text mail tisk
Pošli kamarádovi odkaz na stránkuSpolečně do práce

V dubnu 2013 byl zahájen projekt s názvem Společně do práce. Pracovníci projektu podporují lidi se zdravotním postižením hledající práci. Stejně tak se zaměřují na podporu zaměstnavatelů, kteří mají zájem člověka s postižením zaměstnat. Pracovníci projektu nabízí služby po dobu 2 let ve 2 stálých pobočkách Ligy vozíčkářů, ve Znojmě a Jihlavě. Hlavním cílem projektu je podpora lidí se zdravotním postižením při hledání zaměstnání, zvýšení jejich dovedností a zprostředkování kontaktu mezi nimi a potenciálním zaměstnavatelem.


Komu je podpora projektu Společně do práce určena?

 • Lidem se zdravotním postižením (tělesným, mentálním, duševním onemocněním, s civilizačními nemocemi, případně jejich kombinací) z Jihomoravského kraje a kraje Vysočina, kteří chtějí získat zaměstnání.
 • Zaměstnavatelům z Jihomoravského kraje a kraje Vysočina, kteří mají zájem zaměstnat pracovníky se zdravotním postižením.

Co Vám nabízíme?

Podporu a pomoc při hledání zaměstnání, poradenství v souvisejících tématech, individuální konzultace, pracovní asistenci, počítačové a motivační kurzy.

Veškeré nabízené služby jsou pro osoby se zdravotním postižením i pro zaměstnavatele bezplatné.

Zájemce o práci

Naplňte aktivně Vaše představy o práci, pomůžeme Vám s nalezením zaměstnání!
Získat a udržet si práci je přirozenou snahou člověka, který chce v dnešní době žít běžným životem. Práce a její hledání k životu patří. Přidá-li se k tomu ještě zdravotní handicap, je situace komplikovanější, ale není bezradná. Za podpory projektu Společně do práce můžete k hledání práce přistoupit aktivně, naučit se nové dovednosti, s podporou pracovníka vyhledávat nabídky práce a oslovovat firmy, které by Vás mohly zaměstnat.

Hledáte práci? Nabízíme Vám:

 • individuální konzultace a poradenství v souvisejících tématech (invalidní důchody a zaměstnání, pracovní právo, registrace na úřadu práce apod.)
 • podporu při hledání vhodného zaměstnání (včetně vytvoření životopisu, průvodního dopisu, přípravy na pracovní pohovor, vyhledávání vhodných pracovních nabídek apod.),
 • počítačové kurzy,
 • pracovní asistenci (pomoc se zapracováním) přímo na pracovišti zaměstnavatele,
 • pomoc při jednání na úřadech,
 • zprostředkování kontaktu s vhodným zaměstnavatelem (projekt finančně podpoří zaměstnavatele při vytváření nových pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením),
 • příspěvek na dopravu spojenou s cestou na konzultaci, PC kurz nebo motivační kurz.
 • příspěvek na doprovod nutný z důvodu vyššího stupně zdravotního postižení a spojený s cestou na konzultaci, PC kurz
 • kurz Pracovně – právní minimum – určen zájemcům, kteří chtějí získat základní informace z pracovně právní legislativy
 • kurz Komunikace se zaměstnavatelem – zaměřený na rozvoj dovedností nutných pro úspěšnou písemnou či ústní komunikaci s potenciálním zaměstnavatelem, získání a udržení si zaměstnání

Spolupráce na hledání práce mezi pracovním konzultantem a Vámi bude probíhat prostřednictvím individuálních konzultací, což jsou pravidelné schůzky, které zahrnují základní sociální poradenství a poradenskou pomoc se zaměřením na problematiku zaměstnávání.
Můžete si ujasnit představy o vhodném pracovním uplatnění, získat pomoc při sestavování žádostí, životopisu, motivačního dopisu, při orientaci na pracovním trhu a v nabídce volných pracovních míst a při oslovení konkrétního zaměstnavatele nebo instituce (včetně doprovodu na daný úřad).

