text mail tisk
Pošli kamarádovi odkaz na stránku

Agentura A-P-Z

V březnu 2011 byl zahájen projekt s názvem Agentura A-P-Z. Pracovníci projektu podporují lidi se zdravotním postižením hledající práci. Stejně tak se zaměřují na podporu zaměstnavatelů, kteří mají zájem člověka s postižením zaměstnat. Pracovníci projektu nabízí služby po dobu 2 let ve 2 stálých pobočkách Ligy vozíčkářů, ve Znojmě a Jihlavě. Hlavním cílem projektu je podpora lidí se zdravotním postižením při hledání zaměstnání, zvýšení jejich dovedností a zprostředkování kontaktu mezi nimi a potenciálním zaměstnavatelem.

Dosavadní výsledky projektu:

Během dosavadní realizace projektu byla navázána spolupráce s několika zaměstnavateli (dm drogerie markt, AmRest, Šikulové, Egston System Electronic, Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Základní škola a Mateřská škola Větrný Jeníkov, Kavárna Tři růže, Centrum sociálních služeb Znojmo, Jihomoravské muzeum ve Znojmě ad.), u kterých již nalezlo pracovní uplatnění přes 35 klientů projektu na nově vytvořených a stávajících pracovních místech. Dalších 20 klientů projektu nalezlo ve spolupráci s pracovními konzultanty a konzultantkami práci na pracovních místech bez podpory formou mzdových příspěvků z projektu.

Výstupem projektu jsou také absolventi rekvalifikačních kurzů, kteří se naučili nebo prohloubili své dovednosti v práci s počítačem. Během dosavadní realizace projektu úspěšně dokončilo rekvalifikační kurzy více než 65 lidí se zdravotním postižením.

Navázali jsme také spolupráci s místními organizacemi a institucemi, které vytváří spolu s aktivitami projektu síť podporující uplatnění lidí se zdravotním postižením na trhu práce i v dalších oblastech života ve Znojmě a Jihlavě a jejich okolí. Aby byly služby projektu zajištěny i po ukončení projektu, rozšířili jsme registraci sociální služby Sociální rehabilitace, se kterou máme dlouholeté zkušenosti z Brna, předjednali jsme s místní samosprávou a organizacemi spolupráci při realizaci této služby.

S pracovními konzultanty v rámci projektu doposud úspěšně dokončilo spolupráci přes 90 lidí se zdravotním postižením, kteří během spolupráce nalezli zaměstnání nebo se naučili dostatek dovedností a získali dostatek podpory, aby se dále o úspěch pokoušeli samostatně. A dalších přibližně 40 klientů nadále spolupracuje s pracovními konzultanty na dosažení svých osobních cílů týkajících se zejm. získání zaměstnání.

Komu je podpora projektu Agentura A-P-Z určena?

 • Lidem se zdravotním postižením (tělesným, mentálním, duševním onemocněním, s civilizačními nemocemi, případně jejich kombinací) z Jihomoravského kraje a kraje Vysočina, kteří chtějí získat zaměstnání.
 • Zaměstnavatelům z Jihomoravského kraje a kraje Vysočina, kteří mají zájem zaměstnat pracovníky se zdravotním postižením.

Co Vám nabízíme?

Podporu a pomoc při hledání zaměstnání, poradenství v souvisejících tématech, individuální konzultace, pracovní asistenci, počítačové a motivační kurzy.

Veškeré nabízené služby jsou pro osoby se zdravotním postižením i pro zaměstnavatele bezplatné.

Vyberte si oblast, která Vás zajímá:

 • jsem Zájemce o práci
 • chci Vzdělávací kurzy
 • jsem Zaměstnavatel

Zájemce o práci

Naplňte aktivně Vaše představy o práci, pomůžeme Vám s nalezením zaměstnání!

Získat a udržet si práci je přirozenou snahou člověka, který chce v dnešní době žít běžným životem. Práce a její hledání k životu patří. Přidá-li se k tomu ještě zdravotní handicap, je situace komplikovanější, ale není bezradná. Za podpory Agentury A-P-Z můžete k hledání práce přistoupit aktivně, naučit se nové dovednosti, s podporou pracovníka vyhledávat nabídky práce a oslovovat firmy, které by Vás mohly zaměstnat.

