text mail tisk
Pošli kamarádovi odkaz na stránku

příspěvky

653 příspěvků

09.06.2018 16:47

Kamila

(Liberecký kraj)

Dobrý den,manželovi byl zvýšen příspěvek na péči na stupeňi IV(úplná závislost)Dala jsem v zaměstnání výpověď a budu se o manžela starat.Mohu si po skončení pracovního poměru zažádat o podporu?Děkuji za odpověď.Kamila


12.06.2018 11:36

Odpověď:

Dobrý den, Kamilo,

po skončení pracovního poměru se můžete zaevidovat na úřadě práce a případně i pobírat podporu v nezaměstnanosti (pokud máte v posledních 2 letech odpracováno alespoň 12 měsíců; bližší podmínky pro nárok na podporu v nezaměstnanosti naleznete na našem Informačním portálu). Nicméně v případě, že byste bez vážného důvodu odmítla nabízené vhodné zaměstnání, můžete být z evidence ÚP vyřazena. Vážným důvodem, pro který můžete odmítnout nabízené zaměstnání a nemusíte plnit součinnost s úřadem práce, může být i nezbytná osobní péče o fyzickou osobu, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost); dokládá se potvrzením ÚP o poskytování péče.

Kateřina Bulantová

06.06.2018 14:52

Jaroslav Kubík

(Moravskoslezský kraj)

Dobrý den. Celodenně pečuji o imobilní paní,která se nepostaví na nohy.Když chce vyvézt ven na vozíku mám velký problém svézt ji z nájezdů ze schodů,protože má dost vysokou hmotnost.Bydlíme v panelovém 12-ti podlažním domě. V domě bydlí ještě jedna rodina se 2 postiženými dětmi. Chci se zeptat,co vše je třeba k podání žádosti o montáž plošiny pro vozíčkáře(dům je ve vlastnictví firmy Residomo).Jaké jsou podmínky atd.Vše kolem toho. Děkuji mnohokrát za odpověd'. S pozdravem J.Kubík.


11.06.2018 15:30

Odpověď:

Dobrý den, pane Kubíku,

pořízení schodišťové plošiny lze financovat prostřednictvím příspěvku na zvláštní pomůcku, který poskytují pobočky úřadu práce; pro nárok na příspěvek je třeba splnit konkrétní zdravotní indikace. Bližší informace o příspěvku na zvláštní pomůcku naleznete na našem Informačním portálu.

Pro účely poskytnutí příspěvku budete potřebovat souhlas majitele nemovitosti s instalací a provozem plošiny, dále ÚP může vyžadovat 2 návrhy řešení překonání bariéry, včetně ceny řešení. Podmínkou pro poskytnutí příspěvku na schodišťovou plošinu je také skutečnost, že bariéru nelze odstranit prostřednictvím schodolezu. Je však také třeba zdůraznit, že v případě financování plošiny z příspěvku na zvláštní pomůcku se stane majitelem a uživatelem plošiny pouze příjemce příspěvku a bylo by velmi složité ošetřit podmínky používání plošiny ostatními obyvateli domu (např. z hlediska odpovědnosti za škodu, kdyby se při používání plošiny někdo zranil nebo by plošinu poškodil). Příjemce příspěvku musí pomůcku (plošinu) vlastnit a využívat alespoň 5 let ode dne vyplacení příspěvku, teprve po uplynutí této lhůty by pak bylo možné plošinu prodat nebo převést na jiného majitele (např. firmu, která vlastní dům). Pokud by nebyla dodržena pětiletá lhůta, ÚP by požadoval vrácení poměrné části vyplaceného příspěvku.

Kateřina Bulantová

27.05.2018 21:14

Jan

(Karlovarský kraj)

Dobrý den. Velice vám děkuji za odpověď na můj předchozí dotaz a moc si vážím vaší pomoci. Mám ještě doplňující dotaz ohledně příspěvku na zakoupení motorového vozidla. Jde mi především o to, jakým způsobem se stanovuje výše poskytnutého příspěvku a kdo o tom rozhoduje, zda jde o posudkového lékaře, který hodnotí zdravotní stav žadatele nebo zda o výši příspěvku rozhoduje jiný pracovník, například z Úřadu práce? Mohl bych Vás laskavě požádat o zaslání metodiky, podle níž se stanovuje výše poskytnutého příspěvku a k jakým hlediskům se při stanovení konkrétní částky přihlíží? Mnohokrát děkuji. Informace uvedené na Informačním portálu Ligy ohledně stanovení výše příspěvku pro konkrétního žadate jsou spíše obecné. Proto bohužel moc nerozumím tomu, podle čeho stavuje odpovědný procovník výše příspěvku pro konkrétního žadatele a daná metodika by mi hodně pomohla i pro případné odvolání proti výši, či případnému zamítnutí nároku na příspěvek. Chápu, že daná metodika nemusí být v případě tohoto příspěvku pro Úřad práce závazná a může se jednat pouze o nezávazný metodický pokyn MPSV ČR. Přesto však, pokud máte takový dokument třeba i staršího data k dispozici a můžete mi jej zaslat, budu velice vděčný. Děkuji za odpověď a přeji krásné slunečné dny. S pozdravem, Jan


30.05.2018 15:21

Odpověď:

Dobrý den, Jene,

o výši příspěvku rozhoduje sociální pracovník úřadu práce, posudkový lékař hodnotí pouze zdravotní stav; zjišťuje, zda žadatel o příspěvek splňuje zdravotní indikace a tedy zda má na příspěvek nárok. Jak jsem uvedla již v odpovědi na váš původní dotaz, výše příspěvku závisí na příjmech žadatele a osob ve společné domácnosti, příjmy se dokládají za kalendářní čtvrtletí předcházející podání žádosti o příspěvek. Metodiku, podle které se výše příspěvku nyní stanovuje, k dispozici nemáme.

Kateřina Bulantová

18.05.2018 17:42

Jan

(Karlovarský kraj)

Dobrý den. Mám dotaz ohledně příspěvku na zakoupení automobilu. Mohl bych Vás laskavě požádat o zaslání metodiky, podle níž se postupuje v řízení o přiznání tohoto příspěvku? Zajímá mne, podle čeho se stanovuje jeho výše. Dále bych Vás rád požádal o metodiku, podle níž se posuzuje zdravotní stav žadatele o tento příspěvek, a také metodiku, jak probíhá zkoumání majetkových poměrů žadatele, či dalších osob ve společné domácnosti. Pokud mi můžete tyto dokumenty zaslat, mnohokrát děkuji. Ještě se chci zeptat, v případě odvolání se postupuje podle stejné metodiky nebo jiné? Velice vám děkuji za odpověď. S pozdravem, Jan


22.05.2018 14:41

Odpověď:

Dobrý den, Jene,

pro účely určení výše příspěvku na zvláštní pomůcku poskytovaného na pořízení motorového vozidla se od 1. 1. 2018 zkoumají pouze příjmy žadatele a osob ve společné domácnosti, majetkové a celkové sociální poměry žadatele ani osob ve společné domácnosti se již nezjišťují. V případě, že se jedná o příspěvek pro nezletilé dítě (do 18 let věku), nezjišťují se ani příjmy domácnosti, výše příspěvku pro nezletilé dítě je vždy 200 000 Kč (maximální výše příspěvku).

V ostatních případech se výše příspěvku stanovuje porovnáním příjmu domácnosti a násobků životního minima domácnosti; výše příspěvku dle násobků životního minima je následující:
a) 200 000 Kč, je-li příjem osoby a příjem osob s ní společně posuzovaných nižší nebo roven osminásobku částky životního minima jednotlivce nebo životního minima společně posuzovaných osob nebo je-li tento příspěvek poskytován nezletilé osobě,
b) 180 000 Kč, je-li příjem osoby a příjem osob s ní společně posuzovaných vyšší než osminásobek částky životního minima uvedeného v písmenu a), avšak nižší nebo roven devítinásobku této částky,
c) 160 000 Kč, je-li příjem osoby a příjem osob s ní společně posuzovaných vyšší než devítinásobek částky životního minima uvedeného v písmenu a), avšak nižší nebo roven desetinásobku této částky,
d) 140 000 Kč, je-li příjem osoby a příjem osob s ní společně posuzovaných vyšší než desetinásobek částky životního minima uvedeného v písmenu a), avšak nižší nebo roven jedenáctinásobku této částky,
e) 120 000 Kč, je-li příjem osoby a příjem osob s ní společně posuzovaných vyšší než jedenáctinásobek částky životního minima uvedeného v písmenu a), avšak nižší nebo roven dvanáctinásobku této částky,
f) 100 000 Kč, je-li příjem osoby a příjem osob s ní společně posuzovaných vyšší než dvanáctinásobek částky životního minima uvedeného v písmenu a).

Informace o stanovení částky životního minima domácnosti naleznete na našem Informačním portálu.

Do příjmů domácnosti se zahrnují: příjem ze zaměstnání, z podnikání, z pronájmu, důchody, dávky nemocenského pojištění, dávky státní sociální podpory (s výjimkou příspěvku na bydlení), příspěvek na živobytí, podpora v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci a výživné. Další příjmy, které se zahrnují do příjmů domácnosti, naleznete v Seznamu ostatních započitatelných příjmů – 04 (seznam je k dispozici ke stažení na webu MPSV nebo jej můžete získat přímo na pobočce úřadu práce).

Posuzují se příjmy za kalendářní čtvrtletí předcházející datu podání žádosti o příspěvek; pokud byste podal žádost o příspěvek ještě tento měsíc nebo v červnu, posuzovaly by se příjmy domácnosti za leden až březen 2018.

Metodiku postupu ÚP v řízení o příspěvku na zvláštní pomůcku k dispozici nemáme, řízení probíhá v souladu se správním řádem (zákon č. 500/2004 Sb.). Lhůta na vyřízení žádosti o příspěvek činí standardně 105 kalendářních dnů (60 dnů ÚP + 45 dnů LPK na vypracování posudku zdravotního stavu), lhůta na vypracování posudku může být ve složitějších případech prodloužena o 30 dnů; maximální lhůta by tedy neměla překročit 135 kalendářních dnů. Lhůta 60 dnů, kterou má ÚP na vyřízení žádosti, se přerušuje na dobu posuzování zdravotního stavu.

V případě zamítnutí žádosti o příspěvek lze podat odvolání, a to do 15 dnů od data doručení rozhodnutí ÚP; odvolání se zasílá zpět na pobočku ÚP, která vydala rozhodnutí. Pobočka ÚP může ještě svoje rozhodnutí přehodnotit, pokud na něm bude trvat, předá odvolání dále na MPSV. Lhůta na vyřízení odvolání činí standardně 150 kalendářních dnů (30 dnů ÚP na případný přezkum rozhodnutí, 60 dnů MPSV, 60 dnů LPK MPSV na vypracování posudku zdravotního stavu), lhůta na vypracování posudku může být ve složitějších případech prodloužena o 30 dnů; maximální lhůta by tedy neměla překročit 180 kalendářních dnů. V případě neúspěchu odvolání lze dále podat správní žalobu (podává se do 2 měsíců od data doručení rozhodnutí z odvolacího řízení).

Pro nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku je třeba splnit některou ze zdravotních indikací daných v příloze č. 1 zákona č. 329/2011 Sb., o dávkách osobám se zdravotním postižením, seznam indikací a další obecné informace o příspěvku naleznete na našem Informačním portálu.

Metodiku pro posuzování zdravotního stavu pro účely příspěvku na zvláštní pomůcku jsem zaslala na Vaši e-mailovou adresu, metodika je stejná pro řízení o žádosti (posuzování zdravotního stavu LPK ČSSZ) i řízení o odvolání (posuzování zdravotního stavu LPK ČSSZ).

Kateřina Bulantová

10.05.2018 09:57

Martina

(Jihomoravský kraj)

Dobrý den, známé nebyl přiznán příspěvek na péči, bohužel prošvihla možnost odvolat se. Může si podat novou žádost ihned nebo je tam nějaká lhůta, za jak dlouho ji může podat? Děkuji.


14.05.2018 13:57

Odpověď:

Dobrý den, Martino,

v případě, že Vaše známá nestihla lhůtu pro odvolání, může si požádat o příspěvek hned. Zákon nestanovuje žádnou lhůtu, za jak dlouho může být nová žádost o příspěvek na péči podána. Pokud má nebo bude mít nějaké nové lékařské zprávy, bylo by dobré, aby v nich bylo zmíněno, jaké základní životní potřeby nezvládá a proč (posudkový lékař bude hodnotit zvládání potřeb vzhledem ke zdravotnímu stavu).

Kateřina Uhlířová

09.05.2018 20:50

Sue

(Hlavní město Praha)

Dobrý den, mám na Vás dva dotazy. Je možné aby mi byl odebrán průkaz Tp,když ho mám přiznaný trvale? Druhý dotaz se týká PNP. Byl mi přiznán druhý stupeň PNP a byl mi snížen na první stupeň. PNP druhého stupně mi byl přiznán opět trvale. U průkazky jsem se odvolala. Ministerstvo to dalo Úřadu práce nazpět s tím,že rozhodovali ze starých zpráv. U PNP jsem se neodvolávala. Postupovali vůbec správně? Děkuji za Vaši odpověď


14.05.2018 11:58

Odpověď:

Dobrý den, Sue,

§ 35 zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, hovoří o tom, že platnost výsledku posouzení (tedy zdravotního posudku) pro nárok na průkaz může být časově omezena nebo je bez časového omezení. Dobu platnosti určuje posudkový lékař příslušné OSSZ. Nedokáži Vám sdělit, z jakého důvodu Vám byl průkaz TP odebrán. Pro nárok na průkaz TP je nutné splňovat zdravotní stavy, které můžete nalézt na Informačním portálu. Posudkový lékař může na základě posouzení zdravotního stavu rozhodnout o tom, zda splňujete nebo nesplňujete stanovené zdravotní indikace.
Odvolání proti rozhodnutí o odebrání průkazu TP se podává ke krajské pobočce Úřadu práce, která vydala rozhodnutí. Ta své rozhodnutí může přezkoumat a změnit. V případě, že své rozhodnutí nezmění, předá odvolání k vyřízení na MPSV. V rámci odvolacího řízení je zdravotní stav posuzován jiným posudkovým lékařem než v původním řízení. Posudkový lékař posuzuje z lékařských zpráv, které byly doloženy v původním řízení. Pokud by byly dodány nové lékařské zprávy, posudková komise by k nim nemusela přihlížet. Proto zcela nerozumím Vašemu sdělení, že rozhodovali ze starých zpráv.
Pokud jste měla příspěvek na péči přiznaný trvale, tak ke změně stupně mohlo dojít v případě, že jste si žádala o změnu výše příspěvku na péči, anebo v případě kontrolního šetření, při kterém bylo zjištěno, že péče neodpovídá výši přiznaného příspěvku na péči.

Kateřina Uhlířová

24.04.2018 22:00

Milena

(Plzeňský kraj)

Dobrý den,prosím bude se mpsv zabývat v tomto roce o navýšení PnP ve IV. stupni závislosti. Moc děkuji


27.04.2018 15:15

Odpověď:

Dobrý den, Mileno, 

návrh na zvýšení částky příspěvku na péči ve IV. stupni na 19 200 Kč měsíčně u osob, kterým nejsou poskytovány pobytové sociální služby (tzn., u osob, kterým je péče poskytována v domácím prostředí) je součástí senátního návrhu novely zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Novelu Senát ČR projednal a schválil 25.4.2018, ještě však musí projít dalším schvalovacím procesem (vláda, poslanecká sněmovna, senát, prezident). Zatím tedy není jasné, zda a v jaké podobě novela bude schválena, ani od kdy by měla případně platit. 

Kateřina Bulantová

20.04.2018 11:00

Josef Falský

(Jihomoravský kraj)

*má tedy vůbec smysl vaši službu kontaktovat?


24.04.2018 13:48

Odpověď:

Dobrý den, pane Falský,

odpověď naleznete níže.

Kateřina Uhlířová

20.04.2018 10:59

Josef Falský

(Jihomoravský kraj)

Dobrý den, rád bych se zeptal, zda máte plnou kapacitu ve službě osobní asistence. Uvažuji o tom, že bych využíval pomoc asistenta. Tak dvakrát týdně. Slyšel jsem ale že takové asistence jsou pro Vás nezajímá a že neprodlužujete smlouvy. Chci se zeptat, jestli to mady


24.04.2018 13:47

Odpověď:

Dobrý den, pane Falský,

sociální služba osobní asistence je poskytována osobám s tělesným postižením od 7 do 60 let věku. Více informací, které se týkají konkrétních podmínek a volné kapacity služby Vám ráda sdělí vedoucí služby osobní asistence Radka Lockerová, na kterou se můžete obrátit telefonicky: 777 154 815 nebo emailem: radka.lockerova@ligavozic.cz.

Kateřina Uhlířová

29.03.2018 15:33

Martina

(Hlavní město Praha)

Dobry den, dostali jsme jiz druhy (pakovane) prispevek na auto, rozhodnutí z 13.6.2016,kdy platil zakon,ze musime zakoupene vozidlo vlastnit 10let. Nyni je od r.2018 novela zakona,ze vozidlo musi by byt ve vlastnictvi 7let. Co se vztahuje na nas?? Musime vozidlo 10let nebo 7let. Pecuji o zdravotne postizene nezletile dite. Dekuji za odpoved.


05.04.2018 15:55

Odpověď:

Dobrý den, Martino,

zkrácení lhůty na opětovné poskytnutí příspěvku na zvláštní pomůcku poskytovaného na pořízení motorového vozidla z 10 na 7 let se týká všech příspěvků poskytnutých po 1.1.2012, i ve Vašem případě se tedy zkrátila lhůta na 7 let. Lhůta se počítá ode dne vyplacení příspěvku (popř. ode dne připsání na účet, pokud byl příspěvek vyplacen převodem na účet).

Kateřina Bulantová

27.03.2018 20:07

Vladislava Švecová

(Olomoucký kraj)

Dobrý den, píši jménem svého kamaráda, kterému je 51 let a 4 roky je po mozkové mrtvici upoután na invalidní vozík, má poruchu řeči a potřebuje péči 24 hodin denně. Nicméně je schopen se sám najíst lžící a vykonat potřebu. Trvalé bydliště má v nedaleko Olomouce. Momentálně je klientem Domova seniorů Pohodlí u Litomyšle. Je možnost podobné zařízení najít v Olomouckém kraji? Kamarád měl 2 roky podanou žádost do Domova seniorů Pohoda ve Chválkovicích http://www.ddol.cz, kteří jako jediní brali klienty po 50 roce života. Nedávno ale dostal vyrozumění, že je z pořadníku vyřazen, protože nově přijímají klienty až po 60 letech. Nezdá se mi být možné, že stát na podobné případy nemyslí a on opravdu musí žít tak daleko od rodiny (invalidní matka) a přátel a v podstatě postupně chřadnout a citově strádat... jezdíme za ním každé dva týdny, což je poměrně finančně i časově náročné. Děkuji za pomoc při hledání vhodného zařízení. Vladislava Švecová, Olomouc


29.03.2018 15:34

Odpověď:

Dobrý den, paní Švecová,

rozumím Vaší situaci, ale bohužel pro Vás nemám příliš pozitivní informace. Samotné zařízení si může svou cílovou skupinu a věkovou hranici klientů měnit dle potřeb a zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách nikterak nehovoří o žádném bližším omezení.
Co se týče domovů pro seniory přímo v Olomouci, našla jsem SeneCura SeniorCentrum MOPT a.s.  a Dům pro seniory Uničov s.r.o. 

Další zařízení, která by připadala v úvahu, naleznete v Registru poskytovatelů sociálních služeb, které se Vám vyfiltrují dle Vašich požadovaných kritérií (kraj, věková hranice apod.).

Kateřina Jirsová

26.03.2018 23:53

Jitka Jandová

(Jihočeský kraj)

Dobrý den,chtěla bych realizovat bezbariérlvou úpravu kojpelny anikde nemohu najít jesrli mám do rozpočtu pro ÚP započitat i práci indtalatéra elektrikáře a obladače?Vím že příspěvek je na stavební práce a není na dlażbu a sanitu ale nevím jestli ta práce s tím spojená může být započítány Díky Jitka Jandová


28.03.2018 13:56

Odpověď:

Dobrý den, paní Jandová,

zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ani prováděcí vyhláška č. 388/2011 Sb. nijak nespecifikují, které stavební práce mohou být uhrazeny z příspěvku na zvláštní pomůcku, nicméně domníváme se, že vzhledem k tomu, že příspěvek se nevztahuje na obklady a sanitu, nemohou být z příspěvku uhrazeny ani stavební práce spojené s obklady. Rozvody vody a elektřiny mohou být v příspěvku zahrnuty, tedy i práce na jejich instalaci či úpravě lze zahrnout. Doporučuji však zkusit se informovat přímo na pobočce úřadu práce, kde budete žádat o příspěvek.

Kateřina Bulantová

23.03.2018 09:08

Pavel

(Jihočeský kraj)

Dobrý den, počítá se do částky životního minima i plnění pojišťovny tzv. renta ? Kolik by činil příspěvek na automobil při příjmu man. dvojice cca.25000.kčs a nákladů na bydlení 12 000, při invaliditě 3.st. a průkazu ZTP ? děkuji za odpověď Pavel


28.03.2018 12:43

Odpověď:

Dobrý den, Pavle,

náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti (tzv. renta) se považuje za příjem plynoucí v souvislosti se současným či bývalým výkonem činnosti; podle toho, zda stále pracujete u téhož zaměstnavatele či nikoliv. Do příjmů, které se zohledňují z hlediska určení výše příspěvku na zvláštní pomůcku poskytovaného na pořízení motorového vozidla, se tedy výše renty započítává.

Z hlediska určení výše příspěvku na pořízení motorového vozidla se zohledňují pouze příjmy domácnosti, náklady na bydlení ani jiné další náklady, průkaz ZTP ani stupeň invalidního důchodu se nezohledňuje (výše důchodu – částka – se však samozřejmě zohledňuje). Seznam všech příjmů, které se z hlediska určení výše příspěvku zohledňují, naleznete ZDE (Doklad o výši čtvrtletního příjmu - příspěvek na zvláštní pomůcku a Seznam ostatních započitatelných příjmů). 

Příjmy domácnosti se srovnávají s částkou životního minima domácnosti, v případě, že v domácnosti žijí pouze dvě dospělé osoby a žádné nezaopatřené děti, je částka životního minima této dvoučlenné domácnosti 5970 Kč. Pokud součet veškerých započitatelných příjmů této domácnosti nepřesáhne měsíčně 8násobek životního minima domácnosti (tzn. 5970 x 8 = 47 760 Kč), bude činit příspěvek na pořízení motorového vozidla 200 000 Kč. Pro nárok na příspěvek na pořízení motorového vozidla je samozřejmě třeba splnit dané zdravotní indikace, jejich seznam a další informace (včetně výše příspěvku podle násobků životního minima) naleznete na našem Informačním portálu.

Kateřina Bulantová

16.03.2018 19:53

Eva Opravilová

(Moravskoslezský kraj)

Dobrý den, mám postiženou dceru 3 roky - průkaz ztp/p, a chci požádat o příspěvek na auto, můžete mi poradit, jaké tam jsou podmínky a co musím udělat a vůbec vše, nic o tom nevím. Děkuji Opravilová


21.03.2018 15:17

Odpověď:

Dobrý den, paní Opravilová,

příspěvek na zvláštní pomůcku poskytovaný na zakoupení motorového vozidla je poskytován osobě starší 3 let, která splňuje zdravotní indikace stanovené v příloze zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a která se opakovaně v kalendářním měsíci dopravuje a je schopna řídit motorové vozidlo nebo je schopna být převážena motorovým vozidlem; splnění podmínky opakovaného dopravování se prokazuje čestným prohlášením.
Dle platné legislativy je příspěvek na zakoupení motorového vozidla poskytován na dobu 7 let a jeho výše příspěvku se stanoví s přihlédnutím k příjmu osoby a příjmu osob s ní společně posuzovaných podle zákona o životním a existenčním minimu.

Výše příspěvku na zvláštní pomůcku poskytovaného na pořízení motorového vozidla činí:
a) 200 000 Kč, je-li příjem osoby a příjem osob s ní společně posuzovaných nižší nebo roven osminásobku částky životního minima jednotlivce nebo životního minima společně posuzovaných osob podle zákona o životním a existenčním minimu nebo je-li tento příspěvek poskytován nezletilé osobě,
b) 180 000 Kč, je-li příjem osoby a příjem osob s ní společně posuzovaných vyšší než osminásobek částky životního minima uvedeného v písmenu a), avšak nižší nebo roven devítinásobku této částky,
c) 160 000 Kč, je-li příjem osoby a příjem osob s ní společně posuzovaných vyšší než devítinásobek částky životního minima uvedeného v písmenu a), avšak nižší nebo roven desetinásobku této částky,
d) 140 000 Kč, je-li příjem osoby a příjem osob s ní společně posuzovaných vyšší než desetinásobek částky životního minima uvedeného v písmenu a), avšak nižší nebo roven jedenáctinásobku této částky,
e) 120 000 Kč, je-li příjem osoby a příjem osob s ní společně posuzovaných vyšší než jedenáctinásobek částky životního minima uvedeného v písmenu a), avšak nižší nebo roven dvanáctinásobku této částky,
f) 100 000 Kč, je-li příjem osoby a příjem osob s ní společně posuzovaných vyšší než dvanáctinásobek částky životního minima uvedeného v písmenu a).

Více informací o příspěvku na zvláštní pomůcku poskytovaném na zakoupení motorového vozidla naleznete na našem Informačním portálu.

Kateřina Jirsová

16.03.2018 15:53

Kalikova

(Hlavní město Praha)

Dobry den, mame 8 leteho pouze ležícího vnuka. U uradu práce jsme si zazadali o dodatečnou upravu motorového vozidla - cenovou nabidku nam udelala firma Invacar. Jednalo se o specialni sedacku Recaro RS5 s detskou vyplni, tribodove pasy, abdukcni klin, nájezdové lyziny na nakládání vozíku, invalift, a prodlouzeni kroku otevreni dveri. Zamítnutí: "Z cenové nabídky nelze započítat Nájezdové lyžiny 2m, jelikož se jedná o jiný typ zvláštní pomůcky, RecaroRS5 anatomické sedadlo, kde se jedná o sedačku, která není určena speciálně zdravotně postiženým, tříbodové pásy, které lze považovat za speciálně zádržný systém, výplň sedačky pro dítě, kterou nelze proplatit, jelikož se nejedná o zvláštní pomůcku a abdukční klín také nelze proplatit , jelikož se nejedná o zvláštní pomůcku." Dotaz: je toto vyjádření UP správné? Jaká je prosím sedacka, která je urcena pro zdravotne postizené? Chteli jsme usetrit a nedělat celou prestavbu auta, která by byla financne mnohem narocnejsi. Tato varianta se nam zdala optimalni, neboť sedacka s tříbodovými pasy a klinem se da potom prehodit do dalšího auta a je to jiz reseni na cely život a podstatne ekonomictejsi nez prestavba auta na 7 let za 200000,- .Dle vyjadreni paní reditelky z Invacar toto reseni bylo zatím každému schvaleno bez potizi. Jsou prosim ted nejaka nova pravidla? Dekuji za odpověď Kalikova Zuzana


21.03.2018 14:33

Odpověď:

Dobrý den, paní Kaliková,

ohledně dodatečné úpravy motorového vozidla je v příloze vyhlášky č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o dávkách pro osoby se zdravotním postižením, uvedeno, že se „jedná o úpravy vyžadující montáž, například ruční ovládání, usnadňování nastupování, nakládání vozíku“, nájezdové ližiny jsou skutečně uvedeny jako jiná zvláštní pomůcka, nelze je tedy do dodatečné úpravy motorového vozidla zahrnout a je třeba podat samostatnou žádost na tuto zvláštní pomůcku, totéž platí u tříbodových pásů, popř. speciální autosedačky; opět je to jiná zvláštní pomůcka, konkrétně „speciální zádržní systém“. U speciálního zádržního systému je ve výše zmíněné příloze vyhlášky uvedeno „nikoli běžná autosedačka“. Z mojí pozice ovšem nejsem schopna posoudit, zda Vámi zvolená sedačka parametry speciálního zádržního systému splňuje či nikoliv, doporučuji zkusit se na ÚP informovat, ohledně parametrů, které by sedačka měla splňovat, aby bylo možné poskytnout na její pořízení příspěvek na zvláštní pomůcku.

Bližší informace o příspěvku na zvláštní pomůcku včetně seznamu pomůcek, na které je příspěvek poskytován, naleznete na našem Informačním portálu.
Pokud by Vám příspěvek na zvláštní pomůcku na nájezdové ližiny a speciální zádržní systém nebyl přiznán, je možné podat odvolání.

Pokud jste výše uvedené pomůcky ještě nepořídili, je možné na jejich pořízení zkusit požádat také o příspěvek nadace - seznam nadací, které přispívají na pomůcky pro zdravotně postižené, naleznete na našem Informačním portálu. O příspěvek nadace bohužel většinou nelze žádat v případě, že jste již pomůcky zakoupili.

Kateřina Bulantová

02.03.2018 10:47

Kraus

(Jihomoravský kraj)

dobrý den, o příspěvek na motorové vozidlo jsem požádal po 10ti letech v 12/2017, odevzdal jsem příjmy a majetkové poměry, ptám se: - jak se bude počítat výše příspěvku? podle předpisů po 1.1.2018? není výhodné řízení ukončit a podat nové? - jsem OSVČ ve starobním důchodu ZTP/P odečítají se z příjmů náklady? - - jsem ženatý, ale bydlím sám ve svém domku, uvedl jsem to do žádosti, bude se do příjmů promítat i důchod mojí ženy která bydlí se synem jinde? děkuji za odpověď


06.03.2018 15:54

Odpověď:

Dobrý den, pane Krausi,

řízení o žádosti o příspěvek na zvláštní pomůcku poskytovaný na pořízení motorového vozidla zahájené ještě v roce 2017 se dokončí již dle nového znění zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. Bude se tedy posuzovat pouze příjem žadatele a příjem osob společně posuzovaných bez dodaných majetkových a sociálních poměrů. Z toho důvodu není třeba, abyste vzal žádost zpět. Výše příspěvku na zvláštní pomůcku poskytovaného na pořízení motorového vozidla se stanoví s přihlédnutím k příjmu osoby a příjmu osob s ní společně posuzovaných podle zákona o životním a existenčním minimu. Výše příspěvku naleznete na Informačním portálu.
V případě, že bydlíte odděleně, ale trvalý pobyt má Vaše žena stejný s Vámi, pak je třeba doložit čestné prohlášení Vaší ženy o tom, že bydlí jinde, trvale se na dané adrese nezdržuje a doložit ho kopií např. nájemní smlouvy. V případě, že máte trvalý pobyt každý na jiné adrese, tak nebude zahrnuta do společně posuzovaných osob.
Na další Váš dotaz, zda se Vám jako OSVČ odečítají z příjmů náklady, Vám doporučuji obrátit se na Finanční úřad.

Kateřina Uhlířová

22.02.2018 11:47

Eva

(Ústecký kraj)

Dobrý den,mám dotaz ,invalida po moz.příhodě pobírá závislost na služby -péči.sám žije v garsonce důchod nízký a bylo mu řečeno ,že nárok na doplatek-příspěvek na bydlení nemá nárok ,protože se závislost započítává do příjmu.Nikdy je nikde nezapočítávali.Druhá vozíčkářka rs sama v garsonce ,pobírá závislost na péči a příspěvek na bydlení už bere hodně dlouho.Jak se to posuzuje ?Děkuji za odpověd němcová


26.02.2018 17:19

Odpověď:

Dobrý den, paní Němcová,

máte zřejmě na mysli příspěvek na péči. Příspěvek na péči je dávka účelově zaměřená na úhradu péče a dle § 7 zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, není tento příspěvek považován za příjem. Příspěvek na péči není tedy považován za příjem pro účely zákona o státní sociální podpoře a jeho výplata nemá vliv na nárok na výplatu žádné z dávek státní sociální podpory, a to ani těch, které jsou závislé na příjmu (příspěvek na bydlení). Pokud byl příspěvek na péči v žádosti o příspěvek na bydlení uveden, neměl být posuzován jako příjem.

Kateřina Uhlířová

19.02.2018 17:09

JANA

(Jihomoravský kraj)

Dobrý den. Ráda bych se zeptala ,jak to je s příspěvkem na zakoupení motorového vozidla.Spousta rodičů zdravotně postižených dětí neví jak to je ,když jim byl přiznán příspěvek před 5.lety ,jestli můžou žádat znovu za 10.let nebo mohou už po 7.letech? Děkuji za odpověď a přeji krásný den.


21.02.2018 10:18

Odpověď:

Dobrý den, Jano,

v případě, že byl příspěvek na zvláštní pomůcku poskytovaný na pořízení motorového vozidla vyplacen v roce 2012 nebo později, o nový je možné si požádat dle novely zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, již po 7 letech, nejdříve tedy v roce 2019. Pokud by žádost byla podána dříve, musela by být vrácena poměrná část příspěvku.

Kateřina Uhlířová

29.01.2018 14:43

Martin

(Středočeský kraj)

Dobrý den, chceme si v našem čtyřpodlažním domě zavést výtah, počítáme se státní dotací na bezbariérový přístup. Jsem osoba ZTP, mohla by se vztahovat i nějaká dotace na mne ?? Děkuji za odpověď . Martin


01.02.2018 14:01

Odpověď:

Dobrý den, Martine,

osoba, která je držitelem průkazu ZTP, má nárok na určité výhody a slevy. Tyto výhody a slevy naleznete na Informačním portálu.
Dle zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, je možné získat příspěvky na zvláštní pomůcku v celkové výši 800 000 Kč (nebo 850 000 Kč v případě příspěvku na zvláštní pomůcku poskytovaného na pořízení svislé zdvihací plošiny nebo šikmé zvedací plošiny) za pět let. Do tohoto limitu se započítává i výše příspěvku poskytnutého na zakoupení motorového vozidla. Svislá zdvihací plošina je srovnatelná s výtahem.
Maximální výše příspěvku na jednotlivou pomůcku je 350 000 Kč (nebo 400 000 Kč). Výše příspěvku na zvláštní pomůcku se stanoví tak, aby spoluúčast osoby činila 10 % z předpokládané nebo již zaplacené ceny zvláštní pomůcky, nejméně však 1 000 Kč.
Pro vznik nároku na uvedený příspěvek je nutné splňovat stanovené zdravotní indikace, které si můžete stáhnout také na Informačním portálu. Podmínky pro přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku nesouvisí s průkazem ZTP.
Příspěvek na zvláštní pomůcku na pořízení svislé zdvihací plošiny nebo šikmé zvedací plošiny se poskytne, jen jestliže odstranění bariéry nelze dosáhnout prostřednictvím schodolezu. Jde-li o poskytnutí příspěvku na zvláštní pomůcku na pořízení svislé zdvihací plošiny, šikmé zvedací plošiny, schodišťové sedačky nebo stropního zvedacího systému, je nutné předložit na výzvu krajské pobočky Úřadu práce alespoň 2 návrhy řešení odstranění bariéry, včetně ceny.
Další podmínkou pro přiznání příspěvku je také „souhlas vlastníka nemovitosti s provedením instalace tohoto zařízení a jeho provozem, není-li vlastníkem nemovitosti osoba, které je tento příspěvek poskytován“.
V případě, že Vám bude příspěvek na zvláštní pomůcku přiznán, tak můžete využívat pomůcku pouze Vy a Vy zodpovídáte za její stav.
Žádost o uvedený příspěvek na zvláštní pomůcku se podává na krajské pobočce Úřadu práce dle místa trvalého bydliště. Žádost si můžete stáhnout ZDE.
V případě, že by příspěvek na zvláštní pomůcku nebyl přiznán, je možné si podat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřiznání odvolání.
Další možností je oslovit nadace, které mohou přispět na pomůcku. Seznam nadací naleznete ZDE.

Kateřina Uhlířová

29.01.2018 11:30

Jarka

(Plzeňský kraj)

Dobrý den,musí se v žádosti o příspěvek na zvláštní pomůcku-výtah- při 10% spoluúčasti uvádět majetek a finanční prostředkyhotovost,vklady,spořeni .Zda není změna od 1.1. 2018. Děkuji pěkně.


29.01.2018 12:40

Odpověď:

Dobrý den, Jarko,

od 1.1.2018 se v případě žádosti o snížení 10% spoluúčasti na úhradě zvláštní pomůcky dokládají pouze příjmy žadatele o příspěvek na zvláštní pomůcku a osob ve společné domácnosti. Majetkové a celkové sociální poměry (hotovost na účtu, spoření, další majetek) se již neposuzují, tyto informace tedy již ÚP není třeba dokládat.

Kateřina Bulantová

20.01.2018 18:32

Josef Spruzsanský

(Karlovarský kraj)

Dobry den prosím vás chtěl sem se zeptat ,jsem vozičkař a potřeboval bych naky nový odlehčeny vozík ,byla by naka možnost dostat na vozík nějaky příspěvek nebo nebo dotaci?Moc děkuji za radu připadně naky kontakt kde jinde se zeptat.Děkuji Spruzsanský


24.01.2018 10:11

Odpověď:

Dobrý den, pane Spruzsanský,

invalidní vozík Vám může na základě předpisu odborného lékaře (ortoped, neurolog, rehabilitační lékař) a schválení revizního lékaře uhradit buď zcela, nebo částečně Vaše zdravotní pojišťovna. Pokud by Vám ZP vozík neuhradila, nebo by uhradila pouze část ceny vozíku, můžete zkusit požádat o příspěvek na vozík některou z nadací např. Nadace J&T, Nadace Charty 77 - Konto Bariéry, Nadace Agrofert anebo Nadační fond Lumius. Další kontakty na nadace, které přispívají na pomůcky pro osoby se zdravotním postižením, naleznete na našem Informačním portálu.

Kateřina Bulantová

13.01.2018 23:00

anonym

(Jihomoravský kraj)

Dobrý večer, starám se o dceru, která pobírá příspěvek na péči 3.stupně. Pokud bych si chtěla přivydělat je pro mě výhodnější brigáda nebo částečný úvazek? Jaká je výše možného příjmu? Ptám se s ohledem na placení sociálního a zdravotního pojištění, popřípadě započítání na starobní důchod. Děkuji za odpověď


17.01.2018 12:33

Odpověď:

Dobrý den,

přivýdělek při poskytování péče není zákonem nijak omezen, co se týče výše výdělku, rozsahu pracovního úvazku (počet hodin) ani typu pracovního poměru (pracovní smlouva, dohoda o pracovní činnosti, dohoda o provedení práce).

Záleží tedy pouze na tom, zda a v jakém rozsahu Vám péče o dceru umožňuje pracovat. Pokud by dcera potřebovala péči i v době, kdy byste byla v zaměstnání, je třeba zajistit péči jinou pečující osobou nebo sociální službou (např. osobní asistence); všechny pečující osoby a sociální služby by pak měly být uvedeny v dokumentaci k příspěvku na péči Vaší dcery. Kontakty na sociální služby ve Vašem okolí naleznete v Registru poskytovatelů sociálních služeb.

Co se týče odvodů na sociální a zdravotní pojištění, pojistné se platí z hrubého výdělku vyššího než 2500 Kč měsíčně (pracovní smlouva, DPČ), popř. 10 000 Kč měsíčně (DPP); ve výpočtu starobního důchodu se pak zohlední ty výdělky, ze kterých bylo odvedeno sociální (resp. důchodové) pojištění – tzn. pouze výdělky, které přesahují výše uvedené hranice.

Informace k příspěvku na péči včetně informací o sociálním a zdravotním pojištění a výpočtu důchodu pečujících osob naleznete na našem Informačním portálu.

Kateřina Bulantová

07.01.2018 20:19

Kamila

(Liberecký kraj)

Dobrý den, posudkovým lékařem byla manželovi odebrána orientace na základě zprávy odborného lékaře neurologa, který mimo jiné ve zprávě napsal cituji:orientován časem i místem, nicméně vzhledem k frontálnímu syndromu neschopen vyřešit a orientovat se ani v relativně běžných situacích.Lékař z psychiatrie ve zprávě napsal , že orientovaný se zdá být sice dobře, ale je to jen pokud je v klidu a soustředěný, ale v nějaké i menší zátěžové situaci pacient selhává, je dezorientovaný, ztrácí schopnost racionálního úsudku a řešení situace.Další lékař urolog píše ve své zprávě , že pacient je dezorientovaný mistem i časem. Je postup lékařky PK v pořádku? Děkuji za odpověď. Kamila


10.01.2018 15:52

Odpověď:

Dobrý den, Kamilo,

ze své pozice sociální pracovnice Vám bohužel nejsem schopna říct, zda postup posudkového lékaře byl správný a v pořádku. V případě, že by odebrání další životní potřeby pro Vašeho manžela znamenalo snížení stupně příspěvku na péči, můžete si do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí podat odvolání. Více informací naleznete na našem Informačním portálu. 

Kateřina Jirsová

04.01.2018 16:11

Jaroslav Suský

(Jihomoravský kraj)

Dobrý den , máme postiženou 8 letou dceru ZTP/P ,byl nám přiznání příspěvek na kompenzační pomůcku automobil.jenže problém je v tom ze se částka musí utratit do 3 měsíců . Objednali jsme si auto u prodejce kde podle smlouvy předpokládaný termin dodání splňoval 3 měsíční lhůtu , jenže po 1 měsíci nám prodejce oznamil ze termin dodání se prodlouží min.jeste o 2 měsíce. Co můžeme dělat da se nějak zažádat o prodloužení intervalu proplacení když všude uvádí 3 měs. Lhůtu.nabídka prodejce je výhodná poskytuje totiž slevy ZTP/P. A navíc už jsme zaplatily zálohu. Dekuji za odpověď.


08.01.2018 15:54

Odpověď:

Dobrý den, pane Suský,

doba 3 měsíců, do které je nutné pořídit zvláštní pomůcku, je počítána od měsíce, ve kterém byl příspěvek vyplacen. Výplata příspěvku na zvláštní pomůcku je řešena v § 19 zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, kde je uvedeno, že „příspěvek na zvláštní pomůcku se vyplatí do konce kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž rozhodnutí o jeho přiznání nabylo právní moci“.
Povinnost vrátit vyplacený příspěvek nebo jeho poměrnou část řeší § 12 téhož zákona, dle kterého je osoba povinna příspěvek vrátit, jestliže „nepoužila tento příspěvek do 3 měsíců ode dne jeho vyplacení nebo ve lhůtě stanovené krajskou pobočkou úřadu práce na pořízení zvláštní pomůcky“. Na základě uvedeného ustanovení Vám proto doporučuji obrátit se přímo na pracovníky krajské pobočky, která příspěvek na zvláštní pomůcku vyplatila, a vysvětlit jim Vaši situaci. Dle zkušenosti klientů nemají pobočky problém s prodloužením lhůty v odůvodněných případech.

