text mail tisk
Pošli kamarádovi odkaz na stránku

Ceník služeb bezbariérového poradenství

Jednorázové úkony – souhlas se záměrem projektu, dobrozdání k potřebnosti stavby, posouzení změn stavby s minimálním rozsahem, posouzení změn před dokončením, posouzení k rozhodnutí o územním plánování, vydání stanoviska ke stavbám, na které se nevztahuje platnost Vyhl. č. 398/2009 a další drobná potvrzení a vyjádření se k projektům.

230,-

Konzultace a posouzení bezbariérového řešení projektové dokumentace u staveb malého rozsahu a vydání stanoviska.

600,-

Konzultace a posouzení bezbariérového řešení projektové dokumentace u staveb velkého rozsahu a vydání stanoviska. (uvedená cena je hodinová dotace)

350,-

Účast na kolaudaci či prohlídce objektu s vydáním stanoviska. (např.: kolaudační souhlas z hlediska bezbariérovosti objektu, v ceně není zahrnuta cena cestovného)

700,-

KONTAKT

Ing. Petra Okřínová
mob.: +420 774 074 132
tel.: +420 537 021 490
e-mail: petra.okrinova@ligavozic.cz

© ligavozic.cz, 2012 Nahoru