text mail tisk
Pošli kamarádovi odkaz na stránku

    Zeptejte se nás

    Poradíme vám v oblastech invalidních důchodů, příspěvků a výhod pro ZP (včetně daňových a poplatkových úlev), příspěvku na péči a v možnostech péče, ve financování kompenzačních pomůcek, v možnostech vzdělávání OZP a ve specifikách pracovně-právních vztahů OZP. Základní poradenství poskytujeme i v dalších oblastech (např. státní sociální podpora, pomoc v hmotné nouzi, evidence na ÚP, nemocenské pojištění, starobní důchody, zdravotní a sociální pojištění, náhrady škody vzniklé v souvislosti s výkonem práce).

  • POZOR! Využíváte registrovanou sociální službu. Její kompletní pravidla i možnosti stížností naleznete ZDE.
  • Informace můžete vyhledat v již zodpovězených dotazech v těchto oblastech:
důchody | příspěvky | průkaz OZP a výhody | sKarta | pomůcky | zdravotnictví | pojištění | práce | bariéry | cestování a parkování | bydlení | státní sociální podpora | pomoc v hmotné nouzi | pracovní neschopnost
(uveďte číslici)
*povinné
zadaný e-mail se v dotazu veřejně neobjevuje
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199 

21.10.2016 14:46

Josef

(Královéhradecký kraj)

Dobrý den, mám Bechtěrejevovu chorobu V., stupně. Průkaz ZTP, a chci se optat zda je příspěvek na nákup postele roštu a matrace. Mám PID a studující děti a opravdu našetřit na postel je opravdu nemožné. Děkuji Vám za odpověď.


21.10.2016 19:52

Odpověď:

Dobrý den, Josefe,

příspěvek jako takový na nákup jednotlivých částí postele, roštu a matrace, jak zmiňujete, není. Zdravotní pojišťovna však hradí polohovací lůžko s možností elektrického nastavení (ve 100% do 30 000 kč) či polohovací lůžko s možností mechanického nastavení (ve 100% do 15 000 kč). Dále příslušenství k polohovacímu zařízení (nejvýše do 10 000 Kč) nebo antidekubitní podložku.

Každá zdravotní pojišťovna má svůj číselník, ve kterém jsou jednotlivé kódy pomůcky, které pojišťovna hradí plně nebo částečně. Výběr pomůcky je na Vás, doporučuji však oslovit co nejvíce dodavatelů a zvážit co nejvíce možností. Příslušnému lékaři (ortoped, neurolog) předložíte kód vybrané pomůcky (kód Vám sdělí přímo prodejce nebo bývá v internetovém katalogu firmy) a lékař Vám vystaví poukaz, který pak ještě schvaluje revizní lékař zdravotní pojišťovny. Pokud Vám revizní lékař pomůcku schválí, uhradí její pořízení zdravotní pojišťovna.

Martina Suková

18.10.2016 15:47

Hana

(Olomoucký kraj)

Dobrý den, mám nevidomého známého, který má vodícího psa. Vodícího psa již nechce a chce ho darovat své známé. Byla bych nerada, aby se známý dostal do potíží tím, že daruje psa, na kterého získal příspěvek. Prosím je takového darování možné a musí se někde hlásit? Hrozí známému postih, když vodícího psa někomu daruje? Děkuji za odpověď


20.10.2016 13:46

Odpověď:

Dobrý den, Hano,

pokud pán dostal příspěvek na zvláštní pomůcku na vodícího psa, tak dle § 12 zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, je povinen vyplacený příspěvek nebo jeho poměrnou část vrátit, jestliže:

• nepoužil tento příspěvek do 3 měsíců ode dne jeho vyplacení nebo ve lhůtě stanovené krajskou pobočkou Úřadu práce na pořízení zvláštní pomůcky
• nepoužil vyplacený příspěvek v plné výši do 3 měsíců ode dne jeho vyplacení nebo ve lhůtě stanovené krajskou pobočkou Úřadu práce
• v období před uplynutím 60 kalendářních měsíců ode dne vyplacení příspěvku přestal být vlastníkem zvláštní pomůcky
• v období před uplynutím 60 kalendářních měsíců ode dne vyplacení příspěvku přestal zvláštní pomůcku užívat (s výjimkou případu, kdy osoba přestala pomůcku využívat z důvodu změny zdravotního stavu)
• použil příspěvek v rozporu s rozhodnutím o jeho přiznání
• se prokáže, že osoba, uvedla v žádosti o příspěvek na zvláštní pomůcku nepravdivé nebo zkreslené údaje

Povinnost vracet příspěvek nebo jeho poměrnou část nevzniká v případě, že osoba zemře nebo vodící pes, na kterého byl příspěvek poskytnut, zemře nebo ztratí své dovednosti z důvodu onemocnění nebo úrazu, k němuž došlo bez zavinění příjemce příspěvku.

Pokud tedy pán vodícího psa přestane jako zvláštní pomůcku užívat nebo přestane být vlastníkem, tak má dle § 27 uvedeného zákona povinnost tuto změnu písemně nahlásit do 8 dnů na krajské pobočce Úřadu práce, která vydala rozhodnutí o poskytnutí tohoto příspěvku a Úřad práce vypočítá, jakou poměrnou část bude pán vracet.

Kateřina Uhlířová

18.10.2016 09:50

Vendula Trachtová

(Středočeský kraj)

Mám dceru postiženou Aspergerovým syndromem je na tom dost špatně ale neustále mi nechtějí přiznat příspěvek na péči už jsem bezradná a bezmocná prosím o pomoc


19.10.2016 16:20

Odpověď:

Dobrý den, paní Trachtová,

bohužel ze své pozice sociální pracovnice nemohu posoudit, zda Vaše dcera má nárok na příspěvek nebo nemá. Příspěvek na péči je přiznán osobě, která potřebuje pomoc jiné osoby při zvládání základních životních potřeb, kterými jsou mobilita, orientace, komunikace, stravování, oblékání a obouvání, tělesná hygiena, výkon fyziologické potřeby, péče o zdraví, osobní aktivity a péče o domácnost. Zdravotní stav z hlediska schopnosti zvládání uvedených základních životních potřeb posuzuje posudkový lékař.
V případě, že nebyl dceři příspěvek na péči přiznán, můžete si podat odvolání do 15 dnů od doručení rozhodnutí o nepřiznání. V odvolacím řízení posuzuje zdravotní stav jiný posudkový lékař, který může zdravotní stav Vaší dcery posoudit jinak než posudkový lékař v původním řízení. Vzor odvolání naleznete na Informačním portálu.
V případě, že máte nějaké aktuální lékařské zprávy, které nebyly doloženy k žádosti o příspěvek, zkuste si podat novou žádost o příspěvek na péči.

Kateřina Uhlířová

17.10.2016 22:11

Petr

(Kraj Vysočina)

Dobrý den, pobírám invalidní důchod I.stupně následkem pracovního úrazu. Jsem veden na úřadě práce již 3 roky.Pracuji pouze na dohodu o pracovní činnosti, ta mi umožňuje pracovat podle mého momentálního zdravotního stavu. Úřad práce na mě naléhá, abych přerušil alespoň krátkodobě zaevidování na ÚP. Rád bych začal pracovat na zkrácený úvazek, ale vzhledem k mému zdravotnímu, nevím jak to budu zvládat. Pokud odejdu z pracovního úřadu, po jaké době se mohu znova nahlásit? Děkuji Petr


19.10.2016 16:03

Odpověď:

Dobrý den, Petře,

pokud máte možnost pracovat na zkrácený úvazek, tak to můžete zkusit a v případě, že byste práci nezvládal, můžete si podat žádost o převedení na jinou práci dle § 41 Zákoníku práce doloženou posudkem poskytovatele pracovnělékařských služeb (lékařem zaměstnavatele). ZDE naleznete vzor na uvedenou žádost.

