text mail tisk
Pošli kamarádovi odkaz na stránku

    Zeptejte se nás

    Poradíme vám v oblastech invalidních důchodů, příspěvků a výhod pro ZP (včetně daňových a poplatkových úlev), příspěvku na péči a v možnostech péče, ve financování kompenzačních pomůcek, v možnostech vzdělávání OZP a ve specifikách pracovně-právních vztahů OZP. Základní poradenství poskytujeme i v dalších oblastech (např. státní sociální podpora, pomoc v hmotné nouzi, evidence na ÚP, nemocenské pojištění, starobní důchody, zdravotní a sociální pojištění, náhrady škody vzniklé v souvislosti s výkonem práce).

  • POZOR! Využíváte registrovanou sociální službu. Její kompletní pravidla i možnosti stížností naleznete ZDE.
  • Informace můžete vyhledat v již zodpovězených dotazech v těchto oblastech:
důchody | příspěvky | průkaz OZP a výhody | sKarta | pomůcky | zdravotnictví | pojištění | práce | bariéry | cestování a parkování | bydlení | státní sociální podpora | pomoc v hmotné nouzi | pracovní neschopnost | právo | dluhy | ostatní
(uveďte číslici)
*povinné
zadaný e-mail se v dotazu veřejně neobjevuje
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242 

12.07.2018 21:04

Jana

(Jihočeský kraj)

Dobrý den,potřebovala bych radu.Děda musel na amputaci nohy.Vůbe nevím jak co funguje.Chtěla bych se zeptat jestli třeba pojištovna(VZP) mu uhradí vozík a další pomůcky jako postel atd nebo vše musíme pořídit my.Děkuji


16.07.2018 12:07

Odpověď:

Dobrý den, Jano,

pomůcky zdravotního charakteru (invalidní vozík, polohovací postel) lze získat na základě předpisu ošetřujícího lékaře (neurolog, ortoped, rehabilitační lékař) a schválení revizního lékaře zdravotní pojišťovny. Seznam pomůcek, na které přispívá zdravotní pojišťovna (včetně limitů úhrady a odbornosti lékaře, který danou pomůcku může předepsat), naleznete na našem Informačním portálu. Z Vašeho dotazu není zcela jasné, zda je dědeček stále v nemocnici či lázních nebo je již v domácí péči, upozorňuji tedy na skutečnost, že zdravotnické pomůcky mu mohou být předepsány nejdříve v den propuštění do domácí péče. Pokud by byly předepsány v době hospitalizace, byla by pomůcka uhrazena z rozpočtu zdravotnického zařízení a byla by tedy jeho majetkem, dědeček by si ji tedy nemohl vzít s sebou domů.

Další možnost financování potřebných pomůcek je příspěvek na zvláštní pomůcku, který lze získat prostřednictvím pobočky úřadu práce; z tohoto příspěvku lze financovat např. pořízení schodišťové plošiny či sedačky, stavební práce spojené s úpravou koupelny a WC, motorové vozidlo atd. Bližší informace o příspěvku naleznete na našem Informačním portálu.

Pokud by úhrada od zdravotní pojišťovny nebo příspěvek na zvláštní pomůcku nepokryly celou cenu pomůcky a dědeček by neměl dostatek financí na úhradu zbývajících částek, popř. pokud by potřeboval pomůcku, na kterou pojišťovna ani ÚP nepřispívá, můžete se obrátit na některou z nadací, které poskytují příspěvky na pomůcky pro osoby se zdravotním postižením; kontakty na tyto nadace naleznete na našem Informačním portálu.

Pokud byste měla další dotazy, můžete se na nás samozřejmě opět obrátit buď prostřednictvím dotazu v internetové poradně, e-mailem na poradna@ligavozic.cz nebo na naší bezplatné poradenské lince 800 100 250 (v provozu v pracovní dny v pondělí a středu od 9 do 13 hodin a v úterý a čtvrtek od 12 do 16 hodin).

