text mail tisk
Pošli kamarádovi odkaz na stránku

    Zeptejte se nás

    Poradíme vám v oblastech invalidních důchodů, příspěvků a výhod pro ZP (včetně daňových a poplatkových úlev), příspěvku na péči a v možnostech péče, ve financování kompenzačních pomůcek, v možnostech vzdělávání OZP a ve specifikách pracovně-právních vztahů OZP. Základní poradenství poskytujeme i v dalších oblastech (např. státní sociální podpora, pomoc v hmotné nouzi, evidence na ÚP, nemocenské pojištění, starobní důchody, zdravotní a sociální pojištění, náhrady škody vzniklé v souvislosti s výkonem práce).

  • POZOR! Využíváte registrovanou sociální službu. Její kompletní pravidla i možnosti stížností naleznete ZDE.
  • Informace můžete vyhledat v již zodpovězených dotazech v těchto oblastech:
důchody | příspěvky | průkaz OZP a výhody | sKarta | pomůcky | zdravotnictví | pojištění | práce | bariéry | cestování a parkování | bydlení | státní sociální podpora | pomoc v hmotné nouzi | pracovní neschopnost | právo | dluhy | ostatní
(uveďte číslici)
*povinné
zadaný e-mail se v dotazu veřejně neobjevuje
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221 

24.07.2017 12:24

Hana

(Jihomoravský kraj)
Dobrý den.Mám dotaz.Manžel v loni marodil s kotníkem půl roku a pak se vrátil na 4 měsíce do práce.Od ledna znovu marodí s kotníkem, ale bude mu v září končit podpůrcí doba.Má požádáno o ID,ale boužel se stalo že mu našli nádor v ledvině a musí nyní v srpnu na operaci,kde mu bude ledvina odebrána.Chtěla jsem se optat zda je možné,kdyby dostal ID 1 a nebo druhého St na ten kotník,tak ukončit neschopenku a hned Druhý den mít vystavenou neschopenku na tu ledvinu a požádat o prodloužení podpůrčí doby?Na OSSZ na oddělení nemocenská mi řekli,že si tam musí podat žádost,ale nějak jsem nepochopila zda je možne mít ID 1 a nebo 2 st a na kotník a pobírat i nemocenskou na jinou diagnozu.Psala jsem na Naše důchody a pan Mařík mi napsal, že může pobírat oboje,ale musí každé 3 měsíce požádat o prodloužení podpůrčí doby.Manžel je zaměstnaný na dobu neurčitou už dlouhá léta. Hana

19.07.2017 16:34

jana

(Zlínský kraj)

dobry den chtěla jsem se zeptat stala jsem se opatrovníkem syna 18let který zacal pobirat in.duchod 3 stupne soud po mne chce každý rok vyučtovani ale neřekl jak to mam dokládat jestli schovávat učtenky nebo si zalozit sešit a všechno do nej zapisovat dekuji za odpoved


24.07.2017 18:01

Odpověď:

Dobrý den, Jano,

dle zákona č. 89/2012 Sb., (§485) „občanský zákoník“ „opatrovník, který spravuje jmění opatrovance, vyhotoví do dvou měsíců od svého jmenování soupis spravovaného jmění a doručí jej soudu.  Za trvání opatrovnictví vyhotoví opatrovník vyúčtování správy jmění každoročně vždy do 30. června.“

Z výše uvedeného vyplývá, že zákon bohužel blíže neříká, jak má vyúčtování správy jmění blíže vypadat. Proto předpokládám, že pro splnění Vaší povinnosti by měly plně postačit účtenky, případně Vámi písemné roční vyúčtovaní, kde budou uvedeny synovi příjmy a výdaje (nemusíte uvádět přesné častky za měsíc, stačí uvést přibližnou částku za jednotlivé výdajové položky).

Pro bližší informace bych Vám doporučila obrátit se přímo na soud.

Kateřina Jirsová

19.07.2017 16:07

Naděžda

(Olomoucký kraj)

Dobrý den , potřebovala bych poradit . Od 17.8.2016 jsem na neschopence . V září musím nastoupit do práce Pracuji jako vrátná . Mám to uvedeno i ve smlouvě . Smlouvu mám na dobu neurčitou . Zaměstnavatel přijal za mne náhradu na smlouvu a teď zamýšlí , že mě převede na jinou práci . Má na to nárok ? Jak se mám bránit ? Jsem invalida I. stupně a nemohu pracovat celý den ve stoje ani celý den sedět . Zaměstnavatel má kromě hlídací služby dílnu,kde mají práci bud ve stoje nebo u ní musí sedět . Děkuji za odpověď .