Kateřina Uhlířová

02.01.2018 19:17

Kamila Novotná

(Liberecký kraj)

Dobrý den, jsem opatrovnikem pro vyřizování PNP.V roce 2016 jsem zažádala o navýšení PNP, který byl navýšen na 2stupeň s čím jsem nesouhlasila a podala odvolání, neboť dle odborných lékařů je nutná celodenní péče druhé osoby.Bohužel jsem již 2x nahlížela a podala rozpor do spisu, marně.Dnes mi úřednice sdělila , že bude vydáno rozhodnutí LPK a mám si podat znova návrh na zvýšení příspěvku na péči.Před rokem jsem musela změnit zaměstnání, snížit úvazek a vše podřídit nemocem manžela.Tak budu čekat další více jak rok na další rozhodnutí? A co manžel když musím místo celodenni péči o něj do práce..Má čekat na to až se vydá na poslední cestu ,nebo je ještě nějaké východisko? V novém roce všem hlavně hodně zdraví. Kamila


05.01.2018 14:04

Odpověď:

Dobrý den, paní Novotná, 

opravdu mě mrzí, že se žádost o zvýšení příspěvku na péči pro manžela takto komplikuje i přesto, že manžel potřebuje vzhledem ke zdravotnímu stavu celodenní péči. Z Vašeho dotazu jsem vyrozuměla, že bude nyní vydáno rozhodnutí MPSV (tedy rozhodnutí v odvolacím řízení). Proti rozhodnutí MPSV lze dále podat žalobu ke krajskému soudu - lze podat do 2 měsíců od data doručení rozhodnutí MPSV, vzor správní žaloby naleznete na našem Informačním portálu. Se sepsáním žaloby Vám můžeme pomoci, obrátit se na nás můžete buď telefonicky na bezplatné lince 800 100 250 (v provozu v pracovní dny v pondělí a středu od 9 do 13 hodin, v úterý od 12 do 18 hodin a ve čtvrtek od 12 do 16 hodin) nebo e-mailem na poradna@ligavozic.cz. 

Podání žaloby (a tedy pokračování ve stávajícím řízení) je vhodné spíše v případě, že se v průběhu řízení nezměnil manželův zdravotní stav. Pokud ovšem došlo ke zhoršení manželova zdravotního stavu (nebo pokud nechcete žalobu podat), je vhodnějším řešením podat nový návrh na změnu stupně příspěvku na péči, v rámci nového řízení má posudkový lékař povinnost přihlédnout k aktuálním podkladům (pokud byste však pokračovala ve stávajícím řízení, nemusí být k nově dodaným podkladům přihlédnuto). Chápu, že varianty, které navrhuji, jsou časově náročné, nicméně bohužel neexistuje jiný postup, jak zvýšení stupně příspěvku dosáhnout. 

Děkujeme za přání a Vám i manželovi přejeme do roku 2018 vše nejlepší.

Kateřina Bulantová

20.12.2017 01:17

Stejskalová

(Jihomoravský kraj)

Prosím,chtěla jsem se zeptat....mám uznanou invaliditu 1.stupně,pobírám ID a současně pečuji o dceru,která má 4.stupeň invalidity. Dcera bere také ID,příspěvek na péči......mám i já nárok sama na sebe na příspěvek na péči? Děkuji.


20.12.2017 15:11

Odpověď:

Dobrý den, paní Stejskalová,

o příspěvek na péči si můžete zkusit zažádat i Vy sama. V případě, že Vám bude přiznán příspěvek na péči bez ohledu na stupeň příspěvku (I. – IV.), musíte mít potvrzení od lékaře, že poskytování péče o dceru z hlediska svého zdravotního stavu zvládáte. Dceři můžete pomoci pouze se zvládáním základních životních potřeb, které byste neměla sama hodnoceny jako nezvládnuté.

Ve Vašem případě by to tedy znamenalo, že pokud byste měla zhodnocenou některou ze základních životních potřeb jako nezvládnutou stejně tak jako Vaše dcera, o kterou pečujete, je zapotřebí zajistit péči o tuto potřebu jinou pečující osobou nebo sociální službou.

Kateřina Jirsová

13.12.2017 11:49

Martin

(Moravskoslezský kraj)

Dobrý den,prosím o radu,končí mi průkaz do auta,jsem nechodící,podal jsem žádost,ale žeprý chodí znovu do bytu na kontrolu péče,jak a kdo se o mne stará,bez ohlášení,musím je hned pustit,mám nepořádek,..nebo jim říci ,že nyní nemohu,když mám návštěvu a nechci rozebírat důvěrné věci o sobě před návštěvou a pak před sociální pracovnicí cizí ..rozebírat co mohu a nemohu,vše mají lékaři ve zprávách a sociálka obhlíží co mám za spoustu věcí ..a jak často chodí na kontrolu ????.žeprý co 3 až 5 let neohlášeně,je to pro mne psychicky traumatující...jsem z toho nervozní,cizí ženskou pouštět ona o mne zjištuje vše,ale já ji vůbec neznám,čekají až dojedu do bytu a chtějí jít hned dál,myslím si že je nemusím pouštět hned,mohu jim říci ať přijdou třeba za chvíli nebo musím hned,prosím co mám dělat ??? jsem z toho na prášky..já do jejího bytu taky nešmejdím a ony sledují vše.Děkuji předem


18.12.2017 13:19

Odpověď:

Dobrý den, Martine,

přesně nerozumím, zda jste si podal žádost o průkaz osoby se zdravotním postižením nebo o příspěvek na péči. U průkazu se zdravotní stav posuzuje z hlediska omezení schopnosti pohyblivosti a orientace a u příspěvku na péči se hodnotí schopnost zvládat základní životní potřeby.
Co se týká kontroly využívání příspěvku na péči, tak chápu, že je tato situace pro Vás jistě velice nepříjemná. Dle § 29 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, provádí krajská pobočka Úřadu práce kontrolu, zda příspěvek na péči využíváte k zajištění pomoci. Kontroluje také, zda je pomoc poskytována tím, kdo byl uveden v žádosti o příspěvek (tzn. osobou blízkou, asistentem sociální péče nebo poskytovatelem sociálních služeb) a zda rozsah pomoci odpovídá stanovenému stupni závislosti a zda je zaměřena na základní životní potřeby, které podle výsledku posouzení stupně závislosti okresní správou sociálního zabezpečení není osoba schopna zvládat. Znamená to, že hodnotí, zda Vám pečující osoba pomáhá a jakým způsobem v těch potřebách, které nezvládáte. Návštěva takové kontroly nemusí být ohlášena předem. Bohužel Vám nedokáži sdělit, jak často chodívají na kontrolní šetření. To je v kompetenci krajské pobočky Úřadu práce. Můžete zkusit kontaktovat ÚP, který vyplácí příspěvek na péči, zda je možné se domluvit na nějaký přibližný termín kontroly přijatelný pro obě strany. Pokud byste však bez závažného důvodu neumožnil provedení kontroly využívání příspěvku na péči, mohlo by bohužel dojít k zastavení jeho výplaty.

Kateřina Uhlířová

07.12.2017 19:00

Iveta Kabátová

(Liberecký kraj)

Dobrý den, prý je nově schválena novela zákona o pomoci v hmotné nouzi, podle níž úřady práce vyplácejí příspěvek na živobytí v poukázkách. Máme informaci od známého člověka-vozíčkáře, že by se tato forma výplaty měla týkat také i příspěvku na péči. Prosím o sdělení, zda je tato informace pravdivá. Děkuji.


12.12.2017 11:58

Odpověď:

Dobrý den, paní Kabátová,

v §18. odst. 3 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, je uvedeno, že příspěvek na péči se vyplácí v české měně převodem na platební účet určený příjemcem příspěvku, popřípadě zvláštním příjemcem příspěvku, nebo poštovním poukazem (složenkou), a to podle rozhodnutí příjemce příspěvku, popřípadě zvláštního příjemce příspěvku. Výplata poukázkou na nákup zboží či služeb se příspěvku na péči netýká, nevíme ani o tom, že by se o takové změně v současné době jednalo.

Kateřina Bulantová

07.12.2017 13:40

Tomáš

(Středočeský kraj)

Dobrý den prosím o informaci jestli má děda ZTP nárok při nákupu nového automobilu odečíst DPH každý říká něco jiného tak v tom mám pěkný zmatek děkuji Tomáš


12.12.2017 11:49

Odpověď:

Dobrý den, Tomáši,

nárok na vrácení DPH při nákupu motorového vozidla není vázán na průkaz ZTP, ale na příspěvek na zvláštní pomůcku poskytovaný na pořízení motorového vozidla. Pokud Vašemu dědečkovi byl nebo bude tento příspěvek přiznán, může na Finančním úřadě o vrácení DPH požádat. Bližší informace o příspěvku včetně podmínek vrácení DPH naleznete na našem Informačním portálu.

Kateřina Bulantová

06.12.2017 13:16

Eva Holá

(Hlavní město Praha)

Dovolím si Vás požádat o informaci týkající se koupi osobního auta pro invalidní manželku ZTP, kde je zvláštní důraz kladen na umístění el. vozíku do zavazadlového prostoru. Nové auto je finančně velmi náročné a proto bych velmi rád uvítal Vámi podanou radu a zkušenost neb nevím na který autobazar se bez zbytečného rizika obrátit. Děkuji a jsem s pozdravem Petr Holý.


11.12.2017 10:10

Odpověď:

Dobrý den, pane Holý,

v případě, že budete pořizovat auto, může si Vaše manželka požádat o příspěvek na zvláštní pomůcku poskytovaný na pořízení motorového vozidla. Žádost se podává na Úřadu práce dle místa trvalého bydliště. Pro nárok na přiznání tohoto příspěvku je nutné splňovat zdravotní indikace, které s dalšími informacemi o příspěvku naleznete na Informačním portálu. Možnou variantou je také oslovení nadací, které přispívají na motorové vozidlo.
Doporučení na autobazar Vám bohužel nemohu dát, protože takový neznám. V případě, že byste kupovali auto z přiznaného příspěvku v autobazaru, tak pro vrácení daně z přidané hodnoty, je nutné od prodejce získat doklad s vyčíslenou DPH, což by mohla být u některých potíž. U auta zakoupeného v bazaru je také třeba mít na paměti, že DPH se vrací pouze z rabatu autobazaru. Proto Vám pro koupi auta Vám doporučuji obrátit se na Auta bez bariér, kde Vám poradí, jaké auto a u jakého prodejce nejlépe pořídit.

Kateřina Uhlířová

30.11.2017 20:44

Plichta

(Ústecký kraj)

Dobrý večer.Prosím o zaslání metodiky podle které se hodnotí přiznání příspěvku na péči pro dospělého člověka.Děkuji za ochotu. Michal


05.12.2017 16:13

Odpověď:

Dobrý den, pane Plichto, 

metodiku, podle které posudkoví lékaři hodnotí zdravotní stav z hlediska zvládání základních životních potřeb, jsem zaslala na Vámi uvedenou e-mailovou adresu.

Kateřina Bulantová

14.11.2017 12:25

Marie

(Moravskoslezský kraj)

Dobrý den. Příspěvek na péči a příspěvek na mobilitu bude zvýšeny od 1.1.2018. Děkuji.


28.11.2017 12:52

Odpověď:

Dobrý den, Marie,

příspěvek na mobilitu bude od 1. 1. 2018 navýšen na 550 Kč měsíčně. Příspěvek na mobilitu je vyplácen zpětně, v lednu tedy bude ještě vyplaceno 400 Kč (částka za prosinec), od února (částka za leden) pak již bude vypláceno 550 Kč. Příspěvek na péči od 1. 1. 2018 navýšen nebude, bude i nadále vyplácen v dosavadní výši. V jednání je i navýšení příspěvku na péči ve IV. stupni u osob v domácí péči, nicméně toto navýšení nebylo dosud schváleno.

Kateřina Bulantová

11.11.2017 20:42

Ivana Mathiasova

(Moravskoslezský kraj)

Je možné dostat příspěvek na schodištovou plošinu v jiném bydlišti než je bydliště trvalé? Děkuji


14.11.2017 11:30

Odpověď:

Dobrý den, paní Mathiasová,

v zákoně č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, není výslovně uvedeno, že by bylo možné příspěvek na zvláštní pomůcku – schodišťovou plošinu poskytnout pouze na pořízení a instalaci plošiny v trvalém bydlišti žadatele o příspěvek.
Obecné podmínky poskytnutí příspěvku na zvláštní pomůcku jsou tyto:
a) osoba je starší
1. 3 let, je-li tento příspěvek poskytován na pořízení motorového vozidla, schodolezu, stropního zvedacího systému, schodišťové plošiny, schodišťové sedačky nebo na úpravu bytu,
2. 15 let, je-li tento příspěvek poskytován na pořízení vodicího psa, nebo
3. 1 roku v ostatních případech,
b) zvláštní pomůcka umožní osobě sebeobsluhu nebo ji potřebuje k realizaci pracovního uplatnění, k přípravě na budoucí povolání, k získávání informací, vzdělávání anebo ke styku s okolím; přitom se přihlíží i k dalším pomůckám, zdravotnickým prostředkům, úpravám a předmětům, které osoba využívá,
c) osoba může zvláštní pomůcku využívat nebo může zvláštní pomůcku využívat ve svém sociálním prostředí.

K příspěvku na pořízení plošiny se pak dále vztahují dvě další podmínky:
Je-li příspěvek na zvláštní pomůcku poskytován na pořízení schodišťové plošiny, schodišťové sedačky nebo stropního zvedacího systému, je rovněž podmínkou souhlas vlastníka nemovitosti s provedením instalace tohoto zařízení a jeho provozem, není-li vlastníkem nemovitosti osoba, které je tento příspěvek poskytován.
Příspěvek na zvláštní pomůcku na pořízení schodišťové plošiny se poskytne, jen jestliže odstranění bariéry nelze dosáhnout prostřednictvím schodolezu. Jde-li o poskytnutí příspěvku na zvláštní pomůcku na pořízení schodišťové plošiny, schodišťové sedačky nebo stropního zvedacího systému, je osoba povinna pro účely posouzení splnění podmínky uvedené ve větě první předložit na výzvu krajské pobočky Úřadu práce alespoň 2 návrhy řešení odstranění bariéry, včetně ceny.

Kateřina Bulantová

07.11.2017 11:16

Pavel Kardaš

(Moravskoslezský kraj)

Dobrý den, jsem invalida na vozíku a mám jednu nohu uřezanou pod kolenem a chci si požádat o schodolez. Bydlím v prvním patře v domě bez výtahu jiným způsobem nemám možnost se dostat ven. Prosím jaké mám možnosti získat tento schodolez. Někdo mne informoval ,že když nemám uřizlou nohu nad kolenem tak nemám nárok. Děkuji za odpověď Kardaš


10.11.2017 11:37

Odpověď:

Dobrý den, pane Kardaši,

nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku – schodolez, je podmíněn splněním některé z následujících zdravotních indikací (příloha č. 1 k zákonu č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, body a), b), d) – i):
a) anatomická ztráta obou dolních končetin v bércích a výše,
b) funkční ztráta obou dolních končetin na podkladě úplné obrny (plegie) nebo těžkého ochrnutí,
d) funkční ztráta jedné horní a jedné dolní končetiny na podkladě úplné obrny (plegie) nebo těžkého ochrnutí,
e) ankylóza obou kyčelních kloubů nebo obou kolenních kloubů nebo podstatné omezení hybnosti obou kyčelních nebo kolenních kloubů pro těžké kontraktury v okolí,
f) ztuhnutí všech úseků páteře s těžkým omezením pohyblivosti alespoň dvou nosných kloubů dolních končetin,
g) těžké funkční poruchy pohyblivosti na základě postižení tří a více funkčních celků pohybového ústrojí s případnou odkázaností na vozík pro invalidy; funkčním celkem se přitom rozumí trup, pánev, končetina,
h) disproporční poruchy růstu provázené deformitami končetin a hrudníku, pokud tělesná výška postiženého po ukončení růstu nepřesahuje 120 cm,
i) anatomická ztráta dolní končetiny ve stehně bez možnosti oprotézování nebo exartikulace v kyčelním kloubu.

Na základě informací uvedených ve Vašem dotazu se domnívám, že potřebné zdravotní indikace zřejmě bohužel nesplňujete. O finance na pořízení schodolezu však můžete zkusit požádat i některou z nadací, které přispívají na pomůcky pro osoby se zdravotním postižením; podmínky nadací nebývají z hlediska zdravotních indikací takto omezeny. Kontakty na nadace, které přispívají na pomůcky, naleznete na našem Informačním portálu.

Kateřina Bulantová

25.10.2017 09:15

Eduard

(Olomoucký kraj)

Dobrý den, nedávno jsem měl dotaz na výši příspěvku od ÚP na nákup auta pro vozíčkáře. Nedávno se změnila doba, po kterou musím auto používat z 10 na 7 let. Nyní jsem v lázních a s jiným vozíčkářem se tu přeme, jestli když jsem příspěvek dostal před sedmi lety, tedy na 10 let, nemám nárok na nový příspěvek, pokud nevrátím poměrnou část příspěvku, který jsem dostal před sedmi lety. Já říkám, že těch pár peněz budu muset ÚP vrátit. On říká, že se zkrátila i doba u už poskytnutých přízpěvků, tedy z 10 na 7 let. Doufám, že se to dá pochopit. Napsal jsem to dost složitě. děkuji


30.10.2017 17:06

Odpověď:

Dobrý den, Eduarde,

Máte pravdu v tom, že od 1. 1. 2018 nabývá účinnost novela zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, která v sobě mimo jiné nese změnu, kterou zmiňujete Vy - snížení doby podání opětovné žádosti o příspěvek na zvláštní pomůcku poskytovaný na pořízení motorového vozidla z 10 let na 7 let. Díky výše zmíněné novele se tedy zkrátila i doba již poskytnutých příspěvků, pokud se tedy na Vás vztahuje lhůta 10- ti let (tzn. zažádal jste si o příspěvek v roce 2012 nebo později). O nový byste mohl dle novely zažádat nejdříve v roce 2019. 

Pokud jste dostal příspěvek před 7 lety (v roce 2010), tak se na Vás vztahuje výjimka, podle které mohou osoby, které získaly příspěvek do konce roku 2011, požádat znovu o tento příspěvek již po uplynutí pěti let. Z Vašeho dotazu jsem však přesně nevyrozuměla, kdy jste příspěvek dostal, v případě nejasností se na nás znovu obraťte.

Kateřina Jirsová

24.10.2017 09:40

Petr

(Plzeňský kraj)

Dobrý den. Nejdříve Vám chci poděkovat za tyto www stránky, kde pomáháte, radíte ( v dnešní době moc nevídané). Nyní můj dotaz: Dle rozhodnutí OSSZ jsem osobou zdravotně znevýhodněnou. Prosím o informaci-e co to obnáší jak pro mne( co jsem povinen a jaké mám možné úlevy) a co to přináší pro mého zaměstnavatele. Děkuji za odpovědi, popřípadě mne prosím odkažte na nějaké www.stránky.


27.10.2017 14:40

Odpověď:

Dobrý den, Petře,

děkujeme za Vaše uznání. Co se týká Vašeho dotazu, tak zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, zajišťuje zaměstnavatelům značnou podporu při zaměstnávání osob se zdravotním postižením, a to hned několika příspěvky:
- příspěvkem na zřízení chráněného pracovního místa (435/2004 Sb., §75)
- příspěvkem na částečnou úhradu provozních nákladů na chráněné pracovní místo
- příspěvkem na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě (435/2004 Sb., §78).
Bližší informace naleznete na našem Informačním portálu.

V případě, že byste se v budoucnu rozhodl podnikat, můžete i Vy sám požádat Úřad práce o příspěvky. Bližší informace naleznete zde.

Můžete zvážit možnost zažádat o průkaz osoby se zdravotním postižením. Mnohé slevy jsou vázány na přiznaný průkaz ZTP nebo ZTP/P. Veškeré potřebné informace naleznete opět na našem Informačním portálu.

Kateřina Uhlířová

15.10.2017 22:55

ilona dunkova

(Jihočeský kraj)

bude zvyseny prispevek na peci od 1.1.2018 dekuji


17.10.2017 17:59

Odpověď:

Dobrý den, paní Dunková,

bohužel pro Vás nebudu mít příliš pozitivní zprávy. Novela zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, která zahrnovala navýšení částky příspěvku na péči ve stupni IV (úplná závislost) z 13 200 korun na 19 200 korun, bohužel nebyla schválena. Částka příspěvku tedy zůstává i nadále stejná.

Kateřina Jirsová

05.10.2017 11:19

Lenka

(Jihomoravský kraj)

Dobrý den, paní chce pečovat o svoji přímou tetu, která pobírá III. stupeň Pnp. Ale nežije s ní ve společné domácnosti, je tedy brána jako osoba blízká nebo bude muset být sepsána smlouva a bude brána jako asistent sociální péče? Bude ji tato péče započítána jako náhradní doba pojištění pro účely důchodového pojištění? Děkuji a pěkný den.


10.10.2017 13:15

Odpověď:

Dobrý den, Lenko,

za osoby blízké jsou dle § 24 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, považovány pro účely tohoto zákona „manželé, příbuzní v řadě přímé, děti, sourozenci, zeť, snacha a manžel rodiče, a to kteréhokoli z manželů“. Jiné osoby nejsou považovány za osobu blízkou, a proto je tedy nutné, aby i Vaše známá měla se svojí tetou sepsanou smlouvu o poskytované péči. Vzor smlouvy je ke stažení na Informačním portálu.

Podmínky pro započtení doby péče o závislou osobu jako náhradní doby důchodového pojištění stanovuje § 5 odst. 2, bod e) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, kdy započtení doby péče jako náhradní doby důchodového pojištění se týká „osoby pečující osobně o osobu mladší 10 let, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni I (lehká závislost), nebo o osobu, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost), pokud spolu žijí v domácnosti; podmínka domácnosti se nevyžaduje, jde-li o blízkou osobu“. To znamená, že pokud bude chtít Vaše známá, aby jí byla doba péče započítávána do náhradní doby důchodového pojištění, musela by být hlavní pečující osobou pečující v největším rozsahu a zároveň osobou blízkou nebo žít se závislou osobou (její tetou) ve společné domácnosti.

V případě, že by výše uvedené podmínky paní splňovala, existují možné varianty výpočtu důchodu se započtením doby péče.

Příspěvek na péči se jako příjem pečující osoby pro účely výpočtu důchodu této osoby započítává pouze v případě, že osoba pečovala před podáním žádosti o starobní nebo invalidní důchod déle než 15 let. U těchto osob pak ČSSZ provádí tzv. srovnávací výpočet - provede dva různé výpočty důchodu a posléze přizná ten důchod, který je vyšší.

Varianty výpočtu důchodu pečující osoby jsou pak tyto:

a) Období celé péče se považuje za dobu vyloučenou a operuje se pouze s příjmy z výdělečné činnosti, kterých pečovatel dosahoval před a po výkonu péče. Tyto příjmy se zprůměrují pouze na období, ve kterých jich bylo opravdu dosahováno, období péče se vyloučí, a to včetně případných přivýdělků, které zde pečovatel získal.
b) Do období výkonu péče po roce 2006 se dosadí jako "fiktivní příjem" celá částka příspěvku na péči, která je poskytovaná opečovávané osobě na základě zákona o sociálních službách (i kdyby z ní pečující osoba dostávala třeba jen část), a do let před rokem 2007, kdy se příspěvek na péči ještě nevyplácel, částka 96 000,-Kč vynásobená příslušným koeficientem, a tento "fiktivní příjem" se přičte k případným přivýdělkům.

Pokud péče netrvala alespoň výše zmíněných 15 let, je možnost zažádat si při podání žádosti o starobní či invalidní důchod alespoň o vyloučení doby péče - to je výhodné zejména v případě, že pečující osoba dosahovala v době péče nízkých nebo nulových výdělků - vyloučením doby péče dojde k tomu, že tyto nízké výdělky nebudou při výpočtu důchodu zohledněny a celkový výdělek se nebude rozpočítávat i na vyloučenou dobu. I v případě, že si nechá dobu péče (resp. výdělky z této doby) vyloučit, bude doba péče započtena jako náhradní doba důchodového pojištění (tedy odpracované roky).

Kdyby bylo něco nejasného, můžete se na nás obrátit prostřednictvím bezplatné poradenské linky 800 100 250 (v pondělí a středu od 9 do 13 hod., v úterý od 12 do 18 hod., ve čtvrtek od 12 do 16 hod.), poradenského emailu poradna@ligavozic.cz nebo vložením dotazu do internetové poradny.

Kateřina Uhlířová

04.10.2017 15:44

Blanka

(Jihomoravský kraj)

Dobrý den, jaká konkretní adresa má být prosím uvedena v odvolání se proti Roznodnutí o snížení PnP v Brně? Rozhodnutí bylo vydáno ÚP v Hodoníně a bylo mi sděleno, že odvolání budu podávat jejich prostřednictvím, ale předpokládám, že adresa bude na MPSV do Brna? Děkuji za informaci. Blanka


06.10.2017 15:01

Odpověď:

Dobrý den, Blanko,

adresy jednotlivých oddělení odvolání a správní agendy MPSV jsou uvedeny na webu MPSV, nicméně směrodatná je adresa pobočky úřadu práce, jejímž prostřednictvím odvolání podáváte. Pobočka ÚP sama postoupí Vaše odvolání příslušnému oddělení, i v případě, že byste uvedla např. oficiální adresu MPSV (Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2).

Kateřina Bulantová

28.09.2017 12:06

Jarmila

(Jihomoravský kraj)

Dotaz: Když pečující osobou je snacha-počítá se do její rodiny (příspěvek)jako příjem? Zaměstnán je pouze manžel, mají dvě malé děti. Dle mě, vlastně jediné co vyplívá je, že se výhody pečování,uplatní až při odchodu do starobního důchodu, že?Nebo z nějakého důvodu by se stala pečující osoba invalidní v jakémkoliv stupni? Nemýlím se, nebo jinak?A v případě, že o osobu co pečuje(od 2-4stup.)zemře, tak se jde nahlásit na pr.úřad a bere nějakou podporu, než jí nabídnou práci? Děkuji.


05.10.2017 14:53

Odpověď:

Dobrý den, Jarmilo,

příspěvek na péči není považován za příjem pro účely zákona o státní sociální podpoře (zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře) a pro účely zákona pomoci v hmotné nouzi (111/2006 Sb.). Nicméně v případě dávek v hmotné nouzi se příspěvek na péči nezapočítává jako příjem v případě, že příjem příspěvku je využitý v rámci domácnosti závisle osoby (tzn. pouze v případě, že s Vámi snacha žije ve společné domácnosti). Pokud je snacha jedinou pečující osobou nebo poskytuje péči v největším rozsahu, doba péče se jí pak bude započítávat jako odpracované roky.

V případě, že by se snacha po ukončení péče zaregistrovala na ÚP, mohla by si požádat o podporu v nezaměstnanosti, ale nárok na podporu by měla v případě, že odpracovala alespoň 12 měsíců v posledních 2 letech nebo získala náhradní dobu zaměstnání za kterou je považována i doba osobní péče o závislou osobu ve II. - IV. stupni příspěvku na péči.

ID nesouvisí s péčí o závislou osobu. ID je určen osobám, kterým jejich dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav značně stěžuje, popřípadě vůbec neumožňuje nalezení a výkon pracovního uplatnění. Stupeň invalidity určuje posudkový lékař na základě posouzení zdravotního stavu.

V případě potřeby, nejasností jsme Vám k dispozici a můžete se na nás obrátit na naší bezplatné poradenské lince 800 100 250 a to v pracovní dny každé pondělí a středu od 9:00 do 13:00 hodin, každé úterý od 12:00 do 16:00 hodin a čtvrtek od 12:00 do 16:00 hodin.

Kateřina Jirsová

25.09.2017 12:28

Jana Horakova

(Královéhradecký kraj)

Hezky den,rada bych se zeptala.Mam PID 3stupne průkaz ZTP/P pobíram příspěvek na péči 8800 ,-Kč.Pecujici osobou byl můj manžel,nyní jsme rozvedení a já změnila pečující osobu na mou 20-ti letou dceru.Prerusila studium a pečuje o mne.Nyni si má Zadat o příspěvek na dítě?Ma potvrzení ze o mne pečuje,takže teď nevíme zda se ji těch 8800,-Kč bude počítat jako příjem?Dekuji moc za odpověď Jana


27.09.2017 14:08

Odpověď:

Dobrý den, paní Horáková, 

předpokládám, že příspěvkem na dítě, o který si má dcera požádat, máte zřejmě na mysli přídavek na dítě (dávka státní sociální podpory). Pokud se Vám skutečně jedná o tuto dávku, pak dcera příspěvek na péči, který jí za péči o Vás náleží, nebude jako příjem uvádět. Příspěvek na péči se do příjmů z hlediska nároku na dávky státní sociální podpory nezapočítává. 

Kateřina Bulantová

22.09.2017 13:58

Miroslav Cyroň

(Jihočeský kraj)

Dobrý den, jsme invalidní manželé, oba na vozících. Žijeme na větší vesnici, v obecní bytovce. Rádi bychom se zeptali, zda je obec povinna upravit byt tak, abychom se všude dostali, hlavně rozšířit dveře do koupelny a pokoje, popřípadě na balkon. Děkuji za informace.


27.09.2017 13:17

Odpověď:

Dobrý den, pane Cyroni,

plně rozumím Vaší situaci, avšak obec není povinna Vám byt upravit dle vašich potřeb a požadavků. Můžete si ale na krajské pobočce Úřadu práce příspěvek na zvláštní pomůcku, kdy pomůckou jsou v tomto případě "stavební práce spojené s rozšířením dveří v bytě." Dále se příspěvek vztahuje na "stavební práce spojené s uzpůsobením koupelny a WC. “V rámci nároku na příspěvek je pak rozhodující zdravotní stav žadatele - splnění zdravotních indikací daných v příloze č. 1 zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením (seznam indikací pro příspěvek na konkrétní pomůcky naleznete v rámci výše uvedeného odkazu).

Pro zahájení řízení o příspěvku je potřeba podat žádost na krajské pobočce ÚP dle místa Vašeho trvalého bydliště (formulář žádosti si můžete stáhnou zde. Na základě podané žádosti pobočka ÚP sama osloví lékařskou posudkovou komisi OSSZ ohledně posouzení Vašeho zdravotního stavu, LPK OSSZ si vyžádá zdravotní dokumentaci od lékařů uvedených v podané žádosti a na základě této zdravotní dokumentace, popř. vlastního vyšetření, zjistí, zda splňujete podmínky pro přiznání příspěvku. Zároveň s žádostí je potřeba dodat také podrobný položkový rozpočet stavební úpravy.

Upozorňuji, že v rámci příspěvku na zvláštní pomůcku na úpravu bytu je možné žádat pouze příspěvek na stavební práce; jedná se o stavební práce a s nimi nezbytně související materiál na úpravu (nikoli o obklady, podlahové krytiny, sanitu apod.) a stavební práce spojené s rozšířením dveří v bytě nebo s úpravou koupelny a WC. Maximální výše příspěvku je 350 000 Kč s tím, že příspěvek může činit maximálně 90 % z předpokládané nebo již zaplacené ceny „zvláštní pomůcky“ (v tomto případě úpravy bytu). Pokud je cena pomůcky nižší než 24 000 Kč, příspěvek může být poskytnut v případě, je-li příjem žadatele a příjem osob s ním společně posuzovaných nižší než osminásobek životního minima jednotlivce nebo životního minima společně posuzovaných osob. Pro úplnost doplním, že od 1. 1. 2018 nabývá účinnost novela zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, která mimo jiného nově snižuje limit pro nárok na příspěvěk na zvláštní pomůcky u její ceny - z 24 000 Kč na 10 000 Kč.

Případně bych Vám doporučila informovat se na městském úřadě, magistrátu města dle Vašeho místa trvalého bydliště, jak je to s bezbariérovými byty či s domy s pečovatelskou službou a případně si můžete o byt zažádat. 

Kateřina Jirsová

20.09.2017 19:05

Eva Krpcová

(Moravskoslezský kraj)

Dobrý den. mám roztr.sklerozu, EDSS 6,5. Nemám biol.léčbu. Pohybuju se pomocí chodítka, ujdu max. 30 m bez zastavení. Chci se zeptat, jestli bych měla nárok na příspěvek na auto. MHD nezvládám, přepravuju se Novodobou sanitkou. Moc děkuji za odpověď. E.Krpcová


25.09.2017 13:44

Odpověď:

Dobrý den, paní Krpcová,

ze své pozice sociální pracovnice bohužel nejsem schopna posoudit, zda máte na příspěvek nárok či nikoliv. Nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku poskytovaný na zakoupení motorového vozidla má osoba, která splňuje zdravotní indikace dané přílohou zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, tyto indikace si můžete přečíst na našem Informačním portálu. Částka příspěvku se pak stanovuje v závislosti na četnosti a důvodech dopravování a celkových příjmech a celkových majetkových a sociálních poměrech všech členů domácnosti

Pro úplnost doplním, že od 1. 1. 2018 nabývá účinnost novela zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, která mimo jiné mění i způsob určování výše příspěvku na pořízení motorového vozidla. Nově se výše příspěvku bude určovat pouze s ohledem na příjmy domácnosti (resp. společně posuzovaných osob) následovně:

Výše příspěvku na zvláštní pomůcku poskytovaného na pořízení motorového vozidla činí: 

a) 200 000 Kč, je-li příjem osoby a příjem osob s ní společně posuzovaných nižší nebo roven osminásobku částky životního minima jednotlivce nebo životního minima společně posuzovaných osob podle zákona o životním a existenčním minimu nebo je-li tento příspěvek poskytován nezletilé osobě,

b) 180 000 Kč, je-li příjem osoby a příjem osob s ní společně posuzovaných vyšší než osminásobek částky životního minima uvedeného v písmenu a), avšak nižší nebo roven devítinásobku této částky, 

c) 160 000 Kč, je-li příjem osoby a příjem osob s ní společně posuzovaných vyšší než devítinásobek částky životního minima uvedeného v písmenu a), avšak nižší nebo roven desetinásobku této částky,

d) 140 000 Kč, je-li příjem osoby a příjem osob s ní společně posuzovaných vyšší než desetinásobek částky životního minima uvedeného v písmenu a), avšak nižší nebo roven jedenáctinásobku této částky,

e) 120 000 Kč, je-li příjem osoby a příjem osob s ní společně posuzovaných vyšší než jedenáctinásobek částky životního minima uvedeného v písmenu a), avšak nižší nebo roven dvanáctinásobku této částky, 

f) 100 000 Kč, je-li příjem osoby a příjem osob s ní společně posuzovaných vyšší než dvanáctinásobek částky životního minima uvedeného v písmenu a).

Kateřina Jirsová

18.09.2017 22:30

Kamila Zemánková

(Královéhradecký kraj)

Dobrý den, chtěla bych se prosím zeptat, zda nemáte informace o nadacích, nadačních fondech, které poskytují příspěvek na nákup motorového vozidla. Jsem samoživitelka s tělesně postiženým synem. Syn je vozíčkář a náš vůz Škoda Roomster už velikostí nevyhovuje, nemá ani potřebné úpravy vzhledem ke skutečnosti, že synův vozík je stále větší a těžší, jak roste. Před lety nám na Roomstera poskytl příspěvek NF JT, který však v současné době příspěvky na auto neposkytuje. O možnosti získat až 200 000 a odpočet DPH samozřejmě vím. Děkuji mockrát za odpověď.


20.09.2017 12:51

Odpověď:

Dobrý den, paní Zemánková,

k nadačním fondům, které mohou přispět na nákup motorového vozidla, patří například Dobrý skutek, Nadační fond Agrofert, Nadace Bratrů Šuškových, Nadační fond BBH, Nadační fond Sounáležitost a Nadační fond Weil, Gotshal. Doporučuji ale ověřit si u jednotlivých nadací, zda opravdu na motorové vozidlo přispívají a za jakých podmínek. Další nadace můžete nalézt na našem Informačním portálu.

Kateřina Uhlířová

05.09.2017 12:19

Zuzana Bořecká

(Jihočeský kraj)

Dobrý den, chtěla jsem se optat, jak mám postupovat v případě odvolání proti rozhodnutí Úřadu práce týkající se Příspěvku pa péči. V květnu tohoto roku jsem z důvodu zhoršení a neustálého zhoršování zdravotního stavu požádala o příspěvek na péči. Bylo provedeno místní šetření, nechala jsem se nově vyšetřit u neurologa, který i do své zprávy napsal, že doporučuje příspěvek na péči a včera jsem se byla seznýámit s výsledkem vypracování znaleckého posudku posudkového lékaře, který mi doporučil jen první stupeň příspěvku. Situace je taková, že jsem byla v r.2002 operována v zahraničí / zde v ČR nikdo do operace nechtěl jít ani prof. doc. Beneš ve střesovické nemocnici/, operace byla provedena v mezinárodním institutu. Celou operaci hradil můj tehdější přítel. Po operaci gigantického tumoru jsem i přes péči lékařů zůstala invalidní. V místě tumoru se vytvořila pseudocysta obrovských rozměrů, která utlačuje nervy vedoucí z páteře. Byl mi přidělen invalidní důchod a prkaz ZTP. Od jara letošního roku jsem na vozíčku, do té doby jsem se snažila a chodila o berlích, jenže již to nezvládám. Prognoza je taková, že se můj stav bude do budoucna stále zhoršovat. Při šetření sociálními pracovnicemi jsem uveda, že potřebuji pomoc s domácností co se týče úklidu, nákupů a ostatního. Denní hygientu zvládnu, ale sprchování jen za účasti druhé osoby, nejsem schopná chůze, pouze za opory. Což by byl celkem ještě dobré. Jenže nejhorší jsou neuropatické bolesti, kterými po operaci trpím a které se ozývají stále častěji. Jsou tak silné bolesti, že nejsem v těchto dnech schopna vůbec ničeho, nevím, zda je ráno nebo večer, jsem pod vlivem silných léků, kdy mě děti a ostatní rodinní příslušníci můsejí hlídat, abych se nepředávkovala. V těchto dnech nejsem schopna vůbec ničeho, ani docházky na tolaetu, ani samostatného jídla. Bohužel na tyto bolesti není lék, nabízeli mi již morfium, což je pro mě tou poslední variantou s vím, že ani mofrinová náplast mi nedokáže ulevit. Při těchto bolestech mám spazmy na nohou, takže se nemohu vůbec postavit. Píši si záznami o trvání těchto bolestí, které bývají většinou několik dní v kuse, pak odezní a znovu se bez varování vracejí. Např. v červenci jsem měla těchto dní 19 a v sprnu 16. Jsou to dny, kdy se o sebe vůbec nedokáži postarat, můj syn má vlastní rodinu a je živnostník, takže v případech, kdy bolesti mám přeruší práci a stará se o mě střídavě s dcerou, která také žije mimo mou domácnost a která si kvůli mě , aby se mohla v případě bolestí postarat našla zaměstnání na 3 dny v týdnu, kdy pak musí pracovat 12 hodin. V ostatní dny, kdy se snažím alespoň malinko fungovat mám ale i tak velké těžkosti, několikrát jsem musela zavolat sousedku, aby mi pomohla např. obléct boty platím si paní na úklid a starosti o prádlo. Žiji sama, jsem vdova a tak moje hodná paní sousedka má klíče od mého bytu a chodí mě 2x denně kontrolovat, zda jsem nespadla a neležím někde bez pomoci, trpím ztrátou rovnováhy a nedokáži se země zvednout. Myslím, že bych měla mít nárok na příspěvek větší, než je jen I.stupeň. Ve dnech mých bolestí nezvládám ani jednu z funkcí, které jsou posuzovány úřadem. Ve dnech, kdy bolestmi netrpím nezvládám min. 5 . Prosím proto o radu s odvoláním, jak postupovat. Děkuji mnohokrát


05.09.2017 16:06

Odpověď:

Dobrý den, paní Bořecká,

velmi mě mrzí, že Vám byl i přes neustálé zhoršování Vašeho zdravotního stavu přiznán pouze I. stupeň příspěvku na péči, máte však samozřejmě právo podat proti rozhodnutí úřadu práce odvolání. Z Vašeho dotazu jsem vyrozuměla, že jste zatím rozhodnutí o příspěvku neobdržela, využila jste pouze možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Nyní je tedy třeba vyčkat na doručení rozhodnutí ÚP a posléze budete mít 15 kalendářních dnů na podání odvolání (lhůta 15 dnů začíná den následující po dni doručení rozhodnutí ÚP).

Odvolání se podává zpět na pobočku ÚP, která vydala rozhodnutí; na základě podaného odvolání může pobočka ÚP své rozhodnutí ještě změnit, pokud však na něm bude trvat, předá odvolání k vyřízení na Ministerstvo práce a sociálních věcí. Lhůta na vyřízení odvolání je 150 kalendářních dnů (180 kalendářních dnů u složitějších případů).

Odvolání si můžete sama sepsat dle vzoru, který naleznete na našem Informačním portálu v textu k příspěvku na péči (v textu také naleznete definice jednotlivých základních životních potřeb, v případě Vašeho zájmu Vám také můžeme e-mailem zaslat Metodiku lékařské posudkové služby pro posuzování jednotlivých základních životních potřeb, kde jsou jednotlivé potřeby a jejich posuzování blíže popsány). V textu odvolání e třeba uvést všechny informace, které chcete, aby vzal ÚP či MPSV v potaz; odvolací řízení se případem zabývá pouze v rozsahu uvedených argumentů. K odvolání můžete přiložit i lékařské zprávy, které podporují argumenty, které v textu odvolání uvedete, nicméně pokud přiložíte i zprávy, které neměl k dispozici posudkový lékař v původním řízení, nemusí k nim být v rámci odvolání přihlédnuto.

Pokud byste se sepsáním odvolání potřebovala pomoci (popř. zkonzultovat odvolání, které si podle našeho vzoru sepíšete), můžete se na nás obrátit prostřednictvím bezplatné poradenské linky 800 100 250 (v provozu v pracovní dny v pondělí a středu od 9 do 13 hodin, v úterý od 12 do 18 hodin a ve čtvrtek od 12 do 16 hodin) nebo e-mailu poradna@ligavozic.cz a domluvit se na pomoci s formulací odvolání; k sepsání odvolání bychom potřebovali bližší informace k Vašemu případu. Na těchto kontaktech si můžete také případně vyžádat zaslání metodiky pro posuzování základních životních potřeb.

Kateřina Bulantová

05.09.2017 07:51

Eduard

(Olomoucký kraj)

Dobrý den, jsem tělesně postižený a budu potřebovat nové auto. Od ÚP můžu dostat dotaci na nákup auta, ve výši snad AŽ 200 000. Podle čeho se posuzuje, kolik peněz člověk dostane? Záleží na ceně auta, že by dotace byla v % z ceny? Dá se tato dotace použít i na nákup ojetého auta? Už jsem kdysi dostal peníze na úpravu auta, které jsem měl. Na UP se, i když jsem si zařizoval nájezdovou rampu, abych se domů dostal na vozíku, zajímali o majetkové poměry. Budou řešit jaké máme příjmy a majetek? Nemáme nic axtra, já mám ID, žena průměrný plat a máme 2 děti 3 a 6 let. děkuji


05.09.2017 13:37

Odpověď:

Dobrý den, Eduarde,

pokud podáte žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku poskytovaný na pořízení motorového vozidla ještě v roce 2017, bude úřad práce pro účely stanovení výše příspěvku posuzovat četnost a důvody dopravy, příjmy a celkové sociální a majetkové poměry Vaší domácnosti (a to i v případě, že žádost o příspěvek nebude vyřízena do konce roku 2017).
Nicméně včera (4. 9.) byla prezidentem podepsána novela zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, která mimo jiné mění i způsob určování výše příspěvku na pořízení motorového vozidla. Od 1. 1. 2018, kdy novela nabývá účinnosti, se bude výše příspěvku určovat pouze s ohledem na příjmy domácnosti (resp. společně posuzovaných osob) následovně:

Výše příspěvku na zvláštní pomůcku poskytovaného na pořízení motorového vozidla činí:
a) 200 000 Kč, je-li příjem osoby a příjem osob s ní společně posuzovaných nižší nebo roven osminásobku částky životního minima jednotlivce nebo životního minima společně posuzovaných osob podle zákona o životním a existenčním minimu nebo je-li tento příspěvek poskytován nezletilé osobě,
b) 180 000 Kč, je-li příjem osoby a příjem osob s ní společně posuzovaných vyšší než osminásobek částky životního minima uvedeného v písmenu a), avšak nižší nebo roven devítinásobku této částky,
c) 160 000 Kč, je-li příjem osoby a příjem osob s ní společně posuzovaných vyšší než devítinásobek částky životního minima uvedeného v písmenu a), avšak nižší nebo roven desetinásobku této částky,
d) 140 000 Kč, je-li příjem osoby a příjem osob s ní společně posuzovaných vyšší než desetinásobek částky životního minima uvedeného v písmenu a), avšak nižší nebo roven jedenáctinásobku této částky,
e) 120 000 Kč, je-li příjem osoby a příjem osob s ní společně posuzovaných vyšší než jedenáctinásobek částky životního minima uvedeného v písmenu a), avšak nižší nebo roven dvanáctinásobku této částky,
f) 100 000 Kč, je-li příjem osoby a příjem osob s ní společně posuzovaných vyšší než dvanáctinásobek částky životního minima uvedeného v písmenu a).

