Děkuji


29.10.2015 13:15

Odpověď:

Dobrý den, Dano, 

naprosto chápu, že je zdravotní stav Vašeho manžela jistě závažný, nicméně příspěvek na zvláštní pomůcku, ze kterého lze hradit stavební práce spojené s úpravou koupelny a WC (nikoli však sprchový kout samotný), poskytují pobočky úřadu práce pouze osobám s těžkými vadami nosného a pohybového ústrojí – bližší informace o příspěvku včetně zdravotních indikací naleznete na našem Informačním portálu.

Můžete se však zkusit obrátit s žádostí o příspěvek na nadace, které poskytují příspěvky i v této oblasti.

Kateřina Bulantová 

20.10.2015 18:58

Bedřich

(Pardubický kraj)

Dobrý den, dne 31. ledna 2016 mně končí platnost příspěvku na péči (2. stupeň 4.000,-). Musím o nový posudek zažádat sám, nebo budu vyzván Úřadem práce? Jedná se mi o to, že jsem byl vyzván mobilním operátorem o předložení posudku ohledně slev na volání v roce 2016 a déle, neboť ten stávající skončí k poslednímu lednu roku 2016. Děkuji za info.


27.10.2015 16:45

Odpověď:

Dobrý den Bedřichu,

úřad práce zahajuje řízení sám z moci úřední, pokud však nový posudek potřebujete Vy pro další účely, je vhodné úřad informovat a to s dostatečným předstihem, aby úřad stihl dokončit co nejdříve řízení a vydat rozhodnutí.

V případě, že potřebujete tento posudek pro další účely, můžete zkusit na příslušný úřad zavolat a informovat se, zda již řízení začalo. Pokud nezačalo, můžete zkusit zvážit podání zcela nové žádosti o změnu výše příspěvku.

Ivana Hájková

17.10.2015 07:19

Daniela

(Karlovarský kraj)

Dobrý den, po internetu koluje informace, že s výměnou průkazů ZTP a ZTP/P je nutné podat i novou žádost o příspěvek na mobilitu, přičemž ÚP nemusí žadatele na tuto skutečnost upozornit. Při výměně průkazu ZTP jsem obdržela novou kartičku s platností na dalších 10 let a příspěvek na mobilitu dostávám zatím pravidelně. Myslela jsem (a určitě nejsem sama), že příspěvek na mobilitu bude rovněž automaticky dál pokračovat po dobu trvání platnosti nového průkazu ZTP. V rozhodnutí o přiznání příspěvku na mobilitu je však skutečně uvedeno, že se přiznává na dobu do 31.12.2015, stejně jako průkazy ZTP, jejichž platnost měla být k tomuto datu ukončena. Děkuji za odpověď.


22.10.2015 21:53

Odpověď:

Dobrý den Danielo,

bohužel jsem ve Vašem dotazu nenašla uvedený žádný dotaz, proto Vám odpovím pouze obecně.

Na příspěvek na mobilitu může mít nárok pouze osoba, která je držitelem platného průkazu ZTP či ZTP/P. V případě, kdy osoba platný průkaz nemá, ztrácí tak nárok na příspěvek na mobilitu.

V případě, že máte příspěvek na mobilitu přiznaný do 31. 12. 2015, pak je skutečně nutné podat si novou žádost.

Ivana Hájková

16.10.2015 08:10

Michaela Janoušková

(Moravskoslezský kraj)

29.9.15 mi přišly na účet peníze od ÚP-příspěvek na zakoupení vozidla. Auto jsem hned objednala a zaplatila zálohu, bude ale až koncem ledna 16, což jsou skoro 4 měsíce.Na rozhodnutí jsem našla dobu 120 dnů, jinde ale 6 měsíců. Bohužel se nemůžu dovolat mé úřednici. Jaká je, prosím, lhůta na nákup auta? Moc děkuji


20.10.2015 16:17

Odpověď:

Dobrý den paní Janoušková,

finanční příspěvek, který jste od úřadu obdržela, je nutné využít v plné výši do tří měsíců ode dne jeho vyplacení nebo ve lhůtě stanovené krajskou pobočkou úřadu práce.

V případě, že byste příspěvek nevyužila ve lhůtě tří měsíců, byla byste povinna vrátit tento příspěvek či jeho poměrnou část.

Vaši situaci je vhodné řešit s pracovníky úřadu. Pokud se nemůžete zkontaktovat se svojí úřednicí, zkuste kontaktovat některého kolegu či nadřízeného pracovníka této úřednice. Celou situaci pracovníkům vysvětlete a zkuste se společně dohodnout na vhodném řešení.

Ivana Hájková

15.10.2015 20:17

jiří stehlík

(Hlavní město Praha)

dobrý den,potřeboval bych poradit,rozhodl jsem se zakoupit pomůcku na cvičení obleček therasuit,při mé diagnoze DMO postižení všech končetin se mi osvědčil.hradit si ho budu ze svých finančních zdrojů tudíž bez příspěvku.částka je dost vysoká,proto by mě zajímalo jestli můžu žádat vrácení dph 21%děkuji za odpověď


20.10.2015 16:14

Odpověď:

Dobrý den pane Stehlíku,

žádat o vrácení DPH lze pouze u motorového vozidla. Můžete se zkusit obrátit na pracovníky finančního úřadu, zda nevědí o jiné možnosti, jak DPH získat zpět.

Ivana Hájková

13.10.2015 16:19

Marie Krámová

(Karlovarský kraj)

Vážená poradno vozíčkářů, potřebovala bych vědět, zda existuje nějaká závislost při stanovení výše příspěvku na péči spolu s počtem deseti hledisek nezvladatelných úkonů hendikopovaného jedince. Děkuji Vám Marie Krámová mob. :723 761 870.


19.10.2015 21:34

Odpověď:

Dobrý den paní Krámová,

výše příspěvku i jeho stupeň opravdu závisí na počtu nezvládnutých životních potřeb. Čím více základních životních potřeb dotyčná osoba nezvládá, tím vyšší je stupeň příspěvku a jeho částka.

 

Výše příspěvku na péči se stanovuje ve čtyřech stupních. Jednotlivé stupně a závislost na základních životních potřebách můžete nalézt zde.

Ivana Hájková

13.10.2015 13:55

Zdeňka Volejníková

(Pardubický kraj)

Pro svou postiženou maminku potřebuji schodolez je ležák na plínách a ven z bytu je to přes 30 schodů více jak 1,5 roku nebyla venku, dostala zamítavé rozhodnutí své žádosti na příspěvek, je ji 85 let s nadváhou a po zlomeninách obou stehenních kostí, parkinsna, po infarktech neoperovatelná


19.10.2015 21:32

Odpověď:

Dobrý den paní Volejníková,

z Vašeho dotazu není jasné, kde jste o příspěvek žádala, nicméně předpokládám, že jste žádala o příspěvek na zvláštní pomůcku na úřadu práce.

v případě, že Vaše maminka dostala rozhodnutí o nepřiznání příspěvku, máte možnost se ve lhůtě 15 dní od doručení tohoto rozhodnutí odvolat. Vzor odvolání můžete nalézt zde.

Pokud by pro Vás ani odvolání nebylo vyřešeno kladně, nebo pokud Vám již vypršela lhůta pro odvolání, můžete zkusit zažádat o finanční částku některou z nadací

Ivana Hájková

13.10.2015 09:42

Pavla

(Ústecký kraj)

Dobrý de. Obracím se na vás s dotazem ohledně mého důchodu.Je mi 30 let a do svého zdravotního problému jsem nepracovala jinak než brigádně a byla jsem na mateřské dovolené. V roce 2011 mi našli nádor na hrudní páteři v míše. Musela jsem na operaci a mám trvalé následky. poškozenou míchu, necitelnou levou nohu, bolesti zad, sindrom zadních provazců, močovou inkontinenci a problémy s krční páteří atd. Na první rok jsem dostala částečný důchod ve výši 3050,- Kč měsíčně. Po té na 3 roky plný důchod ve výši 3800,- Kč( částka se každý rok malinko mění). Ale nyní mi dali doživotní, plný důchod a částka mi zůstala 3900,-. Jsem samoživitelka dvou dětí a zdá se mi ta částka malá. Proto se chci zeptat zda je možné mít, tak nízký invalidní důchod. Děkuji mnohokrát za váš čas!


19.10.2015 21:30

Odpověď:

Dobrý den Pavlo,

skutečně je možné, aby Váš invalidní důchod byl ve výši 3.900,- Kč. Částka invalidního důchodu se odvíjí z bývalých výdělků. Pokud jste tedy pracovala pouze jako brigádnice a poté byla na „mateřské dovolené“, tyto doby se nezapočítávají do potřebné doby pojištění.

Mohla byste zkusit zažádat o dávky státní sociální podpory či dávky pomoci v hmotné nouzi.

Ivana Hájková

12.10.2015 14:33

Marta

(Hlavní město Praha)

Dobrý den, bylo-li mi zamítnuto zvýšení příspěvku na péči i odvolací komisí MPSV a nechci-li podávat správní žalobu k soudu, za jak dlouho po zamítnutí smím podat novou žádost o zvýšení příspěvku na péči? Děkuji za odpověď, Marta


16.10.2015 20:39

Odpověď:

Dobrý den Marto,

ze zákona není stanovena žádná lhůta, kdy lze podat novou žádost o příspěvek na péči. Obecně se nová žádost podává ve chvíli, kdy dojde ke změně zdravotního stavu.

V případě neúspěchu v odvolacím řízení je vhodné využít správní žaloby (vzor můžete nalézt zde). Je to správný postup, který lze uplatnit i na základě stanovení zákona. Při využití správní žaloby bude posuzovat Váš zdravotní stav jiný posudkový lékař, než který posuzoval v odvolacím řízení. Zda správní žalobu skutečně podáte či ne je však pouze na Vašem zvážení.

Ivana Hájková

12.10.2015 10:24

Hlavinkova Romana

(Zlínský kraj)

Prosím o radu.Máme 17letou tělesné postiženou dceru.V roce 2016 nám konci 5 léta lhůta na auto a rádi bychom pořídili nové,ale dceři bude 18 let a bude se řešit nesvepravnost.Mužů prodat auto dřív než ji bude se18 s tím ze bude muset vrátit pomernou část příspěvků a auto by bylo psáno na jednoho z rodičů nebo je nějaký nový zákon podle kterého to již nejde a auto musí být psáno na ni.


16.10.2015 20:35

Odpověď:

Dobrý den paní Hlavinková,

příspěvek na zvláštní pomůcku poskytovaný na zakoupení motorového vozidla byste vraceli v případě, že by auto bylo prodáno před uplynutím pětileté lhůty, vracení příspěvku tedy nesouvisí s věkem dítěte.

Protože zmíněný příspěvek bude pobírat Vaše dcera, jelikož právě jí je určený, je nezbytné, aby byl automobil psaný na ni.

Ve své zprávě uvádíte, že se bude řešit nesvéprávnost dcery. Ráda bych upřesnila, že na základě nového občanského zákoníku již nelze osobu zcela zbavit svéprávnosti, svéprávnost lze pouze omezit.

Ivana Hájková

07.10.2015 12:47

Eva Reifová

(Ústecký kraj)

Dobrý den, vyměnila jsem průkaz ZTP na ÚP a byl mi dán formulář Žádost o příspěvek na mobilitu , který mám zaslat nebo předat vyplněný 12/2015. Kamarádka byla na ÚP asi 2 týdny předemmnou a formulář nedostala. Mění se něco snad od 1.1.2016? Má si formulář někde stáhnout? Přeci jen na ÚP je to 23 km. Děkuji za odpověď a přeji hezké dny. Eva


13.10.2015 18:43

Odpověď:

Dobrý den Evo,

na základě Vámi uvedených informací Vám mohu pouze sdělit, že v oblasti žádostí o příspěvek na mobilitu se od 1. 1. 2016 nic nemění. Je možné, že pracovníci úřadu práce posoudili Vaši situaci tak, že byste mohla mít na tento příspěvek nárok a proto Vám žádost doporučili podat.

Formulář žádosti o příspěvek na mobilitu můžete nalézt také na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí, kde zvolíte možnost „Žádost o příspěvek na mobilitu“.

Ivana Hájková

02.10.2015 16:49

eriks

(Zlínský kraj)

dobry den chtěla bych se zeptat zda mi po priznani prezkouvani muzou dat peci 8000 kc trvale když ve 26 letech davaji castky trvale pokud se nezmeni zakon


08.10.2015 16:31

Odpověď:

Dobrý den,

zda by Vám mohl být příspěvek přiznaný trvale, musí posoudit lékař.

Výše příspěvku na péči, který je přiznaný trvale, se může skutečně obecně změnit ve chvíli, kdy dojde ke změně legislativy. Více informací ohledně příspěvku na péči můžete nalézt zde

Ivana Hájková

24.09.2015 17:06

Petr

(Moravskoslezský kraj)

Dobrý den, jsem invalida na vozíku a v roce 2013 mi byl přiznán příspěvek na nákup osobního vozu. Můj dotaz zní, jestli je možné prodat stávající vůz na který byl použit příspěvek a tyto peníze použit na nákup jiného vozu. Ptám se z toho důvodu jelikož můj zdravotní stav se zhoršil a do stávajícího vozu se dostávám s velkými obtížemi a do jiného vozu bych se dostával bez obtíží. Za odpověď předem děkuji. Petr


01.10.2015 22:48

Odpověď:

Dobrý den Petře,

vzhledem k tomu, že k prodeji automobilu dojde dříve než po uplynutí 120 měsíců, vznikne Vám povinnost vrátit příspěvek na pořízení motorového vozidla. Jakmile dostanete rozhodnutí o vrácení poměrné části příspěvku, můžete úřad práce požádat o prominutí tohoto vrácení. Jakmile dostanete rozhodnutí od úřadu o prominutí vrácení poměrné částky příspěvku, anebo částku vrátíte, pokud Vám vrácení nebude prominuto, můžete podat novou žádost o příspěvek na pořízení motorového vozidla. O další příspěvek na pořízení motorového vozidla budete moci požádat opět po uplynutí doby deseti let od vyplacení tohoto nového příspěvku.

Ivana Hájková

24.09.2015 13:55

Koka

(Karlovarský kraj)

Vrátil jsem se po delší době že zahraničí z důvodu péče o maminku. Potřebuji vědět na co mám nárok a jak postupovat! Maminka je ležák a jsem úplně na začátku. Děkuji za všechny informace.


01.10.2015 20:55

Odpověď:

Dobrý den,

domnívám se, že velice přínosný by pro Vás mohl být náš Informační portál, kde můžete nalézt spoustu zajímavých a užitečných informací k řešení Vaší situace.

Z Vámi uvedených informací bohužel nemohu zjistit, zda již Vaše maminka něco zařízeného má (příspěvek na péči, kompenzační pomůcky apod.) a pokud ano, pak co.

Obecně Vám ale mohu doporučit zažádat o příspěvek na péči. Tento příspěvek by pobírala Vaše maminka a mohla by si z něj hradit péči, kterou potřebuje. Tuto péči můžete zajišťovat Vy, další příbuzní, sousedé, známí nebo registrovaní poskytovatelé sociálních služeb (pečovatelské služby, osobní asistence). Tyto osoby a sociální služby musejí být uvedené jako pečující osoby.

Dále můžete zkusit zažádat o příspěvek na zvláštní pomůcku, ze kterého lze financovat např. úpravy koupelny v případě, že takové úpravy Vaše maminka potřebuje.

V případě, že by maminka potřebovala nějaké kompenzační pomůcky, můžete zkusit zažádat o příspěvek zdravotní pojišťovnu. Jaké pomůcky by maminka mohla využívat, je vhodné konzultovat s ošetřujícím lékařem. Které pomůcky jsou pojišťovnou hrazeny, můžete nalézt zde

Maminka by mohla také podat žádost o průkaz osoby se zdravotním postižením, která se vydává ve třech stupních; TP, ZTP, ZTP/P. Více informací o průkazech osob se zdravotním postižením můžete nalézt zde

Dalším příspěvkem, který by maminka mohla využít je příspěvek na mobilitu. Tento příspěvek je však poskytovaný za určitých podmínek osobám, které jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P.

Výčet informací, který jsem uvedla je pouze obecný a ze své pozice nedokážu říci, zda na příspěvky bude mít maminka skutečně nárok. Pokud byste chtěl situaci prokonzultovat hlouběji nebo měl k stávajícím informacím jakékoli dotazy, můžete se na nás obracet také prostřednictvím naší bezplatné linky 800 100 250 a to každé pondělí a středu od 9:00 do 13:00 hodin a každé úterý a čtvrtek od 12:00 do 16:00 hodin.

Ivana Hájková

16.09.2015 20:04

anonym

(Zlínský kraj)

dobry vecer mam dotaz je mi 28 let mam příspěvek na peci 2 stupne coz dela 4000kc a jako pecujici osobu mam psanou svoji mamku muze jit ona do práce na smlouvu a muze i nadále byt pecujici osobou dekuji za odpověď


17.09.2015 16:30

Odpověď:

Dobrý den,

i pečující osoby mohou pracovat. Pokud byste ale potřeboval celodenní péči nebo dohled, měla by maminka zajistit jinou osobu, nebo sociální službu, která by Vám poskytovala potřebnou péči či dohled v době, kdy by byla maminka v zaměstnání. Další pečující osobu (osoby) či službu by pak bylo třeba nahlásit na pobočce úřadu práce, která vám vyplácí příspěvek na péči.

Kateřina Bulantová

16.09.2015 16:45

Eva

(Kraj Vysočina)

Dobrý den, pravidelně pročítám dotazy a odpovědi a není mi jasné Vaše vyjádření k dotazu ze dne 10.9.2015 Zdeněk, Olomoucký kraj. Řěší se tam, že syn má nový průkaz ZTP/P (výměna) trvale a mobilitu dle původní průkazky do 31.12.2015 ( jako ji máme po Skartě všichni). Jde o opětovnou žádost o příspěvek na mobilitu. Myslela jsem, že po roce 2013 jsme mobilitu získávali automaticky bez žádosti s průkazem ZTP nebo ZTP/P. Já mám skoro stejnou situaci. Po Skartě jsem dostala nový průkaz s platností do 31.12.2015. Mobilitu mám od 10/2012 trvale. Nyní jsem požádala o průkaz ZTP/P a na základě příspěvku na mobilitu ho prý budu mít také trvale. Proto mi není jasné zda i já si musím o něco požádat. Předem děkuji za Vaši pomoc a přeji krásný den. Eva N.


17.09.2015 16:29

Odpověď:

Dobrý den, Evo,

prozatím jsme se v naší poradně nesetkaly s případem, kdy by byl příspěvek na mobilitu přiznán trvale, ve všech rozhodnutích o tomto příspěvku, které jsme doposud měly k dispozici, bylo uvedeno konkrétní datum (většinou 31.12.2015). Doporučuji tedy oslovit pobočku úřadu práce a zde zjistit, zda musíte i vy podávat novou žádost o příspěvek.

Kateřina Bulantová

14.09.2015 09:21

Jana

(Ústecký kraj)

Dobrý den. Můj otec je již dlouhodobě invalidní a bez cizí pomoci se není schopný sám dopravit k doktorovi. Na základě zdravotních problémů mu byl vystaven průkaz ZTP/P,pobírá přízpěvek na péči a na mobilitu, ale momentálně prodal svůj automobil, protože už bez cizí pomoci nebyl schopný dojet ke svému lékaři a vozím ho já. Je nutné tuto skutečnost nahlašovat na ÚP? Pokud ano, do jakého dne od prodeje automobilu a jaký formulář k tomu slouží. Na svůj automobil nikdy nežádal příspěvek. Předem moc děkuji za odpověď.


17.09.2015 16:23

Odpověď:

Dobrý den, Jano,

pro nárok na příspěvek na mobilitu není podmínkou vlastnit motorové vozidlo, není tedy ani třeba informovat Úřad práce o tom, že Váš otec svoje vozidlo prodal.

Kateřina Bulantová

14.09.2015 09:01

Zdenek

(Olomoucký kraj)

Dobrý den paní Bulantová, děkuji za odpověď ze dne 10.9.2015 ohledne koupě automobilu a vlastnictví. Synovi je 28 let,je mentálně postižený,tatím neuvažujeme o zbavení způsobilosti k právním úkonům. Píšete,že syn musí být majitelem vozu,což před 6 lety nemuselo být. Vlastníkem jsem byl já,i když syn dostal příspěvek na auto. Zajímalo by mně,z jakého důvodu se to pořád mnění.Syn přece celé auto nevlastní,pouze jeho část na kterou bere příspěvek.Mohu v jeho případě být zvláštním příjemcem této dávky na auto místo syna?Mohu být zapsán jako spolumajitel v technickém průkaze nebo ne?Při přihlašování auto by byl asi problém,protože syn s ohledem na svůj zdravotní stav není schopen se dostavit na úřad,aby sám zaregistroval auto.Můžu tyto úkony,třeba na základě plné moci udělat za něj,musí tato plná moc ověřena notářsky?Mohu v těchto úkonech syna zastupovat,když ano tak za jakých podmínek? děkuji za odpověď Zdenek


16.09.2015 12:07

Odpověď:

Dobrý den, Zdenku, 

obávám se, že na vaše dotazy neumím dát jasné odpovědi. Důvod pro změnu legislativy v této oblasti opravdu nevím, ani si jej netroufám odhadnout; můžete se zkusit obrátit s tímto dotazem na MPSV, do jehož kompetencí tento legislativa ohledně dávek osobám se zdravotním postižením spadá. 

Co se týče ustanovení zvláštního příjemce příspěvku na zvláštní pomůcku, uvádí zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, v §20, odst. 3 následující informace: Krajská pobočka Úřadu práce rozhodne o ustanovení zvláštního příjemce dávky, jestliže oprávněná osoba nebo jiný příjemce dávky nemůže dávku přijímat. S ustanovením zvláštního příjemce musí oprávněná osoba, popřípadě jiný příjemce dávky souhlasit; to neplatí, jestliže vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nemůže tento souhlas dát.

Z mojí pozice ovšem nejsem schopna posoudit, zda v případě Vašeho syna bude možné zvláštního příjemce ustanovit ani zda můžete být zapsán jako spolumajitel vozidla z příspěvku. Doporučuji se informovat přímo na příslušných úřadech (na ÚP ohledně zvláštního příjemce příspěvku případně zda nebude problém z hlediska příspěvku, pokud by vozidlo mělo dva majitele, na odboru dopravy - registr vozidel ohledně spolumajitelství vozidla). 

V současné době ohledně nakládání s majetkem dítěte nebo osoby omezené ve svéprávnosti (tedy i zakoupení vozidla a jeho registrace) platí, že s tímto nakládáním musí vyslovit souhlas soud; nicméně vzhledem k tomu, že Váš syn je již zletilý a není ve svéprávnosti omezen, tento úkon zřejmě nebude třeba a dle mého názoru by tedy měla stačit notářsky ověřená plná moc. Nicméně, doporučuji se na postup registrace vozidla detailněji informovat také na odboru dopravy, kde budete vozidlo registrovat. 

Kateřina Bulantová

10.09.2015 10:05

Zdenek

(Olomoucký kraj)

Dobrý den, obracím se na vás s tímto dotazem. Můj syn má nyní vydaný nový průkaz ZTP/P s platností trvale. Pobírá příspěvek na mobilitu - platnost rozhodnutí příspěvku na mobilitu je po dobu platnosti průkazu,nejdéle však do konce roku 2015. Úřednice sociálního odboru tvrdí,že i když má syn již vydaný nový průkaz ZTP/P,tak nemůže vydat nové rozhodnutí na příspěvek na mobilitu,že nebyly ještě stanovené nové podmínky,na základě kterých bude příspěvek na mobilitu vyplácen i od roku 2016.Takže i když má syn již nový průkaz ZTP/P,tak nové rozhodnutí na příspěvek na mobilitu nemá.Je to tak správně nebo ne?Připravují se nějaké nové podmínky pro výplatu příspěvku na mobilitu od roku 2016? Další otázkou je,syn si bude v lednu 2016 žádat o příspěvek na koupi automobilu. Před 6 lety mu byl přiznán příspěvek a auto bylo napsané na mně - otec pečující o syna.Údajně nové auto,které chceme kupovat v roce 2016 již nemůže být psané na mně,ale musí být napsané na mého postiženého syna,který si žádá o příspěvek,je to pravda,pokud ano tak podle jakého zákona ev.paragrafu? Syn není zbaven způsobilosti k právním úkonům. děkuji za odpověď Zdenek


10.09.2015 11:36

Odpověď:

Dobrý den, Zdenku, 

nemáme žádné informace o tom, že by se podmínky pro přiznání příspěvku na mobilitu měly od 1.1.2016 měnit. Dle informací z ÚP Mojmírovo náměstí Brno stačí žádost o příspěvek na mobilitu podat cca 2 měsíce před ukončením platnosti rozhodnutí o příspěvku (ve Vašem případě tedy koncem října nebo začátkem listopadu).

