REHAPROTEX 2017
21.08.2017

Doprovodný program veletrhu REHAPROTEX 2017

 

 

 

 

 

19.9.2017- úterý

 

9.00 – 16.00

Veřejná doprava a cestování osob se zdravotním postižením

Organizátor: NRZP

Místo konání: Pavilon A3, sál Morava

9.30 – 15.00

Funkční poruchy nohou a možnosti jejich korekce

Organizátor: Česká obuvnická a kožedělná asociace, Česká podiatrická společnost

Místo konání: Administrativní budova, sál 102

10.00 – 16.00

Odborné poradenství*

Organizátor: Liga vozíčkářů

Místo konání: Pavilon A2, st. č. 027

10.00 - 12.00

Intimní poradna -  Mgr. Ria Svítilová

12.00 - 14.00

Poradna pro život s postižením – Mgr. Kateřina Uhlířová, DiS.                                         

14.00 - 16.00

Bezbariérové úpravy v praxi - Ing. arch. Adam Erben

10.00 – 10.30

Poradenské okénko pro OZP

Přednáší: Mgr. Kateřina Uhlířová, DiS.

Organizátor: Liga vozíčkářů

Místo konání: Pavilon A2, Programové centrum

10.30 – 11.00

Zaměstnávání OZP a uplatnění na trhu práce

Přednáší: Bc. Lucie Chýlková, DiS.

Organizátor: Liga vozíčkářů

Místo konání: Pavilon A2, Programové centrum

11.00 – 11.30

Komplexní a kontinuální podpora v ParaCentru Fenix

Organizátor: ParaCentrum Fenix

Místo konání: Pavilon A2, Programové centrum

11.30 – 12.00

Bezbariérové úpravy v praxi

Přednáší: Ing. arch. Adam Erben

Organizátor: Liga vozíčkářů

Místo konání: Pavilon A2, Programové centrum

12.00 – 12.30

Úskalí seznámení na internetu      

Přednáší: Mgr. Ria Svítilová

Organizátor: Liga vozíčkářů

Místo konání: Pavilon A2, Programové centrum

12.30. – 13.00

13.00 – 13.30

Výcvik asistenčního psa

Přednáší: Irena Soukupová

Organizátor: Liga vozíčkářů

Místo konání: Pavilon A2, Programové centrum

13.30- 14.00

Vozík není v životě překážkou (aneb i s handicapem se dá žít aktivní a samostatný život)

Přednáší: Ondřej Srp

Organizátor: Liga vozíčkářů

Místo konání: Pavilon A2, Programové centrum

14.00 – 14.30

Umím a pečuji - podpora pečujících osob (neformálních pečujících)

Přednáší: Hana Svobodová, DiS.

Organizátor: Liga vozíčkářů

Místo konání: Pavilon A2, Programové centrum

14.30 – 15.15

Důsledky nečinnosti po mozkové mrtvice a cvičení s podporou tělesné hmotnosti

Přednáší: Jorgen R. Jorgensen

Organizátor: VECOM zdvihací zařízení s.r.o.

Místo konání: Pavilon A2, Programové centrum

15.30. – 17.00

Prevence úrazů páteře a míchy

Organizátor: ParaCentrum Fenix

Místo konání: Pavilon A2, Programové centrum

  

 

20. 9. 2017 – středa

10.00 – 16.00

Odborné poradenství*

Organizátor: Liga vozíčkářů

Místo konání: Pavilon A2, st. č. 027

10.00 - 12.00

Poradna pro život s postižením -  Mgr. Kateřina Jirsová

12.00 - 14.00

Umím a pečuji - podpora pečujících osob (neformálních pečujících) - Hana Svobodová, DiS.

14.00 - 16.00

Bezbariérové úpravy v praxi - Ing. arch. Adam Erben

12.00 – 14.00

Setkání pracovníků VZP

Organizátor:

Místo konání: Pavilon A3, sál Brno

13.00 – 16.00

Principy zdravého sezení a mobility na vozíku

Přednáší: Zdeňka Faltýnková

Organizátor: Česká asociace paraplegiků - CZEPA, z.s.

Místo konání: Pavilon A3, sál Morava

Seniorský program

Organizátor: SunDrive Communications

Místo konání: Pavilon A2, Programové centrum

10.00

Přivítání návštěvníků, prezentace programu

10.00 – 10.30

Umělecké vystoupení

10.30 – 12.00

Tanzánií na vozíku i traktorem                                                     

Přednáší: Bc. Ladislava Blažková

Organizátor: Liga vozíčkářů

12.00 – 12.45

Důsledky nečinnosti po mozkové mrtvice a cvičení s podporou tělesné hmotnosti

Přednáší: Jorgen R. Jorgensen

Organizátor: VECOM zdvihací zařízení s.r.o.

12.50 – 13.00

Umělecké vystoupení

13.00 – 13.30

Zaměstnávání OZP a uplatnění na trhu práce

Přednáší: Bc. Jan Dvořáček

Organizátor: Liga vozíčkářů

13.30 – 13.50

Zdravá výživa

14.00 – 15.10

Naďa Urbánková

15.10 – 15.20

Knihovna Jiřího Mahena

15.20 – 15.30

Oči a jejich zdraví, péče o oči …

15.30 – 16.15

Důsledky nečinnosti po mozkové mrtvice a cvičení s podporou tělesné hmotnosti

Přednáší: Jorgen R. Jorgensen

Organizátor: VECOM zdvihací zařízení s.r.o.

