text mail tisk
Pošli kamarádovi odkaz na stránku

       
       
       
     
Našim cílem je:

...abyste sami dokázali oslovit zaměstnavatele

...abyste našli kvalitní práci dle svých schopností

...abyste dokázali žít samostatně, bez rodinných příslušníků nebo ústavní péče

...abyste se nebáli kontaktu s úředníky, s institucemi

...abyste dokázali vést svou domácnost a řídit svůj čas

...abyste se rozvíjeli a našli aktivity, které vás budou bavit a budou smysluplné

 
 
 
 

Podpora při hledání práce

Najít a následně si udržet práci není v dnešní době nikterak jednoduché. Přidá-li se k tomu ještě zdravotní hendikep, je situace o to složitější. Naše projekty nabízí pomocnou ruku klientům z Jihomoravského kraje a kraje Vysočina. Provedeme vás efektivně procesem hledání práce až po možný nástup do zaměstnání. Poradíme vám, jak si místo udržet - a to v individuálních konzultacích, ve vzdělávacích kurzech a v pracovní asistenci.

Individuální konzultace vám objasní:

 • vaše schopnosti a uplatnění na trhu práce
 • jak se orientovat na pracovním trhu a v nabídce volných pracovních míst
 • možnosti dalšího vzdělávání
 • jak sestavit motivační dopis a jak vytvořit životopis
 • komunikaci a jednání se zaměstnavatelem (písemně, telefonicky)
 • jak se připravit na pracovní pohovor
 • orientaci v pracovněprávních záležitostech (pracovní smlouva, pracovní neschopnost, dovolená, povinnosti k zaměstnavateli, úřadům atd.)

Jedná se o pravidelná setkání (nejčastěji 1x týdně) s pracovním konzultantem, jejichž náplní je konkrétní podpora v tom, co potřebujete k nalezení vhodné práce právě vy.


Pracovní asistence vás podpoří:

...v začátcích, kdy si nejste jistí, jak postupovat po příchodu práce do zaměstnání

...když řešíte nějaký složitější pracovní úkon

...když nevíte, co přesně od vás zaměstnavatel očekává

To vše přímo na pracovišti, přímo v pracovní době, přímo s vámi.

 

Vzdělávací kurzy

Kurzy vám ušijeme na míru. Co to znamená?

 • stačí nám sdělit, o jaký kurz máte zájem
 • můžete se o vhodnosti kurzu poradit s pracovníkem na pobočce
 • najdeme další klienty se stejnou poptávkou
 • najdeme vhodného lektora i termín

ZÁKLADY OBSLUHY OSOBNÍHO POČÍTAČE

Během účasti v kurzu se seznámíte s počítačem a jeho příslušenstvím, naučíte se pracovat s operačním systémem Windows, psát texty v programu Word (využitelné pro sestavení životopisu a motivačního dopisu), dělat tabulky i grafy v programu Excel (využití ke tvorbě tabulky kontaktovaných zaměstnavatelů a výsledků výběrových řízení), pracovat s Internetem (využijete při vyhledávání nabídek práce, vyhledání informací o potenciálním zaměstnavateli a naučíte odesílat e-mailovou poštu k odesílání životopisu s motivačním dopisem jako reakci na vyhledanou nabídku). Kurz probíhá 2x týdně 3 vyučovací hodiny po dobu 8 týdnů, tj. 48 hodin. Do kurzu je nutné se předem přihlásit. Kurz má akreditaci MŠMT a účastníci kurzu získáte po jeho absolvování Osvědčení o rekvalifikaci (podmínkou je 80% účast a zvládnutí závěrečné zkoušky).

REKVALIFIKACE OBSLUHA PC PRO POKROČILÉ

Absolvent kurzu se dokáže zorientovat v operačním systému MS Windows XP, umí pracovat v MS Word (napsat v tomto programu text, který dokáže formátovat, vložit záhlaví a zápatí, obrázky do textu, komentáře, umí vytisknout dokument, dokáže jej uložit) a v programu MS Excel (orientace v síti buněk, dokáže buňky vyplnit, formátovat, umí podmíněně formátovat, tvořit tabulky, dokáže vytvořit graf, umí vkládat funkční vzorce a komentáře do buněk, dokáže soubor uložit či vytisknout. Na internetu dokáže vyhledávat konkrétní informace na internetu, umí použít pokročilé vyhledávání, zvládá poslat e-mail s přílohou. Kurz probíhá 2x týdně 4 vyučovací hodiny po dobu 10 týdnů, tj. 80 hodin.

KURZ "ZNÁM PRACOVNĚPRÁVNÍ MINIMUM"

bude určen zájemcům, kteří chtějí získat základní informace z pracovněprávní legislativy. Obsah kurzu je zaměřen na vztahy mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, které vznikají při uzavření pracovního poměru či dohod mimo pracovní poměr (DPP, DPČ). Náplň kurzu tvoří tyto oblasti: - druhy pracovního poměru, - vznik, průběh a ukončení pracovního poměru, - dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (DPP, DPČ), - pracovní smlouva a její náležitosti, - pracovní doba (délka, dovolená na zotavenou atd.), - mzdy a mzdová ujednání, - zaměstnávání OZP (souběh invalidního důchodu a výdělečné činnosti), - příspěvky a výhody pro zaměstnavatele zaměstnávající OZP, - odpovědi na dotazy. Cílem kurzu je rozvíjet klienty projektu ve znalosti pracovněprávní legislativy a tím podpořit jejich možnost získat zaměstnání a vyjednat si odpovídající pracovní podmínky, či zaměstnavatele informovat o výhodách a příspěvcích při zaměstnání osob se zdravotním postižením.

KURZ KOMUNIKACE SE ZAMĚSTNAVATELEM

Účastníci kurzu se seznámí s druhy komunikace (psaná, mluvená, verbální, neverbální, mezi osobní, skupinová, masová), prvky sociální komunikace, zásadami efektivní komunikace, pozornost bude věnována zpracování životopisu, motivačního dopisu, průběhu výběrového řízení, často kladeným otázkám na pohovoru, vyjednávání před nástupem do práce, komunikaci po nástupu do zaměstnání s nadřízenými a kolegy.

Proč je dobré se workshopu zúčastnit?

 • od kolegů a dalších účastníků můžete odkoukat dobré postupy a vyvarovat se zároveň těm špatným
 • zbavíte se trémy
 • získáte lepší zpětnou vazbu
 • podpoříte své sebevědomí

KONTAKT
Mgr. Bc. Michaela Beranová
mob.: +420 725 104 848
e-mail:
michaela.beranova@ligavozic.cz
© ligavozic.cz, 2012 Nahoru