text mail tisk
Pošli kamarádovi odkaz na stránku


Podporujeme vás v rozvoji dovedností, které vám umožní být samostatnými ve vašem každodenním životě. Umíme poskytnout podporu v těchto oblastech:

 

sociální vztahy a komunikace

 • nácvik formální komunikace (mluvená i písemná komunikace s úřady, zaměstnavateli, organizacemi)
 • nácvik zásad běžné komunikace (komunikace v přirozeném prostředí, etiketa)
 • nácvik vhodného chování v různých společenských situacích (oslovování zaměstnavatelů, organizací a úřadů, pracovní pohovor, chování ve společnosti, prosazení svých potřeb)

 

získávání informací

 • nácvik využívání běžných zdrojů informací (tisk, webové stránky, jízdní řády, informační letáky, inzerce)
 • nácvik ovládání běžných komunikačních prostředků (telefon, počítač, email, sociální sítě, internet)

 

Orientace, organizování a plánování

 • organizace a plánování času podle vašich potřeb a požadavků okolí (sestavení a nácvik dodržení denního režimu, pracovní doby, dalších závazků a povinností)
 • plánování vlastního postupu (při přípravě jídla, úklidu, odpovědi na inzerát)
 • nácvik dovedností potřebných pro plánování cesty a využívání veřejné dopravy (vyhledání spojení, ceny jízdného, slev a informací o bezbariérovosti, nácvik cestování dopravními prostředky)
 • nácvik zacházení s penězi a orientace ve vlastní finanční situaci (plánování rozpočtu, využívání bankovních služeb)
 • orientace v možnostech dalších zdrojů (služeb) a nácvik jejich využití

 

bydlení

 • nácvik dovedností, potřebné pro získání a udržení si vhodného bydlení (komunikace s úřady, organizacemi a vlastníky nemovitostí, dovednosti potřebné pro vedení domácnosti, orientace na trhu s bydlením)
 • nácvik péče o domácnost (obsluha kuchyňských spotřebičů a dalších zařízení v domácnosti, vaření, úklid, hospodaření s penězi)
 • nácvik dodržování základní hygieny, péče o oděv a jeho vhodný výběr (volba oblečení přiměřeného společenské situaci)

 

práce

 • nácvik dovedností potřebné pro získání a udržení vhodného zaměstnání (komunikace se zaměstnavatelem, výběrové řízení, orientace na trhu práce, orientace v pracovněprávních vztazích, zařazení se do pracovního kolektivu, komunikace v pracovním týmu, řešení situací na pracovišti)
 • nácvik přímo na pracovišti (podpora při zapojení se do práce, podpora při jednání se zaměstnavatelem a členy pracovního týmu)
 • orientace na pracovním trhu (chráněné pracovní místo, podporované pracovní místo, volný trh práce)

 

vzdělávání

 • nácvik dovedností potřebné k dalšímu vzdělávání (orientace na trhu vzdělávání, komunikace se vzdělavateli, volba vhodného vzdělávání, dovednosti potřebné pro absolvování vzdělání)

 

trávení volného času

 • umožnění trávení volného času ve společnosti ostatních
 • podpora při vyhledávání vhodné náplně volného času a jeho organizaci (volba vhodných volnočasových aktivit, oslovování zájmových spolků)

 


jednání s organizacemi

 • podpora při jednání s úřady, se zaměstnavatelem, organizacemi (sociální služby, personální agentury, agentury práce)
 • poradenství o právech, možnostech a způsobu jejich uplatnění (vůči veřejné správě, organizacím, ostatním občanům)
 • poradenství a podpora při vyhledávání a kontaktování běžných služeb (lékař, knihovna, kadeřník, opravář)

KONTAKT:
Bc. Lucie Chýlková, DiS.
mob.: +420 725 122 854
tel.: +420 537 021 481
e-mail: sor.brno@ligavozic.cz

© ligavozic.cz, 2012 Nahoru