Co se týče vlastnictví motorového vozidla zakoupeného z příspěvku na zvláštní pomůcku, je rozhodně třeba, aby vlastníkem vozidla byl žadatel o příspěvek, tedy Váš syn (Vy byste mohl být uveden jako zástupce žadatele, pokud je syn nezletilý, a byl byste provozovatelem vozidla). Tato informace vyplývá z §12, odst. 1, bodu c) zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, kde je uvedeno, že oprávněná osoba (příjemce příspěvku) je povinna příspěvek nebo jeho poměrnou část vrátit, jestliže v období před uplynutím 120 kalendářních měsíců po sobě jdoucích ode dne vyplacení příspěvku poskytnutého na pořízení motorového vozidla pozbyla vlastnické právo ke zvláštní pomůcce.  

Kateřina Bulantová 

07.09.2015 12:00

Josefa

(Olomoucký kraj)

Dobrý den, jsem ve starobním důchodu, narodila jsem se v roce 1937 a trpím cukrovkou, píchám si inzulín 2x denně. Dosud jsem měla inzulín bez doplatku, ale teď jsem na něj v lékárně doplácela. Také kupuji diabetické potraviny. Chtěla jsem se zeptat zda si mohu někde zažádat o příspěvek pro lidi nemocné cukrovkou? Děkuji za odpověď. Přeji Vám Pěkný den! Josefa


09.09.2015 16:43

Odpověď:

Dobrý den Josefo,

o příspěvek si můžete zažádat pouze u své zdravotní pojišťovny, státem žádný příspěvek poskytovaný není. Pro bližší informace, zda konkrétní zdravotní pojišťovna příspěvek poskytuje a jakým způsobem o něj lze zažádat, je vhodné kontaktovat přímo pracovníky Vaší zdravotní pojišťovny.

Ivana Hájková

06.09.2015 20:04

kinclová marie

(Kraj Vysočina)

máděkujd dim průkaz ztp kolik mohu dostávat příspěvku na péči


07.09.2015 15:53

Odpověď:

Dobrý den, paní Kinclová, 

jestli jsem Váš dotaz pochopila správně, ptáte se, jaký stupeň příspěvku na péči byste mohla získat, pokud jste držitelkou průkazu ZTP. Příspěvek na péči ovšem s průkazem osoby se zdravotním postižením (TP, ZTP, ZTP/P) není nijak provázán, pro přiznání příspěvku a průkazu se hodnotí zcela odlišné skutečnosti (u příspěvku se hodnotí zvládání základních životních potřeb, u průkazu splnění zdravotních indikací). Nelze tedy jasně říci, že všichni držitelé průkazu ZTP by měli mít nárok na určitý stupeň příspěvku na péči. 

Žádost o příspěvek na péči ovšem rozhodně doporučuji zkusit podat; podává se na krajské pobočce úřadu práce dle místa Vašeho trvalého bydliště. Formulář žádosti buď můžete obdržet přímo ne Úp nebo si jej stáhnout z webu MPSV (formulář "Příspěvek na péči" v menu v levé části stránky).

Kateřina Bulantová

06.09.2015 08:18

Martina Voráčková

(Jihočeský kraj)

Dobrý den jsem na invalidním důchodu 3 stupně a 2 stupně nemohoucnosti odkázaná na pomoc druhé osoby ,jelikož jsem na inv.vozíku ,píší funkční těžká plegie obou končetin,kdy tento stav trvá 14 měsíců a stále jsou mi zamítány pomůcky,jako je inv.výtah.Tím pádem se sama nikam s vozíkem nedostanu.už jsem se odvolala i na MPSZ,ale též mi to zamítli,Prosím o radu ,co mám dělat,nebo jak postupovat dál.Děkuji Martina


07.09.2015 15:46

Odpověď:

Dobrý den, paní Voráčková, 

opravdu mě velmi mrzí, že máte problémy s přiznáním příspěvků na pomůcky, které vzhledem k Vašemu zdravotnímu stavu potřebujete. Pokud jste neuspěla ani v rámci odvolacího řízení, můžete ještě zvážit podání správní žaloby ke krajskému soudu dle místa Vašeho trvalého bydliště; žalobu lze podat do 2 měsíců od data doručení rozhodnutí z odvolacího řízení. 

S žádostí o příspěvek na pomůcku se můžete zkusit obrátit také na nadace či sponzory (např. firmy či fyzické osoby z vašeho okolí); kontakty na nadace, které přispívají na pomůcky, naleznete na našem Informačním portálu

Kateřina Bulantová

04.09.2015 14:00

Pavlína

(Jihomoravský kraj)

dobrý den,chtěla bych se zeptat,syn měl tři roky a začal chodit do reh.centra,takže ho tam každý den dopravuji. Chci si zažádat o příspěvek na auto, ale nevím zda to má cenu, paní psycholožka nám do zprávy napsala, sníženou mobilitu a psychomotorická retardace středně těžkého stupně. Jestli to není tak, že musí mít těžkou nebo hlubokou retardaci. Děkuji za odpověď


07.09.2015 12:01

Odpověď:

Dobrý den, Pavlíno, 

pro nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku poskytovaný na zakoupení motorového vozidla je třeba splnit některou ze zdravotních indikací daných v části IV přílohy zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. Jedná se o tyto zdravotní indikace:

1. Zdravotní postižení uvedená v bodě 1 písm. a), b), d) až i) a l):
a) anatomická ztráta obou dolních končetin v bércích a výše,
b) funkční ztráta obou dolních končetin na podkladě úplné obrny (plegie) nebo těžkého ochrnutí,
d) funkční ztráta jedné horní a jedné dolní končetiny na podkladě úplné obrny (plegie) nebo těžkého ochrnutí,
e) ankylóza obou kyčelních kloubů nebo obou kolenních kloubů nebo podstatné omezení hybnosti obou kyčelních nebo kolenních kloubů pro těžké kontraktury v okolí,
f) ztuhnutí všech úseků páteře s těžkým omezením pohyblivosti alespoň dvou nosných kloubů dolních končetin,
g) těžké funkční poruchy pohyblivosti na základě postižení tří a více funkčních celků pohybového ústrojí s případnou odkázaností na vozík pro invalidy; funkčním celkem se přitom rozumí trup, pánev, končetina,
h) disproporční poruchy růstu provázené deformitami končetin a hrudníku, pokud tělesná výška postiženého po ukončení růstu nepřesahuje 120 cm,
i) anatomická ztráta dolní končetiny ve stehně s krátkým pahýlem bez možnosti oprotézování nebo exatrikulace v kyčelním kloubu,
l) anatomická ztráta dolní končetiny ve stehně s možností oprotézování.
2. Těžká nebo hluboká mentální retardace a stavy na rozhraní těžké mentální retardace.

V případě středně těžké mentální retardace bohužel zřejmě nebude možné příspěvek získat. 

Kateřina Bulantová

30.08.2015 09:20

Marie

(Moravskoslezský kraj)

Kdy se zvýší příspěvek na péči k zajištění péče o osoby, které bez pomoci jiné osoby nejsou schopny zvládnout denní životní aktivity, a to zejména ti s vyšším stupněm příspěvku? Prostřednictvím tohoto nástroje je pak zajišťována péče jak poskytovateli sociálních služeb, tak rodinnými, resp. neformálními pečujícími. Příspěvek na péči nebyl mezi roky 2007 a 2015 plošně valorizován, ačkoliv v tomto období došlo ke zvýšení životních nákladů (a tím i snížení reálné hodnoty kompenzace pečujících) a zvýšení provozních a osobních nákladů poskytovatelů sociálních služeb. Přesto zůstal příspěvek na péči ve stejné výši. V oblasti sociálních služeb bylo v minulosti analýzami a studiemi prokázáno, že výše příspěvku nestačí na pokrytí skutečných nákladů na poskytovanou péči v sociálních službách a dokonce se od těchto nákladů stále vzdaluje. Děkuji za odpověď. Marie


31.08.2015 13:24

Odpověď:

Dobrý den, Marie, 

v jednání jsou v současné době dvě možné varianty navýšení příspěvku na péči ve všech stupních; jsou to tyto varianty:

Varianta I – zvýšení PnP ve všech stupních o 10% od 1.7.2016
Varianta II – zvýšení PnP ve všech stupních o 5% od 1.7.2016 a o dalších 5% od 1.1.2017

Prozatím není bohužel jasné, která varianta bude zvolena, ani kdy bychom mohli očekávat rozhodnutí v této věci.

Kateřina Bulantová

26.08.2015 20:02

Jitka Krásová

(Ústecký kraj)

Dobrý den, prosím Vás o sdělení, jak to bude s příspěvkem na mobilitu, který byl přiznán v roce 2012 s platností do 31.12.2015, i když průkaz mimořádných výhod (posudek o zdravotním stavu) nemá omezenou platnost. Bude nutné podávat novou žádost nebo automaticky dojde k nějakému plošnému "prodloužení" nároku? Děkuji Vám za Vaši práci a za odpověď. S pozdravem Jitka Krásová


27.08.2015 12:24

Odpověď:

Dobrý den, paní Krásová,

nárok na příspěvek na mobilitu vzniká podáním žádosti o tento příspěvek a splněním podmínek daných zákonem č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením.

Na příspěvek na mobilitu má osoba starší 1 roku, která

 • má nárok na průkaz ZTP nebo ZTP/P podle legislativy platné po 1. 1. 2014
 • v kalendářním měsíci se za úhradu opakovaně dopravuje nebo je dopravována a
 • nejsou jí poskytovány pobytové sociální služby podle zákona o sociálních službách v domově pro osoby se zdravotním postižením, v domově pro seniory, v domově se zvláštním režimem nebo ve zdravotnickém zařízení ústavní péče (s výjimkou případů zvláštního zřetele).

O příspěvek na mobilitu je tedy třeba požádat na předepsaném formuláři (formulář lze nalézt na webu MPSV nebo získat na pobočce úřadu práce), doporučuji žádost podat cca 2 měsíce před datem vypršení platnosti předchozího rozhodnutí.

Kateřina Bulantová

25.08.2015 14:38

Martina

(Kraj Vysočina)

Dobrý den, je možné dostat příspěvek na automobil ve výši 1.-Kč? Prý ano, je to pravda? Jak postupovat - jak se odvolat?


26.08.2015 09:15

Odpověď:

Dobrý den, Martino, 

teoreticky je přiznání takto nízké částky příspěvku na zvláštní pomůcku poskytovaného na zakoupení motorového vozidla možné, nicméně v naší poradenské praxi jsme se dosud s takto nízkou částkou nesetkali. 

V případě nesouhlasu s rozhodnutím o příspěvku nebo jeho výši je standardním opravným prostředkem odvolání - lze podat do 15 dnů od data doručení rozhodnutí o příspěvku. Pokud je příspěvek přiznán a v rámci odvolání se řeší pouze nesouhlas s výší příspěvku, je třeba podrobně popsat četnost a důvody dopravy příjemce příspěvku (zdravotně postižené osoby); za závažné důvody je považována zejména každodenní doprava do zaměstnání, školského zařízení nebo zařízení sociálních služeb. 

Kateřina Bulantová

19.08.2015 10:17

Kutha

(Královéhradecký kraj)

Dobrý den, mám PID,PNP 3.st. trvale a ZTP/P trvale.Budu se stěhovat a budu tedy spadat pod jinou obec,(kraj zůstane)jak se toto vše řeší?budu muset na nové posouzení?Nebo podávat nové žádosti v místě nového bydliště nebo se to nějak převede?Děkuji,Kutha


20.08.2015 14:14

Odpověď:

Dobrý den,

v případě, že budete měnit adresu, na které bydlíte, pak je nutné pouze nahlásit tuto změnu a to na předtištěném formuláři, který můžete nalézt zde, v sekci Ostatní – hlášení změn, kde vyberete formulář s názvem Hlášení změn – adresy trvalého pobytu, skutečného pobytu a adresy pro doručování. Na základě tohoto formuláře Váš zdravotní stav znovu posuzovaný nebude, nebudete muset ani podávat novou žádost. Vaši stávající dokumentaci si pobočky úřadu práce předají mezi sebou poté, co změnu písemně oznámíte na předtištěném formuláři.

Ivana Hájková

14.08.2015 23:15

Helena drazilova

(Středočeský kraj)

Dobry den budu žádat o navýšení PnP o 2000 příjmy nemám žádné jen alimenty ,ale co mě zajímá bydlim u ex manžela který není otcem postiženého budou posuzovat i příjmy bývalého může nebo jen mě děkuji za odpoved


17.08.2015 16:23

Odpověď:

Dobrý den, paní Dražilová, 

pro určení nároku na zvýšení příspěvku na péči, které je závislé na příjmech, se zohledňují příjmy celé domácnosti. Pokud tedy sdílíte domácnost a podílíte se na nákladech na chod domácnosti (nájem, úhrady za energie, nákupy, náklady na opravy) s bývalým manželem, budou se jeho příjmy také zohledňovat. 

Kateřina Bulantová

14.08.2015 09:06

EvaHalamková

(Hlavní město Praha)

Dobrý den. Potřebovala bych poradit co se sousedkou které je 80 let. Bydlí v garzonce,má dceru, která se zřejmě o ní nechce starat. Pani špatně slyší a trpí příznaky že si nic nepamatuje a mám pocit, že by potřebovala aby se o ní někdo staral. K lékaři si sama určitě nedojde to vím, tak jak a kdo v tomto případě jí pomůže. Nás jako sousedy při případné pomoci bude každý ignorovat. Děkuji. E. Halamková


17.08.2015 16:18

Odpověď:

Dobrý den paní Halamková,

Vaše sousedka by si mohla zažádat o příspěvek na péči. O tento příspěvek se žádá na předtištěném formuláři, který je k dostání na příslušné pobočce úřadu práce nebo na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí, zde (dále je nutné vybrat Žádost o příspěvek na péči).

Tento příspěvek je obecně určený k tomu, aby za něj osoba, která se není schopna postarat se o vlastní osobu a potřebuje, aby o ni někdo pečoval, hradila právě tuto péči.

Pečující osobou může být někdo z rodiny, osoba z okruhu známých či registrovaní poskytovatelé sociálních služeb (např. domov pro seniory, pečovatelská služba, osobní asistence aj.).

V případě, že byste se o sousedku starali, je nutné, abyste se sousedkou uzavřeli smlouvu o poskytování péče a byli také uvedeni jako pečující osoby. Poskytovatelé péče se dají samozřejmě kombinovat, proto se můžete se sousedkou dohodnout a zkusit pro ni najít službu některého z registrovaných poskytovatelů sociálních služeb. Tyto služby můžete nalézt v Registru poskytovatelů sociálních služeb zde. V případě, že bydlíte v Praze, pak je nutné do rejstříku zadat pod „kraj“ záložku „Hlavní město Praha“. Poté můžete pro paní hledat vhodnou službu.

Pokud byste si s hledáním v Registru poskytovatelů nevěděli rady, neváhejte nás kontaktovat na naší bezplatné lince 800 100 250 vždy v pondělí a středu od 9:00 do 13:00 hodin a v úterý a čtvrtek od 12:00 do 16:00 hodin.

Máte také možnost obrátit se na sociální odbor obce s rozšířenou působností, kde by Vám mohli sdělit, jaké služby může sousedka využít a případně pomoci s vyhledáním a kontaktováním služeb v okolí.

Ivana Hájková

06.08.2015 23:27

Hana

(Liberecký kraj)

Dobrý večer,moc děkuji za odpovedˇJeště jednou k dotazu z 5.8. Jestli tomu dobře rozumím,tak by pro mne bylo lepší pracovat na dohodu o provedení práce,kde nepřesáhnu výdělek 10000 a tak nemusím odvádět daně a ani sociální a zdravotní pojištění,když pobírám PNP na dceru,ale nevím co to pro mne znamená,že musím nahlásit na úřad jinou pečující osobu,když bych vykonávala práci jen 4.hodiny denně a né každý den,dcera by byla pořád u mě doma,jen po dobu,kdy já v práci,tak by jí hlídali moji rodiče. Taky mě napadlo,zdali by bylo možné se přihlásit na ÚP a brát podporu. Děkuji Hana


10.08.2015 16:24

Odpověď:

Dobrý den Hano,

rozsah práce, na který se dohoda o provedení práce uzavírá, nesmí být větší než 300 hodin v kalendářním roce. Do rozsahu práce se započítává také doba práce konaná zaměstnancem pro zaměstnavatele v témže kalendářním roce na základě jiné dohody o provedení práce. V dohodě o provedení práce musí být uvedena doba, na kterou se tato dohoda uzavírá.

Daň z tohoto přivýdělku budete odvádět vždy, pouze v případě, že nedosáhnete částky 10.000,- Kč za měsíc, nejste povinna odvádět zdravotní a sociální pojištění.

Zda pro Vás bude lepší pracovat na dohodu o provedení práce či na dohodu o pracovní činnosti, je na Vašem uvážení.

V případě, že Vy jako pečující osoba budete pravidelně pryč, např. na brigádě, a je v této době nutné zajistit dceři péči jiné osoby, pak je nutné tuto osobu či osoby (ve Vašem případě Vaše rodiče) nahlásit na úřad práce jako pečující. Je nutné, aby všechny pečující osoby byly zaznamenány v dokumentaci. Je to především z důvodu případné kontroly z úřadu práce, která kontroluje využívání příspěvku.

Také se ptáte, jestli se můžete přihlásit na úřad práce a brát podporu. Tuto možnost samozřejmě máte, ale v případě, že by Vám nabídli vhodné zaměstnání a Vy jste je odmítla, mohou Vás pracovníci úřadu z evidence opět vyřadit. Považuji za důležité upozornit na to, že podporu v nezaměstnanosti lze pobírat pouze po omezenou dobu. Více informací naleznete na našem Informačním portále.

V případě jakýchkoli nejasností nás můžete kontaktovat opět prostřednictvím internetové poradny, mailem poradna@ligavozic.cz nebo na naší bezplatné lince 800 100 250 a to vždy v pondělí a středu od 9:00 do 13:00 hodin a v úterý a čtvrtek od 12:00 do 16:00 hodin.

Ivana Hájková

06.08.2015 07:01

Jan

(Jihomoravský kraj)

Dobrý den, mám dotaz ohledně vyplacení příspěvku na motorové vozidlo. Dne 18.5. jsem si převzal rozhodnutí o výši příspěvku na motorové vozidlo. Proti tomuto rozhodnutí jsem se neodvolal. Do dnešního dne, 6.8., jsem tento příspěvek neobdržel. Můžete mi, prosím, sdělit, jaký je termín pro vyplacení tohoto příspěvku? Děkuji za odpověď a přeji pěkný den. Jan.


06.08.2015 14:31

Odpověď:

Dobrý den, 

§ 19, odst. 2 zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, uvádí, že "příspěvek na zvláštní pomůcku se vyplatí do konce kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž rozhodnutí o jeho přiznání nabylo právní moci." 

V případě, že není podáno odvolání, nabývá rozhodnutí právní moci dnem následujícím po dni, který je posledním dnem 15-ti denní lhůty pro podání odvolání; lhůta pro podání odvolání začíná běžet dnem následujícím po dni doručení rozhodnutí. 

Z Vašeho dotazu mi ovšem není zcela jasné, zda jste 18.5. skutečně obdržel konečné rozhodnutí úřadu práce o příspěvku nebo pouze jakési "předběžné oznámení" o výši příspěvku. 

Pokud jste ovšem obdržel rozhodnutí o příspěvku, pak lhůta na podání odvolání začala běžet 19.5. a skončila 2.6.; rozhodnutí o příspěvku tedy nabylo právní moci 3.6. a příspěvek Vám měl být vyplacen nejpozději 31.7. 

Situaci doporučuji řešit s vedoucím pracovníkem odboru dávek pro osoby se zdravotním postižením příslušné pobočky ÚP.

Kateřina Bulantová

05.08.2015 11:13

Hana

(Kraj Vysočina)

Dobrý den, probíhá při posouzení žádosti na zakoupení motorového vozidla sociální šetření v domácnosti žadatele pracovnicemi z ÚP? U kterých žádostí u dávek pro OZP toto šetření probíhá? Děkuji


06.08.2015 14:00

Odpověď:

Dobrý den Hano,

v zákoně č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, povinnost provést místní šetření uvedena není, avšak pokud úřad práce uzná za vhodné, má právo místní šetření provést. Provádí se obecně u příspěvku na zvláštní pomůcku.

Ivana Hájková

04.08.2015 02:01

Lukáš

(Hlavní město Praha)

Dobrý den,chtěl jsem se informovat ohledně vrácení DPH u ojetého vozidla, obdrželi jsme příspěvek 100.000 na zvláštní pomůcku-koupi vozidla. Nyní máme vybrané ojeté vozidlo z roku 2013 s odečtem DPH na Auto Jarov, který je samozřejmě plátcem DPH. Bude nám FU vrácena DPH z celkové kupní ceny vozidla? Děkuji


05.08.2015 15:36

Odpověď:

Dobrý den, Lukáši, 

z mojí pozice nejsem schopna posoudit, zda ve Vašem případě bude možno získat zpět DPH z celé ceny vozu nebo pouze z rabatu (zisku) autobazaru. Vrácení DPH z celé ceny vozidla je možné v případě, že autobazar vozidlo zakoupil od plátce DPH (tedy od firmy či podnikatele, který je plátcem DPH). Pokud autobazar zakoupil vozidlo od fyzické osoby, která není plátcem DPH, pak lze získat zpět DPH pouze z rabatu autobazaru na konkrétním vozidle - např. v případě, že autobazar zakoupil vozidlo za 50 000 Kč a prodává jej za 70 000 Kč, vypočítává se DPH pouze z 20 000 Kč.

Bližší informace o podmínkách vrácení DPH můžete získat přímo na Finančním úřadě.

Kateřina Bulantová 

03.08.2015 20:23

Martin

(Plzeňský kraj)

Dobrý den, chtěl bych kontakt na mpsv ohledně příspěvku na péči, kolik stojí ústavní péče a péče v domácím prostředí, proč ti lidé, kteří se starají o své blízké mají s tímto problémy.Myslím, že ústavní péče je dražší, a nevím v čem mají tito lidé, kteří se chtějí postarat o své blízké v domácím prostředí mají s tímto problém. Je to zneužíváno, prosím sdělte důvod nebo kontakt, kam se obrátit. Děkuji


05.08.2015 15:45

Odpověď:

Dobrý den Martine,

Váš dotaz bych spíše směřovala na pracovníky MPSV, kteří by Vám mohli poskytnout bližší a podrobnější informace. Kontakt na MPSV můžete nalézt zde.

Ivana Hájková

29.07.2015 10:29

Eduard

(Olomoucký kraj)

Dobrý den, v pondělí jsem si požádal o navýšení příspěvku na péči. Jsem na vozíku a když jsem byl v lázních a bavil jsem se s ostatními pacienty, kteří na tom byli o dost lépe než já, co se týká samostatnosti ( třeba při oblékání a tak), že jsem jediný, kdo dostává směšných 800 peněz měsíčně. Ostatní doslova koukali. V pondělí jsem tedy zařádal o navýšení a chci se zeptat, jaké jsou moje možnosti pokud bude žádost zamítnutá. Posudková služba v Olomouci je totiž "proslavená" tím, že všechno zamítá a všichni jsou simulanti. Určitě je tam nějaká možnost odvolání, popř dovolání. Už jen ten přístup té úřednice: "No, když o ty peníze mermomocí stojíte." To bylo moc. Už tahle věta rozhodla, že do toho půjdu, třeba přes mrtvoly ( obrazně ). Vždyť já nejsem schopný psát tužkou a než něco napíšu na PC, tak mi to neskutečně trvá. Mám problém se najíst a někdy ani neudržím v ruce sklenici s vodou, abych se napil. Sám se neoholím ani el. holícím strojkem a zuby si vyčistím jen díky el. zabnímu kartáčku. Nenakoupím, neuklidím, neuvařím. Když vidím, jak to jinde jde, tak se mi chce z Olomouce zvracet. děkuji


30.07.2015 12:49

Odpověď:

Dobrý den Eduarde,

v případě zamítnutí Vaší žádosti o navýšení příspěvku na péči máte možnost využít odvolání. Toto odvolání je nutné podat ve lhůtě 15 dní od doručení rozhodnutí a to k ministerstvu práce a sociálních věcí prostřednictvím krajské pobočky úřadu práce. Pokud by ani po podání odvolání nebyla Vaše situace vyřešena kladně, máte poté možnost podat správní žalobu a to ve lhůtě 2 měsíce od doručení rozhodnutí odvolacího orgánu. Vzor odvolání i správní žaloby naleznete zde

Jestliže by nastala situace, kdy by odvolání i správní žaloba byly vyřízeny negativně, pak byste se mohl obrátit na Vašeho ošetřujícího lékaře a požádat ho o vypsání nových lékařských zpráv, na základě kterých byste mohl podat novou žádost o příspěvek.

Ivana Hájková

28.07.2015 20:30

Jarmila

(Pardubický kraj)

Dobrý den ,prosím o radu.V roce 2007 mě byl přiznán příspěvek ve výši 2000kč a průkaz ZTP.-Text-sdělení-Sdělujeme Vám, že se zákonem č.347/2010.kterým se mění některé zákony v souvislostí s uspornými opatřeními v působnosti ministerstva práce a sociálnlních věcí,byla s učiností od 1.1.2011snížena výše příspěvku na péči náležící ve stupni I(lehká závislost)pro osoby starší 18let z 2000kč na 800kč měsíčně.V zhledem tomu náleží ode dne 1.1.2011.Je možné si zažádat znovu o příspěvek,průkaz ZTP mě byl odebrán ačkoli se můj stav nezlepšil.Děkuji za vaši odpověd


29.07.2015 12:52

Odpověď:

Dobrý den, Jarmilo, 

pokud Vám byl odebrán příspěvek na péči nebo průkaz ZTP a od vydání rozhodnutí neuplynulo více než 15 dní, můžete proti tomuto rozhodnutí podat odvolání. Vzory odvolání ve věci průkazu a příspěvku na péči naleznete na našem Informačním portálu. Pokud od doručení rozhodnutí uplynula delší doba, můžete již zkusit pouze podat novou žádost. 

