text mail tisk
Pošli kamarádovi odkaz na stránku

    Zeptejte se nás

    Poradíme vám v oblastech invalidních důchodů, příspěvků a výhod pro ZP (včetně daňových a poplatkových úlev), příspěvku na péči a v možnostech péče, ve financování kompenzačních pomůcek, v možnostech vzdělávání OZP a ve specifikách pracovně-právních vztahů OZP. Základní poradenství poskytujeme i v dalších oblastech (např. státní sociální podpora, pomoc v hmotné nouzi, evidence na ÚP, nemocenské pojištění, starobní důchody, zdravotní a sociální pojištění, náhrady škody vzniklé v souvislosti s výkonem práce).

  • POZOR! Využíváte registrovanou sociální službu. Její kompletní pravidla i možnosti stížností naleznete ZDE.
  • Informace můžete vyhledat v již zodpovězených dotazech v těchto oblastech:
důchody | příspěvky | průkaz OZP a výhody | sKarta | pomůcky | zdravotnictví | pojištění | práce | bariéry | cestování a parkování | bydlení | státní sociální podpora | pomoc v hmotné nouzi | pracovní neschopnost
(uveďte číslici)
*povinné
zadaný e-mail se v dotazu veřejně neobjevuje
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190 

24.06.2016 10:01

Jitka

(Královéhradecký kraj)

Dobrý den,jsem na neschopence,potíže s páteří.CHci se optat,zda je možné střídavě měnit pobyt,teď o prázdninách bych pobývala na chalupě,máme ji daleko a chtěla bych si určit dny nebo týdny,je mě to jedno,ale nechci celé léto trávit v paneláku,Vím ,že změnit pobyt je možný,ale nevím,jestli to jde takhle střídat.Děkuji za odpoveď.


27.06.2016 13:08

Odpověď:

Dobrý den, Jitko,

dle §56 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, můžete změnit místo pobytu v době dočasné pracovní neschopnosti s předchozím souhlasem ošetřujícího lékaře. To znamená, že o změně místa pobytu rozhoduje ošetřující lékař jen na základě žádosti dočasně práce neschopného pojištěnce. Pokud Vám byla povolena změna místa pobytu v době dočasné pracovní neschopnosti v období prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti, jste povinna tuto změnu místa pobytu předem písemně nebo jinak prokazatelně oznámit zaměstnavateli. Zákon neupravuje střídání místa pobytu dočasně práce neschopného pojištěnce, proto doporučuji se s touto otázkou obrátit na ošetřujícího lékaře nebo přímo na příslušnou OSSZ.

Kateřina Uhlířová

21.06.2016 11:24

Ivana

(Středočeský kraj)

Dobrý den, je mi 61 let, jsem v ID 1.st. z nemoci z povolání, dnes jsem byla na roční kontrole a nemoc z povolání trvá. Paní doktorka mi sdělila, že důchod mi doplatí zpětně, od doby, kdy jsem měla na starobní důchod nárok . Můžete mi to , prosím, vysvětlit ? děkuji Mráčková Ivana


21.06.2016 12:27

Odpověď:

Dobrý den, paní Mráčková,

nejsem si bohužel jista, zda Vaši situaci správně chápu. Doporučuji Váš dotaz upřesnit, nejlépe prostřednictvím naší bezplatné poradenské linky 800 100 250 (v provozu v pracovní dny vždy v pondělí a středu od 9 do 13 hodin a v úterý a čtvrtek od 12 do 16 hodin).

Kateřina Bulantová

18.06.2016 16:38

Jitka

(Královéhradecký kraj)

Dobrý den,zajímalo by mě,kdo dává tipy na kontroly práce neschopných,na někoho nechodí vůbec.Zda vědí kdy mám vycházky.Musí být čas kontroly uvedený,pokud mě nezstihnou doma.Jsem krátce na neschopence,nikdy jsem nezneužívala dávky,nemarodila jsem.mám z toho divný pocit.tento dotaz přikládám k 16.6.na ten ještě nemám odpověď.Děkuji.