Jsme tu pro vás na pobočkách:

ZNOJMO:
pracovník:Mgr. Jana Kloudová
mob.: +420 725 933 427
e-mail: jana.kloudova@ligavozic.cz
Adresa: Pontassievská 1, 669 02, Znojmo, (budova České spořitelny, 3. patro, místnost 312, u bezbariérového vchodu je výtah)

provozní doba:
pondělí, středa, pátek: 8:30 - 15:30 hod. (individuálně se lze domluvit s pracovníkem na jiném čase)
úterý, čtvrtek: 8:30 - 14:30
před osobní návštěvou se prosím telefonicky nebo mailem domluvte s pracovníkem pobočky, mohlo by se jinak stát, že na Vás pracovník nebude mít čas

JIHLAVA:
pracovník: Jiří Prášek, DiS.
mob.: +420 606 070 359
e-mail: jiri.prasek@ligavozic.cz
Adresa: Žižkova 89, 586 01, Jihlava, (budova Krystal, 2. patro, kancelář č. 323, u bezbariérového vchodu je výtah)

provozní doba:
pondělí - pátek: 8:00 - 13:00 hod.
před osobní návštěvou se prosím telefonicky nebo mailem domluvte s pracovníkem pobočky, mohlo by se jinak stát, že na Vás pracovník nebude mít čas

Vzdělávací kurzy

ZÁKLADY OBSLUHY OSOBNÍHO POČÍTAČE

Během účasti v kurzu se seznámíte s počítačem a jeho příslušenstvím, naučíte se pracovat s operačním systémem Windows, psát texty v programu Word (využitelné pro sestavení životopisu a motivačního dopisu), dělat tabulky i grafy v programu Excel (využití ke tvorbě tabulky kontaktovaných zaměstnavatelů a výsledků výběrových řízení), pracovat s Internetem (využijete při vyhledávání nabídek práce, vyhledání informací o potenciálním zaměstnavateli a naučíte odesílat e-mailovou poštu k odesílání životopisu s motivačním dopisem jako reakci na vyhledanou nabídku).
Kurz probíhá 2x týdně 3 vyučovací hodiny po dobu 8 týdnů, tj. 48 hodin.
Do kurzu je nutné se předem přihlásit.
Kurz má akreditaci MŠMT a účastníci kurzu získáte po jeho absolvování Osvědčení o rekvalifikaci (podmínkou je 80% účast a zvládnutí závěrečné zkoušky).

REKVALIFIKACE OBSLUHA PC PRO POKROČILÉ

Absolvent kurzu se dokáže zorientovat v operačním systému MS Windows XP, umí pracovat v MS Word (napsat v tomto programu text, který dokáže formátovat, vložit záhlaví a zápatí, obrázky do textu, komentáře, umí vytisknout dokument, dokáže jej uložit) a v programu MS Excel (orientace v síti buněk, dokáže buňky vyplnit, formátovat, umí podmíněně formátovat, tvořit tabulky, dokáže vytvořit graf, umí vkládat funkční vzorce a komentáře do buněk, dokáže soubor uložit či vytisknout. Na internetu dokáže vyhledávat konkrétní informace na internetu, umí použít pokročilé vyhledávání, zvládá poslat e-mail s přílohou.

Kurz probíhá 2x týdně 4 vyučovací hodiny po dobu 10 týdnů, tj. 80 hodin.
Do kurzu je nutné se předem přihlásit

KURZ "ZNÁM PRACOVNĚPRÁVNÍ MINIMUM"

bude určen zájemcům, kteří chtějí získat základní informace z pracovněprávní legislativy. Obsah kurzu je zaměřen na vztahy mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, které vznikají při uzavření pracovního poměru či dohod mimo pracovní poměr (DPP, DPČ). Náplň kurzu tvoří tyto oblasti:

 • druhy pracovního poměru,
 • vznik, průběh a ukončení pracovního poměru,
 • dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (DPP, DPČ),
 • pracovní smlouva a její náležitosti,
 • pracovní doba (délka, dovolená na zotavenou atd.),
 • mzdy a mzdová ujednání,
 • zaměstnávání OZP (souběh invalidního důchodu a výdělečné činnosti),
 • příspěvky a výhody pro zaměstnavatele zaměstnávající OZP,
 • odpovědi na dotazy.

