text mail tisk
Pošli kamarádovi odkaz na stránku

Zaměstnávejte lidi s hendikepem

     

„Spolupráce s Ligou vozíčkářů byla navázána v roce 2012 v oblasti etiketování dm značek a pomocných prací v našem centrálním skladě. Vzájemná komunikace probíhala bezproblémově a celkově jsme byli se spoluprací spokojeni. Někteří uchazeči ze zdravotních důvodů nebyli schopni práci v našem centrálním skladě vykonávat, ale jeden z uchazečů od Ligy vozíčkářů u nás pracuje dodnes (2016).“

Kamila Gubani, vedoucí příjmu zboží, dm drogerie markt s.r.o.

 

DALŠÍ REFERENCE OD FIREM

Nebojte se zaměstnat lidi se zdravotním postižením. Při správném výběru získáte loajální a pracovité zaměstnance, vyplývající výhody, splníte zákonnou povinnost a zůstanou vám peníze, které byste jinak museli odvést do státního rozpočtu. Mezi lidmi, kterým pomáháme najít vhodnou práci jsou nejen vozíčkáři, ale i lidé s jiným tělesným postižením, vnitřním onemocněním a lehkým mentálním postižením. Pomáháme i zaměstnavatelům vybrat vhodné zaměstnance se zdravotním postižením.

Navíc můžete čerpat  nejen mzdové dotace! Můžete získat i další finanční prostředky na vybavení pracovního místa, úpravu pracovního prostředí, zaškolení pracovníka se zdravotním postižením atd.

Osoby se zdravotním postižením se dobře uplatní například v oborech:

 • administrativní práce a účetnictví
 • fyzicky nenáročná nebo rutinní výroba
 • prodej, obsluha v kavárnách
 • úklidové práce
 • řemesla a drobné opravy

Liga vozíčkářů vám s tím pomůže:

 • poradenství a praktické informace o zaměstnávání OZP (vhodné činnosti, postup výběru, zkušenosti z praxe)
   
 • mapování konkrétních možností zaměstnání OZP ve firmě (potřeby firmy, vyplývající činnosti, určení nároků na zaměstnance, vymezení vhodných OZP pro pozice)
   
 • poradenství a pomoc při získání mzdových, provozních a dalších finančních zdrojů

 • vyhledání, otestování předpokladů a zprostředkování kontaktu s vhodnými zájemci z řad OZP
   
 • externí spolupráci při přijímání vhodných OZP (diagnostické metody, ověření dovedností vstupními testy, pohovory s uchazeči o práci atd.)
   
 • podpora při vytváření vhodného pracovního místa (přizpůsobení pracovní náplně, pomoc při adaptaci zaměstnanců s postižením i kolegů na novou situaci)
   
 • asistenci během přijímacího řízení a zaškolování přímo na pracovišti, díky níž nebude nutné věnovat zaměstnanci se zdravotním postižením větší pozornost než ostatním
   

Spolupracujeme se zaměstnavateli na tom, aby mohli přijmout do svých týmů více lidí se zdravotním postižením, a aby získali prostředky na související náklady. Pomohli jsme takto více firmám získat schopné a vhodné zaměstnance z řad OZP, které nyní zaměstnávají jako běžné zaměstnance. Pomohli jsme také zpracovat průzkumy pro přípravu nových míst, projektové žádosti a získat finance (vybavení, zaškolování, vzdělávání apod.). Spolupracovali jsme s mnoha firmami na realizaci projektů, ve kterých vznikla nová místa, a firmy získaly finance na mzdové náklady.

Naším cílem je dlouhodobá spokojenost na straně zaměstnavatelů i zaměstnanců se zdravotním postižením.

Pracovněprávní vztahy s osobami se zdravotním postižením jsou stejné jako u lidí bez hendikepu a nezasahují do nich žádné další instituce

Když budete mít jakékoliv dotazy, nápady k prodiskutování nebo podněty pro naši spolupráci, ozvěte se:

KONTAKT:
 
Bc. Jan Dvořáček
sociální pracovník Sociální rehabilitace

mobil: +420 725 122 852
tel:
jan.dvoracek@ligavozic.cz

© ligavozic.cz, 2012 Nahoru