text mail tisk
Pošli kamarádovi odkaz na stránku

    Zeptejte se nás

    Poradíme vám v oblastech invalidních důchodů, příspěvků a výhod pro ZP (včetně daňových a poplatkových úlev), příspěvku na péči a v možnostech péče, ve financování kompenzačních pomůcek, v možnostech vzdělávání OZP a ve specifikách pracovně-právních vztahů OZP. Základní poradenství poskytujeme i v dalších oblastech (např. státní sociální podpora, pomoc v hmotné nouzi, evidence na ÚP, nemocenské pojištění, starobní důchody, zdravotní a sociální pojištění, náhrady škody vzniklé v souvislosti s výkonem práce).

  • POZOR! Využíváte registrovanou sociální službu. Její kompletní pravidla i možnosti stížností naleznete ZDE.
  • Informace můžete vyhledat v již zodpovězených dotazech v těchto oblastech:
důchody | příspěvky | průkaz OZP a výhody | sKarta | pomůcky | zdravotnictví | pojištění | práce | bariéry | cestování a parkování | bydlení | státní sociální podpora | pomoc v hmotné nouzi | pracovní neschopnost | právo | dluhy | ostatní
(uveďte číslici)
*povinné
zadaný e-mail se v dotazu veřejně neobjevuje
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262 

16.07.2019 09:42

Kateřina Kotová

(Moravskoslezský kraj)
Dobrý den, při vyhledávání odlehčovacích pobytových služeb jsem zaznamenala, že některé služby mají stanoveny 2 různé výše úhrad za poskytnutí ubytování ve službě - např. některé ostravské městské obvody mají pro občany svého obvodu stanovenu nižší úhradu, než pro občany jiných obcí - je tento postup v pořádku? Neměla by být cena jednotná? Děkuji za odpověď, Kateřina

15.07.2019 13:10

Milan

(Jihomoravský kraj)

Dobrý den, o příspěvek na mobilitu se nežádá znovu při výměně průkazu ZTP či ZTP/P i když končí platnost nároku (lékařského posudku) či platnost kartičky. Nárok na příspěvek na mobilitu totiž automaticky plynule přechází na nový průkaz ZTP či ZTP/P. Toto není dotaz ale informace od úřadu práce. V mém případu se totiž ve řízení ve věci nově podané žádosti o příspěvek na mobilitu z výše uvedeného zastavilo na základě usnesení, které mi přišlo doporučeně poštou. Platí tedy stále odpověď ze dne 12.1.2016 na dotaz ze dne 12.1.2016 a nikoliv odpověď ze dne 4.6.2019 na dotaz ze dne 31.5.2019 .


17.07.2019 14:28

Odpověď:

Dobrý den, Milane,

dle informací, které jsem ověřila na dvou různých ÚP, záleží na tom, kdy je podána žádost o průkaz osoby se zdravotním postižením.

Pokud je žádost o průkaz podána před uplynutím platnosti průkazu, je opětovně přiznán průkaz ZTP nebo ZTP/P a platnost předchozího a nového průkazu na sebe bezprostředně navazuje, pak nárok na příspěvek na mobilitu trvá i bez podání žádosti.

Pokud je mezi ukončením platnosti předchozího průkazu a vznikem nároku na nový průkaz nějaká prodleva, je výplata příspěvku na mobilitu na dobu této prodlevy pozastavena; ÚP sám pozastavuje a posléze obnoví výplatu příspěvku, zasílá o tom písemné rozhodnutí – ani v tomto případě není třeba žádost o příspěvek podávat.

Pokud by žádost o průkaz byla podána až po skončení platnosti předchozího průkazu, pak by bylo třeba podat i novou žádost o příspěvek na mobilitu, nárok na příspěvek by zanikl s ukončením platnosti nároku na průkaz.

Kateřina Bulantová

14.07.2019 01:42

Kamila

(Liberecký kraj)

Dobrý den, manžel byl hospitalizován od 24.6.2019 na RHC oddělení KN.V den nástupu byl na ÚP písemně nahlášen začátek hospitalizace v trvání cca 3 týdny s tím,že víkendy bude pobývat v domácím prostředí.12.07.2019 byla hospitalizace ukončena a týž den opět písemně oznámeno na ÚP ukončení hospitalizace.12.07.2019 bylo písemně doručeno z ÚP pozastavení příspěvku na péči.Bylo pozastavení příspěvku na péči oprávněné,pokud manžel pobýval víkendy doma?(pátek 17hod-neděle 20hod- propustka)Je dostačující při pobytu v nemocnici nebo např.při lázeňské léčbě pouze manželovo písemné oznámení ÚP/počátek+konec léčby/,nebo je nutné si ještě vyžádat a dokládat ÚP další potvrzení z nemocnice či lázeňského zařízení?Děkuji za odpověď. Kamila


17.07.2019 14:18

Odpověď:

Dobrý den, Kamilo,

nárok na výplatu příspěvku na péči není v případě, že jste po celý kalendářní měsíc v péči zdravotnického zařízení – nemocnice, či lázně. To však, ale dle výše uvedeného, není případ Vašeho manžela, zvlášť pak pokud na víkendy jezdil domů.