Životní minimum domácnosti se stanovuje jako součet částek životního minima jednotlivých členů, životní minimum Vaší domácnosti (2 dospělí a dvě děti ve věku 3 a 6 let) činí 9850 Kč (3140 + 2830 + 1740 + 2140).

Příspěvek lze použít i na nákup ojetého vozidla, lze jím uhradit až 100% z ceny vozidla. Pokud by však příspěvek činil více než částka za nákup vozidla, musel byste přebytek vrátit pobočce ÚP. Pokud byste potřeboval i úpravu vozidla, můžete na ni taktéž získat příspěvek na zvláštní pomůcku (úprava je v tomto případě brána jako pomůcka), výše příspěvku na zvláštní pomůcku se však určuje odlišně než u pořízení MV (bližší informace na našem Informačním portálu).

Kateřina Bulantová

30.08.2017 14:43

Iveta Kabátová

(Liberecký kraj)

Dobrý den, 25.8.2017 v 19:17 jsem psala dotaz ohledně poskytnutí příspěvku na auto pro mého syna a nechápu, proč se zde neobjevil, pouze je pod odesílatelem ANONYM. Tak ještě jednou: Můj plnoletý syn, má průkaz ZTP/P, bydlí s přítelkyní v nájemním bytě v jiném městě, ale trvalé bydliště má u nás, u rodičů. Chtěl by si nyní požádat o příspěvek na pořízení auta. Musí doložit příjmy společně posuzovaných osob. Zajímalo by nás, zda jsou to osoby, které s ním žijí v jedné domácnosti, tj. jeho přítelkyně, nebo osoby, které mají stejné trvalé bydliště jako on, tedy rodiče a jeho mladší bratr. Děkuji za odpověď a budu doufat, že se můj dotaz opět neztratí. Iveta


01.09.2017 13:47

Odpověď:

Dobrý den, Iveto,

odpověď na Váš dotaz naleznete níže v internetové poradně. V případě potřeby Vám mohu odpověď zaslat znovu na Váš e-mail.

Kateřina Jirsová

25.08.2017 19:17

Iveta Kabátová

(Liberecký kraj)

Dobrý den, plnoletý syn (má průkaz ZTP/P) žije s přítelkyní v nájemním bytě v jiném městě, ale trvalé bydliště má stále u nás, u rodičů. Chtěl by si zažádat o příspěvek na pořízení auta. V žádosti se mají uvést příjmy i společně posuzovaných osob. Zajímalo by nás, zda se v tomto případě jedná o osoby stejného trvalého bydliště (rodiče a druhý mladší bratr) nebo o osoby žijící ve stejné domácnosti, tj. pouze jeho přítelkyně. Děkuji za odpověď. Iveta


31.08.2017 12:05

Odpověď:

Dobrý den, Iveto,

dle § 4, ods. 1, 7, zákona č. 110/2006 Sb. o životním a existenčním minimu, se společně posuzují

a) rodiče a nezletilé nezaopatřené děti,

b) manželé nebo partneři podle zvláštního právního předpisu za partnera se pro účely tohoto zákona považuje také partner, se kterým občan členského státu Evropské unie uzavřel registrované partnerství na základě právních předpisů jiného členského státu Evropské unie, pokud tyto právní předpisy upravují vzájemnou vyživovací povinnost mezi partnery,

c) rodiče a

1. nezletilé děti, které nejsou nezaopatřené,

2. zletilé děti,

pokud tyto děti společně s rodiči užívají byt a nejsou společně posuzovány s jinými osobami podle písmene b) nebo d),

d) jiné osoby, které společně užívají byt, s výjimkou osob, které prokáží, že spolu trvale nežijí a společně neuhrazují náklady na své potřeby.

Pokud společně užívají byt osoby, které lze společně posuzovat v rámci dvou nebo více okruhů společně posuzovaných osob, má přednost společné posuzování rodičů a nezaopatřených dětí; v ostatních případech se okruh společně posuzovaných osob stanoví podle jejich souhlasného prohlášení. Osamělý rodič společně užívající byt se svými rodiči se však posuzuje i s dítětem společně s rodiči.“

Z výše uvedeného lze vyvodit, že v případě, že Váš syn splňuje podmínky „nezaopatřeného dítěte“ a má stále trvalé bydliště u Vás, můžete být posuzováni společně se synem.  V opačném případě by syn pravděpodobně musel sepsat čestné prohlášení a doložit (např.: nájemní smlouvou), že s Vámi nežije a byl posuzován individuálně se svou přítelkyní. Domnívám se, že každý úřad práce k tomu může přistupovat poněkud odlišným způsobem. Doporučila bych Vám proto se na tuto informaci přímo zeptat na úřadu práce, kde bude syn o příspěvek žádat.

Kateřina Jirsová

14.08.2017 19:09

Jarmila

(Jihomoravský kraj)

Mám přiznaný příspěvek na péči. Pečoval o mě manžel. Zemřel a od 1.4.2015 o mě pečuje snacha. Je jako první a jediná pečující osoba. Bydlí se synem a dětmi vedle ve vchodě činžovního domu. Dnes mě jedna paní řekla, že jí nemůže být v budoucnu-nárok n aodpracované roky na důchod.Že není přímá osoba blízká. Znám paní, o kterou pečuje v první řadě a psaná dcera, ale ta bydlí 30km mimo bydliště maminky a chodí do práce, ale prý platí sousedku. Dceři se ale bude doba započítávat. Já mám jediného syna a moc hodnou snachu, ale jí prý nic nezapočítá. Jak to tedy je? Jsem z toho velice špatná, na to co ona vše dělá, bych pečovatelku nezaplatila, nehledě, že musíte udělat závaznou smlouvu. Takže asi vrátit příspěvek a jít(do Domova důchodců? Bohužel, mám nízký důchod, takže syn by kvůli nutnému zůstatku na kapesné, musel ještě doplácet. Nemoc mám vrozenou, dříve byl omezen při invaliditě částečné- výdělek pouze a na skrácený úvaek 1.200,- přesto jsem skoro 12roků odpracovala.Dnes se může při plném neomezeně vydělávat. Ptám se tedy: Jak to je.Je snacha OSOBOU BLÍKOU?Děkuji a odpověď.


17.08.2017 14:03

Odpověď:

Dobrý den, Jarmilo,

dle § 24, ods. 1, zákona č. 155/ 1995 Sb., o důchodovém pojištění „za osoby blízké se pro účely tohoto zákona považují manželé, příbuzní v řadě přímé, děti uvedené v § 20 odst. 1, sourozenci, zeť, snacha a manžel rodiče, a to kteréhokoli z manželů.“

Pro úplnost doplním, že nárok na započtení doby péče má Vaše snacha v případě, že pobíráte II.- IV. stupeň příspěvku na péči a poskytuje Vám péči v největším rozsahu a zároveň se jedná o osobu blízkou, nebo se závislou osobou žije ve společné domácnosti.

Kateřina Jirsová

 

05.08.2017 20:40

Renata

(Hlavní město Praha)

Dobrý den, ráda bych se zeptala pobírám PID 3 stupně mám ZTP/P beru PNP-3stupeń.Doposud byl mojí pečující osobou manžel, nyní jsme rozvedeni.Pečovat o mne bude dcera 21 let, která nyní přerušila na rok studium než se vše uklidní a bude v místě bydliště docházet do denního studia anglického jazyka.Škola jí napsala, že strácí status studenta jedná se o pomaturitní studium což ona není.Chci jí přihlásit jako pečující osobu, tím pádem by zdravotní a soc.platil stát? Je tomu tak? Stačí jen zavolat na úřad a nahlásit změnu pečující osoby a dcreka by si tam pak došla pro potvrzení, nebo tam musím dojít, je to pro mne velice obtížné někam se dopravit.Moc děkuji za radu a pomoc


09.08.2017 12:06

Odpověď:

Dobrý den, Renato,

pokud bude Vaše dcera hlavní pečující osobou, je za ní zdravotní pojištění hrazeno státem. Sociální pojištění jako takové státem hrazeno není, avšak doba péče se v tomto případě započítává jako náhradní doba důchodového pojištění (odpracované roky).  Nárok na započtení doby péče má však pouze pečující osoba, která poskytuje péči v největším rozsahu a zároveň se jedná o osobu blízkou, nebo se závislou osobou žije ve společné domácnosti.

Jak správně zmiňujete, dcera musí být uvedena v dokumentaci k příspěvku na péči jako další pečující osoba. Fakt, zda postačí telefonický kontakt  na ÚP nebo zda se musíte Vy nebo Vaše dcera na ÚP dostavit, Vám sdělí přímo na úřadě.

Jen pro jistotu raději připomínám, jelikož pobíráte 3. stupeň PNP, měla byste mít zajištěnou péči o sebe sama po dobu, co bude dcera ve škole. Péče může být zajišťována buď další pečující osobou, případně sociální službou, která by ale zároveň měla být nahlášena na ÚP jako další pečující osoba.

Kateřina Jirsová

01.08.2017 06:34

Miroslav

(Jihomoravský kraj)

Dobrý den.Příští rok si chci zažádat o příspěvek na auto.Jak je to se starým autem mám jej na 10 let podle novely bude doba zkrácena na 7let.Staré auto bych chtěl nechat jako druhé v rodině pro manželku.Musím jej prodat přes bazar nebo stačí smlouva a přepis na švagra.Cena by byla dejme tomu 15000kč.Sousedka musela udělat odhad starého auta a hned jí to odečetly.Musela to prodat přes bazar. Tím pádem došla o 32000kč což je docela hodně.Děkuji M.B


03.08.2017 15:49

Odpověď:

Dobrý den, Miroslave,

v případě, že Vám uplyne doba přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku poskytovaný na pořízení motorového vozidla (v současné době lhůta 10 let), můžete s vozidlem nakládat dle svého uvážení (prodat, přepsat na příbuzného, přenechat manželce). Pokud se nyní na Vás vztahuje lhůta 10ti let (tzn. zažádal jste si o příspěvek v roce 2012 nebo později), o nový byste mohl dle novely zažádat nejdříve v roce 2019. V případě, že byste si zažádal už příští rok, musel byste vracet poměrnou část příspěvku.

Pro úplnost doplním, že novela zákona 329/2011 Sb., o poskytování dávek pro OZP, která v sobě nese změnu, kterou zmiňujete Vy - snížení doby podání opětovné žádosti o příspěvek na zvláštní pomůcku poskytovaný na pořízení motorového vozidla z 10 let na 7 let, je v současné době teprve v senátu. Novelu zákona bude senát projednávat dne 16. 8. 2017. V případě, že bude novela zákona schválena, měla by platit již od ledna roku 2018.

Kateřina Jirsová

27.07.2017 09:09

Václav Nechyba

(Plzeňský kraj)

Dobrý den, chci se Vás zeptat na jednu věc. Slyšel jsem, že přízpěvek na zakoupení motorového vozidla, má být snížen z 10 let na 7 let. Je tato informace pravdivá? Pokud ano kdy vstoupí tato věc v platnost. A jestli se to bude týkat i mé osoby, protože já jsem kupoval auto před 3 leta. A mne se týká ta 10 letá lhůta, ve které auto nesmim prodat.


01.08.2017 18:22

Odpověď:

Dobrý den, pane Nechybo,

poslanecká sněmovna v říjnu podala návrh zákona, kterým se mění zákon 329/2011 Sb., o poskytování dávek pro OZP. Novela zákona kromě dalších změn, přináší i to o čem hovoříte Vy – snížení doby podání opětovné žádosti o příspěvek na zvláštní pomůcku poskytovaný na pořízení motorového vozidla z 10 let na 7 let. Toto snížení počtu let se bude vztahovat i na příspěvky přiznané po roce 2012. Novelu zákona bude projednávat senát dne 16. 8. 2017. Pokud bude novela zákona schválena, měla by platit již od ledna roku 2018.

Kateřina Jirsová

17.07.2017 08:27

Lída

(Jihomoravský kraj)

Dobrý den,pán z naší vesnice,65 let,se zcela sám stará o svoji 90 matku,která je ležící,4 stupeň bezmocnosti. Má obavy,že kdyby požádal o pomoc charitu,že by musel hodně platit a nevyšli by s penězi,pokud vím tak mají oba 2 docela nízké důchody.Mám za to,že pokud by lékař napsal aby třeba 1x denně tam přijela pečovatelská služba,že by to bylo zdarma...nechtěla bych mu radit pokud to nevím přesně. Děkuji za odpověď.


19.07.2017 16:56

Odpověď:

Dobrý den, Lído,

pečovatelská služba bohužel není zdarma a není ani hrazena zdravotní pojišťovnou. Na platby za poskytnutí služeb sociální péče (pečovatelská služba, osobní asistence) slouží příspěvek na péči, který pánova maminka pobírá. Kontakty na organizace, které poskytují služby ve Vašem blízkém okolí, naleznete v Registru poskytovatelů sociálních služeb, kde si zvolíte konkrétní sociální službu. Zadáte město a Registr sociálních služeb Vám poté vše vyhledá.

Kateřina Jirsová

13.07.2017 10:51

Trakslová bohumila

(Hlavní město Praha)

Dobrý den, mám dotaz ohledně zvýšení příspěvku na péči pro maminku. Měla příspěvek 800,- kč. Ale její zdravotní stav se rapidně zhoršil (Alzheimerova choroba a další psych.poruchy) a od srpna 2016 je hospitalizovaná v psychiatrické nemocnici. Začátkem března 2017 jsme se sestrou požádaly na Úřadu práce České republiky, Krajské pobočky pro. Hl. m. Prahu žádost o zvýšení příspěvku na péči, neboť na výši příspěvku závisí její umístění v domově se zvláštním režimem pro takto postižené. Dodaly jsme všechna potřebná potvrzení, proběhlo šetření pracovníka úřadu práce v nemocnici, a další administrativní úkony- chybně zpracované na ÚP- následně znovu vysvětlováno, ale do dnešního dne není nic vyřešeno.....Prosím existuje nějaký termín, do kdy musí být žádost vyřešena? Děkuji B.Trakslová


18.07.2017 13:07

Odpověď:

Dobrý den, paní Trakslová,

řízení o příspěvku na péči se řídí správním řádem (zákon č. 500/2004 Sb.). Lhůta na vydání rozhodnutí o příspěvku na péči činí 60 dnů. K této lhůtě se připočítá doba pro zpracování posudku lékařskou posudkovou službou OSSZ, která činí 45 dnů (tuto lhůtu lze ze závažných důvodů prodloužit o 30 dnů). Celková lhůta na vydání rozhodnutí činí tedy 105 dnů (popř. 135 dnů v případě závažných důvodů pro prodloužení lhůty). V případě, že je doba delší, doporučuji obrátit se přímo na kontaktního pracovníka uvedeného na oznámení o zahájení řízení s dotazem, v jakém stádiu řízení je. Pokud by řízení opravdu překročilo danou lhůtu, můžete podat žádost o uplatnění opatření proti nečinnosti příslušného úřadu. Pokud Vám z důvodu nečinnosti úřadu vznikla majetková nebo nemajetková újma, můžete také žádat finanční odškodnění za průtahy úřadu. Na Informačním portálu naleznete vzor opatření proti nečinnosti úřadu a žádost o přiměřené zadostiučinění za průtah správního úřadu.
Psala jste, že na výši příspěvku na péči závisí umístění Vaší maminky v domově se zvláštním režimem. Chtěla bych doplnit, že dle zákona o sociálních službách, kterým se dané zařízení má řídit, uvádí pouze 4 důvody, pro které může poskytovatel sociálních služeb odmítnout uzavřít smlouvu. Jiné zákonné důvody pro odmítnutí nejsou stanovené. Poskytovatel může odmítnout uzavřít smlouvu, pokud dle § 91 odst. 3:

a) neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb,
b) nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá,
c) zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby; tyto zdravotní stavy stanoví prováděcí právní předpis, nebo
d) osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

Kateřina Uhlířová

12.07.2017 10:18

Zdeněk

(Zlínský kraj)

Dobrý den,chtěl bych se zeptat, zda někdo má zkušenosti s podáním správní žaloby ve věci příspěvku na péči, s průběhem tohoto jednání atd. Pokud ano, kontaktujte mě, prosím, na mailu. Moc děkuji


17.07.2017 12:49

Odpověď:

Dobrý den, Zdeňku,

rádi Vám pomůžeme se sepsáním správní žaloby ve věci příspěvku na péči. Na našem Informačním portálu naleznete vzor správní žaloby, který si můžete vyplnit sám. V případě, že byste potřeboval pomoci se sepsáním, potřebujeme vědět více informací (zda došlo ke snížení stupně, nepřiznání příspěvku, dále rozhodnutí o snížení nebo nepřiznání příspěvku a lékařské zprávy).

Správní žalobu lze podat k příslušnému krajskému soudu dle místa Vašeho trvalého bydliště. Lhůta pro podání správní žaloby činí 2 měsíce od data doručení rozhodnutí odvolacího řízení. 

V případě potřeby jsme Vám k dispozici a můžete se na nás obrátit na naší bezplatné poradenské lince 800 100 250 a to v pracovní dny každé pondělí a středu od 9:00 do 13:00 hodin, každé úterý od 12:00 do 16:00 hodin a čtvrtek od 12:00 do 16:00 hodin.

Kateřina Jirsová

26.06.2017 08:24

Adrisna

(Zlínský kraj)

Dobrý den, Mám na Vás dotaz mám dceru 27 let a má přiznanou péči o blízkou osobu 3 stupeň 8800 Kč. Jsem pečující osoba o dceru a zajímalo by mě jestli jde střídavá peče jestli bych mohla jít do práce na smlouvu. Že bysme se s manželem střídaly kdybych byla já v práci staral by se on a opačně. Případně jak postupovat aby dcera o péči. Děkuji za odpověď.


28.06.2017 09:43

Odpověď:

Dobrý den,

v péči o Vaši dceru se bez problému může střídat více pečujících osob – manžel, případně pracovník sociální služby. Jedinou podmínkou, kterou je potřeba splnit je, že manžel musí být na ÚP nahlášen jako další pečující osoba v dokumentaci k příspěvku na péči.

Jen pro úplnost doplním, pokud budete při péči o dceru pracovat na základě pracovní smlouvy, mají osobní platby pojistného vždy přednost před platbami od státu.

Kateřina Jirsová

18.06.2017 14:30

VlastaModra

(Pardubický kraj)

Prosím mužete mi poradit, koupiula jsem se auto v plné vyši za 150 tisíc, a ted mne vyšetruje kriminální policie z podvodu. Smlouvu a auto mám, mužete mi poradit jak se mám bránit ? Nic jsem neudelala, a vyšetrují mne jako zločince ?


21.06.2017 15:24

Odpověď:

Dobrý den, paní Modrá,

rádi bychom Vám s vaším dotazem pomohli, potřebovali bychom však znát detailnější informace k Vašemu případu. Mohla byste nás kontaktovat na naší bezplatné poradenské lince 800 100 250 (v provozu v pracovní dny v pondělí a středu od 9 do 13 hodin, v úterý od 12 do 18 hodin a ve čtvrtek od 12 do 16 hodin), abychom probrali bližší informace?

Kateřina Bulantová

16.06.2017 18:41

František

(Jihomoravský kraj)

Dobrý den,mám výtah do patra kde bydlím již dvacet let,má hromadu závad,které ohrožují mé zdraví. Mám nárok na druhý výtah? Děkuji za odpověď. Zouhar


21.06.2017 13:19

Odpověď:

Dobrý den, pane Zouhare,

dle platné legislativy, zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením můžete získat příspěvky na zvláštní pomůcku v celkové výši 800 000 Kč (resp. 850 000 Kč) za pět let. Do tohoto limitu se započítává i výše příspěvku poskytnutého na zakoupení motorového vozidla. Pokud tedy nebyl překročen uvedený limit, lze zažádat i o příspěvek na schodišťovou sedačku, případně plošinu (svislá schodišťová plošina je srovnatelná s výtahem). Kontakty na výrobce plošin naleznete zde.

Maximální výše jednoho příspěvku je 350 000 Kč, v případě schodišťové plošiny je to 400 000 Kč. Příspěvek na zvláštní pomůcku na pořízení schodišťové plošiny lze však poskytnout pouze v případě, že odstranění bariéry nelze dosáhnout prostřednictvím schodolezu!

Nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku je posuzován dle zdravotních indikací, které je třeba splňovat. Seznam zdravotních indikací si můžete stáhnout na Informačním portálu.
Popřípadě je možnost zažádat nadace o finanční podporu. Seznam nadací, které přispívají na pomůcky pro zdravotně postižené, naleznete na našem Informačním portálu.

Kateřina Jirsová

08.06.2017 10:46

Ivana

(Zlínský kraj)

Dobrý den, mám 56 let a 17 let nepřetržitě pečuji o dceru ztp/p. Prosím o informaci, zda mně vzniká u sociální a zdravotní pojišťovny povinnost nějakého hlášení o tom, že se o dceru starám. Dceři je nyní 20 let a doposud jsem žádná jednání nepodnikla. Děkuji za odpověď a přeji hezký den. Ivana


13.06.2017 16:15

Odpověď:

Dobrý den, Ivano,

z Vašeho dotazu bohužel nevyplývá, zda pracujete nebo ne a zda dcera pobírá příspěvek na péči. V případě, že Vaše dcera pobírá příspěvek na péči, Vy jste pak její pečující osobou a jste uvedena v dokumentaci příspěvku jako osoba poskytující péči. Pokud poskytujete péči a nepracujete, stát Vám hradí zdravotní pojištění, a pokud dcera má příspěvek na péči II. – IV. stupně a Vy jste pečující osobou v největším rozsahu, pak se Vám doba péče započítává jako náhradní doba důchodového pojištění (tzn. jako odpracované roky). Pokud nepracujete, je tedy dobré oznámit poskytování péče Vaší zdravotní pojišťovně, aby zdravotní pojištění nebylo požadované po Vás.

Z hlediska započtení náhradní doby důchodového pojištění není třeba OSSZ informovat o započetí poskytování péče, o započtení doby péče jako náhradní doby důchodového pojištění se žádá až po ukončení poskytování péče (žádost lze podat do 2 let od ukončení poskytování péče) nebo až spolu s žádostí o důchod v případě, že pečující osoba o důchod žádá v době, kdy ještě péči poskytuje. Bližší informace naleznete na našem Informačním portálu.

Jako doklad o poskytování péče si můžete vyzvednout potvrzení na pobočce ÚP, která dceři vyplácí příspěvek na péči.

Kateřina Jirsová

05.06.2017 16:47

Jindra

(Středočeský kraj)

Dobrý den, prosím Vás o zaslání metodiky pro účely příspěvku na péči, která je účinná od 1. 9.2016 (Instrukce MPSV posuzování stupně závislosti pro účely příspěvku na péči). Někde jsme četli, že na příspěvek 4.stupně, se posuzuje více než 30 bodů. Které to konkrétně jsou? Předem děkuji za Vaši práci a pomoc. Jindra


07.06.2017 11:32

Odpověď:

Dobrý den, Jindro,

Pokud uvedete platný e-mail, aktuální metodiku pro účely příspěvku na péči Vám rádi zašleme (e-mail uvedený u tohoto dotazu bohužel není platný, nelze na něj tedy metodiku zaslat). Váš e-mail nám můžete sdělit buď prostřednictvím nového dotazu ve formuláři internetové poradny nebo případně zaslat e-mail na poradna@ligavozic.cz, v odpovědi na Váš e-mail bychom metodiku zaslali.
U příspěvku na péči se posuzuje 10 oblastí – základních životních potřeb, podle počtu nezvládnutých potřeb se určuje stupeň příspěvku. Obecný popis jednotlivých potřeb naleznete na našem Informačním portálu, podrobnější informace poté v metodice. 36 úkonů se posuzovalo u příspěvku na péči před rokem 2012.

Kateřina Bulantová

27.05.2017 11:27

Dana Juřicová

(Středočeský kraj)

Dobrý den, prosím o informaci, jak se započítává do odpracovaných let na starobní důchod souběžná péče o dvě děti.Od 1.1.2007 jsem vedena jako hlavní pečující osoba u mladšího syna,od stejného data jsem pečovala i o staršího syna,v té době měl PnP lV.stupně.V březnu 2019 starší syn dosáhl zletilosti,PnP byl snížen na 1.stupeň,zároveň syn získal ID a byla mu omezena svéprávnost, soudem ustanovený opatrovník jsem nadále já.Jak se postupuje v tomto případě při výpočtu let, které mohu uplatnit pro starobní důchod? Mnohokrát děkuji za odpověď.


31.05.2017 15:36

Odpověď:

Dobrý den, paní Juřicová,

§ 14 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, uvádí, že "kryjí-li se doby pojištění navzájem, započte se pro stanovení celkové doby pojištění pro vznik nároku na důchod a výši procentní výměry důchodu jen ta doba, jejíž zápočet je pro pojištěnce výhodnější; totéž platí, kryjí-li se navzájem náhradní doby pojištění nebo doba pojištění a náhradní doba pojištění."

Z výše uvedeného tedy bohužel vyplývá, že v případě, že jste pečovala o dvě děti zároveň, doby pojištění (doby péče) se nesčítají a započte se Vám pouze doba, která je pro Vás výhodnější. Obecně se doba péče o osobu závislou započítává v případě, že se jedná buď o dítě do 10 let závislé na péči ve stupni I., nebo o osobu závislou ve stupni II. – IV. (bez omezení věku) - tzn. doba, po kterou jste pečovala o zletilého syna, který pobíral příspěvek na péči I. stupně se Vám jako odpracované roky nezapočetla.

Kateřina Bulantová

26.05.2017 20:28

MONIKA

(Olomoucký kraj)

DOBRÝ DEN,POBÍRÁM PŘÍSPĚVEK NA PÉČI O SVÉHO SYNA 13. LET(4.STUPEN).DOSTALA JSEM MOŽNOST SI PŘIVYDĚLAT.JE NĚJAKÝ LIMIT ČI OMEZENÍ ? KOLIK SI MŮŽU PŘIVYDĚLAT ANIŽ BYCH SI MUSELA SAMA PLATIT ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ ? DĚKUJI


31.05.2017 12:48

Odpověď:

Dobrý den, Moniko,

příspěvek na péči není zákonem závislá dávka na příjmu. Nejste tedy nijak omezena ve výdělečné činnosti. Váš příjem by byl posuzován pouze tehdy, pokud byste žádala o zvýšení příspěvku z důvodu nízkých příjmů.

V případě, že budete při poskytování péče o syna, který pobírá příspěvek na péči pracovat na základě dohody o provedení práce, odváděla byste pojistné na zdravotní a sociální pojištění pouze v měsících, kdy by výdělek na DPP přesáhl 10 000 Kč hrubého. V ostatních měsících by Vám zdravotní pojištění platil stát a započítala by se Vám náhradní doba důchodového pojištění (odpracované roky). Pokud byste pracovala na základě pracovní smlouvy nebo dohody o pracovní činnosti, odváděla byste pojistné na ZP a SP v případě, že by Váš měsíční výdělek přesáhl 2 500 Kč hrubého. 

V případě, kdy přesáhnete výše uvedené příjmové hranice, mají osobní platby pojistného vždy přednost.

Jen pro jistotu raději připomínám, jelikož pečujete o syna, který má přiznán IV. stupeň příspěvku na péči, měla byste mít zajištěnou péči o syna po celou dobu, co budete v práci. Péče může být zajišťována buď další pečující osobou, případně sociální službou, která by ale zároveň měla být nahlášena na ÚP jako další pečující osoba.

Kateřina Jirsová

25.05.2017 17:57

Pavla

(Plzeňský kraj)

Dobrý den,mám 8letého syna autistu.Manžel pracuje v Německu a bylo mi řečeno na sociálce,že z tohoto důvodu nemůžu žádat na příspěvek na péči na svého syna.Je to pravda?


30.05.2017 15:18

Odpověď:

Dobrý den, Pavlo,

nárok na příspěvek na péči v ČR by syn měl v případě, že z hlediska zdravotního pojištění podléhá českým právním předpisům.

Skutečnosti, že osoba podléhá českým právním předpisům, nasvědčuje to, že:
• vykonává na území ČR svoji výdělečnou činnost zakládající účast v českém systému sociálního zabezpečení nebo
• pobírá pouze český důchod – bez ohledu na to, ve kterém členském státě EU bydlí, nebo
• pobírá důchody z více členských států včetně ČR, přičemž bydlí na území ČR nebo
• pobírá dávky v nezaměstnanosti ze systému ČR nebo
• je neaktivním rodinným příslušníkem osoby, která podléhá českým právním předpisům z výše uvedených důvodů.

V případě, že manžel pracuje (a tedy i odvádí pojištění) v Německu a nikdo další v rodině nepracuje v ČR ani zde nepobírá důchod či podporu v nezaměstnanosti, Vaše rodina tedy z hlediska zdravotního pojištění nepodléhá českým právním předpisům a syn tedy bohužel nemůže získat příspěvek na péči z českého systému dávek. Můžete však podat žádost o příspěvek na péči buď přímo v Německu, nebo žádost podat na Úřadě práce ČR, který ji příslušnému úřadu v Německu postoupí.
Řešením, které by umožnilo podání žádosti o příspěvek na péči z českého systému, je např. že byste si našla v ČR zaměstnání alespoň na částečný úvazek a odváděla byste z tohoto zaměstnání pojistné (výdělek na pracovní smlouvu či dohodou o provedení práce alespoň 2500 Kč hrubého/měsíc, nebo na dohodu o provedení práce alespoň 10 000 Kč hrubého/měsíc) – v tomto případě by syn spadal do poslední z výše uvedených kategorií zdravotního pojištění v ČR a mohl by příspěvek na péči v ČR získat.

Kateřina Bulantová

23.05.2017 23:31

Hana

(Jihomoravský kraj)

Moc pěkný večer přeji.Chtěla bych se optat.Máme 7let auto (příspěvek od socialky.podle starého zákona na 5 let).Auto je již 14let staré a rádi by jsme zažádali znovu.Moc by nás zajímalo-majitel auta byl vždy syn,který je ve IV st(těžká vana nosného ustrojí a jedné ruky).Stále se ještě bude dokládat muj a manželův přijem a vypisy z učtů? Nevím,jak to nyní je.Syn má 35 roků,ale žije s náma.Nejde o to,že by jsme meli nějaké vysoké příjmy ,protože Já je pečuji o syna a manžel je dělník,ale vždy jsem podepisovala čestné prohlašení a dokládaly jsme je příjmy,ale nee výpisy,tak nevím jak to je a ani netuším za jakou dobu.SYn nás do toho nechce tahat a tak nevím, jak to nyní je.Moc děkuji za odpověd.Hanka


24.05.2017 15:26

Odpověď:

Dobrý den, Hanko,

pokud s Vámi a manželem syn stále žije ve společné domácnosti, bude pro účely příspěvku na zvláštní pomůcku poskytovaného na zakoupení motorového vozidla bohužel třeba doložit příjmy a celkové sociální a majetkové poměry všech členů domácnosti, tedy nejen syna jakožto žadatele o příspěvek, ale i Vás a Vašeho manžela.
Formuláře k příspěvku (Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku, Prohlášení o majetkových a celkových sociálních poměrech a Doklad o výši čtvrtletních příjmů – zvláštní pomůcka) můžete buď získat na pobočce úřadu práce, kde bude syn o příspěvek žádat, nebo je naleznete na webu MPSV. Příjmy se dokládají za uplynulé čtvrtletí – v případě podání žádosti o příspěvek do konce června byste dokládali příjmy za leden – březen 2017, majetkové a celkové sociální poměry by se měly doložit s uvedením informací platných k datu podání žádosti.

Kateřina Bulantová

22.05.2017 15:57

Petr Jalový

(Jihočeský kraj)

Dobrý den Budeme žádat o příspěvek na přestavbu koupelny. Je možné si zvolit firmu, nebo nám jí předepíše úřad? Děkuji


24.05.2017 14:37

Odpověď:

Dobrý den, pane Jalový,

samotný výběr firmy záleží jen na Vás a nijak nesouvisí s příspěvkem. Jen pro jistotu upozorním, ověřte si, zda firma, která bude přestavbu koupelny realizovat, Vám bez problému vystaví položkový rozpočet (fakturu) za provedenou práci, kterou je nutné doložit na ÚP. Podrobnosti k faktuře si prosím předem ověřte na ÚP. Pravděpodobně však bude třeba přesně rozepsat - kolik stály stavební práce a stavební materiál (cihly, trubky, cement apod.).

Kateřina Jirsová

16.05.2017 22:32

David

(Olomoucký kraj)

Dobrý den, můj dotaz se orientuje na pomůcky. Otec (60 let) letos přišel o obě nohy (stále je v nemocnici na LDN, na RHB se teprve chystá) a já pro něj stavím svépomocí bezbariérovou koupelnu. Dotaz tedy zní: může nám praktický lékař napsat pomůcky (madla, sedátko do sprchy) již teď, i když je otec stále v nemocnici a předpokládaný návrat domů je až po RHB, nebo musíme počkat, až se otec vrátí domů, a pak teprve o předpis zažádat? Předem děkuji za odpověď.


17.05.2017 14:37

Odpověď:

Dobrý den, Davide, 

bohužel se obávám, že pro Vás nebudu mít moc pozitivní informace. S předepsáním sedačky do sprchy je třeba počkat až po propuštění otce do domácího ošetřování. V době hospitalizace mu nemohou být předepsány pomůcky hrazené pojišťovnou, protože by byly uhrazeny z financí, které od pojišťovny dostává nemocnice, kde je otec hospitalizován, a pomůcky by tedy byly majetkem nemocnice. Madla zdravotní pojišťovna bohužel nehradí vůbec, na jejich pořízení se nevztahuje ani žádný jiný příspěvek. Informace o pomůckách pro osoby s tělesným postižením, které hradí zdravotní pojišťovna, naleznete na našem Informačním portálu.

Na stavební práce spojené s uzpůsobením koupelny a WC a stavební materiál nezbytný k úpravě (zdivo, spojovací materiál, rozvody, kanalizace, trubky atd., nikoli však obklady, podlahové krytiny nebo sanitární keramiku) lze získat příspěvek od úřadu práce - příspěvek na zvláštní pomůcku, nicméně ani v rámci tohoto příspěvku by nebylo pořízení madel možno uhradit. 

Kateřina Bulantová

14.05.2017 14:36

David Šmarda

(Jihomoravský kraj)

Dobrý den, staráme o staršího bratra který trpí spinální svalovou dystorfií, nemoc se bohužel dostává do fáze kdy má problém vyjít schody domů a tudíž řešíme plošinu pro vozíčkáře (protože vozíček ho stejně nejspíš nemine), dá se i s touto nemocí zažádat o nějaký příspěvek ? Bohužel nejsme schopni zaplatit to se svých zdrojů. Zatím nepobírá žádný příspěvek, nemá invalidní důchod, stále pracuje v zaměstnání. Děkuji Šmarda


17.05.2017 14:16

Odpověď:

Dobrý den, pane Šmardo, 

bratr si může zkusit požádat o příspěvek na zvláštní pomůcku - schodišťovou plošinu (popř. schodišťovou sedačku). Finance na tyto pomůcky poskytují pobočky úřadu práce v rámci příspěvku na zvláštní pomůcku; podmínkou pro tento příspěvek není pobírání invalidního důchodu, ani žádného dalšího příspěvku. Pro přiznání příspěvku je třeba splnit některou ze zdravotních indikací (tzv. těžké vady nosného a pohybového ústrojí); seznam zdravotních indikací je uveden v příloze zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. Seznam pomůcek, na které lze příspěvek získat, i seznam zdravotních indikací naleznete v textu o příspěvku na našem Informačním portálu; kontakty na výrobce plošin či sedaček naleznete zde (v menu v levé dolní části stránky).

Kateřina Bulantová 

24.04.2017 07:20

Radek

(Liberecký kraj)

Vážený pane(í) mám přiznaný II stupeň zdravotního postižení, podal jsem žádost na zvýšení, proběhlo sociální šetření v mém bytě, ale sociální pracovník neprovedl soc. šetření podle zákona, nezeptal se na všechny body přílohy č. 1 k vyhlášce 505/2006 Sb., , které jsou podmínkou k posouzení stupně závislosti z toho důvodu jsem hned na druhý den podal zpětvzetí, už jsem obdržel i usnesení zpětvzetí. Vím, že mohu znovu podat žádost, ale potřebuji vědět zda pracovní úřad má ze zákona povinnost provést nové soc. šetření v bytě posuzovaného když šetření v mém bytě proběhlo před 3 týdny, mám nárok ze zákona na fotokopii soc. šetření, můžu požádat o audiozáznam soc. šetření, děkuji za ochotu. S pozdravem Radek


27.04.2017 16:52

Odpověď:

Dobrý den, Radku, 

řízení o příspěvku na péči se provádí v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád. V § 38 tohoto zákona je uvedeno následující:

§ 38

(1) Účastníci a jejich zástupci mají právo nahlížet do spisu, a to i v případě, že je rozhodnutí ve věci již v právní moci (§ 73). Není-li účastník zastoupen, může spolu s účastníkem nahlížet do spisu i jeho podpůrce.

(2) Jiným osobám správní orgán umožní nahlédnout do spisu, prokáží-li právní zájem nebo jiný vážný důvod a nebude-li tím porušeno právo některého z účastníků, popřípadě dalších dotčených osob anebo veřejný zájem.

(3) Nevidomým osobám bude obsah spisu přečten. Na požádání správní orgán nevidomé osobě umožní pořízení zvukového záznamu. Správní orgán nevidomé osobě rovněž umožní, aby do spisu nahlížel její průvodce.

(4) S právem nahlížet do spisu je spojeno právo činit si výpisy a právo na to, aby správní orgán pořídil kopie spisu nebo jeho části.

(5) Odepřel-li správní orgán osobě nahlížet do spisu nebo jeho části, vydá o tom usnesení, které se oznamuje pouze této osobě.

(6) Z nahlížení do spisu jsou vyloučeny jeho části, které obsahují utajované informace nebo skutečnosti, na něž se vztahuje zákonem uložená nebo uznaná povinnost mlčenlivosti; to neplatí o částech spisu, jimiž byl nebo bude prováděn důkaz, do takových částí spisu však může nahlížet pouze účastník řízení nebo jeho zástupce za předpokladu, že jsou předem seznámeni s následky porušení povinnosti mlčenlivosti o těchto skutečnostech a že o poučení je sepsán protokol, který podepíší. Ustanovení odstavce 4 se nepoužije.

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že máte nárok na kopii celého spisu z řízení o příspěvku na péči, na pořízení audiozáznamu spisu mají nárok pouze osoby nevidomé. 

Co se týče provedení sociálního šetření znovu po podání nové žádosti, sociální šetření je povinnou součástí řízení o příspěvku, mělo by tedy být provedeno znovu. 

Kateřina Bulantová

18.04.2017 15:08

Monika Válková

(Hlavní město Praha)

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, mám klienta, který by potřeboval instalovat elektrickou schodišťovou sedačku , aby se mohl dostat do patra domu. Minulý rok obdržel příspěvek na automobil. Je možné požádat i o tuto kompenzační pomůcku. Snažila jsem se to nastudovat ze zákona, ale nějak nejsem z toho moudrá. Děkuji s pozdravem Mgr. Válková Monika


21.04.2017 12:36

Odpověď:

Dobrý den, paní Válková,


obecně je možné získat příspěvky na zvláštní pomůcku v celkové výši 800 000 Kč (resp. 850 000 Kč) za pět let. Do tohoto limitu se započítává i výše příspěvku poskytnutého na zakoupení motorového vozidla. Pokud tedy nebyl překročen uvedený limit, lze zažádat i o tento příspěvek. Maximální výše jednoho příspěvku je 350 000 Kč, v případě schodišťové plošiny je to 400 000 Kč. Nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku je posuzován dle zdravotních stavů, které je třeba splňovat. Zdravotní stavy si můžete stáhnout zde na Informačním portálu.
Pro vznik nároku na schodišťovou sedačku je nutné splňovat zdravotní stavy uvedené v písm. a), b), d), i) a l). 
Popřípadě je možnost zažádat nadace o finanční podporu. Seznam nadací, které přispívají na pomůcky pro zdravotně postižené, naleznete na našem Informačním portálu.

Kateřina Jirsová

18.04.2017 15:02

Alena Neuwirthová

(Jihočeský kraj)

Prosím laskavě o poradu, pečovali jsme 26 let o invalidní dceru. V měsíci březnu zemřela. Byl nám pro ni nainstalován stropní a přepravní systém Roomer. Máme jej zavedený do 3 místností. Před dvěma lety byla zakoupena nová zvedací kazeta, na kterou nám bylo přispěno a my sami jsme si připlatili 20.000 Kč. Nyní bychom rádi nechali odinstalovat kolejnice z těchto místností a vrátili bychom 2 přepravní kazety. Hodnota jedné kazety je podle faktury z roku 2015 - 180.000 Kč. Obě kazety jsou naprosto funkční, nepoškozené. Stejně tak 3 přepravní vaky - z nichž 2 kusy nebyly vůbec použity. Prosíme laskavě o sdělení, zda budeme povinni zaplatit úhradu za odstranění kolejnic z místností. Děkujeme za Vaši ochotu a zaslání odpovědi.


20.04.2017 16:49

Odpověď:

Dobrý den, paní Neuwirthová,

zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením (č. 329/2011 Sb.) hovoří pouze o tom, kdy není povinnost vrátit vyplacený příspěvek na zvláštní pomůcku nebo jeho poměrnou část, ale již nehovoří o osvobození od poplatku za odinstalaci pomůcky. Zřejmě budete muset poplatek uhradit, pokud ho po Vás bude firma chtít. Můžete se ale zkusit domluvit s tou firmou, zda by Vám poplatek neprominula vzhledem k zachovalému stavu pomůcky.

