text mail tisk
Pošli kamarádovi odkaz na stránku

    Zeptejte se nás

    Poradíme vám v oblastech invalidních důchodů, příspěvků a výhod pro ZP (včetně daňových a poplatkových úlev), příspěvku na péči a v možnostech péče, ve financování kompenzačních pomůcek, v možnostech vzdělávání OZP a ve specifikách pracovně-právních vztahů OZP. Základní poradenství poskytujeme i v dalších oblastech (např. státní sociální podpora, pomoc v hmotné nouzi, evidence na ÚP, nemocenské pojištění, starobní důchody, zdravotní a sociální pojištění, náhrady škody vzniklé v souvislosti s výkonem práce).

  • POZOR! Využíváte registrovanou sociální službu. Její kompletní pravidla i možnosti stížností naleznete ZDE.
  • Informace můžete vyhledat v již zodpovězených dotazech v těchto oblastech:
důchody | příspěvky | průkaz OZP a výhody | sKarta | pomůcky | zdravotnictví | pojištění | práce | bariéry | cestování a parkování | bydlení | státní sociální podpora | pomoc v hmotné nouzi | pracovní neschopnost | právo | dluhy | ostatní
(uveďte číslici)
*povinné
zadaný e-mail se v dotazu veřejně neobjevuje
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260 

22.05.2019 18:05

Zdeněk

(Jihomoravský kraj)
Dobrý den, chtěl bych se Vás zeptat a poprosit o radu na příspěvek na péči.Jsem už 12 let upoután na invalidní vozík(od pasu dolů ochrnut),mám průkaz ZTP/P a mám 3 stupeň invalidity.V současné době pobírám 4.400,-Kč. na péči a nelíbí se mě moje zařazení do této skupiny.Je možné si požádat znovu o prověření tohoto zařazení i když nemám nové zhoršující se příznaky a nebo to není možné.Jde mě hlavně o to,že v jiných krajích se stejným postižením vozíčkáři berou částku ve 3 stupni postižení 8.800,-Kč.Proč je to takto posuzované.Jinak tato částka 4.400,-Kč. mě byla vyměřena hned od úrazu a ochrnutí na spodní část těla před 12 roky.Moc děkuji za odpověď

22.05.2019 14:56

Miroslav

(Olomoucký kraj)
V odvolacím řízení u MPSV bylo původní rozhodnutí KÚ potvrzeno a moje odvolání k zamítnutí poskytnutí příspěvku na koupi motorového vozidla, potvrzeno. Mohu podat námitku k tomuto MPSV,případně poté i správní žalobu na neposkytnutí příspěvku na koupi motorového vozidla ??? Pokud ano,máte nějaké vzory podání námitky,případně žaloby ? Děkuji

21.05.2019 13:33

Tomáš

(Středočeský kraj)
Jak podat odvolání proti zamítnutí žádosti o příspěvek na automobil ? Prý musím do 8 dnů. Existuje formulář ? děkuji za odpověď Tomáš

18.05.2019 10:14

libuše šibíková

(Liberecký kraj)

Dobrý den,chci se zeptat přitel ma maminku po mozkové příhodě,sama se o sebe nepostará,přítel je ochotný se o ní starat,ale pracuje i přesto by přerušil pracovní poměr můžete mi poradit jak postupovat?slyšela jsem že by mohl zatím se o maminku starat 3měsíce jako by byl na nemocenské a potom by se uvidělo jak bude zdravotní stav matky vypadat.Jestli by sní zůstal natrvalo doma na příspěvku na péči je možnost aby mu zaměstnavatel držel pracovní místo v případě jejího umrti?Je tam nějaká lhůta? Děkuji


22.05.2019 16:18

Odpověď:

Dobrý den, paní Šibíková,

domnívám se, že máte na mysli tzv. dlouhodobé ošetřovné, je to poměrně nová dávka nemocenského pojištění. Podmínkou pro vznik nároku na tuto dávku je hospitalizace osoby (maminky Vašeho přítele) alespoň po dobu 7 kalendářních dnů a potvrzení ošetřujícího lékaře, že maminka potřebuje alespoň 30 dní po propuštění pomoc jiné osoby při ošetřování. Další podmínkou je, že Váš přítel má v posledních 4 měsících odpracováno 90 kalendářních dnů. Více informací a postup pro podání žádosti s tiskopisy naleznete na stránkách ČSSZ.
V případě, že by Váš přítel pečoval o maminku dlouhodobě, není zaměstnavatel povinen mu pracovní místo držet. Možností pouze je podle § 241 zákona č. 262/2006 Sb., Zákoníku práce, že „požádá-li zaměstnankyně nebo zaměstnanec pečující o dítě mladší než 15 let, těhotná zaměstnankyně nebo zaměstnanec, který prokáže, že převážně sám dlouhodobě pečuje o osobu, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo stupni IV (úplná závislost), o kratší pracovní dobu nebo jinou vhodnou úpravu stanovené týdenní pracovní doby, je zaměstnavatel povinen vyhovět žádosti, nebrání-li tomu vážné provozní důvody“. To znamená, že je možné požádat o úpravu pracovní doby (např. zkrácený úvazek, jinak naplánovat směny) v případě, že maminka přítele bude příjemcem příspěvku na péči ve II., III. nebo IV. stupni. Potom je zaměstnavatel povinen žádosti vyhovět, pokud úpravě nebrání provozní důvody.

Kateřina Uhlířová

17.05.2019 08:47

Ludmila

(Hlavní město Praha)

Dobrý den, prosím,muzete mi říct zda budu brát zvýšení inv.3stupne(přiznán od 2009 , stále trvá), ale v 1.7.take budu pobírat starobní důchod.Moc děkuji Ludmila


21.05.2019 15:20

Odpověď:

Dobrý den, Ludmilo,

nejsem si jista, zda Váš dotaz správně chápu. Pokud máte od 1.7. přejít z invalidního do starobního důchodu, budete již pobírat pouze důchod starobní. Možnosti přechodu z ID do SD jsou tyto:

a) Podání žádosti o řádný starobní důchod při dosažení důchodového věku, popř. o starobní důchod před dosažením důchodového věku („předčasný“ SD) – částka starobního důchodu se v tomto případě počítá běžným způsobem (tedy z výdělků za rozhodné období). Pro přiznání starobního důchodu je v tomto případě třeba splnit také potřebnou dobu důchodového pojištění.
Vyjde-li nově vypočtená výše starobního důchodu nižší než výše vašeho dosavadního invalidního důchodu, ČSSZ starobní důchod nepřizná a ponechá vám nadále vyšší důchod invalidní. Pokud by vám byl pak stupeň invalidity snížen (případně zcela odebrán invalidní důchod), můžete o starobní důchod znovu zažádat a výše důchodů budou znovu porovnány.
Tento „srovnávací výpočet“ lze provést na základě žádosti o starobní důchod i po dosažení 65. roku věku (tedy i po automatickém převedení do starobního důchodu – viz bod b)

b) Automatické převedení do starobního důchodu – nárok na invalidní důchod zaniká dosažením 65 let (nebo důchodového věku v případě, že je váš důchodový věk vyšší než 65 let); dnem dosažení výše uvedeného věku vám automaticky vznikne nárok na důchod starobní. Takový starobní důchod automaticky náleží ve výši, v jaké náležel dosavadní invalidní důchod, nezohlední se tedy výdělky dosažené po dobu pobírání invalidního důchodu; nezjišťuje se splnění doby důchodového pojištění.

Pokud se Vám ovšem jedná o navýšení částky příspěvku na péči v III. stupni, které začne platit 1.7., budete mít na toto navýšení částky příspěvku nárok v případě, že pobíráte příspěvek na péči ve III. stupni a nebydlíte v žádné z pobytových sociálních služeb (domov pro osoby se zdravotním postižením, domov pro seniory, domov se zvláštním režimem, chráněné bydlení) nebo Vám nejsou sociální služby (péče) poskytovány ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče (např. léčebna dlouhodobě nemocných).

Kateřina Bulantová

16.05.2019 09:48

Ivana

(Ústecký kraj)

Dobrý den, ráda bych se informovala,zda mi prosím můžete poradit, jakým způsobem bych měla požádat o speciální vybavení pro maminku, jednalo by se o sprchový kout, nejsem si jistá, zda i sprchový kout proplácí pojišťovna. Moc děkuji za odpověď. S pozdravem


21.05.2019 15:19

Odpověď:

Dobrý den, Ivano,

pokud maminka potřebuje bezbariérovou úpravu koupelny s instalací sprchového koutu, můžete zkusit na úřadě práce dle místa maminčina trvalého bydliště požádat o příspěvek na zvláštní pomůcku; zvláštní pomůckou v tomto případě budou stavební práce spojené s úpravou koupelny a WC a s nimi nezbytně související materiál na úpravu. Příspěvek je ovšem poskytován pouze na stavební práce, tedy např. instalaci sprchového koutu, a s nimi nezbytně související materiál (náklady na zdivo, spojovací materiál, kanalizaci atd. – tedy nikoli na pořízení sanity, podlahových krytin či odkladů). Bližší informace o příspěvku na zvláštní pomůcku naleznete na našem Informačním portálu.

Na bezbariérové úpravy bydlení lze dále získat finance prostřednictvím nadací – např. Konto Bariéry, Nadace J&T.

Zdravotní pojišťovna přispívá pouze na zdravotnické prostředky (invalidní vozík, polohovací postel, chodítko, atd.).

Kateřina Bulantová

15.05.2019 17:12

Pavel

(Středočeský kraj)

Dobrý den, přešel jsem z ID 3. do starobního, pobíral jsem rentu za pracovní úraz. Byla mi schválena KLP, ale v zařízení, kde je příplatek za ubytování. Vztahuje se na to ještě plnění pojišťovny, mám na mysli, zda při dalším léčení je povinna hradit např. cestovné a jiné výdaje za léčení?? děkuji za odpověď


20.05.2019 16:14

Odpověď:

Dobrý den, Pavle,

pro nárok na náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s léčením následků pracovního úrazu dle § 271d zákona č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, není stanovena věková hranice; náhradu nákladů na léčení tedy můžete získat i v době, kdy již pobíráte starobní důchod. Nicméně z mojí pozice nejsem schopna posoudit, zda příplatek za ubytování či cestovné budou pojišťovnou zaměstnavatele uznány jako účelně vynaložené náklady.

Kateřina Bulantová

15.05.2019 14:35

Zuzana

(Pardubický kraj)

Dobrý den, píšu jménem mého kamaráda,je 5 let na inv. vozíku po úrazu páteře.Trvalý pobyt má u matky,kde nežije a ani by žít nemohl-žije tam, jeho sestra s rodinou Doteď žil v rodinném domě svého otce ,který ho nyní díky rozvodu žádá o okamžité vystěhování, neboť se tam bude stěhovat sám,rodinná situace není dobrá,takže společné bydlení není možné... Jake má možnosti pomoci při hledání bytu- žije v male obci ,kde mu na OÚ zdělili,že jejich obec žádné soc. byty k dispozici nemá a dál se s ním nebavili... - je obec o něj jako o občana s trv. pobytem povinna se postarat a byt mu zařídit? Děkuji za info,s pozdravem Zuzana


20.05.2019 16:13

Odpověď:

Dobrý den, Zuzano,

rozumím situaci Vašeho kamaráda. Obec žádnou povinnost mu zajistit jiné bydlení nemá, ale kamarád se může obrátit na sociální odbor obce s rozšířenou působností. Pracovnice tohoto odboru mu mohou pomoci s hledáním nového bydlení. Dále se může zkusit informovat na nejbližším městském úřadě, magistrátu města v nejbližším větším městě, jak je to s bezbariérovými byty či domy s pečovatelskou službou, popsat svou současnou situaci a případně si o byt požádat v případě, že splní podmínky pro přidělení bytu. Nicméně je nutné říci, že na přidělení bytu je vytvořen pořadník žadatelů a čekací doby jsou mnohdy i několik let.

Další možností, kterou Váš kamarád může využít je oslovit nějakou realitní kancelář s poptávkou bytu, který hledá.

Kateřina Jirsová

13.05.2019 15:08

Katrin

(Moravskoslezský kraj)

Dobrý den, mám zapůjčený invalidní vozík mechanický, je možné získat příspěvek na elektrický vozík? Kdo může elektrický vozík předepsat a jaký je příspěvek pojišťoven. Děkuji.


16.05.2019 13:42

Odpověď:

Dobrý den, Katrin,

z Vašeho dotazu není zcela jasné, od koho máte mechanický vozík zapůjčený. Pokud je vozík zapůjčený Vaší zdravotní pojišťovnou, je jeho užitná doba (tzn. doba, po jejímž uplynutí lze žádat o zapůjčení jiného vozíku) 5 let. Před uplynutím užitné doby stávajícího vozíku lze žádat o poskytnutí jiného vozíku pouze v případě zhoršení zdravotního stavu nebo nevyhovujícího technického stavu vozíku. U elektrického invalidního vozíku je užitná doba 7 let, může jej předepsat neurolog, rehabilitační lékař nebo ortoped, předpis musí ještě schválit revizní lékař zdravotní pojišťovny. Pro přidělení elektrického vozíku je ovšem třeba projít i další vyšetření, např. oční, psychologické či psychiatrické.

Zdravotní pojišťovna v případě schválení úhrady vozíku revizním lékařem hradí max. 115 000 Kč u elektrického vozíku pro provoz převážně v interiéru, max. 136 000 Kč u elektrického vozíku pro provoz převážně v exteriéru. Nicméně, tyto úhrady jsou platné pouze do 1. 12. 2019, po tomto datu začne platit nový systém úhrad zdravotnických prostředků. Elektrické vozíky budou hrazeny v několika variantách – převážně interiérový základní (max. 65 217 Kč), převážně interiérový variabilní (max. 100 000 Kč), převážně exteriérový variabilní (max. 108 696 Kč), převážně exteriérový variabilní s anatomickým sedem (max. 123 478 Kč), speciální vertikalizační (max. 121 739 Kč).

Pokud Vám revizní lékař zdravotní pojišťovny elektrický vozík neschválí nebo úhrada pojišťovny nepokryje celou cenu vozíku, můžete se dále obrátit s žádostí o příspěvek na některou z nadací, které podporují osoby se zdravotním postižením; kontakty na nadace naleznete na našem Informačním portálu.

Kateřina Bulantová

10.05.2019 23:39

Hana

(Hlavní město Praha)

Dobrý den, jak mám porozumět větě: "Podmínkou pro zohlednění doby péče jako náhradní doby důchodového pojištění je také získání alespoň 1 roku důchodového pojištění zaměstnáním nebo úhradami dobrovolného důchodového pojištění (popř. kombinací – např. půl roku zaměstnání a půl roku úhrady pojistného)." Z důvodu péče o postižené dítě (IV.stupeň) nemám odpracováno nic, pouze náhradní doby (studium, péče o zdravé děti a péči o postižené dítě). V době odchodu do důchodu budu mít sice víc než 35 let pojištění, ale jen z náhradních dob. (Péče o dítě ve IV. stupni trvá víc než 15 let). Bude možné (nutné) 1 rok důchodového pojištění doplatit?


14.05.2019 13:05

Odpověď:

Dobrý den, Hano, 

v současné době je skutečně nutné pro započtení náhradních dob pojištění získat alespoň 1 rok doby pojištění buď výdělečnou činností (zaměstnáním, samostatně výdělečnou činností), ze které odvádíte sociální pojištění, nebo úhradami dobrovolného důchodového pojištění. Tato podmínka je uvedena v § 12 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, a vztahuje se na všechny náhradní doby důchodového pojištění, kromě doby, po kterou je osobám poskytována zvláštní ochrana a pomoc na základě zákona upravujícího zvláštní ochranu svědka a dalších osob v souvislosti s trestním řízením, pokud podle vyjádření orgánu příslušného k poskytování zvláštní ochrany a pomoci nemohou vykonávat výdělečnou činnost. 

Pokud byste tedy v blízké době žádala o starobní či invalidní důchod, musela byste 1 rok důchodového pojištění doplatit, popř. dopracovat (nebo, jak je zmíněno v textu, který citujete, např. půl roku odpracovat a půl roku doplatit). 

Kateřina Bulantová

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260 
© ligavozic.cz, 2012 Nahoru