text mail tisk
Pošli kamarádovi odkaz na stránku

Šance bez bariér

V prosinci 2010 byl zahájen projekt s názvem ŠANCE BEZ BARIÉR určený jak lidem se zdravotním postižením hledajícím práci, tak zaměstnavatelům, kteří mají zájem člověka s postižením zaměstnat. Projekt nabízí své služby do listopadu 2012 ve 3 stálých pobočkách Ligy vozíčkářů, v Blansku, Hodoníně a Žďáru nad Sázavou. Hlavní náplní projektu je podpora lidí se zdravotním postižením při hledání zaměstnání a zprostředkování kontaktu mezi nimi a potenciálním zaměstnavatelem.
Komu je projekt Šance bez bariér určen?
 • Lidem se zdravotním postižením (tělesným, mentálním, duševním onemocněním, s civilizačními nemocemi, případně jejich kombinací) z Jihomoravského kraje a kraje Vysočina, kteří hledají uplatnění na trhu práce.
 • Zaměstnavatelům z Jihomoravského kraje a kraje Vysočina, kteří mají zájem zaměstnat osoby se zdravotním postižením.

Co Vám projekt Šance bez bariér nabízí?

Podporu a pomoc při hledání zaměstnání, poradenství, individuální konzultace, pracovní asistenci, počítačové a motivační kurzy.

Veškeré nabízené služby jsou bezplatné.

 • Uchazeč o zaměstnání
 • Vzdělávací kurzy
 • Zaměstnavatel

Uchazeč o zaměstnání

Pojďte do toho s námi!

Najít a následně si udržet práci není v dnešní době nikterak jednoduché. Přidá-li se k tomu ještě zdravotní handicap, je situace o to komplikovanější. Zapojte se do našeho projektu a získejte užitečné informace a podporu.

Co Vám nabízíme?
 • individuální konzultace a poradenství
 • podporu při hledání vhodného zaměstnání (vytvoření životopisu, průvodního dopisu, příprava na pracovní pohovor, vyhledávání vhodných pracovních nabídek),
 • počítačové kurzy a motivační kurzy,
 • pracovní asistenci (pomoc se zapracováním) přímo na pracovišti zaměstnavatele,
 • pomoc při jednání na úřadech,
 • zprostředkování kontaktu s vhodným zaměstnavatelem (projekt finančně motivuje zaměstnavatele k vytváření nových pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením),
 • proplacení cestovních nákladů spojených s cestou na konzultaci, PC kurz nebo motivační kurz.

3 pobočky

Hodonín:

Blansko:

Žďár nad Sázavou:

Spolupráce mezi pracovním konzultantem a Vámi probíhá prostřednictvím individuálních konzultací, tj. pravidelných schůzek, které zahrnují základní sociální poradenství a poradenskou pomoc se zaměřením na problematiku zaměstnávání.
Spolupráce je založena na ujasnění představy o vhodném pracovním uplatnění, pomoci při sestavování žádostí, životopisu, motivačního dopisu, pomoci při orientaci na pracovním trhu a v nabídce volných pracovních míst a pomoci při oslovení konkrétního zaměstnavatele nebo instituce (včetně doprovodu na daný úřad).

Vzdělávací kurzy

S POČÍTAČEM DO PRÁCE

Seznámení se s PC a jeho příslušenstvím, práce s operačním systémem Windows, psaní textů v programu Word (životopis, průvodní dopis), tabulky v programu Excel. Dále práce s internetem – vyhledávání pracovních nabídek, informací o potenciálních zaměstnavatelích, odesílání e-mailové pošty.
Kurz probíhá 2krát týdně po dobu 8 týdnů. Do kurzu je nutné se předem přihlásit. Účastníci kurzu získají po jeho absolvováníOsvědčení o absolvování kurzu (podmínkou je 80% účast).
Místo a termín PLÁNOVANÝCH PC KURZŮ:
místo konání: Blansko, SOŠ a SOU Blansko, Bezručova 33
termín: 24.září - 15.listopadu 2012
frekvence kurzu: 2x týdně, celkem 8 týdnů (48 vyučovacích hodin)
poznámky: kurz je zdarma
Bližší informace a přihlášku můžete žádat u: Hana Kvapilová, tel. 721 352 318, e-mail: hana.kvapilova@ligavozic.cz
místo konání: Hodonín, Centrum pro rodinu, Štefánikova 15
termín: 12. září - 5. listopadu 2012
frekvence kurzu: 2x týdně, celkem 8 týdnů (48 vyučovacích hodin)
poznámky: kurz je zdarma
Bližší informace a přihlášku můžete žádat u: Mgr. Jana Nekardová, tel. 774 074 132, e-mail: jana.nekardova@ligavozic.cz
místo konání: Žďár nad Sázavou, Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6
termín: 17. září - 7. listopadu 2012
frekvence kurzu: 2x týdně, celkem 8 týdnů (48 vyučovacích hodin)
poznámky: kurz je zdarma
Bližší informace a přihlášku můžete žádat u: Bc. Veronika Březková <, tel. 725 104 848, e-mail: veronika.brezkova@ligavozic.cz