Hledáte práci? Nabízíme Vám:

 • individuální konzultace a poradenství v souvisejících tématech (invalidní důchody a zaměstnání, pracovní právo, registrace na úřadu práce apod.)
 • podporu při hledání vhodného zaměstnání (včetně vytvoření životopisu, průvodního dopisu, přípravy na pracovní pohovor, vyhledávání vhodných pracovních nabídek apod.)
 • počítačové kurzy
 • motivační kurzy
 • pracovní asistenci (pomoc se zapracováním) přímo na pracovišti zaměstnavatele
 • pomoc při jednání na úřadech
 • zprostředkování kontaktu s vhodným zaměstnavatelem (projekt finančně podpoří zaměstnavatele při vytváření nových pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením)
 • příspěvek na dopravu spojenou s cestou na konzultaci, PC kurz nebo motivační kurz
 • příspěvek na doprovod nutný z důvodu vyššího stupně zdravotního postižení a spojený s cestou na konzultaci, PC kurz nebo motivační kurz
 • příspěvek na zdravotní průkaz potřebný pro pracovní uplatnění

Spolupráce na hledání práce mezi pracovním konzultantem a Vámi bude probíhat prostřednictvím individuálních konzultací, což jsou pravidelné schůzky, které zahrnují základní sociální poradenství a poradenskou pomoc se zaměřením na problematiku zaměstnávání. Můžete si ujasnit představy o vhodném pracovním uplatnění, získat pomoc při sestavování žádostí, životopisu, motivačního dopisu, při orientaci na pracovním trhu a v nabídce volných pracovních míst a při oslovení konkrétního zaměstnavatele nebo instituce (včetně doprovodu na daný úřad).

2 pobočky

ZNOJMO:
pracovník: Bc. Eliška Přibylová
tel: +420 725 933 427
e-mail: eliska.pribylova@ligavozic.cz
adresa: Pontassievská 1, Znojmo, 669 02 (budova České spořitelny, 3. patro, místnost 312, u bezbariérového vchodu je výtah)

Provozní doba:
pondělí, středa, pátek: 8:30 - 15:30 (individuálně se lze domluvit s pracovníkem na jiném čase)
úterý, čtvrtek: 8:30 - 14:30
Před osobní návštěvou se prosím telefonicky nebo mailem domluvte s pracovníkem pobočky, mohlo by se jinak stát, že na Vás pracovník nebude mít čas

JIHLAVA:
pracovník: Lucie Jiříková, DiS.
tel: +420 774 074 132
e-mail: lucie.jirikova@ligavozic.cz
adresa: Žižkova 89, Jihlava, 586 01 (budova Krystal, 2. patro, kancelář č. 323, u bezbariérového vchodu je výtah)

Provozní doba:
Pondělí - Pátek: 8:00 - 15:00 hod.
Před osobní návštěvou se prosím telefonicky nebo mailem domluvte s pracovníkem pobočky, mohlo by se jinak stát, že na Vás pracovník nebude mít čas

Vzdělávací kurzy

ZÁKLADY OBSLUHY OSOBNÍHO POČÍTAČE

Během účasti v kurzu se seznámíte s počítačem a jeho příslušenstvím, naučíte se pracovat s operačním systémem Windows, psát texty v programu Word (využitelné pro sestavení životopisu a motivačního dopisu), dělat tabulky i grafy v programu Excel (využití ke tvorbě tabulky kontaktovaných zaměstnavatelů a výsledků výběrových řízení), pracovat s Internetem (využijete při vyhledávání nabídek práce, vyhledání informací o potenciálním zaměstnavateli a naučíte odesílat e-mailovou poštu k odesílání životopisu s motivačním dopisem jako reakci na vyhledanou nabídku).

Kurz probíhá 2x týdně 3 vyučovací hodiny po dobu 8 týdnů, tj. 48 hodin.

Do kurzu je nutné se předem přihlásit.