Kateřina Uhlířová

07.04.2017 11:52

Pavel

(Jihočeský kraj)

Dobrý den, byl jsem nově uznán Osobou zdravotně znevýhodněnou (OZZ). Jaké jsou výhody pro mého zaměstnavatele? Předpokládám, žepro mne zestatutu OZZ neplynou žádné výhody. Děkuji moc za pomoc. Pavel


11.04.2017 14:19

Odpověď:

Dobrý den, Pavle,

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, zajišťuje zaměstnavatelům značnou podporu při zaměstnávání osob se zdravotním postižením, a to hned několika příspěvky:
Příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa (435/2004 Sb., §75)
Příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů na chráněné pracovní místo
Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě (435/2004 Sb., §78)

Bližší informace naleznete na našem Informačním portálu.
V případě, že byste se v budoucnu rozhodl podnikat, můžete i Vy sám požádat Úřad práce o příspěvky. Bližší informace naleznete zde.

A co se týče konkrétně Vás samotného, můžete zvážit možnost zažádat o invalidní důchod a průkaz osoby se zdravotním postižením. Veškeré potřebné informace naleznete opět na našem Informačním portálu. V případě potřeby a jakýchkoliv nejasností, nás můžete kontaktovat na naší bezplatné poradenské lince 800 100 250 a to v pracovní dny každé pondělí a středu od 9:00 do 13:00 hodin, každé úterý od 12:00 do 18:00 hodin a čtvrtek od 12:00 do 16:00 hodin.

Kateřina Jirsová

05.04.2017 14:23

Blanka

(Olomoucký kraj)

Dobrý den, chci vzít zpět svou žádost o příspěvek na komp.pomůcku - motorové vozidlo. Dočetla jsem se, že tak mohu učinit do vydání oficiálního rozhodnutí v této věci. Je tím myšleno písemné "Rozhodnutí..", doručené poštou, na které bych se mohla popř.odvolat? Děkuji Vám za odpověď


10.04.2017 13:03

Odpověď:

Dobrý den, Blanko, 

dle § 45, odst. 4 správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb.) "žadatel může zúžit předmět své žádosti nebo vzít žádost zpět; toto právo nelze uplatnit v době od vydání rozhodnutí správního orgánu prvního stupně do zahájení odvolacího řízení."

§ 71 správního řádu dále stanoví, že "vydáním rozhodnutí se rozumí:

a) předání stejnopisu písemného vyhotovení rozhodnutí k doručení podle § 19, popřípadě jiný úkon k jeho doručení, provádí-li je správní orgán sám; na písemnosti nebo poštovní zásilce se tato skutečnost vyznačí slovy: "Vypraveno dne:",
b) ústní vyhlášení, pokud má účinky oznámení (§ 72 odst. 1),
c) vyvěšení veřejné vyhlášky, je-li doručováno podle § 25, nebo
d) poznamenání usnesení do spisu v případě, že se pouze poznamenává do spisu."

Z uvedeného ustanovení tedy vyplývá, že žádost můžete vzít zpět, pokud písemné rozhodnutí správního orgánu, tedy pobočky Úřadu práce, ještě nebylo žádným z uvedených způsobů vydáno (ohledně zaslání rozhodnutí poštou se můžete např. telefonicky informovat přímo na pobočce ÚP). Pokud již bylo rozhodnutí vydáno a Vy byste chtěla vzít žádost zpět, je třeba podat odvolání, po podání odvolání (tedy po zahájení odvolacího řízení) můžete pak vzít zpět celou žádost. 

Kateřina Bulantová

31.03.2017 17:56

Marta

(Kraj Vysočina)

Dobrý den, jsem v invalidním důchodu 1.stupně a musím jezdit každý rok 2 krát i 3 krát týdně, po dobu 2-3 měsíců na léčebnou rehabilitaci do okresního města. Projezdím dost peněz autobusem. Cesta tam a zpět je 54 kč. Mám dotaz, zda není nějaký příspěvek na bus, při dojíždění na rehabilitaci. Případně kde si o něj zažádat. Pracuji manuálně doma, na zkrácený úvazek pro chráněnou dílnu, takže mzda ani důchod nejsou moc vysoké. Děkuji, zdraví Marta


04.04.2017 13:40

Odpověď:

Dobrý den, Marto,
v případě, že máte průkaz osoby se zdravotním postižením „ZTP“ nebo „ZTP/P“ a v kalendářním měsíci se za úhradu opakovaně dopravujete, máte nárok na příspěvek na mobilitu. O příspěvek můžete požádat na krajské pobočce Úřadu práce, která Vám příspěvek pak také vyplácí na Váš bankovní účet nebo složenkou na adresu bydliště. Příspěvek může být přiznán a vyplácen nejdříve od počátku kalendářního měsíce, ve kterém bylo zahájeno řízení o přiznání příspěvku.
V případě, že průkaz „ZTP“ nebo „ZTP/P“ nemáte, bylo by dobré si o průkaz zažádat zároveň s podáním žádosti na mobilitu. Formulář žádosti o přiznání průkazu osoby se zdravotní postižením získáte na příslušné pobočce ÚP nebo na Informačním portálu,
kde najdete formuláře žádosti o příspěvek na mobilitu a průkazu „ZTP“ nebo „ZTP/P“.

Kateřina Jirsová

14.03.2017 12:56

Marie Žáková

(Středočeský kraj)

Dobrý den, prosím o radu. Mám dceru 14 let, která je 8 let po CMP. Celé tyto roky dostává příspěvek na péči. Tentokrát jí byl příspěvek zamítnut. Má tělesné i smyslové postižení, které je trvalé. Proti lékař. posudku jsme podávali námitku, i to nám zamítli. Nyní podáváme novou námitku, ale máme podezření že lékař přiložených lékař. zpráv neudělal správný závěr. prosila bych o radu co s tím dál dělat, pokud by se to opět zamítlo?? víme že můžeme dát odvolání, ale byla by to pro nás velká finanční zátěž, kdybychom během tohoto řízení přišli o příspěvěk, krerý dosud má. děkuji za radu a odpověd. Žáková


15.03.2017 16:02

Odpověď:

Dobrý den, paní Žáková,

zmiňujete, že jste podávali námitky proti lékařskému posudku. Jestli jsem tomu porozuměla správně, tak jste se vyjadřovali k podkladům před vydáním rozhodnutí. V případě, že námitka proti těmto podkladům bude zamítnuta a bude rozhodnuto o zamítnutí přiznání příspěvku na péči, můžete si podat odvolání, jak píšete. Po vydání rozhodnutí o zamítnutí přiznání příspěvku na péči, bude bohužel výplata příspěvku na péči zastavena, a to i v případě, že podáte odvolání. Výplata příspěvku bude zastavena od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém byl příspěvek vyplacen. Chápu, že v případě nepřiznání příspěvku se dostanete do nesnadné situace. Pokud ale v odvolacím řízení uspějete, bude příspěvek na péči vyplacen zpětně.

Kateřina Uhlířová

02.03.2017 17:24

Jitka Šiklingová

(Olomoucký kraj)

Dobrý den, obracím se na Vás s prosbou o vysvětlení vzniklého problému.Byla jsem matkou 25 letého těžce postiženého syna zbaveného způsobilosti k právním úkonům, jemuž jsem byla soudně určena opatrovníkem.V loňském roce syn dostal příspěvek na zakoupení motorového vozidla.K tomuto příspěvku jsem já přidala určitou vlastní hotovost, abychom mohli koupit auto nové.Bohužel mi syn letos v lednu zemřel a já nevím, jak se bude popsuzovat dědictví.Syn byl napsán jako majitel vozidla a já jako provozovatel.Jedná se mi o to, že synův otec, se kterým jsem již 9 let rozvedená a on od synovy plnoletosti o něj nejevil zájem, je též dědicem jeho pozůstalosti.Přihlíží se k tomu, kdo o syna pečoval a hlavně jestli budu muset otci vyplatit polovinu z celé částky ceny vozidla nebo jen z příspěvku?Mnohokrát Vám děkuji za Váš čas.Jitka Šiklingová


10.03.2017 13:14

Odpověď:

Dobrý den, paní Šiklingová.

Váš syn dostal příspěvek na automobil a Vy jste doplatila část kupní ceny vozidla. Vlastníkem vozidla mohl vzhledem k příspěvku se stát jen Váš syn. Částka, kterou jste vložila na zakoupení vozidla, bude posuzována jako dar Vašemu synovi dle § 2055 a násl. občanského zákoníku (darovací smlouva). Automobil se stal předmětem dědického řízení. Vy a otec Vašeho zemřelého syna jste dědici ze zákona dle § 1633 a násl. občanského zákoníku (zákonná posloupnost). Patříte do druhé dědické skupiny dle §1636 občanského zákoníku a spolu s otcem syna dědíte stejným dílem. Znamená to tedy, že ½ automobilu zdědíte Vy a ½ otec zemřelého syna.

Může se Vám to jevit nespravedlivé, neboť jste investovala ze svého do nákupu automobilu. Za dané situace bych se pokusila zmírnit zákonné ustanovení poukazem na ust. § 2 odst. 3 občanského zákoníku, z něhož vyplývá, že cit.: „Výklad a použití právního předpisu nesmí být v rozporu s dobrými mravy a nesmí vést ke krutosti nebo bezohlednosti urážející obyčejné lidské cítění.“ Jeví se ve Vašem případě správné a spravedlivé, abyste zdědila osobní vozidlo Vy, neboť jste se zasloužila o jeho nabytí (vyřizovala jste příspěvek), přispěla jste nemalou částkou k jeho zakoupení (doplatila jste rozdíl kupní ceny), s vozidlem jste jezdila (jste provozovatel) a starala jste se o syna. Nemohu Vám bohužel zaručit, že soud k tomuto argumentu přihlédne, určitě bych doporučila se o to alespoň pokusit. U dědického řízení Vám doporučuji předložit kupní smlouvu, výši příspěvku a dokument, který prokazuje, že jste zbývající částku uhradila Vy (např. výpis z účtu).

Marcela Fryštenská

01.03.2017 07:53

Iveta

(Liberecký kraj)

Dobrý den, syn pobírá příspěvek na péči (III.st.) a nyní dostal nabídku k práci na dvacet hodin týdně. Má strach, že o příspěvek přijde nebo mu bude pokrácen, když si začne vydělávat. Má pracovní poměr nějaký vliv na výši tohoto příspěvku? Děkuji.


02.03.2017 16:37

Odpověď:

Dobrý den, Iveto, 

přivýdělek při pobírání příspěvku na péči není zákonem nijak omezen; není stanoveno omezení, ani, co se týče rozsahu pracovního úvazku. Pokud tedy syn zaměstnání zvládne vzhledem ke svému zdravotnímu stavu, může pracovat.  Příspěvek na péči se z důvodu výdělečné činnosti nijak nekrátí.

Výdělečná činnost se z hlediska příspěvku na péči zohledňuje v rámci posouzení základní životní potřeby "osobní aktivity", nicméně výdělečná činnost je pouze jednou z aktivit, které se v rámci této základní životní potřeby posuzují. Za zvládnutou může být základní životní potřeba považována pouze v případě, že by syn zvládal všechny aktivity, které se v rámci této základní životní potřeby posuzují.

Posuzují se tyto aktivity:

Osobní aktivity
Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna
1. navazovat kontakty a vztahy s jinými osobami,
2. plánovat a uspořádat osobní aktivity,
3. styku se společenským prostředím,
4. stanovit si a dodržet denní program,
5. vykonávat aktivity obvyklé věku a prostředí, například vzdělávání, zaměstnání, volnočasové aktivity, vyřizovat své záležitosti.

Pokud by syn zvládal celou základní životní potřebu "osobní aktivity" a zvládal by ještě další 3 základní životní potřeby, pak by mohlo dojít ke snížení stupně příspěvku. Nástup do zaměstnání však neznamená automaticky zahájení řízení o posouzení nároku na příspěvek na péči; nárok by se přeposuzoval až v době, kdy by synovi končila platnost posudku na příspěvek nebo v případě, že by syn chtěl žádat o vyšší stupeň příspěvku.

Pokud by došlo ke snížení stupně příspěvku, má syn samozřejmě možnost podat odvolání, popř. správní žalobu (v případě neúspěchu odvolání). Informace o příspěvku a možných opravných prostředcích včetně vzorů pro jejich podání naleznete na našem Informačním portálu.

Kateřina Bulantová

24.02.2017 16:36

EVA

(Liberecký kraj)

Dobý den sem invalidní duchodce 3- stupne mám aterosklerozu dolních končetin sem po 5- operacich bypasu ,ted od 2012- mám zase tepnu upanou a mám altrnatívní řešení bez další operace mám veklé bolesti pri chuzi chci se zeptat jestli mam narok že by imne negdo pečoval pomahal domacima pracemi a nakupup a doprovod k lékaři děkuji za odpověd Eva


01.03.2017 13:12

Odpověď:

Dobrý den, Evo, 

pokud vzhledem ke zdravotnímu stavu potřebujete pomoc se sebeobsluhou, péčí o domácnost či nákupy a doprovodem k lékaři, můžete si zkusit na úřadě práce podat žádost o příspěvek na péči. Z příspěvku pak můžete platit osobu, nebo sociální službu, která Vám bude pomáhat. Formulář žádosti o příspěvek naleznete na webu MPSV nebo si jej můžete vyzvednout přímo na ÚP, k žádosti se přikládá i vyplněný formulář Oznámení o poskytovateli pomoci, který lze získat také buď z webu MPSV nebo na ÚP. Oznámení o poskytovateli pomoci je v podstatě seznam osob a sociálních služeb, které Vám pomáhají nebo budou pomáhat. Pokud by Vám pomáhal někdo, kdo není Vaší osobou blízkou (např. sousedka, kamarádka, nebo třeba neteř či synovec), je třeba mít s takovou osobou (asistente sociální péče) sepsánu smlouvu o poskytování pomoci - vzor smlouvy naleznete na našem Informačním portálu v textu kapitoly Příspěvek na péči (naleznete zde i podrobnosti o podmínkách nároku an příspěvek a jeho výši). 

Z mojí pozice nejsem ovšem schopna zhodnotit, zda na příspěvek máte či nemáte nárok. 

Kateřina Bulantová

30.01.2017 09:00

Petra K.

(Pardubický kraj)

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda mohu prodat schodolez (příspěvek poskytnutý v roce 2010),a již ho nebudu potřebovat. A je-li možné prodat osobě, která také dostala na tuto pomůcku finance z úřadu-jakým způsobem postupovat-zda stačí smlouva,a jak je to s tím , že vlastně nemohu poskytnout záruku. Děkuji


31.01.2017 12:11

Odpověď:

Dobrý den, Petro,

příspěvek na zvláštní pomůcku byl poskytnut na dobu 5 let. Po uplynutí této doby můžete nakládat s pomůckou dle Vašeho uvážení, takže ji můžete také prodat. Můžete ji prodat i osobě, které byl přiznán příspěvek na tuto pomůcku. Dle vyjádření pobočky Úřadu práce je ale doporučováno pořídit si pomůcku novou kvůli záruce, protože se může stát, že po např. 14 dnech přestane fungovat. U starší pomůcky (kterou máte Vy) nelze při poruše již oslovit firmu, která ji vyráběla, aby ji opravila. Záleží ale na jednotlivci, zda si pořídí novou nebo starší pomůcku. Jen v případě, že by si pořídila osoba pomůcku za nižší cenu, než jaká je uvedena v doložené nabídce, tak by musela část příspěvku vrátit.

Kateřina Uhlířová

22.01.2017 10:00

Lenka

(Moravskoslezský kraj)

Dobrý den, pro manžela jsem žádala přes ÚP o příspěvek na plošinu. Nebyl přiznán, i když manžel je na invalidním vozíku. Můžu žádat znovu a to o příspěvek na schodolez? Schodolez je omezen váhově.Když uvádějí nosnost schodolezu je to i s váhou inv.vozíku? Děkuji za odpověď


24.01.2017 11:02

Odpověď:

Dobrý den, Lenko,

v případě, že nebyl Vašemu manželovi přiznán příspěvek na zvláštní pomůcku, může si podat odvolání. Odvolání se podává do 15 dnů od doručení rozhodnutí o nepřiznání příspěvku. Vzor pro odvolání naleznete ZDE na Informačním portálu.
O příspěvek na zvláštním pomůcku schodolez můžete požádat, musím jen upozornit, že schodolez patří do skupiny pomůcek společně se schodišťovou plošinou. Nárok na příspěvek na tuto pomůcku vzniká splněním zdravotních indikací, které si můžete stáhnout ZDE na Informačním portálu.
Nosnost schodolezu je uvedena s váhou osoby na invalidním mechanickém vozíku. ZDE naleznete kontakty na firmy, které vyrábí schodolezy a které Vám podají více informací.

Kateřina Uhlířová

20.01.2017 08:02

Svetlana gacikova

(Jihomoravský kraj)

Dobry den,chci se zeptat: manzel spada pod bod g coby osoba s telesnym postizenim a tudiz vy mel mit narok na schodistovou plosinu nebi schodolez.bohuzel ani jedni z techto veci u nas nelze realizovat .lze uplatnit narok na schodistovou sedacku v tomto pripade k zajisteni bezbarieroveho pristupu do bytu i pohyb v nem?( mame dum o dvou patrech )Vycetla jsem,ze na bezbarierovost by mel mit narok kazdy těžce telesne postizeny.manzel ma Als s docela rychlym prubehem,prijde nam,ze posudjarum nestojime za to ,aby do manzela jeste neco investovali.protoze jsem taky vycetla treba u schodolezu,ze tam kde se ten neda pouzit,ma postizeny narok na plosinu.ale cokdyz nelze poutit ani ta? Nema pak barok na tu sedacku,ktera se vleze na kazde schidiste? Ikdyz ma obe nohy,ale velmi omezeny pohyb a konkretne na schodech bez pomoci jine osoby pdada? Zadist nam zamitli,i po namitce,jak bych mela prosim postupovat dál,ab manzel nezustal uvezneny v jedne mistnosti az do konce sveho zivota,ktery pro nej jiz pomalu konci? Je to nedustojne a myslim si,ze je i v zakobe psano,ze ma narok na styk s okolim a k tomu by mu mela pomict kompenzacni pomucka. Nebo name cekat na to,az nebude moct chodit uplne ani o choditkz,bez ktereho se neobejde uz ani ted?dekuji


23.01.2017 13:02

Odpověď:

Dobrý den, paní Gaciková,

přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku je posuzováno dle zdravotních stavů, které je třeba splňovat, aby vznikl nárok na příspěvek na danou pomůcku. Zdravotní stavy si můžete stáhnout ZDE na Informačním portálu. Pro vznik nároku na schodišťovou sedačku je nutné splňovat zdravotní stavy uvedené v písm. a), b), d), i) a l).
Můžete podat správní žalobu na krajský soud dle místa trvalého bydliště. Žaloba se podává do dvou měsíců od data doručení rozhodnutí z odvolacího řízení. Můžete uvést, že sice Váš manžel splňuje nárok na schodišťovou plošinu nebo schodolez, který ale nemůže ve svém přirozeném prostředí využívat, protože rozměrově nesouhlasí se stávajícími schody v domě. Zkuste prokonzultovat zdravotní indikace Vašeho manžela s jeho lékařem.
Pokud byste se rozhodla pro správní žalobu, může Vám Poradna pro život s postižením pomoci s jejím sepsáním. V případě zájmu se můžete ozvat na poradenskou linku 800 100 250 v pondělí a středu od 9 do 13 hodin, v úterý od 12 do 18 hodin nebo ve čtvrtek od 12 do 16 hodin nebo napsat na e-mailovou adresu poradna@ligavozic.cz.

Kateřina Uhlířová

18.01.2017 15:32

Marie

(Moravskoslezský kraj)

Dobrý den, mám od Vás také již dříve zaslanou metodiku Posuzování stupně závislosti pro účely PnP, která je vydaná 27. 10. 2014, chci Vás poprosit o nové vydání aktuální metodiky. Zašlete prosím na e-mailovou adresu. Moc Vám děkuji a přeji krásný den. Marie


23.01.2017 12:21

Odpověď:

Dobrý den, Marie,

na uvedenou e-mailovou adresu Vám zasílám aktuální metodiku – Instrukce MPSV posuzování stupně závislosti pro účely příspěvku na péči, která je účinná od 1. 9. 2016.

Kateřina Uhlířová

16.01.2017 14:44

jarka

(Liberecký kraj)

Dobrý den, mám od Vás již dříve zaslanou metodiku Posuzování stupně závislosti pro účely PnP, která je vydaná 27. 10. 2014, chci se zeptat zda je toto vydání ještě aktuální. Moc Vám děkuji za Vaši velice záslužnou práci. Jarka


18.01.2017 11:32

Odpověď:

Dobrý den, Jarko,

Vámi zmiňovaná metodika již není aktuální. Od 1. 9. 2016 je účinná nová metodika - Instrukce MPSV ve věci posuzování stupně závislosti pro účely příspěvku na péči, kterou si můžete stáhnout ZDE. Pokud by Vám to nešlo, ozvěte se a zašleme Vám ji na e-mailovou adresu.

Kateřina Uhlířová

15.01.2017 20:36

Iveta Sokolová

(Královéhradecký kraj)

Dobrý den Asi od roku 2001 až do roku 2008 jsem pečovala o syna o /osobu blízkou/, z nichž asi půl roku jsem měla jen tu péči a po pul roce jsem dostala inv.duchod častečný. V roce 2008 jsem začala pracovat na částečny uvazek. Péče mi skončila v roce2013. Zde jsem se dočetla,že to musím nejpozději do dvou let někam hlásit aby se mi to započítalo do důchodu. Což jsem vůbec nevěděla. Myslela jsem si že se to započítává automaticky.Co ted? Mohli by jste mi prosím poradit. Děkuji moc. S přáním pěkného dne Iveta S.


17.01.2017 15:48

Odpověď:

Dobrý den, paní Sokolová, 

z hlediska započtení doby péče o osobu blízkou je skutečně dána lhůta 2 roky po skončení péče, v této lhůtě je třeba poskytování péče nahlásít na OSSZ. Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, v této věci uvádí následující informace:

§ 85, odst. 2

Doby péče uvedené v § 6 odst. 4 písm. a) bodech 11 (doba péče o dítě do 4 let věku) a 12 (doba péče o závislou osobu) se prokazují rozhodnutím okresní správy sociálního zabezpečení o době a rozsahu této péče. Návrh na zahájení řízení podle předchozí věty se podává na předepsaném tiskopisu; tento návrh lze podat nejdříve po skončení uvedené péče nebo v době jejího trvání v souvislosti s podáním žádosti o přiznání důchodu, nejpozději však do dvou let od skončení péče uvedené v § 6 odst. 4 písm. a) bodech 11 a 12.

Nejsem Vám ovšem bohužel schopna říci, zda a případně za jakých podmínek je možné promeškání této lhůty prominout. Doporučuji tedy co nejdříve kontaktovat OSSZ dle místa Vašeho trvalého bydliště, potvrzení o poskytování péče Vám vystaví pobočka úřadu práce, která vyplácí příspěvek synovi, o kterého jste pečovala.

Kateřina Bulantová

12.01.2017 12:02

Štěpánka

(Karlovarský kraj)

Dobrý den Chtěla bych se zeptat dceři bylo osmnáct let a studuje na střední škole, společně s manželem, který pracuje se o mne starají (jsem závislá na péči 3. stupeň). Nahlásila jsem jí tedy po osmnáctinách jako pečující osobu v prvním stupni. Je nutné toto ještě hlásit na důchodovém zabezpečení či zdravotní pojišťovně? Jde mi o to aby se jí doba péče mohla započítat do odpracovaných let. Je to možné? Nevadí, že přitom studuje? Děkuji moc za odpověď Štěpánka


12.01.2017 15:36

Odpověď:

Dobrý den, Štěpánko,

předpokládám, že pečující osobou v prvním stupni máte na mysli osobu, která pečuje v největším rozsahu. Poskytování péče v největším rozsahu je podmínka, za které se pečující osobě započítává doba péče jako doba odpracovaná; další podmínky jsou, že péče je poskytována osobě (bez omezení věku), která pobírá příspěvek na péči II. – IV. stupně nebo dítěti do 10 let, které pobírá příspěvek na péči I. stupně, a dále, že péči poskytuje buď osoba blízká, nebo asistent sociální péče, který bydlí ve společné domácnosti s osobou, o kterou pečuje.
Z hlediska započtení náhradní doby důchodového pojištění není třeba OSSZ informovat o započetí poskytování péče, o započtení doby péče jako náhradní doby důchodového pojištění se žádá až po ukončení poskytování péče (žádost lze podat do 2 let od ukončení poskytování péče) nebo až spolu s žádostí o důchod v případě, že pečující osoba o důchod žádá v době, kdy ještě péči poskytuje.
Co se týče zdravotního pojištění, vzhledem k tomu, že dcera sice již dosáhla věku 18 let, ale stále studuje střední školu, je považována za nezaopatřené dítě a zdravotní pojištění jí tedy hradí stát. Za nezaopatřené dítě může být dcera považována až do 26 let věku, pokud do té doby bude studovat buď střední, nebo vysokou školu (prezenční, denní studium). Není tedy prozatím třeba o poskytování péče informovat ani zdravotní pojišťovnu, u které je dcera registrována.
Dle mého názoru by neměl být problém, že dcera Vám poskytuje péči a zároveň studuje střední školu; předpokládám, že se dcera s manželem v péči o Vás střídají tak, abyste měla potřebnou péči zajištěnu.

Kateřina Bulantová

11.01.2017 10:20

Eva

(Zlínský kraj)

Dobrý den, Mám na vas dotaz je mi 27 minuly rok mí byl přiznan 3 stupen peče o blizkou osobu na trvalo. A zajimalo by me jestli kdyz se letos vdám změnim si přijměni jestli budu znovu přeskoumaná kdyz dál pečujicí osobou bude dal moje maminka. Děkuji za odpověd. Přeji krásný den.


11.01.2017 12:37

Odpověď:

Dobrý den, Evo,

v případě, že budete mít změněno příjmení, je třeba tuto změnu nahlásit na krajské pobočce Úřadu práce do 8 dnů ode dne, kdy k této změně dojde. Pokud máte přiznaný příspěvek trvale, pak není důvod k přeposouzení Vašeho zdravotního stavu. K přezkoumání by mohlo dojít v případě, že byste si žádala o změnu výše příspěvku na péči, anebo kdyby proběhlo kontrolní šetření, na kterém by zjistili, že péče neodpovídá výši přiznaného příspěvku na péči.
V případě, že byste měnila bydliště a trvalý pobyt byste měla např. v jiném městě, které spadá pod jinou krajskou pobočku Úřadu práce, je třeba tuto změnu rovněž nahlásit.
Také je třeba nahlásit změnu v pečující osobě. Pokud by se tedy manžel částečně stal pečující osobou, měl by být uveden v dokumentaci společně s Vaší maminkou.

Kateřina Uhlířová

31.12.2016 18:09

Dalibor

(Středočeský kraj)

Dobrý den, žádal jsem úřad práce a sociální věci a příspěvek na zvláštní pomůcku. Žádost jsem podal v dubnu, v září jsem s přítelkyní musel odevzdat doklad o čtvrtletním příjmu a od té doby jsme čekali na rozhodnuti. V prosinci když jsem byl několikráte ubezpečen pracovníci úřadu že má již všechny podklady shromážděné, 21.12.2016 zavolala a tvrdila mi že má přítelkyně odevzdala špatný doklad o čtvrtletním příjmu a že tedy má odevzdat znovu tento doklad. Má přítelkyně, pracující v oblastní nemocnici požádala právničku oblastní nemocnice aby zatelefonovala pracovníci úřadu a zeptala se proč chtějí znovu čtvrtletní příjem. Na což bylo právníčce odpovězeno že zřejmě tento doklad nebude dále nutný. Právnička nás informovala že nedošlo k pochybení z naší strany, ale ze strany úřadu práce. Od té doby se nám žádná s pracovnic úřadu práce a soc.věcí neozvala, a já jsem přesvědčen že budu čekat dalších osm měsíců než se věci pohnou. Proto Vás žádám o pomoc, jelikož jsem zcela jistě invalida třetího stupně, a moje pohyblivost je ze 75% omezena. Sám úřad práce poslal vyjádření lékaře že jsem osoba s takovým hendikepem, která má žádost o zvláštní pomůcku opodstatněnou, jen úřad práce mi připadá jako nečinný a zaměrné sabotuje mé žádosti, jelikož mi i průkaz ZTP vydával dva roky a já musel třikrát oň žádat. Děkuji Vaněk Dalibor


03.01.2017 12:37

Odpověď:

Dobrý den, pane Vaňku,

lhůta na vyřízení žádosti o příspěvek na zvláštní pomůcku by měla dle platné legislativy činit maximálně 135 kalendářních dnů (celkem 60 dnů má úřad práce, celkem 75 dnů má OSSZ na zpracování posudku zdravotního stavu).
Pokud Vás sociální pracovnice úřadu práce kontaktovala 21.12.2016 a poté již žádná komunikace neproběhla, je možné, že pracovnice měla přes svátky dovolenou – doporučuji zkusit ÚP kontaktovat v tomto týdnu. Jestliže má sociální pracovnice ÚP již všechny potřebné poklady, rozhodnutí o příspěvku by tedy již mělo být co nejdříve vydáno.
Jen upřesním, že nárok na příspěvek není vázán na stupeň invalidity, posuzuje se splnění zdravotních indikací (seznam zdravotních indikací pro nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku poskytovaný na zakoupení motorového vozidla naleznete na našem Informačním portálu).

Kateřina Bulantová

15.12.2016 10:12

jana

(Zlínský kraj)

Dobrý den,ráda bych se zeptala.Čekáme na posouzení PnP,soc.pracovnice u nás zatím nebyla.O víkendu,bychom rádi s maminkou navštívili před vánoci příbuzné,ale co když k nám zrovna přijde ta paní ze sociálky,nebude to potom průšvih.Nebo o víkendu nechodí?Děkuji vřele za odpověď


19.12.2016 13:01

Odpověď:

Dobrý den, Jano,

v případě, že se jedná o plánované sociální šetření, tak se sociální pracovnice s Vámi domluví na termínu návštěvy na všední den. Pouze u kontrolních šetření nemusí být návštěva ohlášena předem. I tak by ale byla provedena během všedních dnů nikoli o víkendu. Nemusíte mít tedy obavy odjet.

Kateřina Uhlířová

06.12.2016 12:12

Simona

(Středočeský kraj)

Dobrý den,mohu Vás moc poprosit poslat mi na e-mail, novou metodiku na posuzování PnP.Děkuji moc Simča


08.12.2016 12:01

Odpověď:

Dobrý den, Simono, 

metodiku jsem zaslala na Vámi zadaný e-mail.

Kateřina Bulantová

05.12.2016 23:44

Renáta

(Zlínský kraj)

Dobrý den, ráda bych se dovolila zeptat.Mám ZTP/P a pobírám příspěvek na péči.Pečuje o mne můj muž velmi dobře a svědomitě.Nicméně máme v domě sousedy kteří opakovaně píší udání a u nás neustále zvoní soc.pracovnice na neohlášenou návštěvu,je to velice nepříjemné.Ráno člověk prostě chce nejdříve např.hygienu minimálně ústní.Mohu odmítnout soc.pracovnici vpustit a žádat jí ať mi zavolá než přijde?


08.12.2016 11:56

Odpověď:

Dobrý den, Renáto, 

naprosto chápu, že tato situace je pro Vás jistě velice nepříjemná, nicméně pokud pracovnice úřadu práce kontrolují využívání příspěvku na péči, nemusí být jejich návštěva ohlášena předem.  Doporučuji kontaktovat ÚP, který Vám vyplácí příspěvek na péči a domluvit se se sociálními pracovnicemi nějaký přibližný termín kontroly přijatelný pro obě strany (resp. denní dobu, ve které byste měla být k zastižení); vysvětlit Vaši situaci – že vstáváte a provádíte hygienu, a tedy nemůžete z pochopitelných důvodů přijmout pracovnice ÚP v kteroukoliv denní dobu.
Pokud byste bez závažného důvodu neumožnila provedení kontroly využívání příspěvku na péči, mohlo by bohužel dojít k zastavení jeho výplaty. 

Kateřina Bulantová
 

29.11.2016 05:24

Lenka Drakselová

(Hlavní město Praha)

Dobrý den, ráda bych poprosila o radu ohledně zamítnutí příspěvku na zvláštní pomůcku - schodolez. Zamítl nám ho jak ÚP, tak následně po odvolani i MPSV. Je prosim ještě nějaká možnost příspěvek získat? Kam je možné napsat popř. mám o něj zkusit zažádat znovu UP? Velmi děkuji za odpověď, Drakselova


01.12.2016 15:48

Odpověď:

Dobrý den, paní Drakselová,

existuje ještě možnost podat správní žalobu ke krajskému soudu dle místa trvalého bydliště. V případě, že máte trvalé bydliště v Praze, podáváte žalobu k Městskému soudu v Praze. Žalobu lze podat do 2 měsíců od data doručení rozhodnutí z odvolacího řízení. Je třeba ji (včetně případných příloh) zaslat ve dvou vyhotoveních.
Pokud máte nové aktuální lékařské zprávy, tak je výhodnější si podat novou žádost. Je důležité splňovat zdravotní indikace pro získání příspěvku na tuto zvláštní pomůcku. Seznam zdravotních indikací naleznete v odkazu na Informačním portálu.
Možností je oslovit nadace, které přispívají na nákup pomůcek. Nejsem si ale jistá, která nadace by mohla přispívat na schodolez. Kontakty na nadace naleznete rovněž na Informačním portálu.

Kateřina Uhlířová

28.11.2016 15:42

Pavla Rouckova

(Jihočeský kraj)

Dobrý den, mohli byste mi prosím poradit?... Dostala jsem prispevek na automobil pro dceru s těžkým ZP. Auto jsem zakoupila. Ve velkém TP je jako majitel vozidla uvedena dcera, já jsem uvedena jako provozovatel vozidla. Ovšem na faktuře jsem jako kupující uvedena pouze já. Na ÙP po mně chtějí, aby i na fakture jako kupující byla uvedena nezl. dcera. Kdyz jsem si tuto informaci zjistovala pred koupi auta, bylo mi receno, ze na fakture mohu být jako kupující uvedena já. Muzete mi prosím poradit jak to má tedy být spravne? A kde je toto stanoveno/písemne uvedeno? Dekuji Rouckova


30.11.2016 13:46

Odpověď:

Dobrý den, paní Roucková,

tvrzení Úřadu práce je pravdivé. Dle § 12 písm. c) zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, platí, že pokud v období před uplynutím 60 kalendářních měsíců po sobě jdoucích ode dne vyplacení příspěvku nebo v období před uplynutím 120 kalendářních měsíců po sobě jdoucích ode dne vyplacení příspěvku poskytnutého na pořízení motorového vozidla pozbyla oprávněná osoba vlastnické právo ke zvláštní pomůcce, je povinna tento příspěvek nebo jeho poměrnou část vrátit. Vaše dcera tedy musí být vlastníkem motorového vozidla a tudíž být uvedena na faktuře jako kupující.

Kateřina Uhlířová

25.11.2016 13:25

Andy

(Královéhradecký kraj)

Dobrý den, mám přiznán I. stupeň ID (na pohybové ústrojí), jsem tedy od tohoto data osobou ZP a mám nárok alespoň na příspěvek na mobilitu (400,-- Kč/měsíc) - tj. abych mohla jezdit do práce MHD? Je třeba předložit doklad o zakoupení celoroční jízdenky u DP? Abych dostala průkaz ZP a popř. i tento příspěvek, tak mám o toto žádat na místně příslušném ÚP v HK na základě vyplněných formulářů (žádostí) na oddělení dávek pro osoby se zdravotním postižením? Předem velmi děkuji za odpověď a přeji hezký den. A. J.


28.11.2016 13:35

Odpověď:

Dobrý den, Andy,

to, že Vám byl přiznán invalidní důchod, bohužel neznamená, že byste měla nárok na příspěvek na mobilitu nebo průkaz osoby se zdravotním postižením.

Na příspěvek na mobilitu má nárok osoba starší 1 roku, která:
- má nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením označený symbolem „ZTP“ nebo „ZTP/P“
- v kalendářním měsíci se za úhradu opakované opravuje nebo je dopravována
- nejsou jí poskytovány pobytové sociální služby podle zákona o sociálních službách v domově pro osoby se zdravotním postižením, v domově pro seniory, v domově se zvláštním režimem nebo ve zdravotnickém zařízení ústavní péče.

To znamená, že je potřeba si nejdříve podat žádost o průkaz osoby se zdravotním postižením na krajské pobočce Úřadu práce dle místa Vašeho trvalého bydliště, jak jste správně uvedla. Žádost o příspěvek na mobilitu můžete podat zároveň s žádostí o průkaz osoby se zdravotním postižením. 
Na Informačním portálu naleznete odkaz na formuláře žádosti o průkaz osoby se zdravotním postižením a žádosti o příspěvek na mobilitu.

Kateřina Uhlířová

29.10.2016 11:49

Libor

(Hlavní město Praha)

Dobrý den, chtěl bych poradit o podpoře. Mám invalidní manželku 3. stupeň. Je mi 53 let. Kdybych podal zrušení prac. poměru dohodou (na péči o manželku) Jestli je podpora nezaměst. standartně počítaná, nebo nějak krácená. A jaké jsou ještě možné finanční příspěvky. Příspěvek na péči již máme. Děkuji Záruba


31.10.2016 15:42

Odpověď:

Dobrý den, pane Zárubo,

podpora v nezaměstnanosti je krácena v případě, že „uchazeč o zaměstnání před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání bez vážného důvodu ukončil poslední zaměstnání sám nebo dohodou se zaměstnavatelem“ (§ 50, odst. 3 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti). Vážné důvody jsou pak specifikovány v § 5, bodě c) výše uvedeného zákona.

Jedná se o důvody spočívající v
1. nezbytné osobní péči o dítě ve věku do 4 let,
2. nezbytné osobní péči o fyzickou osobu, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost), pokud s uchazečem o zaměstnání trvale žije a společně uhrazují náklady na své potřeby; tyto podmínky se nevyžadují, jde-li o osobu, která se pro účely důchodového pojištění považuje za osobu blízkou,
3. docházce dítěte do předškolního zařízení a povinné školní docházce dítěte,
4. místě výkonu nebo povaze zaměstnání druhého manžela nebo registrovaného partnera,
5. okamžitém zrušení pracovního poměru zaměstnancem podle § 56 zákoníku práce,
6. zdravotních důvodech, které podle lékařského posudku brání vykonávat zaměstnání nebo plnit povinnost součinnosti s Úřadem práce - krajskou pobočkou Úřadu práce a pobočkou Úřadu práce pro hlavní město Prahu (dále jen „krajská pobočka Úřadu práce“) při zprostředkování zaměstnání, nebo
7. jiných vážných osobních důvodech, například etických, mravních či náboženských, nebo důvodech hodných zvláštního zřetele.

Pokud tedy Vaše manželka pobírá příspěvek na péči alespoň ve II. stupni, jedná se o vážný důvod k ukončení zaměstnání a podpora v nezaměstnanosti by Vám být krácena neměla. Potvrzení o poskytování péče (s uvedením stupně příspěvku na péči) Vám vydá pobočka ÚP, která manželce vyplácí příspěvek.

Informace o příspěvcích pro zdravotně postižené, které vyplácí ÚP, naleznete na našem Informačním portálu; pokud byste měl dotaz k některému z příspěvků nebo jiný další dotaz, samozřejmě se na nás můžete znovu obrátit.

Kateřina Bulantová

26.10.2016 14:24

Miloš

(Karlovarský kraj)

Dobrý den, jsem onkologický pacient, jezdím na pravidelné kontroly, mám ZTP, příspěvek na mobilitu. Moje auto mne dosluhuje a proto se ptám: měl bych nárok na příspěvek na zakoupení automobilu, jak mohu požádat a kolik bych mohl dostat? Děkuji za odpověď , Miloš


31.10.2016 15:28

Odpověď:

Dobrý den, Miloši,

chápu, že Vaše situace je jistě velmi nepříjemná, nicméně bohužel se obávám, že pro Vás nebudu mít pozitivní informace. Příspěvek na zvláštní pomůcku poskytovaný na zakoupení motorového vozidla, který vyplácí úřad práce, je totiž určen osobám s těžkým tělesným nebo mentálním postižením (konkrétní zdravotní indikace jsou uvedeny v textu o příspěvku na našem Informačním portálu). Onkologické onemocnění není ve zdravotních indikacích pro nárok na tento příspěvek uvedeno, příspěvek tedy na onkologickou diagnózu bohužel získat nelze.

Kateřina Bulantová

24.10.2016 16:49

kava

(Moravskoslezský kraj)

Byla mi přiznán průkaz ZTP je psáno trvale od 1.7.2016. Rozhodnutí mi přišlo dnes. Budu mít nárok na příspěvek na mobilitu? Jezdím k 15 odborným lékařům což je pro mě finančně téměř neúnosné. Sanitku dostanu jen mimořádně.


26.10.2016 11:44

Odpověď:

Dobrý den,

nárok na příspěvek na mobilitu má osoba, která:

- má průkaz osoby se zdravotním postižením ZTP nebo ZTP/P,
- se v kalendářním měsíci opakovaně za úhradu dopravuje nebo je dopravována a
- nejsou jí poskytovány pobytové sociální služby (v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo ve zdravotnickém zařízení ústavní péče) s výjimkou případů zvláštního zřetele.

Výše uvedené podmínky musí být splněny současně a s výjimkou podmínky opakovaného dopravování musí být plněny po celý kalendářní měsíc.

Pokud tedy splňujete uvedené podmínky, vzniká Vám nárok na tento příspěvek. O přiznání příspěvku na mobilitu rozhoduje krajská pobočka Úřadu práce. ZDE si můžete stáhnout žádost.

Kateřina Uhlířová

23.10.2016 13:42

Míla

(Ústecký kraj)

Dobrý den Míla prosím o radu V roce 2013anatomická amputace LDKna krátký pahýl-cukrář 2 st po půl roce jsem požádal UP o příspěvek na péči přiznáno 2 st v r 2O14se dostavila soc.prac UPv jiném zastoupení k posouzení zdr.stavu zák.živ.funkcí výsledek překvapující příspěvek snížen na 1stup odvolání bylo neuspěšné Po skončení řízení opět podaná žádost na navýšení příspěvku jelikož se zhoršil zdr.stav ohledně fyziologickéhoé funkce Pracovnice soc.UP TP v témže zastoupení jako předchozím, po ukončení posouzení ,požadovala soc pracovnice podpis já podepsal ,manželka pečující odmítala soc.prac povídá pečujete o manžela měla by jste se podepsat. manželka podepsala anž by nám soc.prac dala nahlédnout do spisu.Za 14 dní pozvánka od UPvyjádřit se k rozhodnutí atd Zdr stav mi to nedovoluje navýšení příspěvku se zamítá všiml jsem si,že v rozhodnutí,neníani zmínka o fyziologickém výkonu mého zdr.stavu ovolal jsem se Poradte mi prosím,Lze požádat UP o změnu soc.prac v jiném zastoupení--jednala soc prac.správně,když požadovala podpis do spisu--pečujíci osoba--zástupce v jedné osobě je možné požádat nebo stačí plná moc aby mě manželka obhajovala v jednání s UP TP Prosím o zaslání Metodika 10 zakl živ.potřeb zároven o Metodiku k posud komisi Děkuji Vám Díky za vaší poradnu jste skvělí


25.10.2016 15:49

Odpověď:

Dobrý den, Mílo,

dle § 25 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, má sociální pracovník na požádání předložit písemný záznam ze sociálního šetření. Mohl jste tedy do záznamu nahlédnout. V případě, že by chtěla nahlédnout i Vaše manželka, je potřeba, aby měla plnou moc. Pokud bude tato plná moc sepsána na jeden konkrétní úkon, tzn. na nahlédnutí do spisu do záznamu ze sociálního šetření ze dne … v rámci řízení o zvýšení příspěvku na péči pod č. j. …, tak nemusí být plná moc úředně ověřená. Podpis paní jako pečující osoby je potřeba, protože v případě kontroly využívání příspěvku na péči kontrola komunikuje právě s pečující osobou. 
O změnu sociální pracovnice můžete požádat, ale nevím, zda Vaší žádosti bude vyhověno. Záleží na spoustě okolností např. na počtu pracovníků na Úřadu práce apod.
Pokud máte pochybnosti o správném jednání sociální pracovnice, můžete si podat stížnost k nadřízenému sociální pracovnice na Úřad práce, který vyřizoval Vaši žádost o změnu výše příspěvku na péči.  
Sociální šetření je pouze jedna část celého řízení o změně výše příspěvku na péči. Důležité také je, co napíše lékař do lékařského posudku.
Z Vašeho dotazu není zřejmé, kdy proběhlo řízení o změnu výše příspěvku na péči. Zde je odkaz na starou metodiku. Novou Vám zašlu na uvedený e-mail. Pokud totiž řízení probíhalo před 1. 9., kdy došlo ke změnám v zákoně o sociálních službách, tak bude rozhodnuto ještě podle staré metodiky platné do 31. 8. Pokud řízení začalo po 1. 9., tak se bude řízení řídit novou metodikou.
Můžete se také odvolat do 15 dnů od doručení rozhodnutí o nezvýšení příspěvku na péči. ZDE je na Informačním portálu ke stažení vzor pro podání odvolání.