Kateřina Bulantová

09.07.2018 17:04

Jarka

(Karlovarský kraj)

Dobrý den do Ligy vozíčkářů, potřebuji poradit s tím, kdo určuje změněnou pracovní schopnost.... jde to přes posudkového lékaře nebo jaký je postup? Děkuji Jarka


11.07.2018 18:02

Odpověď:

Dobrý den, Jarko,

dovolím upozornit, že označení „změněná pracovní schopnost“ se dnes už nepoužívá. Namísto toho se používá „osoba zdravotně znevýhodněná“ (OZZ). Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, § 67 odst. 2,3:
(2) Osobami se zdravotním postižením jsou fyzické osoby, které jsou orgánem sociálního zabezpečení uznány
a) invalidními ve třetím stupni (dále jen "osoba s těžším zdravotním postižením"),
b) invalidními v prvním nebo druhém stupni, nebo
c) zdravotně znevýhodněnými (dále jen "osoba zdravotně znevýhodněná").
(3) Osobou zdravotně znevýhodněnou je fyzická osoba, která má zachovánu schopnost vykonávat soustavné zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost, ale její schopnosti být nebo zůstat pracovně začleněna, vykonávat dosavadní povolání nebo využít dosavadní kvalifikaci nebo kvalifikaci získat jsou podstatně omezeny z důvodu jejího dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu; osobou zdravotně znevýhodněnou však nemůže být osoba, která je osobou se zdravotním postižením podle odstavce 2 písm. a) nebo b).

Předpokladem pro přiznání statusu OZZ je zjištění dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu (DNZS). Za DNZS se pro účely agendy OZZ považuje takový nepříznivý zdravotní stav, který má podle poznatků lékařské vědy trvat déle než 1 rok a podstatně omezuje psychické, fyzické nebo smyslové schopnosti a tím i schopnost pracovního uplatnění. Status OZZ lze získat na základě žádosti podané k okresní správě sociálního zabezpečení dle místa Vašeho trvalého bydliště. Více informací k OZZ můžete nalézt zde.

Můžete také zvážit možnost zažádat o invalidní důchod. Zda Vám na OZZ či invalidní důchod vznikne nárok, bohužel posoudit nedokážeme.

Kateřina Jirsová

09.07.2018 16:12

Dan

(Hlavní město Praha)

Dobrý den, chci se zeptat, zda mám jako držitel průkazu ZTP/P nárok na parkovací místo před domem, kde mám byt v nájmu?


11.07.2018 17:57

Odpověď:

Dobrý den, Dane,

jedinou podmínkou pro požádání o vyhrazené parkovací místo je žadatel, který je držitelem průkazu ZTP/P nebo ZTP (s výjimkou osob, kterým byl tento průkaz přiznán na základě sluchového postižení (§ 67 zákona č. 361/2000 Sb.). Jelikož výše uvedenou podmínku splňujete, o vyhrazené parkovací místo si můžete zkusit požádat. Pro úplnost doplním, že vyhrazená parkovací místa pro osoby se zdravotním postižením zřizuje odbor dopravy obce s rozšířenou působností.

Kateřina Jirsová

09.07.2018 14:42

hana grygarová

(Jihomoravský kraj)

Dobrý den, u příspěvku na zvláštní pomůcku, ten online formulář mohu vyplnit online i když nemám datovku a elektronický podpis? Jde o tento formulář https://formulare.mpsv.cz/oksluzby/cs/form/edit.jsp?FN=OZPPnZP180101572&CMD=EditForm&SSID=_8wtkyCMN8_5eK6AVys2eoJtG5M2Jp4V Díky


10.07.2018 15:58

Odpověď:

Dobrý den, paní Grygarová,

podaná žádost musí být dle správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb.) opatřena podpisem osoby, která činí podání. Pokud podáte žádost bez podpisu (bez ohledu na to, jakým způsobem ji podáte), úřad práce Vás vyzve k doplnění Vašeho podání (tzn., k doplnění chybějících náležitostí, např. podpisu žádosti). Pokud nemáte elektronický podpis, bude třeba žádost podepsat vlastnoručně.
Žádost vyplněnou na webu MPSV lze také vytisknout, podepsat a poslat na ÚP poštou, nejlépe doporučeně, či osobně doručit na podatelnu ÚP (osobně nemusíte žádost doručovat sama, ale může ji za Vás doručit kdokoliv).

Kateřina Bulantová

09.07.2018 13:25

Marie

(Středočeský kraj)

Dobrý den, syn je držitel průkazu ZTP/P, vozíčkář, mentálně, zrakově postižený. Zletilý 30 let. Musíme platit poplatek za televizi. Není zde nějaká možnost úlevy. Velice děkuji Marie


10.07.2018 11:07

Odpověď:

Dobrý den, Marie, 

od rozhlasového a televizního poplatku jsou osvobozeny osoby s úplnou nebo praktickou slepotou obou očí a osoby s oboustrannou úplnou nebo praktickou hluchotou, pokud jsou osaměle žijící; osvobozeny jsou tyto osoby rovněž v případě, kdy žijí společně v jedné domácnosti - tzn., pokud žije v domácnosti více osob, neplatí tato domácnost rozhlasový a televizní poplatek v případě, že všechny osoby v domácnosti splňují podmínky pro osvobození od poplatku. 