Není mi zcela jasné, proč v textu dotazu uvádíte informaci o snížení částky příspěvku na péči, zda se k tomuto chcete ještě na něco doptat; nicméně tuto informaci obdrželi všichni lidé starší 18 let, kteří na přelomu let 2010 a 2011 pobírali příspěvek na péči I. stupně - snížení částky příspěvku v tomto případě neznamenalo snížení stupně příspěvku, ale pouze úpravu částky. 

Pokud byste potřebovala ještě nějaké informace upřesnit, můžete buď vložit nový dotaz do naší internetové poradny, nebo nás případně kontaktovat telefonicky na naší bezplatné poradenské lince 800 100 250 (v provozu v pracovní dny v pondělí a středu od 9 do 13 hodin a v úterý a čtvrtek od 12 do 16 hodin). 

Kateřina Bulantová

28.07.2015 00:24

Zdenek

(Olomoucký kraj)

Dobrý den, pečuji o těžce mentálně postiženého syna,který má nyní vyřízenou novou průkazku ZTP/P s platností posudku trvale,kde jsme museli doložit pro posudkové lékaře veškerá nová vyšetření,jde o těžké mentální postižení s IQ 20.Pokud by syn žádal o příspěvek na motorové vozidlo cca za 5 měsíců,kde je stejným kriteriem pro přiznání příspěvku těžké mentální postižení,bude se jeho zdravotní stav posuzovat znovu?.Myslíme si,že na vydání průkazky i na příspěvek na motorové vozidlo je stejným kriteriem v našem případě těžké mentální postižení,takže by to bylo zbytečné,když zdravotní stav se u mentálně postiženého nemění a posouzení na průkazku je vydáno trvale,nebo je to jinak? děkuji za odpověď Zdenek


29.07.2015 11:17

Odpověď:

Dobrý den, Zdenku, 

dle mého názoru by v tomto případě nemuselo proběhnout nové posouzení zdravotního stavu Vašeho syna, myslím si, že by mělo stačit pouze vystavení nového posudku (v podstatě přepsání původního posudku s novou "hlavičkou"). Nicméně tato situace není legislativně nijak konkrétně upravena, je tedy možné, že pobočka úřadu práce, kde budete o příspěvek žádat, bude nové posouzení zdravotního stavu vyžadovat. 

Kateřina Bulantová

24.07.2015 15:28

hana

(Jihomoravský kraj)

dobrý den, matka má po operaci steheního krčku a na druhé noze bercoví vřed. posud. kokot. ji zhodnotil že je ZDRÁVA Aa o sebe se dokaže postarat chodí o berlích a pak ma přidělené franc. hole socia. prcovnice ji viděla. nevím zda je možno jí preposlat k jiné posudkové komisi . A jak mám postupovat dál děkuji


28.07.2015 14:26

Odpověď:

Dobrý den, Hano, 

naprosto Vaše rozhořčení ohledně posouzení zdravotního stavu vaší maminky chápu. Z Vašeho dotazu bohužel není zcela jasné, o co konkrétně maminka žádala (některý z příspěvků pro zdravotně postižené, průkaz osoby se zdravotním postižením, či invalidní důchod) ani o jaký stupeň řízení se jednalo (podání žádosti, odvolání, správní žaloba); nicméně v každém stupni řízení posuzuje případy jiný posudkový lékař či posudková komise. Pokud tedy zkusíte podat opravné prostředky (odvolání, žaloba), zdravotní stav maminky bude určitě posuzovat jiný posudkový lékař než v původním řízení, je zde tedy šance, že jeho rozhodnutí bude pro maminku příznivější.

Kateřina Bulantová 

20.07.2015 19:53

Veronika

(Moravskoslezský kraj)

Dobrý den, chtěla bych se zeptat na příspěvek na péči. Dcera je autista a byl ji přiznán 2. stupeň. Nyní její psycholog a psychiatr změnil diagnózu že středně-těžké retardace na těžkou po vzájemné konzultaci. Mám si tedy podat novou žádost o tento příspěvek nebo požádat jen o nové posouzení staré žádosti? A kdybych podala žádost novou, pozastavili by mi do jejiho vyřízení výplatu této dávky? Děkuji za odpověď, za to, že jste a dokážete poradit. Illíková


21.07.2015 13:48

Odpověď:

Dobrý den paní Illíková,

ve Vašem případě stačí podat návrh na změnu výše přiznaného příspěvku. Vyplňovat budete formulář s názvem Změna výše příspěvku na péči. Tento formulář můžete nalézt zde

V žádném případě nebude pozastavena výplata dávky. Dávka bude nadále vyplácena ve stávající výši, a to až do vydání nového rozhodnutí, po kterém se začne dávka vyplácet ve výši stanovené tímto rozhodnutím.

Ivana Hájková

16.07.2015 06:36

radka

(Královéhradecký kraj)

Dobrý den,chtěla bych se informovat na moji postiženou dceru beru příspěvek na péči třetího stupně a zároveň pracuji ale ted jsem dlouho době nemocná a podle diagnozi mám nárok na částečný důchod a moje otázka zní můžu součastně pobírat příspěvek na péči,částečný invalidní důchod a chodit na pár hodin do práce děkuji za odpověd


16.07.2015 15:28

Odpověď:

Dobrý den, Radko, 

pokud vzhledem ke svému zdravotnímu stavu péči o dceru zvládnete, můžete ji poskytovat i v případě, že by Vám byl přiznán invalidní důchod. Problém by mohl nastat, pokud byste sama pobírala příspěvek na péči (nyní příspěvek pobírá dcera) - pak byste mohla péči poskytovat pouze v případě, že byste měla potvrzení od lékaře o tom, že jste schopna pečovat. 

Můžete i nadále setrvat ve Vašem dosavadním zaměstnání, opět pokud jej při svém zdravotním stavu zvládáte.

Kateřina Bulantová

14.07.2015 18:02

Ladislava Piskačová

(Pardubický kraj)

Dobrý den, jsem osobou ZTP/P s pohybovým postižením. Pobírala jsem příspěvek na péči I. stupně, který mi byl přiznán na základě posudku s trvalou platností. Můj zdravotní stav se zhoršuje, proto jsem požádala o zvýšení přispěvku. V tel. rozhovoru s pracovnicí ÚP jsem se dozvěděla, že zvýšení mi nebylo přiznáno a byl mi zároveň posudkovou lékařkou odebrán i příspěvek již přiznaný. Rozhodnutí jsem zatím ještě neobdržela (čekám každým dnem), k výroku se budu odvolávat. Chtěla bych Vás touto cestou požádat o radu, zda má odvolání nějaké dané náležitosti, zda potřebuji případně právní pomoc, či mohu odvolání napsat (neodborně) já sama apod.. Za zodpovězení mnohokrát děkuji a jsem s pozdravem. Piskačová Ladislava, Pardubice


17.07.2015 09:19

Odpověď:

Dobrý den paní Piskačová,

pro sepsání odvolání proti rozhodnutí úřadu odebrat příspěvek na péči můžete využít vzoru, který naleznete na našem Informačním portálu. Odvolání se podává k ministerstvu práce a sociálních věcí prostřednictvím krajské pobočky úřadu práce, která vydala rozhodnutí, a to ve lhůtě 15 dní od doručení rozhodnutí o příspěvku.

V případě, že byste si nevěděla rady a chtěla se sepsáním odvolání pomoci, můžete se obrátit opět na nás, na některou z občanských poraden nebo na příslušný sociální odbor obce s rozšířenou působností.

Ivana Hájková

13.07.2015 18:30

antonie

(Zlínský kraj)

dobry den mam dva syny ve věku 9 a 4 roky,oba jsou astmaticky plus alergici,starsi syn ma velmi silne astma dostava i astmaticke zachvaty,pan doktor my řekl že nesmi jezdit do skoly sam mame to 4km,do skoly vozím ho autem musim pro nej i jezdit ,chtela jsem se zeptat jestli mam narok na neco jako opatrovatelske na syna musi byt pod dozorem 24 hodin denně.I ve škole ma omezeni nesmi mít žadnou fyzickou zatěž,do skoly chodí ma hodne zameskanych hodin ,ale i ze skoly mi volaji ze se mam hned dostavit ze ma astmaticky zachvat ,jsem evidovana na úp dekuji za odpoved


15.07.2015 11:50

Odpověď:

Dobrý den, Antonie, 

z mojí pozice nejsem schopna určit, zda Váš syn nárok na příspěvek na péči má nebo ne. Nicméně můžete zkusit o příspěvek na pobočce Úřadu práce dle místa Vašeho trvalého bydliště požádat. Pro zjištění nároku na příspěvek bude sociální pracovnice ÚP provádět sociálního šetření ve Vaší domácnosti a poté bude posudkový lékař posuzovat zdravotní stav syna; v rámci sociálního šetření i posouzení zdravotního stavu se pro účely příspěvku na péči posuzuje zvládání základních životních potřeb. Bližší informace o příspěvku na péči včetně popisu jednotlivých základních životních potřeba naleznete na našem Informačním portálu

Kateřina Bulantová

13.07.2015 18:03

Petr

(Středočeský kraj)

Dobrý den, jsem dlouhodobě v invalidním důchodu 3 stupně (paréza brach. plexu a zjištěná obrna v dolní končetině od 2007) a zpočátku mi byl přiznán i průkaz ztp a příspěvek na dopravu. Bohužel po Drábkových škrtech jsem zůstal takřka na mizině a po přesunutí agendy spojené se ztp na úřady práce se mi úřednice jen vysmály. Mohu se zeptat, jak postupovat pokud si přeju přezkoumání těchto rozsudků a zda je možnost z nich dostat příspěvky na péči a dopravu i takto hodně zpětně?


15.07.2015 11:21

Odpověď:

Dobrý den, Petře, 

pokud Vám byl příspěvek na péči a na mobilitu (dopravu) odebrán a uplynula lhůta na podání odvolání, je jedinou možností, jak získat tyto příspěvky zpět, podání nových žádostí.

Jak u příspěvku na péči, tak u příspěvku na mobilitu platí, že získat příspěvek nazpět lze maximálně za 3 roky, pokud se prokáže, že byl odebrán neoprávněně. 

Získání příspěvku na péči zpětně i před datem podání žádosti by bylo možné v případě, že byste měl k dispozici lékařské zprávy, které by dokazovaly, že Váš zdravotní stav odpovídal některému ze stupňů závislosti (tedy stupňů příspěvku na péči) již před datem podání žádosti. 

Co se týče zpětného získání příspěvku na mobilitu, nejsem si zcela jista, co konkrétně by bylo třeba ke zpětnému prokázání nároku na tento příspěvek. Buď by se zpětně posuzovalo, zda Váš zdravotní stav odpovídal nároku na průkaz ZTP nebo ZTP/P (od 1.1.2014 je podmínkou pro získání příspěvku na mobilitu právě průkaz ZTP nebo ZTP/P) nebo schopnost mobility či orientace (podmínka příspěvku na mobilitu platná od 1.1.2012 do 31.12.2013). 

Kateřina Bulantová

13.07.2015 15:27

Zdena Pudilová

(Hlavní město Praha)

Dobrý den, před několika týdny mi lékařka doporučila, abych požádala o příspěvek na přestavbu bytu. Jedná se konkrétně o koupelnu. Jsem nevidomá a v posledních měsících často padám. Při posledním pádu v květnu jsem si naštípla levou ruku. Mám problém dostat se do vany, protože mám strach z pádu. Můžete mi, prosím poradit, jak mám o příspěvek požádat? Nebyla by nějaká schůdnější cesta? Moc děkuji. Zdena Pudilová


14.07.2015 14:54

Odpověď:

Dobrý den, paní Pudilová, 

velice mě to mrzí, nicméně obávám se, že pro Vás nebudu mít pozitivní informace. Příspěvek na zvláštní pomůcku, kdy pomůckou jsou "stavební práce spojené s úpravou koupelny a WC", lze totiž získat pouze v případě, že splňujete některou ze zdravotních indikací pro přiznání tohoto příspěvku. Zdravotními indikacemi pro přiznání příspěvku na stavební práce jsou však těžké vady nosného a pohybového ústrojí, na základě těžkého zrakového postižení tento příspěvek bohužel získat nelze - bylo by to možné pouze v případě kombinace zrakového a postižení s těžkou vadou nosného a pohybového ústrojí. Bližší informace o příspěvku na zvláštní pomůcku včetně seznamu zdravotních indikací můžete nalézt na našem Informačním portálu

S žádostí o příspěvek na potřebné úpravy Vašeho bydlení se můžete zkusit obrátit na Nadační fond Světluška, který financuje mimo jiné právě i úpravy bydlení pro osoby s těžkým postižením zraku.

Kateřina Bulantová

10.07.2015 21:24

Eva Reznakova

(Olomoucký kraj)

Dobrý den, našemu synovy s těžkou mentální retardací byl podle lékařů přiznán příspěvek na auto.Jenže podle úředníků má moc šetřivé rodiče kteří myslí na staří a odkládají si pravidelně určitou část peněz stranou pro případ nemoci, ztráty zaměstnání a na vzdělání dalšího člena rdiny který bude nastupovat do první třídy.Tak škrtají a škrtají a z plné částky je rázem minimum které nestačí ani na nákup nových pneumatik.Je možné takto trestat syna za rodiče.Děkuji za odpověď a přeji krásný večer.Eva


14.07.2015 14:44

Odpověď:

Dobrý den, 

výše příspěvku na zvláštní pomůcku poskytovaného na zakoupení motorového vozidla se stanovuje s přihlédnutím k četnosti a důvodům dopravy příjemce příspěvku (tedy Vašeho syna), dále se zohledňují příjmy osob ve společné domácnosti a jejich majetkové a celkové sociální poměry. Nejdůležitějším kritériem je však četnost a důvody dopravy, přičemž za závažné důvody se považuje zejména "každodenní" doprava do školy či předškolního zařízení, do zaměstnání nebo do zařízení sociálních služeb.

Pokud s přiznanou výší příspěvku nesouhlasíte, máte možnost do 15 dnů od data doručení rozhodnutí o příspěvku podat odvolání. Odvolání se podává zpět krajské pobočce ÚP, která vydala rozhodnutí, v textu odvolání doporučuji co nejpodrobněji popsat četnost a důvody dopravy vozidlem (důvody uvedené výše + např. doprava k lékařům, na rehabilitace apod.). Vzor odvolání naleznete na našem Informačním portálu.

Kateřina Bulantová

07.07.2015 08:59

Lenka

(Olomoucký kraj)

Dobrý den, prosím Vás mohu se zeptat je příspěvek na péči ,který pobírá můj syn a já jsem opatrovník(,nenavštěvuje žádný stacionář jeho zdrav, stav to neumožňuje) ,brán jako můj příjem ,volala jsem na MSSZ,ale ani tam nikdo nebyl schopen říct,jak je to správně.Jak mám prokazovat čerpání příspěvku a důchodu. Starám se o syna už 30 let .Nyní budeme znovu podstupovat podle nového zákoníku zbavení způsobilosti.Slyšela jsem ,že je to složitější. Děkuji za odpověď.


08.07.2015 15:34

Odpověď:

Dobrý den, Lenko,

předpokládám, že se o započítávání příspěvku na péči jako příjmu zajímáte proto, že chcete vědět, zda se započítává jako příjem z hlediska stanovení výše Vašeho důchodu. U osob, které pečují o osobu závislou (tzn. o příjemce příspěvku na péči) déle než 15 let, se částka příspěvku na péči zohledňuje, a to následujícím způsobem (2 způsoby výpočtu starobního či invalidního důchodu pečující osoby):

a) Do období výkonu péče po roce 2006 se dosadí jako "fiktivní příjem" celá částka příspěvku na péči, která je poskytovaná závislé osobě na základě zákona o sociálních službách (i kdyby z ní pečující osoba dostávala třeba jen část), a do let před rokem 2007, kdy se příspěvek na péči ještě nevyplácel, částka 96 000,-Kč vynásobená příslušným koeficientem, a tento "fiktivní příjem" se přičte k případným přivýdělkům.
b) Období celé péče se považuje za dobu vyloučenou a operuje se pouze s příjmy z výdělečné činnosti, kterých pečovatel dosahoval před a po výkonu péče. Tyto příjmy se zprůměrují pouze na období, ve kterých jich bylo opravdu dosahováno, období péče se vyloučí, a to včetně případných přivýdělků, které zde pečovatel získal.

Pečující osobě se po provedení těchto dvou výpočtů přizná výměra důchodu v té výši, která pro ni vyjde výhodněji.

Nejsem si zcela jista, co myslíte čerpáním příspěvku a důchodu a jejich prokazováním. Co se týče svéprávnosti (dříve způsobilosti k právním úkonům), dle nového občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) již nelze nikoho této svéprávnosti zcela zbavit, je možné ji pouze omezit, rozsah omezení stanovuje soud. Bližší informace o omezení svéprávnosti dle nového občanského zákoníku naleznete v brožuře vydané Společností pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice - brožura je dostupná ZDE.

Pokud jsem Váš dotaz nepochopila správně nebo byste se chtěla ještě na něco doptat, doporučuji nás kontaktovat nejlépe telefonicky na naší bezplatné poradenské lince 800 100 250 (v provozu v pracovní dny v pondělí a středu od 9 do 13 hodin, v úterý a čtrvtek od 12 do 16 hodin).

Kateřina Bulantová

07.07.2015 00:56

Jitka

(Moravskoslezský kraj)

Dobrý den, prosím o zodpovězení několika dotazů. Mé mamince byla stanovena diagnosa středně těžká Alzheimerova demence. Paní doktorka nám poradila, ať zažádáme o příspěvek na péči - měl by to být 1 stupeň. Prosím, kde mám vyzvednout formulář, kam ho podat - může to být v jiném okrese než bydlí a musí u toho být přítomna maminka? Jaké doklady jsou k podáni třeba, je možné, aby peníze byly posílané mamince nebo to musí být rodinný příslušník? Maminka je prozatím šikovná samozřejmě s určitou pomocí a dohledem. Předem děkuji


08.07.2015 15:45

Odpověď:

Dobrý den Jitko,

spoustu užitečných informací o příspěvku na péči můžete nalézt na našem Informačním portále.

O příspěvek na péči se žádá na předtištěném formuláři u příslušné krajské pobočky úřadu práce. Tento formulář si můžete vyzvednout na jakékoliv pobočce úřadu práce anebo ho můžete nalézt zde, pod názvem Žádost o příspěvek na péči. Můžete ho tedy vyplnit v elektronické podobě nebo si ho vytisknout a vyplnit ručně. Žádost lze podat u krajské pobočky úřadu podle místa maminčina trvalého bydliště. K žádosti je nutné doložit průkaz totožnosti a oznámení o poskytovateli pomoci, které také uvedete na formuláři (formulář lze nalézt na výše uvedeném odkazu). Poskytovatelem pomoci bude osoba či sociální služba, která bude mamince poskytovat péči. Příjemcem dávky bude Vaše maminka, která z tohoto příspěvku bude hradit právě služby za péči o svoji osobu.

Ivana Hájková

06.07.2015 22:37

Fraňová Zdeňka

(Jihomoravský kraj)

Moje postižená maminka se mnou bydlí ve společné domácnosti. V listopadu 2014 jí byl vyplacený příspěvek na zvláštní pomůcku - úprava koupelny a WC . Má IV. stupeň nemohoucnosti a je plně závislá na mé péči , již 13 let. Začátkem roku 2015 se zhoršil její zdravotní stav a bohužel i můj . Skončila jsem v nemocnici a maminka v LDN . V místě našeho bydliště je Domov pro seniory s pečovatelskou službou , toto zařízení jsme využívaly v rámci odlehčovací služby , když jsem si potřebovala odpočinout. Mamce se tam líbilo , spokojenost na obou stranách . Ona přišla do jiného prostředí a já se bezstarostně dovolovala , věděla jsem , že je o ni dobře postarané. Cítím , že nejsem schopná , na úkor svého i jejího zdraví , péči vykonávat . Od 1.7.2015 se v tomto domově uvolnilo místo a maminku jsem tam s jejím souhlasem umístila . Pracovnice z ÚP mi sdělila , že mamka bude muset vrátit poměrnou část příspěvku na úpravu koupelny , protože ji nepoužívá . Zjistila jsem , že krajská pobočka ÚP může z důvodů hodných zvláštního zřetele rozhodnout o prominutí povinnosti vrátit tento příspěvek . Myslíte si , že mohu okolnosti , které vedly k přerušení mojí poskytované péče uvést , jako důvody hodné zvláštního zřetele ? Paní z ÚP moc nevěří , že s tím uspějeme. Když maminka o příspěvek žádala , tak jsme nemohly předpokládat , jaká situace nastane . Prosím o radu . Děkuji , s pozdravem Zdena .


08.07.2015 15:19

Odpověď:

Dobrý den paní Fraňová,

ze své pozice nemohu posoudit, zda se ve Vašem případě skutečně jedná o případ hodný zvláštního zřetele.

Povinnost vrátit příspěvek či jeho poměrnou část i prominutí vrácení příspěvku je přímo stanovena zákonem č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. Domnívám se, že ve Vašem případě by se mohlo jednat o následující; § 12 odst. 2 a) kdy příjemce příspěvku není (Vaše maminka) povinný příspěvek vrátit, jestliže před 60 kalendářních měsíců po sobě jdoucích ode dne jeho vyplacení přestal užívat zvláštní pomůcku z důvodu změny zdravotního stavu. Na základě tohoto Vám doporučuji vyžádat si od ošetřujícího lékaře lékařskou zprávu o změně stavu Vaší maminky. Tuto zprávu poté předložte na úřadu práce spolu s žádostí o prominutí povinnosti vrátit poměrnou část příspěvku.

Ivana Hájková

02.07.2015 21:09

Dalibor

(Olomoucký kraj)

Dobrý den, můžete mi poslat na email metodiku MPSV k posuzování zvládání základních životních potřeb. Děkuji


07.07.2015 14:23

Odpověď:

Dobrý den, Dalibore, 

požadovanou metodiku jsem zaslala na Vámi uvedenou e-mailovou adresu. 

Kateřina Bulantová

26.06.2015 11:25

Sislová Renata

(Hlavní město Praha)

Dobrý den, mám invaliditu 3. stupně, nechodící. Zdědila jsem garsonku po otci a mám nabídku k jejímu pronájmu. Příjem bych měla danit. Měla by tato situace nějaký vliv na můj důchod včetně příspěvku na bezmoc II. stupně? Děkuji předem za odpověď


30.06.2015 14:59

Odpověď:

Dobrý den paní Sislová,

i přesto, že pobíráte invalidní důchod, můžete mít další příjem. Jako osoba pobírající invalidní důchod máte také možnost slevy na dani z příjmu a to ve výši 5 040,- Kč za rok.

Ani Vámi zmíněný příspěvek na bezmoc (dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, příspěvek na péči) nebude příjmem z pronájmu garsonky nijak ovlivněný.

Ivana Hájková

24.06.2015 11:48

Jarka

(Zlínský kraj)

Dobrý den, mohla bych při pobírání invalidního důchodu 2. stupně pečovat o blízkou osobu? Děkuji


26.06.2015 11:51

Odpověď:

Dobrý den, Jarko, 

pokud vzhledem ke svému zdravotnímu stavu péči o blízkou osobu zvládnete, můžete ji poskytovat i přesto, že jste v invalidním důchodu. Problém by mohl nastat pouze v případě, že byste sama pobírala příspěvek na péči - pak byste mohla péči poskytovat pouze v případě, že byste měla potvrzení od lékaře o tom, že jste schopna pečovat.

Kateřina Bulantová

23.06.2015 11:40

Tereza Bartošová

(Pardubický kraj)

Dobrý den, v současné době celodenně pečuji o svou maminku, která pobírá 2 stupeň PnP chceme požádat o zvýšení. Prosím Vás o zaslání metodiky lékařské posudkové komise ČSSZ. Moc děkuji a přeji přijemný den Tereza.


25.06.2015 14:39

Odpověď:

Dobrý den, paní Bartošová, 

metodiku lékařské posudkové služby ČSSZ k posuzování základních životních potřeb jsem zaslala na Vámi zadanou e-mailovou adresu. 

Kateřina Bulantová

22.06.2015 16:15

Martina

(Kraj Vysočina)

Dobrý den, v roce 2010 jsem dostala příspěvek na zakoupení motorového vozidla, nyní jsem žádala znovu a bylo zamítnuto z důvodu - nejedná se o osobu s s těžkou vadou nosného a pohybového aparátu, těžkou nebo mentální retardací. Léčím se s dg G35, můj zdravotní stav se od roku 2010 nezměnil, mám doloženo lékařskými zprávami. Změnil se zákon? V čem byl ten, který platil v roce 2010 jiný? Jak to, že v roce 2010 mi byl příspěvek přiznán a nyní nikoliv? Jak bych měla koncipovat odvolání? Děkuji.