20.06.2016 12:50

Odpověď:

Dobrý den, Jitko,

podněty ke kontrole práce neschopného pojištěnce může dát ošetřující lékař a zaměstnavatel (dle § 76 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění). Kontroly se provádějí pravidelně během celého týdne, případně i o víkendu. Kontrolu dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce provádí okresní správa sociálního zabezpečení pověřenými zaměstnanci. V období prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti kontroluje dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce i zaměstnavatel.

Kontrolují se buď namátkou vybraní lidé, nebo ti, k jejichž kontrole dá podnět ošetřující lékař nebo zaměstnavatel, který má podezření, že jeho zaměstnanec nedodržuje režim dočasně práce neschopného pojištěnce.

V případě, že Vás kontrola nezastihne v místě pobytu uvedeném na "Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti", nechá na místě oznámení o provedené kontrole. To mimo jiné obsahuje poučení o povinnosti dostavit se k ošetřujícímu lékaři v nejbližší ordinační den za účelem zjištění, zda dočasná pracovní neschopnost i nadále trvá.

Následně je třeba dostavit se s oznámením k podání vysvětlení (popř. oznámení s vysvětlením doručit) na příslušnou OSSZ (jak jsem Vám psala do předchozí odpovědi).

Pro doplnění bych Vás chtěla upozornit, že doba na zodpovězení dotazu v internetové poradně je do 3 pracovních dnů počínaje dnem následujícím po vložení dotazu.

Kateřina Uhlířová

18.06.2016 05:32

Mirek

(Pardubický kraj)

Dobrý den, mám 14.let průkaz ZTP, vždy po šesti letech mne zvali na přezkum, po doručení lékařských zpráv mne ani nepozvali ke komisi a průkaz vystavili vždy na šest let. Letos mi končil průkaz k 31.5.2016 a zažádal jsem tedy opět. Samozřejmě jsem musel dodat nové výsledky zdravotního stavu, které byly daleko horší než v minulosti. Ale průkaz mi vystavili jen na dva roky. Je mi 63 let a už nemíním žádat znovu, neboť mne tento postup uráží !! Jak se mohu odvolat proti délce platnosti průkazu. Podotýkám, že mne nikdy revizní lékař neviděl !!


20.06.2016 12:42

Odpověď:

Dobrý den, Mirku,

pokud z jakéhokoliv důvodu nesouhlasíte s rozhodnutím o průkazu osoby se zdravotním postižením, máte možnost do 15 dnů od data doručení tohoto rozhodnutí podat odvolání. Odvolání se podává zpět na krajskou pobočku úřadu práce, která vydala rozhodnutí o průkazu, pobočka ÚP své rozhodnutí ještě může přehodnotit na základě Vámi podaného odvolání. Pokud pobočka ÚP bude na svém rozhodnutí trvat, předá Vaše odvolání k vyřízení na Ministerstvo práce a sociálních věcí. Vzor odvolání naleznete na našem Informačním portálu.

V zákoně č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, je ohledně doby platnosti průkazu uvedeno, že doba platnosti průkazu osoby se zdravotním postižením jako veřejné listiny je nejvýše 5 let u osob do 18 let věku a nejvýše 10 let u osob starších 18 let věku; tato doba nemůže být delší, než je doba, po kterou trvá nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením podle posudku zdravotního stavu z hlediska nároku na průkaz. V posudku vašeho zdravotního stavu z hlediska nároku na průkaz ZTP je tedy zřejmě uvedena platnost pouze na dva roky, z mojí pozice sociální pracovnice Vám však bohužel nejsem schopna říci, z jakého důvodu k tomuto došlo.

