text mail tisk
Pošli kamarádovi odkaz na stránku


Dlouhodobá činnost

1) Možnost bezplatného zapůjčení Ligového majetku/prostor (kromě služebních vozidel)

2) Možnost bezplatného vypůjčení pomůcky z Půjčovny pomůcek

3) Pitná voda v barelu v kuchyňce

4) Osobní poděkování
Na konci každého kalendářního roku proběhne ve vybraných mediích jmenovité poděkování za pomoc vykonanou dobrovolnou osobou v daném roce.
• Výroční zprávu
• Web organizace
• časopis Vozíčkář
• Sociální sítě (FB, G+)

5) Vánoční večírek

6) Pravidelný odběr časopisu Vozíčkář

7) Úhrada cestovného
V případě předchozí dohody s vedoucím programu či koordinátorem je možné využít úhrady cestovného. Dobrovolná osoba musí doložit doklad o vykonané cestě nejpozději do 14 dní od vykonané cesty.

8) Ligový balíček
Každá dobrovolná osoba dostane během vykonané činnosti balíček s propagačními předměty Ligy vozíčkářů obsahující:
• Poslední výtisk časopisu Vozíčkář
• Nápadník
• Placka
• Čaj s logem Ligy
• DVD s filmem Do Dna
• Kniha dle seznamu

9) Potvrzení o dobrovolné činnosti


Krátkodobá činnost

1) Pitná voda v barelu v kuchyňce

2) Osobní poděkování
Na konci každého kalendářního roku proběhne ve vybraných mediích jmenovité poděkování za pomoc vykonanou dobrovolnou osobou v daném roce.
• Výroční zprávu
• Web organizace
• časopis Vozíčkář
• Sociální sítě (FB, G+)

3) Úhrada cestovného
V případě předchozí dohody s vedoucím programu či koordinátorem je možné využít úhrady cestovného. Dobrovolná osoba musí doložit doklad o vykonané cestě nejpozději do 14 dní od vykonané cesty.

4) Ligový balíček
Každá dobrovolná osoba dostane po vykonané činnosti balíček s propagačními předměty Ligy vozíčkářů obsahující:
• Poslední výtisk časopisu Vozíčkář
• Placka
• Čaj s logem Ligy
• Kniha dle seznamu

5) Potvrzení o dobrovolné činnosti


Firemní dobrovolnictví


1) Pitná voda v barelu v kuchyňce

2) Osobní poděkování
Na konci každého kalendářního roku proběhne ve vybraných mediích jmenovité poděkování za pomoc vykonanou dobrovolnou osobou v daném roce.
• Výroční zprávu
• Web organizace
• časopis Vozíčkář
• Sociální sítě (FB, G+)

3) Ligový balíček
Každá dobrovolná osoba dostane po vykonané činnosti balíček s propagačními předměty Ligy vozíčkářů obsahující:
• Poslední výtisk časopisu Vozíčkář
• Placka
• Kniha dle seznamu

4) Potvrzení o dobrovolné činnosti
© ligavozic.cz, 2012 Nahoru