25.06.2015 14:13

Odpověď:

Dobrý den, Martino,
od 1.1.2012 došlo ke změně legislativy, která upravuje příspěvek na zakoupení motorového vozidla. Byla zrušena vyhláška č. 182/1991 Sb., která příspěvek upravovala dříve, a začal platit zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, kde je příspěvek na zakoupení motorového vozidla upraven v rámci příspěvku na zvláštní pomůcku.

Ve vyhlášce č. 182/1991 Sb., byly dány pro příspěvek na zakoupení motorového vozidla tyto zdravotní indikace:
a) amputační ztráta dolní končetiny ve stehně,
b) amputační ztráta obou dolních končetin v bércích a výše,
c) funkční ztráta obou dolních končetin na podkladě úplné obrny (plegie) nebo těžkého ochrnutí,
d) ankyloza obou kyčelních kloubů nebo obou kolenních kloubů nebo podstatné omezení hybnosti obou kyčelních nebo kolenních kloubů pro těžké kontraktury v okolí,
e) současné ztuhnutí všech úseků páteře s těžkým omezením pohyblivosti alespoň dvou nosných kloubů dolních končetin,
f) těžké funkční poruchy pohyblivosti na základě postižení několika funkčních celků pohybového ústrojí s případnou odkázaností na vozík pro invalidy; funkčním celkem se přitom rozumí trup, pánev, končetina,
g) disproporční poruchy růstu provázené deformitami končetin a hrudníku, pokud tělesná výška postiženého po ukončení růstu nepřesahuje 120 cm

V aktuálním znění zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, jsou pro příspěvek na zakoupení motorového vozidla stanoveny následující zdravotní indikace:

1. Zdravotní postižení uvedená v bodě 1 písm. a), b), d) až i) a l):
a) anatomická ztráta obou dolních končetin v bércích a výše,
b) funkční ztráta obou dolních končetin na podkladě úplné obrny (plegie) nebo těžkého ochrnutí,
d) funkční ztráta jedné horní a jedné dolní končetiny na podkladě úplné obrny (plegie) nebo těžkého ochrnutí,
e) ankylóza obou kyčelních kloubů nebo obou kolenních kloubů nebo podstatné omezení hybnosti obou kyčelních nebo kolenních kloubů pro těžké kontraktury v okolí,
f) ztuhnutí všech úseků páteře s těžkým omezením pohyblivosti alespoň dvou nosných kloubů dolních končetin,
g) těžké funkční poruchy pohyblivosti na základě postižení tří a více funkčních celků pohybového ústrojí s případnou odkázaností na vozík pro invalidy; funkčním celkem se přitom rozumí trup, pánev, končetina,
h) disproporční poruchy růstu provázené deformitami končetin a hrudníku, pokud tělesná výška postiženého po ukončení růstu nepřesahuje 120 cm,
i) anatomická ztráta dolní končetiny ve stehně s krátkým pahýlem bez možnosti oprotézování nebo exatrikulace v kyčelním kloubu,
l) anatomická ztráta dolní končetiny ve stehně s možností oprotézování.
2. Těžká nebo hluboká mentální retardace a stavy na rozhraní těžké mentální retardace.

V případě, že Vám dle nyní platné legislativy nebyl příspěvek přiznán, doporučuji využít možnost odvolání – v odvolacím řízení by Váš zdravotní stav posuzoval jiný posudkový lékař. Vzor odvolání naleznete na našem Informačním portálu, v odvolání je třeba argumentovat některou ze zdravotních indikací potřebných pro přiznání příspěvku, zdravotní indikace doporučuji zkusit zkonzultovat s Vaším odborným ošetřujícím lékařem; z mojí pozice sociální pracovnice bohužel nejsem schopna říci, zda některou ze zdravotních indikací splňujete a případně jakou.

Kateřina Bulantová

17.06.2015 14:51

Daniela

(Moravskoslezský kraj)

Dobrý den, mám 14letého syna, kterému před 3roky byla zjištěna progredující forma ALD zatím stále dennodenně dochází do školního zařízení, kde má dispozici osobní asistenci. Před čtvrtrokem začal k přesunu používat mechanický vozík. Z tohoto důvodu jsem zažádala ÚP o venkovní šikmou plošinu, protože před vchodem je 6 schodů kterých zdolávání činí synovi značné potíže. Dnes jsem se na úřadě dozvěděla, že má žádost byla zamítnuta s tím, že syn má 2nohy a nemá ztrátu končetiny jak je to uvedeno v jejich tabulkách, momentálně čekám na písemné vyrozumění. Má cenu se odvolávat, když ve zprávách z neurologie jsou zmínky o tom, že syn s oporou ujde 50m chůzí při které tahá nohy, je nestabilní, chůze s reflexí trupu, spastické projevy. Nově má ve zprávě, že přestal chodit a má polykací potíže. Vzhledem k jeho neustále se zhoršujícímu stavu, jsem se chtěla zeptat zda je nějaká možnost, jak docílit toho aby mu plošina byla schválena a syn nemusel být izolován od svých spolužáků, kamarádů, případně jak postupovat v této věci při jednání s úřední byrokracií. Na úřadě mi bylo řečeno, že plošinu přiznávají pouze při ztrátě končetiny. Předem děkuji za odpověď. S pozdraven Debrecká.


18.06.2015 14:13

Odpověď:

Dobrý den, paní Debrecká, 

naprosto chápu, že by synovi plošina, na kterou jste žádali příspěvek na zvláštní pomůcku, velmi usnadnila situaci. Pro přiznání příspěvku je však skutečně třeba splnit některou ze zdravotních indikací daných v příloze zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. 

Pro přiznání příspěvku na schodišťovou plošinu jsou dány tyto zdravotní indikace:

a) anatomická ztráta obou dolních končetin v bércích a výše,
b) funkční ztráta obou dolních končetin na podkladě úplné obrny (plegie) nebo těžkého ochrnutí,

...

d) funkční ztráta jedné horní a jedné dolní končetiny na podkladě úplné obrny (plegie) nebo těžkého ochrnutí,
e) ankylóza obou kyčelních kloubů nebo obou kolenních kloubů nebo podstatné omezení hybnosti obou kyčelních nebo kolenních kloubů pro těžké kontraktury v okolí,
f) ztuhnutí všech úseků páteře s těžkým omezením pohyblivosti alespoň dvou nosných kloubů dolních končetin,
g) těžké funkční poruchy pohyblivosti na základě postižení tří a více funkčních celků pohybového ústrojí s případnou odkázaností na vozík pro invalidy; funkčním celkem se přitom rozumí trup, pánev, končetina,
h) disproporční poruchy růstu provázené deformitami končetin a hrudníku, pokud tělesná výška postiženého po ukončení růstu nepřesahuje 120 cm,
i) anatomická ztráta dolní končetiny ve stehně bez možnosti oprotézování nebo exartikulace v kyčelním kloubu.

Po doručení rozhodnutí o zamítnutí příspěvku doporučuji zkusit podat odvolání a v textu odvolání argumentovat splněním některé z výše uvedených zdravotních indikací - zřejmě indikací uvedenou v písm. g), nicméně doporučuji zkonzultovat s odborným ošetřujícím lékařem; z mojí pozice sociální pracovnice nejsem schopna zhodnotit, zda syn zdravotní indikace splňuje. Vzor odvolání proti nepřiznání příspěvku naleznete na našem Informačním portálu.

Pokud nejnovější lékařskou zprávu, kde je uvedeno, že syn přestal chodit, neměl posudkový lékaře v původním řízení k dispozici, doporučuji zvážit namísto podání odvolání spíše podání nové žádosti (posudkový lékař v rámci odvolacího řízení nemusí vzít v potaz lékařské zprávy, které neměl k dispozici posudkový lékař v původním řízení).

Kateřina Bulantová

16.06.2015 22:28

Horáčková Lenka

(Ústecký kraj)

Dobrý den, jsem maminkou 11-letého chlapce s kvadruparetickou formou DMO (je na inv.vozíku, ale doma se zatím dokáže pohybovat i lezením po čtyřech) a vzhledem k tomu, že spolu s přítelem a naší 3- letou dcerkou obýváme byt 2+1 v panelovém domě, řešili jsme naši bytovou situaci. Moje žádost o poskytnutí bezbariérového bytu na MÚ mi byla zamítnuta s tím, že si mám pořídit větší byt na vlastní náklady a zažádat sociální úřad o příspěvek na bezbariérové úpravy bytu. (Mimo to rok poté přidělili mé kolegyni z práce, která má rovněž chlapce na invalidním vozíku ihned po zažádání bezbariérový byt.) Po nějakém čase jsem našetřila na stavebním spoření částku, díky níž jsem si mohla vzít úvěr a pořídit tedy větší byt. V přízemí obytného domu, bohužel v takovém stavu, že vyžaduje celkovou rekonstrukci a zároveň jisté úpravy, aby byl bezbariérový. Zažádali jsme tedy o další úvěr, abychom měli peníze na rekonstrukci a byla jsem se zeptat na onen příspěvek na bezbariérové úpravy. Na sociálním úřadě mi ale k mému překvapení řekli, že příspěvek poskytují, ale pouze na práce spojené s bezbariérovými úpravami koupelny a případně vstup do bytu (tedy do domu)a nic jiného. Přitom na internetu jsem četla, že do těchto úprav spadá například i srovnání podlah, rozšíření dveří nebo dokonce vhodné vytápění. ( Chceme zavést vytápění na plynový kotel, aby byla v celém bytě rovnoměrná teplota. Dosud tam byly jen někde přímotopy a podlahové vytápění je až příliš drahé. Srovnání podlah rovněž potřebujeme.). Jedná daný sociální úřad oprávněně, když přispívá pouze jen na omezené druhy úprav? Děkuji moc za odpověď. Lenka Horáčková


18.06.2015 13:42

Odpověď:

Dobrý den, paní Horáčková, 

obávám se, že pro Vás nebudu mít příliš pozitivní informace. Příspěvek na zvláštní pomůcku, v rámci kterého pobočky úřadu práce přispívají i na bezbariérové úpravy, se v současné době skutečně poskytuje pouze na "stavební práce spojené s uzpůsobením koupelny a WC" (jedná se o stavební práce a s nimi nezbytně související materiál na úpravu; nikoli o obklady, podlahové krytiny, sanitu apod.) a "stavební práce spojené s rozšířením dveří v bytě"; příspěvek na úpravu vytápění byl poskytován v rámci příspěvku, který byl k 31.12.2011 zrušen.

Kateřina Bulantová

16.06.2015 08:12

Zuzana Bartoňová

(Plzeňský kraj)

Dobrý den, prosím o radu. Od ledna do května měla naše dcera (19 let, diagnóza atypický autismus s LMR) asistenta sociální péče (dle zákona o sociálních službách - se smlouvou), byl hlavním poskytovatelem péče. Obě jsme tuto skutečnost nahlásily na příslušných úřadech, obě jsme v lednu dostaly stejnou informaci (od různých pracovnic - Plzeň, Klatovy), že po ukončení asistence jí bude započtena doba do důchodu. Minulý týden asistentka dostala informaci, že by musela s dcerou sdílet domácnost (v době asistence s Anežkou domácnost sdílela) a že jí doba asistence započtena nebude. Tedy bude - ale pouze po doplacení pojištění. Prosím o radu, jak celou věc vyřešit. Existuje i jiný způsob řešení? Děkuji Zuzana Bartoňová


17.06.2015 14:22

Odpověď:

Dobrý den, paní Bartoňová, 

dle §5, odst. 2 bodu e) zákona č. 155/1995 Sb., se doba péče započítává jako náhradní doba důchodového pojištění v případě, že se jedná o péči o osobu mladší 10 let, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni I (lehká závislost), nebo o osobu, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost), pokud spolu žijí v domácnosti; podmínka domácnosti se nevyžaduje, jde-li o blízkou osobuTutéž dobu péče o závislou osobu nelze započítat současně více osobám; pečovalo-li o závislou osobu současně více osob, započte se tato péče jako náhradní doba pojištění té osobě, která pečovala v největším rozsahu. Podmínkou pro to, aby se doba péče o závislou osobu hodnotila jako náhradní doba pojištění, je, že o době osobní péče o osobu mladší 10 let, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni I (lehká závislost), nebo o osobu, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo ve stupni III (těžká závislost) anebo ve stupni IV (úplná závislost)5c), rozhodl příslušný orgán sociálního zabezpečení.

Z Vašeho dotazu mi není jasné, jaký stupeň příspěvku na péči Vaše dcera pobírá. Pokud s ní asistentka v době poskytování péče sdílela domácnost a tuto skutečnost lze nějak prokázat (např. podnájemní smlouvou, podílem na úhradách nájmu či energií atd.) a pokud má dcera alespoň II. stupeň příspěvku na péči, pak nevidím důvod, proč by po ukončení péče nemohla být doba péče uznána jako náhradní doba důchodového pojištění. Žádost o započtení doby péče se podává na OSSZ dle místa trvalého bydliště, k žádosti se dokládá potvrzení úřadu práce o době péče (vydá ÚP, který vyplácí příspěvek na péči Vaší dceři). 

Kateřina Bulantová

14.06.2015 18:04

Eva Bílková

(Ústecký kraj)

mám maminku, III.stupeň, pobírá PNP, zatím se o ní stará tatínek jako hlavní osoba je nahlášen , teď ale vyřizujem to, že budu jako hlavní pečující osoba já, na tátu je už toho taky dost. Já bydlím jinde než maminka,budu dojíždět,jsem momentálně na úřadu práce,pobírám příspěvek na bydlení +HN(bydlení ,živobytí),Po mamince nechci platit nic , to by mě hamba fackovala aby mi za péči o ní platila, taky budu jednou stará, a ona se nastarala dost,jen náhradu za jízdné . což nebude každý měsíc stejné, třeba teď o prázdninách tam budu spát déle s dcerou,takže třeba jeden bus ,týden tam budu pojedu domu a atd..takže to bude třeba dělat 500,- měsíčně, někdy pro mě dojede třeba táta, což zaplatí benzín on a mě nic vlastně dávat nebude...na sociálce mi řekla že budu muset sepsat s maminkou jakousi dohodu o tom kolik mi dá , to ale nebude vždy stejné, nevím jak to sepsat, asi se na to budu muset ještě zeptat tam,. ale hlavně mi jde o to že to co mi zaplatí za bus ,mi budou asi počítat jako příjem? to budu ovšem na tom bita, že se starám o maminku, jelikož se mi samozřejmě poníží doplatek na bydlení zřejmě, ale já vlastně žádný příjem mít nebudu, jen zaplatím bus a ona mi to zaplatí, takže nevim ,nemáte prosím s tím někdo zkušennost??? a také jsem se někde dočetla, že je jednou jestli s maminkou budu mít dohodu o tom kolik mi platí ale že si sociálka stejně započítá nějakou sumu, třeba kdybych byla sama pečující tak celých 8000,- ,když budem dva ,já a můj tatínek, že třeba 4000,- přestože je fakticky nedostanu, pak by to bylo špatné, jelikož bych třeba rázem neměla na bydlení,také jsem se dočetla, že jde sepsat dohoda bez úplaty, zda to opravdu lze i přestože jsem vlastně hlavní pečující osoba a táta další, ale že ty peníze jim zůstanou a bude z toho hradit benzín když pro mě bude dojíždět,doufám že jsem to napsala srozumitelně, moc děkuji předem za odpověď Eva


17.06.2015 13:02

Odpověď:

Dobrý den, paní Bílková,

chápu, že za péči, kterou mamince poskytujete, je Vám nepříjemné si brát od rodičů peníze, nicméně příspěvek na péči, který maminka dostává, je skutečně určen pouze na úhradu poskytované péče (tedy jako „plat“ pečujících osob případně jako úhrada za sociální služby, např. za osobní asistenci). Maminka by za péči měla utratit měsíčně celou částku příspěvku, pečující osoba pak tento „plat za péči“ může utratit dle svého uvážení.
Pokud péči poskytujete pouze Vy a Váš tatínek, měla by být částka příspěvku rozdělena mezi Vás, podle toho, v jakém rozsahu pečujete – hlavní pečující osoba by měla poskytovat péči v největším rozsahu (a měla by tedy dostávat i větší část příspěvku na péči osoby, o kterou pečuje).
Co se týče započítávání příspěvku na péči jako příjmu – příspěvek se nezapočítává jako příjem pro účely dávek státní sociální podpory - tzn., nebude mít vliv na nárok ani výši příspěvku na bydlení. U dávek pomoci v hmotné nouzi se však příspěvek na péči nezapočítává do příjmů pouze v případě, že je využit v rámci společné domácnosti – ve Vašem případě, kdy za maminkou dojíždíte, ale nesdílíte s ní domácnost, by se tedy příspěvek na péči (resp. jeho část) započetl do Vašich příjmů a mohl by tedy ovlivnit nárok i výši doplatku na bydlení a příspěvku na živobytí.
Smlouvu o poskytování péče mít sepsánu nemusíte, smlouva se vyžaduje pouze v případě péče o osobu, která není Vaší osobou blízkou.

Kateřina Bulantová

13.06.2015 22:55

Hana

(Hlavní město Praha)

Dobry den, zazadala jsem si pro mou 8 letou dceru o prispevek na schodistovou plosinu. Jedna urednice mi tvrdi, ze je nutno mit souhlas soudu k pravnimu jednani za dceru, druhy urednik tvrdi ze ne, ze je to nutno pouze u prispevku na auto. Kde je tedy pravda? Potrebuji mit souhlas soudu pri vyrizovani prispevku na plosinu pro nezletilou dceru, ktera ma 4.stupen postizeni? Dekuji! Hana


16.06.2015 13:08

Odpověď:

Dobrý den, Hano, 

podle § 898 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) je souhlasu soudu třeba zejména k právnímu jednání, kterým dítě
a) nabývá nemovitou věc nebo její část a kterým s ní nakládá,
b) zatěžuje majetek jako celek nebo jeho nikoli nepodstatnou část,
c) nabývá dar, dědictví nebo odkaz nikoli zanedbatelné majetkové hodnoty, nebo takový dar, dědictví nebo odkaz odmítá, nebo takový dar nebo dar představující nikoli nepodstatnou část jeho majetku poskytuje, nebo
d) uzavírá smlouvu zavazující k opětovnému dlouhodobému plnění, smlouvu úvěrovou nebo obdobnou, nebo smlouvu týkající se bydlení, zejména nájmu.

V naší poradně jsme se dosud setkali pouze s případy, kdy souhlas opatrovnického sudu byl vyžadován pro nákup a registraci motorového vozidla zakoupeného z příspěvku na zvláštní pomůcku. Z mojí pozice Vám bohužel nejsem schopna říci, zda by pořízení schodiťové plošiny z příspěvku spadalo do některé z výše uvedených kategorií a byl by tedy k tomuto úkonu souhlas soudu třeba. Doporučuji zkusit obrátit se na buď přímo na soud dle místa Vašeho bydliště (opatrovnickými soudy jsou soudy okresní) nebo případně na některou z občanských poraden.

Kateřina Bulantová

09.06.2015 16:48

Hana

(Jihomoravský kraj)

Dobrý den.Chtěla jsem se optat,zda není nějaká změna ohledně příspěvku na auto.Budeme podávat žádost a vždy jsme dokládali přijmy všech osob,které žijí ve společné domácnosti s naším 33letým postiženým synem.Nyní mi jedna paní řekla, že se musejí dokládat i výpisy z učtu všech osob, které žijí se synem ve společné domácnosti.Vždy jsem podepisovala čestné prohlášení,ale nikdy žádné výpisy a tak nevím, kde je vlastně pravda.Děkuji za odpověd .Hanka


11.06.2015 12:41

Odpověď:

Dobrý den, Hano,

pro účely stanovení výše příspěvku na zvláštní pomůcku poskytovaného na zakoupení motorového vozidla se dokládají příjmy a celkové sociální a majetkové poměry (mimo jiné i finance na účtu) žadatele o příspěvek, tedy Vašeho syna, a všech členů společné domácnosti. Při žádosti o příspěvek tedy vyplňujete formuláře "Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku", "Čtvrtletní příjem - zvláštní pomůcka" a "Prohlášení o majetkových a celkových sociálních poměrech"; formuláře naleznete na webu MPSV. Nicméně, nejzásadnějším kritériem pro určení výše příspěvku jsou četnost a důvody dopravy (vyplňuje se do žádosti o příspěvek, nejzávažnějšími důvody jsou doprava do zaměstnání, školy, či zařízení sociálních služeb); výše příjmů a majetkové a sociální poměry jsou spíše doplňkové informace.

Kateřina Bulantová

26.05.2015 09:27

Václav Kolín

(Karlovarský kraj)

Dobrý den , před nedávnem jsem napsal jak jsem se domníval poslední dopis na Vaší poradnu .Je až s podivem jak MPSV pečuje o mé a naše duševní zdraví. To že jsem podal námitku proti panu Víchovi a je mne vyhověno je v pořádku .řeší mne OSSZ z vedlejšího kraje ,ale už není v pořádku že OSSZ Karlovy vary Nepředala veškerou dostupnou zdravotní dokumentaci OSSZ Sokolov .Tak je jasné že jen na mech vozíku a ne na .el .Nehledě na stále es opakující se skutečnost zrraty lékařských zpráv .Podle nejnovějších neurologického (4 )hodinového kolečka jsem na Kurtzkeho stupnice postižení 7,5-8 bodů ,a zase se zpráva ztratila jak do Sokolova tak na odvolačku u auta nedošla .Mám rozjednané dvě věci schodolez a auto.Obdržel jsem dopis z MPSV kde je reakce na moji žádost o dar napsáno že krom příspěvku na zvláštní pomůcku nenají jinou možnost jak mne pomoci a teď to co mne dostalo Jasné že OSSZ Karlovy Vary auto zamítla a na odvolačku stále čekám a doplňuji zprávy které jsem sice dodal ,ale jak jsem psal zase se ztratili .Své tvrzení mohu doložit. MPSV v dopise tvrdí že příspěvek na zvláštní pomůcku auto .mne byla zamítnuta ,ale odvolací orgán ještě nerozhodl .Je tedy rozhodnuto za moje rejpání a bojování (o důchod jsem bojoval přes rok)už předem? Dá se proti takové úřednici bojovat ? Už nejde ani tak o to auto ,ale o to že je předem rozhodnuto. Děkuji S pozdravem Kolín Václav


27.05.2015 09:28

Odpověď:

Dobrý den, pane Kolíne, 

ministerstvo práce a sociálních věcí skutečně neposkytuje finance na pomůcky nad rámec příspěvku na zvláštní pomůcku, který vyplácí pobočky úřadu práce; pokud potřebujete finance buď nad rámec příspěvku, nebo na pomůcku, na kterou ÚP ani zdravotní pojišťovna nepřispívá, doporučuji zkusit obrátit se na některou z nadací, které na pomůcky přispívají. Kontakty na tyto nadace naleznete na našem Informačním portálu

Nejsem si zcela jista, zda správně chápu situaci, na kterou se ptáte. Napadá mě, že mohlo dojít k tomu, že Vám bylo umožněno vyjádření k podkladům odvolání, kde bylo v posudku Vašeho zdravotního stavu uvedeno, že nesplňujete zdravotní indikace potřebné pro nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku, a příspěvek Vám tedy nebude přiznán. Na základě těchto podkladů pak teprve bude vydáno konečné rozhodnutí. Pokud je toto Váš případ, pak je postup MPSV naprosto v pořádku. Pokud jsem však Vaši situaci nepochopila správně, můžete svůj dotaz upřesnit nejlépe prostřednictvím naší bezplatné poradenské linky 800 100 250 (k dispozici v pracovní dny v pondělí a středu od 9 do 13 hodin a v úterý a čtvrtek od 12 do 16 hodin). 

Kateřina Bulantová

25.05.2015 21:28

Jirka

(Moravskoslezský kraj)

Dobrý den Chtěl bych rekonstrukci koupelna, co Mi může uhradit UP. Prý Mi nezaplatil kachličky a baterie . Co tedy UP při rekonstrukci zaplatí?? A co platím Já?? Děkuji


26.05.2015 13:38

Odpověď:

Dobrý den, Jirko,

v rámci příspěvku na zvláštní pomůcku, kdy pomůckou jsou "stavební práce spojené s uzpůsobením koupelny a WC" úřad práce přispívá na stavební práce a s nimi nezbytně související stavební materiál (např. cihly, trubky na rozvod vody, omítky, elektroinstalační materiál, spojovací materiál, odpady; nikoli obklady, podlahové krytiny, sanita apod.). Kachličky (obklady) a vodovodní baterie ÚP nehradí. 

Obecné informace o příspěvku na zvláštní pomůcku naleznete na našem Informačním portálu.

Kateřina Bulantová 

23.05.2015 18:22

Dáša

(Moravskoslezský kraj)

Dobrý den,prosím Vás o radu.Moje tchýně /73/dostala v únoru letošního roku mozkovou mrtvici.Momentálně je levá ruka zcela nepohyblivá,noha trochu.Pohyb možný na vozíku.Nevím,kde bych měla žádat o nějaký příspěvek na úpravu koupelny,popř.schodiště.Poradíte mi,co vše k vyřízení potřebuji a kam přesně zajít.Děkuji Vám za ochotu.