Kurz má akreditaci MŠMT a účastníci kurzu získáte po jeho absolvování Osvědčení o rekvalifikaci (podmínkou je 80% účast a zvládnutí závěrečné zkoušky).

Místo a termín konání aktuálních počítačových kurzů:
místo konání: Jihlava, Žižkova 89, 586 01
termín: leden - únor 2013
poznámky: kurz je zdarma
Bližší informace a přihlášku můžete žádat u: Lucie Jiříková, DiS., tel. 606 070 359, e-mail: lucie.jirikova@ligavozic.cz

Ve Znojmě jsme již realizovali maximální možný počet rekvalifikačních kurzů.
Po skončení projektu od března 2013 zatím není jisté, jestli se nam podaří zajistit další kurzy. Pracujeme na tom!

MOTIVAČNĚ-AKTIVIZAČNÍ WORKSHOP

Na tomto skupinovém neformálním setkání získáte dovedností v oblasti hledání a udržení si práce a můžete také sdílet zkušenosti s hledáním práce s ostatními klienty. Setkání má za cíl zvýšit Vaše sebepoznání a uvědomění si Vašich silných a slabých stránek, zejména jak tyto své kvality prezentovat a uplatnit v práci.

Setkání trvá 3 hodiny denně ve dvou po sobě následujících dnech, celkem 6 hodin.

Místa a termíny nejbližších workshopů:
místo konání: Znojmo
termín: únor 2013
Bližší informace a přihlášku můžete žádat u: Bc. Eliška Přibylová, tel. 725 933 427, e-mail: eliska.pribylova@ligavozic.cz

místo konání: Jihlava, Mahenova 16, 586 01 (Oblastní Charita Jihlava - Malá řemesla)
termín: leden 2013
Bližší informace a přihlášku můžete žádat u: Lucie Jiříková, DiS., tel. 606 070 359, e-mail: lucie.jirikova@ligavozic.cz

Zaměstnavatel

Víte, že se Vám vyplatí zaměstnat osobu se zdravotním postižením? Poradíme Vám, jak na to.

Podle zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. existuje povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením pro každého zaměstnavatele, který zaměstnává více než 25 pracovníků. Tento povinný podíl činí 4 % z celkového počtu zaměstnanců. Pro splnění této povinnosti se nabízí následující tři možnosti:

 • zaměstnat osobu se zdravotním postižením
 • odebrat výrobky nebo služby chráněných dílen
 • odvést povinný podíl do státního rozpočtu

Řada zaměstnavatelů volí třetí možnost a „dobrovolně“ tak přispívá nemalou částkou do státního rozpočtu. Vy to můžete udělat jinak! Neplaťte státu, naopak získejte peníze sami!

Nabízíme Vám navíc podporu:

 • informace o zaměstnávání osob se zdravotním postižením (OZP) - daňové zvýhodnění, snížení mzdových nákladů, příspěvky
 • pomoc při vyřizování formalit souvisejících se zaměstnáváním OZP
 • zprostředkování kontaktu s vhodnými zájemci z řad OZP
 • spolupráci při vytváření vhodného pracovního místa
 • asistenci během přijímacího řízení
 • asistenci přímo na pracovišti, díky níž nebude zaměstnanci se zdravotním postižením nutné věnovat větší pozornost než ostatním
 • možnost získat motivované a stálé zaměstnance
 • zvýšení prestiže v očích veřejnosti
 • a v neposlední řadě čerpání prostředků na úhradu mzdových nákladů na nového zaměstnance se zdravotním postižením

Navázání pracovního poměru s osobami se zdravotním postižením probíhá stejně jako u osob bez postižení. Zaměstnavatel může s OZP uzavřít pracovněprávní vztah na dobu určitou i neurčitou, využít zkušební doby. Ukončení pracovního poměru probíhá bez souhlasu úřadu práce nebo jiné instituce.

Na koho se můžete obrátit:

Mgr. Tomáš Ergens, DiS.
koordinátor projektu Agentura A-P-Z
mobil: +420 774 074 133
tel: +420 537 021 484
e-mail: tomas.ergens@ligavozic.cz
© ligavozic.cz, 2012 Nahoru