24.07.2017 17:35

Odpověď:

Dobrý den, Naděždo,

dle § 41 Zákoníku práce, ods. 1, 2, 3:  

(1) Zaměstnavatel je povinen převést zaměstnance na jinou práci,

a) pozbyl-li zaměstnanec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, dlouhodobě způsobilosti konat dále dosavadní práci,

b) nesmí-li podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání,

c) koná-li těhotná zaměstnankyně, zaměstnankyně, která kojí, nebo zaměstnankyně-matka do konce devátého měsíce po porodu práci, kterou nesmějí být tyto zaměstnankyně zaměstnávány nebo která podle lékařského posudku ohrožuje její těhotenství nebo mateřství,

d) jestliže to je nutné podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví v zájmu ochrany zdraví jiných fyzických osob před infekčním onemocněním,

e) jestliže je toho třeba podle pravomocného rozhodnutí soudu nebo správního úřadu, jiného státního orgánu nebo orgánu územního samosprávného celku,

f) je-li zaměstnanec pracující v noci na základě lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb uznán nezpůsobilým pro noční práci,

g) požádá-li o to těhotná zaměstnankyně, zaměstnankyně, která kojí, nebo zaměstnankyně-matka do konce devátého měsíce po porodu, která pracuje v noci.

 (2) Zaměstnavatel může převést zaměstnance na jinou práci,

a) dal-li zaměstnanci výpověď z důvodů uvedených v § 52 písm. f) a g),

b) bylo-li proti zaměstnanci zahájeno trestní řízení pro podezření z úmyslné trestné činnosti spáchané při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním ke škodě na majetku zaměstnavatele, a to na dobu do pravomocného skončení trestního řízení,

c) pozbyl-li zaměstnanec dočasně předpoklady stanovené zvláštními právními předpisy pro výkon sjednané práce, avšak v tomto případě nejdéle celkem na 30 pracovních dnů v kalendářním roce.

(3) Není-li možné dosáhnout účelu převedení podle odstavců 1 a 2 převedením zaměstnance v rámci pracovní smlouvy, může ho zaměstnavatel převést v těchto případech i na práci jiného druhu, než byl sjednán v pracovní smlouvě, a to i kdyby s tím zaměstnanec nesouhlasil.

V případě, že byste Vaší novou pozici nezvládala ze zdravotních důvodů, můžete i Vy podat žádost o převedení na jinou práci. Tuto žádost je třeba doložit posudkem poskytovatele pracovnělékařských služeb ("závodní" lékař) potvrzujícím, že jste dlouhodobě pozbyla způsobilost konat dosavadní práci. Pokud Váš zaměstnavatel závodního lékaře nemá, posouzení provádí Váš praktický lékař. Na základě žádosti o převedení na jinou práci je zaměstnavatel povinen Vás do 15 dnů převést na práci, která je pro Vás z hlediska zdravotního stavu vhodná. Pokud tak neučiní (a to i v případě, že jinou pro Vás vhodnou práci nemá), máte dle § 56 písm. a) Zákoníku práce právo na okamžité zrušení pracovního poměru s nárokem na náhradu mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku za dobu, která odpovídá délce výpovědní doby. Vzory žádostí naleznete na našem Informačním portálu.

Kateřina Jirsová

17.07.2017 18:48

Láďa

(Středočeský kraj)

Ukončil jsem nemocenskou a dohodou i pracovní poměr, protože mi od té doby byla přiznána invalidita III. stupně. Bohužel rozhodnutí od ČSSZ ještě není a může trvat i 3 měsíce. Na ÚP mě nezaregistrovali, protože pokles prac. neschopnosti je 70%. A na ZP zase nemají doklad z ÚP. Takže bych si měl platit sám soc. a zdr. pojištění? Nemám z čeho, když mi přiznají důchod, tak mi přijde až za pár měsíců. Radši bych pracoval, ale nemohu. Takto nebudu mít ani z čeho žít. Nemohu si někde zažádat o nějaký dočasný příspěvek?


20.07.2017 17:17

Odpověď:

Dobrý den,

evidence na úřadu práce je ve Vašem případě nejspíše podmíněna tím, že invalidní osoba ve třetím stupni invalidity podle § 39 odst. 2 písm. c) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, nemůže být do evidence uchazečů o zaměstnání zařazena, vyjma případu, kdy je schopna výdělečné činnosti za zcela mimořádných podmínek podle § 39 odst. 4 písmene f).

Záleží tedy na tom, zda jste schopen práce za zcela mimořádných podmínek (můžete mít zapsáno v posudku či zjistíte na místně příslušné OSSZ) či nikoliv.

