text mail tisk
Pošli kamarádovi odkaz na stránku

Poradna pro život s postižením

Tato poradna vám nabízí bezplatné odborné sociální poradenství. Služba s celorepublikovou působností je určena pro osoby se zdravotním postižením (převážně tělesným a kombinovaným) a osoby v jejich okolí, které potřebují odbornou radu v dané životní situaci. Nabízíme pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů, poskytujeme poradenství primárně v oblastech invalidních důchodů, příspěvků a výhod pro ZP (včetně daňových a poplatkových úlev), příspěvku na péči a možností péče, financování kompenzačních pomůcek, možnosti vzdělávání OZP, specifika pracovně-právních vztahů OZP. Základní sociální poradenství jsme schopni poskytnout i v jiných oblastech (např. státní sociální podpora, pomoc v hmotné nouzi, evidence na ÚP, nemocenské pojištění, starobní důchody, zdravotní a sociální pojištění, náhrady škody vzniklé v souvislosti s výkonem práce).
Pokud Váš dotaz nespadá do těchto oblastí, nemůžeme jej kvalifikovaně zodpovědět. Týká-li se dotaz vybraných oblastí rodinného, bytového, pracovního či občanského práva, bude Vám zodpovězen právním poradcem, v ostatních případech se můžete obrátit na občanské poradny. Dotaz z oblasti dluhové problematiky Vám zodpoví dluhový konzultant.

Neposkytujeme daňové poradenství, výpočet dávek ani lékařské konzultace či posuzování zdravotního stavu.

Váš dotaz bude zodpovězen nejpozději do 3 pracovních dnů (v případě dluhového a právního poradenství do 5 pracovních dnů), počínaje následujícím dnem po vložení dotazu a bude evidován v Deníku poradny Ligy vozíčkářů. Poradenští pracovníci jsou vázáni mlčenlivostí a nebudou Vámi uvedené osobní údaje předávat třetí osobě. Pokud se Vám odpověď jeví neúplná nebo nesrozumitelná, pro upřesnění se na nás můžete obrátit prostřednictvím bezplatné telefonní linky 800 100 250 nebo skypového poradenství (poradna_pro_zivot_s_postizenim) v pracovní dny: v pondělí a středu od 9 do 13 hodin, v úterý a čtvrtek od 12 do 16. V případě nespokojenosti se službou máte právo podat stížnost. Doporučujeme se obrátit na vedoucí služby (Mgr. Kateřinu Uhlířovou, Dis.), případně na ředitele organizace (Zdeněk Škaroupka). Vaším právem je využít služeb Poradny pro život s postižením anonymně.


Formy poskytování služby

  • prostřednictvím bezplatné telefonní linky 800 100 250 (v pondělí a středu od 9 do 13 hod. a v úterý a čtvrtek od 12 do 16 hod.)
  • přes Skype poradna_pro_zivot_s_postizenim (v pondělí a středu od 9 do 13 hod. a v úterý a čtvrtek od 12 do 16 hod.)
  • osobní konzultace v sídle organizace dle domluvy v pondělí a středu od 13 do 16 hod., v úterý a pátek od 9 do 12 hod.
  • prostřednictvím internetové poradny
  • e-mailem na adrese: poradna@ligavozic.cz (dotaz bude zodpovězen do 3 pracovních dnů)
  • písemnou formou, dotazy zasílejte na adresu organizace
  • osobně na akcích pořádaných pro ZP

Definice služby

Služba odborného sociálního poradenství je dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, § 37, služba sociálního poradenství poskytující osobám potřebné informace a přispívající k řešení jejich aktuální nepříznivé sociální situace. Zaměřujeme se na poradenství v oblastech orientace v sociálních systémech a v možnostech vzdělávání (§ 4, vyhlášky č. 505/2006 Sb.).

Služba obsahuje tyto základní činnosti:

a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
b) sociálně terapeutické činnosti,
c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Skutečná potřeba odborného sociálního poradenství je zcela individuální a vždy záleží na potřebách uživatele a aktuálních možnostech Ligy vozíčkářů.

Poslání služby

Posláním služby je zvýšení kvality života zdravotně postižených osob prostřednictvím informačního a poradenského servisu.

Cíl služby

Cílem služby je uživatel, který:

- má k dispozici maximum potřebných informací k řešení své nepříznivé životní situace a který se v poskytnutých informacích orientuje
- je aktivně zapojen do řešení své nepříznivé sociální situace

ZÁSADY SLUŽBY

Odbornost

• specializace na cílovou skupinu (vzdělávání v legislativní oblasti zaměřené na CS)

Dostupnost

• zájemce či uživatel má k dispozici různé formy služby (viz. níže), může tedy využít tu, která mu nejvíce vyhovuje
• sídlo organizace je bezbariérové
• služba je dostupná také časově (pracovní dny – dopoledne i odpoledne)

Individuální a partnerský přístup

• pracovníci přistupují k uživatelům individuálně - s ohledem na jeho prožívání, situaci
• pracovníci respektují uživatelovu osobnost, jednají s uživatelem jako s partnerem, nejednají nadřazeně

Aktivní spolupráce uživatele

• uživatel je motivován k samostatnému řešení situace
• pracovníci nejednají za něj, ale podpoří ho, aby situaci zvládl řešit sám
 

Kapacita služby

ambulantní - počet intervencí za měsíc: 200, počet kontaktů za měsíc: 20.

terénní - počet intervencí za měsíc: 5, počet kontaktů za měsíc: 5.

JAK EVIDUJEME VAŠE DOTAZY

Odborné sociální poradenství je zaznamenáváno do informačního systému organizace prostřednictvím modulu "Deník poradny".
Do Deníku poradny mají přístup vedoucí služby odborné sociální poradenství, sociální pracovníci služby a správce systému Ligy vozíčkářů (podepsána mlčenlivost). Ředitel organizace a vedoucí sociálních služeb (nadřízení vedoucí služby odborné sociální poradenství) mají možnost nahlédnout do dokumentace v odůvodněných případech v rámci kontroly podřízených.

V modulu Deník poradny je zaznamenáván průběh každého případu poskytnutí služby sociálního poradenství.

Uvede-li uživatel své jméno, příjmení a alespoň 1 kontaktní údaj (adresa, telefon, e-mail, skype kontakt), je zařazen do Deníku poradny.

V případě, že klient neuvede žádný kontakt, je veden jako "anonym muž" nebo "anonym žena".

KONTAKT
poradna@ligavozic.cz
mob.: +420 725 122 853

© ligavozic.cz, 2012 Nahoru