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, stanovuje podmínky, které je nutné splnit pro zařazení a evidenci uchazeče o zaměstnání, které naleznete ZDE. Zákon ale nehovoří o tom, po jak dlouhé době se můžete znovu zaregistrovat na Úřadu práce. Pouze v případě, že byste chtěl získat nárok na podporu v nezaměstnanosti, je třeba splnit alespoň 12 měsíců zaměstnání v posledních 2 letech nebo získat náhradní dobu zaměstnání před datem žádosti o podporu v nezaměstnanosti. Takže se domnívám, že se můžete zaregistrovat na ÚP bez nároku na podporu v nezaměstnosti i dříve.

S hledáním vhodné práce vzhledem k Vašemu zdravotnímu stavu Vám může pomoci kromě Úřadu práce také služba sociální rehabilitace, kterou si můžete vyhledat dle Vašeho místa bydliště na Registru poskytovatelů sociálních služeb nebo existují agentury podporovaného zaměstnávání. Kontakty na organizace, které tuto službu poskytují, můžete získat na stránkách České unie pro podporované zaměstnávání.

Kateřina Uhlířová

14.10.2016 09:05

Eduard

(Olomoucký kraj)

Dobrý den, jsem na vozíku. Na Úřadu práce jsem si žádal o nájezdovou rampu, abych se přes 2 schody dostal do domu a ven. Nevím, jak přesně se ten příspěvek jmenuje. Je to snad nějaká sociální dávka v hmotné nouzi? Proč si ÚP ověřuje mé majetkové poměry? Jaké máte auto a jakou má hodnotu? Ten dům je váš? Jakou má hodnotu? Máte nějaké další nemovitosti? Fakt jsem se vytočil. Ano, před úrazem jsem vydělával, dá se říct, hodně pěněz. Ale legálně, všechno jsem přiznával a danil. Platil jsem nemalé zdravotní a sociální pojištění. Teď, když jsem 6 let v ID a manželka stejnou dobu na mateřské a rodičovské, tak se ÚP začne zajímat co mám a jakou to má hodnotu? Po tom je každému ho... Z mého důchodu a manželčiny rodičovské žijeme 6 let čtyřčlenná rodina a oni se ptají: jaké máte další příjmy? Žádné! O nájezdovou rampu jsem žádal v červnu. Dodnes nemám ani rozhodnutí, jestli mi ji ÚP zaplatí. Nechce se mi psát další nas... mail na Ministerstvo práce a sociálních věcí, jako když jsem před lety žádal ÚP o příspěvek na dodatečnou úpravu motorového vozidla, abych mohl řídit. Tehdy jsem ty peníze měl na účtu 3 dny po odeslání mailu.


14.10.2016 14:55

Odpověď:

Dobrý den,

Vaše situace mě mrzí, ale ve Vašem příspěvku neuvádíte konkrétní dotaz.

K Vaši situaci mě napadá následující:

Pokud byla cena pomůcky nižší než 24.000 Kč, příspěvek je poskytnut pouze v případě, je-li příjem osoby a příjem osob s ní společně posuzovaných nižší než osminásobek životního minima jednotlivce nebo životního minima společně posuzovaných osob. Prohlášení o celkových sociálních a majetkových poměrech dokládáte pokud je cena požadované zvláštní pomůcky nižší než 24.000 Kč. To je možná důvod, proč Vám kladli otázky, které v příspěvku uvádíte. Ve zvláštních případech, zejména pokud opakovaně žádáte o příspěvky na pomůcky, jejichž cena je nižší než 24.000 Kč, může krajská pobočka úřadu práce poskytnout příspěvek i přesto, že je Váš příjem a příjem společně posuzovaných osob vyšší než osminásobek životního nebo existenčního minima. 

Lhůta na vydání rozhodnutí o příspěvku na zvláštní pomůcku činí 105 dnů ( popř. 135 dnů v případě závažných důvodů pro prodloužení lhůty.

