text mail tisk
Pošli kamarádovi odkaz na stránku

Podpora samostatnosti

       

Být samostatnými v každodenním životě. Zvládnout komunikovat, plánovat svůj den, umět zacházet s počítačem a vyznat se v osobních financích. Nic jednoduchého, natož se zdravotním hendikepem. Pokud máte tělesné, mentální či kombinované postižení, pokud máte chronické onemocnění a je vám 16 - 64 let, umíme vám pomoct.

Nabízíme vám službu sociální rehabilitace, která je individuální a komplexní. Získáte svého klíčového sociální pracovníka, který se stane vašim průvodcem v aktivním a samostatném životě.

Umíme poskytnout podporu v těchto oblastech:

sociální vztahy a komunikace

 • komunikace v běžném životě i komunikace s úředníky či se zaměstnavatelem
 • chování v různých společenských situacích (oslovování zaměstnavatelů, organizací a úřadů, pracovní pohovor, chování ve společnosti, prosazení se)


získávání informací

 • čtení a porozumění tisku, webových stránek, jízdních řádů, informačních letáků, inzerátů atd.
 • ovládání telefonu, počítače, e-mailu, sociální sítě, internetu atd.

orientace, organizování a plánování

 • plánování vlastního postupu (při přípravě jídla, úklidu, odpovědi na inzerát)
 • nácvik dovedností potřebných pro plánování cesty a využívání veřejné dopravy (vyhledání spojení, ceny jízdného, slev a informací o bezbariérovosti, nácvik cestování dopravními prostředky)
 • organizace a plánování času podle vašich potřeb a požadavků okolí (sestavení a nácvik dodržení denního režimu, pracovní doby, dalších závazků a povinností)
 • zacházení s penězi a orientace ve vlastní finanční situaci (plánování rozpočtu, využívání bankovních služeb)
 • orientace v možnostech dalších zdrojů (služeb) a nácvik jejich využití

bydlení

Poradíme vám a naučíme vás jak získat a udržet si vhodné bydlení:

 • komunikace s úřady, organizacemi a s vlastníky nemovitostí
 • podpora ve vedení domácnosti, v orientaci na trhu s bydlením
 • nácvik péče o domácnost (obsluha kuchyňských spotřebičů a dalších zařízení v domácnosti, vaření, úklid, hospodaření s penězi)
 • základní hygieny, péče o oděv a jeho vhodný výběr (volba oblečení přiměřeného společenské situaci)

práce

Chcete získat a udržet si vhodné zaměstnání? Vysvětlíme vám, jak nejlépe komunikovat se zaměstnavatelem, jak zvládnout výběrové řízení. Podpoříme vás při zařazení do pracovního kolektivu, a poradíme, jak vyřešit problémy na pracovišti. Navíc získáte přehled o pracovněprávních vztazích.

 • nácvik přímo na pracovišti (podpora při zapojení se do práce, podpora při jednání se zaměstnavatelem a členy pracovního týmu)

Vzdělávání

 • nácvik dovedností potřebné k dalšímu vzdělávání (orientace na trhu vzdělávání, komunikace se vzdělavateli, volba vhodného vzdělávání, dovednosti potřebné pro absolvování vzdělání)

trávení volného času

 • umožnění trávení volného času ve společnosti ostatních
 • podpora při vyhledávání vhodné náplně volného času a jeho organizaci (volba vhodných volnočasových aktivit, oslovování zájmových spolků)

jednání s organizacemi

 • podpora při jednání s úřady, se zaměstnavatelem, organizacemi (sociální služby, personální agentury, agentury práce)
 • poradenství o právech, možnostech a způsobu jejich uplatnění (vůči veřejné správě, organizacím, ostatním občanům)
 • poradenství a podpora při vyhledávání a kontaktování běžných služeb (lékař, knihovna, kadeřník, opravář)

Na co se můžete těšit ve spolupráci s námi?

Individuální konzultace

Tato setkání se většinou konají jednou až dvakrát týdně - dle potřeby. Se svým klíčovým sociálním pracovníkem konzultujete svoje problémy, postupy, jak je řešit, připravujete se na schůzky se zaměstnavateli, s úředníky. Hledáte možnosti uplatnění, trávení volného času. Domlouváte pomoc v terénu, ujasňujete si, co je ve vašem životě důležité a jak toho dosáhnout. Na individuální konzultaci také společně určujete, jaké kurzy by bylo dobré absolvovat, abyste zvýšili svou kvalifikaci.
 Vzdělávací kurzy a workshopy

Od PC kurzů po workshop Jak na pracovní pohovor. Nabídka je pestrá, stačí si vybrat kurz, který vám pomůže získat další kvalifikaci nebo sebevědomí. Více informac a kompletní nabídku najdete v sekci Vzdělávání.

 

 

© ligavozic.cz, 2012 Nahoru