Kateřina Bulantová

16.06.2016 17:33

Jitka

(Královéhradecký kraj)

Dobrý den,jsem v pracovní neschopnosti,mám nemocného manžela,kterého vozím k lékaři.Bohužel na mě přišla kontrola,když jsem s manželem byla v nemocnici.CHci se optat zda takové nepřítomnosti omlouvají bez postihu.pravdivost mého vyjádření mohu doložit potvrzením z vyšetření.děkuji za odpověď.


20.06.2016 12:40

Odpověď:

Dobrý den, Jitko,

pokud jste v pracovní neschopnosti, tak dle § 56 z. č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, je Vaší povinností se zdržovat v místě pobytu a dodržovat rozsah a dobu povolených vycházek. Změnit místo pobytu v době dočasné pracovní neschopnosti smíte na základě Vaší žádosti s předchozím souhlasem ošetřujícího lékaře. Ošetřují lékař rovněž rozhoduje o povolení vycházek nebo změny jejich rozsahu a doby.

Ošetřující lékař může vycházky povolit nejvýše v celkovém rozsahu 6 hodin denně, a to v době od 7 hodin do 19 hodin; přitom vymezí konkrétní časový úsek nebo časové úseky těchto vycházek. Výjimečně může ošetřující lékař v případech, kdy mimořádně náročný léčebný plán, probíhající intenzivní léčba, nepříznivé vedlejší účinky léčby nebo celkově závažný zdravotní stav neumožňují pojištěnci, aby využil pevně stanovenou dobu vycházek, na žádost dočasně práce neschopného pojištěnce a po předchozím písemném souhlasu příslušného orgánu nemocenského pojištění uděleného na základě žádosti ošetřujícího lékaře povolit, aby si tento pojištěnec volil dobu vycházek podle svého aktuálního zdravotního stavu. Povolit vycházky lze nejvýše na dobu 3 měsíců; takto lze vycházky povolit i opakovaně.

Uvedené podmínky se ale týkají samotného pojištěnce dočasně práce neschopného (Vás) ne doprovodu. Pokud Vás kontrola nezastihla, může Vám být nemocenská snížena nebo odejmuta nebo uložena pokuta.

Je třeba se dostavit na příslušnou OSSZ k podání vysvětlení Vaší nepřítomnosti. Zda bude uznána Vaše nepřítomnost z důvodu doprovodu manžela do nemocnice, to nemohu ze své pozice bohužel posoudit.

Kateřina Uhlířová

14.06.2016 15:47

Libor

(Olomoucký kraj)

Zdravím,podal jsem odvolání proti zamítnutí příspěvku na automobil. Posudková komise za 90 dnů nevydala posudek o zdravotním stavu, proto odbor odvolání nemůže vydat rozhodnutí.Správní lhůty v tomto případě podle úřadu neběží, jelikož je řízení o odvolání přerušeno usnesením. Domnívám se, pokud byla překročena lhůta 90 dnů u posudkové komise, lze podat podnět k provedení opatření proti nečinnosti ministrovi práce a sociálních věcí. Můžete mi poradit, zda-li lhůta byla překročena a jak postupovat. Děkuji Libor


15.06.2016 10:00

Odpověď:

Dobrý den, Libore,
podle § 71 zákona č. 500/2004 Sb., má rozhodnutí v odvolacím řízení být vydáno nejdéle do 90 dnů - 30 dnů tzv. „autoremedura“, tedy možnost ÚP přehodnotit svoje rozhodnutí (pokud ÚP setrvá na svém rozhodnutí, předává pak odvolání na Ministerstvo práce a sociálních věcí), 30 dnů standardní lhůta dle správního řádu a 30 dnů prodloužení standardní lhůty ve složitějších případech.

Odvolací řízení se však dle § 24 zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, přerušuje na dobu, po kterou posudková komise ministerstva posuzuje zdravotní stav účastníka řízení. Lhůta na vydání posudku zdravotního stavu posudkovou komisí MPSV pak dle § 16a zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, činí 60 dnů, je možné ji o 30 dnů prodloužit.