Kateřina Uhlířová

18.10.2016 15:47

Hana

(Olomoucký kraj)

Dobrý den, mám nevidomého známého, který má vodícího psa. Vodícího psa již nechce a chce ho darovat své známé. Byla bych nerada, aby se známý dostal do potíží tím, že daruje psa, na kterého získal příspěvek. Prosím je takového darování možné a musí se někde hlásit? Hrozí známému postih, když vodícího psa někomu daruje? Děkuji za odpověď


20.10.2016 13:46

Odpověď:

Dobrý den, Hano,

pokud pán dostal příspěvek na zvláštní pomůcku na vodícího psa, tak dle § 12 zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, je povinen vyplacený příspěvek nebo jeho poměrnou část vrátit, jestliže:

• nepoužil tento příspěvek do 3 měsíců ode dne jeho vyplacení nebo ve lhůtě stanovené krajskou pobočkou Úřadu práce na pořízení zvláštní pomůcky
• nepoužil vyplacený příspěvek v plné výši do 3 měsíců ode dne jeho vyplacení nebo ve lhůtě stanovené krajskou pobočkou Úřadu práce
• v období před uplynutím 60 kalendářních měsíců ode dne vyplacení příspěvku přestal být vlastníkem zvláštní pomůcky
• v období před uplynutím 60 kalendářních měsíců ode dne vyplacení příspěvku přestal zvláštní pomůcku užívat (s výjimkou případu, kdy osoba přestala pomůcku využívat z důvodu změny zdravotního stavu)
• použil příspěvek v rozporu s rozhodnutím o jeho přiznání
• se prokáže, že osoba, uvedla v žádosti o příspěvek na zvláštní pomůcku nepravdivé nebo zkreslené údaje

Povinnost vracet příspěvek nebo jeho poměrnou část nevzniká v případě, že osoba zemře nebo vodící pes, na kterého byl příspěvek poskytnut, zemře nebo ztratí své dovednosti z důvodu onemocnění nebo úrazu, k němuž došlo bez zavinění příjemce příspěvku.

Pokud tedy pán vodícího psa přestane jako zvláštní pomůcku užívat nebo přestane být vlastníkem, tak má dle § 27 uvedeného zákona povinnost tuto změnu písemně nahlásit do 8 dnů na krajské pobočce Úřadu práce, která vydala rozhodnutí o poskytnutí tohoto příspěvku a Úřad práce vypočítá, jakou poměrnou část bude pán vracet.

Kateřina Uhlířová

18.10.2016 09:50

Vendula Trachtová

(Středočeský kraj)

Mám dceru postiženou Aspergerovým syndromem je na tom dost špatně ale neustále mi nechtějí přiznat příspěvek na péči už jsem bezradná a bezmocná prosím o pomoc


19.10.2016 16:20

Odpověď:

Dobrý den, paní Trachtová,

bohužel ze své pozice sociální pracovnice nemohu posoudit, zda Vaše dcera má nárok na příspěvek nebo nemá. Příspěvek na péči je přiznán osobě, která potřebuje pomoc jiné osoby při zvládání základních životních potřeb, kterými jsou mobilita, orientace, komunikace, stravování, oblékání a obouvání, tělesná hygiena, výkon fyziologické potřeby, péče o zdraví, osobní aktivity a péče o domácnost. Zdravotní stav z hlediska schopnosti zvládání uvedených základních životních potřeb posuzuje posudkový lékař.
V případě, že nebyl dceři příspěvek na péči přiznán, můžete si podat odvolání do 15 dnů od doručení rozhodnutí o nepřiznání. V odvolacím řízení posuzuje zdravotní stav jiný posudkový lékař, který může zdravotní stav Vaší dcery posoudit jinak než posudkový lékař v původním řízení. Vzor odvolání naleznete na Informačním portálu.
V případě, že máte nějaké aktuální lékařské zprávy, které nebyly doloženy k žádosti o příspěvek, zkuste si podat novou žádost o příspěvek na péči.

Kateřina Uhlířová

02.10.2016 20:20

eva

(Středočeský kraj)

Dobrý den, obracím se na Vás s tímto dotazem: Mám 25-ti letou dceru, která se 7 let léčí s panickými úzkostmi, v prosinci 2015 jí by skrz tuto nemoc přiznán ČID a na doporučení své ošetřující doktorky psychiatričkyukončila pracovní poměr, pracovala jako servírka a neměla pravidelný spánek, pracovala třeba od 9 - 02h a druhý a další dny opět třeba do 04h. Od té doby nepracuje, je vedena na ÚP, nemá žádný příjem. Nyní je v 7 měsící těhotenství, nyní se u ní "rozjely" takové úzkosti, jako na začátku před 7 lety. Nyní bude docházet na psychologické terapie,ale ty nehradí zdrav.pojišťovna a 1h stojí 600,-kč, zajímalo by mně, zda má v tomto případě nárok na nějaký finanční příspěvek. A ještě prosím Vás, zda má nárok na matěřský a rodičovský příspěvek. Každý jí říká něco jiného. Ještě jsem se chtěla zeptat, jestli já její matka bych mohla zůstat doma ze zaměstnání a starat se o dceru a zda bych na to měla nějaký příspěvek.Děkuji za odpověď. S pozdravem Eva


04.10.2016 12:17

Odpověď:

Dobrý den, Evo,

pokud dcera vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nezvládá sebeobsluhu a péči o domácnost, může zkusit na úřadě práce požádat o příspěvek na péči, z kterého by si pak hradila potřebnou péči. Vy byste pak mohla být její pečující osobou (byla byste v dokumentaci k příspěvku uvedena jako osoba poskytující péči). Pokud budete poskytovat péči a nebudete při péči pracovat, bude Vám stát hradit zdravotní pojištění, pokud by dcera měla alespoň II. stupeň příspěvku, pak by se Vám doba péče započítávala jako náhradní doba důchodového pojištění (tzn. jako odpracované roky). Vaším „platem“ by byla částka příspěvku na péči, pokud by bylo pečujících osob více, částka by se mezi ně měla rozdělit.

Pro nárok na peněžitou pomoc v mateřství je třeba mít v posledních dvou letech odpracováno alespoň 270 kalendářních dnů, lze ji pobírat i v případě, že dcera je nyní vedena na ÚP a pobírá invalidní důchod; stejně tak rodičovský příspěvek lze pobírat i v době evidence na ÚP a pobírání ID, podmínkou pro nárok na rodičovský příspěvek je „celodenní a řádná péče o dítě“.

Co se týče příspěvku na psychologické terapie, nenapadá mě bohužel žádný příspěvek, který by na tento účel bylo možné získat, doporučuji informovat se buď u psychiatričky, ke které dcera dochází nebo u zdravotní pojišťovny, jaké jsou možnosti psychologické péče hrazené ze zdravotního pojištění.

Kateřina Bulantová

27.09.2016 11:03

Marie K

(Středočeský kraj)

Dobrý den, můj dotaz se týká PnP a Novele vyhlášky č. 505/2006 Sb. o provedení zákona o sociálních službách. V úpravě definicí jednotlivých základních životních potřeb s účinností od 1. 9. 2016 v bodu "C" - komunikace je pět podbodů a mezi nimi i "Vytvářet rukou psanou krátkou zprávu". Můžete prosím, více rozebrat význam této věty, co je míněno krátkou zprávou? Kolik slov, vět, odstavců aj.? Jak si tuto větu vysvětlit v rámci posuzování? Znamená to např., kdy posuzovaný udrží v ruce tužku a napíše tři - čtyři průměrně dlouhé věty a tužka mu odpadne díky fyzickému postižení nebo je posouzení z mentálního hlediska nebo snad obojí? Děkuji za objasnění a přeji hezký den.


27.09.2016 16:32

Odpověď:

Dobrý den, Marie,

obávám se, že na Váš dotaz nebudu schopna nijak konkrétně odpovědět. Vyžádali jsme si aktuální metodiky posuzování základních životních potřeb jak z lékařské posudkové služby ČSSZ (řízení na ÚP – podání žádosti nebo přezkum již přiznaného příspěvku), tak z LPS MPSV (řízení o odvolání), jakmile metodiky obdržíme, mohu Vám je v případě Vašeho zájmu poslat e-mailem. Nicméně, ani v těchto metodikách nebudou dle mého názoru základní životní potřeby rozebrány takto podrobně.
Můžete však zkusit obrátit se s Vaším konkrétním dotazem na LPS ČSSZ či MPSV sama či zkusit kontaktovat přímo nějakého posudkového lékaře. Pokud máte zájem o zaslání metodik LPS ČSSZ a MPSV, kontaktujte nás, prosím, na e-mail poradna@ligavozic.cz.

Kateřina Bulantová

21.09.2016 16:25

Martin

(Plzeňský kraj)

Dobrý den, jsem ID 3.stupně, mám ZTP, špatně chodím o dvou FH. Bydlím ve třetím patře domu bez výtahu. Je možné dostat příspěvek na výtah ? Děkuji za odpověď


22.09.2016 14:45

Odpověď:

Dobrý den, Martine,

v rámci příspěvku na zvláštní pomůcku, který poskytuje úřad práce, je možnost získat příspěvek na pořízení schodišťové plošiny, šikmé či svislé – svislá schodišťová plošina je v podstatě srovnatelná s výtahem. Maximální výše příspěvku na pořízení schodišťové plošiny je 400 tisíc Kč, pro přiznání příspěvku je třeba splnit některou ze zdravotních indikací.

Podmínkou pro přiznání příspěvku je také „souhlas vlastníka nemovitosti s provedením instalace tohoto zařízení a jeho provozem, není-li vlastníkem nemovitosti osoba, které je tento příspěvek poskytován“.

Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením dále uvádí, že „příspěvek na zvláštní pomůcku na pořízení schodišťové plošiny se poskytne, jen jestliže odstranění bariéry nelze dosáhnout prostřednictvím schodolezu. Osoba je povinna předložit na výzvu krajské pobočky Úřadu práce alespoň 2 návrhy řešení odstranění bariéry, včetně ceny.“

Kateřina Bulantová

19.09.2016 23:11

Alena

(Středočeský kraj)

Dobrý den, zajímalo by mě, jak je to s poskytováním kompenzačních pomůcek pro malé děti. Známí mají dvouleté dítě s těžkou svalovou dystrofií, takže je zcela imobilní a bylo jim řečeno že do 6 let nemají na nic nárok. Jednalo se o polohovací sedačku. Děkuji za odpověď. Alena


22.09.2016 12:55

Odpověď:

Dobrý den, Aleno,

z Vašeho dotazu není bohužel jasné, kde zkoušeli známí o pomůcky žádat (úřad práce, zdravotní pojišťovna nebo jinde – např. nadace).

ÚP poskytuje finance na potřebné pomůcky v rámci příspěvku na zvláštní pomůcku, většinu pomůcek lze žádat již od 1 roku věku dítěte; výjimku tvoří příspěvek na pořízení motorového vozidla, schodolezu, stropního zvedacího systému, schodišťové plošiny, schodišťové sedačky nebo na úpravu bytu (poskytován od 3 let věku) a příspěvek na pořízení vodicího psa (poskytován od 15 let věku).

Zdravotní pojišťovna nemá u pomůcek pro tělesně postižené stanoven v metodice pro jejich předepisování žádný věkový limit; seznam pomůcek pro tělesně postižené, na které ZP přispívá, naleznete na našem Informačním portálu.

Nadace si mohou určit, komu, na co a za jakých podmínek příspěvek poskytnou, nicméně nadací, které podporují osoby se zdravotním postižením je celá řada a jejich nabídky se mohou lišit. Seznam nadací, které přispívají na pomůcky pro zdravotně postižené, naleznete na našem Informačním portálu.

Pokud mají známí problém se získáním potřebných pomůcek pro dceru, můžeme s nimi situaci probrat a zkusit najít nějaké schůdné řešení, mohli by nás kontaktovat i telefonicky na naší bezplatné poradenské lince 800 100 250 (v provozu v pracovní dny v pondělí a středu od 9 do 13 hodin, v úterý od 12 do 18 hodin a ve čtvrtek od 12 do 16 hodin).

Kateřina Bulantová

13.09.2016 11:03

Jiří Janeček

(Moravskoslezský kraj)

Dobrý den, pro naši dceru máme upravený byt (před cca 10 - 15 lety) - bezbariérová úprava koupelny s WC. Můžeme požádat (koho a jak) o nový příspěvek na úpravu bytu v tomto směru (výměna WC + vodoinstalací k WC, oprava podlahy místnosti včetně jejího vyspádování (v téže místnosti je i sprchový kout)? Děkuji za odpověď, J.Janeček


14.09.2016 16:07

Odpověď:

Dobrý den, pane Janečku,

příspěvek na úpravy bytu jako takový není, ale můžete si požádat na Úřadu práce o příspěvek na zvláštní pomůcku dle zákona č. 329/2011 Sb., o dávkách poskytovaných osobám se zdravotním postižením. K poskytovaným příspěvkům týkajících se úprav bytu patří příspěvek na stavební práce spojené s uzpůsobením koupelny a WC (jedná se o stavební práce a s nimi nezbytně související materiál na úpravu, nikoli o obklady, podlahové krytiny, sanitu apod.) a příspěvek na stavební práce spojené s rozšířením dveří v bytě. Žadatel o příspěvek na zvláštní pomůcku musí splňovat zdravotní indikace pro přiznání příspěvku. ZDE na Informačním portálu naleznete seznam druhů a typů zvláštních pomůcek a odkaz na seznam zdravotních indikací pro přiznání příspěvku.
Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku se podává na krajské pobočce Úřadu práce dle místa trvalého bydliště. Součástí žádosti je Doklad o výši čtvrtletního příjmu a Prohlášení o celkových sociálních a majetkových poměrech. Dále byste měl doložit předpokládanou cenu pomůcky.

Nejsem si ale jistá, zda by se ve Vašem případě jednalo o bezbariérové úpravy vzhledem k tomu, že máte byt již upravený. Proto nevím, zda Vám příspěvek přiznají. Je také možné, že po Vás Úřad práce bude chtít fotky, jak byt vypadal před úpravou a jaký byl stav po úpravě.

Kateřina Uhlířová

11.09.2016 21:14

Markéta Vlčková

(Zlínský kraj)

Dobrý den, obracím se na Vás s prosbou o radu při vyřizování příspěvku na péči o syna Ondřeje (3,5 let). V minulém roce jsme na něj pobírali PnP, ale při opětovném žádání jsme neuspěli, nyní to zkoušíme znovu. Syn má od 3měsíce těžké zdravotní problémy (chronický atopický ekzém a velice silné a rozličné potravinové alergie), opožděný psychomotorický vývoj, potvrzené autistické rysy, je vysoce úzkostný. Jeho stav se postupně zlepšuje, nicméně péče o něj je stále nesmírně náročná, i po finanční stránce (speciální strava, různé terapie, apod.). Při znovuposuzování stavu nám bylo řečeno, že nemáme na PnP nárok, jelikož syn potřebuje pomoc pouze v bodu péče o zdraví, realita je ovšem poněkud jiná (neobléká se, krmíme ho, do školky je nezařaditelný - nejen z důvodu nemožnosti očkovat jej, vakcinace by ho pravděpodobně zabila). Odvolání jsme nezkoušeli podávat, byla jsem zrovna krátce po porodu druhého syna, takže jsme měli myšlenky jinde, nyní je však žádost znovu podaná a čekáme na její projednání. Myslíte si, že byste mi mohli nějak poradit, jak zvýšit pravděpodobnost schválení? Děkuji za odpověď, s pozdravem Markéta Vlčková


12.09.2016 12:46

Odpověď:

Dobrý den, paní Vlčková, 

u malých dětí se zvládání základních životních potřeb, které se hodnotí pro nárok na příspěvek na péči, posuzuje ve srovnání se stejně starými dětmi bez zdravotního postižení, hodnotí se, jaká míra péče je běžná vzhledem k věku dítěte a co již přesahuje běžnou míru a je tedy "nadstandardní pomocí". 

V naší Poradně pro život s postižením máme k dispozici metodiku posuzování základních životních potřeb, kterou se řídí posudkoví lékaři ČSSZ (řízení na úřadě práce) i MPSV (řízení o odvolání); v příloze této metodiky je zvlášť popsán způsob hodnocení základních životních potřeb u dětí s přihlédnutím k jejich věku. Pokud budete mít zájem, ozvěte se nám na e-mail poradna@ligavozic.cz a metodiku Vám zašleme. 

Doporučujeme mít k dispozici pokud možno co nejaktuálnější lékařské zprávy od odborníků, u kterých se syn léčí; v lékařských zprávách doporučujeme mít zmíněno, jaké základní životní potřeby nezvládá a proč (posudkový lékař bude hodnotit zvládání základních životních potřeb vzhledem ke zdravotnímu stavu).

Pokud nebudete souhlasit s výsledkem řízení, které právě probíhá, a budete chtít podat odvolání, můžete se na nás obrátit, odvolání Vám můžeme pomoci sepsat.

Kateřina Bulantová 

05.09.2016 08:13

Kamila Růžičková

(Ústecký kraj)

.....pardon, poskytovatelem péče....


06.09.2016 15:02

Odpověď:

Dobrý den, paní Růžičková,

odpověď naleznete v předchozím textu níže.

Kateřina Uhlířová

05.09.2016 08:12

Kamila Růžičková

(Ústecký kraj)

Dobrý den, můžete mi, prosím, poslat zdroj, kde je uvedeno, že příjemcem PnP může být i osoba, která ho sama na sebe pobírá? Vaše Kateřina Uhlířová v tomto kontextu odpověděla na dotaz dne 1.9.2016. Z mé praxe naopak vyplývá, že ÚP takovéto čerpání PnP neumožňuje. Moc děkuji, Kamila Růžičková


06.09.2016 15:00

Odpověď:

Dobrý den, paní Růžičková,

zdrojem, ve kterém je uvedeno, že osoba pobírající příspěvek na péči může být zároveň pečující, pokud je zdravotně způsobilá, je § 29, písm. e) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Kateřina Uhlířová

31.08.2016 14:37

Kateřina

(Jihomoravský kraj)

Dobrý den, chci se zeptat jestli může být poskytovatelem péče osoba, která je sama uznaná pro účely příspěvku na péči a na základě čeho se toto rozhodnutí dělá? Děkuji za odpověď


01.09.2016 16:03

Odpověď:

Dobrý den, Kateřino,

poskytovatelem péče může být osoba, která sama pobírá příspěvek na péči, ale tato osoba musí mít od ošetřujícího lékaře potvrzení, že je schopna poskytovat jiné osobě potřebnou péči. V případě, že by pečující osoba i pečovaná měly stejnou základní životní potřebu (např. mobilitu) hodnocenu jako nezvládnutou, tak je třeba zajistit péči o tuto potřebu jinou pečující osobou (např. někým známým, příbuzným) nebo sociální službou (např. osobní asistencí).

Kateřina Uhlířová

29.08.2016 07:18

Jana

(Jihomoravský kraj)

Dobrý den, můj otec měl popáleniny 2. a 3. strupně na obou dolních končentinách. Část pravé končetiny v oblasti bérce mu museli amputovat. Je to už skoro půl roku a léčba zatím stále trvala. Teď ho však chtějí propustit domů. Zatím se sám bez cizí pomoci neobejde. Chtěla jsem se proto zeptat na co by měl nárok a případně jaké sociální dávky by mohl dostat. O invalidní vozík už zažádáno má. Podotýkám, že je v předčasném starobním důchodě a jeho manželka taky.


30.08.2016 16:29

Odpověď:

Dobrý den, Jano,

otec by si mohl požádat na úřadu práce o příspěvek na péči, ze kterého by si pak platil osobu nebo sociální službu (např. osobní asistenci), která by se o něj starala, dále může také podat žádost o průkaz osoby se zdravotním postižením a příspěvek na mobilitu. ÚP také poskytuje příspěvek na zvláštní pomůcku, seznam pomůcek a zdravotních indikací naleznete na našem Informačním portálu, v rámci příspěvku na zvláštní pomůcku lze získat příspěvek i na nákup motorového vozidla.

V případě, že by otec byl ve finanční tísni, může na ÚP také zkusit požádat o některou z dávek státní sociální podpory či pomoci v hmotné nouzi.

Kateřina Bulantová

26.08.2016 11:28

Bedřich Bárta

(Jihočeský kraj)

Dobrý den,jsem invalidní 3.stupně,pohybuji se pomocí chodítka či pomocí kolečkového křesla,žiji sám a užívám panelákový byt v osobním vlastnictví. Mám dotaz k nároku na Příspěvek na zvláštní pomůcku, konkrétně stavební úpravy bytu. Chci podat Žádost o : - výměna dveří do koupelny a WC ze stávající šířky 60 na 70cm (stavební práce + dodávka nových dveří) - odstranění prahů, dodávka a montáž přechodových lišt a rohů - odstranění stávající podlahové krytiny zničené kolečky, dodávka a montáž zátěžové Dostupné IT dotazy si protiřečí.Předem děkuji za odpověď. B


29.08.2016 13:41

Odpověď:

Dobrý den, pane Bárto,

jestli jsem správně pochopila, zajímají Vás podmínky nároku na příspěvek na zvláštní pomůcku na stavební práce. Nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku má osoba, která splňuje zdravotní indikace. 

Zvláštní pomůcku stavební práce spojené s uzpůsobením koupelny a WC může získat osoba s těžkou vadou nosného a pohybového ústrojí uvedená v písm. a) až l). Zvláštní pomůcku stavební práce spojené s rozšířením dveří v bytě může získat osoba uvedená v písm. a) až g), i) a j). Na Informačním portálu je seznam poskytovaných pomůcek a odkaz na stažení seznamu zdravotních indikací pro nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku.  

Příspěvek na stavební práce spojené s uzpůsobením koupelny a WC je určen na práce a nezbytně související materiál na úpravu, nikoli na obklady, podlahové krytiny, sanitu apod. Také dveře tento příspěvek nezahrnuje.
Ministerstvo práce a sociálních věcí nám podalo k tomuto písemné vyjádření: Pro účely příspěvku na zvláštní pomůcku budou brány v potaz výdaje na zdivo, spojovací materiál, omítku, rozvody vody, kanalizace a na elektroinstalační materiál pro uzpůsobení místností, koupelny a WC spolu s náklady na nezbytné bourací práce.

V případě potřeby Vám toto vyjádření můžeme zaslat na e-mail.

Kateřina Uhlířová

17.08.2016 22:28

Veronika

(Moravskoslezský kraj)

Dobrý den, dceři, autistce končí k 31.8. příspěvek na péči. Chtěla bych se zeptat, kdy se znovu začne posuzovat její zdravotní stav. Paní na úřadě není moc ochotná a odpověděla mi, že se nemám starat. Mě to ale zajímá, jsem matka samoživitelka a první posouzení trvalo půl roku. Jsme na příspěvku závislé. Taky by mě zajímalo, jestli budeme nějaký příspěvek po tu dobu posuzování dostávat. A pak bych ještě potřebovala poradit ohledně odvolání, při prvním posouzení nám byl určen 2. stupeň, se kterým jsem nesouhlasila, ale paní úřednice se k odvolání neměla, prý je to hodně papírování. Dá se v tomto případě nějak úřednici obejít? Stejně tak se k nám chovala i ohledně příspěvku na automobil. Děkuji za rady. Veronika


18.08.2016 15:09

Odpověď:

Dobrý den, Veroniko,

rozhodně se nemusíte obávat, že by dceři byla výplata příspěvku na péči zastavena, v případě, že by platnost rozhodnutí (resp. posudku) uplynula dříve, než bude vydáno nové rozhodnutí o příspěvku. Příspěvek bude dceři vyplácen ve stejné výši jako dosud; ke změně výše příspěvku (popř. k jeho odebrání) by mohlo dojít až po vydání nového rozhodnutí.
Pokud byste nesouhlasila s výsledkem nového posouzení nároku na příspěvek, rozhodně doporučuji odvolání podat, pracovnice úřadu práce jej musí přijmout. Pokud jej přijmout odmítá, doporučuji odvolání podat buď nadřízené této pracovnice, popř. zaslat doporučeně na adresu pobočky ÚP.

Kateřina Bulantová

10.08.2016 07:52

Evelína

(Hlavní město Praha)

Dobrý den chtěla bych požádat o info. Mám mám manžela plně invalidni 3.st. nepracuje a bude umístěn do domu s pečovatelskou službou.Mám nárok na nějaké příspěvky a výživné pro naše dvě nezletilé děti 11 a 14.Po úhradě manželova pobytu z ID pro potřeby rodiny téměř nic nezůstane. Já pracuji,ale finančně sama celou rodinu včetně bezlep.stravování jednoho z dětí nezvládnu a dostaneme se do velmi tíživé fin.situace.Děkuji za jakoukoliv radu.


11.08.2016 11:52

Odpověď:

Dobrý den, Evelíno,

můžete zkusit požádat na úřadu práce o některou z dávek státní sociální podpory (např. přídavky na děti, příspěvek na bydlení) či pomoci v hmotné nouzi, z mojí pozice ovšem nejsem schopna posoudit, na které z těchto dávek byste mohla mít nárok. Z Vašeho dotazu jsem vyrozuměla, že manžel s Vámi nebude nadále sdílet domácnost, jeho příjmy by se tedy pro nárok na tyto dávky neměly zohledňovat. Pokud by ovšem manžel měl nadále trvalé bydliště u Vás, bylo by třeba prokázat úřadu, že ve skutečnosti bydlí a hradí náklady na bydlení jinde (např. doložit nájemní smlouvu z domu s pečovatelskou službou).
Doporučuji také zkusit se informovat u zdravotní pojišťovny ohledně případného příspěvku na bezlepkovou dietu (příspěvek poskytuje např. VZP).
Co se týče dávek pro zdravotně postižené, předpokládám, že příspěvek na péči manžel zřejmě pobírá a pečovatelskou službu tedy bude hradit z tohoto příspěvku. Pokud manžel má průkaz ZTP či ZTP/P, může pak požádat o příspěvek na mobilitu; pokud by potřeboval nějakou pomůcku či úpravu bytu, může pak požádat o příspěvek na zvláštní pomůcku.

Kateřina Bulantová

01.08.2016 13:00

lenka

(Kraj Vysočina)

Dobrý den, moje dcera pobírá příspěvek na péči ve 3° a já o ni celodenně pečuji. Nyní se chystáme stěhovat do jiného kraje. Prosím o informaci, jak to bude s příspěvkem na péči a mobilitu? je nutné to někde hlásit nebo si to úřady sami mezi sebou předají? (při změně trvalého bydliště?). Děkuji za odpověď a hezký den.


01.08.2016 13:41

Odpověď:

Dobrý den, Lenko,

každý příjemce příspěvku na péči a příspěvku na mobilitu (popř. zákonný zástupce, pokud je příjemcem příspěvku dítě) má povinnost informovat úřad práce do 8 dnů o všech skutečnostech, které mají vliv na nárok na příspěvek a jeho výplatu. Vzhledem k tomu, že se stěhujete do jiného kraje a příspěvky Vám tedy bude vyplácet jiná krajská pobočka ÚP, je rozhodně třeba i o této skutečnosti ÚP informovat. Změnu adresy lze nahlásit prostřednictvím formuláře „Změna adresy“, který je dostupný na webu MPSV (v menu u levého okraje stránky, formulář na změnu adresy je předposlední v seznamu v sekci "Ostatní"). Dokumentaci Vaší dcery by si pak na základě vašeho hlášení změny adresy měly pobočky ÚP mezi sebou předat.

Kateřina Bulantová

25.07.2016 11:16

lída

(Jihomoravský kraj)

Dobrý den,chtěla bych se zeptat jaká je lhuta na posouzení příspěvku na péči ?a jestli se pak zpětně platí částka od podání na uřadě nebo od přijetí žádosti u posudkového lékaře.děkuji


26.07.2016 14:45

Odpověď:

Dobrý den, Lído,
lhůta na vydání rozhodnutí o příspěvku na péči činí 60 dnů, řízení na krajské pobočce Úřadu práce se přerušuje na dobu pro zpracování posudku Lékařské posudkové služby OSSZ (45 dnů, tato lhůta může být ze závažných důvodů prodloužena o dalších 30 dnů). Celková lhůta na vydání rozhodnutí činí tedy 105 dnů (v případě prodloužení 135 dnů). Přiznaný příspěvek na péči se poté vyplácí od data podání žádosti o příspěvek. Žádost se podává na krajské pobočce Úřadu práce.

Kateřina Uhlířová

22.07.2016 11:02

Lenka

(Jihočeský kraj)

Dobrý den, v březnu letošního roku jsem žádala z důvodu zhoršení zdravotního stavu o zvýšení příspěvku na péči. Ještě není vyřízeno. Jak dlouho trvá rozhodnutí? děkuji, L.


26.07.2016 11:25

Odpověď:

Dobrý den, Lenko,
lhůta na vydání rozhodnutí o příspěvku na péči činí 60 dnů, řízení na krajské pobočce Úřadu práce se přerušuje na dobu pro zpracování posudku Lékařské posudkové služby OSSZ (45 dnů, tato lhůta může být ze závažných důvodů prodloužena o dalších 30 dnů). Celková lhůta na vydání rozhodnutí činí tedy 105 dnů (v případě prodloužení 135 dnů). V případě, že je doba delší, obraťte se přímo na kontaktního pracovníka uvedeného na oznámení o zahájení řízení s dotazem, v jakém stádiu řízení je. Anebo pokud by řízení opravdu překročilo danou lhůtu, můžete podat žádost o uplatnění opatření proti nečinnosti příslušného úřadu. Pokud Vám z důvodu nečinnosti úřadu vznikla majetková nebo nemajetková újma, můžete také žádat finanční odškodnění za průtahy úřadu.

Kateřina Uhlířová

19.07.2016 11:56

Branná Marie

(Moravskoslezský kraj)

Dobrý den, prosím o odpověď na můj dotaz - Na žádosti o příspěvek na zakoupení motorového vozidla je i majetkové přiznání. Mohou příslušné orgány zkoumat jeho pravdivost, tj. vyžádat si výpis z účtu, nebo přímo ze spořitelen, finančního úřadu a pojišťoven stav finančních prostředků?? Děkuji za odpověď!


19.07.2016 12:55

Odpověď:

Dobrý den, paní Branná,

prohlášení o celkových sociálních a majetkových poměrech žadatele o příspěvek a osob ve společné domácnosti je povinnou přílohou k žádosti o příspěvek na zvláštní pomůcku poskytovaný na pořízení motorového vozidla. Vzhledem k tomu, že hodnota stavebního či životního spoření a úspor na účtu může mít vliv na stanovení výše příspěvku, může úřad práce požadovat i předložení výpisů. Nemůže Vás ovšem nutit k ukončení spoření a použití takto získaných financí na dofinancování vozidla.

Kateřina Bulantová

12.07.2016 21:45

Mirka

(Jihočeský kraj)

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, když mám příspěvek na péči a platím ho v zařízení. Změnila jsem zařízení a v tom druhém ho chtějí po mně za ten týdne, co jsem tam, když jsem ho platila celý v minulém zařízení. Co mám dělat? Můžu s tím souhlasit. Abych ho neplatila dvakrát. Děkuj. Iŕka


14.07.2016 14:45

Odpověď:

Dobrý den, Mirko,

rozdělení úhrady za pobyt a péči v zařízení sociálních služeb v případě, že měníte zařízení, není nijak upraveno legislativou. Z praxe víme, že některá zařízení požadují pouze poměrnou část úhrady v případě, že se osoba ze zařízení odstěhuje v průběhu kalendářního měsíce a úhradu za zbývající dny v měsíci již platí novému zařízení, nicméně záleží na domluvě mezi zařízením a uživatelem jejich služeb. Doporučuji se tedy přesně informovat v obou zařízeních a zkusit se domluvit, aby Vám v zařízení, kde jste bydlela dříve, vyplatili zpět část úhrady za dny, kdy jste zde již nebydlela.

Kateřina Bulantová

09.07.2016 14:46

Jarmila

(Jihomoravský kraj)

Od 1.8 má dojít u PnP, k navýšení 10%. Slyšela jsem, že u stupně 1. u věku nad 18roků, ale k navýšení nedojde. Až od 2.stupně. Je to pravda a z jakého důvodu? Děkuji.


12.07.2016 12:28

Odpověď:

Dobrý den, Jarmilo,

zvýšení příspěvku na péči se bude týkat všech stupňů, tedy i I. stupně u osob starších 18 –ti let. Nemusíte se tedy obávat, že by u tohoto stupně nedošlo k navýšení.

Kateřina Uhlířová

07.07.2016 19:13

Jan

(Královéhradecký kraj)

Syn obdrží dotaci na zvláštní pomůcku (auto) trvalé bydliště má v ÚSP a je posuzován jako samostatná osoba. Jsem jeho zákonným zástupcem a pro přepravu syna a mechanický vozík chci koupit větší a spolehlivé auto, rozdíl budu muset doplatit. Na ÚP mi řekli, že auto musí být napsáno na něho. Kdo bude platit povinné ručení, jak to bude s bonusem,který mám vyježděný, jaký majetek (jeho velikost)mám přiznat soudu a jakým způsobem by se řešil (případný prodej) při mé ztrátě způsobilosti k řízení motorového vozidla nebo dědictví při synově úmrtí.


12.07.2016 12:18

Odpověď:

Dobrý den, Jene,

Bohužel povaha Vašeho dotazu nespadá do naší Poradny pro život s postižením. Ve Vašem dotazu nerozumím tomu, zda jste synovým zástupcem z důvodu jeho nezletilosti nebo zda je syn omezen ve svéprávnosti. Co se týče tedy nakládání se synovým majetkem, jeho přiznání soudu a dědického řízení, doporučovala bych Vám obrátit se na některou z občanských poraden, jež některé poskytují i právní poradenství. 

Z mé pozice jsem schopna Vás informovat o tom, že na úřadu práce Vám sdělili okolnosti příspěvku na zvláštní pomůcku správně. Příspěvek na zvláštní pomůcku je poskytován osobám se zdravotním postižením, z čehož tedy plyne, že automobil musí být ve vlastnictví toho, komu byl příspěvek přiznán (ve Vašem případě synovi). Za jakých okolností by jste museli příspěvek vrátit se dozvíte na našem Informačním portálu.

V případě úmrtí syna by jste příspěvek nevracel a jak následně v takové situaci nakládat s automobilem by opět spadalo do občanského práva (dědické řízení) a tedy by Vás opět blíže informovaly občanské poradny. Pokud byste ztratil způsobilost řídit, mohl by automobil řídit někdo jiný, ale automobil syn musí využívat po dobu 120 kalendářních měsíců, jinak byste museli příspěvek nebo jeho část vrátit (viz odkaz na náš informační portál).

Domnívám se, že povinné ručení bude vedeno na syna jako na majitele automobilu, ale jak jej budete uhrazovat se vzhledem k Vašemu opatrovnictví se informujte na soudě a u poskytovatele povinného ručení (u Vaší pojišťovny). Já Vám ze své pozice mohu opět pouze sdělit, že některé pojišťovny poskytují slevu na povinné ručení pro osoby se ZTP nebo ZTP/P.

Co se týká Vašeho bonusu, informujte se opět tam, kde jste jej měl vyřízený.

Martina Suková

01.07.2016 02:56

Zu Kolarova

(Jihočeský kraj)

Dobrý den. Měla bych dotaz jak žádat o příspěvek na auto. Poslední pětiletý skončil a nyní budu žádat o nové co je na 10 let. Překvapilo mi, že mi úřednice řekla, že mám žádat o již konkrétní auto. Že to může být víc, ale ne míň. Ale já přece nevím kolik mi přidělí financí. Když si vyberu auto nové za 240 tisíc s tím, že čekám že to starší prodáme za 30 tisíc, příspěvek dostanu například 190 tisíc a 20 by se doplatilo ... ale co když mi přiznají jen 120tisíc například ? Dřív to bylo tak, že se nejdříve přiznala částka a člověk věděl na jaké auto má a podle toho vybíral. Opravdu to tak je a nebo je to specialita pouze u nás ? :) Děkuji za odpověď


08.07.2016 09:01

Odpověď:

Dobrý den, paní Kolářová,
přesně nerozumím, co jste chtěla říct tím, že poslední pětiletý příspěvek skončil. Nejspíš máte na mysli výjimku, která se týká osob, kterým do 31. 12. 2011 neuplynula celá pětiletá lhůta od poskytnutí příspěvku na zakoupení motorového vozidla. Tyto osoby mohou po 1. 1. 2012 požádat poprvé o příspěvek na zvláštní pomůcku poskytovaný na pořízení motorového vozidla již po uplynutí 5 let, nikoli po 10 letech. Jinak je příspěvek poskytován nejdříve po uplynutí 120 kalendářních měsíců počínaje od následujícího měsíce, ve kterém bylo rozhodnuto o přiznání příspěvku. Maximální výše příspěvku činí 200 000 Kč.
Ano, dle § 23 zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, se má doložit druh zvláštní pomůcky a doklad osvědčující cenu zvláštní pomůcky nebo její předpokládanou cenu (tedy předběžnou nebo konečnou cenu pomůcky).
K žádosti se dále přikládá doklad o výši čtvrtletního příjmu, prohlášení o celkových sociálních a majetkových poměrech a čestné prohlášení, kterým žadatel prokazuje opakované dopravování. Můžete si podat žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku poskytovaný na pořízení motorového vozidla a poté si auto pořídit, anebo si auto pořídit a až poté si podat žádost. Ovšem doba mezi nákupem pomůcky a podanou žádostí nesmí přesáhnout 12 měsíců.

Kateřina Uhlířová

29.06.2016 15:01

Jeanette

(Moravskoslezský kraj)

dobrý den chtěla bych se zeptat jak je to s rentou a příspěvek na péči. Pobírám příspěvek na péči už 10 let do teď se o mě starala maminka,která to měla vedene jako starost o osobu blízkou, ale teď jsme začala žít s přítelem který pobírá rentu ze šachty po pracovním úrazu( teda teď už to vyplácí koopertiva) a chtěla bych aby se to převedlo na něho že by to měl taky péči o osobu blízkou ale všude nás straší že pokud by se o mě začal oficiálně starat tak by přišel o rentu .... takže moje otázka zní zda má péče o osobu blízkou nějaký vliv na rentu? Je možné že by o rentu opravdu přišel kdyby se to uvedlo tak, přítel je veden na úřadu práce děkuji za odpověď


30.06.2016 14:50

Odpověď:

Dobrý den, Jeanette,

i přesto, že Váš přítel pobírá rentu za pracovní úraz, může být Vaší pečující osobou, pokud poskytování péče zvládne vzhledem ke svému zdravotnímu stavu; poskytování péče není důvodem pro zastavení výplaty renty. Pokud by však přítel sám pobíral příspěvek na péči a někdo by o něj pečoval, musel by přítel mít lékařské potvrzení, že Vám zvládne péči poskytovat a mohl by Vám pomáhat pouze v oblastech (základních životních potřebách), které by sám neměl hodnoceny jako nezvládnuté. Pokud byste měli nějakou oblast oba hodnocenu jako nezvládnutou, museli byste mít zajištěnu pomoc v této oblasti jinou osobou nebo nějakou sociální službou.

Kateřina Bulantová

14.06.2016 15:47

Libor

(Olomoucký kraj)

Zdravím,podal jsem odvolání proti zamítnutí příspěvku na automobil. Posudková komise za 90 dnů nevydala posudek o zdravotním stavu, proto odbor odvolání nemůže vydat rozhodnutí.Správní lhůty v tomto případě podle úřadu neběží, jelikož je řízení o odvolání přerušeno usnesením. Domnívám se, pokud byla překročena lhůta 90 dnů u posudkové komise, lze podat podnět k provedení opatření proti nečinnosti ministrovi práce a sociálních věcí. Můžete mi poradit, zda-li lhůta byla překročena a jak postupovat. Děkuji Libor


15.06.2016 10:00

Odpověď:

Dobrý den, Libore,
podle § 71 zákona č. 500/2004 Sb., má rozhodnutí v odvolacím řízení být vydáno nejdéle do 90 dnů - 30 dnů tzv. „autoremedura“, tedy možnost ÚP přehodnotit svoje rozhodnutí (pokud ÚP setrvá na svém rozhodnutí, předává pak odvolání na Ministerstvo práce a sociálních věcí), 30 dnů standardní lhůta dle správního řádu a 30 dnů prodloužení standardní lhůty ve složitějších případech.

Odvolací řízení se však dle § 24 zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, přerušuje na dobu, po kterou posudková komise ministerstva posuzuje zdravotní stav účastníka řízení. Lhůta na vydání posudku zdravotního stavu posudkovou komisí MPSV pak dle § 16a zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, činí 60 dnů, je možné ji o 30 dnů prodloužit.

V § 65 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, je pak uvedeno, že lhůta pro vydání rozhodnutí ve věci přestává běžet již dnem, kdy nastal některý z důvodů pro přerušení řízení, a neskončí dříve než 15 dnů ode dne, kdy přerušení řízení skončilo.

Rozhodnutí v odvolacím řízení tedy má být vydáno nejpozději do 180 kalendářních dnů, pokud by byla zohledněna všechna možná prodloužení (prodloužení lhůty MPSV i posudkové komise MPSV, obě lhůty je možno prodloužit o 30 dnů, jak uvádím výše).

Bohužel se mi však nepodařilo dohledat, zda je posudková komise MPSV považována za správní orgán a zda tedy může být v případě nedodržení lhůty pro vydání posudku být podán návrh na provedení opatření proti nečinnosti správního orgánu. Doporučuji zkusit se v této věci informovat v některé z občanských poraden.