Cílem kurzu je rozvíjet klienty projektu ve znalosti pracovněprávní legislativy a tím podpořit jejich možnost získat zaměstnání a vyjednat si odpovídající pracovní podmínky, či zaměstnavatele informovat o výhodách a příspěvcích při zaměstnání osob se zdravotním postižením.

KURZ KOMUNIKACE SE ZAMĚSTNAVATELEM

Účastníci kurzu se seznámí s druhy komunikace (psaná, mluvená, verbální, neverbální, mezi osobní, skupinová, masová), prvky sociální komunikace, zásadami efektivní komunikace, pozornost bude věnována zpracování životopisu, motivačního dopisu, průběhu výběrového řízení, často kladeným otázkám na pohovoru, vyjednávání před nástupem do práce, komunikaci po nástupu do zaměstnání s nadřízenými a kolegy.


Bližší informace a přihlášku můžete žádat u:

JIHLAVA
Jiří Prášek DiS.
mob.: +420 606 070 359
e-mail: jiri.prasek@ligavozic.cz

ZNOJMO
pracovník: Mgr. Jana Kloudová
mob.: +420 725 933 427
e-mail: jana.kloudova@ligavozic.czZaměstnavatel

Víte, že se Vám vyplatí zaměstnat osobu se zdravotním postižením? Poradíme Vám, jak na to.

Podle zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. existuje povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením pro každého zaměstnavatele, který zaměstnává více než 25 pracovníků. Tento povinný podíl činí 4 % z celkového počtu zaměstnanců. Pro splnění této povinnosti se nabízí následující tři možnosti:

 • zaměstnat osobu se zdravotním postižením
 • odebrat výrobky nebo služby chráněných dílen
 • odvést povinný podíl do státního rozpočtu

Řada zaměstnavatelů volí třetí možnost a „dobrovolně“ tak přispívá nemalou částkou do státního rozpočtu. Vy to můžete udělat jinak! Neplaťte státu, naopak získejte peníze sami!

Nabízíme Vám navíc podporu:

 • informace o zaměstnávání osob se zdravotním postižením (OZP) - daňové zvýhodnění, snížení mzdových nákladů, příspěvky,
 • pomoc při vyřizování formalit souvisejících se zaměstnáváním OZP,
 • zprostředkování kontaktu s vhodnými zájemci z řad OZP,
 • spolupráci při vytváření vhodného pracovního místa,
 • asistenci během přijímacího řízení,
 • asistenci přímo na pracovišti, díky níž nebude zaměstnanci se zdravotním postižením nutné věnovat větší pozornost než ostatním,
 • možnost získat motivované a stálé zaměstnance,
 • zvýšení prestiže v očích veřejnosti,
 • a v neposlední řadě čerpání prostředků na úhradu mzdových nákladů na nového zaměstnance se zdravotním postižením

Navázání pracovního poměru s osobami se zdravotním postižením probíhá stejně jako u osob bez postižení. Zaměstnavatel může s OZP uzavřít pracovněprávní vztah na dobu určitou i neurčitou, využít zkušební doby. Ukončení pracovního poměru probíhá bez souhlasu úřadu práce nebo jiné instituce.

Na koho se můžete obrátit:

Mgr. Tomáš Ergens, DiS.
koordinátor projektu Společně do práce ve Znojmě
mobil: +420 774 074 133
e-mail: tomas.ergens@ligavozic.cz

Lucie Jiříková, DiS.
Koordinátorka projektu Společně do práce v Jihlavě
tel: +420 774 074 132
e-mail: lucie.jirikova@ligavozic.cz