Doporučuji Vám tedy vyčkat na rozhodnutí a v případě zamítnutí můžete do 15 dnů od doručení rozhodnutí podat odvolání k MPSV, s kterým Vám, v případě potřeby, můžeme pomoci.

V případě nezaslání rozhodnutí o příspěvku na zvláštní pomůcku ve stanovené lhůtě, můžete podat na MPSV (Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2) Žádost o uplatnění opatření proti nečinnosti úřadu.

Martina Suková

12.10.2016 10:00

Jitka

(Královéhradecký kraj)

Dobrý den,od května jsem na neschopence,problémy s páteří.Mám rehabilitaci,denně cvičím,mám těžkou skoliózu od mládí,7let jsem na čid 1st.Moje pracovní místo bylo zrušeno,tak že,nevím co budu dělat,neboť těžko zvládám i běžné domácí práce,do starobního důchodu mě zbývá ještě 4 a púl roku.Celý život jsem pracovala,ač od mládí s omezením,Nyní se stav zhoršuje,změny na páteři apod.Na prodloužené marodění mít nárok asi nebudu,tak se ptám jak to je na úřadu práce,mohla bych tam být až 3roky?jak je to s přihlédnutím k mému zdravotnímu stavu,jsem jen vyučená.Ještě se chci optat,jak je to s placením zdravotního a sociálního pojištění na prac.úřadě.Děkuji za Vaší odpověď.


13.10.2016 10:55

Odpověď:

Dobrý den, Jitko,

doba evidence na Úřadě práce jako uchazeč o zaměstnání není nijak omezena, na ÚP tedy můžete být vedena i 3 roky; v době evidence na ÚP si můžete požádat o podporu v nezaměstnanosti. Pro nárok na podporu třeba splnit alespoň 12 měsíců zaměstnání v posledních dvou letech; do doby zaměstnání se započítává i doba pracovní neschopnosti.

Omezení evidence na ÚP se týká pouze započtení doby evidence jako náhradní doby důchodového pojištění (tzn. započtení jako odpracovaných let) - započítávají se všechny doby, po které osoba pobírá podporu v nezaměstnanosti nebo při rekvalifikaci a poté maximálně 3 roky v součtu bez nároku na podporu. Doba evidence na ÚP bez nároku na podporu před 55 roku věku se může započíst v max. rozsahu 1 roku, po 55 roku věku se může započíst max. v rozsahu 3 let (pokud nějakou dobu evidence na ÚP bez nároku na podporu nemá osoba vyčerpánu již před dosažením 55 let).

Zdravotní pojištění je hrazeno státem po celou dobu evidence na ÚP (ve Vašem případě by však stát hradil zdravotní pojištění i v případě, že byste na ÚP evidovaná nebyla, protože pobíráte invalidní důchod). Sociální pojištění stát nehradí, doba evidence na ÚP se pouze částečně počítá jako náhradní doba důchodového pojištění (viz informace v úvodu mojí odpovědi).

Kateřina Bulantová

10.10.2016 19:05

Adéla

(Jihomoravský kraj)

Dobrý den,mám diabetes 1.typu je možné na to dostat ztp a je na to sleva na veškerou hromadnou dopravu ?děkuji


13.10.2016 14:30

Odpověď:

Dobrý den, Adélo,


průkaz osoby se zdravotním postižením se posuzuje na základě podstatného omezení schopnosti pohyblivosti a orientace. Průkaz ZTP pak náleží osobám s těžkým funkčním postižením pohyblivosti nebo orientace. Těžké funkční postižení pohyblivosti je stav, kdy osoba je při dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu schopna samostatné pohyblivosti v domácím prostředí a v exteriéru je schopna chůze se značnými obtížemi a jen na krátké vzdálenosti. Těžké funkční postižení orientace je stav, kdy osoba je schopna spolehlivé orientace v domácím prostředí a v exteriéru má značné obtíže.