WORKSHOP Jak na pracovní pohovor

Skupinové setkání zaměřené na ujasnění si představy o vhodném pracovním uplatnění, přípravu na pracovní pohovor a celkové zlepšení dovedností v oblasti hledání a udržení si práce.
Místo a termín nejbližšího workshopu
místo konání: Blansko
termín: 2. a 3.října 2012
frekvence: 2 po sobě jdoucí dny, 9.00 - 12.00 h
poznámky: workshop je zdarma
Bližší informace a přihlášku můžete žádat u: Hana Kvapilová, tel. 721 352 318, e-mail: hana.kvapilova@ligavozic.cz
místo konání: Žďár nad Sázavou
termín: 26. a 27. září 2012
frekvence: 2 po sobě jdoucí dny, 9.30 - 12.30 h
poznámky: workshop je zdarma
Bližší informace a přihlášku můžete žádat u: Bc. Veronika Březková, tel. 725 104 848, e-mail: veronika.brezkova@ligavozic.cz
místo konání: Hodonín
termín: 18. a 19. října 2012
frekvence: 2 po sobě jdoucí dny, 9.00 - 12.00 h
poznámky: workshop je zdarma
Bližší informace a přihlášku můžete žádat u: Mgr. Jana Nekardová, tel. 774 074 132, e-mail: jana.nekardova@ligavozic.cz

Zaměstnavatel

Víte, že se Vám vyplatí zaměstnat osobu se zdravotním postižením? Poradíme Vám, jak na to.
Podle zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. existuje povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením pro každého zaměstnavatele, který zaměstnává více než 25 pracovníků. Tento povinný podíl činí 4 % z celkového počtu zaměstnanců. Pro splnění této povinnosti se nabízí následující tři možnosti:
 • zaměstnat osobu se zdravotním postižením
 • odebrat výrobky nebo služby chráněných dílen
 • odvést povinný podíl do státního rozpočtu
Řada zaměstnavatelů volí třetí možnost a „dobrovolně“ tak přispívá nemalou částkou do státního rozpočtu. Vy to můžete udělat jinak! Neplaťte státu, naopak získejte peníze sami!

Co nabízíme?
 • informace o zaměstnávání OZP (daňové zvýhodnění, snížení mzdových nákladů, příspěvky),
 • pomoc při vyřizování formalit souvisejících se zaměstnáváním OZP,
 • zprostředkování kontaktu s vhodnými zájemci z řad OZP,
 • spolupráci při vytváření vhodného pracovního místa,
 • asistenci během přijímacího řízení,
 • asistenci přímo na pracovišti, díky níž nebude zaměstnanci se zdravotním postižením nutné věnovat větší pozornost než ostatním,
 • možnost získat motivované a stálé zaměstnance,
 • zvýšení prestiže v očích veřejnosti,
 • a v neposlední řadě čerpání prostředků na úhradu mzdových nákladů na nového zaměstnance se zdravotním postižením
Navázání pracovního poměru s osobami se zdravotním postižením probíhá stejně jako u osob bez postižení. Zaměstnavatel může s OZP uzavřít pracovněprávní vztah na dobu určitou i neurčitou, využít zkušební doby. Ukončení pracovního poměru probíhá bez souhlasu úřadu práce nebo jiné instituce.
Na koho se můžete obrátit:
Marie Machálková
koordinátorka projektu Šance bez bariér
mobil: +420 725 502 613
tel: +420 537 021 484
e-mail: marie.machalkova@ligavozic.cz
© ligavozic.cz, 2012 Nahoru