text mail tisk
Pošli kamarádovi odkaz na stránku

S čím vám může asistent pomoci?

•            Při osobní hygieně – pomůžeme Vám s péčí o vlasy, zuby, nehty, s mytím a koupáním, s používáním WC

•            Při oblékáním a svlékání – vybereme s Vámi vhodné oblečení a obutí, pomůžeme při úpravě vzhledu (nalíčení) a zhodnocení, zda máte na sobě vše potřebné do každého počasí

•            Při samostatném pohybu – pomůžeme Vám s přesunem na vozík a z vozíku, při změně polohy na lůžku, při vstávání, usedání i při chůzi, při přemisťování a manipulaci s předměty denní potřeby, zajistíme Váš bezpečný pohyb v domácnosti a venku Vám pomůžeme při překonávání bariér

•            Při nakupování – zajdeme s Vámi do obchodu a pomůžeme Vám vybrat vhodné potraviny a také Vám poradíme jak je uchovávat a skladovat, také Vám pomůžeme s vařením a s najedením či napitím

•            Při úklidu domácnosti – pomůžeme s umýváním nádobí, udržováním pořádku a ukládáním věcí na svá místa, tak, abyste doma měli příjemné prostředí, pomůžeme Vám s výběrem čisticích prostředků a s jejich používáním, pomůžeme se zaléváním či přesazováním květin, při stlaní a péči o lůžkoviny, při nakládání s odpadem – třídění a odnášení odpadků

•            Při obsluze domácích spotřebičů – pomůžeme Vám při obsluze pračky (praní, sušení, žehlení a uložení prádla), myčky, trouby, lednice, mikrovlnné trouby apod.

•            Při orientaci v čase (den v týdnu, roční období...), v místě (místnosti v domácnosti, ulice ve městě, obchody...) a v osobách (poznávání blízkých, pracovníků služby a lékařů)

•            Při navazování a udržování přátelských, sousedských a jiných vztahů – pomůžeme Vám udržovat kontakt s rodinou a blízkými přáteli, sousedy či kolegy

•            Při komunikaci – pomůžeme při rozpomenutí na určitá slova, při vyjadřování Vašich potřeb a navazování kontaktu, nalezneme spolu možnosti alternativní komunikace

•            Při běžných pochůzkách – doprovodíme Vás na poštu, do banky, na úřad, do klubu, do knihovny, do zájmových kroužků, do restaurace, do obchodů nabízející různé služby a pomůžeme Vám s orientací, výběrem i placením za zboží

•            Při vzdělávání, v práci, při dobrovolnické činnosti – doprovodíme Vás do školy, do práce, na dobrovolnickou akci (nalezneme spolu nejlepší cestu tam a zpět), pomůžeme Vám s organizací studia a plnění studijních povinností, pomůžeme Vám při hledání informací týkající se pracovního uplatnění/vzdělávání nebo dobrovolnické činnosti

•            Při krizových situacích – zajišťujeme oporu a prevenci pádu, přivoláme pomoc, naučíme Vás používat kompenzační pomůcky, které zvýší vaše bezpečí a pohodu

•            Při jednoduchém ošetření a dodržování léčebného režimu – pomůžeme Vám provádět pravidelné aktivizační cviky dle doporučení Vašeho fyzioterapeuta

•            Při uplatňování práv a oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí – podpoříme Vás při jednání na úřadech, pomůžeme Vám vyhledat informace a přeložit do lidštiny jazyk úředníků či obchodníků, když mu nerozumíte, pomůžeme Vám uplatňovat Vaše politická práva při účasti na veřejném životě (např. volby, petice, zasedání zastupitelstva…)

 •          Při podpoře rodičovských kompetencí – pomůžeme Vám s vyhledáním potřebných informací a s komunikací se subjekty podporujících vaše děti ve vzdělávání či v zájmových činnostech, pomůžeme Vám při Vaší vlastní péči o dítě (strava, hygiena, smysluplné trávení volného času)

· 

 

Celkový přehled kompetencí a potřeb, se kterými Vám můžeme pomoci, naleznete v podobě Regionální karty osobní asistence zde:

Na základě Rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 12.6.2007 č.j. 62962/2007 je služba osobní asistence registrována podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

 

 

KONTAKT

Tel: 777 010 331

Email: ligavozic@ligavozic.cz

 

© ligavozic.cz, 2012 Nahoru