Za podstatné omezení schopnosti pohyblivosti a orientace na úrovni těžkého funkčního postižení jsou považovány zdravotní stavy (ZDE na Informačním portálu), na základě kterých je průkaz přiznán. Na tomto portálu také naleznete nároky a výhody vyplývající pro držitele průkazu ZTP.

Bezplatná doprava se týká pravidelných spojů místní veřejné hromadné dopravy (tramvaje, trolejbusy, autobusy, metra). Držitel průkazu ZTP má dále nárok na slevu 75% jízdného ve druhé vozové třídě osobního vlaku a rychlíku ve vnitrostátní přepravě a v pravidelných vnitrostátních spojích autobusové dopravy.

Zda Vám bude průkaz přiznán na základě Vaší diagnózy, nemohu ze své pozice sociální pracovnice posoudit.

Kateřina Uhlířová

08.10.2016 12:59

Jan

(Kraj Vysočina)

Dobrý den, prosím vás o radu. Měl jsem v roce 2013 pracovní úraz,následně jsem dostal výpověď z důvodu zdravotně nezpůsobilý k výkonu práce, dostal jsem odstupné a byla mi vypočítána renta/náhrada /. Následně jsem byl evidován na ÚP jako osoba zdravotně znevýhodněná. Po roce evidence jsem měl možnost nastoupit do zaměstnání přes hlídací a detektivní agenturu.Na začátku jsem požáda lzaměstnavatele, o kratší pracovní dobu v rozsahu 30 hodin týdně ,rozvržení pracovní doby nerovnoměrné což mám i v pracovní smlouvě ,jedná se o pozici vrátný. Pracujeme ve 12.hod. směnách. Bohužel, už první měsíc po nástupu mi byl dán rozpis ,kde bylo více směn 12 hodinových.Nakonec nebyl dodržen ani rozpis směn. S vedoucí jsem o tom hovořil,že ze zdravotních důvodů nemohu odpracovat třeba 3 dvanáctihodinové směny navíc,t.j. 36 hodin v měsíci navíc a že nesouhlasím s navyšováním směn nad stanovený pracovní úvazek. Abych vyšel vstříc,slíbil jsem,že pokud bude potřeba tak jednu dvanáctihodinovou směnu odpracuji. Koncem září jsem měl rozpis služeb na říjen a bylo to tak, jak jsme se domluvili..Ve čtvrtek 6.10.jsem zjistil z rozpisu na vrátnici, že mám jít 9.10. na noční službu navíc. Protože je pro mě každá směna náročná,hned jsem volal vedoucí, že nemohu ze zdravotních důvodů pracovat navíc a dále, že už tento víkend jedu k dětem. Jen odpověděla, že to nevěděla a víc nic, položila telefon. Jsem ve zkušební době a tedy mohu odejít, jenom že vím, jak těžko budu hledat novou práci, a pracovat musím už kvůli pojištění na důchod. Kontaktoval jsem kolegy a ty jen řekli,že si to se mnou nemohou vyměnit a ten, který měl jít na službu je na zájezdě. Prosím vás, už jste mi dobře poradili,při vyřizování pracovního úrazu, můžete mi poradit i v této pracovní záležitosti, zda zaměstnavatel mi opravdu nesmí navyšovat pracovní dobu ,když mám zkrácený úvazek a zda se mohu nějak bránit, když dostanu změněný rozpis nástupu do práce a ta změna rozpisu je třeba 3 dny dopředu.Podle kolegů, kteří jsou tři a jsou to invalidé/bez renty/ mají také měsíčně hodiny navíc až třeba 200 h a nic nemohou udělat,aby agentura vzala dalšího zaměstnance.Nejsem zdráv, mám být rád za jakoukoliv práci,ale to bych brzy mohl ještě onemocnět z psychické zátěže. Děkuji a jsem s pozdravem Jan Petřík 


11.10.2016 17:00

Odpověď:

Dobrý den, pane Petříku,

bohužel si nejsem jista, zda Vám s tímto dotazem budeme v naší poradně umět pomoci.
Zákoník práce (zákon č. 262/2006 Sb.) totiž upravuje podmínky práce přesčas velmi obecně, žádné výjimky pro zdravotně znevýhodněné či invalidní zaměstnance (nebo zaměstnance se zkráceným úvazkem) z hlediska práce přesčas nejsou uvedeny. 

