text mail tisk
Pošli kamarádovi odkaz na stránku

POZOR!

Realizace projektu Agentura 3Z se blíží ke konci svého dvouletého období, projekt a jeho veškeré aktivity končí k 31.3.2014. V současné době již nepřijímáme v Břeclavi ani ve Veselí nad Moravou žádné nové zájemce o účast v projektu. V případě zájmu se můžete obrátit na naši nejbližší pobočku v Hodoníně, Štefánikova 15, Hodonín, tel.: 775 310 221,
e-mail:
hodonin@ligavozic.cz

Agentura 3Z

Agentura 3Z je název nového projektu, který je určený jak lidem se zdravotním postižením (OZP) hledajícím práci, tak i zaměstnavatelům, kteří mají zájem člověka s postižením zaměstnat. Projekt byl zahájen v dubnu 2012. Své služby bude nabízet po dobu následujících 2 let na 2 stálých pobočkách - Veselí nad Moravou, Břeclav.
Zapojení… do projektu Vám pomůže rychleji nalézt práci.
Zprostředkování… zaměstnání je jednou z hlavních náplní projektu.
Zaměstnání… bude naším hlavním cílem, na kterém budeme pracovat společně.
Komu je projekt AGENTURA 3Z určen?
 • Lidem se zdravotním postižením (tělesným, mentálním, duševním onemocněním či civilizačními nemocemi), kteří žijí v Jihomoravském kraji .
 • Zaměstnavatelům z Jihomoravského kraje,kteří mají zájem zaměstnat pracovníky se zdravotním postižením.
Co je hlavní náplní projektu AGENTURA 3Z?

Podpora lidí se zdravotním postižením při hledání zaměstnání a zprostředkování kontaktu s potenciálním zaměstnavatelem.
Pomoc zaměstnavatelům s výběrem vhodného pracovníka na stávající nebo nové místo, poradenství v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením, pomoc při orientaci v oblasti příspěvků pro zaměstnavatele.
Veškeré služby projektu jsou BEZPLATNÉ.

Hledám informace pro:
Pro uchazeče o zaměstnání
Pro zaměstnavatele

Uchazeči o zaměstnání

Najít a následně si udržet práci není v dnešní době nikterak jednoduché. Přidá-li se k tomu ještě zdravotní handicap, je situace o to komplikovanější. Náš projekt Vám proto nabízí pomocnou ruku.
Naším cílem je provést Vás efektivně procesem hledání práce až po možný nástup do zaměstnání.
Formou individuálního poradenství Vám pomůžeme při řešení problémů spojených s hledáním práce.
Prostřednictvím našich vzdělávacích kurzů si můžete zdarma doplnit potřebnou kvalifikaci.
Díky proplacení cestovních nákladů spojených s dopravou na aktivity projektu (individuální poradenství, PC kurz, motivační kurz) investujete pouze svůj čas.
 • Individuální poradenství (konzultace)
 • Vzdělávací a motivační kurzy
Individuální konzultace

Jedná se o pravidelná setkání (nejčastěji 1x týdně) s pracovníkem projektu, jejichž náplní je konkrétní podpora klienta v oblastech týkajících se hledání zaměstnání. Náplní konzultací může být např.:

 • posouzení schopností klienta (silné a slabé stránky)
 • pomoc při ujasnění si představy o vhodném pracovním uplatnění
 • pomoc při orientaci na pracovním trhu a v nabídce volných pracovních míst
 • pomoc při ujasnění si představy o možnostech dalšího vzdělávání
 • pomoc při sestavení životopisu, průvodního a motivačního dopisu
 • pomoc při komunikaci a jednání se zaměstnavatelem (písemně, telefonicky)
 • příprava na pracovní pohovor se zaměstnavatelem
 • pomoc při orientaci v pracovněprávních záležitostech (pracovní smlouva, pracovní neschopnost, dovolená, povinnosti k zaměstnavateli, úřadům a další)
 • informace o příspěvcích pro zaměstnavatele, kteří zaměstnávají OZP
 • pomoc při jednání na úřadech
Individuální konzultace probíhají v následujících městech:

VESELÍ NAD MORAVOU
adresa: tř. Masarykova 114 (budova vedle ÚP, bezbariérový vstup)
jsme Vám k dispozici: pondělí až pátek od 8.30 do 13:30
kontakt: Ing. Stanislava Mrkvová, tel.: 775 152 006, e-mail: stanislava.mrkvova@ligavozic.cz
poznámka: individuální konzultace jsou ZDARMA

BŘECLAV
adresa: nám. T. G. Masaryka 2957/9A (modrá skleněná budova)
jsme Vám k dispozici: pondělí až pátek od 8.30 do 15:30
kontakt: Mgr. Martin Fiala, tel.: 702 020 744, e-mail: martin.fiala@ligavozic.cz
poznámka: individuální konzultace jsou ZDARMA

Vzdělávací a motivační kurzy

ZÁKLADY OBSLUHY PC (rekvalifikační kurz pro začátečníky)

Účastníci kurzu se seznámí s počítačem a jeho příslušenstvím, naučí se pracovat s operačním systémem Windows, psát texty v programu Word (využitelné pro sestavení životopisu a motivačního dopisu), získají základní znalosti o programu Excel (tvorba jednoduchých tabulek a práce s nimi), naučí se pracovat s internetem (vyhledávání nabídek práce na pracovních portálech a informací o zaměstnavatelích), odesílat elektronickou poštu (odesílání životopisu, komunikace se zaměstnavatelem) a mnohé další.
Tento kurz je REKVALIFIKAČNÍ. Po ukončení kurzu obdrží jeho účastníci osvědčení o jeho absolvování (podmínkou je 80% účast).
Místo a termín konání kurzu:

VESELÍ NAD MORAVOU
místo konání: Obchodní akademie Veselí nad Moravou, Kollárova 1669 (naproti železáren)
termín konání: 7. 1. 2013 - 27. 2. 2013, 14:00 - 17:00 hodin
frekvence kurzu: 2 x 3 vyučovací hodiny týdně po dobu 8 týdnů, tj. celkem 48 vyučovacích hodin
poznámka: kurz je ZDARMA, do učebny je bezbariérový přístup, max. počet účastníků kurzu je 6
bližší informace a přihlášku žádejte u: Ing. Stanislava Mrkvová, tel.: 775 152 006,e-mail: stanislava.mrkvova@ligavozic.cz

BŘECLAV
místo konání: Střední odborná škola průmyslová Edvarda Beneše Břeclav, nábřeží Komenského 1
termín konání: 13. 2. 2013 - 8. 4. 2013, 15:00 - 18:00 hodin
frekvence kurzu: 2 x 3 vyučovací hodiny týdně po dobu 8 týdnů, tj. celkem 48 vyučovacích hodin
poznámka: kurz je ZDARMA, do učebny je bezbariérový přístup, max. počet účastníků kurzu je 6
bližší informace a přihlášku žádejte u: Mgr. Martin Fiala, tel.: 702 020 744, e-mail: martin.fiala@ligavozic.cz

MOTIVAČNÍ KURZ

Na tomto skupinovém neformálním setkání získáte dovednosti v oblasti hledání a udržení si zaměstnání. Budete mít možnost sdílet zkušenosti s hledáním práce s ostatními účastníky. Setkání má za cíl zvýšit Vaše sebepoznání u uvědomění si Vašich preferencí při hledání zaměstnání. Naučíte se využívat Vaše silné stránky při komunikaci se zaměstnavatelem a vypořádat se s těmi slabými.
Místo a termín konání kurzu:

VESELÍ NAD MORAVOU
místo konání: prostory ÚP ve Veselí nad Moravou
termín konání: únor 2013
frekvence kurzu: 2 x 3 vyučovací hodiny dva po sobě jdoucí dny v týdnu, tj. 6 vyučovacích hodin
poznámka: kurz je ZDARMA, do učebny je bezbariérový přístup, max. počet účastníků kurzu je 8
bližší informace a přihlášku žádejte u: Ing. Stanislava Mrkvová, tel.: 775 152 006,e-mail: stanislava.mrkvova@ligavozic.cz
BŘECLAV
místo konání: nám. T. G. Masaryka 2957/9A
termín konání: 30. 1. - 31. 1. 2013
frekvence kurzu: 2 x 3 vyučovací hodiny dva po sobě jdoucí dny v týdnu, tj. 6 vyučovacích hodin
poznámka: kurz je ZDARMA, do učebny je bezbariérový přístup, max. počet účastníků kurzu je 8
bližší informace a přihlášku žádejte u: Mgr. Martin Fiala, tel.: 702 020 744, e-mail: martin.fiala@ligavozic.cz

Zaměstnavatel

Zaměstnat osobu se zdravotním postižením není ve většině případů spojeno s navýšením finančních nebo časových nákladů na pracovní místo pro hendikepovaného pracovníka. Zaměstnáním pracovníka se zdravotním postižením (OZP) ušetříte nemalé částky, které by jinak byly odvedeny do státního rozpočtu.
Podle zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. existuje povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením pro každého zaměstnavatele, který zaměstnává více než 25 pracovníků. Tento povinný podíl činí 4 % z celkového počtu zaměstnanců. Pro splnění této povinnosti se nabízí následující tři možnosti:
 • zaměstnat osobu se zdravotním postižením
 • odebrat výrobky nebo služby chráněných dílen
 • odvést povinný podíl do státního rozpočtu
Co Vám nabízíme?
 • čerpání prostředků z našeho projektu na úhradu mzdových nákladů na nového zaměstnance se zdravotním postižením po dobu prvních 6 měsíců
 • informace o zaměstnávání OZP (daňové zvýhodnění, snížení mzdových nákladů, příspěvky)
 • pomoc při vyřizování formalit souvisejících se zaměstnáváním OZP
 • zprostředkování kontaktu s vhodnými zájemci z řad našich klientů
 • spolupráci při vytváření vhodného pracovního místa s ohledem na schopnosti a dovednosti pracovníka
 • pracovní asistenci, díky níž se nový pracovníky rychleji zapracuje a nebude nutné mu věnovat větší pozornost než zaměstnanci bez postižení
Poznámka: veškeré poradenství a služby v rámci našeho projektu poskytujeme ZDARMA.
Navázání pracovního poměru s osobami se zdravotním postižením probíhá stejně jako u osob bez postižení. Zaměstnavatel může s OZP uzavřít pracovněprávní vztah na dobu určitou i neurčitou, využít zkušební doby atd.
Nejtěžší bývá první krok. Pokud se k němu odhodláte, při těch ostatních už Vám rádi pomůžeme...
Na koho se můžete obrátit:

KONTAKT
Bc. Michaela Kubešová
mob.: +420 725 468 835
e-mail:
michaela.kubesova@email.cz

© ligavozic.cz, 2012 Nahoru