25.05.2015 16:01

Odpověď:

Dobrý den, Dášo, 

v rámci příspěvku na zvláštní pomůcku, který lze žádat na pobočce úřadu práce dle místa trvalého bydliště, lze žádat mimo jiné o příspěvek na "stavební práce spojené s uzpůsobením koupelny a WC; jedná se o stavební práce a s nimi nezbytně související materiál na úpravu (nikoli o obklady, podlahové krytiny, sanitu apod.)". 

Co se týče úpravy schodiště, na tu ÚP nepřispívá, nicméně v rámci výše uvedeného příspěvku na zvláštní pomůcku lze získat i příspěvek na pomůcky, které slouží právě k překonávání schodů (nájezdové ližiny, přenosná rampa, schodolez, schodišťová plošina či sedačka). Z mojí pozice nejsem schopna zhodnotit, zda by některá z variant byla pro bydlení Vaší maminky vhodná, doporučuji zkusit se na možnosti informovat přímo u výrobců těchto pomůcek (kontakty v levém dolní části stránky).

Pro přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku se posuzuje, zda osoba splňuje potřebné zdravotní indikace (bližší informace včetně zdravotních indikací naleznete v rámci výše uvedeného odkazu); zdravotní stav posuzuje posudkový lékař OSSZ. Posudkového lékaře osloví ÚP, na Vás je tedy pouze podání žádosti (případně dalších dokumentů, podle toho, o kterou pomůcku žádáte - bližší informace o tom, co bude k žádosti o příspěvek na konkrétní pomůcku třeba doložit, získáte na ÚP.

Kateřina Bulantová

17.05.2015 14:40

Marta

(Moravskoslezský kraj)

Dobrý den, můj otec pobíral příspěvek na péči II.stupeň, pečovala jsem o něj 9 let, nyní umřel, já jsem pro OSSZ dostala písemné potvrzení o péči. Jsou tam uvedené jednotlivé roky a ke každému částka, která byla vyplacena. Vím, že pro mě jako pečující osobu to teď nemá na nic vliv, ale jde mi o princip, protože vůbec neseděly vyplacené částky. Otec pobíral jen 4000 měsíčne ve II. stupni,to znamená 48.000 ročně. Jak je možné, že u dvou kalendařních let byla uvedena částka celkem 96.000 ? To vychází na 8000 měsíčně.Paní na úřadě mi nebyla schopna toto vysvětlit, jí to tak vyjelo z počítače a ona mi k tomu víc neřekne.V dnešní době je tolik podvodů, že mi jde jen o to, zda se tady taky o podvod nejedná, jestli se nějaká "dobrá duše" nepřiživovala. Mám nad tím mávnout rukou nebo se na někoho obrátit a na koho ?


21.05.2015 10:33

Odpověď:

Dobrý den, Marto,

vůbec se nemusíte obávat, že by se v tomto případě jednalo o podvod; jedná se o standardní postup při výpočtu důchodu pečující osoby. 96 000 Kč jakožto roční vyměřovací základ se započítává za roky péče před tím, než byl zaveden příspěvek na péči (tzn. před 1.1.2007) bez ohledu na reálnou výši příspěvku v této době. 

Více informací o příspěvku na péči a výpočtu důchodu pečujících osob naleznete na našem Informačním portálu.

Kateřina Bulantová

05.05.2015 09:54

Lída

(Jihomoravský kraj)

Dobrý den,pokud bude má sestra v nemocnici a já tam budu stále s ní,bude i tak příspěvek na péči odebrán,když tam budeme déle než měsíc? Sestra potřebuje nepřetržitý dohled a péči,pokud bude v nemocnici sama jak se toto řeší,zavřou ji do klecového lůžka,dají ji pleny?,které ovšem hned sundá,aneb bude úplně tlumena prášky?Nikde jsem nečetla jak probíhá léčení v nemocnici mentálně postižených,sestra má IV stupeň bezmocnosti.Děkuji za odpověď.


05.05.2015 11:14

Odpověď:

Dobrý den, Lído, 

v § 14a, odst. 1 zákona č. 18/2006 Sb., o sociálních službách, je uvedeno, že příspěvek se nevyplácí, jestliže je oprávněné osobě po celý kalendářní měsíc poskytována zdravotní péče v průběhu hospitalizace, to neplatí v případě, kdy je s oprávněnou osobou k hospitalizaci přijata jako průvodce fyzická osoba, která byla uvedena v žádosti o příspěvek, popřípadě ohlášena jako osoba poskytující pomoc

Pokud budete tedy do nemocnice přijata jako doprovod Vaší sestry a budete o ni pečovat i po dobu její hospitalizace, výplata příspěvku bude sestře náležet i v případě, že by doba její hospitalizace přesáhla celý kalendářní měsíc; tzn. pokud by např. byla hospitalizována od 3.5. do 1.7. (byla by tedy v nemocnici celý měsíc červen). Hospitalizaci je třeba nahlásit na pobočce úřadu práce, která sestře vyplácí příspěvek, do 8 dnů od jejího zahájení.

Co se týče podmínek hospitalizace osob s těžkým mentálním postižením, bohužel Vám tento dotaz neumím zodpovědět, doporučuji zkusit se informovat buď přímo u vedoucího lékaře oddělení, kde by sestra měla být hospitalizována, popř. u sociálního pracovníka nemocnice, kde bude hospitalizace probíhat. Můžete se také s Vaším dotazem zkusit obrátit na Ligu lidských práv, která se v rámci projektu Férová nemocnice zabývá právy pacientů a medicinským právem. 

Kateřina Bulantová

03.05.2015 17:10

Lenka

(Moravskoslezský kraj)

Dobrý den, tchýně je ležící, vyřizujeme příspěvek na péči, kterou potřebuje celý den. Bydlí asi 15 km od nás. Chci se zeptat, je možné, abych já jako snacha byla uvedena jako pečujícíc osoba, ale při tom ji zajišťovala z větší části péči o ni jinou osobou, která není s ní v příbuzenském stavu?


05.05.2015 10:27

Odpověď:

Dobrý den, Lenko,

pečujících osob může být u osoby závislé vedeno více, možná je kombinace poskytování péče od blízkých osob, poskytovatelů sociálních služeb, nebo tzv. asistentů sociální péče (např. známý, soused, apod.). Všechny tyto osoby a poskytovatelé péče by však měli být uvedeni v dokumentaci týkající se příspěvku na péči Vaší tchyně, kterou vede Úřad práce. Důležité také je, aby byl příspěvek na péči vždy kompletně využit na zaplacení péče. Další podrobné informace ohledně příspěvku na péči si můžete přečíst na našem Informačním portálu.

Veronika Pawlusová

29.04.2015 15:28

Marta

(Moravskoslezský kraj)

Dobrý den,mám částečný důchod 1.stupně,celých 8 let mám v péči svého 94 letého otce, který má 2. stupeň bezmocnosti, nepracuji, potřebuje celodenní péči. Otec dostává příspěvek 4000 a ten mi dává za péči. Nyní se stalo, že upadl a zlomil si krček, je hospitalizovaný, je mi jasné, že po měcíci hospitalizace bude pozastaven příspěvek na péči. Nelze nyní předpokládat, jak dlouho bude v nemocnici. Mám dotaz: já jako pečující osoba musím se někde hlásit, že teď nepečuji o otce ? Určitě budu v péči pokračovat, jakmile ho propustí domů. Nyní vlastně za je za mě hrazeno zdravotní pojištění a doba péče se mi započítává, dojde k nějakému přerušení na tu dobu co bude otec hospitalizován ?


30.04.2015 11:47

Odpověď:

Dobrý den, Marto,

v případě, že je osoba, která pobírá příspěvek na péči, dlouhodobě (tzn. déle než 1 celý kalendářní měsíc) hospitalizována, výplata příspěvku se skutečně zastavuje a obnoví se až po propuštění ze zdravotnického zařízení. V případě Vašeho otce by došlo k zastavení příspěvku, pokud by např. byl hospitalizován od 30.4. do 1.6. (zastavila by se výplata příspěvku za měsíc květen). Hospitalizaci je třeba nahlásit na pobočce úřadu práce, která otci vyplácí příspěvek, do 8 dnů od jejího zahájení.

Co se týče Vašeho zdravotního pojištění a započítávání doby péče jako náhradní doby důchodového pojištění (tzn. jako odpracovaných let), zdravotní pojištění není za pečující osobu hrazeno v době, kdy byla závislé osobě (příjemci příspěvku) výplata příspěvku zastavena, tedy i v případě dlouhodobé hospitalizace. Nicméně vzhledem k tomu, že pobíráte invalidní důchod, stát za Vás zdravotní pojištění uhradí i z tohoto důvodu, k žádnému přerušení v platbách ZP by tedy nemělo dojít. Doporučuji však pro jistotu informovat o situaci Vaši zdravotní pojišťovnu.

Co se týče započítávání náhradní doby důchodového pojištění, pokud je závislá osoba dlouhodobě mimo domov ve zdravotnickém zařízení, započítává se doba péče jako náhradní doba důchodového pojištění pouze v případě, že doba pobytu závislé osoby (příjemce příspěvku na péči) mimo domov nepřekročí 90 kalendářních dní nepřetržitě nebo 120 kalendářních dní v průběhu celého roku. Přesáhne-li délka umístění závislé osoby ve zdravotnickém zařízení některou z výše uvedených dob, považuje se osoba za osobu pečující v období prvních 90, resp. 120 kalendářních dnů pouze v případě, že v tomto období závislou osobu v zařízení pravidelně navštěvovala a dle vyjádření tohoto zařízení se osobně podílela na péči o závislou osobu. O hospitalizaci vašeho otce by tedy bylo třeba OSSZ informovat v případě, že by byl hospitalizován déle než 90 kalendářních dní.

Kateřina Bulantová

29.04.2015 14:58

DANA

(Moravskoslezský kraj)

Dobrý den,prosím nevíte jaké jsou zkušenosti při podání mimořádného opravného prostředku na ministrni práce?Na LPK MPSV mi bylo zamítnuto navýšení PnP,ze st.2 na st.3.Vozičkářkq,paraplegie a jiné dg. jsem většinou na elektr.pol.posteli kvůli bolestem páteře.dík za odpověd´


30.04.2015 10:27

Odpověď:

Dobrý den, Dano, 

nevím, jaký opravný prostředek máte konkrétně na mysli (napadá mě buď přezkumné řízení, nebo žádost o odstranění tvrdosti zákona), nicméně v naší poradně bohužel nemáme zpětné vazby od klientů, kteří tyto opravné prostředky podávali, Váš dotaz tedy bohužel nejsem schopna zodpovědět. 

Kateřina Bulantová

26.04.2015 00:35

Zdenek

(Olomoucký kraj)

Dobrý den, syn si zažádal o nový průkaz ZTP/P z důvodu těžkého mentálního postižení,protože mu skončí platnost. Bude žádat i o příspěvek na koupi automobilu. Jak dlouho má platnost posouzení posudkového lékaře?Bude platit i na žádost o auto,nebo bude nutné znovu posuzovat synův zdravotní stav v rámci žádosti na auto? Pokud bude synovi přiznán příspěvek na auto,do jaké lhůty od rozhodnutí o příspěvku,musíme za přiznanou částku uskutečnit koupi auta? moc děkuji za odpověď Zdenek


28.04.2015 16:12

Odpověď:

Dobrý den Zdenku,

ptáte se, jak dlouho má platnost posouzení posudkového lékaře, zda bude platit i na žádost o auto, nebo zda bude nutné znovu posuzovat zdravotní stav Vašeho syna v rámci žádosti.
Jak dlouho má platnost posouzení posudkového lékaře nelze s přesností říci. Toto posouzení je individuální, proto je individuální i stanovená platnost posudku.
V případě žádosti o příspěvek na zvláštní pomůcku (motorové vozidlo) je třeba nové posouzení od posudkového lékaře, a to z toho důvodu, že pro nárok na dávku se posuzují jiné zdravotní indikace, než u žádosti o průkaz ZTP/P. Více informací o příspěvku naleznete na našem Informačním portálu.

Dále se ptáte, v jaké lhůtě je třeba uskutečnit koupi automobilu.
Příspěvek na zvláštní pomůcku je třeba použít v období do 3 měsíců po vyplacení příspěvku, nebo ve lhůtě stanovené konkrétní krajskou pobočkou Úřadu práce ČR.

Ivana Hájková

25.04.2015 09:22

Plačková

(Středočeský kraj)

Jsem ZTTP s paraplegií dolních končetin.Mám se dostavit na kontrolu zdravotního stavu kvůli zvýšení příspěvku na péči.Při minulé návštěvě mi připadalo, že hodnocení zdravotního stavu !!! zlehčují !!! a že svoje problémy neumím tkzv."prodat". Mám dotaz zda existuje někdo nebo nějaká asistenční služba , která by mě doprovázela na posudkovou komisi a zastupovala mě.A kde toto sehnat. Děkuji.Plačková


27.04.2015 12:30

Odpověď:

Dobrý den, paní Plačková,

opravdu mě mrzí, že máte pocit, že posudkový lékař, který naposledy hodnotil Váš zdravotní stav ohledně nároku na příspěvek na péči, Vaše zdravotní problémy zlehčuje. Pokud budete v rámci dalšího přezkumu nároku na příspěvek na péči pozvána k posudkové komisi osobně, můžete k jednání přizvat v podstatě kohokoliv, k zastupování při jednání posudkové komise byste měla zastupující osobě udělit plnou moc (lze i ústně do protokolu přímo při jednání). Obávám se, že žádná speciální asistenční služba, která by Vás zastupovala ve věci jednání o posouzení Vašeho zdravotního stavu, neexistuje.

Kateřina Bulantová

24.04.2015 07:29

Jan

(Jihomoravský kraj)

Dobrý den, mám dotaz ohledně příspěvku na motorové vozidlo. V měsíci lednu jsem si zažádal o příspěvek na vozidlo a zároveň jsem si vozidlo objednal. V měsíci květnu mám termín dodání vozidla, ale stále nevím, jak byla moje žádost posouzena. Co se stane v případě, že v květnu auto koupím a příspěvek mi bude přiznám až v červnu? Nepřijdu o tento příspěvek? Děkuji za odpověď a přeji krásný den. Jan.


27.04.2015 12:34

Odpověď:

Dobrý den, Jane,

příspěvek na zvláštní pomůcku lze poskytnout dokonce i na zvláštní pomůcku, která byla zakoupena v průběhu 12 kalendářních měsíců před dnem zahájení řízení o poskytnutí příspěvku. Dnem zahájení řízení o poskytnutí příspěvku je den podání žáosti o příspěvek. Ve Vašem případě tedy není problém v tom, pokud si vozidlo zakoupíte a příspěvek Vám bude přiznán až posléze.

Jediné riziko může být v tom, že nebudete dopředu vědět, zda Vám příspěvek bude přiznán, případně v jaké částce. Mnoho lidí se podle toho rozhoduje, jak drahé vozidlo pořídí, nicméně pokud již máte vozidlo objednané, nebude to zřejmě Váš případ.

Pro jistotu ještě doplňují informaci ohledně lhůty, za kterou má být řízení dokončeno. Lhůta pro vydání rozhodnutí o příspěvku činí 60 dnů (pro úřad práce, který rozhoduje o dávce) + 45 dnů (pro okresní správu sociálního zabezpečení, která posuzuje zdravotní stav žadatele). Pokud posudkový lékař okresní správy sociálního zabezpečení nemůže ze závažných důvodů dodržet lhůtu 45 dnů, sdělí tyto důvody úřadu práce a lhůta pro vydání posudku se automaticky prodlužuje o dalších 30 dnů (na 75 dnů). Celkem by tedy měla být maximální délka řízení 135 dní. Pokud by řízení trvalo déle, můžete zkusit podat opatření proti nečinnosti úřadu, více informací naleznete na našem Informačním portálu.

Veronika Pawlusová

14.04.2015 23:56

jana

(Hlavní město Praha)

Chtěla jsem se zeptat, můj syn trpěl od malička progresivní svalovou dystrofií a já se o něj celou dobu starala. Ted mám jít do důchodu a zajímalo by mě, z čeho mě vypočítají důchod.Z příspěvku o osobu blízkou nebo se tato doba vylučuje? Upozornuji, že jsem se starala o syna déle než 15 let, to je do jeho 29 let. Nevím jak jinak se zeptat. Děkuji předem za odpověd Jana 57 let


15.04.2015 11:55

Odpověď:

Dobrý den, Jano, 

pro účely stanovení výše invalidního důchodu osoby, která byla déle než 15 let pečující osobou, se provádí tzv. srovnávací výpočet, tedy v podstatě dva způsoby výpočtu výše důchodu, přiznána je poté ta výše, která vyjde výhodněji.

a) Období celé péče se považuje za dobu vyloučenou a operuje se pouze s příjmy z výdělečné činnosti, kterých pečovatel dosahoval před a po výkonu péče. Tyto příjmy se zprůměrují pouze na období, ve kterých jich bylo opravdu dosahováno, období péče se vyloučí, a to včetně případných přivýdělků, které zde pečovatel získal.
b) Do období výkonu péče po roce 2006 se dosadí jako "fiktivní příjem" celá částka příspěvku na péči, která je poskytovaná opečovávané osobě na základě zákona o sociálních službách (i kdyby z ní pečující osoba dostávala třeba jen část), a do let před rokem 2007, kdy se příspěvek na péči ještě nevyplácel, částka 96 000 Kč vynásobená příslušným koeficientem, a tento "fiktivní příjem" se přičte k případným přivýdělkům.

Kateřina Bulantová

14.04.2015 20:01

Pavel Vršan

(Zlínský kraj)

Dobrý den Maminka je na vozíku .Pobírala příspěvek na mobilitu nyní se její zdravotní stav zhoršil na tolik že již není v našich silách ji dopravovat na pravidelné lékařské prohlídky a veškeré úkony řešíme přez diakonii . Proto jsem šel nechat příspěvek zrušit .Bylo mi řečeno že si maminka musí podat písemnou žádost na zrušení přispěvku . Jak tuto žádost podat je na to nějaký formulář? Děkuji Vršan


15.04.2015 12:03

Odpověď:

Dobrý den, pane Vršane, 

žádost o odejmutí příspěvku na mobilitu nemá žádný speciální formulář. Do textu žádosti doporučuji uvést, že žádáte o odejmutí příspěvku na mobilitu z důvodu, že se maminka přestala opakovaně dopravovat. Uveďte také datum, od kterého chcete příspěvek odejmout - doporučuji uvést datum posledního dne v měsíci, kdy budete žádost podávat, příspěvek pak bude ještě vyplacen v měsíci po podání žádosti, je totiž vyplácen za měsíc zpětně (částka za duben je vyplácená v květnu); dále uveďte adresu trvalého bydliště a rodné číslo maminky, maminka by měla žádost také podepsat.

Kateřina Bulantová

04.04.2015 05:05

František

(Jihomoravský kraj)

Dobrý den,chtěl bych se zeptat na problém v našem domě.Je to 4 podlažní panelák.Již delší dobu se nájemci nemohou dohodnout na zřízení výtahu.Přízemí se odmítá podílet finančně a má i výhrady kvůli údajnému hluku kolem výtahu.Mám dotaz,zda je možné žádat o dotaci z EU.V 1.poschodí bydlí nechodicí nájemník,taky další nájemník po operaci páteře s následkem parézy do DK a s obtížemi při chůzi.Ve 3. a 4.poschodí nájemnice nad 80 let a nájemník s amputovaným palcem takže má problémy se scody.Děkuji za odpověď S pozdravem přáním hezkého dne Maňák František


07.04.2015 11:23

Odpověď:

Dobrý den, pane Maňáku,

na Váš dotaz není jednoduché odpovědět. Co se týká dotací z EU, na tento typ příspěvků se bohužel nespecializujeme a nejsem si jistá, zda je možné je na takový typ pomůcky dotaci získat. Můžete se ale zkusit zeptat na bytovém odboru ve Vašem konkrétním městě, zda nemají s takovým typem dotací zkušenosti.

Obecně je možné získat příspěvek na výtah od Úřadu práce jako příspěvek na zvláštní pomůcku. Z příspěvku na zvláštní pomůcku je možné získat příspěvek na svislou schodišťovou plošinu, což může být právě i výtah. Nevýhodou však je, že maximální výše tohoto příspěvku je 400 000 Kč, obávám se, že by tedy na zaplacení celého výtahu nestačil. Další obtíží může být skutečnost, že příjemcem příspěvku a tedy majitelem pomůcky může být jeden člověk. Aby byl výtah doveden až do čtvrtého patra, musel by na příspěvek dosáhnout právě obyvatel čtvrtého patra. Situace, že by výtah byl financován pro více lidí dohromady od Úřadu práce, tedy není zřejmě příliš pravděpodobná, nicméně doporučuji Vám zkusit se na Úřadu práce alespoň zeptat. Podrobné informace ohledně příspěvku včetně podmínek jeho získání si můžete přečíst na našem Informačním portálu.

Možností by mohlo být zkusit se obrátit na některou z nadací, která přispívá na pomůcky pro osoby se zdravotním postižením. Podmínky konkrétních nadací a kontakty na ně najdete na našem Informačním portálu.
Napadá mne, že nápad na financování výtahu by mohli mít rovněž konkrétní výrobci výtahů, kteří se jistě mohli setkat s různými situacemi a řešením financování, můžete tedy zkusit oslovit přímo je.

Veronika Pawlusová

03.04.2015 19:52

Jaroslava

(Středočeský kraj)

Dobrý den, pane Kráso, Tak jsem dnes byla s dcerou Monikou podat Žádost o přechod nároku na průkaz osoby se zdravotním postižením. Jaké bylo naše překvapení, když nám bylo sděleno, že dcera nový průkaz nedostane, že si máme požádat o průkaz až v srpnu, zároveň i o mobilitu, protože platnost posudkové komise je do posledního července tohoto roku. Vždy jsme žádaly s předstihem aspoň dvou měsíců aby lékařské posouzení komise na sebe navazovalo. Zaráží mne, že posudková na ZTP/P je platná do 31.7.2015 a žádost si máme podat až v srpnu.Úřednice operuje s tím, že dcera může jezdit v klidu na prozatímní ZTP/P do konce roku, když je platný do 31.12.2015 a na to, že nebude platná posudková se nemáme ohlížet. Také to zdůvodňovala tím, že to prostě nejde zadat do počítače až po platnosti posudkové. Na ZTP/P /zelená karta-jako kreditka / byla vymezena platnost do konce roku 2016. To už je prý neplatné. Mám z toho špatný pocit a prosím Vás o radu jak postupovat abych nepochybila. Děkuji mnohokrát a zdravím z Příbrami Jarka Hrubcová a Monika Růžičková Dobrý den, Tak jsem dnes byla s dcerou Monikou podat Žádost o přechod nároku na průkaz osoby se zdravotním postižením. Jaké bylo naše překvapení, když nám bylo sděleno, že dcera nový průkaz nedostane, že si máme požádat o průkaz až v srpnu, zároveň i o mobilitu, protože platnost posudkové komise je do posledního července tohoto roku. Vždy jsme žádaly s předstihem aspoň dvou měsíců aby lékařské posouzení komise na sebe navazovalo. Zaráží mne, že posudková na ZTP/P je platná do 31.7.2015 a žádost si máme podat až v srpnu. Úřednice operuje s tím, že dcera může jezdit v klidu na prozatímní ZTP/P do konce roku, když je platný do 31.12.2015 a na to, že nebude platná posudková se nemáme ohlížet. Také to zdůvodňovala tím, že to prostě nejde zadat do počítače až po platnosti posudkové. Na ZTP/P /s-karta / byla vymezena platnost do konce roku 2016. To už je prý neplatné. Mám z toho špatný pocit a prosím Vás o radu jak postupovat abych nepochybila. Děkuji mnohokrát a zdravím z Příbrami Jarka Hrubcová a Monika Růžičková


07.04.2015 10:08

Odpověď:

Dobrý den, Jaroslavo, 

jestli jsem Váš dotaz pochopila správně, zřejmě by měl Vaší dceři vydán dočasný průkaz osoby se zdravotním postižením s platností do 31. 12. 2015. Pro účely vydání tohoto dočasného průkazu se skutečně zdravotní stav držitele průkazu neposuzuje, posouzení zdravotního stavu Vaší dcery posudkovým lékařem by tedy proběhlo až na základě podané žádosti o nový průkaz po 31. 7. 2015. Žádost o nový průkaz i o příspěvek na mobilitu doporučuji podat ihned v srpnu, aby Vám navazovala platnost posudku pro účely průkazu a tedy i platnost nároku na příspěvek na mobilitu. Zelená kreditní karta (sKarta) již skutečně není platná, do 30. 4. loňského roku bylo tyto karty třeba vyměnit za dočasné průkazy platné nejdéle do 31. 12. 2015.

Na závěr si dovolím upozornit, že pan Krása v naší poradně nepracuje. 

