text mail tisk
Pošli kamarádovi odkaz na stránku

Zaměstnávejte lidi s hendikepem

       
     

Od ledna 2012 v Základní škole a Mateřské škole Větrný Jeníkov potkáváme novou pracovnici, osobu se zdravotním postižením, která má na starosti archivaci a skartaci dokumentů. I když je to pro paní N. úplně nová práce, původně pracovala ve strojírenství, během týdne zvládla celý systém a s úsměvem se probírá stohy dokumentů a připravuje je na jejich další cestu. A já se s úsměvem mohu věnovat jiným a podle mého mínění užitečnějším činnostem - výuce, dětem, kolegům a dalšímu směrování celé školy.

Blanka Vodová, ředitelka ZŠ a MŠ Větrný Jeníkov

DALŠÍ REFERENCE

Nebojte se zaměstnat lidi se zdravotním postižením. Získáte loajální a pracovité zaměstnance, splníte zákonnou povinnost a zůstanou vám peníze, které byste jinak museli odvést do státního rozpočtu.  Mezi našimi klienty jsou nejen vozíčkáři, ale i lidé s jiným tělesným postižením, vnitřním onemocněním a lehkým mentálním postižením.

Navíc můžete čerpat  nejen mzdové dotace! Můžete získat i finanční prostředky na vybavení pracovního místa, úpravu pracovního prostředí, zaškolení pracovníka se zdravotním postižením atd.

Osoby se zdravotním postižením se dobře uplatní například v oborech:

 • administrativní činnost a účetnictví
 • výroba
 • úklidové práce
 • řemesla a drobné opravy
 • prodej, obsluha v kavárnách
 • práce ve skladu

Liga vozíčkářů vám zajistí:

 • poradenství a praktické informace o zaměstnávání OZP (vhodné pracovní činnosti, postup zaměstnávání OZP, daňové zvýhodnění, snížení mzdových nákladů, příspěvky)
 • mapování reálných možností zaměstnání OZP v konkrétní firmě (potřeby firmy, vyplývající pracovní činnosti, určení nároků na zaměstnance, vymezení vhodných OZP pro pozice)
 • poradenství a pomoc při získání mzdových, provozních a dalších finančních zdrojů
 • vyhledání, otestování a zprostředkování kontaktu s vhodnými zájemci z řad OZP
 • externí spolupráci při přijímání vhodných OZP – diagnostické metody, ověření dovedností vstupními testy, pohovory s uchazeči o práci apod.
 • podporu při vytváření vhodného pracovního místa (vhodná pracovní náplň, přizpůsobení, pomoc při adaptaci zaměstnance)
 • asistenci během přijímacího řízení
 • asistenci přímo na pracovišti, díky níž nebude nutné věnovat zaměstnanci se zdravotním postižením větší pozornost než ostatním

Spolupracujeme se zaměstnavateli na tom, aby mohli přijmout do svých týmů více lidí se zdravotním postižením, a aby získali prostředky na související náklady. Pomohli jsme takto více firmám získat schopné a vhodné zaměstnance z řad OZP, které nyní zaměstnávají jako běžné zaměstnance. Pomohli jsme také zpracovat průzkumy pro přípravu nových míst, projektové žádosti a získat finance (vybavení, zaškolování, vzdělávání apod.). Spolupracovali jsme s mnoha firmami na realizaci projektů, ve kterých vznikla nová místa, a firmy získaly finance na mzdové náklady. Naším cílem je dlouhodobá spokojenost na straně zaměstnavatelů i zaměstnanců se zdravotním postižením.

Pracovněprávní vztahy s osobami se zdravotním postižením jsou stejné jako u lidí bez hendikepu a nezasahují do nich žádné další instituce

Když budete mít jakékoliv dotazy, nápady k prodiskutování nebo podněty pro naši spolupráci, ozvěte se:

KONTAKT:
Mgr. Tomáš Ergens, DiS.
mob.: 774 074 133
e-mail: tomas.ergens@ligavozic.cz

© ligavozic.cz, 2012 Nahoru