text mail tisk
Pošli kamarádovi odkaz na stránku

KOMU POMÁHÁME

Službu umíme poskytnout lidem:

 • od 16 do 64 let,
 • s tělesným postižením, mentálním postižením nebo chronickým onemocněním,
 • které jejich postižení omezuje v různých oblastech běžného života,
 • kteří se chtějí dále rozvíjet, být aktivní a samostatní v Brně a okolí.


Službu nemůžeme poskytnout lidem:

 • kteří do této skupiny nespadají (jejich tělesné, mentální nebo chronické onemocnění je neomezuje v oblastech běžného života)
 • jsou pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek,
 • urážejí důstojnost a omezují práva ostatních,
 • jejichž zdravotní stav není stabilizovaný (nedovoluje soustavnou spolupráci a dosahování cíle spolupráce),
 • s nařízenou ochrannou léčbou,
 • kteří se chovají agresivně.

Dovednosti potřebné pro spolupráci:

 • ovládáte český jazyk v psané i mluvené formě,
 • rozumíte psanému textu a informacím, které Vám předáváme,
 • orientujete se v čase a prostoru,
 • můžete aktivně spolupracovat.
© ligavozic.cz, 2012 Nahoru