text mail tisk
Pošli kamarádovi odkaz na stránku

Osobní asistence

Posláním služby osobní asistence v Lize vozíčkářů je umožnit lidem s tělesným postižením na územích Brno – město, Brno – venkov, Adamov a Slavkov u Brna žít v přirozeném prostředí podle svých představ.

Naším cílem je uživatel, který:

- žije doma ve svém prostředí, s rodinou, s kamarády
- studuje v běžné škole, resp. speciální škole
- tráví volný čas dle svých představ
- osamostatňuje se a stává se nezávislým

Cílovou skupinou jsou lidé s tělesným postižením od 7 do 60 let věku, kteří potřebují službu na územích Brno – město, Brno – venkov a ve městech Adamov a Slavkov u Brna.

Uživateli osobní asistence mohou být také:

Lidé s kombinací tělesného postižení s jinými druhy postižení, tyto situace jsou posuzovány individuálně
Lidé, kteří v průběhu služby dosáhnou 60 let a nevyžadují jiný druh služby

Odůvodnění: Liga prostřednictvím osobní asistence podporuje zejména lidi s postižením v produktivním věku. Senioři, resp. osoby nad 60 let a děti do 6 let zpravidla vyžadují jiné úkony, zejména ošetřovatelství, pečovatelství a zdravotnické úkony, což služba osobní asistence Ligy vozíčkářů neposkytuje.

Uživatelem se nemůže stát osoba:

která nemá tělesné postižení
která je mladší 6 let nebo starší 60 let s výjimkou osob, které v průběhu služby dosáhly 60 let a nevyžadují jiný druh služby
která vyžaduje službu mimo vymezená území
která vyžaduje jiný druh služby

Co vám můžeme nabídnout?

moderní sociální službu v místě a čase dle individuálních potřeb (služba může být poskytována občas, pravidelně i každodenně)
pomoc při běžných úkonech, které lze zvládnout s pomocí osobního asistenta (např. sebeobsluha - pomoc s hygienou, oblékáním, stravováním, kondičním cvičením, doprovody k lékaři, na úřad, za kulturou, pomoc při udržení chodu domácnosti apod.)
zaškolené a spolehlivé osobní asistenty, kteří absolvovali psychologické testy osobnosti a doložili trestní bezúhonnost
možnost pracovat nebo studovat navzdory zdravotnímu postižení
možnost osamostatnit se a nebýt závislý na pomoci rodinných příslušníků
možnost žít plnohodnotný život podle svých představ v dosahu svých blízkých
pomoc a podporu při zajištění návazných či příbuzných služeb

Osobní asistence je aktivní a aktivizační služba, která si klade za cíl zachovat v co největší míře zdraví a nabyté schopnosti uživatele a rozvíjet jeho schopnosti nadále tak, aby žil samostatný a nezávislý život. Uživatel osobní asistence je nejbližším nadřízeným osobního asistenta, samostatně a aktivně mu zadává aktuální požadavky na úkony, které je třeba provést, resp. jak je má provést. Průběh služby, tedy náplň dne a posloupnost dohodnutých úkonů zcela záleží na uživateli.

Služba osobní asistence uživateli pomáhá jen do určité míry a jen v těch úkonech, které uživatel nezvládne sám. Na rozdíl od pečovatelské služby není jen pasivním příjemcem pomoci (pečovatel vykoná úkon za uživatele), ale ve všech situacích, kdy je to jen trochu možné, aktivním hybatelem svého života (úkon vykonává uživatel, asistent jen dopomáhá).

Na základě Rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 12.6.2007 č.j. 62962/2007 je služba osobní asistence registrována podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Ve dnech 19. – 21.4.2010 proběhla ve službě osobní asistence Inspekce kvality sociálních služeb. Služba obstála na 90,97% a získala 131 bodů ze 144 možných. Standardy kvality sociálních služeb byly splněny s hodnocením výborně.

Liga vozíčkářů získala Cenu Unie zaměstnavatelských svazů ČR za inovaci v sociálních službách za rok 2010 za projekt "Kompletní automatizace administrativních procesů poskytování sociální služby osobní asistence".

© ligavozic.cz, 2012 Nahoru