Služba pro vás, pokud chcete držet svůj život ve vlastních rukou. Pokud volíte aktivitu, odpovědnost, domácí prostředí, blízkost rodiny a přátel.
Prostřednictvím osobní asistence můžete zajistit svoje role při vedení a správě domácnosti, studiu či práci, popřípadě pro vlastní rozvoj ve volném čase.

Vaše požadavky je nutné projednat osobně. Dohodnout podmínky smluvního vztahu, který definuje vaše potřeby a naše možnosti.

Před tím, než nás budete kontaktovat, je velmi užitečné prostudovat dokumenty, které se ke službě vztahují. Najdete zde pravidla služby, ceník a další užitečné texty.

Váš první telefon či email bude směřovat na naši pracovnici prvokontaktu, která s vámi domluví osobní jednání a bude vás také stručně informovat o dalších aktivitách, které můžete využít.

Na jednání, které je nezbytné zorganizovat přímo u vás doma, se pak bude možné dohodnout na vašich konkrétních požadavcích, pobavit se o kompenzačních pomůckách, které mají asistenti ovládat, seznámit se s dalšími členy vaší domácnosti, popřípadě i s domácími mazlíčky. Velký prostor je potřeba věnovat vašim potřebám a aktivnímu zapojování do všech činností, které budete s osobním asistentem vykonávat. Stále je potřeba mít na mysli, že asistent není ani úklidová četa ani společník pro nudné chvíle. Je to člověk, který dělá to, co vy vzhledem ke druhu a míře postižení dělat nemůžete, a přitom to potřebujete zvládnout pro naplnění vašich běžných životních rolí.

V tom případě máte zájem o mimořádně náročnou, ale také mimořádně užitečnou práci.

Můžete být tím, kdo nahrazuje člověku s postižením zdravé ruce a nohy.  Tím, kdo klientovi umožňuje svojí prací žít v domácím prostředí, nablízku své rodiny a přátel. Tím, kdo umožňuje zvládnout klientovi studium nebo pracovní uplatnění, popřípadě využívat volný čas pro svoji seberealizaci.

Přitom budete extrémně namáhat svoje svaly, klouby a páteř. Budete čelit ponorkové nemoci i svodům přepečovávat. Můžete být naším vojákem v první linii i tykadlem které jako první signalizuje problémy klienta, které můžeme pomoci řešit.