Pozastavení výplaty příspěvku je tedy ve Vašem případě neoprávněné. Pokud Vám ještě nebyla výplata příspěvku znovu obnovena a ÚP nestačí písemné vyjádření, které by dle mého názoru stačit mělo, můžete ještě na ÚP doložit propustky z nemocnice či propouštěcí zprávu, kde je délka pobytu uvedena.

Kateřina Jirsová

12.07.2019 16:07

Johanka

(Ústecký kraj)

Dobrý den.Chtěla bych se zeptat, zda je možno podat žádost o změnu výše ID v jiném městě či kraji.V lednu mi byla zamítnuta námitka, kterou jsem podala po odebrání 3. st invalidity.Paní doktorka je podjatá a nyní mi úřednice odmítla žadost přijmout s tím, že tam mám nálezy nechat a paní doktorka se na ně podívá zda je nutno žádat.Také mne zajímá zda mohu a na základě čeho, chtít jiného posudkového lékaře.Na informační lince ČSSZ mi bylo zděleno, že žádat musím jen v místě bydliště.Ale vím, že někteří pacienti žádali jinde, ale bohužel nevím na základě čeho. Děkuji za odpověď.


17.07.2019 14:17

Odpověď:

Dobrý den, Johanko,

dle zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, § 7 odst. 1 se místní příslušnost okresní správy sociálního zabezpečení, nestanoví-li se v tomto zákoně jinak, se řídí

b) místem trvalého pobytu občana nebo místem hlášeného pobytu 9a) v České republice, jde-li o cizince.

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že o ID či změnu stupně invalidity můžete skutečně požádat jen v místě trvalého bydliště. Co se týče změny posudkového lékaře, v případě, že Vám Vaše žádost bude zamítnuta, můžete podat námitku. V rámci námitkového řízení, bude Vaši žádost posuzovat jiný posudkový lékař.

Kateřina Jirsová

10.07.2019 12:40

Mária Primáková

(Ústecký kraj)

Dobrý den, můj syn je držitelem průkazu ZTP/P a také vlastníme parkovací průkaz na osobní vozidlo.Od roku 2018 syn je v DSS v Háji u Duchcova,celoroční pobyt a pravidelně si ho beru domů (1x měsíčně).Od 1.7.2019 po mě chtějí parkovací průkaz syna,jinak bude zrušena smlouva.Na parkovišti mám vyhrazeno místo na parkování,včetně uvedené SPZ.Chtěla jsem se zeptat,zda-li musím parkovací průkaz,který je vedený na syna odevzdat DSS v Háji u Duchcova a nebo ne.A zda-li je možné,aby tohle byl důvod k tzv.vyhození syna z tohoto zařízení.Veškeré jeho doklady( OP,průkaz ZTP/P) mají v DSS.A jak by bylo možné se bránit. Jsem opatrovatelkou syna,soudně.Ještě mám v pěstounské péči svou vnučku a jsem samoživitelka. Děkuji předem za odpověď.Hezký den.Mária Primáková,Louny


15.07.2019 12:27

Odpověď:

Dobrý den, paní Primáková,

výpovědní důvody (tzn. situace, kdy poskytovatel může ukončit poskytování sociální služby) musí být jasně uvedeny ve smlouvě o poskytování služby, k ukončení poskytování služby ze strany poskytovatele nemůže dojít z důvodů, které nejsou ve smlouvě uvedeny. Doporučuji si tedy pečlivě prostudovat smlouvu, kterou jste se zařízením, kde je syn umístěn, zřejmě z pozice opatrovníka podepisovala Vy. Dle mého názoru je však velice nepravděpodobné, že by nepředání synova parkovacího průkazu pracovníkům zařízení mohlo být důvodem k ukončení poskytování služby. Pokud by k ukončení smlouvy skutečně došlo a vy byste s ním nesouhlasila, můžete se obrátit buď na zřizovatele zařízení, nebo na krajský úřad, pod který zařízení spadá (v tomto případě kraj Ústecký). Doporučuji však zkusit zjistit, z jakého důvodu průkaz v zařízení požadují.

Nicméně, dovolím si upozornit, že parkovací průkaz by měl mít k dispozici syn, průkaz není vázaný na vozidlo, ale na průkaz ZTP/P a nelze jej využít v případě, že syn ve vozidle nesedí. Zařízení, kde má syn celoroční pobyt, může průkaz využít, pokud by syna někam vezli (na výlet, na nějaké lékařské ošetření, atd.), aby mohli zaparkovat vozidlo, které syna poveze, na vyhrazeném parkovacím místě.

Co se týče vyhrazeného parkovacího místa v místě Vašeho bydliště, vzhledem k tomu, že syn se v místě bydliště většinu roku nezdržuje, může dojít i ke zrušení tohoto místa a jeho přidělení jiné osobě.

