text mail tisk
Pošli kamarádovi odkaz na stránku

Osobní asistence

Služba osobní asistence podporuje osoby se zdravotním postižením, chronickým onemocněním a seniory v běžném životě v přirozeném prostředí. Je alternativou k ústavní péči. Podporuje děti a mládež v získání adekvátního vzdělání s ohledem na jejich možnosti, schopnosti a omezení. Podporuje docházku do zaměstnání a aktivní trávení volného času. Věnuje velkou pozornost samostatnosti a soběstačnosti těchto osob s důrazem na využití, posilování a rozvoj nabytých dovedností.

Posláním služby osobní asistence v Lize vozíčkářů je umožnit svým uživatelům na územích Brno město, Brno – venkov a Slavkov u Brna žít v přirozeném prostředí podle svých představ

Naším cílem je uživatel, který:

·      žije doma ve svém prostředí, s rodinou, s kamarády

·       studuje v běžné škole, resp. speciální škole

·       chodí do zaměstnání

·       tráví volný čas dle svých představ

·       zlepšuje či zachovává pomocí nácviku své schopnosti a dovednosti

·       osamostatňuje se a stává se nezávislým

 

Cílovou skupinou jsou lidé se zdravotním postižením (tělesným postižením, kombinovaným postižením), chronickým onemocněním a senioři, kteří potřebují službu na územích Brno – město, Brno – venkov a ve městě Slavkov u Brna. Klientem služby může být osoba od 1 roku (do 100 +), která však od služby nebude požadovat poskytování zdravotnických úkonů.  

Kapacita služby je 60 klientů.

Uživatelem se nemůže stát osoba:

·       která nesplňuje cílovou skupinu

·       která vyžaduje poskytování zdravotnických úkonů

·       která vyžaduje službu mimo vymezená území

·       která vyžaduje jiný druh služby

Kdo je osobní asistent?

Osobní asistent je člověk, který našim uživatelům pomáhá s tím, co sami nezvládnou tak, aby mohli žít běžným životem.

 

CO VÁM MŮŽEME NABÍDNOUT?

moderní sociální službu v místě a čase dle individuálních potřeb (služba může být poskytována občas, pravidelně i každodenně)

pomoc při běžných úkonech, které lze zvládnout s pomocí osobního asistenta (např. sebeobsluha - pomoc s hygienou, oblékáním, stravováním, kondičním cvičením, doprovody k lékaři, na úřad, za kulturou, pomoc při udržení chodu domácnosti apod.)

zaškolené a spolehlivé osobní asistenty, kteří absolvovali psychologické testy osobnosti a doložili trestní bezúhonnost

možnost pracovat nebo studovat navzdory zdravotnímu postižení

možnost osamostatnit se a nebýt závislý na pomoci rodinných příslušníků

možnost žít plnohodnotný život podle svých představ v dosahu svých blízkých

pomoc a podporu při zajištění návazných či příbuzných služeb

Osobní asistence je aktivní a aktivizační služba, která si klade za cíl zachovat v co největší míře zdraví a nabyté schopnosti uživatele a rozvíjet jeho schopnosti nadále tak, aby žil samostatný a nezávislý život. „Pravou rukou“ uživatele je osobní asistent, kterému samostatně a aktivně zadává aktuální požadavky na úkony, jenž je třeba provést, resp. jak je má provést. Průběh služby, tedy náplň dne a posloupnost dohodnutých úkonů zcela záleží na uživateli.

Služba osobní asistence uživateli pomáhá jen do určité míry a jen v těch úkonech, které uživatel nezvládne sám. Na rozdíl od pečovatelské služby není uživatel jen pasivním příjemcem pomoci (pečovatel vykoná úkon za uživatele), ale ve všech situacích, kdy je to jen trochu možné, aktivním hybatelem svého života (úkon vykonává uživatel, asistent jen dopomáhá).

S ČÍM VÁM POMŮŽE OSOBNÍ ASISTENCE?