Kateřina Bulantová

03.04.2015 12:53

Jana Kučerová

(Kraj Vysočina)

Dobrý den, jsem poživatelkou příspěvku na péči 2. stupeň a zajímalo by mě zda o tento příspěvek nepříjdu pokud se nastěhuju do domu s pečovatelskou službou. Všechny sociální služby, které potřebuji vykonává manžel - je uveden jako pečující osoba. Děkuji za odpověď


07.04.2015 09:59

Odpověď:

Dobrý den, paní Kučerová,

to, že se nastěhujete do domu s pečovatelskou službou, neznamená, že byste automaticky měla přijít o příspěvek na péči. Co se může změnit, je způsob využití příspěvku. Příspěvek můžete využít na „zaplacení“ za péči od manžela, zároveň však i na zaplacení péče, kterou Vám poskytnou pracovníci pečovatelské služby. Z textu Vašeho dotazu jsem pochopila, že zřejmě o poskytování péče od pracovníků pečovatelské služby nebudete mít zájem, nicméně bylo by dobré zjistit, zda není podmínkou umístění v domě s pečovatelskou službou právě využívání alespoň minimálního poskytování péče. Pokud ne, neměl by být s využitím příspěvku zřejmě problém.

Veronika Pawlusová

03.04.2015 07:53

marta

(Moravskoslezský kraj)

Dobrý den.Prosim o informaci.Me mamince je 75 let,pobira přispěvek 800kč a ma pohybove problemy.Nejhorši to mame s koupanim,ma jen vanu a do ni nevleze.Nemuže si ani sednout na to sedatko,to jsme již zkoušeli.Musime ji vždy jednou za 14 dni naložit a odvest osprchovat k sestře,jenže je to pro ni namahave.Chtěla bych se zeptat,zdali když nema prukazku ZTP zdali mame narok na přispěvek na sprchovy kout a jestli ano tak jak mame postupovat? Moc děkuji


03.04.2015 12:23

Odpověď:

Dobrý den, Marto,

příspěvek na "stavební práce spojené s uzpůsobením koupelny a WC", konkrétně na stavební práce a s nimi nezbytně související materiál na úpravu (např. cihly, trubky na rozvod vody apod.; nikoli obklady, podlahové krytiny, sanita apod.) je poskytován v rámci příspěvku na zvláštní pomůcku, který poskytují pobočky úřadu práce.

Pro přiznání příspěvku je třeba splnit některou ze zdravotních indikací daných v příloze zákona č. 329/2011 Sb., seznam zdravotních indikací naleznete v textu k příspěvku na našem Informačním portálu. Zdravotní stav pro účely přiznání tohoto příspěvku posuzuje posudkový lékař OSSZ, z mojí pozice sociální pracovnice bohužel nejsem schopna říci, zda Vaše maminka podmínky pro přiznání příspěvku splňuje či nikoliv, nicméně doporučuji zkusit na ÚP žádost o výše uvedený příspěvek podat.

Kateřina Bulantová

02.04.2015 16:21

janka

(Plzeňský kraj)

DOBRÝ DEN MAM ID 1.STUPNĚ NA OBĚ KOLENA SLYŠELA JSEM ŽE BYCH MOHLA DOSTAT PŘÍSPĚVEK NA SPRCHOVY KOUT ,DO VANY MAM PROBLEM VLEST DEKUJI JANKA


03.04.2015 12:17

Odpověď:

Dobrý den, Janko, 

v rámci příspěvku na zvláštní pomůcku, který poskytují pobočky úřadu práce, je poskytován i příspěvek na "stavební práce spojené s uzpůsobením koupelny a WC", jedná se o stavební práce a s nimi nezbytně související materiál na úpravu (např. cihly, trubky na rozvod vody apod.; nikoli obklady, podlahové krytiny, sanita apod.). 

Pro přiznání příspěvku je třeba splnit některou ze zdravotních indikací daných v příloze zákona č. 329/2011 Sb., seznam zdravotních indikací naleznete v textu k příspěvku na našem Informačním portálu. Zdravotní stav pro účely přiznání tohoto příspěvku posuzuje posudkový lékař OSSZ, z mojí pozice sociální pracovnice bohužel nejsem schopna říci, zda podmínky pro přiznání příspěvku splňujete či nikoliv. 

Kateřina Bulantová

01.04.2015 13:52

mirek

(Moravskoslezský kraj)

Dobrý den,obracim se na Vás s prosbou o informaci.Mám tatinka 79let,který bydli v rodinnem domku zaroven s postiženou dcerou-nedoslychavost a psychické problemy.Já bydlim cca 15minut odnich.Nyni je tatinek na tom dost bidně,špatná pohyblivost a stálé močeni a k tomu dalši neduhy,srdíčko,vysoký tlak.Prodělal chřipku a je na tom nyni docela blbě v mych očich.Jen polehává,zajde na WC i par krat do hodiny a tak je to i vnoci.Je na něm vidět bolest,ale k lekaři se nechce odvest.Sestra chodi do prace,takže otec je tam sam.Jidlo co ma nachystano si někdy ani neveme. Ja tam chodim denně,jenže vždy jen na chvili cca 2-3 hodiny-mam taky dosti problemy s pohybovym aparatem.Takže jsme zoufali,radi bychom mu pomohli.Do vany již nevleze a na sedčku do vany se boji sednout,tak ho jen tak obtirame-mam tim na mysli zada a tam kde se nedostane při běžne hygieně.Bojime se,když otec ulehne a přestane chodit,což muže byt každou chvili.Chtěl bych se zeptat,jak se to děla s takovyma ležakama třeba s tim koupanim? Sprchový kout tam nejde zřidit a když ano,tak stejně by tam otec nevlezl,nebot je koupelna strašně mala.Kdybych si ja třeba vyřidil na otce bezmocnost aspon ten 2 stupen,tak muže zustavat otec sam?Myslim tim par hodin? Stejně v noci by s nim byl problem kdyby se mu něco stalo,nebot ja tam chodit nemohu spat a sestra ta je nedoslychavá,takže kdyby bylo třeba pomoci tak by nepomohla.Ne


01.04.2015 15:23

Odpověď:

Dobrý den, Mirku, 

naprosto chápu, že máte o tatínka starost a chtěl byste mu co nejlépe pomoci a zajistit péči, kterou potřebuje. Co se týče pomoci s prováděním hygieny záleží hodně na tom, co tatínek sám zvládá a nezvládá, jak je možné s ním manipulovat, jak je pro něj vana v domě přístupná apod., doporučuji zkusit se domluvit s poskytovateli pečovatelské služby ve Vašem okolí, zda by Vám neporadili nějaký vhodný postup (popř. je možná i varianta, že by tatínka koupali zaměstnanci pečovatelské služby). Kontakty na pečovatelské služby ve Vašem okolí můžete buď nalézt v registru poskytovatelů sociálních služeb nebo je můžete získat na sociálním odboru obce s rozšířenou působností.

Pokud by tatínek získal příspěvek na péči (dříve bezmocnost) neznamenalo by to automaticky, že nemůže zůstat ani chvíli sám. Měl by však mít dostatečně zajištěnu péči, kterou potřebuje. Pečovat o něj můžete vy (nebo někdo jiný z rodiny), někdo ze známých nebo nějaká sociální služba (např. pečovatelská služba či osobní asistence), případně lze pečovatele kombinovat (např. částečně vy a částečně pečovatelská služba). Poskytovanou péči by si tatínek hradil z příspěvku na péči, o příspěvek se žádá na pobočce úřadu práce. 

Nejsem si zcela jista, zda jste Váš dotaz sepsal skutečně celý, pokud byste tedy měl ještě nějaké další dotazy, samozřejmě se na nás můžete znovu obrátit.

Kateřina Bulantová

29.03.2015 20:23

Marketa

(Moravskoslezský kraj)

Dobrý den,prosím o odpověď na dotaz na co vše je vázán finanční příspěvek na auto.Maminka je starobní důchodkyně,pobírá příspěvek na péčí I.stupně.Má velice špatnou mobilitu,/po TEP kolena a těžkém úrazu páteře/,všude ji vozím.Česká průmyslova pojišťovna mi proplácí cestovní náklady na benzín,když maminku vozím k lékařům na kontroly.Letos 16.9.2015 mi končí na autě technická a další už není možná.Budu muset něco ojetého pro maminku koupit.Proto bych chtěla zkusit zda by maminka nedosáhla na příspěvek na koupi auta,v jakékoliv částce.Nevím ale zda nemusí být třeba ještě ZTP,nebo ZTP/P,nebo zda stačí k podání žádosti a posouzení pochopitelně zdravotní dokumentace odborných lékařů a ten příspěvek na péči.Děkuji za odpověď. Marketa


31.03.2015 11:49

Odpověď:

Dobrý den, Markéto,

pro nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku poskytovaný na zakoupení motorového vozidla není potřeba mít přiznaný průkaz OZP (TP, ZTP, ZTP/P) ani příspěvek na péči. Důležité je, aby se žadatel pravidelně dopravoval a splňoval některou z následujících zdravotních indikací:
1. Zdravotní postižení uvedená v bodě 1 písm. a), b), d) až i) a l):
a) anatomická ztráta obou dolních končetin v bércích a výše,
b) funkční ztráta obou dolních končetin na podkladě úplné obrny (plegie) nebo těžkého ochrnutí,
d) funkční ztráta jedné horní a jedné dolní končetiny na podkladě úplné obrny (plegie) nebo těžkého ochrnutí,
e) ankylóza obou kyčelních kloubů nebo obou kolenních kloubů nebo podstatné omezení hybnosti obou kyčelních nebo kolenních kloubů pro těžké kontraktury v okolí,
f) ztuhnutí všech úseků páteře s těžkým omezením pohyblivosti alespoň dvou nosných kloubů dolních končetin,
g) těžké funkční poruchy pohyblivosti na základě postižení tří a více funkčních celků pohybového ústrojí s případnou odkázaností na vozík pro invalidy; funkčním celkem se přitom rozumí trup, pánev, končetina,
h) disproporční poruchy růstu provázené deformitami končetin a hrudníku, pokud tělesná výška postiženého po ukončení růstu nepřesahuje 120 cm,
i) anatomická ztráta dolní končetiny ve stehně s krátkým pahýlem bez možnosti oprotézování nebo exatrikulace v kyčelním kloubu,
l) anatomická ztráta dolní končetiny ve stehně s možností oprotézování.
2. Těžká nebo hluboká mentální retardace a stavy na rozhraní těžké mentální retardace.

Zdravotní stav žadatele posuzuje posudkový lékař na základě dokumentace od odborných lékařů. Žádost o příspěvek se podává na Úřadu práce, formulář žádosti si můžete vyzvednout tam, nebo stáhnout na webových stránkách MPSV. Podrobné informace ohledně příspěvku na zvláštní pomůcku poskytovaném na zakoupení motorového vozidla naleznete na našem Informačním portálu.

Veronika Pawlusová

28.03.2015 19:32

Zdenka

(Kraj Vysočina)

Dobrý den, nám bude 31.května po třech letech na dceru končit příspěvek na péči (st.I) , volala jsem na úřad, který vyplácí příspěvek a bylo mi sděleno, že se měnil software a neukazuje jim ukončení příspěvku, že si to máme hlídat sami. Stač, když bych až v půlce května požádala o nové posouzení?Mám obavy, když jsem pročítala, jak teď odebírají dětem příspěvky, aby nám ho dál prodloužili.Co se všechno letos posuzuje u ´příspěvku na péči u dítěte, zase se posuzují úkony, které je dítě schopno zvládnout, nebo je to nyní jinak?


31.03.2015 10:43

Odpověď:

Dobrý den, Zdenko,

řízení ohledně již přiznaného příspěvku na péči by mělo být zahájeno Úřadem práce tzv. z moci úřední. Pokud Vám pracovnice Úřadu práce řekla, že je potřeba, abyste si termín pohlídali a žádost podali sami, dle mého názoru by mělo stačit, pokud tak učiníte v půlce května. Příspěvek by měl být dceři vyplácen v dosavadní výši až do vydání nového rozhodnutí, a to i v případě, že by řízení o přezkumu nároku na příspěvek nebylo dokončeno před datem skončení platnosti předchozího posudku.

Dále se ptáte, jak se v současné době nárok na příspěvek na péči posuzuje. Kritéria přiznání příspěvku na péči se nezměnily od začátku roku 2012. Příspěvek se přiznává podle zvládání/nezvládání 10 základních životních potřeb. U dítěte je potřeba, aby na přiznání 1. st. příspěvku na péči nezvládalo 3 základní životní potřeby. Vymezení všech 10 základních životních potřeb a další informace naleznete na našem Informačním portálu.

Veronika Pawlusová

26.03.2015 07:58

Petr

(Jihomoravský kraj)

Dobrý den Letos v květnu nám bude končit příspěvek na péči. Musíme žádat znovu, nebo bude nové řízení zahájeno automaticky? Děkuji a pěkný den.


26.03.2015 15:49

Odpověď:

Dobrý den, Petře, 

pokud končí platnost posudku na příspěvek na péči, zahajuje pobočka úřadu práce řízení o přezkoumání nároku na příspěvek většinou sama (tzv. z moci úřední). Pokud do data ukončení platnosti posudku na příspěvek nedostanete z ÚP žádné vyrozumění, doporučuji se na ÚP např. telefonicky informovat, zda již bylo řízení zahájeno a případně v jaké je fázi. Příspěvek na péči však bude vyplácen ve stejné výši až do ukončení řízení, které by případně výši změnilo; a to i v případě, že by řízení bylo ukončeno až po uplynutí platnosti stávajícího posudku. 

Kateřina Bulantová

23.03.2015 19:35

jana

(Zlínský kraj)

dobry den chtěla bych se zeptat dostali jsme příspěvěk na zakuopeni auta a ted potřebujeme přepsat stare auta ktere je napsane na meho postiženeho syna ktery je vlastnik a provozovatel je jeho otec a na uřadu chteji potvrzeni od soudu že je jeho opatrovatel synovy je 16 let kam se mame obratit a co k tomu budeme potřebovat za dokumenty dekuji


25.03.2015 14:12

Odpověď:

Dobrý den, Jano,

jestli jsem Váš dotaz správně pochopila, jde Vám o to, že Váš manžel je zákonný zástupce syna a syn je majitelem vozidla, které potřebujete prodat a tedy přeregistrovat. Aby mohl manžel jako zákonný zástupce nakládat s majetkem nezletilého syna, skutečně potřebuje potvrzení soudu. V tomto případě je potřeba se obrátit na okresní soud dle místa Vašeho bydliště. Pro bližší informace (tedy co je potřeba k podání žádosti) se můžete obrátit přímo na soud, případně na některou z občanských poraden.

Nicméně píšete, že jste získali příspěvek na zvláštní pomůcku poskytovaný na zakoupení motorového vozidla. Pokud je jeho příjemcem rovněž nezletilý syn, rovněž bude potřeba při registraci vozidla souhlas opatrovnického soudu, proto Vám doporučuji pročíst si dokument, který ohledně této problematiky vytvořila NRZP.

Veronika Pawlusová

23.03.2015 16:51

Iveta Kabátová

(Liberecký kraj)

Dobrý den, před šesti lety jsme pro našeho tělesně postiženého syna, který má přiznanou invaliditu III. stupně (ZTP/P), pořídili auto, na které nám úřad poskytl příspěvek. Dříve platilo, že po pěti letech bylo možné požádat opětovně o příspěvek na pořízení vozidla. Vím, že platí nová vyhláška, která nyní prodlužuje tuto lhůtu na deset let. Zajímalo by mě, zda se tato nová lhůta vztahuje i na auta pořízená před platností nové vyhlášky (to znamená, že musíme čekat ještě čtyři roky, abychom mohli požádat o další příspěvek) nebo se nová lhůta vztahuje až na auta, která byla pořízená až později - až když začala platit vyhláška nová (pak bychom mohli požádat o příspěvek již nyní, protože uplynula již původní pětiletá lhůta). Snad je můj dotaz srozumitelný. Děkuji předem za odpověď.


25.03.2015 09:28

Odpověď:

Dobrý den, paní Kabátová,

příspěvek na zvláštní pomůcku poskytovaný na zakoupení motorového vozidla lze poskytnout opakovaně po uplynutí lhůty 10 let od data nabytí právní moci rozhodnutím o přiznání předchozího příspěvku. Výjimku z výše uvedené lhůty 10 let ovšem mají osoby, kterým do 31. 12. 2011 neuplynula celá pětiletá lhůta od poskytnutí příspěvků na zakoupení motorového vozidla dle vyhlášky č. 182/1991 Sb. Tyto osoby mohou po 1. 1. 2012 požádat poprvé o příspěvek na zvláštní pomůcku poskytovaný na pořízení motorového vozidla již po uplynutí 5 let, nikoli po 10 letech, což je i Váš případ. V současné době tedy můžete o příspěvek na Úřadu práce požádat.

praktikant Martin Rác

odborný dohled Veronika Pawlusová

15.03.2015 12:42

Tomáš

(Jihomoravský kraj)

Dobrý den, rád bych se vás zeptal na několik otázek. Na začátek popis situace: mám dědu 76 let, před 4 lety dostal pásový opar přes celá záda a hruď. Již 4 roky pouze leží v posteli a bere opiáty (má ochablé svalstvo, na půl ochrnutou pravou ruku,..). Jediné kam zvládne dojit za pomoci druhé osoby je na záchod či někam po bytě. Pokud jedeme k doktorovi, pomáháme mu ve dvou po schodech v paneláku (má výtah v mezipatře). Jinak používáme invalidní vozíček abychom ho dostali do auta a k lékaři. Snažíme se s ním jezdit za takovéto pomoci alespoň na chatu, aby nebyl neustále jen zavřený doma a změnil na chvíli prostředí. Zjistili jsme, že lze uplatnit nárok na příspěvek na péči (babička je s ním celý den doma, jinak hledá hlídání po rodině) uznali mu myslím 3 stupeň. Dědu vozím já jeho autem, které je dost poruchové (rok výroby 96) a za opravy je to opravdu velká položka. Je možné získat příspěvek na auto (nové či ojeté) či na jeho opravy (servis), co je k tomu nutné? Je možné získat příspěvek na plošinu nebo na schodolez? V případě úmrtí, co se děje s autem či plošinou? Zda se vrací nebo se musí zaplatit, nebo doplatit jen zbytek částky - pro příklad: auto je na 10 let a tato nešťastná situace nastane po 5 letech - vrací se polovina sumy, celá suma nebo auto? Jak je to u rampy či schodolezu? Má děda nárok na průkaz TP, ZTP nebo ZTP/P - pokud není možné ho jinak dopravovat než autem s pomocí (u průkazu je myslím možné dojet třeba pro postiženého až k domu bez pokutování policií? nebo vjezd do nemocnice). Děkuji za opověď, snažím se najít možnosti jak mu pomoci zkvalitnit život, aby nebyl zavřený doma, fixovaný na jeden pokoj, ale abychom se nezruinovali po finanční stránce (auto, opravy, rampa, případně sprchový kout úprava bytu na bezbarierový) Má děda nárok na příspěvek na mobilitu, aniž by to ovlivnilo příspěvek na péči či další záležitosti? Velice děkuji za odpověď, Tomáš.


17.03.2015 15:16

Odpověď:

Dobrý den, Tomáši,

v rámci tzv. příspěvku na zvláštní pomůcku lze získat různé typy pomůcek pro osoby se zdravotním postižením, tedy i příspěvek na motorové vozidlo, plošinu, schodolez, stavební práce spojené s úpravou koupelny, apod. O příspěvek lze žádat na Úřadu práce, k jeho získání je ale nutné splňovat konkrétní zdravotní indikace. Zdravotní stav posuzuje posudkový lékař. Podmínky k získání příspěvku na zvláštní pomůcku na schodolez, schodišťovou plošinu nebo úpravu koupelny si můžete pročíst na našem Informačním portálu ZDE, podmínky k získání příspěvku na zvláštní pomůcku na zakoupení motorového vozidla naleznete na našem Informačním portálu ZDE. Pokud by se stalo, že osoba, které byl příspěvek na zvláštní pomůcku přiznán, zemře, není nutné vracet žádnou poměrnou část příspěvku. Toto je ustanoveno v zákonu č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, §12, odst. 2, písm. c). Toto platí jak u příspěvku poskytnutého na vozidlo, tak i na schodolez, plošinu, nebo bezbariérovou úpravu koupelny.

Co se týká průkazu osoby se zdravotním postižením (tedy TP, ZTP, ZTP/P), k jeho získání je rovněž nutné splňovat konkrétní zdravotní indikace. Ty si můžete pročíst také na našem Informačním portálu. Kromě podmínek a informací, jak průkaz získat, jsou zde uvedeny i výhody, které se k vlastnictví průkazu vážou. O tento průkaz je možné zažádat na Úřadu práce.

Pokud by Váš dědeček získal průkaz ZTP nebo ZTP/P, mohl by si na obecním či městském úřadě zažádat o tzv. parkovací průkaz. Tento parkovací průkaz opravňuje držitele stát po dobu nezbytně nutnou s autem na místech, kde je zákaz stání, pokud tím nedojde k ohrožení bezpečnosti a plynulosti provozu a je-li to naléhavě nutné (zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, § 67).
Vyhláška č. 30/2001 Sb., § 15, odst. 2 a 3 potom upřesňuje, že takto označená auta mohou vjíždět na místa se zákazovou značkou s dodatkovými tabulkami "Mimo zásobování" nebo "Mimo dopravní obsluhu". V jednotlivých případech a je-li to naléhavě nutné, lze tolerovat i vjezd za značku s dodatkovou tabulkou "Jen zásobování" nebo "Jen obsluha". Více informací o parkovacím průkazu naleznete na našem Informačním portálu.

Co se týká příspěvku na mobilitu, tento se přiznává rovněž držitelům průkazu ZTP nebo ZTP/P, pokud se pravidelně dopravují. Jeho přiznání však nijak neovlivňuje příspěvek na péči. Podrobnější informace můžete na našem Informačním portálu.

Váš dotaz je velmi rozsáhlý, doporučuji Vám tedy pročíst si výše uvedené odkazy na Informačním portálu. Pokud by Vám nebylo něco jasné, můžete se na nás obrátit např. prostřednictvím naší bezplatné telefonní linky 800 100 250 (v provozu v pracovní dny: v pondělí a středu od 9 do 13 hodin a v úterý a čtvrtek od 12 do 16 hodin).

Veronika Pawlusová

15.03.2015 08:09

Fojtíkové Jana

(Jihomoravský kraj)

Dobrý den. Mám v péči maminku,která je imobilní a chtěla bych ji upravit bezbarierovou koupelnu. Má nárok na příspěvek na speciální pomůcku i když nemá žádnou diagnozu uvedenou v tabulkách. Má jen revmatickou artritidu a je prostě stará. Děkuji za odpověď.


17.03.2015 15:16

Odpověď:

Dobrý den, paní Fojtíková,

příspěvek na úpravu koupelny lez získat v rámci příspěvku na zvláštní pomůcku. Pokud však osoba chce tento příspěvek získat, je opravdu nutné, aby splňovala konkrétní zdravotní indikace:
1. Za těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí se považuje:
a) anatomická ztráta obou dolních končetin v bércích a výše,
b) funkční ztráta obou dolních končetin na podkladě úplné obrny (plegie) nebo těžkého ochrnutí,
c) anatomická ztráta podstatných částí jedné horní a jedné dolní končetiny v předloktí a výše a v bérci a výše,
d) funkční ztráta jedné horní a jedné dolní končetiny na podkladě úplné obrny (plegie) nebo těžkého ochrnutí,
e) ankylóza obou kyčelních kloubů nebo obou kolenních kloubů nebo podstatné omezení hybnosti obou kyčelních nebo kolenních kloubů pro těžké kontraktury v okolí,
f) ztuhnutí všech úseků páteře s těžkým omezením pohyblivosti alespoň dvou nosných kloubů dolních končetin,
g) těžké funkční poruchy pohyblivosti na základě postižení tří a více funkčních celků pohybového ústrojí s případnou odkázaností na vozík pro invalidy; funkčním celkem se přitom rozumí trup, pánev, končetina,
h) disproporční poruchy růstu provázené deformitami končetin a hrudníku, pokud tělesná výška postiženého po ukončení růstu nepřesahuje 120 cm,
i) anatomická ztráta dolní končetiny ve stehně bez možnosti oprotézování nebo exartikulace v kyčelním kloubu,
j) anatomická nebo funkční ztráta končetiny,
k) anatomická nebo funkční ztráta obou horních končetin,
l) anatomická ztráta dolní končetiny ve stehně s možností oprotézování.

Zdravotní stav žadatele (tedy to, zda osoba splňuje některou z výše uvedených diagnóz) posuzuje posudkový lékař. Obávám se, že pokud osoba některou z indikací nesplňuje, nebude jí příspěvek zřejmě přiznán. Nejsem však schopna ze své pozice nárok Vaší maminky posoudit, toto může opravdu pouze lékař. Navíc upozorňuji, že tento příspěvek lze získat pouze na stavební práce spojené s uzpůsobením koupelny a WC; jedná se o stavební práce a s nimi nezbytně související materiál na úpravu (nikoli o obklady, podlahové krytiny, sanitu apod.).

O příspěvek na zvláštní pomůcku lze žádat na Úřadu práce, podrobné informace ohledně příspěvku na zvláštní pomůcku naleznete na našem Informačním portálu.

