text mail tisk
Pošli kamarádovi odkaz na stránku

Ceník za základní činnosti poskytované v rámci poskytování sociální služby CDS


Celková doba pobytu klienta v CDS se počítá na minuty


35 Kč za hodinu pobytu v CDS

- klient vyžaduje minimální účast pracovníka na základních činnostech při poskytování služby CDS

a) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
b) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
c) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
d) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
e) sociálně terapeutické činnosti
f) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

- pracovník poskytuje klientovi zejména podporu verbální, dohled při činnostech
- aktivní klient – pasivní pracovník

45 Kč za hodinu pobytu v CDS
- klient vyžaduje aktivní účast pracovníka vedle aktivní účasti klienta na základních činnostech při poskytování služby CDS

a) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
b) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
c) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
d) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
e) sociálně terapeutické činnosti
f) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

- na činnostech se klient i pracovník podílejí fyzicky
- aktivní klient – aktivní pracovník

55 Kč za hodinu pobytu v CDS
- klient vyžaduje aktivní účast pracovníka na základních činnostech při poskytování služby CDS

a) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
b) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
c) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
d) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
e) sociálně terapeutické činnosti
f) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

- na činnostech se aktivně podílí zejména pracovník
- pasivní klient – aktivní pracovník

Ceník je platný ode dne 2. 1. 2017.

KONTAKT
Mgr. Terezie Chytková
mob.: +420
725 966 629
tel.: +420 537 021 484
e-mail: terezie.chytkova@ligavozic.cz

© ligavozic.cz, 2012 Nahoru