Osobní asistence Vám pomůže
:

• Při osobní hygieně – pomůžeme Vám s péčí o vlasy, zuby, nehty, s mytím a koupáním, s používáním WC

• Při oblékáním a svlékání – vybereme s Vámi vhodné oblečení a obutí, pomůžeme při úpravě vzhledu (nalíčení) a zhodnocení, zda máte na sobě vše potřebné do každého počasí
• Při samostatném pohybu – pomůžeme Vám s přesunem na vozík a z vozíku, při změně polohy na lůžku, při vstávání, usedání i při chůzi, při přemisťování a manipulaci s předměty denní potřeby, zajistíme Váš bezpečný pohyb v domácnosti a venku Vám pomůžeme při překonávání bariér
• Při nakupování – zajdeme s Vámi do obchodu a pomůžeme Vám vybrat vhodné potraviny a také Vám poradíme jak je uchovávat a skladovat, také Vám pomůžeme s vařením a s najedením či napitím
• Při úklidu domácnosti – pomůžeme s umýváním nádobí, udržováním pořádku a ukládáním věcí na svá místa, tak, abyste doma měli příjemné prostředí, pomůžeme Vám s výběrem čisticích prostředků a s jejich používáním, pomůžeme se zaléváním či přesazováním květin, při stlaní a péči o lůžkoviny, při nakládání s odpadem – třídění a odnášení odpadků
• Při obsluze domácích spotřebičů – pomůžeme Vám při obsluze pračky (praní, sušení, žehlení a uložení prádla), myčky, trouby, lednice, mikrovlnné trouby apod.
• Při orientaci v čase (den v týdnu, roční období...), v místě (místnosti v domácnosti, ulice ve městě, obchody...) a v osobách (poznávání blízkých, pracovníků služby a lékařů)
• Při navazování a udržování přátelských, sousedských a jiných vztahů – pomůžeme Vám udržovat kontakt s rodinou a blízkými přáteli, sousedy či kolegy
• Při komunikaci – pomůžeme při rozpomenutí na určitá slova, při vyjadřování Vašich potřeb a navazování kontaktu, nalezneme spolu možnosti alternativní komunikace
• Při běžných pochůzkách – doprovodíme Vás na poštu, do banky, na úřad, do klubu, do knihovny, do zájmových kroužků, do restaurace, do obchodů nabízející různé služby a pomůžeme Vám s orientací, výběrem i placením za zboží
• Při vzdělávání, v práci, při dobrovolnické činnosti – doprovodíme Vás do školy, do práce, na dobrovolnickou akci (nalezneme spolu nejlepší cestu tam a zpět), pomůžeme Vám s organizací studia a plnění studijních povinností, pomůžeme Vám při hledání informací týkající se pracovního uplatnění/vzdělávání nebo dobrovolnické činnosti
• Při Vaší oblíbené činnosti – můžeme si spolu číst, poslouchat hudbu, navštívit výstavu či duchovní místo, pečovat o Vašeho mazlíčka, sledovat TV, brouzdat na internetu, dělat ruční a výtvarné práce, sportovat a taky Vám pomůžeme zjistit si informace o těchto činnostech
• Při krizových situacích – zajišťujeme oporu a prevenci pádu, přivoláme pomoc, naučíme Vás používat kompenzační pomůcky, které zvýší vaše bezpečí a pohodu
• Při jednoduchém ošetření a dodržování léčebného režimu – pomůžeme Vám provádět pravidelné aktivizační cviky dle doporučení Vašeho fyzioterapeuta
• Při uplatňování práv a oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí – podpoříme Vás při jednání na úřadech, pomůžeme Vám vyhledat informace a přeložit do lidštiny jazyk úředníků či obchodníků, když mu nerozumíte, pomůžeme Vám uplatňovat Vaše politická práva při účasti na veřejném životě (např. volby, petice, zasedání zastupitelstva…)
• Při podpoře
rodičovských kompetencí – pomůžeme Vám s vyhledáním potřebných informací a s komunikací se subjekty podporujících vaše děti ve vzdělávání či v zájmových činnostech, pomůžeme Vám při Vaší vlastní péči o dítě (strava, hygiena, smysluplné trávení volného času)

Celkový přehled kompetencí a potřeb, se kterými Vám můžeme pomoci, naleznete v podobě Regionální karty osobní asistence zde:

Na základě Rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 12.6.2007 č.j. 62962/2007 je služba osobní asistence registrována podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

KONTAKT

Tel: 777 010 331

Email: ligavozic@ligavozic.cz

© ligavozic.cz, 2012 Nahoru