Veronika Pawlusová

10.03.2015 22:12

helena

(Středočeský kraj)

Dobrý večer, měla bych dotaz. Moje sestřenice, kreré je 50 roků, byla vybrána a od zruba poloviny února letošního roku žije v tzv. chráněném bydlení. Je poživatelkou inv.důchodu v I. stupni. Zařízení, které jí chráněné bydlení poskytlo a ve kterém je již několik roků evidována jí zajistilo i zaměstnání. Zatím má zkušební pracovní smlouvu na tři měsíce - úklid na poloviční úvazek. Vzhledem ke skutečnosti, že po sečtení celkových příjmů, včetně příspěvků na mobilitu,kterých dosáhne, pokryjí skoro beze zbytku finanční částku, kterou si zařízení účtuje za chráněné bydlení. Příspěvek na PnP, o který se opětovně žádá a který by tentokrát např. vyšel, alespoň v I. stupni, by v případě přiznání byl vyplácen komu? Na žádosti o příspěvek na PnP jsou uvedeny dva pečující: zařízení a její matka. Trvalé bydliště žadatelky je stále u rodičů a není zbavena právních úkonů. Její matka je již ve věku a proto se snaží dceru do budoucna zajistit, ale jestliže ona nebude schopna si úhradu platit, tak zřejmě nebude mít možnost ve chráněném bydlení setrvávat. Na základě výše uvedených skutečnostích se ptám, zda by mohla být v žádosti uvedena pouze její matka. Děkuji za kladný přístup a poradenství, které poskytuje. S pozdravem příjemného blížícího se jarního období přeje Helena


11.03.2015 12:50

Odpověď:

Dobrý den, Heleno, 

pokud Vaše sestřenice není zbavena svéprávnosti (způsobilosti k právním úkonům), její svéprávnost nijak omezena nebo neexistuje nějaký jiný závažný důvod, měl by být příspěvek na péči vyplácen přímo jí (buď převodem na účet, a nebo poštovní poukázkou). Z příspěvku by si pak měla hradit péči, kterou jí poskytuje zařízení, kde nyní bydlí v chráněném bydlení, a její matka. 

V žádosti o příspěvek by měli být uvedeni všichni, kdo žadateli o příspěvek (Vaší sestřenici) poskytují péči, tedy jak zařízení, kde bydlí, tak matka, pokud např. za dcerou dochází a pomáhá jí s některými úkony. 

V případě, že by sestřenice neměla dostatek financí na úhradu bydlení, může na pobočce ÚP požádat o doplatek na bydlení (dávka pomoci v hmotné nouzi). 

Kateřina Bulantová

09.03.2015 20:12

mariebrychtova

(Kraj Vysočina)

Dobry den staram se o svoji mamku je po operaci obou kycli ,v obou kolenach je altroza a mamka ma tezkou demenci -je to ten NEMEC co zapomina a porad neco skovava mam prukaz ztp-p i plnou moc na mamku mam narok na auto vsude ji vozim.Diky Marus


10.03.2015 14:32

Odpověď:

Dobrý den, paní Brychtová, 

rozumím-li správně, ptáte se, zda můžete získat na Vaši maminku příspěvek na auto. Obecně se příspěvek na zvláštní pomůcku, pod kterou spadá i motorové vozidlo, přiznává lidem s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí anebo těžkou nebo hlubokou mentální retardací. Žádost o tento příspěvek se podává na pobočce úřadu práce, zdravotní stav maminky bude posuzovat posudkový lékař OSSZ. Nemohu zhodnotit, jestli maminka podmínky pro přiznání příspěvku splňuje, ale doporučuji zkusit žádost podat. 

praktikant Martin Rác

odborný dohled Kateřina Bulantová
 

09.03.2015 13:10

Karel

(Moravskoslezský kraj)

Dobrý den.Nevim koho se optat,tak to zkoušim u Vas. Bydlim s matkou,která je na to nyni docela dost špatně a bude ji přiznan bud 2 a nebo 3 stupen .Rozhodl jsem se,že ji do domova nedam,ale že se o ni postaram. měl bych dotaz,zdali když budu osoba která se o ni stara,tak zdali musim byt stale s ni doma a nebo bych mohl mit praci na 4 hodiny? slyšel jsem,že chodi kontroly a že u ni musim byt stale. Ale stejně taky já musim chodit na nakupy,a hlavně k lekaři,tam chodivam časo. O matkzu se v me nepřitomnosti nema kdo starat. Ale když ji nachystam jidlo k lužku dam ji k němu WC,tak par hodin vydrži.Nedovedl bych si to představit,kdybych nemohl ji nechat par hodin o samotě. Děkuji


10.03.2015 13:43

Odpověď:

Dobrý den, Karle, 

i v případě, že poskytujete péči matce, která pobírá (nebo bude pobírat) příspěvek na péči, můžete při poskytování péče pracovat. Nicméně pokud by matka vzhledem ke svému zdravotnímu stavu potřebovala neustálou péči nebo dohled, bylo by třeba na dobu, kdy budete v zaměstnání, zajistit péči jiné osoby (někdo z příbuzných, sousedů či známých) nebo sociální služby (osobní asistence či pečovatelská služba). Tito další pečovatelé by pak byli měli být uvedeni v dokumentaci k příspěvku na péči Vaší matky (tuto dokumentaci vede pobočka ÚP, která vyplácí příspěvek) a za svoji péči by dostávali část matčina příspěvku na péči. Kontakty na sociální služby můžete hledat buď v Registru poskytovatelů sociálních služeb (lze vyhledávat dle okresů, krajů i typu služby) nebo na sociálním odboru obce s rozšířenou působností.

Rozhodně ovšem není pravdou, že byste s matkou musel za každých okolností být 24 hodin denně doma. Kontroly využívání příspěvku na péči slouží spíše k tomu, aby zjistily, zda péče o příjemce příspěvku (Vaši matku) je poskytována řádně a je zaměřena na základní životní potřeby, které příjemce příspěvku nezvládá (základní životní potřeby jsou popsány v textu k příspěvku na našem Informačním portálu).  

Kateřina Bulantová

08.03.2015 17:10

Marie

(Ústecký kraj)

Dobrý den. Potřebovala bych od vás radu. Již několik let pečuji o mou sestru která je postižená od narození. Má III.stupeň myslím psáno středně těžká závislost ZTP/P. Prozatím jsem mohla chodit do práce jelikož mé dospělé děti pomáhali s péčí. Děti se mi odstěhovali a je to problém. A já bych potřebovala vědět pokud budu muset zůstat doma jak bych to měla s roky do SD a výpočtem důchodu. Jestli by se mi roky péče počítali. Nebo jak to vůbec je. Jestli bych také co budu doma dostávala od úřadu práce nějaké soc.dávky. Nic o tom nevim. V papírech jsem vedena jako pečující osoba i mé děti. Sestra má jiné bydliště ale roky už bydlí u mne. Jsem ročník 1962 a má sestra 1957. Snad jsem vám to popsala dobře. Párkrát jsem vám psala o radu a vždy jsem byla spokojena. Předem děkuji za odpověď.


09.03.2015 10:28

Odpověď:

Dobrý den, Marie, 

jsem ráda, že jste s naší poradnou spokojena a doufám, že tomu tak bude i nadále. Co se týče Vašeho dotazu, pokud byste z důvodu péče o Vaši sestru, která pobírá příspěvek na péči III. stupně, musela opustit zaměstnání, hradil by za Vás stát zdravotní pojištění a doba péče by Vám byla započítávána jako náhradní doba důchodového pojištění, tedy jako odpracované roky (z Vašeho dotazu předpokládám, že jste v současnosti zřejmě jedinou pečující osobou Vaší sestry a tedy jste zároveň osobou pečující v největším rozsahu). Doporučuji však na Vaší zdravotní pojišťovně a na OSSZ dle místa Vašeho trvalého bydliště poskytování péče nahlásit (předložit potvrzení o tom, že jste pečující osobou; potvrzení Vám vydá pobočka ÚP, která sestře vyplácí příspěvek). 

Co se týče výpočtu důchodu pečující osoby, záleží na tom, jak dlouho byla poskytována péče:

U osob pečujících déle než 15 let se provádí tzv. srovnávací výpočet, prakticky tedy dva typy výpočtu výše dávky:

a) Období celé péče se považuje za dobu vyloučenou a operuje se pouze s příjmy z výdělečné činnosti, kterých pečovatel dosahoval před a po výkonu péče. Tyto příjmy se zprůměrují pouze na období, ve kterých jich bylo opravdu dosahováno, období péče se vyloučí, a to včetně případných přivýdělků, které zde pečovatel získal.

b) Do období výkonu péče po roce 2006 se dosadí jako "fiktivní příjem" celá částka příspěvku na péči, která je poskytovaná opečovávané osobě na základě zákona o sociálních službách (i kdyby z ní pečující osoba dostávala třeba jen část), a do let před rokem 2007, kdy se příspěvek na péči ještě nevyplácel, částka 96 000 Kč ročně (tzn. 8 000 měsíčně) vynásobená příslušným koeficientem, a tento "fiktivní příjem" se přičte k případným přivýdělkům. Pečující osobě se po provedení těchto dvou výpočtů přizná výměra důchodu v té výši, která vyjde výhodněji.

Pokud péče netrvala alespoň výše zmíněných 15 let, je možnost zažádat si při podání žádosti o starobní či invalidní důchod alespoň o vyloučení doby péče - to je výhodné zejména v případě, že pečující osoba dosahovala v době péče nízkých nebo nulových výdělků - vyloučením doby péče dojde k tomu, že tyto nízké výdělky nebudou při výpočtu důchodu zohledněny a celkový výdělek se nebude rozpočítávat i na vyloučenou dobu. I v případě, že se doba péče (resp. výdělky z této doby) vyloučí, bude započtena jako náhradní doba důchodového pojištění (tedy odpracované roky).

Kateřina Bulantová

06.03.2015 15:02

Ivana

(Karlovarský kraj)

Dobrý den chtěla bych se zeptat jak se počítá PEČUJÍCÍM OSOBÁM důchod naše zdravotně postižené děti navštěvují denní stacionář i terapeutické dílny má na výpočet našeho důchodu nějaký vliv


09.03.2015 09:36

Odpověď:

Dobrý den, Ivano, 

způsob výpočtu důchodu pečující osoby závisí na tom, jak dlouho tato osoba poskytovala péči:

U osob pečujících déle než 15 let se provádí tzv. srovnávací výpočet, prakticky tedy dva typy výpočtu výše dávky:

a) Období celé péče se považuje za dobu vyloučenou a operuje se pouze s příjmy z výdělečné činnosti, kterých pečovatel dosahoval před a po výkonu péče. Tyto příjmy se zprůměrují pouze na období, ve kterých jich bylo opravdu dosahováno, období péče se vyloučí, a to včetně případných přivýdělků, které zde pečovatel získal.

b) Do období výkonu péče po roce 2006 se dosadí jako "fiktivní příjem" celá částka příspěvku na péči, která je poskytovaná opečovávané osobě na základě zákona o sociálních službách (i kdyby z ní pečující osoba dostávala třeba jen část), a do let před rokem 2007, kdy se příspěvek na péči ještě nevyplácel, částka 96 000 Kč ročně (tzn. 8 000 měsíčně) vynásobená příslušným koeficientem, a tento "fiktivní příjem" se přičte k případným přivýdělkům. Pečující osobě se po provedení těchto dvou výpočtů přizná výměra důchodu v té výši, která vyjde výhodněji.

Pokud péče netrvala alespoň výše zmíněných 15 let, je možnost zažádat si při podání žádosti o starobní či invalidní důchod alespoň o vyloučení doby péče - to je výhodné zejména v případě, že pečující osoba dosahovala v době péče nízkých nebo nulových výdělků - vyloučením doby péče dojde k tomu, že tyto nízké výdělky nebudou při výpočtu důchodu zohledněny a celkový výdělek se nebude rozpočítávat i na vyloučenou dobu. I v případě, že se doba péče (resp. výdělky z této doby) vyloučí, bude započtena jako náhradní doba důchodového pojištění (tedy odpracované roky).

Podmínky pro započtení doby péče jako odpracovaných let (a tedy i podmínkou pro výpočet důchodu pečující osoby výše uvedenými způsoby) jsou následující:

 • osoba pečovala o osobu mladší 10 let, která pobírá příspěvek na péči I. stupně, nebo o osobu bez omezení věku, která pobírá příspěvek na péči II. - IV. stupně
 • jedná se o péči o osobu blízkou (manželé, příbuzní v řadě přímé, děti, sourozenci, zeť, snacha a manžel rodiče, a to kteréhokoli z manželů) nebo se závislou osobou žila osoba pečující ve společné domácnosti
 • osoba poskytovala péči v největším rozsahu. 

Výše uvedené podmínky musí být splněny zároveň. V případě, že dítě, o které pečuje matka, navštěvuje nějaké zařízení (např. denní stacionář), záleží na tom, zda je matka i přesto osobou pečující v největším rozsahu - tzn., zda poskytuje péči po největší část dne. 

Kateřina Bulantová

06.03.2015 11:23

Marie

(Středočeský kraj)

Dobrý den, prosím které nadace přispívají na motomedy a které přispívají na toaletní vozíky. Děkuji Černá


06.03.2015 14:08

Odpověď:

Dobrý den, paní Černá, 

kontakty na nadace, které přispívají na kompenzační pomůcky pro zdravotně postižené, naleznete na našem Informačním portálu. Bohužel nemáme k dispozici kompletní přehled, na co konkrétně jednotlivé nadace přispívají, vzhledem k tomu, že se nabídky nadací mohou průběžně měnit, jak vznikají a zanikají konkrétní projekty nadací. Doporučuji podrobně prostudovat webové stránky jednotlivých nadací, případně je zkusit oslovit.

Kateřina Bulantová

06.03.2015 09:52

Marie

(Středočeský kraj)

Dobrý den, potřebuji pro svého postiženého syna...vozíčkáře- výsuvnou a otočnou sedačku do auta. Za tuto úpravu budu platit...doplácet 10procent z částky u mě z částky 50 tisíc. Shodou okolností se nám rozbil toaletní a sprchovací vozík, který stojí 14 tisíc (potřebuji tento typ, nejvhodnější, nevím proč to pro postižené stojí vždy takové peníze). VZP zaplatí 4 tisíce a já musím doplatit 10 tisíc. Vím, že mohu požádat nadace, ale já ty peníze a hlavně tu pomůcku potřebuji hned, ne až se vyřídí veškerá dokumentace s nadacemi...plno vyběhávání (příjmy, zůstatek účtů, zda nemáme šperky, obrazy aj). Kde na to ty lidi mají brát. Jen se velice bojím, aby se nerozbil vozík...zase doplácet 10 procent. neustálý koloběh s penězi a obavami. Vlastně se na nic neptám, jen mi je z toho smutno. Marie


06.03.2015 13:57

Odpověď:

Dobrý den, Marie, 

naprosto chápu, že je mnohdy velmi složité sehnat finance na potřebné pomůcky, zvláště pokud konkrétní pomůcku potřebujete získat co nejdříve. V některých případech je alespoň možnost řešit situaci přechodně zapůjčením pomůcky, než se vyřeší financování pomůcky vlastní. Kontakty na půjčovny kompenzačních pomůcek pro zdravotně postižené naleznete na našem Informačním portálu (viz menu v levé dolní části stránky, v sekci půjčovny obecné naleznete všechny půjčovny včetně těch, které nemají na webových stránkách zveřejněn seznam pomůcek). 

Nedostatek financí na pořízení pomůcek je skutečně možné řešit mimo jiné i prostřednictvím nadací; seznam nadací, které přispívají na pomůcky osobám se zdravotním postižením, naleznete na našem Informačním portálu. V případě, že na nějakou pomůcku přispěje úřad práce v rámci příspěvku na zvláštní pomůcku a žadatel o tento příspěvek nemá dostatek financí na doplatek 10% z ceny pomůcky, lze ÚP požádat o snížení spoluúčasti (doplatku). Doporučuji se na tuto možnost na ÚP informovat, dokládají se příjmy a celkové sociální a majetkové poměry žadatele a osob ve společné domácnosti; minimální spoluúčast činí 1 000 Kč. 

Kateřina Bulantová

04.03.2015 12:56

Michaela Janoušková

(Moravskoslezský kraj)

Dobrý den, pro svého dospělého syna (ne tedy nezletilého), těžce postiženého a zbaveného svéprávnosti jsem podala jako jeho opatrovník žádost o zakoupení motorového vozidla. Dívám se na odpověd paní Jarmile ze dne 14.2., týká se toto beze změn i mne?Pokud vím, nikdo z mých známých si na problém se zápisem auta na zletilé nesvéprávné dítě v Ostravě nestěžoval, ted mám ale velké obavy a moc nevím, co dělat. Žádost jsem podala před 2 týdny. Pokud bych chtěla hned ted požádat soud o souhlas s nákupem auta, musím mí předběžnou Fa, já zatím ale nemám vybráno, objíždíme prodejny s vozíkem, moc se nám nikam nevejde. Hlavně ale netuším, kolik peněz dostaneme, taky podle toho budu auto vybírat. Ted nevím, jestli to mám risknout a nestarat se, nerada bych se ale nakonec dostala do neřešitelného problému. Děkuji Ani mi moc není jasné, který prodejce vydá předběžnou fa na několik měsíců dopředu


05.03.2015 13:39

Odpověď:

Dobrý den, paní Janoušková, 

potřeba získat k nákupu i registraci motorového vozidla souhlas opatrovnického soudu se týká i případů zletilých osob, které jsou buď zbaveny svéprávnosti, nebo jsou ve svéprávnosti omezeny a jedná za ně opatrovník. Problém v této oblasti nastal až v letošním roce, je tedy možné, že Vaši známí se s tímto dosud nesetkali, protože nákup vozidla řešili v minulém roce nebo dříve.

Dle mého názoru není doložení předběžné faktury nezbytně nutné, v textu návrhu k soudu však doporučuji uvést, např. že konečná cena vozidla se bude odvíjet od výše přiznaného příspěvku na zvláštní pomůcku poskytovaného na zakoupení motorového vozidla, případně nabídnout doložení faktury za nákup vozidla dodatečně.

S formulací návrhu k opatrovnickému soudu Vám mohou pomoci pracovníci některé z občanských poraden, případně se můžete obrátit na právníka.

Kateřina Bulantová

03.03.2015 21:27

Marie

(Středočeský kraj)

Dobrý den, potřebuji provést úpravu vozidla (výsuvnou a otočnou sedačku) pro vozíčkáře. Jak je to prosím s příspěvkem od ÚP. Jak mám postupovat nebo jak se postupuje. Děkuji Marie


04.03.2015 11:08

Odpověď:

Dobrý den, Marie,

příspěvek na úpravu vozidla je možné získat od úřadu práce v rámci příspěvku na zvláštní pomůcku. Je potřeba, abyste na ÚP podali žádost o tento příspěvek, formuláře žádostí naleznete ZDE. Aby osoba mohla příspěvek na zvláštní pomůcku na dodatečnou úpravu vozidla získat, musí splňovat některou z následujících zdravotních indikací:
1. Za těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí se považuje:
a) anatomická ztráta obou dolních končetin v bércích a výše,
b) funkční ztráta obou dolních končetin na podkladě úplné obrny (plegie) nebo těžkého ochrnutí,
c) anatomická ztráta podstatných částí jedné horní a jedné dolní končetiny v předloktí a výše a v bérci a výše,
d) funkční ztráta jedné horní a jedné dolní končetiny na podkladě úplné obrny (plegie) nebo těžkého ochrnutí,
e) ankylóza obou kyčelních kloubů nebo obou kolenních kloubů nebo podstatné omezení hybnosti obou kyčelních nebo kolenních kloubů pro těžké kontraktury v okolí,
f) ztuhnutí všech úseků páteře s těžkým omezením pohyblivosti alespoň dvou nosných kloubů dolních končetin,
g) těžké funkční poruchy pohyblivosti na základě postižení tří a více funkčních celků pohybového ústrojí s případnou odkázaností na vozík pro invalidy; funkčním celkem se přitom rozumí trup, pánev, končetina,
h) disproporční poruchy růstu provázené deformitami končetin a hrudníku, pokud tělesná výška postiženého po ukončení růstu nepřesahuje 120 cm,
i) anatomická ztráta dolní končetiny ve stehně bez možnosti oprotézování nebo exartikulace v kyčelním kloubu,
j) anatomická nebo funkční ztráta končetiny,
k) anatomická nebo funkční ztráta obou horních končetin,
l) anatomická ztráta dolní končetiny ve stehně s možností oprotézování.

Zdravotní stav žadatele (tedy to, zda osoba splňuje některou z výše uvedených diagnóz) posuzuje posudkový lékař. Podrobné informace ohledně příspěvku na zvláštní pomůcku si můžete přečíst na našem Informačním portálu.

Veronika Pawlusová

02.03.2015 18:16

Alena

(Jihomoravský kraj)

Dobrý den, prosím o radu jak to budu mít s důchodem. Pečuji o dceru se zdravotním postižením, je jí třináct let a pobírám na ni PnP ve III. stupni po celou dobu. Nyní nám přišlo posouzení a III. stupeň jí posoudili do 15 let a 2 měsíců jejího věku. Já pracuji nyní příležitostně na zkrácený úvazek.Před narozením dcery do roku 2001 jsem byla zaměstnaná na plný úvazek a měla jsem odpracovaných 21 let. Jak se bude vypočítávat starobní důchod? Děkuji za odpověď


03.03.2015 13:00

Odpověď:

Dobrý den, Aleno,

péče o osobu závislou na péči jiné osoby se při určování nároku na starobní důchod zohledňuje jak z hlediska doby pojištění (jedná se o tzv. "náhradní dobu pojištění"), tak při výpočtu výše procentní výměry důchodu.
Rozlišují se 2 situace a způsoby výpočtu dávky a to dle délky péče:

1) U osob pečujících déle než 15 let se provede tzv. srovnávací výpočet, prakticky tedy dva typy výpočtu výše dávky:
a) Období celé péče se považuje za dobu vyloučenou a operuje se pouze s příjmy z výdělečné činnosti, kterých pečovatel dosahoval před a po výkonu péče. Tyto příjmy se zprůměrují pouze na období, ve kterých jich bylo opravdu dosahováno, období péče se vyloučí, a to včetně případných přivýdělků, které zde pečovatel získal.
b) Do období výkonu péče po roce 2006 se dosadí jako "fiktivní příjem" celá částka příspěvku na péči, která je poskytovaná opečovávané osobě na základě zákona o sociálních službách (i kdyby z ní pečující osoba dostávala třeba jen část), a do let před rokem 2007, kdy se příspěvek na péči ještě nevyplácel, částka 96 000,-Kč vynásobená příslušným koeficientem, a tento "fiktivní příjem" se přičte k případným přivýdělkům. Pečující osobě se po provedení těchto dvou výpočtů přizná výměra důchodu v té výši, která pro něj vyjde výhodněji.

2) Pokud péče netrvala alespoň výše zmíněných 15 let, je možnost zažádat si při podání žádosti o starobní či invalidní důchod alespoň o vyloučení doby péče - to je výhodné zejména v případě, že pečující osoba dosahovala v době péče nízkých nebo nulových výdělků - vyloučením doby péče dojde k tomu, že tyto nízké výdělky nebudou při výpočtu důchodu zohledněny a celkový výdělek se nebude rozpočítávat i na vyloučenou dobu. I v případě, že si necháte dobu péče (resp. výdělky z této doby) vyloučit, bude Vám doba péče započtena jako náhradní doba důchodového pojištění (tedy odpracované roky).

Pečující osobě se po provedení těchto dvou výpočtů přizná výměra důchodu v té výši, která pro něj vyjde výhodněji.

Veronika Pawlusová

24.02.2015 08:39

Jana

(Karlovarský kraj)

Dobrý den. Můj syn je autista se středně těžku mentální retardací. Žádala jsem o příspěvek na automobil, ale byl mi zamítnut, z důvodu zdravotního stavu syna. Musím ho ale dovážet do školy, protože není soběstačný a nemáme spoj z místa bydliště. Má význam podávat odvolání, když má syn "pouze" středně těžkou mentální retardaci, a né těžkou retardaci, jak je v zákoně? Nebo by to byla jen zbytečná mašinérie, která by nakonec skončila opět zamítnutím? Můžu aspoň zažádat o nějaký příspěvek na opravu starého auta, které už nemá dobrý technický stav. Automobil je k našemu životu nezbytný, ale bohužel nemám prostředky na zakoupení nového. Děkuji za odpověď.


24.02.2015 14:50

Odpověď:

Dobrý den, Jano,

z mojí pozice sociální pracovnice bohužel nejsem schopna posoudit, zda je v případě Vašeho syna šance na úspěch odvolání ve věci nepřiznání příspěvku na zvláštní pomůcku poskytovaného na zakoupení motorového vozidla. Doporučuji zkusit Váš dotaz zkonzultovat s psychologem (popř. psychiatrem), ke kterému se synem docházíte; zkusit zjistit, zda je možné, že by zdravotní stav Vašeho syna mohl být považován "alespoň" za "stav na rozhraní těžké mentální retardace". 

Příspěvek na opravu motorového vozidla se bohužel již od 31.12.2011 neposkytuje. Pokud by však Vašemu synovi nebyl přiznán příspěvek na zakoupení motorového vozidla (popř. pokud by částka přiznaného příspěvku nepokryla celou cenu vozidla), lze zkusit požádat o příspěvek na pořízení (nebo dofinancování) vozidla některou z nadací, které na nákup přispívají. Seznam těchto nadací a jejich kontaktní údaje naleznete na našem Informačním portálu

Kateřina Bulantová

23.02.2015 18:42

Miloš Špáta

(Ústecký kraj)

Chtěl bych se zeptat jestli byste mi přispěli na pořízení ortopedické pomůcky, respektive ortopedických bot 879 Kč. A potom jestli byste mi přispěli jednorázovou částkou na bezlepkovou dietu. Předem děkuji za odpověď Miloš Špáta.