Invalidní důchodci, kteří pobírají invalidní důchod III. stupně, mají státem hrazené zdravotní pojištění a zárověň se jim doba pobírání tohoto ID počítá jako náhradní doba důchodového pojištění. V případě, že je osoba uznána invalidní ve III. stupni, ale nemá nárok na výplatu invalidního důchodu, je za ní státem hrazeno pouze zdravotní pojištění.

Vzhledem k tomu, že neznám veškeré okolnosti Vašeho případu, nemohu Vám s určitostí sdělit, na jaké dávky byste mohl mít nárok. Pokud nemáte dostatečné příjmy a Vaše sociální a majetkové poměry Vám neumožňují uspokojení základních životních potřeb, doporučuji Vám jít na místně příslušný úřad práce (oddělení hmotné nouze) a informovat se především ohledně mimořádné okamžité pomoci a příspěvku na živobytí či doplatku na bydlení. Na úřadu práce by Vám měli blíže sdělit na jaké dávky ve své situaci dosáhnete či ne.

Obecné informace o dávkách státní sociální podpory či o pomoci v hmotné nouzi si můžete přečíst i na našem informačním portálu zde.

Martina Suková

17.07.2017 14:05

Michaela Janoušková

(Moravskoslezský kraj)

Zajímá mě, kdo po mně bude dědit, když mám dceru a postiženého syna, zbaveného "svéprávnosti". Chtěla bych, aby vše dědila pouze dcera, je možno toto ošetřit závětí? Ustanovit výhradní dědičkou pouze dceru? Děkuji


20.07.2017 14:14

Odpověď:

Dobrý den, paní Janoušková,

Občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.) hovoří v rámci dědického práva o možnosti určení toho, kdo má být dědicem dědice tzv. svěřeneckého nástupce nebo náhradníka v případě, že dědic je omezen ve svéprávnosti. Více konkrétní podmínky Vám bohužel ze své pozice sociální pracovnice nejsem schopna sdělit.
Poradna pro život s postižením poskytuje také právní konzultace. Ovšem od 17. 7. do 7. 8. není právní poradenství v provozu. V případě, že na zodpovězení dotazu příliš nespěcháte, můžete se začátkem srpna obrátit s Vaším dotazem na naši právní poradnu na emailovou adresu: pravni.poradna@ligavozic.cz. V opačném případě Vám doporučuji obrátit se na některou občanskou poradnu.

Kateřina Uhlířová

17.07.2017 10:04

Petr

(Středočeský kraj)

Dobrý den, mám prosbu o radu. Jsem invalidní ve 2.stupni po pracovním úrazu s vyplácením renty od poj. Kooperativa a jsem v evidenci ÚP. Má možnost pracovat je dle posudku v min. rozsahu a intenzitě a dle lékařských zpráv max. 4.hod. denně. Pojišťovna mi nyní k důchodu vyplácí omezenou část renty a strhává mi z celkové částky 24 000,- mzdy před vznikem úrazu 11 000,- zákonné min. mzdy. Neměla by poj. strhávat menší část, když min. mzda je 11 000,- hrubého? Pokud si najdu práci z domova na 4.hod denně, vydělám si např. jen 6 000,- kč měsíčně a budu mít potvrzeno od lékaře, že nejsem ze zdravotních důvodů schopen pracovat více, musí mi poj. doplácet rentu do plné výše výdělku oněch 24 000,- kč, který jsem měl před úrazem? Předem moc děkuji za odpověď. Petr


19.07.2017 17:04

Odpověď:

Dobrý de, Petře,

dle zákona č. 262/2006 Sb., ( §271b) zákoníku práce náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při uznání invalidity přísluší zaměstnanci ve výši rozdílu mezi průměrným výdělkem před vznikem škody a výdělkem dosahovaným po pracovním úrazu nebo po zjištění nemoci z povolání s připočtením případného invalidního důchodu pobíraného z téhož důvodu.“ V případě, že jste veden na ÚP, tak dle odst. 3 téhož zákona „náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při uznání invalidity podle odstavce 1 přísluší i zaměstnanci, který je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání; za výdělek po pracovním úrazu nebo po zjištění nemoci z povolání se považuje výdělek ve výši minimální mzdy.“

Zákon bohužel nehovoří o tom, zda se odečítá hrubá nebo čistá minimální mzda, ale vzhledem k tomu, že výše minimální mzdy je obecná a pro všechny stejná, tak se odečítá 11 000,-, protože čistá výše minimální mzdy je pro každého odlišná.

