Nový ceník služby osobní asistence
17.02.2017

  Jednorázová asistence do 60 minut – 100,-Kč/hod.

· Asistence delší než 60 minut – 90,-Kč/hod.

· Asistence od 61. hodiny v kalendářním měsíci delší než 60 minut:
65,-Kč/hod.

· Svátky, víkendy, všední dny od 21:00 do 6:00 bez ohledu na délku asistence : 100,-Kč/hod.

Asistence účtujeme klientovi dle skutečně odvedeného času vykázaného ve výkaze poskytované služby osobní asistence

 

Př. Pan Vomáčka využívá asistenci denně pondělí až pátek na 6 hodin.  Jedná se o asistenci v rozsahu větším než 60 minut, bude mu tedy fakturováno za prvních 60 hodin v měsíci 90,-/hod. Po 10 dnech vyčerpá 60 hodin asistence v měsíci, a proto každá další asistence delší než 60 minut, mu bude fakturována za 65,-/hod.

Jedno úterý však pan Vomáčka asistenci využil jen na 45 minut, kdy potřeboval pouze pomoct přesunout z postele na vozík a nachystat snídani. Za tuto asistenci mu bude fakturováno 75,-, neboť skutečně odpracovaný čas asistenta je 45 minut, jedná se o asistenci do 60 minut v tarifu 100,-/hod a asistence fakturujeme dle skutečně odvedeného času, tedy poměrnou část z hodiny.

Pan Vomáčka také potřebuje asistenci každou sobotu na 2 hodiny. I když se jedná o asistenci v rozsahu delší než 60 minut, bude panu Vomáčkovi vždy fakturováno za sobotní asistence 100,-/hod., jelikož asistence proběhne o víkendu, které jsou v tarifu 100,-/hod.

Pokud bude pan Vomáčka potřebovat asistenci ve všední den např. od 5 do 7 hodin ráno, pak mu za první hodinu bude fakturováno 100,-/ hod. – od 21:00 do 6:00 je fakturováno 100,-/hod. a za další hodinu mu bude fakturováno 90,-/hod., neboť celá asistence je delší než 60 minut. Za tyto dvě hodiny asistence tedy pan Vomáčka zaplatí 190,-. Pokud ale tato situace nastane v polovině měsíce, kdy už pan Vomáčka odebral 60 hodin v měsíci, bude mu fakturováno tuto dvouhodinovou asistenci 165,- (první zůstává za 100,- v rámci práce ve všední dny od 21: do 6:00 a další hodina bude za 65,-, neboť rozsah celé asistence je delší než 60 minut.)