25.02.2015 14:20

Odpověď:

Dobrý den, pane Špáto, 

Liga vozíčkářů je organizace poskytující sociální služby, neposkytujeme příspěvky či sponzorské dary. Na ortopedickou obuv Vám může přispět Vaše zdravotní pojišťovna, případný doplatek z ceny lze pak zkusit požádat některou z nadací, které přispívají na pomůcky pro osoby se zdravotním postižením (kontakty na tyto nadace naleznete zde). Doporučuji si podrobně projít stránky jednotlivých nadací, nejsem Vám bohužel schopna říci, zda a případně, která nadace by Vám mohla přispět.

Příspěvky na bezlepkovou dietu poskytují v rámci svých preventivních programů některé zdravotní pojišťovny:
Česká průmyslová zaměstnanecká pojišťovna - balíček Mix
Zdravotní pojišťovna Škoda - předposlední položka tabulky
Revírní bratrská pokladna - Podbalíček podpora zdraví 1
+ Všeobecná zdravotní pojišťovna - příspěvek pro děti do 18 let (max. do 26 let, pokud do té doby dítě studuje)

Kateřina Bulantová
 

21.02.2015 15:45

Pavlína

(Olomoucký kraj)

Dobrý den,pobírám dávky ze státní soc.podpory,jsem nezaměstnaná.Moje maminka si zažádala o příspěvek na péči 8OOkč,které jí přiznali.S maminkou nebydlím,jsem pouze zákonný zástupce a dcera,takže osoba blízká.Maminka není mobilní,takže 800kč využívá na na benzín,aby ji někdo zavezl k lékaři,na nákup,úřady,vyšetření atd.Já žádnou smouluvu nemám,že bych o ni pečovala a měla přijem od ní 800kč,ale na soc.dávkách mi ted řekli,že těch 800kč mi budou počítat jako příjem a o to,že mi sníží dávky na živobití o 560kč což je 70 procent z podle nich vydělaného příjmu,i když žádný přijem nemám,Je možné,aby mi to počítali jako příjem,????????Děkuji moc za odpověd na můj email.S pozdravem Pavlína


23.02.2015 12:37

Odpověď:

Dobrý den, Pavlíno, 

obávám se, že pro Vás nebudu bohužel mít příliš pozitivní informace. Z Vašeho dotazu jsem vyrozuměla, že jste jedinou pečující osobou vedenou v dokumentaci Úřadu práce k příspěvku na péči Vaší maminky. Měla byste tedy od maminky celou částku jejího příspěvku na péči dostávat jako jakýsi "plat za péči", kterou jí poskytujete. Smlouvu s maminkou mít sepsánu nemusíte, ale příspěvek byste i přesto měla dostávat. Pokud by totiž ÚP, který mamince příspěvek vyplácí, zjistil, že jej nedává Vám jakožto pečující osobě (tzn., nevyužívá jej k zajištění péče), mohlo by dojít k zastavení výplaty či úplnému odnětí příspěvku.

Příspěvek na péči se pro účely nároku na dávky pomoci v hmotné nouzi nepočítá jako příjem pečující osoby pouze v případě, že je příspěvek využit v rámci společné domácnosti; ve Vašem případě by se tedy nepočítal jako Váš příjem pouze v případě, že byste bydlela ve společné domácnosti s maminkou. ÚP, který Vám vyplácí dávky pomoci v hmotné nouzi, přitom počítá s tím, že vzhledem k tomu, že jste zřejmě jedinou pečující osobou o maminku, dává Vám maminka celou částku příspěvku; pokud by pečujících osob bylo víc, byla by jako Váš příjem brána pouze poměrná část příspěvku.

Kateřina Bulantová

18.02.2015 10:37

jarosjava

(Jihočeský kraj)

dobry den mam dotaz muzeme manzelem oba ztp zadat o prispevek na koupi 1 automobilu uz jsme to tak jednou meli jestli to stale trva . dekuji


18.02.2015 15:50

Odpověď:

Dobrý den,

použití dvou příspěvků na zvláštní pomůcku poskytovaných na zakoupení motorového vozidla k pořízení jednoho vozidla je stále možné, zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, tuto možnost nijak nevylučuje. Dle vyjádření Ministerstva práce a sociálních věcí, které jsme si k této záležitosti vyžádali, je ovšem nutné, aby oba příjemci příspěvku (tedy vy i manžel) byli majiteli vozidla, tato skutečnost musí jasně vyplývat jak z kupní smlouvy, tak z technického průkazu vozidla.

Dovolím si však upřesnit, že nárok na příspěvek není vázán na průkaz ZTP, ale na splnění zdravotních indikací daných v příloze zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením; seznam zdravotních indikací pro přiznání příspěvku naleznete v textu k příspěvku na našem Informačním portálu (viz výše uvedený odkaz).

Kateřina Bulantová

16.02.2015 23:30

Petra

(Kraj Vysočina)

Dobrý večer,chtěla bych se zeptat jak dlouho trvá vyřízení žádosti příspěvku na auto když máme prukaz ZTP/P.Děkuji


18.02.2015 15:37

Odpověď:

Dobrý den, Petro,

maximální lhůta na vyřízení žádosti o příspěvek na zvláštní pomůcku poskytovaný na zakoupení motorového vozidla činí 135 kalendářních dnů; z toho 60 dní má na vyřízení žádosti pobočka úřadu práce, 75 dní může trvat posouzení zdravotního stavu žadatele posudkovým lékařem OSSZ.

Dovolím si však upřesnit, že nárok na příspěvek není vázán na průkaz ZTP/P, ale na splnění zdravotních indikací daných v příloze zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením; seznam zdravotních indikací pro přiznání příspěvku naleznete v textu k příspěvku na našem Informačním portálu.

Kateřina Bulantová

16.02.2015 16:44

Jana cenkova

(Moravskoslezský kraj)

Prosím o odpověď, které se už dvě pracovnice Magistr.m.Ostravy vyhnuly,takže asi neví:Manžel je ležák a do 2015 mu platí ZTP/P průkaz,který vůbec nevyužívá. Po obdržení dopisu,který úřady rozesílají a který je mimochodem,jako všechny dnešní tiskopisy tohoto typu,pro většinu lidí nesrozumitelný,nicméně vyrozuměla jsem,že máme do konce roku dodat foto,poplatek a vyplněný tiskopis. Protože už jednou jsme volali fotografa kvůli OP,domnívám se,že tato věc/vyřizování průkazu/je pro mého ležáka naprosto zbytečné a proto jsem se ptala,zda na tom závisí vyplácení Přísp. na dopravu. . Příspěvek je snad vázán na cestování,ale v případě ležáka to přece není vázáno na průkazku s průvodcem. V případě ležáků myslím ztrácí smysl.Chápu, že obnovou průkazů si dělají pracovníci kontrolu,ale když už ví,že jsem se ozvala,tak asi žijeme.Pokud by na vyšším místě někdo chtěl uvažovat logicky a lidsky,budu ráda za odpověď. cenková


18.02.2015 15:13

Odpověď:

Dobrý den, paní Cenková,

nejsem si jistá, zda jsem správně pochopila Váš dotaz, jde Vám zřejmě o to, že již nechcete prodlužovat platnost průkazu ZTP/P, protože manžel jej stejně nevyužívá, nicméně potřebujete, aby mu byl i nadále vyplácen příspěvek na mobilitu.
Zákonem č. 329/2011 S., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením je stanoveno , že na příspěvek na mobilitu má nárok osoba, která má nárok na průkaz ZTP a ZTP/P a pravidelně se dopravuje. Obávám se tedy, že bude potřeba, aby manžel trvání nároku na průkaz ZTP/P prokázal. V případě Vašeho manžela by zřejmě šlo o automatickou výměnu, podrobné informace o postupu výměny si můžete přečíst v článku časopisu Vozíčkář. Dle našeho názoru tedy není nutné, aby měl manžel vystavenou novou kartičku, ale aby měl nadále na tento průkaz nárok (tedy platný posudek).

Veronika Pawlusová

16.02.2015 10:53

Karel Chochola

(Liberecký kraj)

Dobrý den Jaké musím splňovat podmínky ,abych mohl žádat o příspěvek na výtah v rodinném domku. Mám zdravotní potíže_ osteroporeza, nemohu chodit jinak ,než o berlách a schody nejsem schopen vyjít. Nabídka od firem je cca 400 tis.Kč za výtah. To nejsem schopen z důchodu uhradit. Pojízdné sedátko, by vyšlo levněji, ale schodiště je , dle měření technika, nepoužitelné pro tento způsob_ji příliš strmé. Děkuji za odpověď. Chochola


18.02.2015 11:56

Odpověď:

Dobrý den, pane Chocholo, 

v rámci příspěvku na zvláštní pomůcku, který vyplácejí krajské pobočky úřadu práce, nelze žádat o příspěvek na výtah jako takový, lze však žádat o příspěvek na schodišťovou plošinu; běžnou je spíše schodišťová plošina šikmá, nicméně v odůvodněných případech lze příspěvek i na plošinu svislou (je ovšem třeba tuto skutečnost dobře zdůvodnit). 

Pro získání příspěvku na schodišťovou plošinu je třeba splnit některou z těchto zdravotních indikací:

a) anatomická ztráta obou dolních končetin v bércích a výše,
b) funkční ztráta obou dolních končetin na podkladě úplné obrny (plegie) nebo těžkého ochrnutí,
c) anatomická ztráta podstatných částí jedné horní a jedné dolní končetiny v předloktí a výše a v bérci a výše,
d) funkční ztráta jedné horní a jedné dolní končetiny na podkladě úplné obrny (plegie) nebo těžkého ochrnutí,
e) ankylóza obou kyčelních kloubů nebo obou kolenních kloubů nebo podstatné omezení hybnosti obou kyčelních nebo kolenních kloubů pro těžké kontraktury v okolí,
f) ztuhnutí všech úseků páteře s těžkým omezením pohyblivosti alespoň dvou nosných kloubů dolních končetin,
g) těžké funkční poruchy pohyblivosti na základě postižení tří a více funkčních celků pohybového ústrojí s případnou odkázaností na vozík pro invalidy; funkčním celkem se přitom rozumí trup, pánev, končetina,
h) disproporční poruchy růstu provázené deformitami končetin a hrudníku, pokud tělesná výška postiženého po ukončení růstu nepřesahuje 120 cm,
i) anatomická ztráta dolní končetiny ve stehně bez možnosti oprotézování nebo exartikulace v kyčelním kloubu,
j) anatomická nebo funkční ztráta končetiny,
k) anatomická nebo funkční ztráta obou horních končetin,
l) anatomická ztráta dolní končetiny ve stehně s možností oprotézování.

Zdravotní stav pro nárok na příspěvek posuzuje posudkový lékař OSSZ, z mojí pozice sociální pracovnice Vám nejsem schopna říci, zda některou z indikací splňujete nebo ne. 

Příspěvek na zvláštní pomůcku na pořízení schodišťové plošiny lze však poskytnout pouze v případě, že odstranění bariéry nelze dosáhnout prostřednictvím schodolezu. Jde-li o poskytnutí příspěvku na zvláštní pomůcku na pořízení schodišťové plošiny, schodišťové sedačky nebo stropního zvedacího systému, je osoba povinna předložit na výzvu krajské pobočky Úřadu práce alespoň 2 návrhy řešení odstranění bariéry, včetně ceny. 

Obecné podmínky příspěvku na zvláštní pomůcku naleznete na našem Informačním portálu. Z mojí pozice nejsem bohužel schopna posoudit, zda schodišťová plošina (šikmá či svislá) by byla pro instalaci ve Vašem domě vhodná či nikoliv. Kontakty na výrobce schodišťových plošin, se kterými můžete vhodnost různých řešení konzultovat, naleznete na našem Informačním portálu ZDE

Kateřina Bulantová
 

15.02.2015 16:26

Eva

(Zlínský kraj)

Dobrý den, ráda bych se zeptala, jak je to s příspěvkem na péči u ZTP/P, mám ID 3.stupně, pobírám 8tis příspěvek a dostala jsem nabídku na zaměstnání u známého, nejde o manuální činnost, spíše poradenskou. Nevím ale, jak by to bylo s příspěvkem, kdybych do zaměstnání nastupila, potažmo s důchodem... Přišla bych o důchod i příspěvek, nebo je to třba limitováno výší výdělku? Děkuji moc za odpověď.


16.02.2015 12:48

Odpověď:

Dobrý den, Evo,

výdělečná činnost při pobírání žádného ze stupňů invalidního důchodu zákonem nijak omezena není, co se týká výše výdělku, rozsahu pracovního úvazku, ani typu pracovního poměru (pracovní smlouva, dohoda o pracovní činnosti, dohoda o provedení práce či podnikání na živnostenský list).

Nicméně u invalidního důchodu III. stupně se opravdu rozlišuje, zda je osoba schopna či neschopna výdělečné činnosti za zcela mimořádných podmínek. Podle vyjádření úseku metodiky LPS ČSSZ, které jsme nedávno obdrželi, může totiž u osoby, která je invalidní ve III. stupni a není schopna práce za zcela mimořádných podmínek, dojít ke snížení stupně invalidního důchodu z III. na II., pokud tato osoba pracuje na vyšší pracovní úvazek. Vyjádření vychází z metodiky, která je platná již od 1.1.2010, nejedná se tedy o novinku letošního roku. Nicméně v praxi jsme se dosud setkali s odebráním nebo snížením stupně invalidního důchodu z důvodu, že osoba vykonávala výdělečnou činnost, pouze v několika ojedinělých případech.

Co se týká příspěvku na péči, rovněž není omezen výdělek, typ smlouvy ani délka pracovního úvazku. Důležité však je, aby docházelo k poskytování péče ve stejném rozsahu, jaký je uveden na Úřadu práce. Pokud by došlo ke změně v poskytování péče (např. v osobě, která péči poskytuje, rozsahu, nebo místu, kde je péče poskytována), je důležité tuto skutečnost nahlásit na Úřadu práce, a to do 8 dnů od doby, kdy změna nastala.

Veronika Pawlusová

14.02.2015 23:01

Jarmila

(Olomoucký kraj)

Hezký den, v listopadu 2013 obdržel náš nezletilý syn příspěvek na nákup motorového vozidla. Auto jsme koupili, uzavřeli jménem syna smlouvu a rovněž syn je majitel a tatínek provozovatel auta. Nyní nás docela vyděsila zpráva NRZP pana Žižky, že všechny vozidla zakoupená od ledna 2012 na nezletilé děti, pokud k němu po tomto termínu nebyl rodiči vyžádán souhlas soudu, jsou všechny nákupy těchto vozidel (kupní smlouvy) ze zákona neplatná. Máme se jako rodiče znepokojovat a tuto situaci nějak řešit nebo máme vyčkat jak se problém bude nadále vyvíjet. Děkuji za odpověď Jarmila


16.02.2015 13:05

Odpověď:

Dobrý den, Jarmilo,

ve vyjádření JUDr. Žižky z NRZP (k dispozici ZDE) je v podstatě uvedený „tvrdý“ výklad zákona – tedy že by teoreticky kupní smlouvy na vozidla uzavřené od ledna 2012 v případech, který popisujete, nemusely být platné. Je pravdou, že se do stejné situace nyní dostalo několik stovek, možná i tisíců lidí, jejichž nezletilé děti získali v této době příspěvek na zvláštní pomůcku poskytovaný na zakoupení motorového vozidla. MPSV na tuto situaci dle mého názoru bude muset nějak reagovat, nicméně ještě nebylo vydáno žádné oficiální rozhodnutí.

V zásadě tedy máte dvě možnosti:
1) Vyčkat, jakým způsobem se k tomuto problému postaví MPSV; NRZP již určité kroky podniká, naše organizace již dala podnět k veřejnému ochránci práv.
2) Druhou možností je zkusit zpětně požádat opatrovnický soud o souhlas s nákupem a registrací vozidla, jak se píše ve výše uvedeném dokumentu. I my již máme s touto možností zkušenosti, jeden z našich klientů již žádost podal a byla vyřízena kladně – soudkyně opravdu zpětně povolila koupi vozu a tím i registraci (šlo o situaci, kdy ještě neměli vozidlo zapsáno v registru).

V naší poradně však nepracují právníci, nejsme si tedy jisti, která z variant by byla v současné době vhodnější.

Veronika Pawlusová

12.02.2015 22:24

Dagmar

(Moravskoslezský kraj)

Dobrý den,mám na vás dotaz. Mám nástup do lázní 10.3. na 4týdny s možností prodloužení o týden. Nyní budu pobírat i příspěvek na péči 2. stupně. Budu muset nahlásit nástup na soc. a příspěvek nedostanu po dobu pobytu? Manžel který o mě pečuje tam bude ubytovány v soukromí,poněvadž pojišťovna nesouhlasí s hrazených doprovodem . Děkuji za odpověď.


16.02.2015 12:45

Odpověď:

Dobrý den, Dagmar,

nárok na příspěvek na péči nemáte v případě, že je Vám po celý kalendářní měsíc poskytována zdravotní péče formou ústavní péče v nemocnici nebo odborném léčebném ústavu (neplatí pro domovy osob se zdravotním postižením). V takovém případě by Vám za tento měsíc příspěvek na péči nenáležel. Doplňuji, že podmínka celého kalendářního měsíce by byla splněna tehdy, pokud byste byla v lázních celý první a poslední den v měsíci. Stačí však, abyste byla první den v měsíci přijata nebo poslední den v měsíci propuštěna z lázní, a podmínka celého kalendářního měsíce není splněna – za tento měsíc by Vám tedy příspěvek na péči náležel. Např. pokud byste tedy do lázní nastoupila 10. 3. a po čtyřech nebo pěti týdnech jste šla domů (tedy např. 14. 4.), příspěvek by Vám zřejmě za březen i duben náležel, protože jste byla několik dní v březnu i v dubnu doma (nešlo tedy o kalendářní měsíc).

Nicméně i tak máte povinnost tuto skutečnost, tedy že se budete zdržovat na jiném místě, než ve Vašem bydlišti, nahlásit na Úřadu práce, a to nejpozději do 8 dnů od nástupu do lázní.

Veronika Pawlusová

12.02.2015 19:19

Štěpánka

(Karlovarský kraj)

Dobrý den chtělabych se zeptat vlastním automobil zakoupen z příspěvku platnost na 5 let, jelikož auto je silně poruchové a řádná oprava by převíšila jeho cenu chtěla bych zbytek příspěvkupo 4 letech vrátit a zažádat o příspěvek nový. Aby k tomu došlo bylo mi řečeno, že bych musela automobil zlikvidovat, nebo prodat a s tímto dokladem zajít na úřad, kde mi vypočítají kolik budu vracet. Teprve poté zažádat o nový příspěvek. Domnívala jsem se, že by stačilo požádat ať mi od určitého dne vypočítají částku k vrácení, abych mohla zatím alspoň omezeně používat stávající automobil, opravdu musím se auta zbavit, nebýt jeho majitelem aby vypočetli částku? Jak postupovat? Bez auta jsem naprosto imobilní. Chtěla jsem auto používat než budu mít jiné. Děkuji moc za rady, které poskytujete. Děkuji Štěpánka


16.02.2015 12:44

Odpověď:

Dobrý den, Štěpánko,

jelikož jste o příspěvek na vozidlo žádali před rokem 2012, skutečně se na Vás vztahuje ještě pětiletá lhůta. Pokud je vozidlo poruchové, nevidím důvod, proč byste nemohli vrátit poměrnou část příspěvku a poté zažádat o příspěvek nový (tentokráte již na dobu 10 let). V zákoně nejsou vymezeny důvody, pro které by bylo možné vozidlo vrátit, je tam uvedeno pouze to, že uvedená lhůta, po kterou se vozidlo musí používat, neplatí, jestliže osoba tento příspěvek nebo jeho poměrnou část vrátila, popřípadě jí jeho vrácení bylo prominuto (§9, odst) 11, zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením). Doporučuji Vám tedy na Úřadu práce argumentovat tímto a případně chtít po pracovnici přesné znění zákona a paragrafu, ze kterého její požadavek vychází. Situaci pak můžete případně řešit i s jejím nadřízeným pracovníkem.

Veronika Pawlusová

12.02.2015 14:06

marie bunčeková

(Ústecký kraj)

Manžel je po amputaci nohy .Má nárok na finanční příspěvek na nové auto -automat.


13.02.2015 11:06

Odpověď:

Dobrý den, paní Bunčeková,

obecně může mít nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku poskytovaný na zakoupení motorového vozidla osoba, která splňuje některou z následujících zdravotních indikací:
1. Zdravotní postižení uvedená v bodě 1 písm. a), b), d) až i) a l):
a) anatomická ztráta obou dolních končetin v bércích a výše,
b) funkční ztráta obou dolních končetin na podkladě úplné obrny (plegie) nebo těžkého ochrnutí,
d) funkční ztráta jedné horní a jedné dolní končetiny na podkladě úplné obrny (plegie) nebo těžkého ochrnutí,
e) ankylóza obou kyčelních kloubů nebo obou kolenních kloubů nebo podstatné omezení hybnosti obou kyčelních nebo kolenních kloubů pro těžké kontraktury v okolí,
f) ztuhnutí všech úseků páteře s těžkým omezením pohyblivosti alespoň dvou nosných kloubů dolních končetin,
g) těžké funkční poruchy pohyblivosti na základě postižení tří a více funkčních celků pohybového ústrojí s případnou odkázaností na vozík pro invalidy; funkčním celkem se přitom rozumí trup, pánev, končetina,
h) disproporční poruchy růstu provázené deformitami končetin a hrudníku, pokud tělesná výška postiženého po ukončení růstu nepřesahuje 120 cm,
i) anatomická ztráta dolní končetiny ve stehně s krátkým pahýlem bez možnosti oprotézování nebo exatrikulace v kyčelním kloubu,
l) anatomická ztráta dolní končetiny ve stehně s možností oprotézování.

2. Těžká nebo hluboká mentální retardace a stavy na rozhraní těžké mentální retardace.

Nejsem lékař a tudíž bohužel nemohu posuzovat, kdo má a kdo nemá na příspěvek nárok. Ve výše uvedených zdravotních indikacích je však uvedena anatomická ztráta dolní končetiny ve stehně, a to jak s možností oprotézování, tak i bez možnosti oprotézování. Důležité tedy je, v kterém místě je noha amputována. Doporučuji Vám tedy zkusit žádost o příspěvek na Úřadu práce podat. Kompletní podmínky pro nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku poskytovaný na zakoupení motorového vozidla najdete na našem Informačním portálu.

Veronika Pawlusová

11.02.2015 22:48

Anna

(Jihomoravský kraj)

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda mají matky s handikepem nárok na příspěvek na péči, z něhož by uhradily pomoc s dítětem? Mám částečný invalidní důchod II. stupně pro dg. DMO. Vlastní samoobsluhu víceméně zvládám, ale s plánovaným dítětem bych potřebovala pomoci, zvláště kvůli špatné stabilitě a nemožnosti zvedat těžké předměty. Je možné na tento stav vůbec získat příspěvek na péči? Uvítala bych více informací k této problematice. Např. zda existují nějaké pomůcky pro handikepované matky pečující o děti. Děkuji.


12.02.2015 11:58

Odpověď:

Dobrý den, Anno, 

naprosto chápu, že vzhledem k Vašemu zdravotnímu stavu budete potřebovat s péčí o dítě pomoci, nicméně příspěvek na péči je určen na úhradu péče o osobu, která příspěvek pobírá - v tomto případě tedy péči jiné osoby nebo sociální služby o Vás; hodnotí se, jak Vy sama zvládáte tzv. základní životní potřeby (bližší informace o příspěvku na péči naleznete na našem Informačním portálu). 

Co se týče pomůcek pro handicapované matky pečující o děti, nevíme o tom, že by existovaly nějaké speciální pomůcky přímo pro tento účel. Doporučuji zkusit navštívit nějaké diskuzní skupiny pro osoby se zdravotním postižením (např. na Facebooku nebo v rámci svépomocných organizací pro osoby se zdravotním postižením) a spíše se informovat na konkrétní zkušenosti maminek s podobnou diagnózou jako máte Vy. Kontakty na organizace pro osoby s DMO naleznete na našem Informačním portálu

Kateřina Bulantová

09.02.2015 18:01

Ajka

(Královéhradecký kraj)

Dobrý den,potřebovala bych radu, mám známou,její syn.navštevuje stejnou třídu ve spec.škole jako můj syn. má těžkou formu autismu,TMR a těžké ADHD.je mu 17 let,Dnes ji navštívila soc.pracovnice kvuli přeposouzení PNP.mají 4.stupeň,již mu to končí,tak žádala o prodloužení..soc pracovnice j nařkla,že špatně s PNP nakládá,že platí málo za asistenta(asistent má ve tříde na starosti 3 děti a částka 150,-kč na hod.se dělí 3.)částka prý je určena na nákup soc.potřeb a ji jako matce náleží pouze 5000.zbytek prý musí prokázat,že nakupuje pouze soc.potřeby,tj,asistenta,hlídání,pr