text mail tisk
Pošli kamarádovi odkaz na stránku

 

Co na klienty v ulici Bzenecká 23 na brněnských Vinohradech čeká? Především individuální přístup, bezbariérové prostory a postupné získávání a obnovování dovedností. Nacvičíme si například jak vařit, nakupovat, pohybovat se v prostoru a starat se o osobní hygienu. Ve skupině budeme hodně konverzovat, naučíme se navazovat vztahy a zlepšíme motoriku. S tou bývá po nemocích či úrazech velký problém.

S ČÍM VÁM POMŮŽE CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB?
Centrum denních služeb Vám pomůže:
• Nacvičit péči o vlastní hygienu, oblékání a svlékání, obouvání a zouvání, úpravu vzhledu, výběr vhodného oblečení do různého počasí a ročních období, nákup oblečení a předmětů každodenní potřeby 
• Nacvičit samostatný pohyb a manipulaci s předměty
• Nacvičit přípravu stravy a pomoc s nákupem potravin
• Nacvičit navazování a udržování přátelských, sousedských a jiných vztahů, využívat běžné veřejné služby 
• Se seberealizací – získávání znalostí a dovedností, pomoc s volbou pracovního uplatnění a příprava na zaměstnání, podpora při plánování volného času, podpora při nácviku činností volného času, podpora při využívání internetu, sportovních aktivit a ručních pracích či výtvarné činnosti
• S péčí o zdraví a bezpečí – seznámení se s pomůckami a možnostmi k přivolání pomoci, s informacemi ohledně péče o vlastní zdraví a zdravé výživě, podpora při hledání a využívání kompenzačních pomůcek
• S orientací v čase, prostoru a osobách – dny v týdnu, roční období, orientace ve městě, orientace v dopravě, orientace v obchodech a využívání běžných služeb (pošta, banka, úřady, sportoviště)
• S nácvikem hospodaření s finančními prostředky a nakládání s majetkem, uplatňování politických práv, ochrana občanských práv a se znalostí kontaktů na pomáhající subjekty 
 

Celkový přehled kompetencí a potřeb, se kterými Vám můžeme pomoci, naleznete v podobě Regionální karty Centra denních služeb zde.

Zájemce o službu může pracovníkům CDS zatelefonovat, napsat e-mail nebo přijít osobně do kanceláře a domluvit si schůzku. Zájemci bude předána nebo zaslána Žádost o poskytování služby, kterou přinese sebou na osobní schůzku.

Na této schůzce je zájemce seznámen s činností CDS, je zjišťován jeho zájem, proč chce službu navštěvovat, v čem mu můžeme pomoci. Je informován o podmínkách využívání služby.  S klientem je sepsán základní rámec činností, které chce v CDS využívat a je mu předložen návrh smlouvy a Pravidla služby.

 

KONTAKT

Tel: 777 010 331

Email: ligavozic@ligavozic.cz

© ligavozic.cz, 2012 Nahoru