Kateřina Bulantová

06.06.2016 15:36

Leoš

(Moravskoslezský kraj)

Dobrý den pobírám příspěvek na péči ,ale jsem zcela soběstačný i do práce dojíždím a chci se zeptat,jestli mi nemůže být odňat příspěvek ? Děkuji Leoš


07.06.2016 12:24

Odpověď:

Dobrý den, Leoši,

příspěvek na péči je určen osobám, které z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebují pomoc jiné fyzické osoby při péči o vlastní osobu a při zajištění soběstačnosti. Při posuzování stupně závislosti se hodnotí schopnost zvládat základní životní potřeby, jejíž výčet naleznete na našem Informačním portálu

Pokud nezvládáte alespoň 1 z aktivit uvedených v popisu jednotlivých základních životních potřeb, hodnotí se celá potřeba jako nezvládnutá.

Na výše uvedeném odkazu se taktéž dozvíte veškeré potřebné informace o příspěvku na péči.

Nejsem bohužel schopná posoudit Váš zdravotní stav a tedy i Váš nárok na příspěvek na péči. Můžu Vám pouze sdělit, že dle § 14 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, změní-li se skutečnosti, které mají vést ke snížení příspěvku, sníží se příspěvek od prvního dne následujícího kalendářního měsíce, ve kterém bylo vydáno rozhodnutí o snížení příspěvku. To může nastat například pokud se Váš zdravotní stav zlepšil. Avšak změní-li se skutečnosti pro nárok na příspěvek, tak že Vám příspěvek nenáleží, bude Vám dle tohoto paragrafu příspěvek odebrán. Příspěvek nenáleží osobě, která nesplňuje podmínky viz výše.

Krajská pobočka úřadu práce provádí kontroly a vy jste povinen na vyžádání správního orgánu, který provádí kontrolu využívání příspěvku prokázat, že příspěvek využíváte k zajištění pomoci. Kontroluje se také, zda je pomoc poskytovaná osobou blízkou či asistentem sociální péče nebo poskytovatelem sociálních služeb. Zda je pomoc poskytována tím, kdo byl uveden v žádosti o příspěvek a zda způsob poskytované pomoci a její rozsah odpovídá stanovenému stupni závislosti a zda je zaměřena na základní životní potřeby, které podle výsledku posouzení stupně závislosti okresní správou sociálního zabezpečení není osoba schopna zvládat. Což znamená, že hodnotí, zda Vám pomáhající osoba pomáhá a jakým způsobem právě v těch oblastech, které nezvládáte. 

Martina Suková
 

02.06.2016 10:35

Marta

(Středočeský kraj)

Dobrý den, je mi 61 let, jsem v ID 1.stupně na základě nemoci z povolání, pobírám tzv.rentu, kterou mi doplácí pojišťovna, kterou bych měla pobírat do 65 let. Mám matku, které byl přiznán přídavek na péči 2.stupně a já jsem její jediná opatrovatelka. Ptám se proto, zda se mi péče o matku bude počítat do výpočtu důchodu a zda nemá vliv na rentu příspěvek matky. děkuji za odpověď, Marta


02.06.2016 12:46

Odpověď:

Dobrý den, Marto,
Péče o osobu blízkou lze v rámci důchodu pečující osoby zohlednit, záleží však na tom, jak dlouho péče trvala.
Pokud péče trvala méně než15 let, je možnost zažádat si při podání žádosti o starobní či invalidní důchod o vyloučení doby péče - to je výhodné zejména v případě, že pečující osoba dosahovala v době péče nízkých nebo nulových výdělků - vyloučením doby péče dojde k tomu, že tyto nízké výdělky nebudou při výpočtu důchodu zohledněny a celkový výdělek se nebude rozpočítávat i na vyloučenou dobu. I v případě, že si necháte dobu péče (resp. výdělky z této doby) vyloučit, bude Vám doba péče započtena jako náhradní doba důchodového pojištění (tedy odpracované roky).
U osob pečujících déle než 15 let se provede tzv. srovnávací výpočet, prakticky tedy dva typy výpočtu výše dávky:
a) Období celé péče se považuje za dobu vyloučenou a operuje se pouze s příjmy z výdělečné činnosti, kterých pečovatel dosahoval před a po výkonu péče. Tyto příjmy se zprůměrují pouze na období, ve kterých jich bylo opravdu dosahováno, období péče se vyloučí, a to včetně případných přivýdělků, které zde pečovatel získal.
b) Do období výkonu péče po roce 2006 se dosadí jako "fiktivní příjem" celá částka příspěvku na péči, která je poskytovaná opečovávané osobě na základě zákona o sociálních službách (i kdyby z ní pečující osoba dostávala třeba jen část), a do let před rokem 2007, kdy se příspěvek na péči ještě nevyplácel, částka 96 000 Kč vynásobená příslušným koeficientem, a tento "fiktivní příjem" se přičte k případným přivýdělkům. Pečující osobě se po provedení těchto dvou výpočtů přizná výměra důchodu v té výši, která vyjde výhodněji.

Vaše renta a příspěvek na péči Vaší matky se nijak neovlivňují. Dovolím si však upozornit, že rentu lze pobírat buď do 65 let, nebo do data přiznání starobního důchodu, pokud by byl přiznán před 65. rokem věku. Stejně tak invalidní důchod lze pobírat pouze do 65 let, pro přechod z invalidního do starobního důchodu existují dvě varianty:
U osob, které pobírají ID (bez ohledu na stupeň ID), se při podání žádosti o SD před dosažením věku 65 let provádí tzv. srovnávací výpočet SD: SD by Vám byl vypočten běžným způsobem (viz výše uvedené informace) a jeho výše by byla porovnána s výší invalidního důchodu, který byste pobírala v době žádosti o SD. Pokud by byl vyšší důchod starobní, byl by Vám tento důchod přiznán a vyplácen. Pokud by byl ovšem vyšší důchod invalidní, pak by byla žádost o starobní důchod zamítnuta a byl by Vám nadále vyplácen důchod invalidní - maximálně do 65 let, kdy by došlo k automatickému převedení do starobního důchodu. Pokud by došlo před dosažením 65 let věku ke snížení stupně a tedy i částky ID, lze zkusit žádost o SD podat znovu, opět by byl proveden srovnávací výpočet a byl by pak vyplácen ten z důchodů, který by byl finančně výhodnější.
Druhou možností je již zmíněné automatické převedení z ID do SD při dosažení věku 65 let, při tomto automatickém převedení se však již SD nevypočítává běžným způsobem, v podstatě dojde pouze k „přejmenování“ důchodu, částka by zůstala stejná jako ID, který byste pobírala v době převedení; nezjišťovala by se v tomto případě ani doba důchodového pojištění, tzn. odpracované roky.
Z mojí pozice však bohužel nejsem schopna zhodnotit, jaká varianta přechodu do SD by pro Vás byla výhodnější.

Kateřina Bulantová

29.05.2016 16:23

Eduard

(Olomoucký kraj)

Dobrý den, s manželkou vlastníme rodinný dům. Před vchodem do domu máme 2 schody. Já jsem na vozíku a ty 2 schody někdy zvládnu sám a někdy potřebuji pomoc jiné osoby. V domě bydlíme sami. Vymysleli jsme menší úpravu, jak bych se z domu a zpět dostal na vozíku. Jednalo by se o výměnu balkonových dveří za druhé vchodové, taky jsou před nimi 2 schody. Ještě by se musel k těmto dveřím, z venku, udělat nějaký májezd, asi kovový. Dívali jsme se na podobné věci na internetu a technicky by to problém určitě nebyl. Jednalo by se ale o nemalou investici, odhadem tak 80 - 100 tisíc korun. Asi by mi na to peníze poskytl Úřad práce, ale nevím, co všechno budu muset dokládat. Jistě budu potřebovat cenovou nabídku na dveře a na nájezd a asi taky budou chtít doložit, jaké máme příjmy. Jeden invalidní důchod a jednu mateřskou, ale i tak se obávám toho, že nám řeknou: Máte dost. Ale taky splácíme hypotéku, půjčku ze Státního fondu rozvoje bydlení, máme 2 děti, 5 a 2 roky. Nerad bych slyšel abych prodal dům a koupil si stan. Jasně, tohle je trochu přehnané, to pravděpodobně neuslyším, ale donedávna jsme dostávali příspěvek na péči ve výši 800 peněz a když jsme žádali o navýšení, tak jsme od úřednice slyšeli: "Když o ty paníze mermomocí stojíte." A věřte mi, to je na vraždu ;-) děkuji


31.05.2016 13:37

Odpověď:

Dobrý den, Eduarde,
příspěvek na zvláštní pomůcku, který se týká stavebních prací, poskytuje Úřad práce pouze na práce spojené s uzpůsobením koupelny a WC nebo stavební práce spojené s rozšířením dveří v bytě nikoli na samotné dveře. V rámci tohoto příspěvku lze ještě zažádat o nájezdové ližiny a přenosnou rampu. O příspěvcích pro osoby s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí dle zdravotních indikací naleznete více informací na našem Informačním portálu.
Doporučuji se zeptat přímo na ÚP, zda je reálná možnost, že na Vámi požadovanou úpravu přispějí. Pokud ano, tak co konkrétně budou chtít přiložit k žádosti, zřejmě budou požadovat fakturu s rozepsanými výdaji za konkrétní materiál a práci.

Kateřina Uhlířová

20.05.2016 10:10

Mirka

(Moravskoslezský kraj)

PROSÍM O INFORMACI,JESTLI SE ZAPOČÍTÁVÁ PŘÍSPĚVEK III.STUPNĚ DO DŮCHODU PEČUJÍCÍ OSOBĚ O SENIORA( MATKA), POKUD PEČUJÍCÍ OSOBA PRACUJE? DĚKUJI


23.05.2016 11:32

Odpověď:

Dobrý den, Mirko,
doba péče o osobu, která pobírá příspěvek na péči ve II. – IV. stupni, se do náhradní doby důchodového pojištění (tzn. jako doba odpracovaná) počítá pouze v případě, že se jedná o osobu blízkou nebo se závislou žije ve společné domácnosti a zároveň se jedná o pečující osobu v největším rozsahu. Pokud pracujete, tak přednost má doba odpracovaná v zaměstnání, kde zároveň odvádíte sociální pojištění. Jen v případě, že byste nepracovala, tak by se Vám doba péče počítala jako odpracovaná (tzn. náhradní doba důchodového pojištění). Příspěvek na péči jako částka se započítává do příjmu pro výpočet důchodu jen v některých případech. Bližší informace naleznete na našem Informačním portálu v kapitole Důchod pečujících osob

Kateřina Uhlířová

18.05.2016 09:34

Radek

(Jihomoravský kraj)

Dobrý den. Jsem invalida 3. stupně, mám napsáno v posudku o invaliditě, že nejsem schopen pracovat za zcela mimořádných podmínek.Máme doma mamku, která pobírá příspěvek na péči ve 4 stupni závislosti.Můžu být uveden jako pečující osoba společně s manželkou, která může pracovat a je uvedena jako hlavní pečující.Když tam budu uveden jako pečující osoba, má to vliv na pobírání mého invalidního důchodu.Můžou mi důchod odebrat. Děkuji za odpověď


18.05.2016 14:19

Odpověď:

Dobrý den, Radku, 

pokud vzhledem ke svému zdravotnímu stavu péči o maminku zvládnete, můžete být pečující osoba i přesto, že máte sám invalidní důchod III. stupně. Pokud byste však sám pobíral příspěvek na péči (bez ohledu na stupeň příspěvku), musel byste mít potvrzení od lékaře, že poskytování péče zvládáte, a samozřejmě byste mohl pomáhat pouze se zvládáním základních životních potřeb, které byste neměl sám hodnoceny jako nezvládnuté.

Kateřina Bulantová

27.04.2016 16:53

Monika

(Jihomoravský kraj)

Dobrý den, prosím o radu, jak postupovat ve věci, kdy nám byl odebrát příspěvek na péči pro syna 13 roků, atopický ekzém a alergie ( potravinové, pyly, roztoči... atd. anafylaktické reakce na potraviny) od narození. Do dnešní doby byl zařazen v I. stupni závislosti, kdy splňoval kritéria v zákl. živ. potřebách jako je stravování, tělesná hygiena a péče o zdraví. Po posouzení zdrav. stavu splňuje kriteria stravování a péče o zdraví.... prosím o radu, jak postupovat.... z našeho hlediska potřebuje dozor a pomoc i při tělesné hygieně (dovážíme vodu na koupání, pomáháme s ošetřováním postižené pokožky, ) Děkuji za vaši brzkou odpověď. Je někde blíže specifikované pro posouzení bodu "tělesná hygiena" co vše zahrnuje.... Monika


28.04.2016 15:25

Odpověď:

Dobrý den, Moniko,

bohužel zdravotní stav a s tím spojený nárok na příspěvek na péči Vašeho syna nemůžeme posoudit.

Co se týče Vašeho dotazu na postup, co dělat v případě, že Vám byl příspěvek na péči odebrán. Jakmile Vám dojde rozhodnutí, můžete si do 15ti dnů podat odvolání k ministerstvu práce a sociálních věcí. Toto odvolání se podává prostřednictvím krajské pobočky úřadu práce (kontaktního místa), která rozhodnutí vydala. Tato pobočka může své rozhodnutí sama přezkoumat a změnit. Pokud však na rozhodnutí setrvá, předá Vaše odvolání k vyřízení nadřízenému orgánu (MPSV). Zdravotní stav pak posuzuje lékařská posudková komise MPSV. V případě neúspěchu odvolání, můžete podat správní žalobu k příslušnému krajskému soudu (dle místa Vašeho bydliště). Lhůta na podání žaloby činí dva měsíce od data doručení rozhodnutí z odvolacího řízení.

Pokud jste lhůtu na podání odvolání promeškali, je možnost si podat novou žádost o příspěvek na péči na krajské pobočce úřadu práce.

Dovolím si Vás ještě upozornit, že dovážení vody na koupání nespadá do oblasti zvládání základní životní potřeby Tělesná hygiena. V této oblasti jde o to, zda Váš syn je schopen se nějakým způsobem umýt. Ošetřování postižené pokožky by zase spadalo do bodu Péče o zdraví. Přesto jsem Vám do emailu zaslala metodiku, podle které se hodnotí schopnost zvládat základní životní potřeby a kde je tedy i blíže rozepsán bod Tělesná hygiena, jenž jste v dotazu zmínila.

Martina Suková

27.04.2016 13:13

Klára Doležalová

(Moravskoslezský kraj)

Dobrý den, prosím, má maminka kvůli svému postižení potřebuje zvláštní pomůcku. Dotace nám však kvůli charakteru jejího postižení nebyla přiznána. Podali jsme proto k paní ministryni žádost o odstranění tvrdosti. V současnosti čekáme na vyřízení žádosti. Dle informací na webových stránkách ministerstva může vyřízení takové žádosti trvat až 6 měsíců. Můj dotaz – s pořízením zdravotní pomůcky již nemůžeme dále čekat. Smíme si tedy zařízení pořídit již teď z vlastních zdrojů a v případě kladného vyřízení dotace si nechat sedačku zpětně proplatit? Nebo v případě, pokud bychom si zařízení pořídili již teď, bychom pozbyli na dotaci nárok? V jednom z dříve zodpovězených dotazu jsem vyčetla, že požádat zpětně lze až rok od realizace opatření. V zákoně se mi ovšem uvedené ustanovení nepodařilo dohledat, a proto se bojím, že od roku 2013, kdy zde byla otázka vznesena, došlo ke změně zákona. Předem Vám děkuji za odpověď a velmi děkuji za Váš čas. S pozdravem Klára Doležalová


28.04.2016 15:19

Odpověď:

Dobrý den, paní Doležalová,

příspěvek lze poskytnout na zvláštní pomůcku, která byla zakoupena v průběhu 12 měsíců před podáním žádosti o poskytnutí příspěvku. Takže určitě si pomůcku pořídit můžete. Můžete si podat žádost o příspěvek a poté si pomůcku koupit nebo si ji koupit a poté podat žádost.

Kateřina Uhlířová

27.04.2016 13:04

Katka

(Liberecký kraj)

Dobrý den, matka pobírá příspěvek na péči na svou 17 letou dceru, která studuje internátní školu a domů jezdí někdy jen na jeden víkend. Má úřad práce právo chtít po matce každý měsíc potvrzení od školského zařízení, že jela dcera alespoň 1x za měsíc domů? Děkuji za odpověď.


28.04.2016 15:17

Odpověď:

Dobrý den, Katko,

z hlediska příspěvku na péči Úřad práce dle § 29, odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., kontroluje, zda
a) příspěvek byl využit k zajištění pomoci,
b) pomoc je poskytována osobou blízkou nebo asistentem sociální péče uvedeným v § 83, nebo poskytovatelem sociálních služeb, který je zapsán v registru poskytovatelů sociálních služeb podle § 85 odst. 1, nebo dětským domovem anebo speciálním lůžkovým zdravotnickým zařízením hospicového typu7a),
c) pomoc je poskytována osobně tím, kdo byl uveden v žádosti o příspěvek, popřípadě ohlášen podle § 21 odst. 1 písm. d) nebo § 21 odst. 2 písm. c),
d) způsob poskytované pomoci a její rozsah odpovídá stanovenému stupni závislosti a zda je zaměřena na základní životní potřeby, které podle výsledku posouzení stupně závislosti okresní správou sociálního zabezpečení není osoba schopna zvládat.

Dále pak dle odst. 6 výše uvedeného §29 poskytuje-li oprávněné osobě pomoc osoba blízká nebo asistent sociální péče, krajská pobočka Úřadu práce vydá těmto osobám na jejich žádost bezplatně písemné potvrzení prokazující dobu této péče pro účely hmotné nouze, zdravotního pojištění, důchodového pojištění a zaměstnanosti; v tomto potvrzení vždy uvede stupeň závislosti osoby, které je péče poskytována. Pro účely důchodového pojištění se v potvrzení uvede též údaj o výši příspěvku, která oprávněné osobě v době poskytování pomoci náležela.

Dle mého názoru může pobočka ÚP potvrzení školy požadovat z několika důvodů:
Pokud by dcera celý kalendářní měsíc byla na internátě, neposkytovala by jí zřejmě péči matka, ale někdo jiný (jiná osoba nebo nějaká sociální služba), příspěvek na péči by tedy dcera měla v tomto měsíci vyplatit osobě nebo službě, která o ni pečovala. Pokud by častěji docházelo k tomu, že dcera není celý kalendářní měsíc doma a příspěvek na péči by si přesto nechávala matka, mohlo by dojít k zastavení výplaty příspěvku, protože by příspěvek nebyl využit k zajištění pomoci (viz výše).

Pokud má dcera II. – IV. stupeň příspěvku na péči, lze počítat dobu péče jako náhradní dobu důchodového pojištění (tzn. jako odpracované roky). Zápočet doby péče je však možný pouze v případě, že pečuje osoba blízká (nebo asistent sociální péče, který bydlí ve společné domácnosti s příjemcem příspěvku) a zároveň tato osoba má největší podíl na péči.
O době péče pak pobočka ÚP vydává potvrzení (viz druhý odstavec mojí odpovědi), které je podkladem pro to, aby ČSSZ započetla dobu péče jako odpracovanou. Z informací od klientů vyplývá, že ČSSZ požaduje konkrétně uvést, jak poskytování péče probíhalo (s čím konkrétně pečující osoba pomáhala a jak často). Pokud by dcera byla na internátě celý kalendářní měsíc, neměla by matka tedy největší podíl na péči o dceru a doba péče by tedy zřejmě nebyla započtena.

Na základě výše uvedených skutečností se domnívám, že ÚP tedy má právo potvrzení ze školského zařízení požadovat.

Kateřina Bulantová
 

26.04.2016 12:55

Milan Cepník

(Ústecký kraj)

Dobry den .mam dotaz ohledne finanncní pomoci.otec je vozíčkař a je mu 67let nemá levou nohu a stará se o nej jeho manželka před asi rokem dostavali asi 4000kč potom přišla nějaká kontrola a vzali mu ty peníze nechapu tedy proc když se o něj nekdo starat musí jezdit ven chodit mu pro leky a hejno jinejch věcí s tím spojenych.to asi chce stat zas usetrit na invalidech ktery makali celej život až do stáří.dekuji za odpoved.


27.04.2016 10:05

Odpověď:

Dobrý den, pane Cepníku,

Úřad práce má dle §29 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, právo provádět kontrolní šetření za účelem využívání příspěvku na péči (zda je využíván k zajištění pomoci, osobou blízkou, zda pomoc odpovídá stupni závislosti). Z Vašeho dotazu není zcela jasné, kdy Vašemu otci příspěvek na péči odebrali. Pokud byl odebraný před rokem, není již možné se odvolat. Lze pouze doporučit, aby si Váš otec podal novou žádost o příspěvek na péči.

Kateřina Uhlířová

17.04.2016 11:19

Veronika

(Hlavní město Praha)

Dobrý den, děkuji za Vaši činnost, která pomáhá potřebným. :-) A připojuji prosbu o radu. Bydlím v domě s 59 bytovými jednotkami. Byty jsou z velké většiny v osobním vlastnictví, několik zůstalo v družstevním. V domě, který není bezbariérový (schodiště při vstupu do budovy z obou stran), žijí min. 2 osoby s pohybovým postižením - s předpokládaným nárokem na příspěvek na bezbariérovou úpravu - a vzhledem k věkovému složení obyvatel domu lze předpokládat, že osob se ztíženou mobilitou bude přibývat. Je možné požádat o dotaci na bezbariérové úpravy přístupu do domu jako společenství vlastníků nebo musí žádat jedinec, konkrétní postižený? Nebo všichni pohybově postižení z budovy společně? Jak se řeší situace, kdyby někdo z 59 vlastníků bytové jednotky s bezbariérovými úpravami domu nesouhlasil? Může je znemožnit? Děkuji Vám za radu.


18.04.2016 15:09

Odpověď:

Dobrý den, Veroniko,

děkujeme za pochvalu. Máte asi na mysli příspěvek na zvláštní pomůcku; napadá mě několik variant: příspěvek na schodišťovou plošinu, schodolez, schodišťovou sedačku apod. Na tento příspěvek má nárok osoba s těžkou vadou nosného a pohybového ústrojí dle zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. O tento příspěvek by si ale každý musel požádat sám a v případě přiznání by tuto pomůcku mohl využívat pouze ten, komu byla přiznána.

O možnosti dotace na bezbariérovou úpravu vstupu do domu Vám doporučuji informovat se na úřadu městské části nebo na krajském úřadu, zda poskytují takové dotace. Co se týká souhlasu či nesouhlasu vlastníků bytů, tak dle § 1206 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, stačí většinový souhlas přítomných vlastníků (viz níže).

§ 1206 
(1) Shromáždění tvoří všichni vlastníci jednotek. Každý z nich má počet hlasů odpovídající velikosti jeho podílu na společných částech; je-li však vlastníkem jednotky společenství vlastníků, k jeho hlasu se nepřihlíží.

(2) Shromáždění je způsobilé usnášet se za přítomnosti vlastníků jednotek, kteří mají většinu všech hlasů. K přijetí rozhodnutí se vyžaduje souhlas většiny hlasů přítomných vlastníků jednotek, ledaže stanovy nebo zákon vyžadují vyšší počet hlasů.

Kateřina Uhlířová
 

12.04.2016 19:36

Pavel Hanus

(Pardubický kraj)

dobry den,potrebuji radu pecuji o svoji zenu,ktera ma 3.stupen postizeni,k30.6.2016 nam konci prispevek na peci a bonusy na deti.chci se zeptat,jak a kdy mam pozadat znovu o prispevek?mel bylo receno ,ze nas obeslou,ale moc tomu neverim,dekuji


14.04.2016 10:26

Odpověď:

Dobrý den,

řízení o příspěvku na péči v době, kdy se blíží konec doby platnosti lékařského posudku, opravdu zahajuje úřad z moci úřední sám. Pokud se chcete dozvědět, zda v případě Vaší ženy řízení již začalo, doporučuji se obrátit na pobočku Úřadu práce, kam spadá Vaše žena dle trvalého bydliště. Nemusíte mít obavy, že by příspěvek na péči zastavili, pokud by nebylo včas vydáno nové rozhodnutí. Bude vyplácen ve stejné výši do doby, než bude znovu rozhodnuto.
Zcela nerozumím zmínce bonusů na děti. Kdybyste se potřeboval více na tuto oblast zeptat, můžete využít naši bezplatnou zelenou linku 800 100 250 (v provozu v pracovní dny vždy v pondělí a středu od 9 do 13 hodin, v úterý a čtvrtek od 12 do 16 hodin).

Kateřina Uhlířová

10.04.2016 16:33

Mirek

(Pardubický kraj)

Dobrý den.Prosím co musím splňovat pro příspěvek na zakoupení auta.Děkuji


11.04.2016 10:22

Odpověď:

Dobrý den, Mirku,

dle zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním pojištěním je nutné splňovat zdravotní indikace uvedené v příloze tohoto zákona, osoba se opakovaně v kalendářním měsíci dopravuje a je schopna řídit motorové vozidlo nebo je schopna být převážena motorovým vozidlem.
Více informací naleznete na Informačním portálu. Pokud byste se potřeboval konkrétně dotázat, neváhejte znovu napsat.

Kateřina Uhlířová

09.04.2016 20:22

A.Szabó

(Liberecký kraj)

Dobrý den, pečuji už skoro rok a půl o nemohoucího otce, 4. st. závislosti, (nechodící, sedí s oporou). A zároven, to již delší dobu, matka 1.st - osoba nesvéprávná - psychické onemocnění, jsem její soudem stanovený opatrovník. S rodiči nežiji, denně dojíždím 9km. O víkendech a svátcích jezdím autem, to už ale pomalu avšak jistě dosluhuje. Chci se zeptat, zda i osoba pečující může požádat o příspěvek na auto. Nebo jestli se to dělá tak, že požádá otec, ten ale není přepravy schopen, popř. matka, ta je ale zas mobilní, ale na injekce k psychiatrovi jí vždy zajistím odvoz terénní pečovatelskou služba, protože sama od sebe tam nepůjde.


11.04.2016 09:45

Odpověď:

Dobrý den, 

bohužel pro Vás zřejmě nebudu mít příliš pozitivní informace, nicméně pro nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku poskytovaný na zakoupení motorového vozidla je třeba splnit některou ze zdravotních indikací (bližší informace o příspěvku včetně zdravotních indikací naleznete na našem Informačním portálu). Příspěvek nemůže získat osoba, která tyto indikace nesplňuje, a to ani v případě, že pečuje o osobu se zdravotním postižením. 

Žadatelem o příspěvek a jeho příjemcem by tedy musel být buď Váš otec nebo matka, jejich zdravotní stav z hlediska splnění zdravotních indikací pro přiznání příspěvku by posuzoval posudkový lékař. 

Kateřina Bulantová

09.04.2016 08:38

Zdenek

(Olomoucký kraj)

Dobrý den, obracím se na Vás s tímto dotazem. Synovi byl přiznán příspěvek na koupi motorového vozidla na dobu 10 let. Podle finančního zákona v minulosti bylo možné požadovat vrácení DPH najedno motorové vozidlo na dobu 5 let.Zajímali by mně,jak je to nyní.DPH se vrací na jedno vozidlo na dobu 10 let,nebo je to postaru na dobu 5 let?Nikde jsem se nedočetl,jestli byl zákon změněn nebo se postupuje podle starého.tj.zákon č.235/2004 Sb.§85. děkuji za odpověď Zdenek


11.04.2016 09:29

Odpověď:

Dobrý den, Zdenku, 

ve věci vrácení DPH osobě se zdravotním postižením dle §85 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, nedošlo ke změně tohoto zákona. V odst. 7 § 85 tohoto zákona se uvádí, že nárok na vrácení zaplacené daně může osoba se zdravotním postižením uplatnit nejpozději do 3 let od konce kalendářního měsíce, ve kterém obdržela rozhodnutí příslušného úřadu o přiznání příspěvku na zakoupení motorového vozidla, nebo od konce kalendářního měsíce, ve kterém se zdanitelné plnění uskutečnilo, a to od toho dne, který nastane později. 

V praxi je tedy možné žádat vrácení DPH pouze 1x za 10 let, protože je vrácení DPH vázáno na poskytnutí příspěvku na zvláštní pomůcku, který lze na nákup motorového vozidla získat 1x za 10 let, nikoli 1x za 5 let. 

Kateřina Bulantová

02.04.2016 17:59

Marie

(Jihomoravský kraj)

Dobrý den mam ještě dotaz pečuji už pět let o osobu blízkou tet je v LDN to znamená když tam bude vice jak měsíc tak už neplatí zdravotní pojištění ,a to mi příjde složenka ,nebo když nepujdu klékaři jak neplatím pojištění si mě tak se nic neděje,když se nahlásím na up tak bych brala podporu ,když by se i osoba blízká vrátila dom tak by se mi podpora rušila ,nebo bych mohla pečovat o osobu blízkou i v podpoře slyšela jsem o tom děkuji


05.04.2016 10:52

Odpověď:

Dobrý den, Marie,

pokud lze předpokládat, že by osoba, o kterou pečujete, byla v LDN déle než jeden kalendářní měsíc, doporučuji, abyste se zaregistrovala na úřadě práce - stát Vám tak bude hradit zdravotní pojištění i v případě, že by došlo k zastavení výplaty příspěvku na péči (tzn., v případě, že by pobyt v LDN byl delší než 1 kalendářní měsíc). 

Pokud byste se na ÚP nenahlásila a došlo by k zastavení výplaty příspěvku, nehradil by Vám zdravotní pojištění stát a musela byste jej hradit Vy sama. Domnívám se ovšem, že je velmi nepravděpodobné, že by Vás zdravotní pojišťovna ihned oslovila a zaslala Vám složenku na úhradu pojistného. 

V případě, že byste se zaregistrovala na ÚP, mohla byste požádat i o podporu v nezaměstnanosti (nárok na podporu byste měla v případě, že máte odpracováno alespoň 12 měsíců v posledních 2 letech, za zaměstnání se v tomto případě počítá i poskytování péče osobě s II. - IV. stupněm příspěvku na péči, popř. dítěti do 10 let s I. stupněm PnP). Je možná i varianta evidence na ÚP a pobírání podpory v nezaměstnanosti i v době poskytování péče, nicméně upozorňuji na skutečnost, že ÚP Vás může vyřadit z evidence, pokud nebudete poskytovat součinnost - tedy např. pokud odmítnete nabízené vhodné zaměstnání z důvodu péče. 

Kateřina Bulantová

28.03.2016 15:55

Marie

(Jihomoravský kraj)

Dobrý den ,chtěla bych se zeptat ,pečuji o osobu blízkou ma stupen 2 ,tet je v nemocnici ,od 5 března pokud tam bude do 5 dubna tak se neplatí pojištění pro mě ,co mam dělat kdyby tam byla i celý duben ,to se mam nahlasit na up nebo kolik stojí pojištění kolik bych zaplatila za měsíc děkuji..


29.03.2016 14:08

Odpověď:

Dobrý den, Marie,

pokud je závislá osoba (osoba, která pobírá příspěvek na péči) dlouhodobě mimo domov ve zdravotnickém zařízení (nemocnice, lázně,…), započítává se doba péče jako náhradní doba důchodového pojištění (tedy jako odpracované roky) pouze v případě, že doba pobytu závislé osoby mimo domov nepřekročí 90 dní nepřetržitě nebo 120 dní v průběhu celého roku. Přesáhne-li délka umístění závislé osoby ve zdravotnickém zařízení některou z výše uvedených dob, považuje se osoba za osobu pečující v období prvních 90, resp. 120 kalendářních dnů pouze v případě, že v tomto období závislou osobu v zařízení pravidelně navštěvovala a dle vyjádření tohoto zařízení se osobně podílela na péči o závislou osobu. (uvedené informace vyplývají z vyjádření ČSSZ).
Zdravotní pojištění je hrazeno za všechny osoby, které jsou v žádosti o příspěvek na péči uvedeny jako osoby pečující. Není však hrazeno v době, kdy byla závislé osobě výplata příspěvku na péči zastavena, tzn. v případě, že by osoba, o kterou pečujete, byla ve zdravotnickém zařízení celý kalendářní měsíc. Pokud je osoba ve zdravotnickém zařízení od 5. dubna, neplatil by Vám stát zdravotní pojištění v případě, že by osoba, o kterou pečujete, byla ve zdravotnickém zařízení alespoň do 1. června - nebylo by Vám tedy uhrazeno zdravotní pojištění za měsíc květen, protože by závislá osoba nebyla ani část dne v tomto měsíci doma.
Pokud by osoba, o kterou pečujete, byla ve zdravotnickém zařízení delší dobu, než jsou výše uvedené lhůty, pak bych doporučila, abyste se alespoň na přechodnou dobu zaregistrovala na úřadě práce.

Kateřina Bulantová

21.03.2016 20:20

Jan

(Karlovarský kraj)

Dobrý den. Chtěl bych se zeptat, zda je někde k dispozici formulář, který vyplňuje praktický lékař pro posouzení nároku na příspěvek na péči na základě žádosti od posudkové služby ČSSZ v rámci řízení ohledně příspěvku na péči? Pokud máte tento tiskopis v poradně k dispozici, mohl bych vás požádat o jeho zaslání na email? Děkuji mnohokrát. Hezký den. S pozdravem, Jan.


23.03.2016 13:21

Odpověď:

Dobrý den, 

tento formulář k dispozici nemáme, ani nevíme o tom, že by byl k dispozici na internetu. Můžete si jej zkusit vyžádat u lékařské posudkové služby OSSZ. 

Kateřina Bulantová

20.03.2016 16:15

Nina

(Jihočeský kraj)

DOBRÝ DEN.CHTĚLA JSEM SE ZEPZAZ MÁM DCERU 29LET A MÁ PŘIZNANOU PÉČI NA TRVALOU V ČÁSTCE 8000KČ TEDY 3.STUPNĚ.A ZAJÍMALO BY MĚ JESTLI BY SE DOBUDOUCNA MOHLA VDÁT A JESTLI BY SI ZMĚNILA TRVALE BYDLIŠTĚ JESTLI BY BYLA ZNOVU PROZKOUMANA A JESTLI BY MOHLO U NÍ DOJÍT KE SNÍŽENÍ STUPNĚ ZÁVISLOSTI A NEBO BY VLASTNĚ STAČILA NAHLÁSIT ZMĚNY JAK V PŘÍJMENÍ AJ BYDLIŠTĚ.A NEBO KDYBY SI U NÁS NECHALA TRVALE BYDLIŠTĚ A NAHLÁSILO SE JEN ZMĚNA PŘÍJMENÍ JAK POSTUPOVAT NA UP.DĚKUJI MOC ZA ODPOVĚD NINA.


23.03.2016 13:19

Odpověď:

Dobrý den, Nino, 

z hlediska nároku na příspěvek na péči nezáleží na tom, zda je příjemce příspěvku na péči (Vaše dcera) svobodný či v manželství. V případě změny trvalého bydliště nedochází automaticky k přeposouzení nároku na příspěvek na péči, k přeposouzení dochází v době ukončení platnosti posudku na příspěvek. Pokud má vaše dcera přiznán příspěvek trvale, pak je možné, že již přeposouzena nebude. Stačilo by tedy pouze nahlásit změny v příjmení a trvalém bydlišti, popř. v pečujících osobách, pokud by např. nově poskytoval péči i manžel dcery. 

Kateřina Bulantová

17.03.2016 13:01

Jaroslav

(Jihočeský kraj)

Dobrý den, můžete mi prosím zaslat metodiku, podle které se posuzuje příspěvek na péči? Děkuji, J.


22.03.2016 16:37

Odpověď:

Dobrý den,

metodiku, podle které se posuzuje příspěvek na péči, Vám zasílám na e-mail.

Ivana Hájková

11.03.2016 21:46

Marie

(Středočeský kraj)

Dobrý den, příspěvek na péči pro zdravotně postižené se má navýšit o 10%. U IV. stupně o 1.200.--Kč. Lidé si mohou přikoupit služby navíc. Tak to bylo míněno a řečeno. Jak je tedy možné, že mi v stacionáři již předem sdělili, že od srpna se mé služby o 10% zvýší. K čemu mi je tedy navýšení,když si žádnou službu navíc nebudu moci zakoupit. Služby od srpna ve stacionáři zůstavají stejné,neměnné, jako doposud. Děkuji Marie


16.03.2016 23:25

Odpověď:

Dobrý den Marie,

ve svém dotazu správně uvádíte, že navyšování příspěvku na péči o 10 % bylo zamýšleno tak, aby si za něj bylo možné zakoupit více služeb. Navýšení cen ve stacionáři, jehož služby využíváte, zvážila pravděpodobně jeho vedení a může se tak jednat pouze o případ tohoto konkrétního zařízení. Můžete zkusit vyhledat a začít využívat služeb jiného zařízení. Registrované sociální služby můžete nalézt na stránkách Registru poskytovatelů sociálních služeb. V případě, že byste si nevěděla rady ve vyhledávání na zmíněných webových stránkách, můžete se obrátit s dotazem na naši bezplatnou linku 800 100 250 vždy v pondělí a středu od 9 do 13 hodin a každé úterý a čtvrtek od 12 do 16 hodin.

Ivana Hájková

11.03.2016 14:02

Marie

(Moravskoslezský kraj)

Dobrý den. Mám také dotaz k posouzení nároku na příspěvek na péči. Kritéria jsou v deseti oblastech podle nichž se hodnotí nárok na stupeň příspěvku uvedena dost obecně, především v oblasti Komunikace a Orientace. Mohla bych vás také požádat o zaslání metodiky, podle které posudkový lékař hodnotí nárok na příspěvek na péči? Na informačním portálu se píše, že ji máte v poradně k dispozici. Předem moc děkuji. S pozdravem Marie.


16.03.2016 15:18

Odpověď:

Dobrý den Marie,

metodiku máme skutečně k dispozici tak, jak uvádíme na našem Informačním portálu. Zasílám Vám ji na e-mail.

Ivana Hájková

10.03.2016 22:02

Jakubcikova Iva

(Plzeňský kraj)

Dobry den, mam zdvorilou prosbu zda mi poradite, staram se o maminku, ktere byl pred dvema lety diagnostikovan Alzheimer, postupne se to zhorsilo tak, ze uz ji mame doma, mame prispevek na peci, ale uz nezvladala ani do vany i sprchovy kout je problem, sice neni po zadnem uraze ani operaci, ale nohy hur ohyba, ujde max souranim 100 metru, ale neprizvedne nohu je jak zatuhla, proto jsme zadaly o prispevek na bezbarierovou koupelnu, prispevek nam byl zamitnut, aniz by u nas nekdo byl nebo mami videl. Myslite, ze ma cenu se odvolavat a pripadne poradite mi, jak a co formulovat do odvolani? Nezlobte se, ze otravuji, ale nemam s tim zkusenost. Hezky den. Jakubcikova


15.03.2016 20:21

Odpověď:

Dobrý den paní Jakubčíková,

ve Vašem dotazu uvádíte, že u Vás doma nebyl nikdo na sociálním šetření. Zákonem skutečně není stanoveno, aby pracovníci úřadu prováděli sociální šetření u každého žadatele.

Podrobné informace o „příspěvku na bezbariérovou koupelnu“ – příspěvek na zvláštní pomůcku poskytovaný na stavební práce spojené s uzpůsobením koupelny a WC můžete nalézt zde. Na uvedeném odkazu můžete nalézt také vzor odvolání, které je nutné podat do 15 dní od obdržení rozhodnutí.

Pokud Vás budou zajímat konkrétnější rady k Vaší situaci, prosím obraťte se na naši bezplatnou linku 800 100 250, na kterou můžete volat každé pondělí a středu od 9 do 13 hodin a úterý a čtvrtek od 12 do 16 hodin.

Ivana Hájková

10.03.2016 08:34

Simona Mácová

(Pardubický kraj)

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, zda by můj syn měl právo na příspěvek,když o mě celý rok pečoval, byl na ÚP v evidenci a já na neschopence. Teď budou posuzovat můj zdravotní stav kvůli invaliditě. Děkuji předem za odpověď. Ing. Simona Mácová


15.03.2016 16:31

Odpověď:

Dobrý den paní Mácová,

ve svém dotazu neuvádíte, který příspěvek konkrétně myslíte, proto uvádím dva případy.

V případě, že hovoříte o příspěvku na péči, je nutné, abyste si o něj zažádala Vy sama, pokud jste tak již neučinila. Tento příspěvek slouží k úhradě služeb poskytovaných registrovanými poskytovateli sociálních služeb, nebo z příspěvku můžete platit osobu, která se o Vás stará. Takovou osobou může být osoba z okruhu Vašich příbuzných, sousedů či známých (ve Vašem případě Vašeho syna). Žádost o příspěvek na péči byste podávala na krajské pobočce úřadu práce podle místa trvalého pobytu. Více podrobnějších informací o příspěvku na péči můžete nalézt zde

Pokud jste Váš dotaz mínila tak, zda má Váš syn nárok na podporu v nezaměstnanosti, zde pro Vás nemám pozitivní zprávu. Pro vznik nároku na podporu v nezaměstnanosti je nutné odpracovat alespoň 12 měsíců. Pokud byl Váš syn vedený na úřadu, pak tuto podmínku bohužel nesplňuje.  

Ivana Hájková

07.03.2016 14:29

Jan

(Karlovarský kraj)

Dobrý den. Mám dotaz k posouzení nároku na příspěvek na péči Kritéria jsou v deseti oblastech podle nichž se hodnotí nárok na stupeň příspěvku uvedena dost obecně, především v oblasti Komunikace a Orientace. Mohl bych vás požádat o zaslání metodiky, podle které posudkový lékař hodnotí nárok na příspěvek na péči? Na informačním portálu se píše, že ji máte v poradně k dispozici. Děkuji. S pozdravem, Jan.


08.03.2016 14:49

Odpověď:

Dobrý den, 

metodiku jsem zaslala na Vámi uvedený e-mail. 

Kateřina Bulantová

03.03.2016 22:03

Hana

(Jihomoravský kraj)

Pěkný večer.Pečuji 15let o syna,který má 3 stupen PNP.Dosud jsem byla v invalidním důchodu 2st.Nyní mám zažádáno o plný ID.Dozvěděla jsem se ,že se již na posudek o mojí invaliditě nepíše pracovní omezení,ale jen procenta poklesu pracovní schopnosti,ale ptám se proto,že pokud mi přiznají plný ID a napíší tam, že nejsem schopna pracovat ani za mimořádných podmínek, tak zda budu moci pečovat dále o syna.Moc děkuji za odpověd.Hana


07.03.2016 15:26

Odpověď:

Dobrý den, Hano, 

poskytování péče osobě s příspěvkem na péči osobou, která pobírá invalidní důchod (bez ohledu na stupeň příspěvku nebo invalidního důchodu) není zákonem nijak upravena, není tedy ani vyloučena. Pokud i v případě, že Vám bude přiznán ID III. stupně Váš zdravotní stav dovolí péči poskytovat, pak není důvod, proč byste měla poskytování péče ukončit. pokud byste již péči nezvládala sama, doporučuji zajistit péči i další osoby (příbuzní, přátelé, sousedi), popř. sociální služby (např. osobní asistence). Kontakty na sociální služby ve vašem okolí můžete vyhledat přes Registr poskytovatelů sociálních služeb.