Od rozhlasového a televizního poplatku je dále osvobozena fyzická osoba,
a) jde-li o jednotlivce, jehož čistý příjem za uplynulé kalendářní čtvrtletí je nižší než 2,15násobek životního minima,
b) žije-li v téže domácnosti s dalšími osobami a součet jejího čistého příjmu a čistých příjmů těchto osob za uplynulé kalendářní čtvrtletí je nižší než 2,15násobek životního minima osob žijících v této domácnosti.

Kateřina Bulantová

04.07.2018 16:35

Pavel

(Královéhradecký kraj)

Dobrý den, jak lze získat příspěvek na automobil, co musím udělat ? Děkuji za odpověď, Zlámal


09.07.2018 12:03

Odpověď:

Dobrý den, pane Zlámale,

žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku poskytovaný na pořízení motorového vozidla se podává na Úřadu práce podle trvalého bydliště, který rozhoduje o jeho přiznání nebo nepřiznání. Žádost s přílohami si můžete stáhnout ZDE. Pro vznik nároku je nutné splňovat zdravotní indikace, které naleznete na našem Informačním portálu. Na základě podané žádosti bude zahájeno řízení, posouzen zdravotní stav lékařskou posudkovou službou OSSZ a určena výše příspěvku. Výše příspěvku na zvláštní pomůcku poskytovaného na pořízení motorového vozidla je určována dle doložených příjmů žadatele a příjmů společně posuzovaných osob. Celková lhůta na vydání rozhodnutí činí 105 dnů (popř. 135 dnů v případě prodloužení lhůty ze závažných důvodů).

Kateřina Uhlířová

30.06.2018 13:34

helena

(Zlínský kraj)

Mam zajemo bytu bez barioveho v Brne chci se zeptat kolik stoji najem dekuji za odpoved Helena.


04.07.2018 17:48

Odpověď:

Dobrý den, Heleno,

na Váš dotaz bohužel nemohu poskytnout konkrétní odpověď. Výše nájmu záleží na výměře (velikosti) bytu a dalších podmínkách. Žádost o bezbariérový byt v Brně si můžete podat na bytovém odboru Magistrátu města Brna, s podáním žádosti Vám případně můžeme pomoci. Bližší informace o žádosti o byt zvláštního určení (bezbariérový byt) v Brně naleznete na Portálu sociální péče. Nicméně upozorňuji, že na přidělení bytu je utvořen pořadník a čekací doby jsou mnohdy i několik let.

Kateřina Bulantová

29.06.2018 13:37

Chrastecka Pavla

(Zlínský kraj)

Dobrý den, Mám osmnáctiletou dceru, která se narodila bez pravé dolní končetiny nad kolenem. V srpnu bude dělat autoškolu v Přelouči, která bude stát cca 30 000 a potřebovala bych poradit nějakou nadaci, která by byla ochotna nám přispět. Děkuji, Chrástecká.


04.07.2018 17:45

Odpověď:

Dobrý den, paní Chrástecká,

bohužel se mi podařilo najít pouze jednu nadaci, která má jasně uvedeno, že přispívá na absolvování autoškoly, a to Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových; nicméně na stránkách fondu je uvedeno, že projekt na řidičské průkazy je již pro letošní rok vyčerpán. Můžete se však zkusit informovat i u dalších nadací, které podporují osoby se zdravotním postižením; kontakty na tyto nadace naleznete na našem Informačním portálu. Dovolím si také upozornit, že většina nadací nepřispívá zpětně, je tedy třeba i poskytnutí příspěvku jednat ještě předtím, než dcera autoškolu absolvuje.

Kateřina Bulantová

29.06.2018 10:25

Marie Ermidisová

(Moravskoslezský kraj)

Dobrý den,mám 10 let m.vozík a budu žádat o nový.Taky mám doporučený i elektrický.Je možné po roce při mírném zhoršení zdr.stavu zažádat o elektrický v.Jak se postupuje bude to hradit pojištovna?