§ 95

(1) Práci přesčas je možné konat jen výjimečně.

(2) Práci přesčas může zaměstnavatel zaměstnanci nařídit jen z vážných provozních důvodů, a to i na dobu nepřetržitého odpočinku mezi dvěma směnami, popřípadě za podmínek uvedených v § 91 odst. 2 až 4 (viz níže) i na dny pracovního klidu. Nařízená práce přesčas nesmí u zaměstnance činit více než 8 hodin v jednotlivých týdnech a 150 hodin v kalendářním roce.

(3) Zaměstnavatel může požadovat práci přesčas nad rozsah uvedený v odstavci 2 pouze na základě dohody se zaměstnancem.

(4) Celkový rozsah práce přesčas nesmí činit v průměru více než 8 hodin týdně v období, které může činit nejvýše 26 týdnů po sobě jdoucích. Jen kolektivní smlouva může vymezit toto období nejvýše na 52 týdnů po sobě jdoucích.

(5) Do počtu hodin nejvýše přípustné práce přesčas ve vyrovnávacím období podle odstavce 4 se nezahrnuje práce přesčas, za kterou bylo zaměstnanci poskytnuto náhradní volno.

§ 91

(2) Práci ve dnech pracovního klidu může zaměstnavatel nařídit jen výjimečně.

(3) V den nepřetržitého odpočinku v týdnu může zaměstnavatel nařídit zaměstnanci jen výkon těchto nutných prací, které nemohou být provedeny v pracovních dnech:

a) naléhavé opravné práce,
b) nakládací a vykládací práce,
c) inventurní a závěrkové práce,
d) práce konané v nepřetržitém provozu za zaměstnance, který se nedostavil na směnu,
e) při živelních událostech a v jiných obdobných mimořádných případech,
f) práce nutné se zřetelem na uspokojování životních, zdravotních, vzdělávacích, kulturních, tělovýchovných a sportovních potřeb obyvatelstva,
g) práce v dopravě,
h) krmení a ošetřování zvířat.

(4) Ve svátek může zaměstnavatel nařídit zaměstnanci jen výkon prací, které je možné zaměstnanci nařídit ve dnech nepřetržitého odpočinku v týdnu, práce v nepřetržitém provozu a práce potřebné při střežení objektů zaměstnavatele.

Z mojí pozice Vám bohužel nejsem schopna poradit, jak ve Vašem případě postupovat, doporučuji tedy spíše zkusit Vaši situaci a možný postup k jejímu vyřešení zkonzultovat s Oblastním inspektorátem práce.

Kateřina Bulantová

07.10.2016 14:02

Radomír

(Moravskoslezský kraj)

co se má dít s mech. invalidním vozíkem po užití pěti let dostal jsem nový a starý mám údajně odevzdat dilerovi jak to je? Dík R. Repta


11.10.2016 12:15

Odpověď:

Dobrý den, Radomíre,

doporučuji Vám obrátit se přímo na Vaši zdravotní pojišťovnu, která Vám sdělí, zda máte starý invalidní vozík předat servisnímu technikovi pojišťovny nebo servisnímu technikovi firmy, anebo Vám oznámí jiný postup.

Kateřina Uhlířová

06.10.2016 20:13

Lída

(Jihomoravský kraj)

Moc Vám děkuji za Vaši vyčerpávají odpověď,hodně nám pomohla s rozhodováním. Ještě jednou děkuji.


10.10.2016 14:42

Odpověď:

Dobrý den, Lído, 

jsem opravdu ráda, že Vám moje odpověď pomohla. Pokud budete mít ještě nějaké další dotazy, samozřejmě se na nás můžete kdykoliv znovu obrátit. 

Kateřina Bulantová

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199 
© ligavozic.cz, 2012 Nahoru