text mail tisk
Pošli kamarádovi odkaz na stránku

Já a můj hendikep

Na toto téma lze nahlížet několika úhly pohledu. My se podíváme na handicap tělesný. Já sám jsem na vozíku a to kvůli vážnému úrazu krční páteře. Po neuváženém skoku do vody, jsem ochrnul od prsou dolů. Nejen vážný úraz s trvalými následky je důvod být handicapovaný. Lidé se s postižením mohou narodit, nebo jej během svého života získat. celý článek...

To, že má někdo invalidní vozík neznamená, že je méně cenný nebo že nedokáže žít plnohodnotný život. Jako ostatní lidé chceme uspokojit své touhy a potřeby. Stejně jako u lidí bez handicapu má každý své priority a podle toho směřuje k jejich dosažení. Je pravdou, že pro dosažení a uspokojení svých potřeb je nezbytné mít co nejméně bariér. Mám na mysli nejen bezbariérové přístupy na úřady, školy atd., ale i ty v myslích lidí. Vozíčkář nebo jakkoli handicapovaný nepotřebuje lítost, soucit, ale spíše vstřícnost, tolerantnost a porozumění. K dosažení těchto pojmů, je podle mě nejdůležitější komunikace.

Lidi s fyzickým postižením jsou odlišní na první pohled. Vozík, jiné kompenzační pomůcky nelze skrýt. Samotné předsudky jsou možná tou největší bariérou, protože pokud si uděláme úsudek jen podle toho jak člověk vypadá, těžko bude mít příležitost a ve většině případů i odhodlání nám dokazovat opak.

© ligavozic.cz, 2012 Nahoru