Kateřina Bulantová

01.03.2016 08:15

Marie

(Středočeský kraj)

Mám matku, která bydlí v domě se sociální péčí. Matka dnes potřebuje větší péči, než ji dává tento dům, kam dochází sestra jen na objednání. Chtěla bych se proto o ní starat sama. Nepobírá žádný příspěvek, chtěla bych ale zažádat o příspěvek na péči. Sama jsem v ID 1.stupně pro nemoc z povolání, jsem na ÚP. Jsem už v důchodovém věku a pobírám rentu za nemoc z povolání. Proto se ptá, co by se změnilo, kdyby matka příspěvek na péči dostala, zda by se mi péče o ní započítávala do důchodové doby. za odpověď děkuji, Marie


03.03.2016 11:54

Odpověď:

Dobrý den, Marie, 

péče o maminku by se Vám započítávala jako náhradní doba důchodového pojištění (tzn. jako odpracované roky) v případě, že by mamince byl přiznán II. - IV. stupeň příspěvku na péči a zároveň Vy byste byla vedena jako její první pečující osoba a poskytovala byste největší podíl péče o maminku.

Žádost o příspěvek na péči se podává na pobočce úřadu práce dle místa trvalého bydliště maminky, bližší informace o tomto příspěvku naleznete na našem Informačním portálu.

Kateřina Bulantová 

27.02.2016 10:23

Marie

(Ústecký kraj)

Dobrý den. již jednou jsem se na něco podobného zde ptala a potřebovala bych doplňující odpoveď. Starám se o sestru která má invalidní důchod ZTP/P III. středně těžká závislost. Pobírá příspěvek na péči. Bydlí sice v mém bytě se mnou už 16 let ale neni zde trvale hlášená. Na úřadech sice vědí že ji mám u sebe ale já bych potřebovala vědět když dám výpověď abych se o ní mohla plně starat zda mi budou počítány roky do důchodu když tu neni trvale hlášena. Jako pečující osoba jsem psaná na úřadě. Do starobního důchodu mám 8 let (jsem ročník 1962) a do práce jsem chodila stále. A prosím ještě jednu otázku. Když dám tu výpověď zda mohu pobírat tu dobu na co bych měla nárok podporu v nezaměstnanosti nebo tím že se budu hlásit jako pečující osoba v domácnosti podporu nedostanu. Doufám že jsem to napsala správně nemám s tím zkušenosti. Jde mi hlavně o to trvalé bydliště zda je to podmínka. Vždy jsem byla s váma spokojená a tak předem děkuji za odpověď.


01.03.2016 15:28

Odpověď:

Dobrý den, Marie,

splnění podmínky bydlení ve společné domácnosti se z hlediska započtení doby péče jako náhradní doby důchodového pojištění (tzn. jako odpracovaných let) vyžaduje pouze v případě, že pečující a závislá osoba nejsou osoby blízké. Ve vašem případě péče o sestru tedy splnění výše uvedené podmínky vyžadováno není.
Podporu v nezaměstnanosti můžete pobírat i v době, kdy jste hlášena jako osoba pečující, nicméně dovolím si upozornit na to, že v případě, že byste z důvodu péče o sestru odmítla nabízené vhodné zaměstnání, mohl by Vás úřad práce z evidence uchazečů o zaměstnání vyřadit z důvodu neplnění součinnosti s ÚP. Pro nárok na podporu v nezaměstnanosti je třeba v posledních 2 letech před podáním žádosti o podporu splnit alespoň 12 měsíců zaměstnání (nebo náhradní doby zaměstnání, za kterou je mimo jiné považována i doba péče).

Kateřina Bulantová

26.02.2016 17:39

Olga Svozilová

(Olomoucký kraj)

Dobrý den prosím chtěla bych se zeptat syn měl průkaz ZTP/P platný do konce roku 2015 ,zažádal si o nový v prosinci roku 2015 a dotet ho ještě nemá kde se má obrátit nebo jak máme dál postupovat.Prosím chtěla bych se ještě zeptat můj syn je po těžké autonehodě upoutaný na in. vozíku protože není schopen s nohama hýbat chtěla jsem se zeptat na co má nárok a jestli je možnost pro syna zehnat nějaké bezbariové bydlení je z okresu Prostějov děkuji za vyřízení a laskavost Svozilová Olga


01.03.2016 15:29

Odpověď:

Dobrý den paní Svozilová,

lhůta na vydání rozhodnutí o průkazu OZP činí 60 dní, řízení na krajské pobočce úřadu práce se přerušuje na dobu pro zpracování posudku lékařské posudkové služby OSSZ, které trvá 45 dní, ale ze závažných důvodů lze tuto lhůtu prodloužit o 30 dní. Celková lhůta na vydání rozhodnutí tedy činí 105 dní (popř. 135 dní).

Je tedy možné, že úřad je stále ve lhůtě s vydáním rozhodnutí. Pokud si chcete ověřit, v jaké fázi úřad práce Vaši žádost o průkaz má, pak se můžete obrátit přímo na pracovníky příslušného úřadu práce.

Dále se nás ptáte, na co má syn nárok. Váš syn by si mohl zažádat také o příspěvek na péči, dále příspěvek na mobilitu či příspěvek na zvláštní pomůcku.

V případě, že je Váš syn plnoletý, nebo v průběhu následujících čtyř měsíců nabude osmnácti let, mohl by si zažádat o invalidní důchod. Bližší informace o tom, kde lze žádost nalézt  a také další užitečné informace o ID můžete nalézt zde.

Co se bezbariérového bydlení v okresu Prostějov týká, bude vhodné se obrátit přímo na bytový odbor MÚ Prostějov a informovat se přímo na úřadě, zda je možnost bezbariérového bydlení. Pokud by se jednalo o bydlení např. s pečovatelskou službou, obraceli byste se na odbor sociální.

Ivana Hájková

25.02.2016 13:16

Marie

(Zlínský kraj)

Dobrý den, ráda bych se Vás zeptala ohledně příspěvku na péči.Pečuji o mamku manžela ve 3.stupni závislosti a jsem vedena na úřadě práce, kde pobírám podporu v nezaměstnanosti.Dočetla jsem se, že můžu si můžu vylepšit penzi,pokud to nahlásím na OSSZ, že jsem pečující osoba od března 2015, je to pravda?V květnu mi končí podpora.Ráda bych se Vás ještě zeptala, zda je možné, jak mi skončí podpora, si sehnat práci a péči zajistit mezi další členy rodiny a já můžu pracovat a příspěvek na péči se mne bude připočítávat k důchodu. Děkuji za odpověď Marie


29.02.2016 13:17

Odpověď:

Dobrý den, Marie,

osobám pečujícím o příjemce příspěvku na péči se doba péče (a v některých případech i částka příspěvku na péči) zohledňuje v rámci invalidního či starobního důchodu - bližší informace o důchodu pečujících osob naleznete na našem Informačním portálu (podkapitola Důchod pečujících osob). Pro zohlednění péče v rámci SD nebo ID pečující osoby stačí, aby poskytování péče bylo nahlášeno na OSSZ do dvou let od ukončení poskytování péče (popř. při podání žádosti o ID či SD v případě, že v době podání žádosti péče stále probíhá). 

Pokud byste nastoupila do zaměstnání a péči by tedy poskytovalo více osob, popř. i nějaká sociální služba, zohledňovala by se Vám péče v rámci Vašeho důchodu pouze v případě, že byste i nadále poskytovala převážnou část péče.

Kateřina Bulantová 

16.02.2016 22:26

Jaroslav Čížek

(Středočeský kraj)

Mám dotaz k soudnímu schválení zápisu motorového vozidla na nesvéprávného. Mám nesvéprávného bratra, těžce postiženého fyzicky i mentálně a matka jako opatrovník žádá o příspěvek. Bratr musí být zapsán jako majitel vozidla. Podle toho, co jsem četl v loňském roce (2015), je tento soudní souhlas nutný, jinak auto na nesvéprávného bratra registr nepřepíše. Pracovnice úřadu práce, která naši žádost řeší, nám tvrdí, že auto na bratra zapíší i bez svolení soudu, že to nemáme vůbec řešit. Jelikož pracovnice ÚP pracuje na svém místě již dlouho a často řeší tuto otázku, je to možné. Nicméně, nikde jsem se nedočetl jako to skutečně je. Podotýkám, že bratr je dospělý, ale omezen na svéprávnosti, nezpůsobilý k jakýmkoliv právním či závazným úkonům. Ještě dotaz na to, zda je možné auto koupit o soukromé osoby. Kdesi jsem četl, že je nutné vůz pořídit pouze od autosalonu či bazaru. Pracovnice ÚP nám ale řekla, že vůz můžeme koupit od koho chceme, že to je naše věc. Stejně jako to bylo podle starého zákona do roku 2011. Opět jsem se relevantní informace nikde nedozvěděl. Děkuji za fundovanou odpověď.


18.02.2016 13:13

Odpověď:

Dobrý den, pane Čížku, 

v Poradně pro život s postižením jsme od počátku r. 2015 již několikrát řešili problém při registraci motorového vozidla na nezletilé dítě se zdravotním postižením nebo na dospělou osobu, která je omezena ve svéprávnosti, pokud je dítě (nebo osoba omezená ve svéprávnosti) příjemcem příspěvku na zvláštní pomůcku poskytovaného na zakoupení motorového vozidla.

Pracovníci registru motorových vozidel na základě velmi tvrdé a v podstatě absurdní aplikace ustanovení § 461 a § 898 nového občanského zákoníku (zákona č. 89/2012 Sb.) požadují v případě registrace vozidla na nezletilé dítě nebo osobu omezenou ve svéprávnosti souhlas opatrovnického soudu. Nicméně, v legislativním procesu je nyní novela zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, a nového občanského zákoníku, která by tuto skutečnost měla napravit, a souhlas opatrovnického soudu by tedy nebyl již nadále vyžadován. Tato novela zákona byla minulý týden schválena Poslaneckou sněmovnou ČR, nyní tedy bude postoupena Senátu ČR a po schválení Senátem bude předána k podpisu prezidentovi ČR. 

Zjišťovala jsem nynější praxi registrů motorových vozidel, v Brně mi bylo sděleno, že souhlas opatrovnického soudu s registrací vozidla prozatím stále vyžadují, v Praze souhlas vyžadují pouze v případě, že v rozsudku o opatrovnictví má osoba omezená ve svéprávnosti uvedeno, že na ni opatrovník vozidlo nesmí zaregistrovat. Pokud tuto informaci v rozsudku uvedenu nemá, stačí k registraci vozidla rozsudek o opatrovnictví. Doporučuji si tedy předem ověřit situaci přímo na registru vozidel, kde by Vaše matka registrovala vozidlo na Vašeho bratra. 

Co se týče možnosti nákupu vozidla financovaného z příspěvku na zvláštní pomůcku od soukromé osoby, tuto skutečnost zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, nijak neupravuje - a tedy ani nevylučuje, nákup vozidla od soukromé osoby tedy je možný. Nicméně je možné, že v tomto případě nepůjde žádat na finančním úřadě o vrácení DPH. 

Kateřina Bulantová

16.02.2016 08:00

Romana Žáková

(Ústecký kraj)

Dobrý den, lze pobírat soběžně rodičovský příspěvek a příspěvek na péči? Děkuji za odpověď R.Žáková


17.02.2016 14:30

Odpověď:

Dobrý den, paní Žáková,

souběh příspěvku na péči a rodičovského příspěvku je dle platné legislativy možný, resp. není legislativou vyloučen.

Kateřina Bulantová
 

30.01.2016 10:54

Zdenek

(Olomoucký kraj)

Dobrý den, můj syn si již potřetí bude žádat o příspěvek na auto. Při této třetí žádosti nám bylo sociální pracovnicí sděleno,že přijde k nám domů na tzv. sociální šetření,při minulých žádostech toto nebylo.Zajímali by mně tedy zda je někajá změna v zákoně a když ano tak podle jakého zákona se musíme podrobit sociálnímu šetření,když v minulosti to tak nebylo. děkuji za odpověď Zdenek


02.02.2016 15:44

Odpověď:

Dobrý den Zdenku,

v této věci nedošlo v zákoně k žádné změně. Pracovníci úřadu práce mají skutečně právo provést u žadatele sociální šetření. Zákonem však není stanoveno, u kterého žadatele bude šetření provedeno. Tato šetření jsou prováděna namátkou a záleží pouze na zvážení pracovníků ÚP, u kterého žadatele šetření provedou.

Příspěvek na zvláštní pomůcku je upravovaný zákonem č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, avšak posuzování majetkových a sociálních poměrů pro účely přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku je upravováno zákonem č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi.

Oprávnění vstoupit do obydlí žadatele o příspěvek na zvláštní pomůcku upravuje §63 zákonu č. 111/2006 Sb., „Zaměstnanci orgánů pomoci v hmotné nouzi jsou na základě souhlasu žadatele o dávku, příjemce dávky a osob společně posuzovaných oprávněni v souvislosti s plněním úkolů podle tohoto zákona vstupovat do obydlí, v němž tyto osoby žijí, a to s cílem provádět sociální šetření, popřípadě šetření v místě pro vyhodnocení podmínek nároku na dávky. Oprávnění k této činnosti jsou povinni prokázat služebním průkazem společně se zvláštním oprávněním vydaným příslušným orgánem pomoci v hmotné nouzi jako doložkou služebního průkazu. Toto zvláštní oprávnění obsahuje označení účelu vydání, číslo služebního průkazu, jméno, popřípadě jména, a příjmení zaměstnance a identifikační údaje vydávajícího orgánu pomoci v hmotné nouzi. O sociálním šetření, popřípadě o šetření v místě pro vyhodnocení podmínek nároku na dávky podle věty první se vždy učiní záznam ve spise.“

Ivana Hájková

28.01.2016 19:51

jitka jandová

(Jihočeský kraj)

Dobrý den,pečuji o syna 20let a zakoupila jsem motorové vozidlo a potřebuji ho upravit na převou vozíčkáře a chtěla bych se zeptat jak to bude s placením vím že dostanu nějaký příspěvek ale nevím jak to bude fungovat zda to budu muset prvně zaplatit a úřad mi to proplatí nebo to vše půjde nějakou faktůrou? Úprava vozu bude stát více jak 200 000kč a to tedy sama nemohu zaplatit nerada bych něco objednala a potom neměla na zaplacení. Tak bych potřebovala poradit jak tedy postupovat. Díky Jitka Jandová


29.01.2016 12:59

Odpověď:

Dobrý den, paní Jandová, 

příspěvek na úpravu motorového vozidla lze žádat v rámci příspěvku na zvláštní pomůcku, který poskytují pobočky úřadu práce. Tento příspěvek lze žádat i na úpravy provedené 12 měsíců před datem podání žádosti o příspěvek. Nicméně pokud nemáte nyní na úpravy finance, spíše doporučuji provést úpravy až po obdržení příspěvku, aby nedošlo k situaci, kdy byste úpravy nechala provést, a příspěvek nebyl synovi přiznán nebo by ještě řízení o příspěvku nebylo ukončeno a museli byste na jeho přiznání ještě čekat.

Kateřina Bulantová 

23.01.2016 19:57

Lída

(Jihomoravský kraj)

Dobrý den,starám se o postiženou sestru,v červnu půjdu do řádného důchodu. Jsem vedena jako 1 pečující osoba,je možné,až budu v důchodu převést jako 1 pečující osobu snachu která podniká? O sestru se budu nadále starat já s pomocí snachy. Děkuji za odpověď.


26.01.2016 15:40

Odpověď:

Dobrý den, Lído, 

i v době, kdy budete již ve starobním důchodu, můžete být vedena jako 1. pečující osoba, pokud budete sestře i nadále poskytovat péči v největším rozsahu. Pokud však převážnou většinu péče bude poskytovat vaše snacha, měla by být jako 1. pečující osoba uvedena ona. Nicméně dovolím si upozornit, že doba péče o Vaši sestru se bude Vaší snaše počítat jako doba důchodového pojištění (tzn. odpracované roky) pouze v případě, že by Vaše sestra měla II.-IV. stupeň příspěvku na péči a zároveň by s ní Vaše snacha bydlela ve společné domácnosti. 

Kateřina Bulantová

19.01.2016 09:30

Radomír

(Moravskoslezský kraj)

Dobrý den, prosím o odpověď na otázku z oblasti dotace na zakoupení auta a vrácení DPH. Spadám ještě do skupiny "starých pořádků", mám nárok si koupit a tedy požádat o příspěvek na automobil po 5 letech užívání, od poslední dotace. Když tuto možnost využiji, bude mi opět vráceno DPH, když jsem toto vrácení při koupi využil v roce 2009, při koupi automobilu? Děkuji za odpověď


20.01.2016 13:01

Odpověď:

Dobrý den, Radomíre, 

o vrácení DPH v souvislosti s nákupem motorového vozidla z příspěvku na zvláštní pomůcku lze žádat 1x za 5 let. Pokud jste tedy naposledy žádal v roce 2009, můžete novou žádost letos podat. Nadále ovšem platí, že možnost vrácení DPH je vázána na přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku.

Kateřina Bulantová

17.01.2016 20:56

Petr

(Zlínský kraj)

Dobrý den,chtěl bych se zeptat, jestli mám nárok na příspěvek na koupi motorového vozidla?Mám svalovou atrofii II.stupně Kugelber-Welander - chodím o jedné vychazkove holí ,kratší vzdálenosti (delší nepůjdu pro bolest nohou a programování v kolenou) ,pobiram mobilitu.Mám starší auto , potřebuji se denně dostávat do práce a do obchodů.Do autobusu nevystoupí.Mám průkaz ztp/p. Předem mockrát děkuji.Petr Brzobohaty


18.01.2016 14:03

Odpověď:

Dobrý den, pane Brzobohatý, 

z mojí pozice sociální pracovnice Vám bohužel nejsem schopna říci, zda na příspěvek na zvláštní pomůcku poskytovaný na zakoupení motorového vozidla máte nárok či nikoliv. Pro nárok na příspěvek se posuzuje zdravotní stav žadatele, je třeba splnit některou z následujících zdravotních indikací:

1. Zdravotní postižení uvedená v bodě 1 písm. a), b), d) až i) a l):
a) anatomická ztráta obou dolních končetin v bércích a výše,
b) funkční ztráta obou dolních končetin na podkladě úplné obrny (plegie) nebo těžkého ochrnutí,
d) funkční ztráta jedné horní a jedné dolní končetiny na podkladě úplné obrny (plegie) nebo těžkého ochrnutí,
e) ankylóza obou kyčelních kloubů nebo obou kolenních kloubů nebo podstatné omezení hybnosti obou kyčelních nebo kolenních kloubů pro těžké kontraktury v okolí,
f) ztuhnutí všech úseků páteře s těžkým omezením pohyblivosti alespoň dvou nosných kloubů dolních končetin,
g) těžké funkční poruchy pohyblivosti na základě postižení tří a více funkčních celků pohybového ústrojí s případnou odkázaností na vozík pro invalidy; funkčním celkem se přitom rozumí trup, pánev, končetina,
h) disproporční poruchy růstu provázené deformitami končetin a hrudníku, pokud tělesná výška postiženého po ukončení růstu nepřesahuje 120 cm,
i) anatomická ztráta dolní končetiny ve stehně s krátkým pahýlem bez možnosti oprotézování nebo exatrikulace v kyčelním kloubu,
l) anatomická ztráta dolní končetiny ve stehně s možností oprotézování.
2. Těžká nebo hluboká mentální retardace a stavy na rozhraní těžké mentální retardace.

Zdravotní stav posuzuje posudkový lékař OSSZ.

Kateřina Bulantová

14.01.2016 14:35

Jana

(Jihomoravský kraj)

Dobrý den ,chtěla bych se zeptat ,přšel moji matce nová žadost o příspěvek na mobilitu tu ma doložit do konce ledna zajímalo by mě ,když ji to tam pošlu to zase příjde paní z UP a bude zase přeskoumavat stav na mobilitu zase u ní doma nebo se to delá papírově doloží ,děkuji Jana


18.01.2016 12:33

Odpověď:

Dobrý den, Jano, 

příspěvek na mobilitu závisí pouze na nároku na průkaz ZTP nebo ZTP/P, pokud tedy maminka má tento průkaz platný (v minulém roce si ho vyměnila), může o příspěvek požádat. Zdravotní stav maminky nebude z hlediska nároku na příspěvek na mobilitu posuzován; posouzení zvládání základních životních potřeb (mobilita, orientace atd.) v domácnosti se provádí pouze u příspěvku na péči.

Kateřina Bulantová 

13.01.2016 16:08

milan

(Moravskoslezský kraj)

Dobrý den, maminka je upoutána na lůžko.Je jí 90 let.Má průkaz ZTP.Na úřadu mi bylo řečeno,že nemá jako ležák nárok na příspěvek na mobilitu.Co je na tom pravdy? děkuji za odpověd


14.01.2016 12:53

Odpověď:

Dobrý den, Milane, 

pro nárok na příspěvek na mobilitu je třeba dle zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, splnit následující podmínky:

Nárok na příspěvek na mobilitu má osoba starší 1 roku, která má nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením označený symbolem „ZTP“ nebo „ZTP/P“ který byl přiznán podle předpisů účinných od 1. ledna 2014, opakovaně se v kalendářním měsíci za úhradu dopravuje nebo je dopravována a nejsou jí poskytovány pobytové sociální služby podle zákona o sociálních službách v domově pro osoby se zdravotním postižením, v domově pro seniory, v domově se zvláštním režimem nebo ve zdravotnickém zařízení ústavní péče.

Zákon nestanovuje, že by osoby upoutané na lůžko na příspěvek neměly nárok, pouze v případě dlouhodobé hospitalizace (celý kalendářní měsíc) je zastavena výplata příspěvku.

Kateřina Bulantová

12.01.2016 12:12

Miloslav Kubík

(Jihomoravský kraj)

Dobrý den,mám vyřízenou průkazku ZTP dne 15.7. 2015.Mám opětovně žádat o příspěvek na mobilitu (400 kč)??Průkazku mám určenou na 10 let?


12.01.2016 14:04

Odpověď:

Dobrý den, pane Kubíku,

záleží na tom, kdy jste podával žádost o příspěvek na mobilitu naposledy. Pokud jste žádost podával v roce 2012 nebo začátkem roku 2013, pak musíte žádost o příspěvek podat i v roce 2016 (do konce ledna, abyste nepřišla o částku za tento měsíc). Pokud jste poslední žádost o příspěvek na mobilitu podával koncem roku 2013 a o žádosti bylo rozhodnuto až v roce 2014 nebo jste žádal později (rok 2014 nebo 2015), pak žádost o příspěvek podávat nemusíte.

Pokud si nejste jist, kdy jste o příspěvek naposledy žádal, doporučuji se telefonicky informovat na pobočce Úřadu práce dle místa Vašeho trvalého bydliště.

Kateřina Bulantová

11.01.2016 12:16

Alena

(Jihočeský kraj)

Dobrý den, když mám vyměněnou průkazku ZTP - přiznanou na trvalo, musím nyní v lednu podat znovu i žádost na mobilitu? Děkuji, Alena


12.01.2016 14:03

Odpověď:

Dobrý den, Aleno, 

záleží na tom, kdy jste podávala žádost o příspěvek na mobilitu naposledy. Pokud jste žádost podávala v roce 2012 nebo začátkem roku 2013, pak musíte žádost o příspěvek podat i v roce 2016 (do konce ledna, abyste nepřišla o částku za tento měsíc). Pokud jste poslední žádost o příspěvek na mobilitu podávala koncem roku 2013 a o žádosti bylo rozhodnuto až v roce 2014 nebo jste žádala později (rok 2014 nebo 2015), pak žádost o příspěvek podávat nemusíte.

Pokud si nejste jista, kdy jste o příspěvek naposledy žádala, doporučuji se telefonicky informovat na pobočce Úřadu práce dle místa Vašeho trvalého bydliště.

Kateřina Bulantová

06.01.2016 11:09

Veronika

(Jihomoravský kraj)

Dobrý den ráda bych se informovala jestli je možné pečovat o více osob u jednoho člověka. Sama jsem maminka ,která celoděně pečuji o své handicapované dítě od narození,ted ještě se starám o babičku která nemůže na nohy.Můžu pečovat o dvě osoby ve stejné domácnosti?Je to vůbec možné.Děkuji za informace


06.01.2016 12:43

Odpověď:

Dobrý den, Veroniko, 

péče o více osob poskytovaná jednou osobou není legislativou nijak vyloučena ani omezena, záleží tedy pouze na tom, zda pečující osoba péči o více osob zvládne a zda je péče jednou osobou zajištěna dostatečně, nebo zda je třeba zajistit i další pečující osobu nebo sociální službu (v některých případech může být třeba dopomoc více než jedné osoby).

Kateřina Bulantová

17.12.2015 16:21

jana

(Královéhradecký kraj)

Dobrý den,ráda bych se zeptala jak mám postupovat.PID+příslěvek na péči +400,-Kč mi chodí na účet.Ráda bych,aby mi chodily na jiný,kam se mám obrátit mám napsat do Prahy?Nebo stačí na obvod?Musí být podpis v žádosti nějak ověřen?Děkuji za odpověď Jana-Žacléř


21.12.2015 18:45

Odpověď:

Dobrý den, Jano,

změnu účtu, na který Vám má být vyplácen příspěvek na péči a příspěvek na mobilitu, lze pobočce úřadu práce nahlásit pomocí formuláře Ostatní  - Hlášení změn - změna výplaty dávky (dole v seznamu formulářů na webu MPSV). Pro změnu čísla účtu pro výplatu důchodu použijte formulář Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet v České republice, formulář je dostupný na webu ČSSZ. Dle mého názoru nemusí být podpis na formulářích ověřen, nicméně doporučuji si toto ještě ověřit např. telefonicky přímo na ÚP a OSSZ.

Kateřina Bulantová

12.12.2015 14:42

Anna ILJAŠEVIČOVÁ

(Moravskoslezský kraj)

Dobnrý den, jsem trvale poškozená po oberaci kyčli a chodím o 2 Fr hllích, Potéto operaci jsem zůstala ocrnutá / poščkozené , vazy a vlášetnice, je mi67 letú /Kde při operaci mi bez mého souhlasu proslužovali nohu, údajně jsem ji měla krátkou, ale doposud mi to kikdy neřekli ani při operaci první kyčle, až ksyž jsem si stěžovaqla, po druhé operaci - pravé kyčle. První byla v pořádku. že nemohu pro bolesti spát, dokonce mi nechtěli dát ani prášek na spaní, až při vizite, mi to doktor napsal.Od té doby nechodíom , ztrácím pamět-zapomínám. Prosím napište na jaké fin prostředky mám nárok. Děkuji


16.12.2015 20:03

Odpověď:

Dobrý den, paní Iljaševičová, 

z mojí pozice Vám bohužel nebudu schopna říci, na jaké finanční prostředky byste mohla mít nárok. Mohu Vás pouze informovat o tom, jaké dávky stát v souvislosti se zdravotním stavem (resp. zdravotním postižením) poskytuje - lze zažádat o některý z příspěvků pro zdravotně postižené - příspěvek na péči, příspěvek na mobilitu či příspěvek na zvláštní pomůcku. 

Další dávkou, kterou stát v souvislosti se zdravotním stavem poskytuje, je invalidní důchod, nicméně tento již nelze žádat po dosažení věku 65 let, Vy jej tedy získat již nemůžete.

Pokud byste měla dotaz k některým z výše uvedených dávek či byste chtěla nějak doplnit, či upřesnit svůj dotaz, můžete se na nás samozřejmě znovu obrátit - buď vložením nového dotazu do naší internetové poradny, nebo kontaktováním naší bezplatné poradenské linky 800 100 250 (v provozu v pracovní dny v pondělí a středu od 9 do 13 hodin a v úterý a čtvrtek od 12 do 16 hodin).

Kateřina Bulantová

11.12.2015 15:00

anonym

(Královéhradecký kraj)

Dobrý den! Naše 17.letá postižená dcera studuje 2. rokem střední školu. Já, matka, pobírám celou dobu péči. Dřív byl uznán III.stupeň, nyní přes 2 roky II.stupeň, ale došlo ke zhoršení zdrav. stavu a předpokládá se zase III. stupeň. Dcera je závislá např. na odvozu ze školy. Jak dlouho budu péči pobírat, jaké změny nás čekají kolem jejích 18.narozenin a kdy bude mít ona invalidní důchod? A co z toho plyne pro mě? Děkuji Z.


16.12.2015 15:33

Odpověď:

Dobrý den,

při dosažení věku 18 let by mělo dojít k přezkoumání nároku na příspěvek na péči, protože od tohoto věku jsou jiné podmínky pro přiznání jednotlivých stupňů příspěvku (jiný počet základních životních potřeb u jednotlivých stupňů); bližší informace o příspěvku včetně podmínek před a po dosažení věku 18 let naleznete na našem Informačním portálu. Pobočka ÚP by řízení o přezkoumání nároku na příspěvek měla zahájit sama, tzv. z moci úřední.
Platnost rozhodnutí (tzn. jak dlouho bude dcera příspěvek pobírat) je stanovována individuálně, záleží na předpokládaném vývoji zdravotního stavu, může být stanovena i platnost trvalá.
O invalidní důchod lze zažádat 4 měsíce před dosažením věku 18 let, žádá se na OSSZ dle místa trvalého bydliště.
Co se týče toho, co z výše uvedených informací plyne pro vás, nejsem si jista, na co konkrétně se ptáte. Pokud však váš dotaz upřesníte, ráda vám jej zodpovím. Upřesnit svůj dotaz můžete buď vložením nového dotazu do naší internetové poradny, nebo kontaktováním naší bezplatné poradenské linky 800 100 250 (v provozu v pracovní dny v pondělí a středu od 9 do 13 hodin a v úterý a čtvrtek od 12 do 16 hodin).

Kateřina Bulantová
 

06.12.2015 17:50

Eva

(Středočeský kraj)

dobrý den,zajímalo by mne na jaký příspěvek má manžel nárok je po 2 mozkových mrtvicích,levá ruka nepohyblivá,skoro nemluví nejvíce 5 slov před dvěma roky přišel o nohu a nyní i o druhou.nyní je na doléčení...má průkaz ZTP/P nevím kdo mi napíše poukaz na speciální postel-sám se zatím neposadí,je na plenách..?díky


08.12.2015 13:58

Odpověď:

Dobrý den, Evo, 

z Vašeho dotazu bohužel není zcela jasné, jaký příspěvek máte na mysli. Pokud se jedná o nějaký příspěvek pro zdravotně postižené (příspěvek na péči, na mobilitu či příspěvek na zvláštní pomůcku), doporučuji prostudovat informace z našeho Informačního portálu a zkusit na pobočce úřadu práce o příspěvek požádat, v naší poradně Vám ovšem nejsme schopni říci, zda na konkrétní příspěvek manžel má či nemá nárok. 

Co se týče Vašeho druhého dotazu, o předepsání polohovacího lůžka můžete požádat manželova ošetřujícího lékaře (ortoped, neurolog nebo rehabilitační lékař), předpis pak ještě schvaluje revizní lékař zdravotní pojišťovny. Pokud by částka od zdravotní pojišťovny nepokryla celou cenu lůžka nebo by pojišťovna úhradu zamítla, můžete zkusit obrátit se na některou z nadací.

Kateřina Bulantová 

01.12.2015 12:19

Bohuslav Kačín

(Hlavní město Praha)

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, do kdy má být podána žádost o příspěvek na mobilitu v r. 2016 a jestli jsou již k dispozici blankety na tuto žádost. Děkuji S pozdravem Dr. B. Kačín


02.12.2015 14:43

Odpověď:

Dobrý den,

žádost o příspěvek na mobilitu lze podat až po 1.1.2016. Doporučuji podat žádost už v průběhu ledna, abyste nepřišel o částku příspěvku za leden. Formulář žádosti najdete na webu MPSV. V seznamu formulářů na tomto webu najdete i žádost o příspěvek na mobilitu.

praktikantka Dominika Miková

odborný dohled Kateřina Bulantová

29.11.2015 20:07

eliška

(Zlínský kraj)

Dobrý vecer chtěla bych se zeptat mam plny invalidní duchod tupně a pracovní neschopnost 70%. od listopadu pracuji v chráněné dílně jako dispečer pro zákazníky sem 1 kategorii co je nejlehčí práce vzhledem k memu zdravotnímu stavu smlouvu mam na 40 hodin týdně každý den mě vozí do práce maminka která je na peci tu mam 2 stupeň zda nepřijdu o důchod a peci. je mi 26 let dekuji za odpověď. Eliška


02.12.2015 13:31

Odpověď:

Dobrý den, Eliško,

výdělečná činnost při pobírání žádného stupně invalidního důchodu ani příspěvku na péči zákonem není omezená. Záleží na Vašem zdravotním stavu, jakou práci a v jakém rozsahu zvládnete.  Může ale dojít k snížení stupně invalidního důchodu. Při Vašem stupni invalidity je totiž potřebné rozlišit, jestli jste nebo nejste schopná pracovat za zcela mimořádných podmínek; tato informace je napsaná ve Vašem posudku o invaliditě.

Podle vyjádření úseku metodiky LPS ČSSZ, může totiž u osoby, která je invalidní ve III. stupni a není schopna práce za zcela mimořádných podmínek (tuto informaci zjistíte z posudku o invaliditě), dojít ke snížení stupně invalidního důchodu z III. na II., pokud tato osoba pracuje na vyšší pracovní úvazek.

praktikantka Dominika Miková

odborný dohled Kateřina Bulantová

29.11.2015 18:35

jitka jandová

(Jihočeský kraj)

Dobrý den,dostala jsem příspěvek na osobní vozidlo pro mého syna a proti jeho výši jsem podala odvolání chtěla bych se zeptat zda je nějaká doba do které by úřad odvolání měl vyřešit. Díky za odpověď Jitka Jandová


02.12.2015 13:04

Odpověď:

Dobrý den, paní Jandová,

standardní lhůta na vyřízení odvolání je dle správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb.) a zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení (zákon č. 582/1991 Sb.) 105 kalendářních dnů - 30 dnů Úřad práce (možnost změny rozhodnutí po podání odvolání), 30 dnů MPSV a 45 dnů lékařská posudková komise ČSSZ. 

Lhůty MPSV a LPS ČSSZ mohou být prodlouženy každá o 30 dnů ve složitějších případech, maximální lhůta na vyřízení odvolání tedy činí 165 kalendářních dnů.

Kateřina Bulantová 

29.11.2015 11:27

Pavel

(Hlavní město Praha)

Dobrý den chci se zeptat,jestli je možné při tom, když pobírám invalidní důchod (plný) a příspěvek na péči v částce 8000 Kč si k tomu přivydělat ? Děkuji Pavel


02.12.2015 12:00

Odpověď:

Dobrý den, Pavle, 

výdělečná činnost při pobírání žádného ze stupňů invalidního důchodu ani příspěvku na péči zákonem nijak omezena není, co se týká výše výdělku, rozsahu pracovního úvazku, ani typu pracovního poměru (pracovní smlouva, dohoda o pracovní činnosti, dohoda o provedení práce či podnikání na živnostenský list). Omezením může být pouze Váš zdravotní stav - tedy je potřeba vykonávat takovou práci, kterou s ohledem na zdravotní stav zvládáte.

Nicméně u invalidního důchodu III. stupně je ještě třeba rozlišit, zda je osoba schopna či neschopna výdělečné činnosti za zcela mimořádných podmínek. Podle vyjádření úseku metodiky LPS ČSSZ, může totiž u osoby, která je invalidní ve III. stupni a není schopna práce za zcela mimořádných podmínek (tuto informaci zjistíte z posudku o invaliditě), dojít ke snížení stupně invalidního důchodu z III. na II., pokud tato osoba pracuje na vyšší pracovní úvazek.

V praxi jsme se však dosud setkali s odebráním nebo snížením stupně invalidního důchodu z důvodu, že osoba vykonávala výdělečnou činnost, pouze v několika ojedinělých případech. Pokud byste nastoupil do práce a skutečně by došlo ke snížení stupně invalidního důchodu, měl byste samozřejmě právo podat proti tomuto rozhodnutí námitku, popř. správní žalobu (v případě neúspěchu námitky). Pokud má osoba v posudku o invaliditě uvedeno, že není schopna výdělečné činnosti za zcela mimořádných podmínek, ale subjektivně se domnívá, že výdělečné činnosti schopna je, lze zvážit podání opravných prostředků i z tohoto důvodu (změna posudku z "není schopen" na "je schopen").

Kateřina Bulantová

16.11.2015 19:58

Dagmar Rybecká

(Jihomoravský kraj)

Dobrý den obracím se na Vás s dotazem. Pečuji o 30 letého postiženého syna ve III. stupni. Chci požádat o příspěvek na auto, abych jej mohla dopravovat na rehabilitace, k lékařům atd. Pokud by byl příspěvek schválen a auto jsme zakoupili jaké povinnosti máme a může syn v určitých případech dostat sanitku na převoz nebo ne. Děkuji za odpověď. Rybecká Dagmar


19.11.2015 15:28

Odpověď:

Dobrý den, paní Rybecká, 

povinnosti příjemce příspěvku (tedy Vašeho syna) v souvislosti s příspěvkem na zvláštní pomůcku poskytovaným na zakoupení motorového vozidla, resp. siutace, kdy je třeba příspěvek nabo jeho poměrnou část vrátit, jsou dány v § 12 zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, jedná se o tyto povinnosti:

Vyplacený příspěvek na zvláštní pomůcku nebo jeho poměrnou část je osoba, které byl tento příspěvek vyplacen, povinna vrátit, jestliže

  • nepoužila tento příspěvek do 3 měsíců ode dne jeho vyplacení nebo ve lhůtě stanovené krajskou pobočkou Úřadu práce na pořízení zvláštní pomůcky
  • nepoužila vyplacený příspěvek v plné výši do 3 měsíců ode dne jeho vyplacení nebo ve lhůtě stanovené krajskou pobočkou Úřadu práce
  • v období před uplynutím 120 kalendářních měsíců po sobě jdoucích ode dne vyplacení příspěvku poskytnutého na pořízení motorového vozidla přestala být vlastníkem zvláštní pomůcky
  • v období před uplynutím 120 kalendářních měsíců po sobě jdoucích ode dne vyplacení příspěvku poskytnutého na pořízení motorového vozidla přestala zvláštní pomůcku užívat (s výjimkou případu, kdy osoba se přestala opakovaně dopravovat nebo pozbyla schopnost být převážena motorovým vozidlem z důvodu změny zdravotního stavu)
  • se přestala opakovaně dopravovat nebo přestala být schopna převozu motorovým vozidlem
  • použila příspěvek v rozporu s rozhodnutím o jeho přiznání, nebo
  • se prokáže, že osoba, uvedla v žádosti o příspěvek na zvláštní pomůcku nepravdivé nebo zkreslené údaje.

Přeprava příjemce výše uvedeného příspěvku sanitkou, není výše uvedeným ani jiným zákonem nijak upravena (tzn. ani vyloučena); zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, který přepravu sanitkou upravuje, v § 36 pouze stanoví, že nárok na přepravu sanitkou má osoba, jejíž "zdravotní stav neumožňuje přepravu běžným způsobem bez použití zdravotnické dopravní služby". Zdravotní stav posuzuje lékař, který dopravu předepisuje.

Kateřina Bulantová

13.11.2015 08:32

JINDRA

(Zlínský kraj)

Dobry den,prosím muže dítě ,které dostává příspěvek na péči navštěvovat školku?A pokud ano je stanoven počet hodin? Děkuji za odpověd'.


19.11.2015 15:12

Odpověď:

Dobrý den, Jindro, 

u dětí, které pobírají příspěvek na péči, není docházka do mateřské školy zakázána ani nijak omezena. 

Kateřina Bulantová

09.11.2015 19:34

Stáňa Burešová

(Jihomoravský kraj)

prozatím jsme se v naší poradně nesetkaly s případem, kdy by byl příspěvek na mobilitu přiznán trvale, ve všech rozhodnutích o tomto příspěvku, které jsme doposud měly k dispozici, bylo uvedeno konkrétní datum (většinou 31.12.2015). Doporučuji tedy oslovit pobočku úřadu práce a zde zjistit, zda musíte i vy podávat novou žádost o příspěvek.Dobrý den. Mám mobilitu od 12/2013 přiznanou do TRVALE, týká se i mě povinnost podat po novém roce znovu žádost o mobilitu? Stáňa


13.11.2015 12:07

Odpověď:

Dobrý den, paní Burešová, 

prozatím jsme se v naší poradně setkaly s případem, kdy by byl příspěvek na mobilitu přiznán trvale, pouze jednou (jedna z našich klientek tuto informaci uvedla ve svém dotazu v internetové poradně). Nicméně, ve všech rozhodnutích o tomto příspěvku, které jsme doposud měly k dispozici, bylo uvedeno konkrétní datum (většinou 31.12.2015). Doporučuji tedy oslovit pobočku úřadu práce a zde zjistit, zda musíte i vy podávat novou žádost o příspěvek.

Kateřina Bulantová

07.11.2015 16:06

Zdeněk Liška

(Jihomoravský kraj)

Můj šéf ve firmě mě poprosil abych zjistil, jaké kroky je potřeba udělat, aby mi mohl nechat nainstalovat plošinu u schodů ke vstupním dveřím do firmy. Celou akci chce realizovat během příštího roku. Bude mi nápomocen, ale kvůli svým pracovním povinnostem se tomuto tématu nemůže věnovat, tak mne poprosil, at vyvinu vlastní iniciativu. Jak získat kompenzační pomůcku pro vlastní potřebu s tím už mám vlastní zkušenost. Netuším však jak to funguje v případě používání kompenzační pomůcky v prostorách pracoviště. Děkuji za jakoukoliv poskytnutou informaci a přeji hezký den Zdeněk Liška 776 698 772


13.11.2015 11:51

Odpověď:

Dobrý den, pane Liško, 

Váš dotaz dosud řešíme s metodikem úřadu práce, jakmile budeme mít konečnou odpověď, ozveme se Vám. 

Kateřina Bulantová

24.10.2015 18:09

dana

(Plzeňský kraj)

dobrý den mám dotaz můj manžel je po operaci srdce má srdeční pumpu napájena baterii přes břišní kabel a proto se nemůže koupat jen sprchovat ze zvláštní sprchovou taškou.Doporučili nám sprchový kout.chtěla bych se zeptat jestli má nárok na příspěvek na sprchový kout Děkuji


29.10.2015 13:15

Odpověď:

Dobrý den, Dano, 

naprosto chápu, že je zdravotní stav Vašeho manžela jistě závažný, nicméně příspěvek na zvláštní pomůcku, ze kterého lze hradit stavební práce spojené s úpravou koupelny a WC (nikoli však sprchový kout samotný), poskytují pobočky úřadu práce pouze osobám s těžkými vadami nosného a pohybového ústrojí – bližší informace o příspěvku včetně zdravotních indikací naleznete na našem Informačním portálu.

Můžete se však zkusit obrátit s žádostí o příspěvek na nadace, které poskytují příspěvky i v této oblasti.

Kateřina Bulantová 

20.10.2015 18:58

Bedřich

(Pardubický kraj)

Dobrý den, dne 31. ledna 2016 mně končí platnost příspěvku na péči (2. stupeň 4.000,-). Musím o nový posudek zažádat sám, nebo budu vyzván Úřadem práce? Jedná se mi o to, že jsem byl vyzván mobilním operátorem o předložení posudku ohledně slev na volání v roce 2016 a déle, neboť ten stávající skončí k poslednímu lednu roku 2016. Děkuji za info.


27.10.2015 16:45

Odpověď:

Dobrý den Bedřichu,

úřad práce zahajuje řízení sám z moci úřední, pokud však nový posudek potřebujete Vy pro další účely, je vhodné úřad informovat a to s dostatečným předstihem, aby úřad stihl dokončit co nejdříve řízení a vydat rozhodnutí.

