text mail tisk
Pošli kamarádovi odkaz na stránku

       
       
     

Lize vozíčkářů mohu bez váhání udělit pochvalu za její profesionální a lidský přístup. Možnost konzultovat v jakýkoliv pracovní den určitý problém na řešené zakázce a přitom mít jistotu, že po zaslání žádosti o vyjádření se telefonicky dohodnuté řešení jednostranně nezmění, není samozřejmostí. Nálepku spolehlivosti a vstřícnosti firmy tvoří jednotliví zaměstnanci svojí každodenní prací, proto bych chtěl poděkovat zejména Ing. Kateřině Poláčkové, se kterou již několik let spolupracuji, za její ochotu hledat cestu k řešení v konkrétních zakázkách.

 

Luboš Műller
Projekční a inženýrská činnost

S Ligou proti bariérám

 • Konzultace jsou zdarma pro fyzické osoby se zdravotním postižením a další znevýhodněné skupiny obyvatel s omezenou schopností pohybu a orientace
   
 • Konzultace a posouzení bezbariérového řešení telefonicky či elekronickou poštou      350Kč/hodina
   
 • Konzultace či prohlídka v místě objektu          550Kč/hodina
  (+cestovní náklady)
   
 • konzultujeme projekty a vypracováváme vyjádření z hlediska vyhlášky MMR č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
 • pomáháme s návrhem úpravy vlastního bydlení pro bezbariérový pohyb
 • kromě konzultací spolupracujeme se stavebními úřady na odstraňování bariér, spolupracujeme s VUT Brno, konzultujeme diplomové práce, pořádáme přednášky "Život bez bariér"
 • konzultujeme na Lize vozíčkářů (Bzenecká 23, 628 00 Brno), v místě vašeho bydliště nebo sídla kanceláře, případně poskytujeme konzultace i na dálku (s pomocí fotodokumentace).

 

KONTAKT
Ing. arch. Adam Erben

mob.: +420 774 074 132
e-mail: adam.erben@ligavozic.cz

© ligavozic.cz, 2012 Nahoru