Přímé darování peněz

můžete udělat pomocí následujících tlačítek, děkujeme!

100 Kč
200 Kč
500 Kč

*Prosím zadejte při posílání daru správný e-mail. Děkujeme.

CHCI DAROVAT PENÍZE

Vaše štědrost a podpora znamená jediné, a to že můžeme realizovat řadu sociálních projektů, které pomáhají mnohem širší skupině lidí s postižením a jejich rodinám.

Našich individuálních i firemních dárců si velmi vážíme a neváháme jasně říct, jak nakládáme s dary. Víme, že chcete přispívat na dobrou věc a chceme vám ukázat, proč by tou dobrou věcí měly být právě sociální služby a sociální projekty.

Záleží nám na tom, aby byly všechny finanční prostředky, které nám darujete, užity hospodárně a efektivně.

Rozhodnete-li se podpořit rehabilitaci s odborným fyzioterapeutem pro osoby s postižením a zašlete finanční dar přímo na náš transparentní účet číslo 2501897679/2010.K nahlédnutí zde

Rádi Vám vystavíme darovací smlouvu, v případě zájmu kontaktujte: lenka.uldrijanova@ligavozic.cz, tel. 777 010 334

Chcete dostat více informací k účelu využití daru, k vystavení Darovací smlouvy fyzické nebo právnické osobě, k dalším možnostem podpory a propagace, kontaktujte prosím fundraiserku naší organizace, Lenku Uldrijanovou na 777 010 334 nebo lenka.uldrijanova@ligavozic.cz , případně se rádi ozveme Vám.

DOTACE A GRANTY