04.07.2018 17:41

Odpověď:

Dobrý den, paní Ermidisová,

o přidělení invalidního vozíku od zdravotní pojišťovny lze žádat 1x za 5 let, pokud se jedná o mechanický vozík, popř. 1x za 7 let, pokud se jedná o vozík elektrický. Důležité je, aby Vám vzhledem k Vašemu zdravotnímu stavu elektrický vozík předepsal odborný lékař. Doporučuji Vám tedy navštívit odborného lékaře (neurologa, ortopeda, rehabilitačního lékaře) a ten vám pomůcku může předepsat na tzv. poukaz, který je pak schvalován revizním lékařem zdravotní pojišťovny. Zároveň byste pro přiznání elektrického vozíku musela podstoupit ještě vyšetření dalšími specialisty (např. oční vyšetření, psychologické vyšetření). Obecně je elektrický vozík přiznávám spíše v případě, kdy osoba není schopna pohybovat se na vozíku mechanickém, např. z důvodu snížení hybnosti horních končetin.

V případě, že Vám byl elektrický vozík zamítnut, můžete si podat odvolání adresované na vedení příslušné pojišťovny, ke kterému přiložíte podrobné medicínské zdůvodnění předepisujícího lékaře, z kterého bude patrno, jakým způsobem slouží elektrický invalidní vozík k zachování nebo zlepšení Vašeho zdravotního stavu. Ze zdůvodnění by mělo vyplývat, jak předepisovaná pomůcka kompenzuje Váš zdravotní problém v souvislosti s tím, jak jiná pomůcka, kterou již využíváte (mechanický vozík) tento problém kompenzovat neumí a obráceně. Při souběhu zdravotnických pomůcek je nutné hodnotit pomůcky jako komplex vzájemně nezastupitelných zdravotnických pomůcek, které se při kompenzaci zdravotních problémů vzájemně doplňují. Bez zhodnocení těchto souvislostí pojišťovny tento souběh neschvalují.

Odvolání si můžete podat i opakovaně. K odvolání je nutné vždy připojit důkladnější zdravotní zdůvodnění předpisu pomůcky. Při zdůvodnění je důležité zdůrazňovat potřebu pomůcky medicínskými hledisky nikoli sociálními, protože zdravotní pojišťovna se řídí výhradně zdravotnickými zákony, a proto může ze zákona zohlednit výhradně zdravotnické zdůvodnění potřebnosti zdravotnického prostředku.

Kateřina Jirsová

26.06.2018 09:19

Kristina

(Hlavní město Praha)

Dobrý den, chtěla bych Vás poprosit o radu jak postupovat v této věci. Před pár lety jsme pořídili pro nezletil. syna auto - spec. pomůcka. Auto je napsáno na syna a je tudíž v jeho vlastnictví. Nyní bychom rádi pořídili nové auto a staré /současné chceme prodat. Nové auto chceme větší, protože syn se bude nadále vyvíjet a bude se pořizovat i nový inv. vozík. Jak můžeme postupovat, pokud je napsáno na syna, který má těžké kombin. postižení a je nezletilý, abychom auto mohli prodat? Prosím, případně zda máte nějaké i zdroje, kde se dá o tomto dočíst. Jedná se nám o postup vyřizování, kam zajít, na koho se obrátit, jak dlouho to může trvat atd. Relevantní informace nemohu dohledat. Děkuji. Jindrová


29.06.2018 15:34

Odpověď:

Dobrý den, paní Jindrová,

plně chápu a rozumím Vaší situaci. Co se týče Vašeho dotazu ohledně prodeje auta, zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, § 4, odst. 2 říká, že „při rozhodování o nároku a výši příspěvku na zvláštní pomůcku podle § 9 až 12 v případě, že je jeho příjemcem nezletilé dítě nebo osoba s omezenou svéprávností, se předchozí souhlas soudu podle občanského zákoníku nevyžaduje. Předchozí souhlas soudu se nevyžaduje ani u samotného nákupu zvláštní pomůcky pořízené s využitím příspěvku a všech navazujících a souvisejících řízení před příslušnými úřady.“

Vzhledem k tomu, že zákon o prodeji jako takovém nehovoří, v případě, že lhůta pro poskytnutí příspěvku uplynula, se zvláštní pomůckou - autem můžete nakládat dle vlastního uvážení. Vzhledem k tomu, že se v poslední době častěji setkáváme s dotazy týkající se prodeje vozidla a případného souhlasu soudu, podáváme v této věci oficiální dotaz na MPSV.

Více informací o příspěvku na zvláštní pomůcku poskytovaném na pořízení motorového vozidla naleznete na našem Informačním portálu.

Kateřina Jirsová

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242 
© ligavozic.cz, 2012 Nahoru