Z výše uvedeného vyplývá, že Vám do mzdy před úrazu 24 000,- pojišťovna vyplatí rozdíl po odečtení Vašeho ID a čistého výdělku.

Ze své pozice Vám bohužel nejsem schopna sdělit více informací, proto bych Vám doporučila obrátit se na Poradnu Odškodnění.

Kateřina Jirsová

17.07.2017 08:27

Lída

(Jihomoravský kraj)

Dobrý den,pán z naší vesnice,65 let,se zcela sám stará o svoji 90 matku,která je ležící,4 stupeň bezmocnosti. Má obavy,že kdyby požádal o pomoc charitu,že by musel hodně platit a nevyšli by s penězi,pokud vím tak mají oba 2 docela nízké důchody.Mám za to,že pokud by lékař napsal aby třeba 1x denně tam přijela pečovatelská služba,že by to bylo zdarma...nechtěla bych mu radit pokud to nevím přesně. Děkuji za odpověď.


19.07.2017 16:56

Odpověď:

Dobrý den, Lído,

pečovatelská služba bohužel není zdarma a není ani hrazena zdravotní pojišťovnou. Na platby za poskytnutí služeb sociální péče (pečovatelská služba, osobní asistence) slouží příspěvek na péči, který pánova maminka pobírá. Kontakty na organizace, které poskytují služby ve Vašem blízkém okolí, naleznete v Registru poskytovatelů sociálních služeb, kde si zvolíte konkrétní sociální službu. Zadáte město a Registr sociálních služeb Vám poté vše vyhledá.

Kateřina Jirsová

13.07.2017 10:51

Trakslová bohumila

(Hlavní město Praha)

Dobrý den, mám dotaz ohledně zvýšení příspěvku na péči pro maminku. Měla příspěvek 800,- kč. Ale její zdravotní stav se rapidně zhoršil (Alzheimerova choroba a další psych.poruchy) a od srpna 2016 je hospitalizovaná v psychiatrické nemocnici. Začátkem března 2017 jsme se sestrou požádaly na Úřadu práce České republiky, Krajské pobočky pro. Hl. m. Prahu žádost o zvýšení příspěvku na péči, neboť na výši příspěvku závisí její umístění v domově se zvláštním režimem pro takto postižené. Dodaly jsme všechna potřebná potvrzení, proběhlo šetření pracovníka úřadu práce v nemocnici, a další administrativní úkony- chybně zpracované na ÚP- následně znovu vysvětlováno, ale do dnešního dne není nic vyřešeno.....Prosím existuje nějaký termín, do kdy musí být žádost vyřešena? Děkuji B.Trakslová


18.07.2017 13:07

Odpověď:

Dobrý den, paní Trakslová,

řízení o příspěvku na péči se řídí správním řádem (zákon č. 500/2004 Sb.). Lhůta na vydání rozhodnutí o příspěvku na péči činí 60 dnů. K této lhůtě se připočítá doba pro zpracování posudku lékařskou posudkovou službou OSSZ, která činí 45 dnů (tuto lhůtu lze ze závažných důvodů prodloužit o 30 dnů). Celková lhůta na vydání rozhodnutí činí tedy 105 dnů (popř. 135 dnů v případě závažných důvodů pro prodloužení lhůty). V případě, že je doba delší, doporučuji obrátit se přímo na kontaktního pracovníka uvedeného na oznámení o zahájení řízení s dotazem, v jakém stádiu řízení je. Pokud by řízení opravdu překročilo danou lhůtu, můžete podat žádost o uplatnění opatření proti nečinnosti příslušného úřadu. Pokud Vám z důvodu nečinnosti úřadu vznikla majetková nebo nemajetková újma, můžete také žádat finanční odškodnění za průtahy úřadu. Na Informačním portálu naleznete vzor opatření proti nečinnosti úřadu a žádost o přiměřené zadostiučinění za průtah správního úřadu.
Psala jste, že na výši příspěvku na péči závisí umístění Vaší maminky v domově se zvláštním režimem. Chtěla bych doplnit, že dle zákona o sociálních službách, kterým se dané zařízení má řídit, uvádí pouze 4 důvody, pro které může poskytovatel sociálních služeb odmítnout uzavřít smlouvu. Jiné zákonné důvody pro odmítnutí nejsou stanovené. Poskytovatel může odmítnout uzavřít smlouvu, pokud dle § 91 odst. 3:

a) neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb,
b) nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá,
c) zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby; tyto zdravotní stavy stanoví prováděcí právní předpis, nebo
d) osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

Kateřina Uhlířová

12.07.2017 10:18

Zdeněk

(Zlínský kraj)

