text mail tisk
Pošli kamarádovi odkaz na stránku


1. Organizátor soutěže:
Organizátorem fotografické soutěže Život nejen na kolech (dále jen „soutěž“) je občanské sdružení Liga vozíčkářů, Bzenecká 23, 628 00 Brno.
Kontaktní osoba: Ladislava Blažková, e-mail: ladislava.blazkova@ligavozic.cz, tel.: +420 702 020 743.

2. Doba trvání soutěže:
Fotografie se přijímají od 1. dubna do 30. září 2013.

3. Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba
, která v době trvání soutěže zašle snímky dle platných pravidel.

4. Téma soutěže:
Fotografie se musí vztahovat výhradně k tématu soutěže a tím jsou Okamžiky ze života s postižením.

5. Kritéria zaslaných fotografií:
Každý soutěžící může zaslat maximálně 5 fotografií. Podmínkou k tomu, aby fotografie byla hodnocena odbornou porotou jako soutěžní, je její digitální podoba.
Digitální forma
Snímky se přijímají ve formátech JPEG, BMP nebo TIFF. Minimální velikost soutěžní fotografie jsou 2 Mpx. Snímky se zasílají elektronicky prostřednictvím e-mailu či úschovny na adresu prezentace@ligavozic.cz nebo vypálené na CD na adresu Liga vozíčkářů, Bzenecká 23, 628 00 Brno.

Tištěná forma
Fotografie musí být bez jakéhokoliv textu, razítka apod. Minimální rozměr menší strany fotografie je stanoven na 20 cm, maximální rozměr větší strany je stanoven na 40 cm. Snímky se zasílají na adresu Liga vozíčkářů, Bzenecká 23, 628 00 Brno. Každá zásilka musí být doplněna seznamem, ve kterém budou uvedeny názvy všech zaslaných snímků, jméno a příjmení soutěžícího, jeho platná poštovní a e-mailová adresa a telefon.


6. Posouzení prací:
O vítězných snímcích rozhoduje odborná porota následujícím způsobem: V prvním kole vybere ze všech soutěžních fotografií zaslaných v digitální podobě 30 nejlepších. Ve druhém kole vybere porota ze 30 nejlepších fotografií vítěznou trojici, jejíž autoři budou ohodnoceni cenami od sponzorů soutěže. Porota bude hodnotit námět, technické zpracování, originalitu a naplnění tématu soutěže. Výherci budou o výhře vyrozuměni e-mailem nebo telefonicky. Zároveň bude vyhlášena Cena diváka, o níž rozhodnou návštěvníci výstavy.


7. Obecná ustanovení:
Odesláním fotografie do soutěže potvrzuje její autor, že fotografii pořídil osobně a že má neomezená práva poskytovat dalším osobám práva jejího užití v neomezeném rozsahu. Autor odesláním fotografie do soutěže uděluje organizátorovi souhlas se
zpracováním svých osobních údajů, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, pro účely této soutěže a výslovně a bezvýhradně potvrzuje, že osoby zachycené na fotografii souhlasí s jejím zveřejněním.
Odesláním fotografie do soutěže uděluje autor bezplatně organizátorovi územně a časově neomezenou nevýhradní licenci k fotografii, která zahrnuje zejména: – právo organizátora zveřejňovat a vystavovat fotografie na výstavách, veřejných prostranstvích, společenských a prezentačních akcích organizátora, webových prezentacích a jiných prezentačních a marketingových materiálech organizátora, – právo organizátora pořizovat kopie fotografie, – právo organizátora udělit podlicence ve stejném rozsahu nebo postoupit licenci na třetí osobu a dále autor dává organizátorovi souhlas s prováděním základních úprav fotografie, a to zejména úpravy velikosti fotografie, ořezávání fotografie, modifikace barev fotografie, včetně vytváření černobílých variant fotografie. Organizátor však není povinen licenci ani souhlas autora využít. Organizátor bude při užívání fotografie uvádět u fotografie jméno autora způsobem přiměřeným způsobu užití fotografie.
KONTAKT
Ladislava Blažková
mob.: +420 702 020 743
e-mail:
ladislava.blazkova@ligavozic.cz
© ligavozic.cz, 2012 Nahoru