text mail tisk
Pošli kamarádovi odkaz na stránku

Potřebuju asistenta?

V případě, že Vás zajímají bližší informace o naší službě, můžete nás kontaktovat na níže uvedeném kontaktu. Pro přijetí do službu je konkrétně potřeba:

1) kontakt - domluvte si schůzku, kde si o všem, co potřebujete, popovídáte. Vše však také záleží na kapacitě služby, která bohužel není neomezená.

2) Pokud jste v naší cílové skupině, pošleme či předáme vám Evidenční list zájemce o službu. Ten obsahuje základní osobní, zdravotní a sociální údaje zájemce a konkrétní individuální požadavky na formu a průběh služby osobní asistence. Vyplněný evidenční list zájemce předáte na pracoviště Ligy.

3) Pokud jste zaevidování, snaží se pracovníci služby do měsíce s vámi domluvit schůzku. Setkáme se ve vašem přirozeném prostředí nebo v místě, kde by měla asistence probíhat. Pracovníci ověří vše, co jste uvedli v Evidenčním listu a vytvoří návrh služby konkrétně vám na míru.

4) Pokud to kapacita služby umožňuje, hledáme dále vhodného asistenta - opět přímo vám na míru. Toho zaškolíme přímo u vás, s vaší rodinou, se zkušeným asistentem. Naučíte se spolu pracovat, žít, naučíte se, jak zvládnout jednotlivé úkony a co vyžadujete. Po zaškolení musí obě strany potvrdit vzájemný výběr určenému pracovníkovi projektu. Konečné rozhodnutí je na zájemci. Potvrzení vzájemného výběru je pro pracovníky služby podnětem pro jednání se zájemcem o Smlouvě o poskytování služby osobní asistence.

 

Ceník služby:

 Individuální osobní asistence Cena za jednorázovou asistenci do 60 minut - 120,-Kč/hod. Cena za asistenci při využití kompenzační pomůcky- auta– 100,-Kč/hod. Cena asistence delší než 60 minut – 100,-Kč/hod. Cena asistence od 41. hodiny v kalendářním měsíci delší než 60 minut: 75,-Kč/hod. Cena asistence poskytnuté o víkendech, svátcích a ve všední dny od 21.00 do 6.00 paušálně, bez rozdílu rozsahu odebraných hodin služby: 120,- Kč/hod Konečná částka za osobní asistenci je vypočtena dle skutečně vykazovaných dat ve výkaze poskytované služby osobní asistence.

 

 

KONTAKT

Bc. Radka Lockerová

+420 777 154 815

radka.lockerova@ligavozic.cz


© ligavozic.cz, 2012 Nahoru