V případě, že potřebujete tento posudek pro další účely, můžete zkusit na příslušný úřad zavolat a informovat se, zda již řízení začalo. Pokud nezačalo, můžete zkusit zvážit podání zcela nové žádosti o změnu výše příspěvku.

Ivana Hájková

17.10.2015 07:19

Daniela

(Karlovarský kraj)

Dobrý den, po internetu koluje informace, že s výměnou průkazů ZTP a ZTP/P je nutné podat i novou žádost o příspěvek na mobilitu, přičemž ÚP nemusí žadatele na tuto skutečnost upozornit. Při výměně průkazu ZTP jsem obdržela novou kartičku s platností na dalších 10 let a příspěvek na mobilitu dostávám zatím pravidelně. Myslela jsem (a určitě nejsem sama), že příspěvek na mobilitu bude rovněž automaticky dál pokračovat po dobu trvání platnosti nového průkazu ZTP. V rozhodnutí o přiznání příspěvku na mobilitu je však skutečně uvedeno, že se přiznává na dobu do 31.12.2015, stejně jako průkazy ZTP, jejichž platnost měla být k tomuto datu ukončena. Děkuji za odpověď.


22.10.2015 21:53

Odpověď:

Dobrý den Danielo,

bohužel jsem ve Vašem dotazu nenašla uvedený žádný dotaz, proto Vám odpovím pouze obecně.

Na příspěvek na mobilitu může mít nárok pouze osoba, která je držitelem platného průkazu ZTP či ZTP/P. V případě, kdy osoba platný průkaz nemá, ztrácí tak nárok na příspěvek na mobilitu.

V případě, že máte příspěvek na mobilitu přiznaný do 31. 12. 2015, pak je skutečně nutné podat si novou žádost.

Ivana Hájková

16.10.2015 08:10

Michaela Janoušková

(Moravskoslezský kraj)

29.9.15 mi přišly na účet peníze od ÚP-příspěvek na zakoupení vozidla. Auto jsem hned objednala a zaplatila zálohu, bude ale až koncem ledna 16, což jsou skoro 4 měsíce.Na rozhodnutí jsem našla dobu 120 dnů, jinde ale 6 měsíců. Bohužel se nemůžu dovolat mé úřednici. Jaká je, prosím, lhůta na nákup auta? Moc děkuji


20.10.2015 16:17

Odpověď:

Dobrý den paní Janoušková,

finanční příspěvek, který jste od úřadu obdržela, je nutné využít v plné výši do tří měsíců ode dne jeho vyplacení nebo ve lhůtě stanovené krajskou pobočkou úřadu práce.

V případě, že byste příspěvek nevyužila ve lhůtě tří měsíců, byla byste povinna vrátit tento příspěvek či jeho poměrnou část.

Vaši situaci je vhodné řešit s pracovníky úřadu. Pokud se nemůžete zkontaktovat se svojí úřednicí, zkuste kontaktovat některého kolegu či nadřízeného pracovníka této úřednice. Celou situaci pracovníkům vysvětlete a zkuste se společně dohodnout na vhodném řešení.

Ivana Hájková

15.10.2015 20:17

jiří stehlík

(Hlavní město Praha)

dobrý den,potřeboval bych poradit,rozhodl jsem se zakoupit pomůcku na cvičení obleček therasuit,při mé diagnoze DMO postižení všech končetin se mi osvědčil.hradit si ho budu ze svých finančních zdrojů tudíž bez příspěvku.částka je dost vysoká,proto by mě zajímalo jestli můžu žádat vrácení dph 21%děkuji za odpověď


20.10.2015 16:14

Odpověď:

Dobrý den pane Stehlíku,

žádat o vrácení DPH lze pouze u motorového vozidla. Můžete se zkusit obrátit na pracovníky finančního úřadu, zda nevědí o jiné možnosti, jak DPH získat zpět.

Ivana Hájková

13.10.2015 16:19

Marie Krámová

(Karlovarský kraj)

Vážená poradno vozíčkářů, potřebovala bych vědět, zda existuje nějaká závislost při stanovení výše příspěvku na péči spolu s počtem deseti hledisek nezvladatelných úkonů hendikopovaného jedince. Děkuji Vám Marie Krámová mob. :723 761 870.


19.10.2015 21:34

Odpověď:

Dobrý den paní Krámová,

výše příspěvku i jeho stupeň opravdu závisí na počtu nezvládnutých životních potřeb. Čím více základních životních potřeb dotyčná osoba nezvládá, tím vyšší je stupeň příspěvku a jeho částka.

 

Výše příspěvku na péči se stanovuje ve čtyřech stupních. Jednotlivé stupně a závislost na základních životních potřebách můžete nalézt zde.

Ivana Hájková

13.10.2015 13:55

Zdeňka Volejníková

(Pardubický kraj)

Pro svou postiženou maminku potřebuji schodolez je ležák na plínách a ven z bytu je to přes 30 schodů více jak 1,5 roku nebyla venku, dostala zamítavé rozhodnutí své žádosti na příspěvek, je ji 85 let s nadváhou a po zlomeninách obou stehenních kostí, parkinsna, po infarktech neoperovatelná


19.10.2015 21:32

Odpověď:

Dobrý den paní Volejníková,

z Vašeho dotazu není jasné, kde jste o příspěvek žádala, nicméně předpokládám, že jste žádala o příspěvek na zvláštní pomůcku na úřadu práce.

v případě, že Vaše maminka dostala rozhodnutí o nepřiznání příspěvku, máte možnost se ve lhůtě 15 dní od doručení tohoto rozhodnutí odvolat. Vzor odvolání můžete nalézt zde.

Pokud by pro Vás ani odvolání nebylo vyřešeno kladně, nebo pokud Vám již vypršela lhůta pro odvolání, můžete zkusit zažádat o finanční částku některou z nadací

Ivana Hájková

13.10.2015 09:42

Pavla

(Ústecký kraj)

Dobrý de. Obracím se na vás s dotazem ohledně mého důchodu.Je mi 30 let a do svého zdravotního problému jsem nepracovala jinak než brigádně a byla jsem na mateřské dovolené. V roce 2011 mi našli nádor na hrudní páteři v míše. Musela jsem na operaci a mám trvalé následky. poškozenou míchu, necitelnou levou nohu, bolesti zad, sindrom zadních provazců, močovou inkontinenci a problémy s krční páteří atd. Na první rok jsem dostala částečný důchod ve výši 3050,- Kč měsíčně. Po té na 3 roky plný důchod ve výši 3800,- Kč( částka se každý rok malinko mění). Ale nyní mi dali doživotní, plný důchod a částka mi zůstala 3900,-. Jsem samoživitelka dvou dětí a zdá se mi ta částka malá. Proto se chci zeptat zda je možné mít, tak nízký invalidní důchod. Děkuji mnohokrát za váš čas!


19.10.2015 21:30

Odpověď:

Dobrý den Pavlo,

skutečně je možné, aby Váš invalidní důchod byl ve výši 3.900,- Kč. Částka invalidního důchodu se odvíjí z bývalých výdělků. Pokud jste tedy pracovala pouze jako brigádnice a poté byla na „mateřské dovolené“, tyto doby se nezapočítávají do potřebné doby pojištění.

Mohla byste zkusit zažádat o dávky státní sociální podpory či dávky pomoci v hmotné nouzi.

Ivana Hájková

12.10.2015 14:33

Marta

(Hlavní město Praha)

Dobrý den, bylo-li mi zamítnuto zvýšení příspěvku na péči i odvolací komisí MPSV a nechci-li podávat správní žalobu k soudu, za jak dlouho po zamítnutí smím podat novou žádost o zvýšení příspěvku na péči? Děkuji za odpověď, Marta


16.10.2015 20:39

Odpověď:

Dobrý den Marto,

ze zákona není stanovena žádná lhůta, kdy lze podat novou žádost o příspěvek na péči. Obecně se nová žádost podává ve chvíli, kdy dojde ke změně zdravotního stavu.

V případě neúspěchu v odvolacím řízení je vhodné využít správní žaloby (vzor můžete nalézt zde). Je to správný postup, který lze uplatnit i na základě stanovení zákona. Při využití správní žaloby bude posuzovat Váš zdravotní stav jiný posudkový lékař, než který posuzoval v odvolacím řízení. Zda správní žalobu skutečně podáte či ne je však pouze na Vašem zvážení.

Ivana Hájková

12.10.2015 10:24

Hlavinkova Romana

(Zlínský kraj)

Prosím o radu.Máme 17letou tělesné postiženou dceru.V roce 2016 nám konci 5 léta lhůta na auto a rádi bychom pořídili nové,ale dceři bude 18 let a bude se řešit nesvepravnost.Mužů prodat auto dřív než ji bude se18 s tím ze bude muset vrátit pomernou část příspěvků a auto by bylo psáno na jednoho z rodičů nebo je nějaký nový zákon podle kterého to již nejde a auto musí být psáno na ni.


16.10.2015 20:35

Odpověď:

Dobrý den paní Hlavinková,

příspěvek na zvláštní pomůcku poskytovaný na zakoupení motorového vozidla byste vraceli v případě, že by auto bylo prodáno před uplynutím pětileté lhůty, vracení příspěvku tedy nesouvisí s věkem dítěte.

Protože zmíněný příspěvek bude pobírat Vaše dcera, jelikož právě jí je určený, je nezbytné, aby byl automobil psaný na ni.

Ve své zprávě uvádíte, že se bude řešit nesvéprávnost dcery. Ráda bych upřesnila, že na základě nového občanského zákoníku již nelze osobu zcela zbavit svéprávnosti, svéprávnost lze pouze omezit.

Ivana Hájková

07.10.2015 12:47

Eva Reifová

(Ústecký kraj)

Dobrý den, vyměnila jsem průkaz ZTP na ÚP a byl mi dán formulář Žádost o příspěvek na mobilitu , který mám zaslat nebo předat vyplněný 12/2015. Kamarádka byla na ÚP asi 2 týdny předemmnou a formulář nedostala. Mění se něco snad od 1.1.2016? Má si formulář někde stáhnout? Přeci jen na ÚP je to 23 km. Děkuji za odpověď a přeji hezké dny. Eva


13.10.2015 18:43

Odpověď:

Dobrý den Evo,

na základě Vámi uvedených informací Vám mohu pouze sdělit, že v oblasti žádostí o příspěvek na mobilitu se od 1. 1. 2016 nic nemění. Je možné, že pracovníci úřadu práce posoudili Vaši situaci tak, že byste mohla mít na tento příspěvek nárok a proto Vám žádost doporučili podat.

Formulář žádosti o příspěvek na mobilitu můžete nalézt také na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí, kde zvolíte možnost „Žádost o příspěvek na mobilitu“.

Ivana Hájková

02.10.2015 16:49

eriks

(Zlínský kraj)

dobry den chtěla bych se zeptat zda mi po priznani prezkouvani muzou dat peci 8000 kc trvale když ve 26 letech davaji castky trvale pokud se nezmeni zakon


08.10.2015 16:31

Odpověď:

Dobrý den,

zda by Vám mohl být příspěvek přiznaný trvale, musí posoudit lékař.

Výše příspěvku na péči, který je přiznaný trvale, se může skutečně obecně změnit ve chvíli, kdy dojde ke změně legislativy. Více informací ohledně příspěvku na péči můžete nalézt zde

Ivana Hájková

24.09.2015 17:06

Petr

(Moravskoslezský kraj)

Dobrý den, jsem invalida na vozíku a v roce 2013 mi byl přiznán příspěvek na nákup osobního vozu. Můj dotaz zní, jestli je možné prodat stávající vůz na který byl použit příspěvek a tyto peníze použit na nákup jiného vozu. Ptám se z toho důvodu jelikož můj zdravotní stav se zhoršil a do stávajícího vozu se dostávám s velkými obtížemi a do jiného vozu bych se dostával bez obtíží. Za odpověď předem děkuji. Petr


01.10.2015 22:48

Odpověď:

Dobrý den Petře,

vzhledem k tomu, že k prodeji automobilu dojde dříve než po uplynutí 120 měsíců, vznikne Vám povinnost vrátit příspěvek na pořízení motorového vozidla. Jakmile dostanete rozhodnutí o vrácení poměrné části příspěvku, můžete úřad práce požádat o prominutí tohoto vrácení. Jakmile dostanete rozhodnutí od úřadu o prominutí vrácení poměrné částky příspěvku, anebo částku vrátíte, pokud Vám vrácení nebude prominuto, můžete podat novou žádost o příspěvek na pořízení motorového vozidla. O další příspěvek na pořízení motorového vozidla budete moci požádat opět po uplynutí doby deseti let od vyplacení tohoto nového příspěvku.

Ivana Hájková

24.09.2015 13:55

Koka

(Karlovarský kraj)

Vrátil jsem se po delší době že zahraničí z důvodu péče o maminku. Potřebuji vědět na co mám nárok a jak postupovat! Maminka je ležák a jsem úplně na začátku. Děkuji za všechny informace.


01.10.2015 20:55

Odpověď:

Dobrý den,

domnívám se, že velice přínosný by pro Vás mohl být náš Informační portál, kde můžete nalézt spoustu zajímavých a užitečných informací k řešení Vaší situace.

Z Vámi uvedených informací bohužel nemohu zjistit, zda již Vaše maminka něco zařízeného má (příspěvek na péči, kompenzační pomůcky apod.) a pokud ano, pak co.

Obecně Vám ale mohu doporučit zažádat o příspěvek na péči. Tento příspěvek by pobírala Vaše maminka a mohla by si z něj hradit péči, kterou potřebuje. Tuto péči můžete zajišťovat Vy, další příbuzní, sousedé, známí nebo registrovaní poskytovatelé sociálních služeb (pečovatelské služby, osobní asistence). Tyto osoby a sociální služby musejí být uvedené jako pečující osoby.

Dále můžete zkusit zažádat o příspěvek na zvláštní pomůcku, ze kterého lze financovat např. úpravy koupelny v případě, že takové úpravy Vaše maminka potřebuje.

V případě, že by maminka potřebovala nějaké kompenzační pomůcky, můžete zkusit zažádat o příspěvek zdravotní pojišťovnu. Jaké pomůcky by maminka mohla využívat, je vhodné konzultovat s ošetřujícím lékařem. Které pomůcky jsou pojišťovnou hrazeny, můžete nalézt zde

Maminka by mohla také podat žádost o průkaz osoby se zdravotním postižením, která se vydává ve třech stupních; TP, ZTP, ZTP/P. Více informací o průkazech osob se zdravotním postižením můžete nalézt zde

Dalším příspěvkem, který by maminka mohla využít je příspěvek na mobilitu. Tento příspěvek je však poskytovaný za určitých podmínek osobám, které jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P.

Výčet informací, který jsem uvedla je pouze obecný a ze své pozice nedokážu říci, zda na příspěvky bude mít maminka skutečně nárok. Pokud byste chtěl situaci prokonzultovat hlouběji nebo měl k stávajícím informacím jakékoli dotazy, můžete se na nás obracet také prostřednictvím naší bezplatné linky 800 100 250 a to každé pondělí a středu od 9:00 do 13:00 hodin a každé úterý a čtvrtek od 12:00 do 16:00 hodin.

Ivana Hájková

16.09.2015 20:04

anonym

(Zlínský kraj)

dobry vecer mam dotaz je mi 28 let mam příspěvek na peci 2 stupne coz dela 4000kc a jako pecujici osobu mam psanou svoji mamku muze jit ona do práce na smlouvu a muze i nadále byt pecujici osobou dekuji za odpověď


17.09.2015 16:30

Odpověď:

Dobrý den,

i pečující osoby mohou pracovat. Pokud byste ale potřeboval celodenní péči nebo dohled, měla by maminka zajistit jinou osobu, nebo sociální službu, která by Vám poskytovala potřebnou péči či dohled v době, kdy by byla maminka v zaměstnání. Další pečující osobu (osoby) či službu by pak bylo třeba nahlásit na pobočce úřadu práce, která vám vyplácí příspěvek na péči.

Kateřina Bulantová

16.09.2015 16:45

Eva

(Kraj Vysočina)

Dobrý den, pravidelně pročítám dotazy a odpovědi a není mi jasné Vaše vyjádření k dotazu ze dne 10.9.2015 Zdeněk, Olomoucký kraj. Řěší se tam, že syn má nový průkaz ZTP/P (výměna) trvale a mobilitu dle původní průkazky do 31.12.2015 ( jako ji máme po Skartě všichni). Jde o opětovnou žádost o příspěvek na mobilitu. Myslela jsem, že po roce 2013 jsme mobilitu získávali automaticky bez žádosti s průkazem ZTP nebo ZTP/P. Já mám skoro stejnou situaci. Po Skartě jsem dostala nový průkaz s platností do 31.12.2015. Mobilitu mám od 10/2012 trvale. Nyní jsem požádala o průkaz ZTP/P a na základě příspěvku na mobilitu ho prý budu mít také trvale. Proto mi není jasné zda i já si musím o něco požádat. Předem děkuji za Vaši pomoc a přeji krásný den. Eva N.


17.09.2015 16:29

Odpověď:

Dobrý den, Evo,

prozatím jsme se v naší poradně nesetkaly s případem, kdy by byl příspěvek na mobilitu přiznán trvale, ve všech rozhodnutích o tomto příspěvku, které jsme doposud měly k dispozici, bylo uvedeno konkrétní datum (většinou 31.12.2015). Doporučuji tedy oslovit pobočku úřadu práce a zde zjistit, zda musíte i vy podávat novou žádost o příspěvek.

Kateřina Bulantová

14.09.2015 09:21

Jana

(Ústecký kraj)

Dobrý den. Můj otec je již dlouhodobě invalidní a bez cizí pomoci se není schopný sám dopravit k doktorovi. Na základě zdravotních problémů mu byl vystaven průkaz ZTP/P,pobírá přízpěvek na péči a na mobilitu, ale momentálně prodal svůj automobil, protože už bez cizí pomoci nebyl schopný dojet ke svému lékaři a vozím ho já. Je nutné tuto skutečnost nahlašovat na ÚP? Pokud ano, do jakého dne od prodeje automobilu a jaký formulář k tomu slouží. Na svůj automobil nikdy nežádal příspěvek. Předem moc děkuji za odpověď.


17.09.2015 16:23

Odpověď:

Dobrý den, Jano,

pro nárok na příspěvek na mobilitu není podmínkou vlastnit motorové vozidlo, není tedy ani třeba informovat Úřad práce o tom, že Váš otec svoje vozidlo prodal.

Kateřina Bulantová

14.09.2015 09:01

Zdenek

(Olomoucký kraj)

Dobrý den paní Bulantová, děkuji za odpověď ze dne 10.9.2015 ohledne koupě automobilu a vlastnictví. Synovi je 28 let,je mentálně postižený,tatím neuvažujeme o zbavení způsobilosti k právním úkonům. Píšete,že syn musí být majitelem vozu,což před 6 lety nemuselo být. Vlastníkem jsem byl já,i když syn dostal příspěvek na auto. Zajímalo by mně,z jakého důvodu se to pořád mnění.Syn přece celé auto nevlastní,pouze jeho část na kterou bere příspěvek.Mohu v jeho případě být zvláštním příjemcem této dávky na auto místo syna?Mohu být zapsán jako spolumajitel v technickém průkaze nebo ne?Při přihlašování auto by byl asi problém,protože syn s ohledem na svůj zdravotní stav není schopen se dostavit na úřad,aby sám zaregistroval auto.Můžu tyto úkony,třeba na základě plné moci udělat za něj,musí tato plná moc ověřena notářsky?Mohu v těchto úkonech syna zastupovat,když ano tak za jakých podmínek? děkuji za odpověď Zdenek


16.09.2015 12:07

Odpověď:

Dobrý den, Zdenku, 

obávám se, že na vaše dotazy neumím dát jasné odpovědi. Důvod pro změnu legislativy v této oblasti opravdu nevím, ani si jej netroufám odhadnout; můžete se zkusit obrátit s tímto dotazem na MPSV, do jehož kompetencí tento legislativa ohledně dávek osobám se zdravotním postižením spadá. 

Co se týče ustanovení zvláštního příjemce příspěvku na zvláštní pomůcku, uvádí zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, v §20, odst. 3 následující informace: Krajská pobočka Úřadu práce rozhodne o ustanovení zvláštního příjemce dávky, jestliže oprávněná osoba nebo jiný příjemce dávky nemůže dávku přijímat. S ustanovením zvláštního příjemce musí oprávněná osoba, popřípadě jiný příjemce dávky souhlasit; to neplatí, jestliže vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nemůže tento souhlas dát.

Z mojí pozice ovšem nejsem schopna posoudit, zda v případě Vašeho syna bude možné zvláštního příjemce ustanovit ani zda můžete být zapsán jako spolumajitel vozidla z příspěvku. Doporučuji se informovat přímo na příslušných úřadech (na ÚP ohledně zvláštního příjemce příspěvku případně zda nebude problém z hlediska příspěvku, pokud by vozidlo mělo dva majitele, na odboru dopravy - registr vozidel ohledně spolumajitelství vozidla). 

V současné době ohledně nakládání s majetkem dítěte nebo osoby omezené ve svéprávnosti (tedy i zakoupení vozidla a jeho registrace) platí, že s tímto nakládáním musí vyslovit souhlas soud; nicméně vzhledem k tomu, že Váš syn je již zletilý a není ve svéprávnosti omezen, tento úkon zřejmě nebude třeba a dle mého názoru by tedy měla stačit notářsky ověřená plná moc. Nicméně, doporučuji se na postup registrace vozidla detailněji informovat také na odboru dopravy, kde budete vozidlo registrovat. 

Kateřina Bulantová

10.09.2015 10:05

Zdenek

(Olomoucký kraj)

Dobrý den, obracím se na vás s tímto dotazem. Můj syn má nyní vydaný nový průkaz ZTP/P s platností trvale. Pobírá příspěvek na mobilitu - platnost rozhodnutí příspěvku na mobilitu je po dobu platnosti průkazu,nejdéle však do konce roku 2015. Úřednice sociálního odboru tvrdí,že i když má syn již vydaný nový průkaz ZTP/P,tak nemůže vydat nové rozhodnutí na příspěvek na mobilitu,že nebyly ještě stanovené nové podmínky,na základě kterých bude příspěvek na mobilitu vyplácen i od roku 2016.Takže i když má syn již nový průkaz ZTP/P,tak nové rozhodnutí na příspěvek na mobilitu nemá.Je to tak správně nebo ne?Připravují se nějaké nové podmínky pro výplatu příspěvku na mobilitu od roku 2016? Další otázkou je,syn si bude v lednu 2016 žádat o příspěvek na koupi automobilu. Před 6 lety mu byl přiznán příspěvek a auto bylo napsané na mně - otec pečující o syna.Údajně nové auto,které chceme kupovat v roce 2016 již nemůže být psané na mně,ale musí být napsané na mého postiženého syna,který si žádá o příspěvek,je to pravda,pokud ano tak podle jakého zákona ev.paragrafu? Syn není zbaven způsobilosti k právním úkonům. děkuji za odpověď Zdenek


10.09.2015 11:36

Odpověď:

Dobrý den, Zdenku, 

nemáme žádné informace o tom, že by se podmínky pro přiznání příspěvku na mobilitu měly od 1.1.2016 měnit. Dle informací z ÚP Mojmírovo náměstí Brno stačí žádost o příspěvek na mobilitu podat cca 2 měsíce před ukončením platnosti rozhodnutí o příspěvku (ve Vašem případě tedy koncem října nebo začátkem listopadu).

Co se týče vlastnictví motorového vozidla zakoupeného z příspěvku na zvláštní pomůcku, je rozhodně třeba, aby vlastníkem vozidla byl žadatel o příspěvek, tedy Váš syn (Vy byste mohl být uveden jako zástupce žadatele, pokud je syn nezletilý, a byl byste provozovatelem vozidla). Tato informace vyplývá z §12, odst. 1, bodu c) zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, kde je uvedeno, že oprávněná osoba (příjemce příspěvku) je povinna příspěvek nebo jeho poměrnou část vrátit, jestliže v období před uplynutím 120 kalendářních měsíců po sobě jdoucích ode dne vyplacení příspěvku poskytnutého na pořízení motorového vozidla pozbyla vlastnické právo ke zvláštní pomůcce.  

Kateřina Bulantová 

07.09.2015 12:00

Josefa

(Olomoucký kraj)

Dobrý den, jsem ve starobním důchodu, narodila jsem se v roce 1937 a trpím cukrovkou, píchám si inzulín 2x denně. Dosud jsem měla inzulín bez doplatku, ale teď jsem na něj v lékárně doplácela. Také kupuji diabetické potraviny. Chtěla jsem se zeptat zda si mohu někde zažádat o příspěvek pro lidi nemocné cukrovkou? Děkuji za odpověď. Přeji Vám Pěkný den! Josefa


09.09.2015 16:43

Odpověď:

Dobrý den Josefo,

o příspěvek si můžete zažádat pouze u své zdravotní pojišťovny, státem žádný příspěvek poskytovaný není. Pro bližší informace, zda konkrétní zdravotní pojišťovna příspěvek poskytuje a jakým způsobem o něj lze zažádat, je vhodné kontaktovat přímo pracovníky Vaší zdravotní pojišťovny.

Ivana Hájková

06.09.2015 20:04

kinclová marie

(Kraj Vysočina)

máděkujd dim průkaz ztp kolik mohu dostávat příspěvku na péči


07.09.2015 15:53

Odpověď:

Dobrý den, paní Kinclová, 

jestli jsem Váš dotaz pochopila správně, ptáte se, jaký stupeň příspěvku na péči byste mohla získat, pokud jste držitelkou průkazu ZTP. Příspěvek na péči ovšem s průkazem osoby se zdravotním postižením (TP, ZTP, ZTP/P) není nijak provázán, pro přiznání příspěvku a průkazu se hodnotí zcela odlišné skutečnosti (u příspěvku se hodnotí zvládání základních životních potřeb, u průkazu splnění zdravotních indikací). Nelze tedy jasně říci, že všichni držitelé průkazu ZTP by měli mít nárok na určitý stupeň příspěvku na péči. 

Žádost o příspěvek na péči ovšem rozhodně doporučuji zkusit podat; podává se na krajské pobočce úřadu práce dle místa Vašeho trvalého bydliště. Formulář žádosti buď můžete obdržet přímo ne Úp nebo si jej stáhnout z webu MPSV (formulář "Příspěvek na péči" v menu v levé části stránky).

Kateřina Bulantová

06.09.2015 08:18

Martina Voráčková

(Jihočeský kraj)

Dobrý den jsem na invalidním důchodu 3 stupně a 2 stupně nemohoucnosti odkázaná na pomoc druhé osoby ,jelikož jsem na inv.vozíku ,píší funkční těžká plegie obou končetin,kdy tento stav trvá 14 měsíců a stále jsou mi zamítány pomůcky,jako je inv.výtah.Tím pádem se sama nikam s vozíkem nedostanu.už jsem se odvolala i na MPSZ,ale též mi to zamítli,Prosím o radu ,co mám dělat,nebo jak postupovat dál.Děkuji Martina


07.09.2015 15:46

Odpověď:

Dobrý den, paní Voráčková, 

opravdu mě velmi mrzí, že máte problémy s přiznáním příspěvků na pomůcky, které vzhledem k Vašemu zdravotnímu stavu potřebujete. Pokud jste neuspěla ani v rámci odvolacího řízení, můžete ještě zvážit podání správní žaloby ke krajskému soudu dle místa Vašeho trvalého bydliště; žalobu lze podat do 2 měsíců od data doručení rozhodnutí z odvolacího řízení. 

S žádostí o příspěvek na pomůcku se můžete zkusit obrátit také na nadace či sponzory (např. firmy či fyzické osoby z vašeho okolí); kontakty na nadace, které přispívají na pomůcky, naleznete na našem Informačním portálu

Kateřina Bulantová

04.09.2015 14:00

Pavlína

(Jihomoravský kraj)

dobrý den,chtěla bych se zeptat,syn měl tři roky a začal chodit do reh.centra,takže ho tam každý den dopravuji. Chci si zažádat o příspěvek na auto, ale nevím zda to má cenu, paní psycholožka nám do zprávy napsala, sníženou mobilitu a psychomotorická retardace středně těžkého stupně. Jestli to není tak, že musí mít těžkou nebo hlubokou retardaci. Děkuji za odpověď


07.09.2015 12:01

Odpověď:

Dobrý den, Pavlíno, 

pro nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku poskytovaný na zakoupení motorového vozidla je třeba splnit některou ze zdravotních indikací daných v části IV přílohy zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. Jedná se o tyto zdravotní indikace:

1. Zdravotní postižení uvedená v bodě 1 písm. a), b), d) až i) a l):
a) anatomická ztráta obou dolních končetin v bércích a výše,
b) funkční ztráta obou dolních končetin na podkladě úplné obrny (plegie) nebo těžkého ochrnutí,
d) funkční ztráta jedné horní a jedné dolní končetiny na podkladě úplné obrny (plegie) nebo těžkého ochrnutí,
e) ankylóza obou kyčelních kloubů nebo obou kolenních kloubů nebo podstatné omezení hybnosti obou kyčelních nebo kolenních kloubů pro těžké kontraktury v okolí,
f) ztuhnutí všech úseků páteře s těžkým omezením pohyblivosti alespoň dvou nosných kloubů dolních končetin,
g) těžké funkční poruchy pohyblivosti na základě postižení tří a více funkčních celků pohybového ústrojí s případnou odkázaností na vozík pro invalidy; funkčním celkem se přitom rozumí trup, pánev, končetina,
h) disproporční poruchy růstu provázené deformitami končetin a hrudníku, pokud tělesná výška postiženého po ukončení růstu nepřesahuje 120 cm,
i) anatomická ztráta dolní končetiny ve stehně s krátkým pahýlem bez možnosti oprotézování nebo exatrikulace v kyčelním kloubu,
l) anatomická ztráta dolní končetiny ve stehně s možností oprotézování.
2. Těžká nebo hluboká mentální retardace a stavy na rozhraní těžké mentální retardace.

V případě středně těžké mentální retardace bohužel zřejmě nebude možné příspěvek získat. 

Kateřina Bulantová

30.08.2015 09:20

Marie

(Moravskoslezský kraj)

Kdy se zvýší příspěvek na péči k zajištění péče o osoby, které bez pomoci jiné osoby nejsou schopny zvládnout denní životní aktivity, a to zejména ti s vyšším stupněm příspěvku? Prostřednictvím tohoto nástroje je pak zajišťována péče jak poskytovateli sociálních služeb, tak rodinnými, resp. neformálními pečujícími. Příspěvek na péči nebyl mezi roky 2007 a 2015 plošně valorizován, ačkoliv v tomto období došlo ke zvýšení životních nákladů (a tím i snížení reálné hodnoty kompenzace pečujících) a zvýšení provozních a osobních nákladů poskytovatelů sociálních služeb. Přesto zůstal příspěvek na péči ve stejné výši. V oblasti sociálních služeb bylo v minulosti analýzami a studiemi prokázáno, že výše příspěvku nestačí na pokrytí skutečných nákladů na poskytovanou péči v sociálních službách a dokonce se od těchto nákladů stále vzdaluje. Děkuji za odpověď. Marie


31.08.2015 13:24

Odpověď:

Dobrý den, Marie, 

v jednání jsou v současné době dvě možné varianty navýšení příspěvku na péči ve všech stupních; jsou to tyto varianty:

Varianta I – zvýšení PnP ve všech stupních o 10% od 1.7.2016
Varianta II – zvýšení PnP ve všech stupních o 5% od 1.7.2016 a o dalších 5% od 1.1.2017

Prozatím není bohužel jasné, která varianta bude zvolena, ani kdy bychom mohli očekávat rozhodnutí v této věci.

Kateřina Bulantová

26.08.2015 20:02

Jitka Krásová

(Ústecký kraj)

Dobrý den, prosím Vás o sdělení, jak to bude s příspěvkem na mobilitu, který byl přiznán v roce 2012 s platností do 31.12.2015, i když průkaz mimořádných výhod (posudek o zdravotním stavu) nemá omezenou platnost. Bude nutné podávat novou žádost nebo automaticky dojde k nějakému plošnému "prodloužení" nároku? Děkuji Vám za Vaši práci a za odpověď. S pozdravem Jitka Krásová


27.08.2015 12:24

Odpověď:

Dobrý den, paní Krásová,

nárok na příspěvek na mobilitu vzniká podáním žádosti o tento příspěvek a splněním podmínek daných zákonem č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením.

Na příspěvek na mobilitu má osoba starší 1 roku, která

  • má nárok na průkaz ZTP nebo ZTP/P podle legislativy platné po 1. 1. 2014
  • v kalendářním měsíci se za úhradu opakovaně dopravuje nebo je dopravována a
  • nejsou jí poskytovány pobytové sociální služby podle zákona o sociálních službách v domově pro osoby se zdravotním postižením, v domově pro seniory, v domově se zvláštním režimem nebo ve zdravotnickém zařízení ústavní péče (s výjimkou případů zvláštního zřetele).

O příspěvek na mobilitu je tedy třeba požádat na předepsaném formuláři (formulář lze nalézt na webu MPSV nebo získat na pobočce úřadu práce), doporučuji žádost podat cca 2 měsíce před datem vypršení platnosti předchozího rozhodnutí.

Kateřina Bulantová

25.08.2015 14:38

Martina

(Kraj Vysočina)

Dobrý den, je možné dostat příspěvek na automobil ve výši 1.-Kč? Prý ano, je to pravda? Jak postupovat - jak se odvolat?


26.08.2015 09:15

Odpověď:

Dobrý den, Martino, 

teoreticky je přiznání takto nízké částky příspěvku na zvláštní pomůcku poskytovaného na zakoupení motorového vozidla možné, nicméně v naší poradenské praxi jsme se dosud s takto nízkou částkou nesetkali. 

V případě nesouhlasu s rozhodnutím o příspěvku nebo jeho výši je standardním opravným prostředkem odvolání - lze podat do 15 dnů od data doručení rozhodnutí o příspěvku. Pokud je příspěvek přiznán a v rámci odvolání se řeší pouze nesouhlas s výší příspěvku, je třeba podrobně popsat četnost a důvody dopravy příjemce příspěvku (zdravotně postižené osoby); za závažné důvody je považována zejména každodenní doprava do zaměstnání, školského zařízení nebo zařízení sociálních služeb. 

Kateřina Bulantová

19.08.2015 10:17

Kutha

(Královéhradecký kraj)

Dobrý den, mám PID,PNP 3.st. trvale a ZTP/P trvale.Budu se stěhovat a budu tedy spadat pod jinou obec,(kraj zůstane)jak se toto vše řeší?budu muset na nové posouzení?Nebo podávat nové žádosti v místě nového bydliště nebo se to nějak převede?Děkuji,Kutha


20.08.2015 14:14

Odpověď:

Dobrý den,

v případě, že budete měnit adresu, na které bydlíte, pak je nutné pouze nahlásit tuto změnu a to na předtištěném formuláři, který můžete nalézt zde, v sekci Ostatní – hlášení změn, kde vyberete formulář s názvem Hlášení změn – adresy trvalého pobytu, skutečného pobytu a adresy pro doručování. Na základě tohoto formuláře Váš zdravotní stav znovu posuzovaný nebude, nebudete muset ani podávat novou žádost. Vaši stávající dokumentaci si pobočky úřadu práce předají mezi sebou poté, co změnu písemně oznámíte na předtištěném formuláři.

Ivana Hájková

14.08.2015 23:15

Helena drazilova

(Středočeský kraj)

Dobry den budu žádat o navýšení PnP o 2000 příjmy nemám žádné jen alimenty ,ale co mě zajímá bydlim u ex manžela který není otcem postiženého budou posuzovat i příjmy bývalého může nebo jen mě děkuji za odpoved


17.08.2015 16:23

Odpověď:

Dobrý den, paní Dražilová, 

pro určení nároku na zvýšení příspěvku na péči, které je závislé na příjmech, se zohledňují příjmy celé domácnosti. Pokud tedy sdílíte domácnost a podílíte se na nákladech na chod domácnosti (nájem, úhrady za energie, nákupy, náklady na opravy) s bývalým manželem, budou se jeho příjmy také zohledňovat. 

Kateřina Bulantová

14.08.2015 09:06

EvaHalamková

(Hlavní město Praha)

Dobrý den. Potřebovala bych poradit co se sousedkou které je 80 let. Bydlí v garzonce,má dceru, která se zřejmě o ní nechce starat. Pani špatně slyší a trpí příznaky že si nic nepamatuje a mám pocit, že by potřebovala aby se o ní někdo staral. K lékaři si sama určitě nedojde to vím, tak jak a kdo v tomto případě jí pomůže. Nás jako sousedy při případné pomoci bude každý ignorovat. Děkuji. E. Halamková


17.08.2015 16:18

Odpověď:

Dobrý den paní Halamková,

Vaše sousedka by si mohla zažádat o příspěvek na péči. O tento příspěvek se žádá na předtištěném formuláři, který je k dostání na příslušné pobočce úřadu práce nebo na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí, zde (dále je nutné vybrat Žádost o příspěvek na péči).

Tento příspěvek je obecně určený k tomu, aby za něj osoba, která se není schopna postarat se o vlastní osobu a potřebuje, aby o ni někdo pečoval, hradila právě tuto péči.

Pečující osobou může být někdo z rodiny, osoba z okruhu známých či registrovaní poskytovatelé sociálních služeb (např. domov pro seniory, pečovatelská služba, osobní asistence aj.).

V případě, že byste se o sousedku starali, je nutné, abyste se sousedkou uzavřeli smlouvu o poskytování péče a byli také uvedeni jako pečující osoby. Poskytovatelé péče se dají samozřejmě kombinovat, proto se můžete se sousedkou dohodnout a zkusit pro ni najít službu některého z registrovaných poskytovatelů sociálních služeb. Tyto služby můžete nalézt v Registru poskytovatelů sociálních služeb zde. V případě, že bydlíte v Praze, pak je nutné do rejstříku zadat pod „kraj“ záložku „Hlavní město Praha“. Poté můžete pro paní hledat vhodnou službu.

Pokud byste si s hledáním v Registru poskytovatelů nevěděli rady, neváhejte nás kontaktovat na naší bezplatné lince 800 100 250 vždy v pondělí a středu od 9:00 do 13:00 hodin a v úterý a čtvrtek od 12:00 do 16:00 hodin.

Máte také možnost obrátit se na sociální odbor obce s rozšířenou působností, kde by Vám mohli sdělit, jaké služby může sousedka využít a případně pomoci s vyhledáním a kontaktováním služeb v okolí.

Ivana Hájková

06.08.2015 23:27

Hana

(Liberecký kraj)

Dobrý večer,moc děkuji za odpovedˇJeště jednou k dotazu z 5.8. Jestli tomu dobře rozumím,tak by pro mne bylo lepší pracovat na dohodu o provedení práce,kde nepřesáhnu výdělek 10000 a tak nemusím odvádět daně a ani sociální a zdravotní pojištění,když pobírám PNP na dceru,ale nevím co to pro mne znamená,že musím nahlásit na úřad jinou pečující osobu,když bych vykonávala práci jen 4.hodiny denně a né každý den,dcera by byla pořád u mě doma,jen po dobu,kdy já v práci,tak by jí hlídali moji rodiče. Taky mě napadlo,zdali by bylo možné se přihlásit na ÚP a brát podporu. Děkuji Hana


10.08.2015 16:24

Odpověď:

Dobrý den Hano,

rozsah práce, na který se dohoda o provedení práce uzavírá, nesmí být větší než 300 hodin v kalendářním roce. Do rozsahu práce se započítává také doba práce konaná zaměstnancem pro zaměstnavatele v témže kalendářním roce na základě jiné dohody o provedení práce. V dohodě o provedení práce musí být uvedena doba, na kterou se tato dohoda uzavírá.

Daň z tohoto přivýdělku budete odvádět vždy, pouze v případě, že nedosáhnete částky 10.000,- Kč za měsíc, nejste povinna odvádět zdravotní a sociální pojištění.

Zda pro Vás bude lepší pracovat na dohodu o provedení práce či na dohodu o pracovní činnosti, je na Vašem uvážení.

V případě, že Vy jako pečující osoba budete pravidelně pryč, např. na brigádě, a je v této době nutné zajistit dceři péči jiné osoby, pak je nutné tuto osobu či osoby (ve Vašem případě Vaše rodiče) nahlásit na úřad práce jako pečující. Je nutné, aby všechny pečující osoby byly zaznamenány v dokumentaci. Je to především z důvodu případné kontroly z úřadu práce, která kontroluje využívání příspěvku.

Také se ptáte, jestli se můžete přihlásit na úřad práce a brát podporu. Tuto možnost samozřejmě máte, ale v případě, že by Vám nabídli vhodné zaměstnání a Vy jste je odmítla, mohou Vás pracovníci úřadu z evidence opět vyřadit. Považuji za důležité upozornit na to, že podporu v nezaměstnanosti lze pobírat pouze po omezenou dobu. Více informací naleznete na našem Informačním portále.

V případě jakýchkoli nejasností nás můžete kontaktovat opět prostřednictvím internetové poradny, mailem poradna@ligavozic.cz nebo na naší bezplatné lince 800 100 250 a to vždy v pondělí a středu od 9:00 do 13:00 hodin a v úterý a čtvrtek od 12:00 do 16:00 hodin.

Ivana Hájková

06.08.2015 07:01

Jan

(Jihomoravský kraj)

Dobrý den, mám dotaz ohledně vyplacení příspěvku na motorové vozidlo. Dne 18.5. jsem si převzal rozhodnutí o výši příspěvku na motorové vozidlo. Proti tomuto rozhodnutí jsem se neodvolal. Do dnešního dne, 6.8., jsem tento příspěvek neobdržel. Můžete mi, prosím, sdělit, jaký je termín pro vyplacení tohoto příspěvku? Děkuji za odpověď a přeji pěkný den. Jan.


06.08.2015 14:31

Odpověď:

Dobrý den, 

§ 19, odst. 2 zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, uvádí, že "příspěvek na zvláštní pomůcku se vyplatí do konce kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž rozhodnutí o jeho přiznání nabylo právní moci." 

V případě, že není podáno odvolání, nabývá rozhodnutí právní moci dnem následujícím po dni, který je posledním dnem 15-ti denní lhůty pro podání odvolání; lhůta pro podání odvolání začíná běžet dnem následujícím po dni doručení rozhodnutí. 

Z Vašeho dotazu mi ovšem není zcela jasné, zda jste 18.5. skutečně obdržel konečné rozhodnutí úřadu práce o příspěvku nebo pouze jakési "předběžné oznámení" o výši příspěvku. 

Pokud jste ovšem obdržel rozhodnutí o příspěvku, pak lhůta na podání odvolání začala běžet 19.5. a skončila 2.6.; rozhodnutí o příspěvku tedy nabylo právní moci 3.6. a příspěvek Vám měl být vyplacen nejpozději 31.7. 

Situaci doporučuji řešit s vedoucím pracovníkem odboru dávek pro osoby se zdravotním postižením příslušné pobočky ÚP.

Kateřina Bulantová

05.08.2015 11:13

Hana

(Kraj Vysočina)

Dobrý den, probíhá při posouzení žádosti na zakoupení motorového vozidla sociální šetření v domácnosti žadatele pracovnicemi z ÚP? U kterých žádostí u dávek pro OZP toto šetření probíhá? Děkuji


06.08.2015 14:00

Odpověď: