text mail tisk
Pošli kamarádovi odkaz na stránku

    Zeptejte se nás

    Poradíme vám v oblastech invalidních důchodů, příspěvků a výhod pro ZP (včetně daňových a poplatkových úlev), příspěvku na péči a v možnostech péče, ve financování kompenzačních pomůcek, v možnostech vzdělávání OZP a ve specifikách pracovně-právních vztahů OZP. Základní poradenství poskytujeme i v dalších oblastech (např. státní sociální podpora, pomoc v hmotné nouzi, evidence na ÚP, nemocenské pojištění, starobní důchody, zdravotní a sociální pojištění, náhrady škody vzniklé v souvislosti s výkonem práce).

  • POZOR! Využíváte registrovanou sociální službu. Její kompletní pravidla i možnosti stížností naleznete ZDE.
  • Informace můžete vyhledat v již zodpovězených dotazech v těchto oblastech:
důchody | příspěvky | průkaz OZP a výhody | sKarta | pomůcky | zdravotnictví | pojištění | práce | bariéry | cestování a parkování | bydlení | státní sociální podpora | pomoc v hmotné nouzi | pracovní neschopnost
(uveďte číslici)
*povinné
zadaný e-mail se v dotazu veřejně neobjevuje
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210 

18.02.2017 11:25

Dana

(Moravskoslezský kraj)

Dobrý den,chci se odvolat ohledně nezapůjčení EIV od pojištění.Doposud jsem na 9 let starém MIV avšak již ho v terénu nezvládnu.Paraplegie,paže st. 2-3 sval.síla,vše je od páteře a bylo podloženo EMG i CT.MNI.Doma mám zápůjčku i elektr. postele-2roky.Poradíte mi co vše k odvolání přidat a pokud existuje formulář k odvolání zašlete mi ho prosím?Moc děkuji Dany


21.02.2017 14:41

Odpověď:

Dobrý den, Dano,

odpověď na Váš dotaz naleznete níže u dotazu datovaného ze 16. 2. 2017. Na zodpovězení dotazu máme 3 pracovní dny po obdržení dotazu a lhůta se počítá od následujícího dne po položení dotazu. Není bohužel vždy v našich silách odpovědět na dotaz ten samý den.

Kateřina Uhlířová

17.02.2017 18:49

Broňa Kvapilová

(Pardubický kraj)

Dobrý den chtěla bych se zeptat jestli mám slevu na placení odpadu Broňa Kvapilová


21.02.2017 13:26

Odpověď:

Dobrý den, paní Kvapilová,

Od poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (poplatek za komunální odpad) je dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích osvobozena osoba, která je
a) umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
b) umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,
c) jako nezaopatřené dítě umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy o poskytnutí sociální služby, nebo
d) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.

Jiná možnost osvobození od poplatku za komunální odpad zákonem dána není, pokud tedy nespadáte do žádné z výše uvedených kategorií, doporučuji zkusit informovat se o možnostech osvobození od poplatku přímo na úřadě obce, kde byste poplatek měla hradit. Je možné, že obec, kde bydlíte, má nějaké další možnosti osvobození od poplatku nad rámec daný zákonem.

Kateřina Bulantová

17.02.2017 14:10

Vojtěch Procházka

(Jihomoravský kraj)

Dobrý den, prosím o radu, jaké kroky mám podniknout ve věci posouzení nároku na průkaz ZTP. Několikrát jsem podal žádost, která byla vždy zamítnuta. S pozdravem a přáním všeho dobrého Vojtěch Procházka


21.02.2017 13:26

Odpověď:

Dobrý den, pane Procházko,

pro nárok na průkaz ZTP je třeba splnit některou ze zdravotních indikací, které jsou pro tento průkaz dány v příloze č. 4 vyhlášky č. 388/2011 Sb., o provedení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením; seznam zdravotních indikací naleznete na našem Informačním portálu. Výpis z lékařské dokumentace si posudková komise žádá zejména od vašeho praktického lékaře, doporučuji tedy zajistit, aby Váš praktický lékař měl aktuální zprávy o Vašem zdravotním stavu od všech odborných lékařů, u kterých se léčíte. Můžete také zkusit s odbornými ošetřujícími lékaři zkonzultovat, která zdravotní indikace odpovídá nejlépe Vašemu aktuálnímu zdravotnímu stavu.
V případě, že Vám průkaz ZTP nebyl přiznán, máte možnost podat odvolání; odvolání lze podat do 15 dnů od data doručení rozhodnutí úřadu práce o nepřiznání průkazu; vzor odvolání naleznete na našem Informačním portálu. Pokud nebudete souhlasit ani s výsledkem odvolacího řízení, máte dále možnost podat správní žalobu ke krajskému soudu, a to do 2 měsíců od data doručení rozhodnutí z odvolacího řízení. S formulací odvolání i správní žaloby Vám případně můžeme pomoci.

Kateřina Bulantová

16.02.2017 12:44

Dana

(Moravskoslezský kraj)

Dobrý den,k minulému dotazu doplnúji,,jedná se o první EIV,mám 2roky elektr.polohovací postel,co vše mám vysvětlit ,rozšířit v odvolání.Děkuji Dana


21.02.2017 07:36

Odpověď:

Dobrý den, Dano,

odpověď na doplnění Vašeho předešlého dotazu naleznete níže.

Kateřina Uhlířová

16.02.2017 12:00

Dana

(Moravskoslezský kraj)

Dobrý den,prosím existuje formulář k odvolání ohledně elektr. vozíku?Referentkou zdravotnictví mi bylo řečeno,že nezáleží jen na zdravot. stavu ale jsou tam i jiné aspekty ,které má žádost obsahovat.Důvod EIV jsme napsali zdravotní a ponechání mech. na posilování?paraplegie a oslabení sval.síly paží na st.2-3-provedeno CT krční s těžkými nálezy v celém rozsahu,provedeno EMG rovněž s kořenovou lézi paží,nevíte někdo co tam ještě má být,za případné rady nebo zaslání formuláře k odvolání moc děkuji.Danka


21.02.2017 12:58

Odpověď:

Dobrý den, Dano,

na uvedenou e-mailovou adresu Vám zasílám vzor pro odvolání proti rozhodnutí o zamítnutí zdravotnické pomůcky. ZDE si můžete stáhnout Metodiku k úhradovému katalogu zdravotnických pomůcek VZP, kde jsou uvedena konkrétní kritéria, která je nutné splňovat pro schválení pomůcky.
K žádosti o schválení elektrického invalidního vozíku se přikládá jako příloha vyplněný Formulář k přidělení elektrického vozíku včetně (dle výše uvedené Metodiky):
- u nezletilých pojištěnců je nutné doložit k žádosti závazné prohlášení zákonných zástupců dítěte, že plně zodpovídají za bezpečnost jeho i ostatních účastníků silničního provozu v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění,
- stanovisko příslušného odborného lékaře včetně výsledků vyšetření dokládajících rozsah a závažnost postižení, např. zátěžové testy,
- oční vyšetření, které je součástí žádosti, musí být zaměřeno na schopnost řídit elektrický vozík,
- v závěru psychologického/psychiatrického vyšetření musí být výslovně uvedeno, zda je pojištěnec schopen bezpečně ovládat elektrický vozík v silničním provozu.

Důležité je, aby odborný lékař předepisující elektrický invalidní vozík dobře popsal, jak předepsaná zdravotnická pomůcka kompenzuje, stabilizuje zdravotní handicap nebo zmírňuje jeho následky, či přidružené, zdravotní problémy v souvislosti s tím, jak tento stejný handicap neumí kompenzovat jiná zdravotní pomůcka, kterou již užíváte.

Kateřina Uhlířová

16.02.2017 09:56

anonym

(Královéhradecký kraj)

Dobrý den, již mnohokrát jste mi poradili, a tak bych se chtěla optat. Můj manžel má paranoidní schizofrenii. Již 8 let pobírá invalidní důchod 3. stupně. Při poslední kontrole mu bylo vydáno rozhodnutí, že má i nadále invaliditu 3. stupně a další kontrola za 5 let. Nyní si ČSSZ Praha vyžádala kontrolu již po 3. letech. Manžel momentálně pracuje v chráněné dílně na plný pracovní úvazek. Chtěla jsem se zeptat, zda ČSSZ Praha kontroluje, zda invalida pracuje, nebo se tyto kontroly provádí na něčí oznámení? Děkuji


21.02.2017 12:58

Odpověď:

Dobrý den,

ČSSZ může rozhodnout o provedení kontrolního vyšetření v jinou dobu, než na jakou byla kontrola stanovena v posudku o invaliditě. Zákonem není dáno, že by si takovou kontrolu nemohla vyžádat.
Pokud Váš manžel odvádí pojistné, tak ČSSZ ví, že se jedná o osobu s invalidním důchodem a není třeba kontrolovat, zda se jedná o invalidní osobu.

Dle § 8 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, může být kontrolní lékařská prohlídka provedena okresní správou sociálního zabezpečení z následujících důvodů:

a) v termínu určeném při předchozím posouzení okresní správou sociálního zabezpečení na základě žádosti správního orgánu, který vede řízení, pro jehož účely je posudek žádán,
b) zjistí-li posudkově významné skutečnosti, které odůvodňují provedení kontrolní lékařské prohlídky,
c) z podnětu orgánu sociálního zabezpečení nebo správního orgánu, na základě jehož žádosti provedla okresní správa sociálního zabezpečení zjišťovací lékařskou prohlídku; v těchto případech je okresní správa sociálního zabezpečení povinna informovat příslušný orgán o výsledku posouzení,
d) z podnětu orgánu pomoci v hmotné nouzi, jde-li o prokázání trvání invalidity třetího stupně pro účely řízení o dávce pomoci v hmotné nouzi a již uplynula platnost posudku; v těchto případech je okresní správa sociálního zabezpečení povinna informovat orgán pomoci v hmotné nouzi o výsledku posouzení,
e) z podnětu Úřadu práce České republiky, jde-li o ověření skutečnosti, zda fyzická osoba je osobou se zdravotním postižením; v těchto případech je okresní správa sociálního zabezpečení povinna informovat Úřad práce České republiky o výsledku posouzení, nebo
f) z podnětu fyzické osoby, která byla uznána invalidní, avšak její žádost o přiznání invalidního důchodu byla zamítnuta a již uplynula platnost posudku, jde-li o prokázání, že je osobou se zdravotním postižením podle zákona o zaměstnanosti,
g) z podnětu ministerstva; v tomto případě je okresní správa sociálního zabezpečení povinna informovat ministerstvo o výsledku posouzení.

Z toho důvodu se domnívám, že kontrolní vyšetření nejsou zahajovány na základě cizího oznámení nebo podnětu.

Kateřina Uhlířová

15.02.2017 19:44

Michaela

(Jihomoravský kraj)

Dobrý večer,prosím Vás jakou částku činní od 1.1.2017 minimální měsíční mzda pro OZP při práci na částečný uvazek?děkuji Mokrášová


20.02.2017 21:21

Odpověď:

Dobrý den, paní Michaelo,

nařízení vlády 567/2006 Sb. v §2 stanovuje základní sazbu minimální mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin na 66 Kč za hodinu nebo 11 000 Kč za měsíc.

V dotazu neuvádíte, o jaký částečný úvazek se jedná, ale nařízení taktéž stanovuje, že zaměstnanci, který má sjednánu kratší pracovní dobu nebo který neodpracoval v kalendářním měsíci příslušnou pracovní dobu odpovídající stanovené týdenní pracovní době, se měsíční sazby minimální mzdy a nejnižší úroveň zaručené mzdy snižují úměrně odpracované době.

V praxi to znamená, že kdyby jste například pracovala na poloviční úvazek, minimální hrubá mzda bude činit polovinu z 11 000 Kč tedy 5 500 Kč.

Martina Suková

15.02.2017 17:51

Jiří

(Moravskoslezský kraj)

Dobrý den, jsem neslyšící a pobírám ČID II. stupně. Jsem zaměstnán na hlavní pracovní poměr, a zaměstnavatel na mne pobírá úlevy na dani - úlevu na dani z příjmů. Nyní se mi naskytla příležitost dalšího pracovního úvazku u jiného zaměstnavatele. Může i tento nový zaměstnavatel na mne uplatnit daňovou úlevu? V konečném důsledku bych měl dva úvazky a každý zaměstnavatel by uplatňoval úlevu na dani. JE to možné? Děkuji. Jiří


20.02.2017 21:01

Odpověď:

Dobrý den, pane Jiří,

zákon 586/1992 Sb., o daních z příjmů v §35 stanovuje, že zaměstnavatelé mohou uplatnit slevu na dani z příjmů v případě, že zaměstnávají zaměstnance se zdravotním postižením (invalidní důchodce I. nebo II. stupně) a zaměstnance s těžším zdravotním postižením (invalidní důchodce III. stupně). Na každého z nich se uplatňuje různá výše slevy. V zásadě jde o částku 18 000 Kč ročně za každého zaměstnance se zdravotním postižením a 60 000 Kč ročně za každého zaměstnance s těžším zdravotním postižením: přitom se však vychází z jejich přepočteného počtu.

Přitom u poplatníků, kteří jsou společníky veřejné obchodní společnosti, u komplementářů komanditní společnosti a u komanditní společnosti se daň sníží pouze o částku, která odpovídá poměru, jakým byl mezi ně rozdělen základ daně zjištěný za veřejnou obchodní společnost nebo za komanditní společnost.