Kateřina Bulantová

09.07.2019 14:57

Marie Niederlová

(Olomoucký kraj)

Dobrý den. Je možné dostat příspěvek na bidetové prkénko na WC pro ZTP s problémy s klouby a páteří? Děkuji Marie


12.07.2019 16:22

Odpověď:

Dobrý den, paní Niederlová,

zdravotní pojišťovna přispívá pouze na nástavce na WC (pro usnadnění sedu a vstávání ze sedu na WC); na bidetová prkénka ZP nepřispívá ani je nelze uhradit z příspěvku na zvláštní pomůcku poskytovaného úřadem práce.
O příspěvek na pořízení bidetového prkénka můžete zkusit požádat některou z nadací, které přispívají na pomůcky pro osoby se zdravotním postižením.

Kateřina Bulantová

09.07.2019 14:52

Marie Niederlová

(Olomoucký kraj)

Dobrý den. Jsem držitelka ZTP a parkovacího průkazu. Požádala jsem o možnost vyhrazení park.místa.Po schválení prý musím oslovit firmu,aby mi namalovala a označila toto místo. Poplatek prý 4 až 6000 kč. Je to běžně tak? Děkuji Marie


12.07.2019 16:20

Odpověď:

Dobrý den, paní Niederlová,

poplatek za vyznačení místa je žadatel povinen uhradit, vlastní značení pak provádí soukromá firma, jak správně uvádíte. Ze své pozice sociální pracovnice Vám bohužel nejsem schopna říci přesnou částku, kterou za vyznačení parkovacího místa uhradíte – od našich klientů však víme, že se cena nejčastěji pohybuje většinou v rozmezí od 2000 – 3000,- Kč.

Kateřina Jirsová

09.07.2019 04:49

Václav Hlína

(Moravskoslezský kraj)

Dobrý den prosím o zaslaní vzoru na správní žalobu proti rozhodnutí a zamítnutí námitky ČSSZ. Děkuji.


09.07.2019 16:06

Odpověď:

Dobrý den, pane Hlíno, 

požadované vzory jsem zaslala na Vámi uvedenou e-mailovou adresu.

Kateřina Bulantová

07.07.2019 06:23

Radka

(Olomoucký kraj)

Dobrý den, pracuji jako zdravotní sestra a podrobuji se povinně co 2 roky pravidelné prohlídce na pracovním lékařství. Jsem relativně zdravá a již více jak 15 let jsem nebyla vyšetřena praktickým lékařem u kterého jsem registrována. Zajímala jsem se o to zda není potřeba se již přeočkovat proti tetanu a bylo mi sděleno praktickým lékařem,že moji zdravotnickou dokumentaci tedy kartu již zkartoval,protože jsem ho více jak 15 let nenavštívila.Neměla jsem potřebu když musím absolvovat povinné prohlídky určené zaměstnavatelem. Ptám se tedy zda má praktický lékař právo zkartovat moji kartu kde jsem měla záznamy v podstatě od svého narození,když jsem u něj řádně registrovaná,pouze tam nechodím,protože jsem zdravá. děkuji za odpověď Radka


09.07.2019 13:09

Odpověď:

Dobrý den, Radko, 

Váš dotaz nespadá do oblastí, kterým se naše Poradna pro život s postižením věnuje, problematikou medicinského práva a práv pacientů se zabývá Liga lidských práv v rámci projektu Férová nemocnice, doporučuji tedy Váš dotaz směřovat na tuto organizaci. 

Dovolím si také upozornit, že služby Poradny pro život s postižením jsou určeny osobám se zdravotním postižením, popř. osobám z jejich okolí. S ohledem na informace, které v dotazu uvádíte, tedy nespadáte do naší cílové skupiny.

Kateřina Bulantová

28.06.2019 21:18

Naty

(Zlínský kraj)

Dobrý večer chtěla sem se zeptat jak to je zda jsou všechny okrasni zprávy propojené po celém ČR. Třeba že paní ze socialky v olomouci vidí podle mě občanky do mého spisu když jsem z brna. Byla jsem jako doprovod u řízení kamaradovy a chtěla po nás občanky kvůli identite překvapilo mě to. Ale dle sebe je ro nějak chráněné přece cizí úřednice nemůže nahlížet do každého přece je nějaká ochrana práv. DEKUJI


03.07.2019 15:54

Odpověď:

Dobrý den, Naty,

všechny okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ) spadají pod jeden „úřad“, a to českou správu sociálního zabezpečení (ČSSZ) a mají tedy jednotnou databázi. Pracovnice konkrétní pobočky si tedy mohou vyhledat potřebné údaje o Vás. Vaše přítomnost u jednání kamarádova důchodu, není důvodem zjištění informací o Vás samotné.

Pracovnice konkrétní sociální správy v situaci u Vašeho kamaráda, nechtěla Váš občanský průkaz z důvodu, aby mohla nahlédnout do Vašeho spisu, ale proto, aby si poznamenala, kdo byl u řízení přítomen. Jedná se o běžný postup. Nemusíte se tedy obávat žádného zneužití Vašich osobních údajů.

Kateřina Jirsová

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262 
© ligavozic.cz, 2012 Nahoru