Dobrý den,chtěl bych se zeptat, zda někdo má zkušenosti s podáním správní žaloby ve věci příspěvku na péči, s průběhem tohoto jednání atd. Pokud ano, kontaktujte mě, prosím, na mailu. Moc děkuji


17.07.2017 12:49

Odpověď:

Dobrý den, Zdeňku,

rádi Vám pomůžeme se sepsáním správní žaloby ve věci příspěvku na péči. Na našem Informačním portálu naleznete vzor správní žaloby, který si můžete vyplnit sám. V případě, že byste potřeboval pomoci se sepsáním, potřebujeme vědět více informací (zda došlo ke snížení stupně, nepřiznání příspěvku, dále rozhodnutí o snížení nebo nepřiznání příspěvku a lékařské zprávy).

Správní žalobu lze podat k příslušnému krajskému soudu dle místa Vašeho trvalého bydliště. Lhůta pro podání správní žaloby činí 2 měsíce od data doručení rozhodnutí odvolacího řízení. 

V případě potřeby jsme Vám k dispozici a můžete se na nás obrátit na naší bezplatné poradenské lince 800 100 250 a to v pracovní dny každé pondělí a středu od 9:00 do 13:00 hodin, každé úterý od 12:00 do 16:00 hodin a čtvrtek od 12:00 do 16:00 hodin.

Kateřina Jirsová

10.07.2017 17:07

Bára

(Kraj Vysočina)

Dobrý den, chtěla bych Vás poprosit o radu. Dceři, které bylo 14.5. 18 let, byl přiznán invalidní důchod 3. stupně.K poslednímu červnu ukončila povinnou školní docházku na základní škole speciální. Jde mi o to, jestli má manžel nárok na zvýhodnění daně na dceru za měsíc červen. Teď ve výplatě za měsíc červen už měl daňový bonus nulový, když by měl mí ještě 2x 1117Kč? Dcera má ztp/p,takže měl dvojnásobek. V práci se účetní pouze zmínil, že dceři byl přiznán od května důchod, ale ještě nemáme ani rozhodnutí. U komise jsme byly 5.6.Takže pokud dcera ještě chodila na ZŠ neměl by mu být bonus vyplacen? A pokud ano, nebude jej muset vrátit, když dceři bude vyplacen důchod od května zpětně? Doufám, že to dává smysl. A předem moc děkuji za odpověď. Bára


12.07.2017 14:32

Odpověď:

Dobrý den, Báro,

pokud tomu správně rozumím, tak jste zřejmě dostali posudek o invaliditě, ve kterém je stanoveno, že je Vaše dcera invalidní ve III. stupni. Doporučila bych Vám vyčkat na rozhodnutí o přiznání invalidního důchodu, ve kterém je stanoveno datum přiznání. Toto datum se může lišit od data vzniku invalidity. V případě, že bude dceři přiznán invalidní důchod od května, potom již bohužel daňový bonus za červen Váš manžel opravdu neměl dostat, protože dle § 35c odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, se za vyživované dítě poplatníka považuje dítě vlastní, osvojenec, dítě v péči, která nahrazuje péči rodičů, dítě, které přestalo být u tohoto poplatníka z důvodu nabytí plné svéprávnosti nebo zletilosti v pěstounské péči, dítě druhého z manželů, vlastní vnuk nebo vnuk druhého z manželů, pokud jeho rodiče nemají dostatečné příjmy, z nichž by mohli daňové zvýhodnění uplatnit, pokud je
a) nezletilým dítětem,
b) zletilým dítětem až do dovršení věku 26 let, jestliže mu není přiznán invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně a
1. soustavně se připravuje na budoucí povolání; příprava na budoucí povolání se posuzuje podle zákona o státní sociální podpoře, 14d)
2. nemůže se soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz, nebo
3. z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je neschopno vykonávat soustavnou výdělečnou činnost.

Dle vyjádření Finančního úřadu daňový bonus nenáleží v případě, že nebyly splněny podmínky pro jeho uplatnění na začátku měsíce. To znamená, pokud by byl důchod přiznán na počátku měsíce, bonus nenáleží. V případě, že bude přiznán důchod ve druhé polovině měsíce, tak bonus ještě náleží. Záleží tedy na datu uvedeném v rozhodnutí o přiznání invalidního důchodu.
Více Vám bohužel nejsem schopna sdělit. Doporučuji Vám proto bližší informace ve Vašem konkrétním případě konzultovat se mzdovou účetní zaměstnavatele nebo na příslušném finančním úřadě.

Kateřina Uhlířová

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221 
© ligavozic.cz, 2012 Nahoru