16.15 – 16.35

Jóga – cesta za zdravím

16.35 – 16.50

Svaz důchodců / Rada seniorů

16.50 – 17.00

Rozloučení, pozvánka na program dalšího dne

 

 

21. 9. 2017 – čtvrtek

10.00 – 13.00

Kulatý stůl na aktuální problematiku

Organizátor:

Místo konání: Pavilon A3, sál Morava

10.00 – 16.00

Valná hromada

Organizátor: Asociace pro osobní asistenci

Místo konání: Pavilon A3, sál Brno

10.00 – 16.00

Odborné poradenství*

Organizátor: Liga vozíčkářů

Místo konání: Pavilon A2, st. č. 027

10.00 – 12. 00

Zaměstnávání OZP a uplatnění na trhu práce – Bc. Lucie Chýlková, DiS.

12.00 - 14.00

Poradna pro život s postižením -  Mgr. Kateřina Jirsová

14.00 - 16.00

Bezbariérové úpravy v praxi - Ing. arch. Adam Erben

Seniorský program

Organizátor: SunDrive Communications

Místo konání: Pavilon A2, Programové centrum

10.00 – 10.05

Přivítání návštěvníků, prezentace programu

10.05 – 10.25

Komplexní a kontinuální podpora v ParaCentru Fenix

Organizátor: ParaCentrum Fenix

10.25 – 11.00

Jídlo jako jed – jídlo jako lék

11.00. – 12.00

Prevence úrazů páteře a míchy

Organizátor: ParaCentrum Fenix

12.00 – 12.45

Důsledky nečinnosti po mozkové mrtvice a cvičení s podporou tělesné hmotnosti

Přednáší: Jorgen R. Jorgensen

Organizátor: VECOM zdvihací zařízení s.r.o.

12.50 – 13.10

Pohádka o Budulínkovi

Organizátor: NRZP, JAMU

13.15 – 13.30

Wellness a relaxace

13.30 – 13.40

Umělecké vystoupení

13.40 – 14.00

Senior Point, spotřebitelská problematika

14.00 – 15.00

Důsledky nečinnosti po mozkové mrtvice a cvičení s podporou tělesné hmotnosti

Přednáší: Jorgen R. Jorgensen

Organizátor: VECOM zdvihací zařízení s.r.o.

15.00 – 16.00

Hlavní hudební vstup – Zdeněk Junák

16.00 – 16.20

S Tai-chi ke zdraví a životní rovnováze

16.20 – 16.40

Senior Pas, mobilní aplikace, novinky projektu …

16.40 – 17.00

Hands Dance

Organizátor: NRZP, JAMU

17.00

Rozloučení

 

 

22. 9. 2017 – pátek

10.30 – 14.00

Odborné poradenství*

Organizátor: Liga vozíčkářů

Místo konání: Pavilon A2, st. č.

10.30 – 12.00

Právní poradna - JUDr. Marcela Fryštenská

12.00 – 14.00

Dluhové poradenství - JUDr. Marcela Fryštenská

10.00 – 10.30

Opatrovnictví dle NOZ     

Přednáší: :  JUDr. Marcela Fryštenská

Organizátor: Liga vozíčkářů

Místo konání: Pavilon A2, Programové centrum

10.30 – 11.00

Umím a pečuji - podpora pečujících osob (neformálních pečujících)

Přednáší: Hana Svobodová, DiS.

Organizátor: Liga vozíčkářů

Místo konání: Pavilon A2, Programové centrum

11.30 – 12.00

Zaměstnávání OZP a uplatnění na trhu práce

Přednáší: Bc. Jan Dvořáček

Organizátor: Liga vozíčkářů

Místo konání: Pavilon A2, Programové centrum

13.00 – 13.30

Poradenské okénko pro OZP

Přednáší: Mgr. Kateřina Uhlířová, DiS.

Organizátor: Liga vozíčkářů

Místo konání: Pavilon A2, Programové centrum

13.30 – 14.00

Bezbariérové úpravy v praxi

Přednáší: Ing. arch. Adam Erben

Organizátor: Liga vozíčkářů

Místo konání: Pavilon A2, Programové centrum

 

 

 

 

19. – 22. 9. 2017 – úterý – pátek

9.00 – 17.00

Podpora veřejného zdraví – zdravý životní styl, prevence závislostí na alkoholu, tabáku, drogách, prevence úrazů a sexuálně rizikového chování, výchova ke zdraví dětí a mládeže

Organizátor: Státní zdravotní ústav, Oddělení podpory zdraví Brno

Místo konání: Pavilon A2, st. č. 009

9.00 – 17.00

Právní poradna – odborný poradenský servis

Organizátor: Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, z.s.

Místo konání: Pavilon A2, st. č. 015

9.00 – 17.00

Dětský koutek – Pavilon A2, st. č. 001

9.00 – 17.00

Ukázky líčení pro seniory a poradenství

Organizátor: Mary Kay

Místo konání: Pavilon A2, st. č. 002

* Zájemci o odborné poradenství si mohou rezervovat 20 – 30 minutový prostor pro konzultaci v diskrétní zóně u konkrétního specialisty ve výše uvedených časech na poradna@ligavozic.cz, tel. 725 122 853.