Zmíněný zákon nestanovuje, zda může více zaměstnavatelů zaměstnávající jednu a tatáž osobu se zdravotním postižením či s těžkým zdravotním postižením uplatnit tuto slevu. Tuto skutečnost jsme konzultovali i se mzdovou účetní Ligy vozíčkářů, která se domnívá, že daňovou úlevu mohou uplatnit oba zaměstnavatelé.

Přesto bych chtěla zmínit, že naše poradna se daněmi zabývá okrajově a doporučila bych Vám se obrátit na finanční úřad.

Martina Suková

14.02.2017 11:59

Šárka

(Ústecký kraj)

Dobrý den, může OSVČ a zároveň matka darovat sponzorský dar do výše 10 % ze základu daně svému postiženému dítěti? Děkuji


17.02.2017 18:40

Odpověď:

Dobrý den, Šárko,

záleží na tom, zda podnikáte jako fyzická či jako právnická osoba.

Pro fyzické osoby jsou podmínky odečtu darů od základu daně stanoveny v § 15 odst. 1 zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu. Tento paragraf uvádí, že od základu daně lze odečíst mimo jiné i hodnotu bezúplatného plnění poskytnutého fyzickým osobám s bydlištěm na území České republiky, které jsou poživateli invalidního důchodu nebo byly poživateli invalidního důchodu ke dni přiznání starobního důchodu nebo jsou nezletilými dětmi závislými na péči jiné osoby podle zvláštního právního předpisu 4j), na zdravotnické prostředky 114) nejvýše do částky nehrazené zdravotními pojišťovnami nebo na zvláštní pomůcky podle zákona upravujícího poskytování dávek osobám se zdravotním postižením nejvýše do částky nehrazené příspěvkem ze státního rozpočtu a na majetek usnadňující těmto osobám vzdělání a zařazení do zaměstnání, pokud úhrnná hodnota bezúplatných plnění ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 15 % ze základu daně. Důležitou informací v tomto paragrafu je, že dar musí být poskytnut nezletilým, závislým dětem na zdravotnické prostředky či zvláštní pomůcky či majetek.

Právnické osoby se při odečtení darů řídí § 20 odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Dar opět zle věnovat nezletilým dětem závislým na péči jiné osoby podle zvláštního právního předpisu 4j), na zdravotnické prostředky 114) nejvýše do částky nehrazené zdravotními pojišťovnami nebo na zvláštní pomůcky podle zákona upravujícího poskytování dávek osobám se zdravotním postižením nejvýše do částky nehrazené příspěvkem ze státního rozpočtu a na majetek usnadňující těmto osobám vzdělání a zařazení do zaměstnání, pokud hodnota bezúplatného plnění činí alespoň 2000 Kč. Je zde tedy rozdíl v hodnotě jednotlivého daru a v úhrnu, kdy právnická osoba si může odečíst nejvýše 10 % ze základu daně sníženého podle § 34, avšak tento odpočet nemohou uplatnit veřejně prospěšní poplatníci.

Bohužel jsme Vám schopni vzhledem k povaze Vašeho stručného dotazu sdělit pouze obecné informace vyplývající ze zmíněných paragrafů zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Chtěla bych Vás upozornit, že naše poradna se této oblasti věnuje velmi okrajově, a proto Vám doporučuji se raději informovat na finančním úřadě.

Martina Suková

13.02.2017 16:20

Jarka

(Liberecký kraj)

Dobrý den, mám dotaz kolik dní může mít pracující důchodce vystavenou pracovní neschopnost. V roce 2015 jsem měla 27 dní vystavenou PN, jak by to bylo případně v letošním roce, kolík bych mohla čerpat dní, vím že je tato doba omezená, Děkuji za odpověď Jarka


15.02.2017 13:10

Odpověď:

Dobrý den, Jarko,

podpůrčí doba (doba, po kterou máte nárok na výplatu nemocenského) se liší podle stupně invalidního důchodu. U invalidních důchodců pro invaliditu I. a II. stupně je podpůrčí doba stejná jako u osob bez invalidního důchodu – tzn., maximálně 380 kalendářních dnů s možností prodloužení až o dalších 350 kalendářních dnů; u invalidních důchodců pro invaliditu III. stupně nebo u pracujících starobních důchodců je podpůrčí doba krácena na 70 kalendářních dnů v průběhu jednoho kalendářního roku (délky trvání výplaty nemocenského v průběhu kalendářního roku se sčítají).

Kateřina Bulantová

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210 
© ligavozic.cz, 2012 Nahoru