V § 65 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, je pak uvedeno, že lhůta pro vydání rozhodnutí ve věci přestává běžet již dnem, kdy nastal některý z důvodů pro přerušení řízení, a neskončí dříve než 15 dnů ode dne, kdy přerušení řízení skončilo.

Rozhodnutí v odvolacím řízení tedy má být vydáno nejpozději do 180 kalendářních dnů, pokud by byla zohledněna všechna možná prodloužení (prodloužení lhůty MPSV i posudkové komise MPSV, obě lhůty je možno prodloužit o 30 dnů, jak uvádím výše).

Bohužel se mi však nepodařilo dohledat, zda je posudková komise MPSV považována za správní orgán a zda tedy může být v případě nedodržení lhůty pro vydání posudku být podán návrh na provedení opatření proti nečinnosti správního orgánu. Doporučuji zkusit se v této věci informovat v některé z občanských poraden.

Kateřina Bulantová

07.06.2016 14:55

Eva

(Jihomoravský kraj)

Dobrý den ,má dcera i když je postížená tak snad udělá zkoušky v oboru zajímalo by mě ,když skončí v oboru a nenajde práci tak ji se bude zdravotní a sociální počítat i v červenci a v srpnu a taky má nárok ještě o prázdninách na přídavky nebo by se měla hlásit na UP hned v červenci předem děkuji .


08.06.2016 12:51

Odpověď:

Dobrý den, Evo,
za soustavnou přípravu na budoucí povolání je považována doba studia na střední škole, vyšší odborné nebo vysoké škole a také teoretická a praktická příprava pro zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost osob se zdravotním postižením.
Do doby soustavné přípravy na budoucí povolání je zahrnována rovněž doba po skončení studia (dle §22 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění), tedy doba od úspěšného vykonání závěrečné nebo maturitní zkoušky, je-li tato zkouška konána v měsíci květnu nebo červnu, do konce období školního vyučování školního roku, v němž byla taková zkouška konána; to platí též, bylo-li v měsíci květnu nebo červnu konáno absolutorium.
A dále je do soustavné přípravy na budoucí povolání považována doba školních prázdnin bezprostředně navazujících na skončení studia nebo dobu uvedenou výše, pokud dítě po celý kalendářní měsíc nevykonává výdělečnou činnost, ani nepobírá podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci a nestalo-li se studentem vysoké školy.
To znamená, že v době školních prázdnin bude dceři hrazeno zdravotní pojištění. Poté v době registrace na Úřadu práce jí bude stát hradit zdravotní pojištění a tato doba se bude částečně započítávat jako odpracované roky.
Zda bude mít Vaše dcera nárok na přídavky, nejsem schopna ze své pozice posoudit. S tímto dotazem se můžete zkusit obrátit přímo na Úřad práce.

Kateřina Uhlířová

06.06.2016 15:36

Leoš

(Moravskoslezský kraj)

Dobrý den pobírám příspěvek na péči ,ale jsem zcela soběstačný i do práce dojíždím a chci se zeptat,jestli mi nemůže být odňat příspěvek ? Děkuji Leoš


07.06.2016 12:24

Odpověď:

Dobrý den, Leoši,

příspěvek na péči je určen osobám, které z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebují pomoc jiné fyzické osoby při péči o vlastní osobu a při zajištění soběstačnosti. Při posuzování stupně závislosti se hodnotí schopnost zvládat základní životní potřeby, jejíž výčet naleznete na našem Informačním portálu

Pokud nezvládáte alespoň 1 z aktivit uvedených v popisu jednotlivých základních životních potřeb, hodnotí se celá potřeba jako nezvládnutá.

Na výše uvedeném odkazu se taktéž dozvíte veškeré potřebné informace o příspěvku na péči.

Nejsem bohužel schopná posoudit Váš zdravotní stav a tedy i Váš nárok na příspěvek na péči. Můžu Vám pouze sdělit, že dle § 14 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, změní-li se skutečnosti, které mají vést ke snížení příspěvku, sníží se příspěvek od prvního dne následujícího kalendářního měsíce, ve kterém bylo vydáno rozhodnutí o snížení příspěvku. To může nastat například pokud se Váš zdravotní stav zlepšil. Avšak změní-li se skutečnosti pro nárok na příspěvek, tak že Vám příspěvek nenáleží, bude Vám dle tohoto paragrafu příspěvek odebrán. Příspěvek nenáleží osobě, která nesplňuje podmínky viz výše.

Krajská pobočka úřadu práce provádí kontroly a vy jste povinen na vyžádání správního orgánu, který provádí kontrolu využívání příspěvku prokázat, že příspěvek využíváte k zajištění pomoci. Kontroluje se také, zda je pomoc poskytovaná osobou blízkou či asistentem sociální péče nebo poskytovatelem sociálních služeb. Zda je pomoc poskytována tím, kdo byl uveden v žádosti o příspěvek a zda způsob poskytované pomoci a její rozsah odpovídá stanovenému stupni závislosti a zda je zaměřena na základní životní potřeby, které podle výsledku posouzení stupně závislosti okresní správou sociálního zabezpečení není osoba schopna zvládat. Což znamená, že hodnotí, zda Vám pomáhající osoba pomáhá a jakým způsobem právě v těch oblastech, které nezvládáte. 

Martina Suková
 

06.06.2016 13:26

Pavel

(Plzeňský kraj)

Dobrý den, je nějaká závazná, nebo zákonná lhůta na vydání průkazky ZTP ? děkuji za odpověď,


06.06.2016 15:47

Odpověď:

Dobrý den, Pavle,
předpokládám, že máte na mysli lhůtu týkající se řízení o přiznání průkazu ZTP. Lhůta na vydání rozhodnutí je 60 dnů. Řízení se přerušuje na dobu pro zpracování posudku ze strany lékařské posudkové služby OSSZ na 45 dnů, kterou lze ze závažných důvodů prodloužit o 30 dnů. Takže celková lhůta bude trvat 105 dnů (v případě prodloužení doby 135 dnů).
Pokud se ptáte na samotné vydání průkazu, tak v zákoně č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, není závazná nebo zákonná lhůta na vydání průkazu ZTP uvedena. Průkaz je vydán oprávněné osobě po předložení příslušné fotografie a zaplacení správního poplatku.

Kateřina Uhlířová

03.06.2016 12:03

Dušan Duda

(Plzeňský kraj)

Dobrý den Jaké podmínky musím splnovat abych získal průkazku ZTP 07.03 2016 jsem podal žádost na Úřad práce v Rokycanech a rozhodli mi přiznat jenom ZT což myslím že bych měl mít nárok dle lékařských spisů kterých mám snad od každého odborného lékaře prosím zdělte mi na kolik procent má být porucha sluchu ztráty dle FO. Z kardiologie jsem po infarktu miokardu,neurologie,ortopedie,plicní,ORL,RHC,interny oční,diabetologie a chirurgie prosím o zdělení děkuji


06.06.2016 12:06

Odpověď:

Dobrý den, pane Dudo,

Veškeré potřebné informace ohledně průkazů pro osoby se zdravotním postižením najdete na našem informačním portálu, včetně zdravotních stavů, jež jsou považované za těžké funkční postižení pohyblivosti a orientace.

V případě, že s rozhodnutím o průkazu osoby se zdravotním postižením nesouhlasíte, můžete do 15 dnů od doručení rozhodnutí krajské pobočky úřadu práce podat odvolání k ministerstvu práce a sociálních věcí (odvolání se adresuje zpět krajské pobočce ÚP). V případě, že nebudete souhlasit ani s výsledkem odvolacího řízení, můžete podat do dvou měsíců, od doručení rozhodnutí z odvolacího řízení, správní žalobu ke krajskému soudu dle místa Vašeho trvalého bydliště.

Martina Suková

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190 
© ligavozic.cz, 2012 Nahoru